Skip to main content

Full text of "acta martyrum et sanctorum (volume 1), ed. Paul Bedjan"

See other formats


1 •h^° V? 4 * 5^9** 548 fiyir+S.: 486. 14. 
ail 486. 21. .i>a> iifi 486. I, — >t isai>NJ 

.|oei| ;o<ti ooj 487. III. — ..xiii 

.vi^kKls 400. in. — .pov^o om-iwo 48i 

cr.Saxi^i 492. 4. — .»& e\ 490. 21. — ,fcj4.N& 

.0>rnA otrvyi\ 493. B. — , cnNojUA 547 .^liiO J a is s io.N 320. 14. — .. V . ? n4? 319. 18. — -TNii^? m>^ ? 

^i 323 I - .^S;k r l6. 322. 4. -1 ,4j,, " ^ 

wi.vi 329. 17. — . n->yim o^»?> 324. 1 1. — ,..».. 

cr.\_aap 329. 22. -~ ..sot, ^o- 329. 81. _ ,jtfi± 

Mkql ■ ■ ■ ■ ^-S*>-.» 331. 18—19, _ .ojis^to 
ifoi^iV 332. s _ ,J$±$* l & JSkjia-o ■. **>^ & ^± 
-V-s 884. ..croa^o -oi«iS s o 333. 1 I. — ..-.^i.^ 

(»&.) 339. ii. _ .^ ^ 338, l8i _ <N ^' 

iAo; 348. 14. - .^o\ (***#*V) 341. IS, — ,-aa 

301. I... ,„su ^i £j ? ^j ^j ? 3Q1 2 — ^^y 

i^A\. »»?<* <n->l? -lia^? 366. 7. — .:*i<. jii© 

374. 3. — .fapjj i»: 367. JO, _ .&A^ som <^yi ? ilij^ 

^y 375. i.. .^j v^j 374 n __ ^ ^ 

^a^to 37Q. is. ..isftleuo ^im.oud 376. 18. — -.«Vf 

p$ 379. 9, .jivli fj^sjo 376. 14 — 15, JaJ&b 

jmm 380. 3. — .^pjk ^07^ jjjji ^,o,ji 380. 2. — .£ 

.i-si v? ,bNi rt j 381. 8. — .,$&£ j.^ 381.. rt. — >4 ^| 

-5k jX» J^sjci: £o .^iXUj^o £i.\l»*385, I. — 

| -aibojsi US*$J jeeoi? l£a^ 388. 5. 

uJM 393. 7. — v-A.w. fcaiii 387. 3. 

orNai 393, 1 0. — .^la ii 

396. 9. — -rcso-3 rfC»-3 ~y>-»~£ 39«. 7. — .or.sii 

— •$■*»? i SN . mN tAai 395. 11. - 

■-»**«• <^s\ t 3 399. =^->*>? 

.iffilaijo oiaiije 435. 7. — ,e£sj 

468. 5. — .Jlo ji 468. 4. — .& 

473. 10. — .:s*o (2) .Via 468. 20. — .}£ajj> ? 

■-i*o -« - r? .ii ^ -170. l:i. _ .**■# £jf 

^ioj. 477, 11. — .£•) 1.0,0*} £ ) .^5!,] 4 76 . 14> __ 

478. 1. — ..ovioai^i .owi^ai^ii 477. 18. — .-o^ia ? 

— 4t>fr» jjf!fe+ (1) 478. 21. _ lWef ' j^ 

..OJtt.pojM? -enufalilj 485. 8. .«« 00: 481 2 

J3* ».D.s.\? 396. 7. 

.ewii 399. 21. 

>i 449. 6. — L\Vk.\ .«iIuo ijba -i'o.s 546 tftmba^iao Ib'ajjo^lyo 277. 8. — . f .iv.iro -i*o-o 

^i-a 278. 1. — . t .1Sy,'. v yi,', 277. 14. — 

. "Ao'isb liio-Lao ..axiiaoi .iciijoa 278. 15, ■$£$* 

;>Apft>3a 279. 8. — ..ocujoio osijjojja 278. 32. — 

ft$\ 27B. 21. — .Jiaa-i\ ft^~\ 279. 18. — ,,S\,fr.Ja> 

.jaJlvE) ja-jic5 280. 10, — .(VliL_3i oi Y.Z?) : . b'ols 

— .,r>.\,\\^\ft»J .a>.\;\y ja.\.\\%\Ci; jd^^m 280. I . 
.(iatjsao (ioafao 281. S. — ■■V«r>2 -V^rN ^80. -"• 
(9f&^) 283. 9. — .-oi^vl aofco (VaJvo) ^oJso 281. 81. — 

Ja>o 284. 1 l. f : ^\ ^t^S 284. ... — ,^\y 

a»J 285. 15. — .&>. j,\ 286. 8. — •.lOi" (V.Jftjo) 

^=6iva a.aT.S 286. J. — .Jo* ;<ii 285. Id. — ..A i»l 

sj.n*:? 286. 8, - ~J&fe) »?i*a 286. 7. — .MS& 

287. 10. — . ( S\ws (V >S\y?) 286. 10. — -J8&4M9 

|V^ojo»3ft-.j ^iub 289. 18. — ...oroAtjiJ .oi«A#l 

li»i 291. ... — .cjiocoii J-uooi^ 290. 4. — .*oiax?o- 

^ 292. 17. — ,;i\n (V ;i\n) 291. II. — .o£ xLoi 

.oi&i&ZL. jlL; 294. 8. — .jij $1 293. 1. — .^k ,>1 

286. 19, — -l>i^» <V?\t»? J >Vrf> ^-P^vs*? 205 - ]-■ — 

Aio^Xi3 29e. 4. — ,&aii )± m i 296. 1. — .ioiS^ -o^iJS 

— .tTSo?> jiss 298. 15, — .(lie oaoi^JM,?) osialiNivi? 

— ,»o£}s (V;<n!l}?) 299. 5. — -M*? *»** 208 
.ja^ioaiii jb^inoaii 300. K>. — .^j r ? 299. 8. 
.yifrhy tfxXJs^y 302. 1. — .J&B>o ju^? 301. 16. — 

— .Is? Is? 303. 4. — .#!iLio 
.; OOJ ^jii. ^joi, 304. 9, — -r^<N? 
.^1^0 t*-Js* 306. 1. — i~;?" i-Xie 302. 17. — 

r»iji** 303. A. 

,-7;->" 304. in. — 

£ai 306. 20. — 309. 8. — .( jlcpj ) £ti 

310. 12. — .Jeuii? {&**>*> 310. 4. - - .}l£^ ;«A> 

— •fSpJ b¥ft 316. 8. — t.aier foY-yij ..iioi '■ i^i'.'^ip 

— ,m> j?ou 314. .'». — .^svi.sx) iS-S-N? 312. 18. . H. ■ ».. '-,1 wmmmmmmmm 
545 ,i*iio Jsoa c aox 68. 17, ..'in^Ntr 

i.oi' 70. 

,0UUU9 

— .aiKi Uiili 68. 16. — ..VJP» ss-aa 

• ^ ^ 70. 2. — .^.^ ^^ 

°»<>i?*? 72. I. — .d£ o-A 70. 19. — jfalfi 

jo.si 76. 4. — ,»»a*>e>i ^oaso: 73. Hi. . 

cH.ii.ii 76. 17. — .£*» ,» &, # ? 76. u. 

81. 8. — .l'i***? %a* 79. 14. — ,;& ;£ 73. u. 

•^*>w? ^M? 84. 15, — jiiaijo iisacujo 

i-ctuo ^i- ji^oaao -= t *-"^ -^i-?? Jt»jjs(2) 87. 21—28 

J.SoJlnco 88. 1. — .^Loaoo 

*Luo .£»«;> 03. 1. — •trtM4 r--*— >? 80. ZO. — .^Stti^oo 

B5. 8, + 120. 8. — .Jfc$ -ii'i'.?<>i? iLi» iio? ;.vj iia ? ai ? 

- -llia^o &3\,o 96. 4. — .boi^Jlc^ai? ai^iniiois 

outvaia m^auus 100. 18 — 14. — ..oKi\a>i .oissXa? 100. 5, 

.*03>Jk ^Nl 106. 8. .^OTOUOisb ..ffft.vwt^ 

— .j\oJb> Aiija 107. 9. — .;$Si ? 124. 17. 4- 126. 1. -\ 

■ o^iajp 128. 3. — nlMlfwl 
a^S'.o 138. 9, — .^umoo 
Jiioo? 141. 2d. — .jke^p 
.l>_oi i»ba 152. 1m. _ .ojTjj 

,N*i3a r^-^-?? 163 to. - .-J.Vuc 

Je.ybo 169. 12, + 171. 2. _ .„ot<^»n 
."MunTti 174. 20. — .ai.\ 
oejo 176. 21. ■ — „'niii 
j^aoi 179. 7. — .m**L.s ? 
rlma 188. 22. — >**4f* 

aj..VQM 201. 4. -_ o±L 

jaic^ 230. 8. — .Isnfbe 

v «o!!*aa^3 244. 11. — .&aiVJ 260. J'. 
271. 1" 


i5 $&fe 106. is. 

&&o ^iiSa 113. I. 

.ii^I 127. 12. -j- 147. 4, 
, .-m^tio 134. 15. — .(kiisjo 
;<loS? 141. U. _ . ^i„ 
du^i 143. II. — .^.i^M 
►J.vi» 153. 15. — 
ojj^tN 167. 7. — 
3j;s> 174 18. — .Zokiio 
■Juii 175. l. .Jsuou, 

(ptvio_j ? 177. 15. — ,0070 
~>o^ 182. in. .._ .^t»> 
oi» 199. 10. — -r*a4 
Ipoifflo 228. si. — .iikfiiM 
liflii,.? 242. in. _ .juio, 

■ l?or? laers ^i>Nwo 247. 11. 
*cro&3oa 262. 18, 


rf T\ Y tc* rf^lciS ^ciK 6. 1 7. — iUaoou U?6oi, 5 I 5 

JSoj.NXba? 9. 'J. -- ■ <r "--* , -— - *f 7. 4, — 'i»ika* i.i»a 

■ . i-v-AyA .t>a^Mi^ 10. 7. — Jba&fiio? 

.&&?>£>: fr^&M-J 11- 6< — •.?*»* y 7"" v 10. 38. — 

.£*>» ^i.ajpll. l.i - .Aa i^bj .\ailoi? 11. 12. — 

J-i^isi «-V^=?J -Jit»f5?i 12, 7. + 46. B. — 

— .iSi^a ^oii^ 16. 8. — .*Mt s ?J 

(VjaAa3U3| jaAoSiij 18. 18. — ■"■■«"«» ^ , ,.rm.-> 

.,bo:^oy3 io,^,o»}o 25. 16. — .4— 1,^- 21. 20. — 

oij*s<iiJ» ^ _&,*Axj 33. 15. — . r p*o7 nt*4 32. 8. — 

J^iS. : «£V(i oofo •.ocu.o .ooJb pi jrii oiro -^ooj »oioiv.l JBo:x\j;> 
*Ntf»4 J^As &£&}*£ lilies* J«w»i o«o i&aA *^a> *> J**?*? 
— (*A>t) 34-^-36. — .-ash ;£tc> 3-v?o -.^i.so 

•11. l ■ .^"aoij ~io\? 41. S. — .NfJSwiC =w^»*-r 

46. 12. — .ii»iao ^.ut 40 .£iao iiiao 

.^.nip 48. is. — .ouois ohoS. 48. .;, — .(.xwio .^xlno 

.,-^ai ,» a^. ^wof^? ..ijli 62. l, — y»; ? 

67. 16. — .*ou^J -uu.v-j 57. 13. — ...o? -oa 57. 11. 
-r^a^? (4B.S3 61. 4. — 1?£* Jjix 

68. 8. — .A» ^1» 63. 8. — .ioki? ^ofsi> 62. 4. 


'• Tfc ~ I !• n ui *Fmtr*tf> ■1 
643 ■ < *^S ..O o& «ooj 488. I. ■XAd ■V\ „ .S-. V r , *» BOS .^^ ^j .^ fi01 y 

».^fa 603, ,,. _ .^a ^ ^ r >0S 17. - .AvId 

.<■>.? ti 504. ii. _ . >HMa -^ 504 8 _ ^ 

- •,?« $p* 505 ii). _ .1^^ r ^ 606 g ' 

.^9*ko»? »j<icm« ? f,10. ii, .i ?0 ^, g£ 50! , 

-M 3 *o?i 611. 17. — .jffca iioaa 611 

• .w!y dues^o 814. 19. .,» ^ M4 u 

v «>*il» 517. 8. ^bi^iA. iftfcijA. filQ. 7 — 8. 

518. II. - - .,„ <^ ?? ;^ 0< ^ ^^ 61? a _ .^^j^ 

622. :;. _ .^ ^ fiSQ g ^ j ^ 

522. IS. — .eta ^ 622. 8. — .^a «£ ; 

— .,-jAwo ,-Wao 524. B. — .^i £{j 533 , , 

.^jio ^.pio 524. I l. 
' 
.&\~& 642 £# . . , lii 471. 10 — 11. — .li'aJS 1>»0> — ■'^* 13 

aaos ^.J Iscro Jos jjo . , . law* 472. 5 — 9, — .1 

ijoajacA ,sos oct.Vi.kW60 -vA._ .ooibN} ,lS\ta »7 S orNo^ajp A\y ;il 
,'m .yio .lob ioo<rb ^ocr n*?>i '.ooq ..0^10 .omj li.iii ».vo3mC) t»i 
.6c"i.\i l\\ia £? e A ikas-Jkip A\.5o i&] iia? c^i latro 
•.0007 ^csSjo .bra? &*a£? ti>o?o!Ej ^up 3*. ■. piocA ^sps .btrNij.a.»> 
r a ,» 474. 7 — S. — -lax joo .Ijai ^obcrs Nod? ^**t*1 ,bo7i\i.3je 
475. 7. .Jaa* &»»*? 474. 18. — .*.? -Mjo? jo Ai*>> 

[aiLVkj 476. 1 .001 doi 475. . \y^.K -Wi.^ 

;o=i Ji>* . . , o..ii 476. 17 — 477'. .aij^ 
..*A»» -i nA if* 480. 12. — ..?*J-» 'N*^ 479. 10. 

480. 21—481. 1. — yftooai . . . <Alxb 480. IS 11. 

481. 1.'. .iic? =>$>? 481. !'. — ■ !•**.?•» ■■ • £*■>' 

iia ? | 483. 17, .ubl aul 482. 8. .0907 .oer 

.^07 £Ug 007 ;ioa s (7) 483. 22. — ..aj^ >jp» [,3*1^ 

— .Ao (V lik) ai» 484. 21. — .d<r J07' 484. 8. — 

A, " . . . 001 488. 20. — .Ail A*: 4Rt 

— .Joo] 1 007] 057 487. 19. — .lai l£* 487. 17. 
488. 2. — ■!,»*?» >-A?*^r (V l>>iio) -..Kiba? 487. 21, 

filoJS :i»N 488. 21, — .Joaai -rsjico? 

.ijoi ail 480. .'. - - .cubaau onanaoa 488. 1!'. 

i^.ki»: ? 490. 10, - .U-a-iio (){&$») 490. IS. — 

401. is. - .;g».si? *S?->?? 491 - l8 ' — '¥}hl*& 

— .>". ^.ojoreii 493. 0. — ii*i.0A -s-idi 

Ja^ — .s.»i U)j 493. 14. — .Jic* ^ibr 492. 12, 

iooi v tvatni? 493. 11. — .J»c> [jafc ^boA] 493. I. — .^> t » 

A^ 493. 17. — .jiLa Acuj . . . .w 493. 12. — 

194. !. — .J. &4 "T,?-J3 <>!,?»£» 493. 19. — 

A.* 494. 17. — .cw»i0 cnu.o 494. 11. — .iiA 

>-i\Nl 495. 12, — ;.i'l ? iijp 495, 4. — ..bAj 

496. 14. — .oiooiwjo dweivUd 496, 2. — •<p&M 541 ..'sX«<j .\-V- ? 302. 13. — . ..s^u 
392. 17 — 18. __ ^ ^l" 

J— xse jS 39: 
.lj>i\2i fa A A 393. -1. 

>.<& 393. li. — ,^l ? &i ^J ^ yd 392. 8—7. — .-*ii, .oijj ^ b j 302 , 

!P? ■ • ■ . h&A 302. g — i j. — 

■Ai -lirui 392, l l _ 

-V*} 302. M. . . .. S?0 j fa 

►.JiSou-i . . , . £(, 
♦*V> ^?»\< ^. ? ;^ 393. i. 

-»J i«>N> 393. ^ixio 393. 
304. 8. — ^ , 

394. 8—11. - .^oi.Ni 

fMMJ -Saa *sabori 395. 3 i. 
.l*u.\a -yin.s; r->« . . . .AhM 398. 5 2i=\ 6s;? 393. I.i. *1 &S 396. li • «**!<»?;s 394. 1— 2, — .iaaii 
■eoijs? 394. 8. — ;i, bai , frf»jj»a 395. 7. — ,;>.ii4> £i$ 396. t rt.A ,U3«^ 396. 20. - .^jod i,ix*3 ? ^i.01* 
■ . :?^ 396. 16*— .17. - ,^i jLmo ^ 

*fci ;^ ? .396. 17 _ .^ ? ^^ ^ ls ^ 

H**) 300. ■ .^ ?i ft^ ;i^ ? **^ 

>.:o>.\6jl x.sxo;) x.sjsc; 390 . ...ij^ 

*»*». I ^ ^ ; .^ 

** ,*-&« *j 4ov . .^i* m .^ 4Q7 ; 

«F*i% ^S«A 467. ». — .£: ^jfo Si .i^Aie 
W 467. 18. _ .£. t, 4e7 . n . _ V .^ 

468 ' —WS^A A • XniS.'A ..V^iyO .;^.Mio 4ojcj.« 468, hi "Mfco 'lOH. 15. — ..iswic^ (•■^■po tr"^"*w ■***» (l)i^ 468. M. _ .&*■$, 

;-iiiA 470. i. — .^; w ^^ 469 ,,'_ 

171 ; ^¥> ■ • • ^ 470. 1«_ ,r. . .^ii^ 

V ^*A ii*^, ^, 471. 8. - .tycZfr fto^ ^^ jg^ 

»X» 471. 10. _ .^ojuj, ^ 47J ,. . v «^i . *-l\-QJ 640 


.eo£ 12. -jai 386. 12. — -ioiii? SoAao 386. 8 

.*ioiaa l_Vl -'aa^. -jaaai lii &] 38C 16. 

387. 2. .Jui'i.N v o-^i!.Vi 

0^ 387. 3. — .jodai 'A aoN Jwo joi«i lli je.S litrao 

^i^oxa 387. 18, .^f aA, 387. II. — .33 

.... opt itw 387. IT. .jo\. jo\ 387. 16. — .jtS^Sfttn 

iiaattl «Joa — .Jo: - .io- Jo) — 

. 'Axi.sjjoo «jo li'oia 

a»; 388. I 'i. .J^o.?ocv» c-No-soc-.. 388. ft. 

. ^oXijaa 388. t2 — 16. — A^*> ^--e aA 1 ■;. 
i^5N ^i .o—^ai 386. 20. — ^iai 388. ii. 
ilA-Ssaoo .:i'ft»3 388. 6. — .;i»&ia itaSso — ..u.sLj ,.\u •Vf&ft .031 laoa 388. 18. — ra 388. 11 i- . »yi a aiJ ,} 389. 1. — ,a*> *U? .oa^ ^vjii ,» iXai 389. X^X} 388. is. 
•xia? ,i» 388. BO. 
„ttt§ o. *j*iSa — .mo ali 

389 B, „^i». c£ ops* A 389. I. — 

.^aeuo 'j^ 110 389. T. — .el ,s» oi 

^. ? 389 l ,i 389. !t. 

.>a>J£l_» t$Ht>P 380. I • 

Tup . . . „a=Lio 380. SO — 21. ■ >jai Asio 
— .AaAa Nft-v — . 

»1B ,» >31B 38V .■3X3 ■v« ^.V K.1 I ai> 390, 6, — 


<ra boujX* 800. 6 
390. 12. — 
2>asou 

.... &ai*~o 391 

.,'»i--is 

aa -Si— 

wl 391. 15. - £-3 390. 390. H pjeio 390. 1. 
.&o j2ao 390 u» 

. ;,',;-« 390. 10 

— r,.s»_i . . . 

. lyuasvs (Jn la.asfti 390. 16. — 

— .,:-; l ? a^-> (1)1?>^ 39 °- ,8 ' 

^1 flOJZlHJfO t oir.'.'tt-ioVi o.4io '. CW3 <^W*> flin gs 

.iia as Nal 391. II. — . caa $aio 391. B-. 

■a5 391. H. — ..ilo 
aiblo .o£ 391. 1H. — .£<aS Jooj JxSa*V 391. lfl. — ,ma.o 

391. 21. — . v £i v sjo V S» 381. 20. — -«A elo ■"> 639 ;a^oa' — >3s*S? 37e '-■ — .;Noi<i4M ~iaAa.j '. --\.-7 379. 11. 

ji^ai 380 5. -3Bia; ? m>3?I? -^ J&i 370. 17. - .„: sja s » 

r±J,<>\ 380. 6. iLx» 380. 4. — .AaA csai. A3 

^<A: ( i)A ^.oi, 380. 7. — .-fix- r£4f», 

A=m>? ^i« iiiocoaj 380. 12. — .,£?,} 1^? ,iA,l .jjo^ 

■*- v ^V??9 380. •->("« ->o<"> 380. 14. — ,&?\ 

380. '-'■ «^3 — >^3 44= 380. 20. ms A^W * 

ii^O — .^18^0 -MM 881. 2, „aT 41 „ej 

— .^ ri-.s^i — ,£j ii ^j 38i. 6< _ , i A?-.S ^ 

99ft. Ja .\ 381. S. — .A,;> 1^ A*a ? :^x} 381 , 

*i^kl 381. 17. — .i^cas ^juo o,fa 381. B. .son 

.Ni»?jsi „,a .Ai 382. 5. — .i£L ? diSaost ^ijo* 382. 4. 

382. IS. — .J-As (?£i*») 382. 11. — . r? .vi» ?> 
ifffc* af n^SwS 4- ,3^ 382. 14. — . ,\ \ 1 \ \h 
£\S*o if>$A. -? X» -^«3 382. 17— IK. — . « ? x ^\c.S. 
fr* 8 88. 2. — rtlift 383. 1. — . ft? ^o<S* A\» -AV? 

383. 5. .,'i-iiyDft. .•».yfto. 383. 4. - . r i\l aio ,»N.J 
^i» 383. B. — . ;isi— ? 383. 7. - .^i &£ 

iA^aa 384. 1. — i+Kois k&gfe 383. 6. .^\ 

-t><& - ^ 384. 1. — .Jll ji 384. 3. 

j?o 384. 8—7. — .^oi: Ai^o Al^a 384. S. — .^ifo 

- -^V»? <^\*? 384- !"• — -4f*hj| ? i\.N; ^dcrS 

— - jVSviS iA» p^o 384. . oA 384. 12. 
;.s<uA j»jki ;Ai'; ? <r*A., ? £] xjvi.vca .vA»? 3S.. 

.3i ; <* labia £f iA i .'oct; UtfA 385. 

— .&koa~ ^jo.ituo *) ja: ; X.v.- . . . 

-lijo 16. oA loaj 14. -AaA 386. 18. .; 

.^ooA ^n» Joii 386. 18. — &j , 

.oAa £i>o ia>o 386. S. — -a^vjo 

-efoiyla — Jiia si SsaL. .aia 3 ? feAi 386. S, - 

— .,£ .\Ai»? -m; \\3.\» ? 386. 7. _ .Ii0 ^Bfoftl? jiii 385. 10. — 

♦»\i 385. 11. 

. . i^io hi — 17. 

AA. V ? 385. 18. — .;a\~o 538 .... x»ioajjo 374. i! — 10. — . .oocua J -j ai v?^ 3 ^ .ooeuo 

,ail r,o3i;o joi-ili .Cii;o ..if'ia oia? .ocji ooo? oi=uCJ? ,»Vt ***>i 

^a .0) .ja'Avo .'aa.n ^13 t**?Vv «. JJCNO ,..\i» ooo- f.o'o'ai I ooj\aA 

— ;^o 374. II. — .,iL.s &io N*?o «J<fa N? ^iii 
.h\x larao Jarao 374. IS, — .^1 £^1 374. 11. 

A Js 374. 17. — •-•r^'° *>+*~H<> 374. 1(i - — 

Jb'oM .ml -siooio 376. ..-An to o-J%Xt«6 376. -J. 

375.7. — .o-iK*]» [J»9& .**>?] -***!? 3~ fl 

Jo^j 375. 10. — .oof - Joof -o;ofj 375. 9. ot? 

..O^l -M? ,oil»Na 375. If. — ■ .£jfl^? : piailo 

— ■iNj.'j.V&.j jlo J.sCicpo . A'o .pijej.so 375, M bo; 375. U'. — -oi^b &=>, 

oi 376. 3, — .o\^o.sjo oAv-S* 376. &■ 

oJji._a 376. ii. — .^.su on ;.', .totJi 376. 4 

376. Ii — -II. ^sis A4.0 376. s A? jSo 375. 16. — 

- ■ <.OT 

— .$*i 

,^.» (f &*•$»}) isa-aa 876 ...-S-VJi . . . ^sllo 

.i-N-i 370. II 15, •$$?& £? ,*?»Vfe 376. 18. — 

^ s — *aias~l ^1 376. 18. — ,a:C» 

^.aoj 377. ;i, — M**£ » • • *• 377 - '- — :t ' — -"^S 

377. B. — .loVSj ^l ;<r0u 377. 5. — -i-X. -ow 
;.\.<ilo &kjj? . • ■ o*io 377. 16. .A'i^c.\i? As^oWp 

— .**aa*V -joo:6\1io .VaiAc 37H .<*Aa. Jjoaj o*j 
^tla r oA hjJ „Li~a .^xia^ ? -*^?,? &"** 378. 11. 

378. II. >«Vfl& ..NkiA $»8l ;.\KiA 378, l: Ji -*? 
ajo iiai=0 .liiio . . . ^fcp 378. II 1« AsfAo 
i^33 jlib' iSaui ap^ ajo .^oo; iMuaiao iQjb (Jia # ."iXi. ^ 
r& 379. 2. — ,1m^ iibi^j 379. 1. — .«J=e &£<foo 

— iliash . , . a_i 879. t, .^Nii- „.\ii 

— ,oj3 {wo ctp>o 379. 8. — I »(£*(• •* t»?9» 379. 7. 637 ■ £ flj -.aa 359. 4. — .&! i«M«£ Alili $1 Jiao uL. ^is ji»\*> .^o^ ■■«■»«■■ 
• j»Moo( -uoiooo 869. lo. — ..^.o (Vnxuo) .va.o 

.-^ pcitb A?oii 360. 3. — .•BiC aa^ Kii 359. 20. 

(V<&) 3G0. 18. — ,c& A«2 iai^ ^i,^ 360. 14. 

f^Sxo 361. 9. — 4MW}0 (*fc$»l») 360. 19. — .©& 

.^cneL-i a^jii ai jj I .ojii; j; ojjom] 361. 9. — .oiixio 

^4- jpo . . . . (V^i) 361. It. — ojS 361. W. — 

— .&: &io 362. 2. — .jjoo \$l>nx4 J$fc *o *•*.<?» ^u 

— .^oejooi -so-sxoi) 362. 8. — .£ Ji 362 

i-i^) 362. 18. — .iiio £■»&, M #» 362. 10. 

aoio) 363. ll. .Ji h.^? xl^jt 362. Jl. — .^ 

— .Ja^ai (?*&?•) 363. I*. — . v «j gj^a (tiij 
e>Jpl .vW .trr&ai&La 2xa=A £'1 ijoej .oiisocAjo .Jooj 364. 3. 
f>'i'j*?o i^o~>?o 364. 4. — .wkaa^jo '.;«<>? *«=V? f^- Ziio 
^iaa [j&oiiicoAia . , . „\iki| 364. 11 l... i v a??o 
.07x^0 (?«i^4S£4) 884. it. -tfUlif £u &f ^Sso Qfoy 
X>a &i X>) 365. 1 — j. — . y *Si ? ;<^ J? 864. 2t. — 

. . ^i-xas 366. », — .»«ra>aaa&9 Ji«r tf*>£ (V *o,oi'<iaii 

^ooj*V^3ji»» v o»£^Aaao ,» ^ocCiliado 365, 4. — j ? £ 

rj n*^ *»^ii« pAaao pAaa? 365. 4. — .^ oavi^ujo 

372. 12 1:;, — .^ai .'ir o a? ^waJLjis »iis 365. 6. ..■»»>» 

iuoB 372. 14. — .J£j J<& UboiiJol i.?^*j!? Aw iJJxiaiol 

— .^cua ,jJ><je> J*l 373. I. — - 3iia» 

&4 — .otlai mW 373. 4. — . e >i [,.#] 373. I. 

373. 10. — .£^0 ^ jgp£ jp^ 37a, 5i _ . ^Vft 

!*ni 373. 11— is. — 3^373.11,— iccoi 

^icC*^ Jsb' &. i~>?o i^jA.6 ;ii' ? ..££i' ,£oi ;i\i ,» 

373. 1 4. .iilsb ,» li\*.i X? ;.Sft-i.->^ i*i. isl .Ii»'i* iiii*auo 

t^Vt 1 ) V SV* 3 ^V^> 373 - '*• — -J^V? ;: S.^ 

v 6ct\ai ? 374. 4. — i ?1 J, 374, 3. _ ,| 'fr^W 
i-Jeoo .oaAai? 374 o&a 374. 4. . v ooj\as 
536 „e,«»i, 345. I. *V* 344. 17 - £.b 344. 

.oou?;,. 34ft. fl. — -^^f- <><* S^H* 345 - "• — -woscuo 

— .iii; jiii 3iio»o J^V O'^?) ^A- 34B - 20 - — ' 

347, ,. .._ ,£i lie J?" 34e - ' s - — -Mtl ^ 346 

..aCjio (?*£**) Jffl-so 347. a. — .=.»> M& 

.\io ^ ^ 347. is. - .$* H iVJ^ S) 347.9. 

.idX: a^.oi 348. U. — -^r*-^ | ■ x -"^ 1 348 - 6 - — 

_ \jSk4 3»<& 349. l. — .oriVj *SVJ 34 8. 90. — 

349. 18. — v« : ■ • • &i S46 - 11 — u. JfcA 

• m> jt3o 350, 10. — .S-=^ ' ^ - - ••«*>+ L ^*"] 

£j04 350. 14. — .$*#> IlioU ^ 3S0. 12. — .c9o 

ciao? c&a [M# .'• • ■£*] 350. M-~»M. — 4**J * 

iyii is-^i 350. 20. — .i£-? as °l> =">:?« «•*»*■»* .^4 »<«»**• 

^ooij. iojis& oislo 0x10^:0 ^iiibio .oaiaNlo 351. 6 — 7. — .^ 

J- .^isjo? f«HW») 351. 1*. — .piSfcio 2S»W* ^P «»"» 

6c- {Sam) «<* &» 352. 98. — .o<r 001 05 352. 19. 

iji. -ojoiajj oerio&i wuo . . . ^Kfel 353, a — «. — -&o 

Dj-iaia 388. LS. .ou» 0001 ^o ioooj ^a jb?o sjiii 

Ilia*., «»> i»ao 354. 'J. — .*»? (VimI) 353. 90. — £W 

£>il 354. 4. .il lia^ id) i»i *M>J ;i»-i J? ■<!»*• 

.£«. &o\ ^ *»- . . . . »*•] 364. »• * Aji Hf 

.^oN-l? ft 00?) 354. lit. — -J?V? Jj^** 3M - ' 

-0T0<fc->& 355. 8. — .ojSoi.no »%soii.«o 355. 1. — 

_- .^Jainxp -.A' $i A J»oa»? 1 S>"1 355. 16. — .-cto=»i^ 

,-x.s 355. 1 oo*i — .iom Jfi Jji 3ft8 - !"• 

;.i ft a La 356. 10. — -^woi 11a. 356. 7. — .(■«■? 

iN» 357. fi. — .t«;ajJ (^)lM# 386- 19. — -^«&afc> 

857. 16. - .jWi, ,,* £*&& 357 -b.^ * 

868 . IB— in £jj (1##) 358. 9. — .*KH (*«») 

i.^**? Oil ■ -w 369. :i. — ■.="-> O"^ I**) : >*^ 535 ..-ii-o 328. ., .^ ^. o jO . ^ 32? l2 _ 

■***» <^4. fcS^ 339. ,. _. .^ ; ^j :^ o ^ 

*i 329. ^^^ ^ " 32g 

330. fc .ab^, ^^ a .^ o 32Q (8 ..^ 
.^W •-;^ >M . ?0 ts^io =A,i, 1? (t*W,) ,„w,, 

- M » - - ** (t^U) ^ 330.",; 
^ ^ ^883 W-.'A 831, , _ 

331. tS. >tooxl ^^ 331 8 ^ ^. o 

- ■&* Mi 332. , 2 . . _ , J lffhH ^ , # ■ 

■•-* «i.333. ,. _ .^ ( v^)^ 33a . l ;, 

(1 -«*_) 333 ^ ^ Ma ,j, t(A ^ vii - ^ 

333. II. . .^, ( ,.^ ?) 333 B ■ ^^ 

O\0 - •-***» (* «**•«) 885. i. 336. - . i ^ #Wi * 336. 5. - . . M j ^ w . ^ 

336. ,,. +336. 7. ^ *& O , :o ^ fci J ^ s ^ 

336. 8. - x 4^##i JJ? £»*£*& j3? 336 X , ( _ ^{ 

336. II. - .£& ^^ 336 ; ^^ 

)*w, $* ^ ^j lWfr| <07ttiU ?oMj ^ - ^. 

""^ -**>* 337. I. rtfa, ^ .^ 

<^ s 337. w. . 1# ; (? ^ 337 Wi _ ■ w ^ j 

*"^ a 338. 15. _ i# ^ 338 fc _ 

•ft- °* p* .„, 339. 7. _ ^ i(4L 33H 

oc 340. .6. _ ,#, (Yii) 330 I; , _ ^^ 

0^o ? i) i»6,S 34* ..v S ., ft «. 342. 14 . 1 .^ 0CT 

344. IS. _ . r ^u e ix» ^^ 344 . , __ ^ 

•:?«■;> p*. 344. „. j^, ' -^ .^L.ox .M..-3 ;>.q«nS $*a 323. 8. — -W?? 'i' "" J.saeuai? 

.\.»i, £0 iN» &e iMo \»A £o 323, 8 — fl, — .Is^flwS 

323, 10- 18. — .£afr &.\ ->-=> ,» &i ^ ,» 323, 9, — 

■ ttrAcso o.Nlo iuApio 323. 14, — ^4, .... isoiitoai 

ijci . . . tLif.b'0 323. 10. „o,Sii A> 323. t«. 

dfff 323. 20. — ..oc-A iiaj i»";» &.aoNa o&S Jabi ■txjLii aii 

323. 22 321. 1. .;.,.■ .ni oj^-sioa nvj.aoia i^ivioa 32^ 

. . jsofl 324, 3, — .£'? f'iOo <: «"'-" o\a 'A; . . . J'iae 

.o-iiooi 32'1 .'Ajcojc3 .'YlStS A j(0<J ,'^Ati 

.*.? »A. — .>aio ,» p'frB -.JaAj, ^ 384. 5. — .oiaoo? 

:i\^3 )So 324. 7. — .Jtoiisa £&aa laai 324. 8. — 

;.-C»?o 324. B. — .^3io :Stij3o 324. 7. — -iiijao 

— .$a >a« - >T -a-»j->o K"l** 324. 1). — .jisoxua 
.liaoja $£tf«dbl 324. tS. — .oooj ^.il^ ^iw 324, 10, 

v oousaai>i. . , . boiAli — .iaaib ^iiaiio 324. II. — 

ok tVH o=**o • • • »f»-^i! 334. 15 — 10. — , v otoj5 \^S 

324. 18. — .ii^so ;W»o 324. 17. — AipfM ^a<ro ..tA^A 

— .,ii . . . . A\» 324. is — hi. — ,£frj ii^> 
Jcai&u MtiN &ei>p .'eiaaB 324. SO, ia? a?o 324. lfl. 

■ ,iin.\3i)u v <i<r.yiio3j 324. 21. — .ojld.no i?or,?j> .too S.re . y a 
;o<r 824. 3io*i3i? £:> ^*ai=oo 324.21 — 22. — 
■«•*! 335. 4. — -rtalbb ^oitoja 328. 2. — .{oojo 

^o: avi i ,,'^3q o-N&auiy^ °pja ,Jui*puo? i\\a^.\ A 1 botbXa , \ ','V rt *i.\\ C% ^> 
;aaiuA -.{j^^, ^burfrv*-^ fji ^oaja •■ f^Xjma £iaa*th» m.Sii? ;iaja •&»»* 
3t»o-^" ^ojNiuia-w fS9ittV»Ji S^,o ijj^jo tspi r iiia Mm ^rP^.? 
jjoiU ,-irf, ii2 ? &ji ? v oouo>? '■£-•■? ^<A>- inS J J Joxio •*-*£•? ,ooi»^«ua 
^V &*&$> -auiu £0 •. *iai ,*> r os^a liA-ia Jo-Ciio .c-.ibo^i 
^•-*" ^or-SuL^i jai jUa Ajso -.^aAiUola ,'y>.\., iiW ^ ,.wkCwij 534 

533 .jaiLis iNii-sxJi o_nA.&o XSi 321. Lft .;£„, !?A 321 ,., _ i4bdj ^ 

■tfianaj ji.i.» ^ii ocj 321. 17. 

— » HP «-n\ rio 321. 19 

"*«» «fttj W**» b*» .|< * .*4A» «^ * 6c^ 

i~» ^ v „oA $, ,^ OOC , ^jj ^ „ o ^ ^ ^^ 

>*AjjO &* «~? j^p <^p .^J v b.S^ ? mffl £\» ^ <U| 
.o?* „&*j * ^ ^ ^i, ^^ j^ ;o3aV ora ^ ^ V^ 

£V »£« *u ^^, a^ .^^ ^^ ^ A ^ 3 ^ 
A+» JiA^ 4t«*9 -^^ 3& v o^ ^ jsov..^^' tticu!i3i 

*> ^J> ,&. <£« ^ ^ :.«d^ ^«i fcfc ^^ .. ^ 

im r$*i^ **»>> -.aip.sisi ^ ^ . -( ^ €1> pjj8ia ? - A „, 

- .<* $14** *M* i,.o .43 ajj ^ l £ i ^ ^. ^ ^ i£to3i 

^ 323. a. _ .^„ ^i ^ ^ 322 _ 

,*> 322. .'>. _ .^ j^ ^^ 323 ( .^oXj. 

^f^oj, k* 322. 5_a. 322. ,',_7. 

^ 322. B - 10. - .^.^j ^^ g 22 8 J " 

»=^'J<» - .tf.i«o^N $&*»* 322. II, _ j^iA 

W* 322< - , '- — *>6^ ei »& 322. ih. _ .;' p^ 

^V^? — .oiijo iii->Jo 322. 81. .J-salLs 

«?w ? ;&» ^ ^ j^^, _ , _ 1? ^ ? 323 2 _ ■ ^^ 

*^ ^b,?o , .^^ 3a3 r> _ , Ui: . osss ^ ( ■ 

«S> 323. 6. - - 4^4S M!il ^ 323. 5. „ l^^j, 

i^*-?? »'•>•» 5.>on. ? i» 323. 7. - - .djSi ^A^ 3a3 B _ I* 

■ ;a\-o 532 


=ra? J^fA9$ i» -iS » m=? JaaiS 314. I. — .^.A.w i: *""? 

a«?*>o 314. 9. — .lauaio *3*»~ in«.3» 314. 6. r"-^ 

314. in. — .{vow ^o»o «.D7 iojj 314. it. __ .aiai.it 

<wpA 315. 7. — .] Aa>i» 314. 21. — , rc Aio A<*f« 

- .JV^iiw ^-JOJO 315. l.i .oA Joof wipi^ ;obt 

&**t? r>» i»»f*- J^? 316. 1. — .^w, ,^o> 316. 19, 
318. 7 — 8. — .aiA Aj^S 316. 6. — . r a*o , - : <-{ T fa, 
io=7 ij-o «>;£*■• ioor '?;\yio 'woivo »'i_o =i.-i\ ^o ..... >io 
eUaaMo 310. 10. — .a=A ^ -SiiLou ^o &±o ,<U 
ail 316. 14. — .<7>2ia ciS AS' .sodf 316. 12. — -.9»a>.ln 
.cii^Ao oi^iS 316. 111. » .Yrft^i «a£>j 316. 15. .oor 

— .&W iwo ijuuous oji oedr ,. <i^g > ;oio :}aof ■«.<*» 316. 17. 

— ,jio7 Jdio jioro 317. ■». .&l liLf ow oa- 316. 90. 
.!*.>)«.? &t9M$ 317. 10. .jo\i Jll Aai J«yS 

•I?»^? =«?-l? 317. 18. — .^ojjsjoii v 6gT->w.,i 317. 16. 

318. 2. •&*•#*? ;M~»« V 1 "**? ^V,-" 317. 20 

-ouioAiai .... ^iijoo 318. 4 — 5. — .a«ej ,.»..V» < .t.X^ ■■ 

■■^l 318. 8, — ..»tr.-iajo\xi Jbo*n? y»\«l« *---«\« ^jf^« 
£? 318. I.:. .^aafcjifc lii axlXjoj. ?a-Vn -.-acjJ 

— .oripo^ m-Cva-a 318. 17. — ,l»o; »oi 318. 13. 
310. 1. — -Jiso &* -4> oiiio fiu o-^o 318, 16- 

— '•* >~^ 319. 5. — .alio }ob; atioi. *Ha jo or eupts 
ii» .Voo.Sxio -.;.SiiA fc$f$0 £•?*& ■ ■ ■ *-\.?I?o 319.H—10. 

.**.ajA 310. L8. — .oiio^ ;k«.^ 319. 16. ■ .$£a^ 

• ■ \Ab -a- i^oxAaoi iaAi j&i-oi $,& oS> --JaAitt. &• aao -ji.?^ 
^ia- ^om£ -Act 320. 8. — .*.*.;= ^ia 319. 21. — 

;***> 3S0. 11. — ■?■**.;.« *?.?x* 32 °- ;l — -A -i*^ 

1 -cv»tti -Jpa»-^ jo»jb? -«eU?? *ojA 320. 10. — i**t >- 

~ -iiiki? iolio 3S0. 18. — .jftj^J juiol? 320. 17. 

•*V»? Xjej. 321. 6. — .JiVs? J^. ? 320. 1S». — 

? a; -ill &i jio ^M^i Ja^f? ■ ■ ■ a*^ 321. 10 — 11. 


531 .I'qSnOj oa&oo 310. 16. — .Uxiloi &elaa 310. 18. 

-..voiAsoo 310. 17. — .£»'i»ai .tUllXliO OCUJM5 ooijsxio 310. 18. — .^ttiW. 

&J ^oovaftM 311. a. 

JBoaoa-^.1 -r*^"? ■■•• J&aaadiMi) 311. 2 — 4. - . .ooW^J? 

••W t*^»o ■■, \I\(r> ^a oo<^ .bouKJa JaA»a JuaiVje JSoiaio *a 

,%u£>k.Sio ■. liaia ^.(Aa fAffj ^ufljisKiO . . . .dloj 311. 0. 

^.Siijo poia #;* 311. 8. — .*»;&? ^3\s ihVri 311, 7. 

op ucL.\b 311. 10. — .Ti»jb:sj>yj ■.;.si$joj njuail . Ar<n k.s.. 

311. 12. — .jNuijaiK ^oiNQiliajo 311. ii. — ,dj33 
♦l^JS 311. 17. — . r? ,ao si 311. 14. — .^io ;i>jo 
.-Cnuioil is JSaJSoaoI^, .Vjii 311 IT 18. — .eiiSs Jop 

. . . ;niA\s 313, 1— 9. — .wo.^riai ii ;iA» ^■i>. |.i l s\ 
xiapo o.q»in\ .... fiijp 312. 8 I. — ^u.?Jo 

■ n . t^-nS ilpaa Sibl liooa ,^'.(-i\ l a .obtain? toitsoiAxA ^jo.no ^.Oi.N 
laoi» — -£*»0 ^ai — -^M" 1 ? !=&> ^iiaa 312. 0. — 

. . . .VI? 312. 8. — .£»* ^Jft-ojio 312. 7. — 4 ? oix 

ASinaaie 312. 9 — 15. — ■£&*>? ^Ska oaAora yJLj l=.sa iwaiu:? i3*icj ;_3ai -jiL'i' ^.s ^3«jnfaJll doiiXsoa Jii ibor «oit,y) .ooir <xA.Cii ic&ia ejXaJO i-N&Xoiin -.Jut dcrj 

ooiTeRosa jA-i jl oii tofli si ••liiijoo -O&ia jiacuaa: -CxJioalN ji.'.jiV^ 

t«ua v i»a er^a^a A\so .Jila&ba lad, J^sso ^anvsia js ? } jS 

312, 18, — .^ooulkaoa %3o: Jajatti M <uA ? o-JSo«a.g;; ^ii^io 
a«_V 312. 21. ! — .JhuVo' ,» iA. ,jil iA, on.\,S'cT ^ 
^Aaso — tyfeMjl ^.a £, ? 312. 22. — .Sv»Coa .ac^A 

313, 8. — ,i»J ? ^Lia ^i ii; ? 313. 3 — 4. — .iA» 

— .;fttj».or ? fy&ftMi 313. ft. — .i^JuoA' la'&A 

— .«!&&(? lg&4 313. 18. — .^SctUt xti.sjo 313. 10 
-Aal,? it^Ji 313. 17. — .Jfeoj^jue q^frfea ori>>>o 313. 16 
.ubApip 313. 20. — .Ib'oioj eijboiai — 
,-isv 313. 21 — 22. — ,&iia Jjooj 

314, 2. — .JJial &ijfc> l;ra> Ss*^fl-o .,i.\ 34* ioa» .... X», '\ . 1 .. ^ jmmm .^-i» 530 I ! 306. It, .<^»?-.ol iiubi? &i_; JaiaA ,^1 ii^tois jb^LJ 

306. lh. lf iiU .oiiaii ^ jsiai 306. 17. — .jaii, i jAf 
■^tttu jLaa fy^ 306. JO. — .Jb<Aai3? vttol^ii? 
.oo. a^i #&£ ji^, s xj, ^ iii^M . , . ^6,0 306. 21. 

„o-o.\*ls 307. 7. — .&»*. .oouu ^i»N 307. 2. — 
— .»» :jS(MJi> ^ ;o<r<i ai 307. 8. .;jri, »ojo.>2a 

307. II. - .jjojl, j^, ? , 307. I! __ .^thta J.soBaa 
.oxo^lai <" » !; £ & 307. 15. — .j£ja ^oro Jijo 

X^ ?J0 3 ? . . . jjiuj 307 17. .;„„. jjftj jij, 307. "lfi. 

°4» 307. 18. — • %?»? v boiia ;^?h£ Jfo^oji 

308. 1. .ei^o ,ii.ol ^ oi .ajj^ l0 £ 30 7 JO| _ ^^ 

308. 4. — .*?ii^,i *ia»i 308. 2. — .v>>ftio .ijoj 

it_o &:„ 308. 10. — .«***&&}• oao;»»,l •*frt>|a <^.» 

308. Hi. — .io+aj £ls jiuaao ^ £ojo 308. is. — •£ P ty 
308 - .„^ij a^i _ ,*&} jfe^J j^J 
.;iWi2> vr^euaala ;£,ai^o» 308. 18. — ,i-»ii &*.?»» 

ia l^^tt v obi3j33o Jiii . , . , ^owflisao 308. 18 80. 

o^a . . . ;i ? o 308. 81. — ,la$ -njb &,->-, i£ij X> ^jo r « 

309. 1 - 2. — ,«^a i?iiao WuVy^U t^x?o v \ $4 n «*ia.\Io 
!••)«£)&»& Jil» -.jWi 300. 8. _ .<ws.s*i 
;.>AaS. 309. 4. — .aA^ ^ „aic>-, ^ oiifi, p$ 309. 3. 
•jiikxA r i^io *i\» pj« oaijo 309. 7. — .»i ;.so\i6 
|ft*- N 30J) '-■ -li'-Ni fiiso*.? Is'.sio .<iMo*? 309. 9. 

— -ry K ^i *M ^oot^ v oe|Ai 309. 14. — Tir-jfr] 
.... oiWo 309. 18 — 19. — ..*»* aA o^» 309. I... 
■«» ^*» >M? 309 - I!) - — -A-.» ^ «i^, J^j^ 
309. 21, — .^oj^osoaJo ^L. ^ooji^Ss) Aa » 309. 20. — 
s.v<iiivi — .*al» .,a£ ,.»*> 310, 1, _ .jLq&f ^o^> 
...wol^io .0,09 310. 8 ,2mA jii 310. 2, — •,9fi»i 

yj? .^ r *~ . . . ^J 310. 5 — B. — ...ojoSa^o »ojo^\a 

— .iiAau ad* 310. 8. _ .£ rL . ^ ? frj ^ ^ £^ ^ ^oi: Mosi I 529 ■ )'i\ .fit ,00^ ^ Aa? C'ii? oo<S r i^ — .a? , A* 303. 1.. 

— ■ .Nooj ;iai fjjjJii .awl. \a? i_ail ^ooj ,2*1 .£$9 jias 

&4 oi Y;o6; ^ai ^w ,*>? 1A3J io^ i,; jj£ bj iLi 303, 16. 

.^a-ii **•*>* 303. 1$. — .^ te >i .;i- ;*ot 

^ooi.vu&iuaioj 303. 80, — ilieisjo .&?->» (») jL?»Je 303. m. 

j^jJo^o . . . ;i l Svi . ro-ty i 304. 1 — ;i. — - .hJa,ouc iMuiui»j 

fAir — .£- ;*_ 304. 4. — . ftiii.mwin ^todwal^ioOiixsio 

.•Jmj^^so ioo^ao .jii.S ... jio^o 304. 6 7. — .Xao; 

£RM jo? -.ias 304. 9. — .Jaaso *£* A> ^ooi.vaj^? Juc**? 

,-ai 304. 19, - .£ai ^orot&i iiii 804, I". .,» 

laA>o ooct ^sea ^„W« 304. IS — 18. — ,,~y 

<* *" J «0 <**i °=>V laaal lia iiai „j oijyi 304. 18 — 14. — .oX> v*^- " •■n^o g*f 30'1 .^oioJ ^i= 

304. I!'. -^„?o ,oe£ai '^ijso • ■ • -. v ooi^j 304. 17—18. 
^Ai^ ? 304; tO. — .^aici aa ^io — .0I9J0 o>aJ 
^+ W- a fe ai c i ^\.lox A> „iia*uo 305. I. — -TlXvN^ 

. WMia\jo Jo t,ftn%\y^ &j 305. 8. — ,<ii\aa\i 

.^a*a 1 ^» 305. ... .£$&& f» ;.\a^o.\o 305. 4. 

aj&V? 305. 7. — l^ijia ^cr aa .;a\*> ,<\-n 306. 5. 

305. in. — .,jo3 ( V ,.vi»i) r -\.ay 309.8. — .^3 aa 

■ 'Jl\.*b 'aj. K <i*s3No>.xI oi ^ao« 305. It. — ,0005 r ooj 

305. 18, — .^3 ^»>» -Vr-tv - .^or A^S.. -. 

— .J=u~kk»s iaola ijjiika ^j ^Jsijef ;jiXa a»j ■•<>9?~3 
• **j\ Jw* 306. 18. — .irtfff-i;. «io\ 34 305. 14. 
■St$».p ^aa\i 300. 5. — • <*>&? /-•.■A -. 305. 17. 

306. B. • -»?« -i^o 306. 7. — ,£ „i 306. fi. >\ . %y Jcj 1 .nVAria 3adA 306. 11. — •&«.?? 'JStia? 306. ». — . ojoa-XN? 

34 .'^L,&x 528 Ipjuaoja 281. 8. — .^bpi'Mpa ^aa+tsso? 280. 21. — taoaa 

kli liL 283. 17. - .3^j> ;j>\y 283. 12. — .lalaiois Hkio 285. !>. — .iA$< 
888. s. — .,saA v i\v 
289. 4. — . v ;iaa?»? 
293. IS. — .A\, &<* i u J&iVo 286. :.. — . Ji Kii Jil 
;>\» .av\,i\p 286. 8. - -."i.n;o 
^osm 288. 1*. — .jNJauMT i.vjcuia 

Jioj 289. 14. — .iSao- ^lio* 

294. 5. — .J**^»? of*>«^ i^Soi 

oo, ? ij&Sfe JHSw 297. 17. .jii, ^oji 296. 1. — .iL^i 

.jbo\ ^autoit, s c?Xx 298. II. — .007 iiena ■.Jwinv 

ii^iiN 301.4 — S. — ,^oo»s -locuoo ■.^oa> M i>o 299. 8 — l». 

.6eu>>U> *.J>Vk?Jo -Ocuaaja? .Ai, AjJOio JNuIaiuo .j&<uaaja . . . 

t fti .i .'.ff-" :J&b-XJOioJ?e '. JbcA\.ij3 ■..'■% t Vnlo ifojVnnvyip "•fAor ,6eilVpos 
•■ja&toa:? ;A\ j ) .Jbauia\*io ;j) d i f 3. ^ ii>aij>aio ■.,a~sie>6 

ft^io 301. 7 — 8. — .\&6- tt? 301. 7. ('ifi& J* ->4* 3 

jt>o£>£& ;?>i A>-S ^so '&**>*> ' MiSn.^*.\».\,Pift«.S .V ii-ajo ■ • • 

^irJiio Ivitaao — ■ ?*'\. B * i 1 ?,? 2i 'N? 301 - !l * — •^tS JO 

301. 18. — .}ooj A> so 9.01 4+ t*,? .W» 301 '"• — 'liiMo 
iwijjj ooc ....VaJoo — -isii JaSo:^ t?^>? 43=0^ 

ia ^a o6oj ^.gL. <jOa Aa ft, BaAa i^*?» 301. 14 15. 

riuituA 301. Is. — .{Notts J^i»? 301. 16. — .jioAao !<joa 

l&^jj Joor ^uolonfli Jaii Jeer lial — -iS..^.? "*?«<^ 

. — .;>. a!i~ 3 7>? d '-|-? !*>**?) 301. ID. — .cuojisJo jiual'ooa^ 

— . omA 00c; ooor 302. 4. — .£\x Ax 302. '-'. 

— ,„i.aa ■■ £1? ;.\u».iii3 ji^i ^ii . . . i^*ji 302. 8 — 9. 

302. It. — .n..nSTiS ^iaa'o 000, , f » , i^in is.£Ao° 302. 10. 
302. 14. — .oxui ^»la 302. 1 •■^*"f f^" 

ii3« 302. 15. — .laji liato^? >£ise I. . liua?? 

— .^K» *-j-^M? — -£££ £^4« 302. *"■ — - liiB >? 
owii.Nl 303. fi. — (f$S^«) £iV* l?*?** i?9?^* 302. 21. 

0007 303. 10. — .Afjji. So)s 303. B. .OBjo^itl 

— .^Jy iu^a r f J*ia Ju£i JsJp.p 303. tl. — -a-i^ 00m w M (V.\ R I ANTES) 

(SACHAU n" 222) 

^ J^V^ 49. 81. — .i»: ,J ■..-._ ait 49 .. # io— i i 
60. 12. — .aaa> aii as* paa> as aoi, 49. 22. — J-»V.a$ 

i^ie ^.o £uj &A;*, A>© jbo^ ^juoj or^is&o A>o 

> ^*? <}l t4* »V ' ■ • l&&qb> 51. 10. — ;■', ;T y j 

.«?&* aoaa'i 57. 4. — • x icj.ik 1 J ^w jioa'oji ivj? l?*i«*«? 

.^oi&ii^o v «iw-»^too 69. 12. - li'.Mi ? li.s^ D fi 

£1» 63. fl. — .^^3 : ^ii ; A ij .,-^.ia 60. 17. _ 

) nAiaS 68. 19. — .N-*o .\»»a 65. 8, — - »j'S.« 

^ >j« 71 " Bl (jtAjft l,U^fi> i .m.KA. 

\^a 76, 18. — .-oraAiia -ojaAiij 73. «. — ,pil 

— "*d** S^aip 76. 10. — .iAjya (f4£| \V7» ) Hi 

— .<feial 40M 78. 8. — .^so^o ^i&Jao 77. 80. 
<£ 86. 4. — .^j ..^, a iJ, .^ ^^.J, ^j ^ gg ^ 
,&<br tjlS* )\a# 86. 21. _ .^ d,S ^.jl ^ ^ 
■ «n . \Svs\n> : 277. 7 — ». _ .^Ss JAaoa.ir. 

Juoifc. S80. 12. — Jjfb$ ZaX* 277. 17. — .&A£± . j 


in w 525 


tfasekia? iisof &**>o arbbaj: ^» .oil ?<m© 

A^ "saS (Jpo .vsj-CLSjo ^crAa ,jo .ail ikcuo 

.t*ao2 .^>lft\v ^A*«^Q ^Aaao iscn 

wSJO ID .'3 COJis . 'T.Slo % 'isO » 3 30*3 .Vo\l 
,,oweAi9 (') .£^*aaoi tio* -iao 624 


;iouSio (I) Jiaaoi- ^icwo f**-f ;ao ? o <\*- 
fci : v »o2£\ap ctJScS^aa ;^Ai v oci^a cniSo? £} 

.000; vftuS^ivjo 

E V*t& o»o*\:? 2'i.aa ^0 ^Viuia ^i :jisa &t ,\» 

***?oa xsii < 6 >£$Si iaaia otNAxK :&Wba &*i 
-. -. ' , , '' , ^' 

°&a f*Ai ^, (r*c&Lo : &aoai ouaooa (2&4»aft 

«WaV* :^ii ^ttoJkfcaa w^oiJ^i aaa .^f»i .ojaoo ^sp 

\foj^p ^a a^ai zojioijia 2aa»io oj**» ;u,vA 
^^Sa iioio Jfcoxi ^oe£ ^aii orJKoSg?o v a*a 623 


jiaoipS ^qjy&tf : ^ol? wad A %kl t*? ,*? 
wOToau'itio ojaao Jiafttp T3S, 2^2 v ocr^o oxiiMo ,aao isai WIS JUAO 2ii>-2 :-<77 £»o»3 073 03^*40 ©07 ipL ^flxaS**? 
-c^ia *?° :2o^« &S-e& Jooi.N ^ i &><»:> 

< - ' • • • 4. ' ' 

.^sxio »£$) ,\a £0 22^i 2iJo*en»o aa.\\n ;ai •■loo;^ efn-ob'o torn Jai^ &ao*o •.a.aflo| (?) .^sobo (") .J^b 

.[90.J0 si.: I . r .\: *o ? (*) .j^j ^ mm .p^iicii ^io* gix 622 


Jiifaap aio b'xi :oji?*aa<:i Jaocu -\J0? .i-i>o :iuo~ 

:(J} Ji?*a» # of) oot ojiap aJ^ ; ? o- J*a .J^jLo ojm-s oar 
: <"4*3 'Jiae (4) ooj xa±o -.^oiaaS ja-is aio Jd 

f w ' * • ■»■«■* f ** ' * r V"*" 

*?© .?j>» #Alx U?e\ epi Jssbla culm ^iat*a 
^ a»£ :2ooj j& quo 2907 < s J£fl&io *-2*f»2 
: <&p J*?2, joaqp A*? : -» =# ^M* :2*??\ 
f*?» ^,?fto . ;nVv\ ^ipcrai-o wi'soioi, cp a^ijsis 
^c^ -a ' ''-Xspla :^3f>M 001 06 ioo- assi iJsliaJQ 
«? :2>Vail ojS 2ocr asp! ¥£l|i -oj »A^p 2ia» 
i*i-J oor fcacua oi&iS ikl r s aa .jljo \*aaj. 
^ }o> :«,JkS2x3 -iis^:? ,\\y :2s.aa o-A (/) as»Z 
^ tfop :<'">,£ fciao*^?) *j,aap $X± <^s> [lil] 
ai ^Aao .^07 J& ^e n.HaS 00- & a*fca* ?A\ 
:Ia50Q^ ^oia*. : op fci^-?) &ao? 2,?op> : \*aor 
°W»* oji -aisjti? 2ia-2 :t")ja*t>o teas* oiolao 
*-!*?« -oioXa, \ae ^a»aao ^a 001 .iylLssi 2o£ia 

.aoaiai 2aora *** (') .~S*£ ? (») .& (?) .1^ (') .[fc^jUba&M] (5) 
'*?»»?« !!>«., jii.a, ^ ...^ (^.j (") .^ iy ? oi«l ? ( n ) 

»yV'r (") ■M 
621 .f\i^ ^io* w»i» 


ai^aaujyj ^a ooi : u efa&*o ^Saojsa ^L~33 <^.i iial 

o'er ;»o» oi^a SA : &? ^?,?r 3 '" ! ooa!o ofAyA 
ocr :AD»i» JJI iJsio .jILioa )faiVi CTjipi. o-ii.^: 
:»j* Vra isia w oi«cu'»ito -cttoL*.: tii, : oiiqA «*.::> 
.&s*j3303 .bcji^aiao*a! jsoaibo lisai- .oots -3*»6 
3 <r<o .Ol*. oS ^0 y oa: iixp :&>o\. v oiI jaxi ^010 
ZVa:? Uii.3 v ocAa . ecuaM J=up,xi ^=»? l~& 
: luictfl v oaxOio : isci^ jsooi la-iS? ( "'" i $aoa3 
? i ? o^ ocr ' : '.fllo aa .a*~»o HL'ya iViiia v ox>ca.Mo 

23X33^3 JsOoUs Ji^jp ;»3l3 JA3^3 ^OOUoi, 2oCT jia 

>dio ^2i-»: ioV .00^ Jooi iao ; isaj 3a :2a&3o 

Ixbil isoo*?? :jLl Aa? rlaier Joe; -07 ok* 2.39 V N<A 
OJttuo :Iwa ^Jjfii? £****& iV^-Hia W£ :^ub^9 
:^f3tto ^ox* v '3so? lilacs laoso lausil ':3ia 
^Vyrn o ^boopes ^X*io . <7) 23oj*o cniSi llabiap 
'"' foi'o.Wt J»,?o laVS ^ijfc* £0 1O&&& £x»sis 

'^.33kLo v oc7ixlli 13X- :\i ^,MO ■ ' -■ .^aaoi ^ol „iss 520 


4" Jcr :. ooi ( ')&<7IO .[^biwsao vas fcbi I>2fis 
■&? ^.i sovo :2»» <^2 ?oo5 : ^'b^SKo y V'V 

°w 0901 ^«*t» eruQi\ # JS-cA A«ia JiXi <ui si 

II* **f T 
*»2o tfidio A,; a<jsi*s4 **?c\- 44"? f? r? ^ts at\ ..^ b twj4 i v?*V^ -^^P? °,? r ' i A ^eA : v aa.\soa. v ocr;\a» ^boards. i>.oi~:j ^0 \Otbii : y o^ax^ 
*»**£ :< 8 >^Jw^ ifrfr&J <o ^ .2^13 ^ }*;; 
: V«oi aaiad zauii tf? ^01 .^a^ua a?sa3 >A JS*i 

**■ *?5 *■?<* ^V°? -»•*=**? :2i3aV V O0J ^ *** 

V^*»o«fcb iffa, ol #o\ iiai-ojiao ^A* Szo .b*up 
\*N* : ^*#~- v oaa» P9 x: \a, ? o :fiy2ib^ Jisati 


519 .i\_*iaai ^io* «a» 1 ;"i.oiio Jboaufla] wOioS^Mo :;auiO? oii*aolS att^tc 
^ ... -i s tt o ') r pa» ai» liapoCUoap )^|3e Zs-aiiio 
aioa ^1 I4: \i- ^ai*^ ^Aiasoo : r 'Jo&& 
»a r p .0107 .ji^oa .ocroala oi^js^as .ocr.Sa^ 
.opa&q ' cAlso J „(7;o*>xa oaVfa : cj.3 «>S^ 

.£3*a <iAi Jseoi ?£&£ aA \Ao a*^ V^oS kttix 
:iaaa>o &ia AJo T^Mai .so <u& i'So\. AJ 

;n-aa jsob** : ( ' ,} *S* £ ^ui.) £» ^»?o :>A»2 £ 
•l£»aa ^uo> Jsjoopc%i *aaaa oiJSfluLjxsa :2o&: t A^ 
j&~ : ^Saoi,o r ruoio ^,Aolo ^Saoa,. 2i r iis lie? 
J-aVii &y£» aA oS :*--: v <AaaX^ & :^ isbio ^Vv. 

tfa-aa^ "-J^iwi JjoISo &I*?** ^ <**» ^.va A» 
^aa ft»o*s :<^.\.: I/ai^d Xaa Jafcjaa <S l£\ 
opaaio tjuU^j ^ajsa -oioN £a A~ ^m .2»b2Js 
a?M>a.s*aa AVaoa Uai : jM M x« ; -u 3 ~ . o*i aJa <*£ ( 4 ) .A M*l >«&*<• ( f ) 

.oii-isoaao cfisxja ^fjuc> 2ao*» 2ufts ^a 

^/Ag«» :jSa*o& lau'xo ;^2 ^ ora£gio] 
^ ^ ^5 ^ ^2o J?i*o :^fc* #0 :2~j 

^•fcJ?? *** $&M*fco 2fcoJsia ^Liflb laao^o 

.2ix* ? 2ii 

><V»> Ai» ^A»ic 4, Aatt^; £jp 

V°*<* $ oo« : ^ fi-ii ^2 #>p ^2 : ioai 

* ***** H*«o ■ ocri-xii ^ >»i (J^) ^ijo -.^o ^ -^ 
517 .Ji^aaoA ^icfe -aao 

' ' 'lii- -ero^io . <Aa;i30 o.»i.\; ^oio^ap . pAxaisib 
aoOdAs :}a\sp „sao :aaaat^ a»lo ^Aoi -as> ^o\, 
( ?.03*sp3£ ) ^3934J Jjiiicr v aiJ3Xio ^oaiKftWn 
^X333 ^S<r &o0ix>6 ^L, Aavio :23ai3 Co? ^«a\ 
:a£L £o dp aHs ^tto [ t J 'Ji*i ^ao] .oriU-poS ^ai» 
iaxA CsbfXxo .23*3* 2o£i ocr o£k*33 .aaods 
oxii.o Jfa.o a*JS*2o :23~ao \fdo : o;\,.«Ao 
: v ai<7i fooVsS ^\ol «3» Jxbii aaplo .^33 <A«ai 
■2sor &3o£i *oi»-»3 aaoaoo :^i»iO .oisii o^ax 
:o&3 l?a\£>o 2aoi3 v oi*Js*: 2aa^3 ^oisais V\^ 
o^cxVaus il32 oa ? iS ^3 33 . v ocA jAsp l^o 
:J~: i^io. W 3S0 2joo\, 2a^S <Ap2 «xo aaoi :2?o£ 
^.3 »©y .23«n ^•di *-aoi o-acrAiii JXa> pot) 
3~3l :IaSabj I ' ' Le;a*3crxi I i*is*3 ^3 K 33 :iiiaV 
-tr«^i\ 3 ^p Aikx :^oj»or ^xaVnS v oa* X<rai?o ^.3 
ofjsp auxcoo : ^Jxo? 3 '*ft^N ^oi &*xasp3i^ 
ffi^ja i-a<Ai 33 -.2391 *A>^ap J.S. saxo .cijs'U^.vS 
Ji3^3 :3ecuc ;«u. ^.3 33 .aa'y fp ^$So wOTo'sb-. 

£2 OXU9 3 iy^Of 2Xo\>A 333lO .ie£& «?02a A«> 

r ? 33 .&aejSx> **a t i 0073 o^exi. a3oat)o yO&ii .. JLL 


516 . ipdi] U 0to*mJ 
tfp Aaio :teor )&,»* Opi vA «iJs %$& r? &i 
: A itoi r^o-i «ii :lM J^& xiaol sif&Up* liaJ 

.;?OI isOO! ^3mI 

: wa*5»i U'^a ;&» ioaa }&j| .»? =»*?, **? op? 

\ \ " ' *" * " 

■^*) "• (V joaiotL) jooui3o*3 cnik.3 oiisaAi^pap 

^?fc*> *«lA^ U*xao> 2^ai!a*op ^V 5 " ^oojiao 

*^*»,?*s \i.o ^A oi ^iao \iy 2a\aa adoot Asm .oocr 

/ ^ ? tt? ,^M :-oi©*)u$? I>so :Ai-is«»p -ciox.l3:» 

5 ;- V*\,>?* -*-&td Jijit ^p loci l»jsp» o?aai 

***,« -oj*ib.s4 iaiuiw p ajaSp ■;« \^>^ lai: 073*3 
*H ,aao .ioaub ©jxiaA Jjj pi, ^ 2 *iaa Jiap\ 

^^° -*-i»r«3 v oer*Aac Joo- *£xo .^ai], A**? 
515 ■it • * » • ■- ocr, jAls oja© .apaS^lo :^uS c a l^'ia Jo? &aoai 
■ o!,a*X fel flao ;jyia A«Io :&»p ,\hi 
flK ftV . 'Vi ootr ' ' :i ^Sil aia : JJKojai oooi ^a»2 jo.\ 

:oocr ^a*ao v oo%&w Ipji ^o? :;ri..*o 33 asp ''''Jiouoi 
-a» ^aaa oitS^ao Jia~ 1U\p list**! ootr r *« 
.,-aJp :S cr^o^ ooer ,A«:a ^i ^9 aiA aa :^oI 

[Oj-ao aaj -.oiftioS *$4 >r #M *<* :Jfco£i £» 

Toil f.3 05 -^30\? «wo»afl ococrjiaoo ^'^v,V 
baio :JaAg> ;^is oise^o :Ja.aj ^ li&L \nxo 

.;aA- aa Afjto :oi*,oip \i 
cr-fc-ao^ iyotr Ja«i : Ja Jooi *»2a ia»a. jui jil aio 

cr^o-o tlrso-jca A ixo „aaa*a oraaaSka o'er lAiOJUaati 

iikoiNl <nj asli^a aisa .^io» -aao ^aaa "iN'-'r'^T Aa. 
Jiao^?] :S a»2 rjfccjai ^0 i^aaaxo ojiap j^l^b 
axi : Uaaoa 2o« ^3 ^nfHa^i ; ^L»<L ^iso 
•.^i» ao3x ;uafl ^acj^ \Ls 007 life :[*A „a.-i (*) .[.a «^|] a*i ( 3 ) .JW (•) .^1 (•) 


LVTCV 514 (') r > - - - 

^£79 OU0 &o,> m^ #£ ^.^ £ .^^ jsMr ^ «a^0 
! «9 J&o) ojxSi? ^a, :v oiI ? 4s # : <>*A ^ J : ; 

'?.?!? ^*"r°r t*?^ :^oio? laiii. kdi) (%oi v? 1 * 4M0 :ji^«w ^ Jjoi ^o .jau'?J? jso^ 
L \ooj^a oado^o :oiao*eioj :Jj$j *&•?? J-iaoi 

>^S*Xtb OOI JMJ.'wi :Ji3o\,5 misn **S t koA .^*JOf JS*fM V^oi fe$ jw Oj£i£» > U«»i ao.s •M ;oo, dc^o :«& dp tfp r& jiSi ;i^o >K? :;4aii 


^p XJJ ; O 07 A»2 OIXAn «l XJO 


**) ***4& [ (, V>oio ^] ',^ ^p •io^ (4) 
««j}w (7) :«©>♦«« ;^o .007 &aaia oift^b C'^dol 

r " 1 !■ \ 


•>? W .i?PO\ COT (*) .[ odj v si m>] s4 ocf, ^,i» £j (") #( A4 J?aii jio (s) (") ..**»ol (9) .JSaV C) -o.?«i.« (oj$J) ^^^■■■■■1 513 .J^>iau fia, w,i» j».3aAjo iaai ♦oaJJs ^uVn? fisbbl 2fX3&>3 
^3S ii.i£>? ctiseA oa^ 2sbXsen ;^oo :' ''ouawia 
2&au^acx»b gj^Sm^a as\*vi ai 001 .*03 Aa 

j^o >3on ;*sojcj; \y*»o : >rfrH v ocr^o^ &b£i 

2*0X03 o^atSO :!**.:> ;«AV*>A oaio^Io :ootr r 3~-2 
2jaai« v 6<rjao '"\iaANo .21.303^3 cjiao &3<irto.v»)3 

: a 0.13 «os*3ci pois locr b+li) xJ. 2ib»iab jo.\ 

^TciL aio .2^*t..A ^crb'aaA. ai. o-ia JjAi :a*k*o 
y ■« 1 ' ■ - ■ ■ ■ - - 

^>8 :&» bjao .ova texft? 2*?o :'' ;) IatV, \oxb) 
\i*e :2*3393 ojalSao ['■ ^cj*-«ao j &c£i ^cuka^b 
Js»ap ^01? -psojL.b uojoacii, ofs2 ^.3 3a .:\*5po 
.<S*£3303 <Ai-2 :cr^o»3 <>^.i^ b-ai.3- L30 :Ax po 
£2 Aaio :oidAo^39 isocr ^ia ' ''ii*. ii ^.3 &?a\ 
la-Xi-a ^b-A ajLsl ii:o r a 23-»ai r^croaaio 4&3* 
-.^oiai 2aaiS 3»2o cr.vS^so ^ae J3&& :2oeris? Now 


JJ 


.jV^iVtai ^io* «iao 512 ^ (J, \> ojipl ?ii) Joe? iiL 33 :io3a ^foa-Sa 
JoJ «cio£,* sax :;*.ia J£ot oja ;od] -croiy:? 007 
°W?a is^.i ^, ? aa .J33A cj^sJo :[w,?-Jo] 3^ 
k?Q\, o&e ^»s :<s,&o3.a [*4>ao] 007 JuA^b 
^-ao? cni~) iio .dyJacrjaJMe wisSjyao ,33 Ja3ao 
h? -cr ? Js£j l*yz £073 -3o\ r ' : ^oa :»$}» :^3o 
Ml ^crcAi. aox :-aa> )O0) '"'..croiL:? «333 :*-i9 
^«H? :<£» Ul Uia &1 .Uv fo\S o-\^io cr\±iio 
*»? &» $a y.* ojj, .£ ©J «7jS^a v i ;»«4so oraisa 

*.?! Ai© .^baiix»o 007 Joi aio Aio :J^A-3 

* ■ * I * ***** * J V ■ r I * 

!or ^ .*? &<>'? n? "^ -W *,?* *?*? ...^Yt 33 
4$* \i li&i© :#&*» i-i^o :o,33J© &ti» aJai 

**& >$m Jao N4***~ 007 42 s-a &» -enaaa 

c?) , ' ' ' N '" ' "■ 

*?<* 4&fr 67*^*3© -«J»A 0J?*n*° : 7",'™>> ojV,ja 511 .2^3301 ^iO. «SJ0 'as zieaat ' «osJJ;> ffwynS i\± ^» ill 

*!3?A*2 Jiso? :^xa JaseL Ax o^ojcjo .^lia 
ioiQ^I :&o£i *>*a^ ^es <^*i VA»; ^'So 
xl 2iol 2cro .2J30X3 ;ocr ajsla a*, ^ua fccA 
:ooj U-r> »\o^ .9*4^ VAr° * V3 ? 2 =*H *» r 4.^ : 
333*^3 : M aaE<L *icu&u3io . ^Jilaao cnA t?*- 150 ? 
V2a3&_ ^^ 23*2 ^apa :o£ X3£0jto ...cnoAiilo o)JSo^ 

-3 ,33^3 :a£ dOttjLo .jior ^S>\l ( ' ) «^»1? 2i2 &\**$? 

:aao2 si oci iaai OjB3 »*ii ^»a*or .AfJaaS U^m 

.2x6;^ ^333 2330O33 U* \t D ^S X*2? 2<7&2 y>A~- 

j -en; iauai> v ^ixsb? ^sp : (1) ^Sei- 2i :A i»2o 
: 'AsA Aa, uuisoJo .yOSC&i 239o2fr. ^333 233oaaA 
.X«?v*At lascA laoxi. 2«.3o2 c&aa -iloajso 
-iao :Nu9lo _6:>» 2il likosuX eA fiyicoi ^,3*w 

:l330O3< J£3 W X» :iil :A a»2 . ; ■ ! if.3J? 2ic7i ^30 .<W\ ■*■ ( s ) («) .JiitoS (J) ,^0 (») -*»M (') 
.^ (•) 


.^.aaai ^& -iso 510 


J^oalfcoCy o-aoaio ,o^Ud i^jtao 2*,2* 2itt» ( ''>jio>Ba 
: ft°>&? o^ ^Asafcap ,aa :2a*. 2& <^i *»23Uia v omli 

-*«tt3caca :i»2 : v ocnisaia ? £xtl 2 ! y\,H -ojoii- nao 

#? 2itffcap? ^ 2=w» £ x»2 ? Im&I* :^2 lalk 

J ?«V) Olft&aa ^Al? 2»*.> i-\ \y» .JSXSOSTO 

*^o .^Wii JjifcSis £» xftJ £307 £> OCT A-5 ? 
*>o .«o,o4*2 f 6 )^} A .i-aftia :22&i ? 4I«U o^ 

: *i A*2 CO)^ ^ ? ) 2a>lS ? ':^'i»J ^ 
"** $A 2*3^2, 00 ka 2'i^o .^6^s J»5 a ;a»aa^ 

fl&- !$»ja *f*m :[4^] ( s )*^ ,^o .^.jSAo 509 .Ja^aaoa ^io* -a» aJis Jajco ^io* 2ai aioL 2a>2:> : ?r& *9^ ^^»9 
O^laaop :;^2 a^ (, ';UiJ&a2a :,»iav?oio 2*12 o:\2o .Jot- 
to^ ^i»io erisaS ^-a3u ^,? 2*2 .2ruo ^a* 2ai ili 
O^apa 2aXl ^0? :J* iaolo ?«aa <^I 2a-2 £» 
2aa>jsaa a-i 2=m*> \\.y ;>> n\ > \ , Ti 2a aej^ ^-sio :Jk*1 
2a2 :aaJ2o ?£& (1) eki2 :<?& .\a»2 ^ 2i2 .^io* 232 
i»2o yJ»2 ^90 JU?2o -2i.'a03 o|JSo!S oioolo .2i2 
2£& pa aVao .2isi*cbo J~2 ol :2aa£x3 2is. j :2MS 
wis A?<* :2au>o <nS a»2o .opaSxs ^2xo :2x.ixa^ 
g&ttao .[^o£ ap> :\Ad -j^i.2 2so7 \i»o i*.al 2 
5^oi- 2icn 2**iS aa? :2a»aa< 3? Jx=o :S a»2o ojtio 

oar Xi oiJNO^ixaaS tS&tti : ^w-iJsisJb iioo 
..oau^.2 Jsiaab 2^2 s 2juim \i.o z^fttoa. 0733 2aaaai 
■CU.3I ^0 a- ^o :^dJS ^iv.2 ' 'f*iL* 2aOi-? :aae2o 
:oa»2o li=io\ 2^2 OJtiiMo .<A*» ^»i*» °7=P>r ^P 
■Ky.y -.2,?,?^? 2^aa*-Ul3 ^Ao UnvA ^ Jj£$3 
.&l'aaoo 2*3oJ3 yjia 2o)e : r ila~ 2feoJU2 ft^as 
l3So» c& ^a»2o :N«2a>ia ^aa ^ial -a» a*,. tV^ io 
(S:i u«7reu&*ai ^M?) ■****■?=>« -,?*•? :i ? ct ^ ^ *<><*? 

508 £« (>) -o>liaa y&4Bi ?JK*i aiftoap foray Jsjb Uop 

**■ Ja» tfcj? :^i*aii ,aa opoi, ^&*£ A-*?** 
£? :£o? o: :ij»o2 £i -JiA^? o?i 2»3^ : ^cu 
V**J cu\ 05? :07iSii 3a -?oIo .[Wflbtti £**»&] Xi. o :. a ?.^- :^J «iis 'J±h © 

[^aai *i J^, Ja^cai Jfc2 #& ^ 5*i ^ 

•^? (') .(!«-.? fe*] fMBJ, fiL s («) ,a->o 6<a* (S) 507 


A iotr : ±*ax? S\ie : ,An30 pti. fty2a »>» £» 
ojiaJjofb :2ta2a IsxaxiS low iio^aca ^paM \a 
<^2 jAS ^0 ^#2o :j3cu. ' ' 'viAaai a£o) .^'ir33 
2?a~A ^Aao :;isoA,, ff,aa*.o oMJa :*S& lia 
\A (1) ^j^o :U; 007 A\.io 2<#o :&.&£ foxaia 
2 a or aa :2aa9aX^ r is2o :2aaA v iox 2i»oV© :cjim 
iv**~ jSa :^oI -aoo ^?o\ oer iyZi-aoi A low x»2 
2ao,-3 Alavw a 2iiaa :w\ol -iao 2ai jio jo 
• v o\i3 -aso ;ioT 4^2 jXe&Aaiiao 
ia.\i ? aL* ? 3atxo5ii :*\; : ^Aa li=>. r? iki 

■ V\ ,tj w-iisisla aksa .JfttvSiBa 2&aa> ;ax i'-wavX 
jas^o i^» „& ^.aS (J >[ 2^2,3 ] 2*2 2a^ ? :A i»j 
oof Swjaoa -a*.o : ^iVxo oj&oA *i*>>2o .ouisa 
1 'Js-^ikivi ^Js^aoao:) J i ng^a 0161,9.3 2^aOed2 
v oiar jJ L 'i ^db ^p a- 2bt :2HiS(a ^i*3JkI aao .crjsAi 
< 6 )oja*aio :2ft\aA»a) Jijtfl a* 2a<a!i (5) a^io :71a) 
aua 2icr 2a<& 0^ 'i»:, :^oI «a» :a»2o ^oxd 
caii^a 2aa2xao Ja^a 2*axa 2i'2»^ $-3ojia :2^ 
:2a*. lis ^»2 00) <jh.\S nj jauya ^a 03 a- ..012, 

.tuft (?) .mauBJ? Ji^i, (<) ,^ (5) . r vj.sj,; 


KV^ ■ IVi^Oi ^** -^ 606 

^ (3>i »j; v ©o£-? C^axj &aift» £*> &i-<£ 
-^o^ jti w asb o2 :4*b* ft^po] « ^Vft ^5 
^ J?J? ;bMpvip :a^wA o£ fcj ( J >.oai»o^b 
**» fc*oor :^*oI «a»S v o\*A 2pi i»io .jabaA 

&fc \xo ^V*? 2 ? **■**• o&a Jioja jj^ftsft, 
^'^a Uooab 2^1 £» a*. -^ Ip^ib <M0 <» XJp 007 

•**»?** ^sp ^aao faaps ^o-'-a* £a 07120 ^&p 
V'r^.? £«5* fcii 4i «S aoi? :v o%3 mBM oA a»j 
**** -a* ji'aii c^p .^j £& *L'aaa o>kla 

v°V* jai ojlaio .ojk opc^o : ^e^, ^ &bi4 

***** ^ap op; 4: j#: .( 7 ) uW aL& o>3^o :oj»Xio) 

^a^i orac^o oj^ifl jixdSo j<*>J$&, f 2loi\pu.) 

°J?? &a* oca &£ ^Scoa^b :a»2,o ^ol „a» 

.^ooWora ('"J&ajJta oi :.oa*&*2 605 


.2*)o2is ^333 iwoii •*! ^oi* +fU° ; tf** tf*^* 
»» ^oVd ^ii i^oauis -<x«o :,io» A» ;ntt ^3*07 
AxA23 iA .S-oc iixa :.©32 -aso A JJeos :i»2 

a*iv&4 ,^° -r-^ 5fc*^? *V> : ♦^ ^*?^ ao wVa 
W50 :%\ft>S *lan TJlB) 2*2, :$fc Tab [<'>Jj«£|$2] 
. A;^ £5 er^ Jocr Aiiaoo -lA^? ^.^r? ' ' '**^ *-«w 
^errdsl 2ii*2bo) :^Ao2 -bao *-33 i**?ij £*cua Ai 
2ocro 001 iiS^I 2tiu230 :2'is9oW ! J,jio {^ > i aa 
*A*-o lsbo* 'era :3a33 toj^s 2b3yn3 -o-opcuAs 
-3-ff> .OlSi lSs ixeAso ! '' JsLao :}JKfe323 2a»V« is*so 
: r io* Aio 'iipoi^ ejA 2ocr joJkao 23-.J3 2a* 2 
2*.oAio ' ; ' 1^9 2ao 2xA ) bA -V? : £^?.A ,^°^ '? 
..0071*33 ^Abc& \>. ^o^P yoioi 2*jj»o,2 2^2 ^oouiyi 
JfcCGuX o£ >Aob2 2x2 idlo .ij>a& h"*,: & ^3 ow 
i»2^ A \oai J» Jdflox :oA ^bsolo v <A-3 93A 
ojS JS*2 2iaaoay iA Ao :.isoA po >^*2*3 oA 
2isa*oiss ^A<u ^ jcu sA c-»\\\y> .071*3 ^b aooaA 
:[ ( '>I»L» 223adAfeto ^23 (Sojuifo) tfyf* 2^2) 
o^:w*A udl zl-booaA lAoso 2*A2 .ocw ,.13 » 6 

• ■' "■ ' V. v "" ' 

^-;o) (JJ .Jil s^o N'odr »'je ii^4i (*) .Jwi M»b (') 
&3ia( 7 ) .^Ljitti ('') ..yao( s ) ,<iop<J(;') -Ifloigio iUwii oM 

,2a^*a>aai ^o. «aao 504 

^?0 ^.? ii2 .^OmJS ^alo :*J-iwi Jor ^iAVoao aio 
io w a^io *a.2a ^,..>S> &<Alo :;oao>ao •3&«?o 

^k iXa .Coo: .ypn; :jio»V u 'a4oS v j\,T »o 
°iixo :ou» \sA ojiso oflta tfojfrAy (,) 2ooi 
&? ^oaoaa 2acu £» ' 3 ,?9P -^^ : °J*^P? wifl . v .\o^ 
^j ' B> o :-3m,23 ..i-vA o .;i\.Sir> -s ioo: ..010 iLl :2a5 
^P -ivS ^ttio :2aaA \i *£*^o .craao ^S r ?is 
:2 ,?~ iiii^ Aiao? bo 3^ -.^ii^o ;oo ^Jta aa i^a 
%** a-^ JaV .oja <Ji ttfcfj v o\,S 2ii 05? 
?»SojsaS ail iocr ^ta *A ? :op ;oo! (v >&»2 2aeao 

^^O lyoStfS ^3 3 OO? £2o ^» '''Jlio . v OOlXl*3 

*A*-o ) .oiJKiiaaS ^x»? IsoiA- -.007 ?*S^*nr \i. ^xxv. 
•*?fc*e 2»x^ ^A?o :2^i» <^2 (i) ^5© J^a^oi 
: ^*&,fisao £ aa arJsaeaa 2odn 33 20 eo; ^»a 2x\.ao 
°^ r ! i»'i .^.i^ ^o :.o^ii *5 maois fob 
V iiaoioap ^p :2ai ^A^ ( 7 >2a& £* -ft») 
Vol iai : ^: &l . &£ ^ ^ — , ,♦, jj^ 

3 ««tt toa^a 2aaa»3 ipioi- ^ 2©oi A»fiotao Jwa 


503 .la^aaoi 4°* -^ s0 ( '2aa»«ap (, - > -aao :^io? 2a-a< <^2 vAf :2a»aa> ,*> 
lim) Joj :^oxp a/ai* <^*2 ^tirft aa© .( J *=LB \ai. ) 
Jim ,ap ^ '''''^a-aaa : 2 ao\ *4-eSp ^JN*2? (4) J*2 
: 2a^o 2aA ^32 *-pci ^-Sopo aao .Jaw ^po JaS^ 
^J^ojajoss JfU© -^V%o [^fi^Ldiskl] i^ojI 2W? 
^apxa j (?, aeu.J :.A aap2o i^sspJrtle -a*ia -i'a~io 
Ja*2 jCoon .a. a* 1^? Jffp ricpofisa Jsa&JBo A5iv l^a 
' & :«,fcaS£) £ : ,;) v cni w a») :mS 6o»2o .Js*2 
Jc&is gT»o\Ayi Sw-is -A aao2o .Js*2 ia*2 ' "'iia-a* 
:Js*ocr JL] *Aoj Xa.3 laaooaa aa ..©-2 :(")*JL] 
Jtta<3 mala* t*i Mt ^ab (I '^aao :^iaiio -b-2a jiaA 
o£ |,s 'is.opi J- a* ? xlocrr aaxo '"'lil : (,i, JS aspio 
iv 2~a©^a :Ja2 2 a ax? -o-S j '■ '"'Jsaaoio j .I^ae'A 
v o«r-.\>: Ja*2 £» lac? jiaVal ' '^ :'io\, ^Acr 1^2 :2i2 
\Ad ai© A )^jb'a4 tfafiJw) ^i» ^fiUo loja riaaoi 
J<^xaaS wjaib fib '"'oo: wax : ^spaa^ t^? 7 
'"'aapi V2a2 JSi2 2»~ iiao :cr,^ JSaao2© .2aoio JoS.nio 
i,"\^ ? : v**V^ -aasa <™taia 23©j©i 2i2 2«L- : A 

• vW jo j£ ( H ) .,»- ( 7 ) *&MMh (") >«%M ( s ) ■**£. (+) 
,**] ('3) 0* (") ^4,1 (») .^j (">) .£> ijfia s (») 
2^ (") -tf? CO 4J fc#i ("•) ^i ('») -r.?Ai ('«) 


.^iaoi ^o* -iso 602 •007 ; A\ j coo -Ajo ^.Xaa-Xio 39 ^-a-iso ^S\n 
Jivoao iyspo i'aaw 71307 w-sSisIo \flio ..doaMo 
*?*i* $*i as : 2£&cuo Sios vooias *> ooftv 

*»¥»2,e . &oao2 ;*o*ia locn oJsIa -.i^Laaoi .<&-& 

^lo -&>a\, J*o& J*-!? X.oc b^ :t>i :?3X& c£ 

&s*S \xa3o :;<s^ JsYtio tMabo .Jwr :A a»;o 
A ^*2 Uiol? :oji xivsalo .laV ? ^iwouco ^a? 

&4 *^-o*o «jifi &afr? 4f^a :cp ,l:i ^4l? 

^ ^iaiio .laoS ''"crXypoi JS»JS£o :£»? IrUJfio 

^ftvlo .onio 2j2o :-»XC» low <^«i oei as :2aa^ 

*?.? fij VJSii ^"'^ai^a lioV oiio : .A a»*o ^*mO 

'ia? :llaoo \Afl iaxS :&1 A .flcai :cA Soil 

***• ( 7 ) .^? ( 5 ) .orisijoJo («) 4l <&* ( 4 ) .;<tti!i (*J 601 .)iy»3AOi ^iO* -i>SO .fc*£Aa JSOi** r ? & *»#fe»* "•*?? *?? *& 

oids& Sf :£ 2*0 &*> ( '^oI -aa»?) :-i> a»Jo 
aalo .^u>a? d-app^ Ja^eiS *iuii 3? 2ii .^*? 
2£»p*a Ho^aaoS l^i <¥ &S* =>H :^="» 4 
w? iij .2is ii^oia pia l^i tf> »?? ^# : ^*? 

ja'i£ oi«»i 2&i £» Joci (s) *>o 0) ow *£ J-^4 
-0) .^ uo .££•* Jaw J-i && ojs *i£? :)!*>? 
&3a«S )U^ -oj^apo : ( b) \*a»4 J&a : opt 2^& 
-moaiaJ 2^2? ^<A2 :o S\ n r\ 2©oi 2?£o .o&4» 

i»\ ;--rT^ .W? *>» £>ocj, oo& v Oi3ia? 2^& 
K i^ rS ** lil .2ia jiass 2i*W ojS is-soflo :oJ~g? 
v oaani.\i3 aJk^ oooi ^ :2^2? ^ff^i-2 ^p oi*^9 
[£] ;'^, :£ z^oji JNiij «? & ■**>*? *fr 
r w\» r , ? v <ucn .io£& ^? <**?* £l :2Har 
-.«,i.acu?«? &4 *»***> £ = «•* s^MW .?? °9^ 

r 

.^ (4) .jxaL^ ( 3 ) -n^*^ (') •<»<* ■-"? C) 

.<n> (?) M^ (*) .j J^» I (*) 
.;\-i^ai ^a. -iso BOO Arft^ftO :^A ejioa^ £> ijjjfc ^J io<*,o 

- V ^«A ^p Jixio Jauo 

*»*© Js.>fc» -<n.'itto . (; <'ja><u ©era Jiaiiafl Ai^iub ) 

Jisoa. :]£: laaja :^it» q£ awl .*&oS --AS3 \y y> 
,**■ i^afl jLsuta oA *apuo .J*BoA &s*L A isA 

^o &*? ^aa :^atu ? £m* jiw <£ JaJ ^? 
,^o ) .IbacL. A ;«o) J\A J&ol :J^o S Moox :cA 

•voxlott &O.L ji<n S actio :;rua #tt»i ,icJ 
-070^2 A iOxa :x»:o J*o» d|M ^A «aio 

:oa ^i*j? £• ^p] A* i&M 4s<\ <*> J*w **« 

\*x .J^aija (*W<A 5 aJa :[( 7 )?i\n?a :*a~ ^i 

-\5&f»r? J*Aaa» Joo^s 
■J* ^ *iis?*i * ^ ? (') .1=^. &ii2 ^ ^ (•) 

'^•*' S ) .Ji<»2©cb(<) .A.Sfr.A&NflpW .[iiioxii l Ai p a i >] 499 .;\*v%oi <^a» -sao 

1 \aer- w oSb :o?3Jta«3 xei aa *at«io? <7i~i«*A i&o 
jtili aao liissa- oi4sAj0 :»ia. -aao )3a .A Join 

raAirj A;xo Aa-o .L-boas ^ \ .v» i V) a)£ako -.maai. 

da-A &J **>» "- eriS iao2 2jjb» cpai W ^P ,?^° 
oof ^.2 a-a^io -*»*A.? 5^4 -crcAio;? :Js*JS*i? Ui» 
& : V 3N: £» ( XaiiiS y» :J?i A Jieax :a»2o 

!: '2i*'?i» oo) ^otA» -.lilsA cn.isv.i aao .2j.2sA ;fis4a 
c£ mo2o .2*iiij ljU :oot Ui -C&i ?ao -^4>-Iix 
off ( a |j£?,V fS AoOxo :-ia ^ai- :^o. „iao jiaa^ 
ftvr-i cj.30 .2iaauopa 714.01 v aoA Jls*l? : 2'iaa-? 
4voS aiflo :53aao <Av=» 2o>iti JsaS ( '''oor J-2 Ai.) 
fJwrS iaolo -XJO*. Ao Aa? w«n-*~o : IsJt dot 
.A oi»2o v eoviJS oJs2a tloai? <^.2 2$&x o£ka 
^-iao .^M sa ^ooj.'ifiv 2i2*A ****-o 2i2 X^*2o 

.MoriofTja ?*3 r^^ fc& ^^"Pfc ^'^Ph? &*sab ^(*) ^J« A^W .*•« .i-M 1 ) .«►(') 


'Kfal* ^ Jm 498 

^?o l^sp ^ ji?o^ ? -O jo»aij «c7,otafto :o*»oo^ 

^o^oj : ^A i^ . ?itt ^ ? ( ^ v ^ (^^ 

^ ^&& *i^) ^ ^ ^ ^ ^ 

*4fW oj-iaaa ifca^ oLtoso .*»& j- foA] 
*V t» ,?~ AStto .-orcAatoo j&a ;ni i^ ? 

*£* ,Ni? :2^ 2^ <» c^, ^ '^; ? 

**? a*i»i) :J^ tf £& ^ ^ |<v ^» 

■ — — . - ■ i« ■* 

*» 5 J .[.*$ ^] (7) ^jSj ^ (6) ^ 

■t*« "^ 4«5 ;?J?] (*) 


497 


^»ob No»aa '''Jaja o£ vdiii :J£2 yp a~ ^ois 
' -'^ttttS u\*^xt) .nifcxi ;^J» tfat .aio .'''.'cyaaaica 

\Jfo: aio .^oiou>Vfa]ia J^o .opt U>1? '''^oia^i* 
jio! *i« ! r, oio2 :'" i u 4.N.\» ai iaol :er»lo o?,a*J 
.^*:i-i» oor Ui iaao .ocr 5&»i&» £ 2*<*aaaa 
:c7VjQiio ^A s -a»a &*m* .*?>o :0 ^? **»M» tf? «».?> 
^oo. Jocj r .? aa .oof Ulaoi. 1> l^Io [/^y-iipo] 
oca JiaJ :oor i»i A..S2 ^-la-bo^ ^»oi :j£*3a<ia 
Hfii \i, ?™.rhiA — iiso »a : Jwa ;•"■>: ^ ' 'x ac 
.^iol -ass lajaa w ^?3"\ V ' } ^ ^4*°? :o5axA<w 
a? :2a*a30 ?^,.tA 2aal p :A*a <w as ^a do^ 

: ovS isasoio ^ucA ^'-^oi^i-boi 1*2, >At2o . r aJsS 

bbil :^a aao^a l^asob oj^r 3 :o £ ^^° ** sa ?' is 

.^.\*s*. ( s ) .«*.>i* < + ) -jaia W -Icaa^JCJ Jija(') 

.iNyjoi. ('") .J3« (») *ft*i ( 8 ) ' .Jfcfc** ( 7 ) .0,6ft. ( 6 ) 

.iil (") .(YosJS-a) (A.SS. oa-aua) .»a,Jw>-> '.oi£>u (") 

3* 


496 :J^ g *?*o <'>oi*A*£ \i, aao .frfey oeai. ^J 
»a? MfM :l32 :eor 2-ii o£ i»; ; jiiio ^a. Aaio 
•ocfc £ J ?l^« :*w«&ai« fJ \i\; A fll \-*« 2ua Jiar 
:a»2 si oi,?*23? 2a^,eu3 zlai^ tfuia ^t^apa 
Ui ?3 i? ii 2&£so .Wtfof 2^& ia^) c£ aoi :&a ? 
!S) l£» oja ftu'j g£ 0* &a*S ;*-o :si4o& soA* oar 
JA »**) 2&S :oi,?*.i? F*****] #> '.Js'ioi 234«\ 

<M*i« :^o*rr> [<">*] *»«»* :[< 9 >^ £ilp 
1*2 yaki < M >ed£d nfrei .-oioauadds Jisioi 2^S& 
^Jo ..iAo ±±a ^UA a^&islo :v oaJ, 2'iSfl^ 
:Ja*a <' J W<& g > ^ctj.^2 i'ijfl ^ ? :[( ,j )m> Ji|] 
&«« Jixi Jut ^o .^oi^ijsa? jj ? > ^: ? ;^p 
°^? 2i»V° ■)&<& *»>* J*<ff libs (*>J^ AaVto 

'9* £i lid* («) .„ vii . (3) >jt ^ e) .^T pj 
■-** f 9 ) .0i«> ( e ) .t$ U,> (<) .*,.* («) .i^is, (5) I 

■?**S£* ci .*» && 4 (») >o5 ^ c) .^ (.0) 

.[^iiii Jjft] .^A ^uec3 ('*) ,#Jj ^ (U) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

— "-"■ ■ . - 1 m fc_=^T* t -^ — i - am ■ .- a 495 -^V*??® 1 **°* - ** 

m&i. lij >a :lf$2? 2l?*3 <*?=><» t? *?«** ^ 
4*. ^v.5^ : (,, 2i.?# e°* «*■» '■'*** &) $$*& 

^»' ^r £?o3?S jjai ^f :«4 **** ***£ OT ,^° 

:]ftx> ^ioA ?£**? : °j£"S 3 ** t»>* ' (,) ^ 

w o?aoa JwAou. 9^o ,orft-? £» -or -#*•»?$ oj-aaio 

-2ni? orfciSg *a !««*#? (*>?*&*, ^ U« 

>,;y,A.* 7v**>A <obo3 Jove 

dwlAao » -a mi .o^. 2ooi ^*2? 2a»a [A*] 

., 9 ^o ( 6 ) .«*?> ( s ) .[*Am] ( 4 ) 
.J^*aa<u ,-ia* **» 494 &£j» .ait&t* ej) ;ocn 4^i ? ^Aa % r? aim 

-J*pi <^A*. ^uSKi «>fcaiax.cj x^i :£), Jk»i f:*^-- 
,»i»io iffcM £&£? «Tfc** jjo &^«a A X3m2o 
ooa 2ioi» ? i^ oiSo^ .^o 2J>o0ao ? & ^ r » 
^» *o7&io tOj&qp 2a4»2» (,) 2ooi ji? Jasa, 
Zow ^ii t 4 >oi*J» £ ? n? J^ .«;•£• 2^.wc !** 

*•,? iocr ^croswo .Ao&2 u aa Aoa>i ;?>to oA Jom 
Suid* oe^ ^m isoj Isyspo »^« >*?M is l :s ^\ 
owto :&»& ^aiopj V5 ^p ojS WKfc» J&£ :i»e^ 

v ooiV^,o : r s*-a 2*£»\ r e*\aa 2?ar 2i»a»sfc 
oaho'io : ;.»ynV a*ai e*aktb \ao ff^\,"7 2>>oa>i 

w ^4 -*^« : »*&> 2jU*>J* #*'ai>? cj^ s ]& ^b 
tf 4»2a$ 2?J» ^ low i?i»\» ? :jo^ xai ;^Ai WH^> laa^s »i«si* -JJ?* ( 7 ) 493 .2^»aaea ^io. -120 aii.o Y v oiyxii. ^«ra v aaeen 2i» :[ ( '-)}SUt& v oo£ ! 
.[Ojlxd ] J&ojaaa oi'iafr.2 lAl^. Uo73 :c£ r i»2o 
\>. ^Ytt :Uat? i'iV,** ouoiipaa -oiio;2 JCffl a&© 

isiaA ^M aa :^p A»is2, .-a^Kio imSl 
Tf r C«A iaoio 2*3 o\ wi*« 2-^? ""^^P : 2ssefti.a 

r>?t~s? ^©^*2 ,-oa ^oi 2iao ^\,*y : 2A\,s -wool 

\a \» ?q$ «A ? o 'laso , A? ^ju. v : ^aa^fta 
;ivoA\J \J : **> a5 ° $p o?^^ ^ =-i= -iA. un»ei3 
iS«6 :ioSSls cr^oaAc \*aer \ia .2Jscawew . 2o 
..rfniio/Viio 2-.: yOU&ftao :2xa0i v oxtti? :2ai^ 
:;»ai.b 'Ana :' ' ' ! ^San ±xa\ aa '-jA^a uoioai 2xoo 
^treXVa 3u.2o -Oojidbao opeia 2a*i> ( '^.sibo aa 

.0?UO icA }£>oa* -A «Oo :2iC7j ; « \V, «J op- J*a***3 

. cr.sAo oiA Ai»o :«ciaLaa \i- ?A\\ ef^jxko 
;»\\,\ ©A <^.nS aa joiie :2a- lis <^*i woiso 

•iA^V" 1 ? >^i ' ' V s °& op>o .wereoij opo>o :oia»23 JW (») .Safl> ( 4 ) .Jfea^w < J ) .£* ( J ) i?*i> <^ <") .;V»ai t*oI »& 492 

&»? .£*# ^toi ^o^ g^t <><* „? £? .jooi 

^? <4 *^» : <"fc& ^> ojS fcii ^a«i .^ 

o?i aa .2i»o^ J*^ ^^jm oa^o : ;^» &» 

-?**^ :£p SLxo .biso Jiu«a «a>cu £x 2aa»3 Jep 
:»*aA ojA^i oj^ *i»j!© .^»o ;A^, ii, ^Joa 

&*io ?o£ aii* ;& j&^ i^ ? ^SS^awi jy? 
^.Jlid o?*ftab dp & mioi ^ eo, ^ ^^ 

tf»£ *W? o*^ iaoiab ^>Uia #£ ;,»,: ^ 

**^A -oiotateo .Ji»d? cl-ScoA oU ojfcj [43 jai 
**3« . v oaui^j r ?£*o ^ioo ^Ai*» aa :-oo»a±i 


491 .ia^-aaoi »io. -ia 

Axa.Suo ill JuAiC aio .-cnoXi a .\a\Ao -.-croaoajD 
2>3 2ltt :A ' : 'i»2o ! -m*ni r\.\,fi3 :;^Va 2aoi^ 
:A aaol.Sa :232 $iso 2i2 lio tjlj o£ isi»2 ?fc*2 
Vj-aAab 2iff» 2'uoA ^asAisisl 2u*2o ¥^fc*2 lM £s 
: A aao2 «g£» aa lajQs ^? oo: ViaacA kJs.2, ^a-iO 
:cnS Naao2 ^> 2*2 .^iap v oA v okiixjob 2*2 aaa 
X.OC7- j,N* ji \a» i»A «Al :-32o A*a 2&ao :^ JO- 
A JSii i»2 ^*2o .Aa. is*o<r axu lS :^*x axaa- 

oAa A -lis ixaaotS Iatoo .-xSd *•*&$>? lii-2 
.\A ,Jap ca*N>> <^i :[ (3 WiiAak] 
:liiia\a ..eroa-Ja 2*aao aioa A-~o ^.a JJKoisi \a- 
a-V. ^JAo YoixaA -aJtsp oa» :2auae iicj 2aaoaao 
^.2 :^>»i ' ,1, v bauip ^3 \Ae .yv*.axaA r aaa-o 

a-isA .iaosa oo? i^ao^aoa 
jjb a- Sil :^30? erAoaoa 2aix [ '"'<*:> j afto 
lisuenao j '' 'a**,©*? crista iaxo :&-**> v oiaA 2^2 
■aS.03, -l*xa iitraoao xiiisiapa ojkA ii r o s2a*»s 
iAa -op :oooi ^ooj.A-2 #3a Jj3bo orJS*3 -iao ,-a 
ouaaa ^A\ oo> £0 aA iJhaa o2 2'aa ^oeA Jocr — *. 
.i\-i3<xi ficu „i» 490 


^po Moa rJ > 2*2. ?&o& \\tt ^ # ^aisjaapa 
:-32o A*? 2& ^ :o£ fca»Zo jL=»i i^ «ao*Vi0 

[<•>*&*] ^ ji^ »[*%Sm»] A* *Stf tf 

:^L? $£ti $2 2*3 £ ;££ S a»2, tfjf .2ii»i»o 

■[^iAA -««] :«^*\.3 *2 o'er 2A\a J^ioa oji vf^ 
£> :2^2> ^ smite & $» =Ji?oV -* »i ^>* 

oiio -.A jtai iuop; Jaasa-i? Jteoiao .^boAa 
-is© a^ :.Sxb:o ^soya »\aie© js^O -? 2ij| 
:la3 5 lS 42> ^pM «4 ^ *£• £• :2i «* ftfrfN 

&* oojS ^osafc £ joUs) :^©o&a 2^A Join* ^ 

Jooi &L (( 6 )?2a*2ao) loiftoaio oj» W o\ \i ?^\ 
.oj^o^mo jiaS^a crfcoa-a; ^ ^ m ^ :£»L.2o 
>v k«A ^ap Si^o :A*afta £lv 2acj3 2s&> ? ao*o 
fcx^i,fc2a jop :or^oS ftiii, aa ^ yl JLVX >- ^ 
&»2 ^i, JSal^o : epai, 2low»& *Wjo : cu^iio 


489 

yOciYa Jlso ui'ii- 33 : jJSftViS ia»io oiiL. 3^i\ 
23333* w-iS 2a~soo V:"i2ois «*» fruds*i »i.i :>Aauao 

23S»is yaL -3S3J3 -ajo 2ii~2 cr\lflo :».ffia33aa ouqjoo 

:2"i»js. ^o?*? 1*2 — ?*» "^ "-* : .? :t A ^A ^ H 10 " 
Jar ZAaalaA 5jX-o .[lis ( V^auaob) ^Ax-ao? \.\,vv 
^3 ill Aasi «335 ^o?4 :<A i»2o J^A-b lJs,23 
Jui. -i-a -era : &&3aa Jsloei -k.2 iA-33 ai 
: ,333*3 ;is2 off 23303* l<ro : ^Soj ^lp i^iaoais 
23*30 a,xtt %ubo :^3%3 AoVjq ouoo£b \*Oxo 
»i3 I>-apo .23333? >**»• :o^ 33>2o .J^ousao c&33 
^Aor v oovX.I jiao :2a2 :H?oxA 3<33?2 ^3 2i2 At2o 
v ocuis*2 2iao Ssx'l -3.3* Ao : A i»I ^3 o<r Vl'ilS 
laix rScr :A 3»2o .A :m^ Jsuole ?^Aoi :'i^ 
Jsisoi ^»3*w .131333 2*323 ^©cv.k.20 :[ f,| ^ai)iop] 
2ii 3, a* 2aJ3^ A32 : *>»~ poisaaap 23333 A :c?S 
v : A"; isA :^La 2ie7 23^233 \\yi .Ivm ^p A: 
a quo o'er A<Ajq >^e lii3. 3X33. \aio .ioAa Aa? 
Aa32o ojs :2»333 2324 -333 *w :3»I 33 A 
[A] 3332 ^Uoi ^Aaajap -07 *AiI? ^o ska 
:23o3*« 2~ooa 3m ^3 X*2 -. 233>o3i 33 «iao : 2=u» ^ ^^ **& aA,i«, :^ v «A^o: ftla» ^ 

•pi >4& jaa* :&*a ? &&}, X^, ^ '^ ^ 

s&fcfcl tia,ka **a v? tfj .#fc*lai # 2fci 2i2, 

^0 S ^ \i- 2?d, <&&>* 2d- f ^ ;^" 2 ^ 

*J? #3 :&&» 2ocj wOT o^2 dl£ op, ^ :^ ^ 

.^ ,-' ■ • -. « ' ■* •' ^^ 

^Zi3a« -fctoio :-araxi ? ^©cj.S*$ ••■*«), tA!t, 

V*V? ■■*& .^0 .^2 \io 2»<,c* \i ^o 3-3 ** 1$ia± ;dro .-*no^ ^.soi Ao =2^* \±*~S 
&* ia~^ ? 2 ^5»3\ or* atttta i*a*» : As ^s 2fc2 

**.Wr .2&»3 2aso»s iauafrka*, dp «mj :^^c 

■i*** *** (*•(») {«*••] (') .[^ p J ( ,j 487 .2\^aaoi Ucu -iao 

.li ttxiy oo 2it~ v oc-A ^,6cn Jj 

v ivo^o ^>2- 2aiof? -.^or .s<A \taoo r a ^M 
iA 2s>oua .'a a. -iso it. id? cuap iiJsoio Alseiv; 
Jisa^a .boj^a J-.2 ».i.v> ai tliaaoa 2*»*fl lajaay-i 

2*.owa ^\jp :iaaVS o^o^&fb iws otii loon 

-3S2? :2fcc»3&.2 ^9 a*.? ooj 24nn/aSJa :2^2 oeAa 
( \i v ao jJuoai Jptm? 2a£o :ctj\Aojco (Tuaaoa jSolso 
-**.? -.ok .siaiZo 2^2 <ap s*A jslajb ^a 2*2, .Jo&i 
o<r Aj> 3-Ao :;is ^> xo^ 2*ioa2 jicr 2iao^ 
-nA* :2Jsix isbjt aio .cri<ona:» 4*2 afi^ 2~i „a 

#ArA -^i- :2aSoa* ^fi toiib :?*ao? M ou«~o ,^m1 

.1^**3 <U ^flu" -a* 48 g 

•¥»**? & ^ .$* <\i«*a J^S* 2?* # ai* 

^^ <4 •$* r^* : &'?a «<* &ia*j^ % ^| 

r iaol aa ?iMa»e Jia v ooA Joofta ^i j^ ^ 
:*VJ»>ti iacr #aoaa fciaa *ii ? :J^U»4» <>9*i 
^Au3 a*.\: a«,\fl .;&«*> oj.6*: ^ ? - ;^\.ja 
£*« *ii ^,?aoo fcii a-ojia Jfe -jtfi ^ 2? ^ 
^iflo^? ^o«o^O iio\io iaaoaso :*y;A» tboe? 
aiSaaSo o^asa^ i^i jw^o :*v^9> As»i x<tm 2alsr 
^^V** :Jtoio» £a 2i-a£ *L'aii ^ *» 5 ..S*^» 
*A, Jo* ^| :i ? ^ *& ^ ^^ ^ ^ ^ 

:*ib\j map ^a 2*aii ^ua a^ v j| &% ^ft 
Jooi ^SM & b$ &*l* ^?a :a»oii> oji-aoio 
: fe»o;* ^aaa :&*JS»a 2&tto*. *u2a :J^i ^ a-\ ojS 
V^,aa .^aao: Jfca*^ JioAao i*0 ^, ^ ^ i? 

J*?*^ !*$« 2i<n riaooiA ;»-ia :^ ^va^a .^^ 

•V*V* & &#h uW eu,uia ^j :ao* *£ t \a .©^a 

*M? =Jo^i ^f> &?o «ij ^oXs Jai 2i?o^ r? op, 

.»Aoi ^ai .vj ? 2auaii 66i Ux<uz ^ ,ai2 

.1?-.? (*) (.484,88. Vitoi, ? j ("J 


»-ija^iii"jpr ■ ' 485 .^u« ***** - ** 

^U-?? :f,) i^ J»a*»*^P? <^?.»3 outi o.\Io :i^i 
.2-joiS ^i>s ^; iiaa^p 0-ii.o ^ap 
: ^oa^o ^Ikx r »\!i>:s ^Acr? J-Jsao r ? Jow Zxpiisiop 
:jaatti« gJa &*&i *fc«o*^ ^a ojS Jsocn lasisxaoa 
JsivA ji^.a\a erilia ;s&\a aJ^ djS ;oer 2iy» 
A\ja lx?o\, 007 (jjp owja? ipoi j .ii^o i^Oi 
|oox>> 0*07 :££b v ai*3 }si ^p e#\ :[ ^01*00^00 

— 070.30943 ^»a*JSa* ioai? 

•"&„? **? 
toauS? &3x> ^> £**» oj^ox? £&* *p, Jiaoa 
.^o li>3.a ibjooi^b o^JsIaoo :iau 
JSaS ^»i ^I :<i*aiBao ,-ix r io5- \*acr J^OB 
03JO3*0 axia.s:o :'<x?a\ \i. U'i o^as :^Dtr.> ( .s: 
^Ajxo :.s*lLao; orisoS 0001 ^Jsio .oitaouaits) ? < ^\-' 
■yOcpJN - c q ,^ ^iivoao liAaoo fito^g ojiap [0001 | 
;ioibkop [jooij g-fsoo yooji [ (JJ >ooj !*>a»o] 
Jxe^'iSo v aa»A ^1*3, ;£ r S v ocab :23ou.o Juao 
:^oa J'iaoa 3; ^ox ^06 [ (+) ;ooi 4l?o J .£iajsi 
.oiaais: 3*&» : > . t : A >V,'\ao3, &a^,3 Jaauba oa&aao 

>»6V •? *&*\ .si? law (') Bi»? yjty.) .a\. ,a\ L ■iViaoa *&* -*» 484 

*\ ;?*, ^ .^o^ r ^ .x*Bcb ^iib jSj 

o* *$** ^ ^ £^ - ^ ^ , ^ ^ 

^.Ml^iUo ^io :j&A^ o^ ^,U 42$j 

J*?,^ -a*« :;o££ ^ tt ^ 0?3 ^ V ^ 
AV« ^oJ^ ai^o :2 S om &L* c£ al^i .£a5 

*f» J Jim &p£& ifcjsA -^xao oi» ? *?&4&a 

v ooj^Uto ia, iaaasoi oooi ^^ :t bo5 joo, £$ 
^1***? c^u ^ i^ ibo, l£ .^ocrr^^o 
*&& Jm ;oojaoS p$ kii a^b :-o,o&wb ^o'l 

us: ^c^a ^p ^^ £ ? J^ ^ ^ ^'^ 
*r^u\ fe* Isom op <£ asba, -ouaioioo ousosu 
°^ ^a aa :X,^iaoio fe$a«& ^u Juo^ .^ 
"»fc£ (?£) ^ ghft| w ^ .^ g ^^ 

^ •*&>& =>M ^iat a/s>a,o :;i\on\ £3J Jj^i 483 .^iaoi ^o. w^sis l[v)^«| aspio ^^afl | aa *oio&2 SSHeS 2ax>3 «3S© 

:2oci 2o£ £*? 2333*3 [ (J >Jp£"j l»£ wo .^S 
I> guyiA aim :2©w A#2 U 0iaii IpLfie^e 
2*3 Sips 33 2i3a\, y.3 ooj .kcax «oi*3 £10*399 
V* ,?W* : ?«;? ^,^aS -0>»~0 :2o£i 2o& 2io> 

£&>? 2iV\i? A\jo .;.s;<» Silp k-So) zffi'.'nj is*; 

ft*2l ;4^323 tiao ^po :cjjj ^js Joo JS*2 233 2ai.o 
•f (4| -07O,?2 5 asttiu? 2o«r «^j» & ju2 :2nia ootr 
lA^aoo :; ; , \< p Coo a, dor iax- JSim ^3 iotr 5,33200 
.erA Ibii.5 23*2 2*1x33 oiisaS 3oijb>i3 i^jiaisspo 2o«r 
2ai- aVa iiu. ; low aS|j39 ,33 isuao ^3 mS^V^i 
^o3a? locr 23^330 . (S) a^z h^M xi lioVw :oo7 

3Nkl&^ ? ;o« 2J-X39 c£ [ fJ) 9^ 333>J 2«**0 

2oen*. l&a] -. ^ciik&o ai ? i £ ? cxSu^ iqjj 
.aifl ^a\ \xetc^ ^jLasis dor :[ (7) Jxo3 -^-\ 

*-$• {*) .&ZLi& W .^5000 Jo- imi Cj .| r>0 .j <■> 
.oio'i'^- ill £? ioj3 ioor N.i Jai Jaio i»V,i? ^\«- .^i^j iai ? 
.Jo«S ^asii «s? Jir^ .'^oi'iij jfi-,,? y» ^»J^i6jlj ;<jer - .^»- 
. l^aaia oo) (i-ViJ^ iaa? ("J •''A'"" (*) s> * \ I 5 ) 


'K ' fr* **•» -ii 4 8 2 

M ***** tt? •* - ( '^x> ZaxS* ^^ ^± 

=*- ji* *£* *a ^oi M >» ^ ^ ^ 

*»«*, ^» ^ ^ ^ ^ ^ g- | .7 

*»Jo .»^a ^ ^oq, r ^; ejL3 ? j£ jfc^ ^^ 
: ***- *»■* ooj :ia>o v oo^ ? *ty ojia ^ "fc^ 

•rM -i* $4 *& ^ :iis . ^ ^ ^ 


481 


:epo><a 1*.; .oo^ao tAei -ias 007 J^ S ^i oxwoo 

.^Hiso &aii>) jiossaaa iS'»,2a 2a©\^ otAjoo 

('•''Yjooubou?) ^*a cnu«3 . f;) oooi y unoi I*ici»caao 

litpo iSaoi. £a £a£j» [< 4 >^fc^] e£ ftao^o 

iiiAio [< 5 >«cr/o^»] 2s § . :^o2 »& 051 ;o* &caa 
£> 2ooi 2?3*>ip3 :ofaaS Ijolia ^a v o\so : owi- 
fc*2a iHV&'ja 2.»ocr 2i»2 <*.\cA aaio .fi^liua 2>2* 
r;.? °!?i -cibo^ *CT<Ui ?ii 007 2&2*a :opai" 2ooi 
v o^ao : M er«ftv *Sp aasxa *?^.»;2 7ii- 2^2o -zua lauait 
:ojy>\ta oSlao : ?%VnV oa^oa iioo .ojjma, 2-i2 
iJKois: „c7to«it3 oa£&ij> Jpuj ,o7j« oiou*>: ■ •V»» 
Uao\ r? v <Aa> :'^>a '^Sx ^i iiiaop^o #3aoa 
.0140 oaa qu a x.iC3j.b *Jua*2^- ^jcs's „<rSo .^io* -isa 
-ias ^3Q\. yiS :ao3i pkt) ^sp ottii? ^.a ado .-oj.»-i? ( s ) .rJU y i^ («) -~ 


*V*«* ^ft* -i» 480 

•**>■ ***** ^)M &? :^2 u i» ^^ 
***** « S . # * ?fU ^Np ^ J& ^ ^ 
>*fr* O* &<*> ^ o^ ^ £ ^^ ^ 

J?o, *»i £* ^ ^ oi ^ ^ ^ jj ^^ > 
^ Jii £ ^W***? * v a^ 4& : op* 

°oc r iaftoo ? ^i ^ ^j, 09> fc>fJ? ^' 

rV,oi .i» ^ ^ ui i ^^ ^ ( Awj ^ 

**b ;^i ? oor &aia c^ 4io .o^p oaii.vo 

•^ -0,0^? ^o2 .i* ^ ^ ^ ^j 
' Aa? fc &4^0 ,\i^Vo :&,=; ^a» ^u^b ;^ 479 •#*>' 


^AO. -a i8 i lx: a-iy !hyii ^na £.2 oocno 2^.2 oAjg ^p si 
yoa-S a*a» ? ^Ao: *& ,,J iao\, low 25^ *&*«; 
Juujsap ^ct 3ao .2aiaao :a^A 001 iisio : lis 
2a-.'.S *jai. Xi2 I.\i : ^io* «a» y»4^\ ^2 :2oo- 
2a*£o :,ial -iao 2x*pa 01S i»2 ?Jja : 2a2 ^»2 ? 
&j£ $ &«i ^i? :<4 i»2 ?(\«ai 02) :fcii & 
2a2 a.v^ao :l3^ 2*iso v 2 :^? £3X3 .ucu»asi 2ai ? 
:^q. «iao 2iao^ o£ a»2 .^»2 jiu-S (J >:a^a 
JS'tio ial >3\^»? iaoo ■>>»»?,? <fc»2 2i.aS ^« fiap 
2i3o\. iA }ooi ii~3 .2iS*2 <£oi. :2j»£ap 2a.\& isii 
Ji\ja :2oo) ^aio^l cfjp? Jo> &03A ; ^iou w i» | 

2Lb ^a ^lol m x«b is*aij ASs^? ^a aia ^so 
..cr nVin o ;J^2 ^ocjSa cniwio A aflAji :gc» i »a3 k i Jaia 
v oe£ (4) lS\ 2i3oi^ ^3 00? .iia&iiaao &ia£$a 
J^os.S A 30M»s ^A>>o : 2*o i3 Jv-iS> oSJwab \i, jj&ji 0) .ifeja 0) . v c*j (•) .14. («) 
* A ^ & W? «n***i? i#£i? 44*6^ Ai<±»o 

**i -* 2 ^ ^~ ^?* £* -*•* j, * oia 

tft &*>*« -jifi, M(ffo ^ 2 ^^ ^^ ^ ^ 

<^o :o^o o^ ft s - ^ ^ ^ ^ 
^ .^6 * :-« =^o 2 fc :o £ ^ ^ 
H» ***** tffc :** tf $*•> ^ ^ 2 (*)^ 
h**£ = *oi^ c^ p^ ? i ^ j% 

^ *$*, 00, ^ (%od .(«)$ ^ ^ V^ 

W • ■*■ astt^; J* ^ 0?3 Ao i ^ ^ .. 

■•¥-f» iJftOM i^p« : ^4^, ^ 0?0 ^ 
^^ *J<» .^(4) toK*» 44. <M» j^ ^ # 477 .J^*iaa* ,^eu «asb 
-e rcao\ :;ocr jA-i'JSaa -croojEoLa Zpor : )oo) 2iy» 
:iA^ Joo; *»a ai !o-*oocu jali 2aoV *Acpa *^ 

♦fcocAa? isii jLa- *i j : 2i&«: 2c&i i*i» i aa>lo 
fciio .&^oa Jhii ;^ao ilaxcL. iai x-ao :\i ? 
aS? :^or iic^a aisdiaoo -sj Aa *ai ^bJ 
oaiaiaA £* : 4$1? JU 1*3 v oo-x-xAo ZuattfiA 

id! ^3* ;2*2 2>b» <xxSo : ..SoAiy ^ wiSatt*. 
-*Xco-\a »ii»a>».'a :ii2 je><&£oo 2sor 

iWM 2X11030 CTjJtiii ^iwo rcrivaS,. £9 tiflo 

•1^ 2oei a*»4. W3 «cr 2*Iao2 \3j3aS ?f;SuS 
or&kicn loo? ^o»o ^tporiuttB laiuaS locr Aoio 
J3 «o^a»aai 2s&ba a*^ 2ooi ^9 ^fti^sp iSa 
*•? ?? — ouiafl^ii ..oroowii iva^o i^cao? a>.\*aS 
2*. li> JUklo : liLviVvn idea. >«afc J<r 2~ao23 2aa 
:2*xA.S Isjcu? :>S^ joire .Ojsfl* J^ifisi^o : op ! 
-3±»o wis sa :&*» Aic<A ; <r ^cao 

.<■■>. A1TI..\Y1B I'' J 


_ •****»«* ^ »& 476 

>#« fvi^so ^ojab ^ £, 

^ej^ais 2*£*m£ ^ ^o ^oj^i ty» ? 

*W £o) .-o,&2 AiflaS i&J. j^' (4ju_ 
*•> *>j c^ ? o* <^ 2ii,\ ^, ^ 


475 .»Vuu ^.ou. -see ojj oocr r ^w : M oi&Of ^i^-w <a^o : i^nio Jocr 
..oop jsb'kko -. ;a>oSA»^o 2i.o*J&23 i-jao 23J3U3 
iiviii.? ojlLa J^ottoSi (M .»o*ilL32 -o>*« ^a 39 
jVofftop -iio : lip ad -aioA »tt3*? : jooiSod 
2x,3J33 -0JO3& -OU3J3 :2Jko\A»bo JXftja»23 ^409 
\\,-tl : (J) ja-Jkioia ^spi.*v iii j iJkg :c& Jwo2o 
-oioai .23J» JmNA op 2ocu? :©>» ^0 2*i3o „o>*a\3 
aA Joor —x- -. 2 3 or -ckxSa, jsCUDi.^ Aj6 ^»a 
joen aiuao :Jai' 2yiAx o'er ^twais 2Jkauool^ 
^scu ^» 3-30 .ISoftofll orgatoA 2i^ 2fl.x\jflb 
^attisi. :2x>bi» °5? i? 01 "^ 2*.?A3 29*323 2a3>3 39 
: W3-23 o»cA© :l!kadtsdi jaa^LUI 2iio\, oe) 
.;xoT.tna 23-2 yeioS^ 2jjoo : Unyin i\oS opifio 
«5a£d:> :„3J fr^ab :]hont a& i\ ojS ] i»2 2s..iTuro bioo 

^3 ocr .22A» 2*3—? 2a2o : ,'~.*^xS Joo-So isai 

-a4»o -.iXl'-o Jn'&osN .soboJJbi ijcnaso Asuso XLj Jobs -.a-oi. )it3 
v i» .visa ^<iotoSi -ito^Ni ■( ) .1$}* Jot* 

.(TlU.l-.MONT, t. K.497) .408 AjL .Six? &er iaii ,» *»*« .367 .tfi*. 
.kji l ' ) ,| .c^UoA JiJfli^ £ | I ■') . J&aiSuo ■. j&oiia^o -.JBokSan (*) lit ■ i • m 474 <uC3 4*?o :,A ^ 007? 2» ^2 ri^ x*v- ^ ^sJOi* 

1^0 c^a, S>jp t £i± ? :ai Jmj© 23] ^oai £ ? 
*^ija **M [to ojioj :>A 2«£ £ -^ 
:«^m ^S Ja* ,590 .oja ? ^o 3&* fcaCLas 

"*» **J ?M oi =^ ** 2x1*? :*£*»0 

**«* *rf? J^aoSo aae .^fi^a 2jai'oA 2»a^. aia* 
.lo&& wsi-oft Ai\i :2ow *«ojL2 «■ (») •Op >-- T * > OI^It-O „«7U3\ ilik.J>0 r? &*& ^'j 


473 .^»3AU -iO. u aao 

v oo-.\u3joo ^ootSjs: ^sp ouis ^,3 ^*j :ootr ;\,'.'\nioto 
i\y,!W ..tt.J*.{>a 3330 ;jk<u30o233 on- :job33a£& 

' " Vi * ' " mm ' j m r m t J^. t 

:;^0£}i3 IsikSCI 42 OOC7 f*! 33300 :OOCT ^OJCjS-5? 

2<J&23 .S-30 3333 Vy«l : i*333U Jxj J3*. .&S\\i is^X 
3\i30 33 JtUOb ^^« ;<n^:3 ^3-13 mO^S -OJ*ivi 
3-33 1^.3^*00 jisOJOi >£2 iiaoj :3>JO330 ^OcrA 

.303\is jieraoaAo £>*£& iisa^ouA jcoujqo 2'ifil^ 
*07 &*i3*J ;xckX30o;? Jaii ^ bJsi? : f»a ^.Nik? 

^V?o :^3 JsSxb .&i&i (f^Acjas) r oiL3b 2'i^4? *.,? 
?iiihil >^ ?<&Sj1t> I3C7T ;Xaij»o2 ^cr^a ^ap 3*k»3 
^gp 33^3 t*^<*? J^omoo:* 2aa» -<V> :l*03»o 
\a»o) .I-iVis o^k,3 -3 i3<7? : (J, |AlI 3oAa Is\i 

v O<7lX03-OJ393 tAp -.35 ::3Q3.» 2i3? 3^.3 : ( ''iSCJ 

Ux«oI ojSkaa ^ortao&Msp 2JkOJB>23 ;^ouoo^3 
.oi.Vwo oai^o oe^pisxlo :jB>e35od3 
__ 


472 

&<> :#*» «ariioi?i 0001 yoatJs*: ^'j^j j&j) ^ ? 
'e^sJ ^oojiiaao) : ooo- ,-jta&» ^oojaa :&»a» 

*A^6s» l£\» isscrav> 2ttx <»o .[^33 Jssocnb jjsOO) 

tfp A-? :i*A» v o<7notra\. XfloSa &kjy C) \^y * 

' iaoowia oocr ^iAttaa lis* ooiab : 2Avl ftV i ft 

°*« cA>. 2?oj \\joo .;isflo\» **.**» .oimiai 
* • V "• 

O-to&aicji) i>aio,j ^ooiupo '.out o. »aa aisoaio }£&£ ™*io 
•jaii.SB v6ou!c o .tAx^o oiJk.y\j ;oiii2 ,n\^ ?? WLld-a v oon»o upj** 

•waXi. j : ^3^ ^^ ^wu* p* -cjajLjo ■^'»a£o f? '^"^ ^uai li'crS^o 

471 .2a^Aa<u pia! m ub 

.2i2 ;>o» 07S3 2io& ^'^lidsjua 
^ftf»ad 3m ?-Ao :ds*2iuia v ccA3.S ^tjfff-Asw Vasw 

v aA3i3 t«?f*V? A"" v5^^« **? $*4\ : V.?r-f 
23^03 ^2 :^o\du3cv> yQ^ai.^ &3 :1?<T &***isa 
. (,, 2i*a ^vftVs.ioo 25363 1^ JS^kJy Vy?) iwASKXft ai» 
(?^o»aoijs) aab, £' ; v «/3* 233J& ^.i aS J&y ^J oi 
2^5 2i*i-3jo 23^ £3^3 £2 : r 23 £3 £ie J&fc 
2xaio3^:>i3 2^*3^23^3^3^3393 ^2 v o^d.S.S 23»3io 

.^^g?ftt.>n\c .aw ?«.tm\ ^sau.3 2'xii 

( s ) .;.\oV-»ii 

Ii30i3 „sso» ( ooou: i**?^ N^aij JsAi JS^ia ?f'T A v 

y*"^ 100 (2&o»^ oa.J« i^vi^l^e jA\\S *pip>Lb5* ,A-2 .#l\a>> 

■•a-sJori ffrftTyS v oousoo -.oikioJil jflioJ .ocwoo .iS,\t ,'io.sA «\$ 
•iij>i,J Jssii^io :iaV ^otos? '-.oov^. <>'»^ 1 ^"HUBata ,oomco 
^-JQi 2»Og3 .aem»o '.oi^.M&Io <A> iii:? J'iija eouupo ■.(Voij^j) 
■.afl>oi»,l ii»oao *?**P V «W*« -.^soujoiu o^sol jf&&$a 3"bo^oo 

&fcty t» ** *V» J^OLai^ 2^9 2*a ^ 
&*fftfl& *»2 «4xap & i^^ha; ? 2fcaw»a»o &#? 
JftOftoiW 2a5 laaoa o* .^©cia^&o Jauib '£* 

*&■& 0,3*01 U~*? Zm &*ii ^ ;i^ j|^|) 

**"P :2l^d? 2*u ( 7 )lSoji o^uL loovS? :2aaii 
^ *** -$A> «4? £ Odft #L«& 2-»H ? 
^i^ ^ ^"aa? ^ ? £*** :0 <£ ,p^ ? «^ 

t* *'**«&? zoS&ttaS vttW^o'Wa ^oriCiMa^o 

■^ fefc H i*»A ao^Oft *»>*• ■*«# ttoi 

**4> ^»> *?«<*. *) J-W j^ fc o2 ^ 
****i 1± H ;ij£p ^ ? ^ ^ :; ^- i? ^ 

»? ( "^ ijggj J^ ^ &£* Jfc^ 

V^& Uj 4io :f3^o 2i?o,^ (%*£ ^^ 

y**± en***** ("U ^ ^^ zf ^s H 
■- ( ) .^ci (?j ..ja ^^ (6) , (s) ; 

■*' $* (**) .^ (IJ) 469 .^.aaoi ^io. „i=o 


Hi. niax —iiaba ©or :is— si Jfcoii^sso aizaauo otasb 
a^ai tf;a \io : bus ^.e ^\. \i wiV* *w»o 

«* z$ *a ?$4 ^.>4 v°=»*^ tfa ^.? s* 

iuJ»a.S w.Vo^ U: Js,.? ^o : ( '>&&33© TJftfli *Lofe 
is ioaa eS r i ^3-1 .^aal .^xon \i. ,*? v <&» :ej3J» 

« 9 )^ l:i sA, jj,?f f^H#| ^or g$ (S) J*fW»? 

ajx4i :£» io.ua Jau'aiJ? -c!ax.'ai) :J*»6? J^gA? 
^•a is*3 o; li^baa o*a~*iSo o-iiwoS) ,?*>*» 
euocr^o jB4>3*» -criaaouA sa-OeA? :^iXAi.\ 


a^**(") .jU?(«) .U^?(*) Jfcfc. <***(') & U.1 ! 1 • t J 468 4*** ^\« #*f Uj mo M\ AjjS er^j, ,^ 

-.\03O33© -35033 2i2 Jto^jp ^ .^ ^ ^ 

:*.»»i*4 2*^ ^ ? ^ ai ^ ^;. ?? ^ J(^ Cf0 

tf««>» -fcoS 2?w 4i ai = v oiMi^: ?^^\. ^ 
jA»o*, *g ^ ? :x^fc.oci| v ii2 :^»o ^ft^pi 
&»* \i ;.\o»o :>3? kB 2>^© :^2 2JKft3*tt ? 
***** ^P £^jS* Jh** ^a* & jijgH; .(M^'ii 

:£ c£ fcii Jtai £ ^1*^ ^ -^ .^^ 

UW. 2L2 » V o -al^^ap© ^?<uoiy £b f- j |y 
l^oua ^ ^ jaq,, ^ ^ ^ ^ ^ 

:Jfco b*4» 2 ? ot g2> Ai .\*i ? ^ .^i ^^ ^ 

#&=> *& .^t 3\»> \Ab ^i Alio '^i^ 

:2x>a 2i^ ? &j*k ^ ^ k4\> ^i': r . ? 

U?OI«*, ? (%^ .^^ ^l (4^ 2?(Jr) ^ •(•-a- b &.<*) .**>*» (J) ; ' v -ij^ ? iA. (•) MA 


if i 1 


& 


467 -J****? 9* 4 a. «i» 

^j'.'XfD &?• )j&&j ^»? *» feJ* t^ ^? 
^ ^iS^so *a s^oo^^ fco\ ^07 $*i? W*^* 
Ji^i? ^w : v 6ojjok«> ^ia'itt? o*»?*& r V^° 
J*o\i3 ^o :^a>\vi 3»i? Ja'»a? V J :jiUa?o oatoa 
4*£« ?ii, ? ks~i= ^o -.^oTai ^? J»ofc*>o 

.Jks \i- offcaS^o lioio^ ojiaaos :JV^<" ^ 

£ifto .£01 J*»fcfcap #■><*, ,fc3 &o£i ?***&* ^° 
:{KMJ03^ ojiuiao *■<****" 44 s ? : *4J v^®^ *£ 

:1*oj&A ^ft^Si £^oas ($) ^?o iL^ia 
»S fcil? oof '-^aa«a e°* "*» *?*? t£ \°^* \i » v>o * J>a» „fjO> ■ «iSO ^.'l.SKyA ■n-.oo JoOfcO ■5cd£ .&aae ^ •^ ft? ouap a*?b v < ^«Aj> Moaa M^ip 
ufca iLpa? £ax>^ 

V °^.N0i^M0 v 0(TUi30 ? j&*aa £&CfcO = ft->j» 

\?^4"-gS ^V° *«ooi Jiisao :^io ^aj ©2 :.©**»»* 

: &&i ^oA Jjsij Lfc^ lijj i^o£]fefc 7^ ; «>- 
: V«oj.3ao3 ? ;£^ £& v«*4a Aoi^o (%k$o 

^ & °lf* ptraiquc) .(?J&tf ^ jj^ g£^ ^ ^Sfc ^^ mmft\ im — immL\ 485 •K±* -.llxo ^JW3o ^,^X3 xl ;4o*. i-rAvi w.g|o Aifl^ 
iAo .J-1-? la'Vftti ouaJi -soioa >»fc*o oerjo 
:^c*.xb ;.\oao? Ucrrxx* Ao :&& 0)^*33 iow 
;<>o^ ?y . V< -i»? erjfcoSgi ^«ft«a <ao p« £o 
i" 


HW* Tf-T ■> \A i -iao 464 ^fc^AiS ^^ $,« ^ »;ii, ^^} x** 

ioni? i^Tf Leg ^ioi &fl .&^oi (WftAL) 
flfcUafr^ ft* . ttftH lit Jr Tft %%n\ i f»^v^ ^\ ?ia 

t* *SH"> V?^ ■*?*$»? JioX;? i ? «\ isLa 

** ^Laax ;4^i v oo&a ^Aiio :j4siaoi,3 oriorea, 
'**** ^0» ««$• P.?i? -oroiA: ^q^ „:*» 


tmimml 463 jK ^ y,s i*>±± owext) Joe? X«I *^xl» : ? \, .St 
v oacn v ocrAa }n\\ ait : JJuai)? cuooLa ^oA 
v ooiA ;ooi 2«-«*oo 0£ 2a*saa e)?^ ooir t A»I? 
o-A ;\,,A-i -ass A3o\.? wiV^S ..croautao i-a 1 ^ 30 
2Ju2 i'a»b wOToS^i coj :I'a*aa ^oil? <^9? -*« 
a'aaoA,? lias. a*aa* Joto :-ot isou old iiavcJue 
ct-soA^j ^jtDoAxaoo ^uthopqa ^A-i v ocj\jA 
jCT^i ^as Jino 2x.'aO sA^.? 5^2 .;\Ati -a» ix.atia 

;o'ct3 aa Aa : ;\ov.mi5 lipase? 2*07 ;\-vt \\,vi 

*aa> ii*aiji crisoA^j ^jooi^apo : lior 2.icraaa 
U.3C5oa ouaaaa. a*s ^'nS-j.isapo rxaii^ap = 2i^Ai 

■ g)U.g\*> 

1:0*3 ^or 2s»AL ,.» ;\ .Vi -a» ^it> ^a jb£i 

t*iot«S aj ioen u 0ToX*2 a.a : 2** a* AaA-ij acxiais 
0fa\3 Aa, J*i*xaoa erJsseivaa >*aa_ 3A : «*uc xaa~o 
2~o3 (Vsi-a) a> 2abo 2xoSsaiso I^auaoaoa Ix-o 

S^SO .;*.o.i— 3 ^p,?* 3 i?.* 71 .? °^ ^?* 3 : ^^ s 

OUCMO :2Jfo'friaJs ,A<ji ^oo>a>cj *<*2e-r" <TL\.a-s 
jucaaa a*i\i- Zjo-oa so* ai. ■oppo irt.-i Ziv'i*. JL~ 
?..\^\b :;AWvp £0 2apa 2=io\A AyjA-rviY) v oi2 
:.oo?aao J«l*ia» £> 09-^is: or^oaia 2^« (V^VAa) 
olor .^api .^oa^aoisAlsp J A l n>i -<7!ax*aaa 2L»gi» .^Ai «*» 46a 

%***• -*<^2 oft £.„ : ^ . j,i| £ ? .^| 
99*ti r ,Mr -2ao 2i£ta §£» \io^" ^a 
$fc ixiib KM ^ ***»? or^s ^ Uffj 

-^* £ :?<*, ***, ^^ ,^4 ^y^ 

ia^ ^.A Im^Im ^f2fc ? oyahxio :ojii, ^.jjja 
°*** <4* *•? 9* -«»*?W V)*Ms^ -*mo 2ojSi 

***» ">?^* -waiw&o :2iLiA» ;_$> ^boa 
-o, . A jl* ? oiftttxio : o^ i^,\£ ^ ^^ ? 

^4 :<^ 2i^j ? oiiJ^ JWttJUkfe £idb op" r? 

•f>*,£ *^» rj? tf .2a'^ ? •jjfci*, ^ * s 

*H ,*> .&& lioj ,ii ? fc i ^ ^ '^\ 

•w^opai *J s }S oo.\0 :ft*Xfi ^« ..tfpfo 
244^ fei« J*^ j^A* ^ ^ ^ 

*** :2^4^ 0> 2o* ;C £ ^ o^^A 
"*■ 2**t. ? ci^A ^ 'jj^ ^ 2p6) Al 461 jqo3\.9 ^°^? ^? oas V^ : ?^^? wiooo* v ocAa 

$Jkj& Jfia ,-3-ffj ^°\ <>.<* orJSo^ 5 ^kx t»? ^ 
L-033 ibkSocpo i*iaji*a o*iio :2ao7ai 'jalaps 
.^ocri U=>»» A-?fl3 oji4i iSi v ocaoi.o : JmoB? 
fs^>-? 2»3J» 3"io?o Jao'aab !suo ^>^ uo = ro ^ 3 ,?° 
!^U3 liia rrS. Jsi^-.Nlo :2»o33 l3>.b ^wiiviyo 
^xii (Sv si<o : ****P ??<W? 2&J» ^° <>. Ai 3 l3 °^.° 
2x*2 ok ^3 aa .2x.aO Uoa ;»>«£ " « V V V * JL '? k0 ? 
ooA oimo :2:sa^_3 ^a? aa M0io4««.o v ojctj 
c^aS (T^^W) <&? Ji^p •(* &») <*•*£»? 
\\so \^aptsae A? +«**>• 23omi -<ro^, -i?> 
.2^A. Jaoofsw ^90 a&ua 22**©; J—? ~&o zoijso^-aa 
.oior Jiui °9^o :07&a^~ ^p ao & ii: Jia mo 
:^S ftaao Jsi pad? :ojS oisslo Jxod? cikaS 
oi~ ^3 aa .2*- Jofiiia frai ff.aaA.? tM*.?"? \\y 
;*>2*iM» £^fO -&&3? a.as :lx*ae o>S asa, oaa ^03 
^aoo «,Jka3oo yie ^iAiisi? ^ -o? :ooai r asoI aa 
:(?2«©l» ;oou 22Ax=> 2303 t »o !&ilax $^oSg 
JS>? \\y 4*>£Xa> !*3ojb xia^ =ii^ 2oa ^aao 

- . ** ; \ ■ * 

:la*aa dpi ^axb iaos o>&«2 JJko'3^2 -3io 2aoa~£s 
aa 233- 'sja, ^jcisaiop v oi<7T 2x1: v o<Aa <uiao ■l\\x JA 460 
1 

-w» ^ro .^ajp ? jolwoja ^o^^tt [^ ?r: ^ 
:V»,?ja ^aaft^o **> )i£ :^ ? ;*£«* ? ^ 

*5 ^4- lw Ji?o ^aax ? ^b \i ^ii ^ao ;i£ 459 •x£* IsSja otjo .&Uai li,ii Xi.3 <^2 :jlss:> :V S,\ \i. 

• iAo?? Ilao ^i. 5^cruo? &j^ o«~ ©Ao :2ico2 aa 
ocAn oxia :^or &atia .oer\a Isii oioxi ^a aa 

vj-xxA iAtlo :<rsAaO dJUacs : Visas Xsa^a 

-iil y oo\z ooia o?iXs_»o : Nina, a cassia 
2&kaJ idi laac? .©n oasa.q-o .aao JSaS -on &uaso 
Valla v ocr\i 2xi2 ocdi <n»Vyina :fcaaa. 2acr 
ocr £» ^ jiAa ^a aa .2s-atta wisiJi 2kio lirjl 
: coa-iu.3 c-oaa »*92a 2~ao2a ibbaA v*aX :2i£oa_ 
2iarA cdo-a sVafl -iaS -Saseio -on iiiai cr.\^o 
v aa; ;i-. aa© ^^t)?? Xiao \a- Jecn ^Sojss? is-.*--, 
.ai. «,aa :cu» ^aaafis&a <^j ori^o ^\o?aa i^sa 
oo lias? :as>2© le&2 isoa l*>«^g? -trcosco 
^ox ysj Al r \2 rsilia? 2~aca N\,y JaaSa :-S&i 

.^i>i) 2aoyctaa 
M «a*i»b lias, 2\a»o : o- .Soicr v =a3S ^cox? ,i.a* aao 
Jfcoaoa -axo : v i» ^cA 2saai- 2ior ^s (?2ma) 
^xm-i.^N 1*2 faoab :2iaor v i» JscAb Ix m,^ \-mtt30 
;\.oii ta\i:r» ftjsm.a^-j widuoxj lias jS aaa :2ot^2 ; •*rM "** 458 

°V*^ ^Uji Cos JUoo^ ^. ?0 : ^ 

?*W oo, cvaao ^aa> sj&aaj ^ otfjL* 

"■«**»• ^ ? ^. ^ ^ g J* 

aa 5i\.£ »* -- v ■'• T ™ 

:7**,f* *** ***** =^°* *$* Noi <. ? ^» 

** •£** i^L, ^o ^aoui^isao tf ^ak^o 

*? ' # ^ ^ =J^ ? «^ ^ : ^ 
*>K> *u*& ^ ^ ^, ; ^ ^ S6S 457 *3S* 

ac£ :S\ 2L?,. .N nv . ^n luSi & 2x.3ij ^^x? 

acTU -V*> oo- :<tujso ^Aix AAti ,<ijcr 3*3© 

t' ' »n ? v aiCL3ia :3Jo2o li*3J) opoo5 ,?o>«»23 
^-a^ .««*<*«& Jifc &?> : v ojA iJp.SM liao -ibJ 
^2 -<r.\cA £» „ n^ . tt Tiiap ^o :23a 3aA? oc- 
tO01JS63>3 .3393 : w OTa3~33 2i*d> 333.3 :? t n> 33)23 

^^ r ■ * i»» ' ^ n ( i < ".f rem 

■ yOcS JBySo 
c-aoLi. (VjLSa?) p-a-fUa 2ilA: *33 9 m3 Ixo- 

1 2x3*330) ^U-?° : l\\f\ *S\ ^iiwlO lio\A e r.v*y 

Uji : -erai.33 ^bcnAia crA^ ltt4a\ r i.>SJo 
yOcn\si rial «.oro>-:? 2333 aj'iib Xacr ocr 

jiia^s crNoA^a jji.'nVi ^ajsdso : 2J.a3x*3 330 .2>9a3 233 ■KM*** t 56 456 °* *»■ .^ :£» iS, ^ Jfcfc^ V ^ 

**?*? *»H ^oL: .0,0^ #5 ^ 'ii^ 

!a *^ ***> & lorn ^2 ,^w^,i^ii 3 «^ 
■Joo, ^ ^ ? ^ ^ ^ fe , ^j, 

^??** i*oj> *# ^ ? =, ^ ^ ^ ^ 

£ *T ^° *•• ^ * •*> * =^> 

*9o, ;**,» so ^ ^ ^ io s ^ ^^ 

* HfN :tf** -cr^ ^. ^ _ ifl ^ 

•»v ■ '**** ^^ "^^ *****> ^ *^ 

^» **« *^ *a *H * J* 455 .?V»V< -i» oJSAiO .©vmlS \> .sow (Sjlia) ^lii v «eri^.kap 
-4c&: ^ JsA? :cr ^ ^asclo 2i*»ila -crosoifl v o<r,\a 
aia axi jjoj piao .cA Jsa2 a\e ftaia 001 Li 2 
:&aJ9 (^'om) OLaao fc-a cA Jooi JS.2? ^u ff ia^ 
oiaii,;o i^aaboiM »O0.afr. oaJ3is2o .crisaS oui*-2o 
0001 fc-Ia iCTu'ia ^2o .^La-d lii: .oeAaA .ai.2 

M a» ;.i.-ic\? w& j v iuo v cxi2 wA>J :-er y-ifla 

i-inlS onaaa :»07oa»23 ^» ai*» r*^ **.? ?9 
^oAxap i*3oud ^ols a-ao .o^aoja^ er^S ^3«ro 
JaLaii? -oroa*j3 2o£i iixa? ;oaap -©pi ,3*^ 230^ 

v oa2 aaiJJso : ^oausxv, A«2o .-cioaaao : 2^*iO? 
.Juab? i-oa 2i30 2s2 isp v oi2 oaaaaJo r^oe^aJh 

<713 ±\$ :,©?« i*3J3^»? 2»- &*£& *V »*.? ,*? 

2xijoa. Ac* -51 i^ia . v oerjjp 2<iS*op aa a- &so 
.2o#2 is!Laa lii&flA Now 2a3*iwwi £0 :.Socr 
licnS cjS 2*2 -audio v 2o : v ocrA a»2o 2x.ae ear 2ii. 
;e£& v <sis-a\j6>o :2ia^3? — ^^V ^M* 3 * : i*» 
^La^jJsMO fhw CBO :2a»a2o J*500£ aai.b oor :1« 
2a oj .J? ''03M20 ^oioj oia.o \\oki2o ^w ^Jo 


-' '\ . y * -iM 464 
■■heXt* Ziia ^a^ ^ ^^ : ;^03 ? <*&**£ 
x»^t? Av« :^s fdo ? *\<>S ? 2ac* 7 ? o> ? 
4g» &? 051*2,0 .Joyi ^ibu ;».t»3 oTaai. ^AA 

a0 V&« ■***« *$#, Jfco*o2 2a*a ^c&a osia© :2x.ot> 
*..*» H >AVxo ^is ai, ^q^ 2iafl ? o?JSoi 
"•^l frfr* oaAi ^oo&a «AfJ|o ^eA «\> 
ft ^> lioiafb .©©£ jaoaxis o& -Axi.\» a* 
m ejiia loo; iapa.vje aa Ji'ao <o m, .p,^ 
*** & -©T©3©ui ^i- l?°l && J*~? &£>ta i>fc 
: Wi. &» ^ a^ £ ^ .aoax 2ai ? :2b©, 
^S \e»l*»o>fc #r aaa .aas« 2x.aB 001 42 iLacr 
Vf ^ a»^o . v o<^.\aW> ^pji jiaxo :2o£i fcoS 
N*i ^«3U^j j*, : 2^S J o ©it? :!*>*« ©©, 
: °» <,&2© ,©»»> 2ii2 afefl .(\e*i» 2?^) &V 
* **=*? ^opo £ :£a4 ^ k^l & ^ 
VO^atti ^ooaai. A^o :^ao ©o» ^© .. fcoW 
**©» o^Im Aa^io ^ . .^ ^ op asa, aao 
. * **S *## : J*W> ,^-> joiap ^07 Iai2 o*. aao 
°* :^.sai .©,©«>> ^op^ Jifc©* Aa.s; 453 w3A0 001 loci it- 2Jto :ei3 loo- aspa»a eoi 2*3*4? clsooS 
Joe; ;aib© :2aaoa "So licua l^o Jaaax & ix.aii 
t*»A ? Piaa\>a ;i\,ca 2i~ ^? 39 *^3^o 2-a- ^aor 
-.^sisjup ^to. aja 1^3 :;n.Sh\ ^"LAia Ilixao 
wOioJUt eras Jo3o3 <nS lh* -l$pisx jVaoVs £o 
cpisceoa ;asQ7L-it-> ;oc a**: la- ^a ^Lie .2-t.jiA 
■zuc \a. :( VA^i^lao ) ^3ni» Jsocr fliafisapa :2x.ai3( ? 'I 
;ocr &u2 3? ,?-l Isoka -ooo- ^?V*° °&? otr *?^f 
JKO01 l»ai»isapo :oocr r >W o£? oo7 : &.3-03 Op 
: ocrxia- v* I^aXcj oA oaai» ui as, .cr.xuc \i. ^*io 
v O0Woi, laaisfl oop <7TJ3 Zoo; i»i.a o'w ialx ■^■Sap 
wtrouA.V J50 laaor Xi2 a— liai a :.ocr& a»2o 
JaaoV ^ae oA yoki.2 ^JlfVin A .2© • i>3_* ^.ox*a 
liaoro .^oa^AfA oA -aa-ab ©oj :J-Jua Ifca'jpa 
-ovio\iycua oaua^isla 2ai»aA< :lt\ oasc &a~a v oi I ils 
u 0l©Xa» ocAjoo 2a\o*> v ooA^ ccxcxio .?t.>n\ 
:£-JlB ;i.o^aai jiuSjirt crp oaikxl Jsoacno :^id? 
Jsaso ai> -.orattDao : JsJli opi 2N3«Sx2 A a laoia. 
„o-o\i. Asiii :e!,\ci Jae o_V<2 m9 aA .oA £s*aoa oocr 
.liojuaiia iLi^o&a -iao mo X~.\:o - v i»3 li.03*^ 
t_o^ ai l*aao3 ertaliias aaissl :©o> iA\a «a op 
Jjtaa -aucaaj i-afl oAaA ouooo :2aoia 2fLa oi,3u.23 ■K±* -*» 452 

$?<*? J~oS v±6 .^ ^ ^ ■ ^, ^ m 

«» #• -5e<i\i? ^«? 4*** ^o .#* ^u^pj, 
.^fJsaS oj^ j^£j ;iiBi ? ^ ^^ 
*f>9 .ft. £ dAo £*o J^'x: : *I ^' ] 

«*« ^i JfcoV : v i» ? c*W ? jSaua, \i s : ^ ? 
*** * *&4 t&p, ft A4 ^ JS^i ^ 

• £* «? ^« .^Aii \^ ooi* ^ &hfo 

'£**> &>« 6^ jpo, 2«* J^» tf£fc •&, ^ 

- ' «**»> 2*}* Jifi, jom v 2^i ^ jiiJ 451 

.; y . \» -iao :£**2» :ao\ ^ , \ An ; «ai*» 2j3o\:> <ju\cj&» A*. 
Sic? 2iU:s2 ^A*:>o :-?a» fea? 2a>A ojfciiia \i.o 
iakojo oop ^iok Sab? wOto'&so?? 2i< \i»o :^ak <£: 

:^ ooab A-aa* 

06 J<i3^? ibiu; }^,Ai -i» iao\, r*,? 2*» ,xa 
laa-suo 2a^3 .aAa* 2aA?? A-? : iko*.! oA* ^p 
-;tuj-»> ;jqA a ffijAyi -o-cAi. i^aVio : lis cue? 
■s?A aj^b 5^i .L,erA -p-tAni.? Ui oj»o <A~io 
cAa *» v ail .bSjo 2^0*03 w? = P~a^A £2 2aAo 

■dii-o :a^ loot i^Ip Aaobks ijjqo v oAijol cuoao 

iA 5^07 ,-.? ai -op ctVi: cu2 1^ ii ^;?-*\ > * 
<KaS A^o ^->03 aidb 19m Ajo <u2 I'xoa^ J» 
«~ao2a 2aS2a Aacr : 2^aatta.caaaa> : Saoio . ixao 
a'ts£e& r*-®** Aa ^A.'iixi -J^Aoj ^O^io .2^.3 

A aui^ •&•*■& *rk*-3 2ao~ £» -^?a (VisXoS) 

^dA-V* 33 k£2 ji.3- JvA'oao 2rA S».3 k*2 •-*«? 
wSao A loon .ak: aoAi Aa -. -a aaAa Miux 
: fri'.'i -1 ^as 3 laSaJB jA- J l.'a.tt 5^0tp> criJO- 


7^ At -xo i: 450 

= *H£ -cox*, .g^ ^ .^ ^ 

^V* :o*o2 ? o,oJ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
*••» **j r , ? ji* Ail jjj, ^ ^ ^, 

»»*»* # ,oc^ ^ol «&£ jifc^ Aboi ^ 
**» %*, oor ft #. .^Ai ^ ^ ^. 

***»? v *» ? £*, ^ ^ tf? ^ ^ '^ 

**H*s ^M? a*> fcU^, :w? ^ ^ : ^ aa 449 'KM *3£0 lia-o :<ni2?o±S jA.^wA lis zA'TuVwa «A\,a "1t\*V\ 
t» "nob ^yja^oauiya? ouaxa .007 laaAS aablo 
.■aio caii ?AS^l op fc^$$ ii?4^ °»«> .*^oJ\oo 

ioc; Svla 2u~ \tte :\a-laoa tna^S Ji*io It- aid 
.cri\A3 -otr ^Aa-aoa ^oaii ,-crA -i\o :ciaai» 
\<r ao :<si3E ^pa ^*i 0iiSejS*i0 ^o ai ?A^ ^o ©or 
2ia\jQ :aopl© lao ai> is-atf? -<rcAV .'a \i> Aflio 

lioaaoaJs 2«~ as :&» oor ? * \\ ,p u otom2 .Jiot 2*o-a 
-ciJaAo :&a,,a\ \ca :?\A* -sao JaVaO a\A>a 2aw 
:&aJ3 ^£*2 aaaax ase .&aa c&a pxo 2iaa.oxaA 
v o\sa? v oaI 00*320 :lx.'ai>a yOo^ao}^ o^oja 
I-aasoa v ooA v <Aisi? <^»: ^oa->yajaA .oopaA* 
-x» i.x*?jj t*,? °*-^ >? •^ 'g f'a.S ^ccoJooa 
«ojoa#j3 ImSl ^j? i*^ * .?^ rA. ^ -iaao dotuJ. 
Aa. v aal a-.2 laasoao l3>is, : t\\j -aao Jauaisa 
^o^ OyAS&J :2iscr •J>* 3 >tJ -adl ot*. aso .2ao7 -Si 
2iio\ aiiS oiJS^x ai :oi-a liaoaoa** \\,y 2o#2 
of7)\-A oaaaaJo :&ao*ay»a £so ^OJslo .aaaa. «ai 
op oa>SfO ilioSju-a 2aA- £i crouaao ■&*** Jul 
Coao* .ooi&oA ooci aso ..bc-ji&a.a 2*3 a 2a- a* 
v oxailaa ^i : lSoisS v oaj^ ftrtSr? r £»OT : *^X 


-KM •a&o 448 ** ***** 4ii 5 ^ ^ p^i^ ^^ 
*** &* 4i :.i* ^ ^ ^ ^^ ^ 

**** *#%NJ =*W? c^dS ^ Ami i^b ^ 4471 ;\.V -ias .2:>2s3 M OT ;>f>V^3 oA vtai :ojk0 AW aa KA* 
:oA a»2o 2ia.o JaA-3 ljsia .o<Aa -trrcaVb pis*.o 
■ iaao focr XS*-t> fry&ftvj ocio *:'^\ 2=eo ^^ a *»? 
V 2Ay ^ 220? :oA a»2o 2ii- :ocr Jaiaaa 2*~ ^3 aa 
ol V <^Aa. o\£U ?r\yft>\ 2aaSb V&ii Ias 2iao \\,y 
o: V^As\n r i JsAxa 2a oi iiSta ^'JfiA, oa <^ifl 
:baSjw ^ap isliac <£fl2 2*Ab o2 ^&*ae <yo32 Jaa-Vs 
■-<^*aa ? \a jAi^ o2 A as>2 Tisii iaa 2acr \\,yo 
^? 2ii- .^osaAa^b ;£.&. AsMa 2*a*A 2aa23 
:*JS03aa*A k»: ;^ao 2ia33 :er^ 2*aa aa aao2e» ;A\ 
;aA }cuj ^sp .^3^_ \a ^e Zo^a A (a*a*. >? 
IJuo Jiooso ioSu cUSoiaoOins Jia»o :^Ai;\2 
a- ^3 1^2 :^eAa ^0 2a*apo .A ^a-aa Jof £clLo 
2nA r Js2 aa laaaAa ^e Aa, !a*~ab A 2 001 iy2 
:2=>i.3 ojo2^ ,ao 2i*iis Jadi :2jcJ*0 r oer ^iao 2aor 
\*aaso .-432a Ja*aaaj oiJsaab Aa 2cro :,**A cnAao 
^o3is2 Ai \a 1«3 2aauB» Vaaa.2 2& 2ii*al L3 
^A«W ^a aa Ij-aoaib fi^ooi X^iao 2a2 ^3 „<A .0^ 
.&»2a«aao i^ao a*. :2Aa^ ^30 ;\.Vt «a=o 2s*at> Asia 
Aa.3 Coo? A 2<w :-33 }&. :2>K^N <nS aab2o 2ia.o 
^30 *o~A oA 2a2 j«oiaj 2i2 ;^ao aaab :2>o« dp ■KM *x» 446 *tM* *^io ^5 ^ J^ ^ ^ ^oL 

**!*! : ^^ ■^ «** *• ^i. o^2e 
— (Ttfa) 4*. ^ gjj ^ ^ * 

»•&* ^ tf^ ^^ ? ^ ^ 

=^oi ? JU ^p .# ^ ^ ^^ * 

W» *> ■}£**> fS* **x*o v^ x. fcfcfc 

^ # *&. i^ ? ^x ^ i ^ J^ ' 

***• :^a-j ? o^, :i£o :£&* a,^ # ^ 


.^^SHBP 445 •KM wX0 £? y\*i itfuva iio ^Aor ^i? fSttJ ;>;;'Uo 

.^UOu.3 J*3 

• • / 

.J-lioIj en w a;o3«;3 .'ii iiwob 

v- • •» 

&A.OT ^343 ^.i :}i(U^3 ^»3 ? l^icu. OjS jAifcO 
3,350 :A.o: M 3A9 Zi.3J3 ,\0^ jAjfcO .^320 3 csasS 

»>* vOcwi.M* **+«• ^No^ j^Ai -aa!s dike 

u,. ^ , ' ? ' ' i v^ 

* ^ * . ' ' ' "" 

.i» opt 3-.\Jwo .otjKoaSs JJulS .lAxtd; lu^s 


■J^A* Jxa 444 

-roS^ ^, ^ :; ^ ? ^^ ^^ 

<*$o J&i r? ^ ^ :«* jB^rib <w»j^ D ^ 

**** ^ ^^. -*?i ^» ^ ^ .^^ 
to * v $* ^ j^i ^ ^ ^ ^ ^ 

^ #* ^io ,#, £&, ^ ^ a ^ o) 

"*? Ai* Job, ^cya tf ^ ^ ^ _'^ 
: *o £a» oJ :< ^ ^ ^ )o ^. ^ ^^ 

*** "<*«* £ ? OCT fcf ^ ? ^fc^ ^ ^ 1 r 443 AtV J*> '■^\,? t * *jpAfc,ao 2»ao 2ao^ ? ji^o> £iS» ^o 
-ovi-o :&*?»> 0]aS£ 44-« •£*£& >Xo.aaa iocio 
:er>»2a 2aoi ? &jb> 1tf aS aa ;^o» £j&ap «^ 
ajLi-^aaj ^joa jjLia aiflo .^cacu. iS? aa^o 
2*&~ ;c£i &» :i»:o 2o&i .s<A A^> :&•*»» 

.p„?» ^a ^M© »sa&i <gLL ? !♦»*>> :^a a*J 
fcoAb 22^o $30- S\isoy :U»,uo 2i^ &2 
1^4 *W : <e#? *?V J9U&; $aa$ kaai :$s&g 
.ooiS :U\J3 &V*o ;.Voa ^0 ^diao :^ou23 
-.c-JsAa? <^io .2jko» *>&»? opa^^} <y>\N „i» Jaor 

:Z.So» «:&m^ c£ iaolo 2*30^ 007 2i*,o .OTfcoi_ 

»**?> J*?* 3 <V?« -A 2 .?<* ■&*?**£ ovso^o : v a» 
.-«© 2o&2 ? 2iatfofla &£toS <Hoax :2 ? 07 jLloa 
t^s/N *JSjfr» ^j> U^oas Aa.^2, okj ? e'er AW 
2iisOM A»*>2, ^^5?? :•&£»> JftaAju £0 **& 

2o\h023 >tt ^» ? otr ^eroJLi 0070 : laor >^i» ^» 
«*ko :«* £$, <*? ;a« :!&£ Joer aa« •;*?>? 

oSil :oiooi >ao . &*?:*>? Jw'ioa 310 2*07 ;*tt V f 


2 w ■.*•* ^* •** % ** *fo .^ 

W &*» ^ &xs ^i. £^ ^ . 
**i * *«* ( w; } ^ 4jD : ^ £ 

**> J~i J*S ft .i w i .ft ^ ^ „g 

•» »** **«» fr £* ^ fe* 5^' ^ 
•^ ^' :«** ;o W ^ ^^ . ;ifli , '^ 

r ^m« a> ^JJJQ . v0< ^ ^\ h>j j ^ 

****** M *, ^ ^ ^ ^ J^ 
*•* ^ ^ : ^ oi M ^ ^ ^ ^ 

7?*** 9 ,c 4 ***> A oi -^ *** *-« -?4-b 

2* **° ■** *£* **«» *#* ** 4&* ■ •- 441 - '\At -* 30 

2a>03~ gir'Vi JhAspfttjj ^*,?*ot :;iu.3 Jo*-? e^Atttt 

. # o a g 

.*1&jq IZ2 da Jtocn is^ln 2a-. iooaa 3atxa»o A«2o :«.©» 
JofSi op .Ai>s2 :2aoa.t oJOcL ^ocrJSoS 2oon iio 
?nft\. 051 lioo .^\o2 -ias JaVaiJa e?JS*JSj30 X\. 
i»2o opoL^s v <uar IZlp v oojiao ^aoi <\ A-t ..iao 
l\a03 2334. .isol JiSi Ion :li: o2 :.o.\Ai. i.ocrja 
ii-?Q\ 3 .A* ^90 x- <^2 s*OtoX*Jo -litpafl? 2«©3 ^sp 
^a»?3 op ^i-»o :jii ^ iooj ocro .^iiao? ^c?oa-aaSx 
iocua ^.2 :2^aaat>3 li-aA ^ka ^iA*2o -i^Ax ^sai 
2a- a 2a v aao? orisaaob 2if&a* wu^*? 2: pl ***■*? °°l 
(?2££&o») lU&o* \0°P*? ^i*aJ&« .isalia? jii&aSs 
^5fb 2i«u*a 2aoaa 2aa- ^oauis-23 : ..S.n\,a jijjta 
<A«2o v ocrAa coon : ^S<r i»2 aao .Jjus ^oojj 
ai© .a*. 1 \.*n <^»2 ^Ao2 „aao ? V>Ha cr_a.*>oA 
? J « ?H ^3 051 42 .2a*a2 Xi» ^ooAa <A£b : u oio2.«m 
2aa*A j.aa&g oaou .-croS: \> ^4 <*V.°* -ije 
aao -.3393 ciJsao*.io 2a <x- i*\»3 :&jaa ftaacua 
: v oc7i^ a»2o ^Aoi «3So 2a, ai) lis* : 2?a-A oJAxi 
2a-a2a 3-2 23U3? oufAo.3 2a,a#a :^2 o2 v oJs*a,a*3 

Jv.oatVO -.;-t.-13 0^£&O* 30QM X«2i Oiv 132 .2^13333 • ?S;>V «*£ 440 
***** ^ i*o ^ : &*£ ^ ^ ^ .j^j 
<^*,b 23ok» u0) «^ ,«i ? :£c^ jgi* ^ :2 ? 2m 
«^«&>»> 2l 3 o2*o j^isa q^ 4V-m ..tfL 

Joots ^p ^ :or^?a-» -ojoXi, ^iajt ^i^ 

£ *k f i 'it VV'* 

^ r.? .^r 3 -?,?«* ^j ^i- v?^ -=«• -?«lo :o,jso^ 

(?c>**-3) 0i&S«a ojA.asp *%*.a^o : £133 2<^ 
*» io* ^ £ ? \^ :2o^i ca $$ qj :of ^ 

.* &£ «j£ ,* w |^ ^ e ^ ^ ^;^ 

Jlipf ^kO AsoM a>.o .ju^i jj^aa A^j . ^ 
WfO 2aoa ? ^o :o^a*« 2o*. ? g^o* ^ ? 
*•?&>?© oao.329 J*,o\ ? 2j&o- :|Ub IJ^b jfc^ 

<j*? -of :^2 -a^oJsfl 2Xja, ? 2 ^^ Jfcottlc* 
*?* <*> &u, Ja*£*ap ? ^2 ? .o£ ^xi ^ax 
***V? uewapor ^o^ v^^SP ^°> :2aoa 439 ■tt^Ai -iao U£ :^ oio! oS? ^ao : v V*AjeX? £i» £?;* £? 
ja &»£ ,» r? a^ .^ouap aoAs &» ^Liaai 
I ^oaai 06 ^J^ :JAA? °7^? #**>*** lk* ytio 
£> 230M3 ;?oaa> »\a»39 -oroLl aa 2o*b:> 2» 

2a*oa \\»o :2&&? 073010* 2^au» 2a2 2ij| :^Ai 

ikiz -oioi^'i *k, j££0 ^.? 007 .*!&£ |&a 

ft^tti ^ :<4 i»2o 2aA § > 2*J 0^3ofiS -ass© 
£*b cj?o .07^*2*3 2iAS^> ^iyiio zcr^ofl «oia 

.-oroM,ad ^p jAi^2o JSa* :IaA s > 0^ucco 2*-? 
*^3 (?o£ao) ojiao 2iS^a 2*2, s^J ^ r? j^ 
woro^spo tjLaiia ^ojoSaj oSAio :ojji^ ia iajata 
-cffaaaio :2i£i cp ^ktjt AAo ? tfaj :^b&: £> j 
Isoao 073^3^0 .o<r 2aoaI o^a j^^y \aio .o*uco i 

&*b ojao .^--.? >-ooeu v oo5\a 2a2 ^ni» 2j23 Vv 
&3 007 5^2 lomo :232m v wkou3 &9cu cusp \a 
'KM -*» 438 

«*? 4Vio :Mh •* 1^ ^ jli* apo 

•>> ooo, „*$**. ^^.j, ^^ ^ ^^ 
<* "•"S^? -?PI ^i *£ w? opj .^o^ <^, 

: &*» ***• J*o* \i ^; ? ^ ^ .^ ^ o 

: ^> *&«&»? Ji&pa ^ a^i j^«^ jr^, 

Vf*?,*? -ojcL^i m^ax* &± ^ ^ ^ 

2f *•*» ***** **4<M tf# ai &£«* 

*?«<> :**,*& i^ow ^JSoo ^ ^^ ^ ? 

M&- 4*^4 ^ ^ ^ ^ ; ^^'^^ 

W? .fi»i, ? j^ :>oV? ^ ^ ^, ^ 1 I 

437 .;y.Vi Jh L *k^ =*** .?*•>? 2aas»»!» jlfiia «ojo£a, v oi=uoi ? 
2*»~?o ^flLfcia (?jj&») 2a*a ^©ej^a ;©<r 2ifca 
^i»a er>\ap jsow ;A»ioLso o-a-3 aa .o^sod ^m 
*M? :j ??**« .^fi^H ojxAi ^wi? ^»a :a»Ia J«r 
o^: . 8tWP» o Idox* ^ooA locu :JaS ^aaa fc^a 

Joe? Aaa r S<* r? aa .IL.\jo 4a- liaioS ojx&i 
liaaaiaoo iasi. cjiii, Iopt aaa. -? \;\t «a» 2iao\ 
iaejia :\aai* ocr e&a ;>soiJs*»3 :S>ta>, yS.jj .zAas 

£ :^ 2aoa ^is jao^a (fjiat) 2»« .W ^op 
Via aa ^o* ^ae ^a $2, iuaftSx Ifeaia ^» ia^ 
.:?o7 liaoaoafc -oi«a*23 v iao aio :J£J -ai la^a .J&e 

■^£»o :»ercu2*> 2oei *Aisaoo ^orofcaab iWj loc 
v o«7iAa 2^ :«ojo;iM r? aa .2^2Aa ©TJL&i ioc 
•9§^ ?V.'V -»» Jaubil r ? 007 .£doaaa ojb<&*.2 
**•«» -ai 2xa OP > r? 2>2s :oo) 2aa^a ojaaSo 
l^o :2li^. 39 *i» yCtoaa.3 :a»i aa ow 2aa^a caaa 
! °J^ **2o °W»r*» 2iu'ai« ^a 001 .„XoS aaaisfc 
jioejAsb <^s-? 007 :2~jl» .xox, v a»a cvau 
• caap -doSo : ^aooiJ aeao : «rXVi\. ^ojaa ^o 

•KM 

ir ^ ! - •**»** fXasa ,ocTU(7ii;iso ««.-ivV«' %^-. 

*~> X* >*$ ^ j* &^ « ^ ^ 

*•*? *.? »* ■*#-? jiiSw ^.J^i * 
*fr =&??*> tfegiS? «i»J>*»a i^ Ji 'ji.»a 

V?» ii»> *»] ^* „, * .a* aii ^ 

^ ^m. ..u^ ji ^ -^„ 

~* ^»^ «¥*• >*** **— *&, 

* = *V ? J.iwi«i Jfcfc, ^ ^ j^^ 


435 .X^kJxa 

-ajal :£ttO ~*&o Ij'S^.. -a? "-«nJ? ^9^o J- 3 ?*? 
;v-\r>\ 2a aM ;yi..\ Api :£&» *AJ : *^° 
2&>»a*s r enS^ ^Aor -£io Ai ^cr :12^£» j&ia 

JwoiiU? ^2 :^slA 5 > TJui iiura : ,-<Aa ^Aw 
^w«3 JSaU .Lca*?a3o ^Aa, -^aeii? ufff = P?2? oiioo*. 
bo? eras: o?i .^.aiS? o>*MoaA cn-joa-io :e^3a3 
:2Jkoaa -aa\. ■ la*.'.' yib 2*»A trAsA lLeaoA : iboo 
Sw> -Z^oA ^N... A=ua -cr^aaw lisoxA crA\ao 
crj.«l i3o :,-mo* ?A*. 2a=*ib asi 2 • &*■<& ps A 
er>A» ^.i opai. ^SOJdio :^Lo30(ds3 erjjo -ado AcibJfa 
:oi>aaIti i>o po ,-wcu ^aaai lLai Ai. ^Acr .^Axa 
.iJ^ao .\*-? ^a.na ia^to Ai. ^cros^xAiA bbao 
ao.s a-ft^o .PiM&xa ii*»* £> 9^0 :2»aaaA jAjoo 
^cuoio : la&a. ^» »»*nio : VC30O.3 ^i-a J*<1*? 
a'ai :cuAa£>a ~aao* *a»a* aisa poo . ; . »t\ op&a. 
..oaiN&a ev'aoox ^1 :hao\ l^Ss Aa. b.?o£? 2*Loa 
iliiaai" yoc)!^ or&aiua v o«xaia v ai2 >$Aio 
©era .2xaaba i^obo 2aa© Jai tip v oil ^oaaaaao 
.JaaALa traAoaA Issaa. «e]oJL2 (f ^ooma.) yoaaai. 
Isaiiaab l^bol Ja\ 2'airfo :2ftka*as jikoiafeoi -tr 2adi 
: . oicj Jxi 2 two oaaix ^? ?? -*oAi ^<A v coA ****** :?^<i^»? J^A, fM^ ^>? ^a»oi- iii& 
**7 **** W ^ *#• : **W° £&* o«*I? -oioi;? 

&*<*** ^io .£a> j^ ^i ^^ ^^ 
^p ^m ? Iliads 0,3^ 9 ^ ^^ ^ 433 2a bi? *X<waci v o<rx»3 x-^ -ci^mSS U?^ cp :233Jtb 
-ofo'izu. o*~ 390 .au.oaaS linage °^\? *N^ ^P 

u„Mi 099) t*4xads30O ifrt/tHa >*oiiAVb \i« <AAio 
JaA. aii :trb«a 2oer 2apbkap *»,? ooj .2bsi ©of Xi< 
eiiao -a bis 2 ^o ovaio :q)Mto\ trA.3^ ol-juoo 
orJSoS Jsxia :2so7 iishasaiis -a 01*. 3A0 .cwil 

*Jaa2 oaa»2o -^>ois >*to2 2?.'S<t> iov'iao :&»*£ o&a 
^,3 007 .oj3 ^tttcttb :*»o^2 00y>2 ^o*. ^ocrXa Z\.ifl 
oaao^io i^b'ail ^aoaa^ao ,ociS (Vjj*s2) oubXl 
^3 00 tr ^o<r .^ooAa &*b±l Ju>*& v ai2 (?3Jft».io) 
aaavis bis3 ^apo .^bfis© ^Sdso JJJaaJCaa*. 3 ilttin 
>oi!!ki :b»2 3d JJsi*bi 2*>ai=o*<n ^oc^^a ji* : v <u2 
criSo^is *a :*Ai. ^303 2i*A 2* is. 2 ?t t n..S'« 23\. 
:?jsap j£ yap &aa ^oisio oaa-s Ja- : loo- ba& 

2339 013OXO :OT^Ol3033O mSaS* 3 jX*vA wPJ.33© 

^2 :jjubia op £.33 snioA ofbjoio -pbaAa Xi. 
am. 3 JAobL. Jep -oJ3 £ r 3 oaf .2X3*. v 2o jN'i'Vw 
:*oi©a03£ 4«io 2i^-o -.abuttoil &V &2 :lc&: ejS 
32oio 2jm'/n\ ?\jC30 :er?oai-3 I*?VP JQL ? U F? 
v otri^ fsp\ *****? ?*»QJ*y ^2? iib-2 :2i»b2:> 2i*.'iSo 
A ' V -*» 432 fc*k> 2ali ^ afofcsfco :2aia oo, ^ &£ ^ 
4*« .*aaa j^aaoa g 2i2 a^ ^ :5 £^i ? # 
&£*M 2a*k2 A^pa :A^ ? :^»S a»2,o 2i.aa 
£* <* £> oSa :2<$£ia orins # ^ : ^ j^V 
M ^ .?4iS> £ ^ ^ 2*2 2aaik*,o woLl 
&j Ak o^aaS ftai *£»> Ji^o 2a£* ^a i#£ ©2 
2k«».<7f Ak^ap v ao^ 2i2 iatObo Jkoa^s 2i2o i^ 
*<&*& (YAfttefc) .atowa *\* :2«xa» £*** 
** »i At! ifa^i ^, g£j ^ ^ ^ -; ;^ 
**9~? 0<7J 2^ :o £ a»2o lk> .\o\ g&g ^oj^ 
39 .£i*a* ^ -ero?ai^> .(?2»ka 4^») fajai j^ 
^J 3 9?V ;?^» $&W :^i* ( aM ^ 2i*afl' jii* r a 
S» #&$ Ob\toio) aik 22^» 4^o ^ok^i? 
<4 2 ?<r **-» *oAaa Uaaia ^a* .\c^ Jvok. 

2 M? :^5»? 2,a- &a*S 4k -aaaf ^ «a xj 
*rr? 2a*aei pja 2ooi *4o :8a*4 aJLaa .Soot 

^»a :qaaax&2, ^> u a,ak ? <>kx2. s(U£*l) cr.vxb ^2 
*W *32 :ctj3 ^Jkaoafl cuixo .2iIkJB»'aaa ooj 2aak 
*W «*? 007 .o^oiA oooi ^ail ^o s a<i 2ak£a 
^>9*> 2a-a •* 2*^a» ^ ;^i'.jixp Joo, *£ 431 .li^Ai »& ^l^O :^o»\a -auaso ^afl a\.,Slo Jiiaa loo;? ocr 
orft^u 5^: A..N2o cuspacr aip ia?aO? l~o:> ^p 
ciS—o :2^lJs Jspaoa 2^oaa : ^4^ab JSaSa \*ia\ :> 
lauaus ^xiao A»\*>? 007 Uw \y?o .,A»\\. ^i ;.\>a 
ouoa :o<r ^j!3 ojS aa»2 .2afl*a *^>? oiuo -.eoi 
V lioapS looi ^uaaa oi IciSla :?*Ai\ iiiioiS looj 
:2ibaa3 low Isiia Jocf? JojSia :ii*ao oj!S a»2 
la? 2o£ia ;Xaao? -otoX-h :l~Ax a»:? <^i :eor 
$J -aial laaaJDlao :autoi lacxi.? lisasoa : ;»-JKap 
aaoia ^.2 : iiiaa Js-ao aa : la-xa ciS aaolo .^iia 
£ :tx.'ati ci^ iaol V&isp taSi aiiaa c& «ii :kii 
oa*lJSi ojaa ^i>o*,a*4 if*a v oob>^ o>od la'l :ja 
:2a3jaao 2fLtt«a 4: liacro ^crcwab ^2 sjauaao loiSj 
M07<&p la-si' oaaax aa •l^yas .V: ,ao jaa o\*«3 oco 
--cnaaA avSa A*m ^iO craa'n.S cu^.x: iS :2ae*aila 
&Vaa :2xa2 Xa 2aVaJ& -o-cutpiio : iila ajad ^a maiiS j.2.e#2 JseA Ixilb v eu5*a oifeoiiWa 
£ V 2 ,? :&ft& liania oiaa 007 cjk iabl laoola 

4^3 rao iiuaaoa laai. pjio ilioj 2a3^s oja ki 2 aikra 

2x.aiA w <77?JsJo :2iJa 5J136 .^ik .rr XW sj) 

:o6aca £&x ^ao's aa 2xjb»2 .y> ^ap V^S* -asa 
:crA i-elo 2iia lia-o .^o-oaA'ao y.oioa.2 (a-jealo 


.^A? Jm 430 

•WH °V *<** w4 # *£»* ?y\A 4$! 
*• ;<i£i : ji^ ^ ^ jgj ^ .^ ^"^ 

«4 **j| ?& ai» :*&» «£ ^ .^oia ;^ ? 
c^mmm ^£^ IJ^I gj ^ ? .^ j^j .^^ 

*+* = £? «7jA a»j; .*a&a\a <a**j; -cre^o 
«£ ft^o : JaW £ ? „<noLl y oova±o y&L ^so 

Jo£i #J£^ ^i .^p ^ ±£i j^^, ^ o ^^ 
•V^J £t« i&j 2?«wi ;o£i £** j ^i 2:ia i 
•J*o£i Ji*» s^o ii ?0 sb ^ooiB ^jsa -.^itt o£ i»; 

&»*? £aS« :;4«aauto4 Ale i^ 2a<u 3 '#*& 

-J3vS»\a: ^aa ^^ j^u 429 •KM 


«wofc*2 fe*$9? :aspi aa ^oA^p}? 2«o& ^<LS 
2©&io :?oj^i ^ locn »oioLl :A» 050 :^ap ; 9 <r 
fc& fi^ia gjj ^oj^ 2*0? : A» ©or J001 *«oL2 

:*f *?.?? J^o? 4Ai^ tf*V»o :ji^i?^i^a, oaii ? 
JtxAoi liao^, &£j ^ \£ .^j ^ ^^ J? 

-oj .2iii ? 4«ir,?9 **-?,?• Jsiaaa 2»^ ^°M?a 

tf? •& ^*» -oi^m's £> w »ii ,\a Jocr aiwb» 
2*o*&» a»i ? axoao l%dfc o,fcoS 2^ ? ^ojwj 
>T i^ =£? VS* oa»2a <4,2 :2i^ttaai 2»£ 

»» -,^«a?? ii-? jofrtf ^s \:? £0 :o>L 2ssi* 
.-«c&2 ^i,o :J&>-a ^fol^ jtaoboSo ^a» ^ 
-iM 2i*£ ..oroav; :2Vou\-iVa2 2i^a op ,£» 
a»2a li^xa 2i* .££, ? e^ ? ^ ^fJkji l ^.y 
o£ 3*2. ?**<**? *oj 2i» :2i^i M ii ^^ 
^«ifc ^aia ;©> oj^J sift, £ 2 : ^ ? j^*.^ -^^ AA? -aao 428 
» .J^4op ji^ ( Wife) uoduai gcj crA^k 

<* **H^P 3iioo :^aoj» &&* AAtt )£*$» 
«J* ^ j** .jty \\a »a£N : 2 S«* ? ^aj^ii 

=Iwuo ? o^o-? jijoui <^ ? ^ ^ :^o»!a.a, ? ! 
^»aaS sttAio r^os^sp? JjJ*j* -oralis \j*j» 
*a»* Xtt*i U*i $*i i*5&W ftw, 

v o3^4s £ D .o^p ^ttoisao v aia ©as&^o *^i 

*£*•! -oro4*2 otiMs :Jo^i ? 0,^33 (V^ofl^s) 427 ;\ . \t -i» *&&b att ?? -oioojai ft a ^w .Ja&£s3& v^>V^° 
05 .&»&£ ^aeoaaaoa laucoa^ oaaaft^o • Ha.\3 
: ( \)*?? «** *? 5^4 ••/ J*?? 3 Jo«i -«t**-2 ;is©\ r a 

oatai iAaoo :&•»£ &ao>a**a £» JaWaS aioivl 
o^ -as :£ja fcaaun «J»fc*Ia :f"od? ^-oa? #0907? 

^aoi. as ^3 Joor aa .^c&i £jKa:> Jt^Sfti \ « yn 

^H° : °» rfMN?« op aaAkfcjja ^iai ^ ^ 
^Mhgo :£*aVJ? £*» jlaaaiaAia ia>& c£ 
-o*xaU: Jvm? »e!oa.2 ,ii 2c#i fciLaa Jaaoai 
*oo, iidj 2muJ jni, „ ? 1^ : Jc> ^ (?to a .;oAo^ 
-ft<i»»aoa &*uAso 2J0&2 laj^a &ab sojj^oS 
^So*3 ^»54op aa l^jtf jtba-o r ajoi- 39 ga Joe; a? 
r-o^cu.s: M aas 2a>ao? -°?aS\a **« 2o#i fcSLaa 
r ? iA-- .jioi- JaTaia -*i<o\,:> A»^ y fi^A. -,.* : 
^attcA paoia :^Ai «a» 2iaoi^ liaAtia Uoa 
.^aoi .IcjSia v o\xii jSa ;2i£udpn!i A--o .Ja,o\ 

.SS»o ^a 
^p I^Ai -ii ji£oA, 05; \s» Ja& ^j 
.l^ok lub joouaSo 
:;^?A,\\, jtoduaiaojMcoaa^or^axakMtitf -a aa 
-Kte* iSO 426 *?*^,? }*&£ J&m oi.\Qju3ow3o ^oWi 2s\i 
^a*» :*q$£ ^.u; r o>.fcj ? vaaiKoSg,? ^a ? o^ ii 

&a**p? U, &xm jihtU, UHM :i^ 

tfe^pi? <*? }tya .^ ^ ^at.is.1 # MW o<^i 
&o ?3 (?«*oio) 9ou«io i&j 3^» jsxi^wcaa nvi\ 425 .^Ai.^ 
z&OStl* 2a2 3-.JS3, criW3JC5 2a5 2»^ .CiiSoVA^Js 

2*2a ^p 3-A .©jJscu-gis ?,noy ;\4i>y J&ibl i^o 
?V : V -** ~o;ojL: cpoxa :?\raS>nv> 2w ;jsccA» "Jia 
£x^aob :}o«m3 ^"aJla i-ii iao J*.: iy+ixi -i»-i « ;..\n 

(•?oaoj :2*»^ ^u i*«-X» l^o :2xv3 libooAa d\ooi 
2»o£i aOioaaopa jS^ao^ 2&xoa aJab ocry :J\A-i u aa9 
ovCEtebaAaia &~ajxo 2>>3-?cr &3J| la 07 (V-croiw) 
:?ti.J3 ^p oovi ^£A *o?6 33033 2»2 \\,~ri .J«T^*? 
03*3*^0 oAi X2 ;er^ ; 3 303? &>*3a3 yoajso&s aJa 2x0? 
^AoV 23233 v boudoaa 2aot jKiay ^*3 pas -U'i*S 

2307 -<r Inoi v n^n..\ Ajjo: A»isj:2 A?o .2? or 
^A*A 2»is*50 2*33 -ajcaaob jsoiiiaoo -. Vita.'iiA 
Jaub :2a2 Ao .gv-iaA aofr> Aabkadso .01S uUO) 

2XcA^ iSl . v .\o\.<V3cn 3*3 iX.3il3 CP.ViJlis TL-iotN 
&3«20 -.^QOiOoivuaO A £9 3 2*i3033- ^0 4^3jA 

^•3 eei 2xi .iW?*b 2x.aij3 2o^oao i~nax O'^ao) ^p 
woroj^g* JoiojLS 2-ao aA^ oaso :2*op2o 2ao3 2x*aO 

V;i.o*3« 2*Afl3 2iaeL3f3e jiaiaK? ^Ajs2 2aot3 
,3-- :2a oy 2*301, *-£i^2 ***oCU?»? A.V> ^3 ^ix? 
22s03cua3 .;>.cui— -a 2^*a g 233033 2*3~2o :2*.03CVB3 
.si\i'y ^xiL*! 
•&££> J&j 
:fcaia lijj* iso :jIo£i ^io« ? Isoa oia »ai? 


^ <£ iA>*> £>fc ;xav>,»o;. M.N3 ai lAi £ 


:!sAao lajsi -orox.:? ijxaxca*. £'s ;x*id Iaiv& 


iioxS^i £ isafca -pi? :£& Xm-jo? Uoio 
£07 .^aJkao #?^,? tfcaei? K oo>k.2 ? ^or jl^a 
°i**-i J*ait? Z&ia 4if»,?3A» &e£i :=<u A^w 
V^cr-i^:? yoier ^.'iij? i^uus? &»-?? ££ji ? 4^a 
J*MOA. v 00W0iX £9 ^010 I^CDOd .\ii. ? &£j& 

■Jo&J as ^.iol ^ioi.o A.r>\. ;baa el H-'^V 
kafc ^i^d ^iseoXso -o-A A>»3 JxSis r i r O Aino 
*£»? ^*i vOAJj r 'io^t ror^o^Aia ,\vnA <r 
•cift^S^ \i ?jaAa ctp»A s ^ ? tfj ^fcOgAia 
k**^ ^ : Jj"J» *£•.?? A*^* *^? .ftftuwjt £ sa 
*\*Xa 6j*a\i ^0 a-A : v ocnjfljc«A ^os J*»?W xia 
^*i Uft*A 1'in^to £0 :.33oi? }*2 J^\i 2i ? oa 

H&\\\ i^U 423 qs&A or**j J&»£ Ja^» o*Jo :cri» [li^s ^©i 
.&pxa I^cnWi oyoCU&io :^?afl? J^ 3? ^eop 

isS licu^i wOTflhMto :^*t uatae ^ao3 3 wiXS o\tiao 

-o-oawa : v aiZS ^.\o ^soa. $£'& laojxo &*»*, 
-"«'^ *»?** J^o :#S, £a»m oip ^aila ")?\*V 

iaia^aila ovaaaoA, po.o :.X0? oU&oxti poo 
.<-»! .^ ^AiAo jAi3o Jiwrr :oja mATOMS^ .*iao\, £*) -iao 422 yoo^o oaoolo ,,'yAv, cnS^i e^sdja A lil A«: 1*2, 
♦»*=> :&* -iacA crA oisolo Qiao :24sa»X0 fffo? 
J**atJ tott ^.i.eio ...o-oiaaaiA jlcir iafr-i^ -iao 
oi --i»io 2e£i ^-wo XI3J3 4*?*4 : Jas;*ia> &03 
**apo :U?\jc5 2o£i ^»>do :0uo ^4? :So~o 
^a \i tdio i^oioaoiaxo jiar 23*d ^i- *J&|* f»~? 
-laxo :2*&« )op2 £*■*» :i**ail <££» aasXsn ixiia 
-Ujko£oo ^ao laia .eopup baiJ :2*»t *t>si> -V? 
Ui^\» ja.\o ^a>3a*i : *»^? J*ajw t» )N«fl •A&ucio 
$>*wie :i*spjsb iiois, M-XJlJsIo .ftioaa ;\ti .bcrASj 
Joe) acreoo : ^L« w bai> \i» JsA lo ^Dotii Uoa 

^ : 2 *1350 a.oju .&» :i»:o :2cnSi:> opuaoi jss aisl 

: *oj 2axi *ap aax| :2i«i «»iax -V? -»*o :^ifl 
°P» ioau tio ::t\oi>? Ji^aa :A*? 2a>2 ^ 42© 
iaiia ^o .2x*3 Uerioa £0 2xi» &0 :^-oa 
V°3 ::'i«j^e cjeruo lias la^a wiaaoaS c?S xtt«3 
.^apl .2«\o33 2\jd: cuap iii-I :&» 
-c, °.ifi -V'So : joo* 1*. oi"ia>Stf. :?«77 i*a ^»o 


■ ■.-«« V 
421 ■ o3a\. A' *t -aao ftttxio i SV aa^ ^4>o .^tel :i»;o &*, c\a Ui-o 

•^aai '^4r? &*<>* vf°A^ S?*^ Jf?°ft ^i 20 lo-Sio 
: v ooj*->3^ cnsaa.? *i_ii v <icn\ao : v ocSa^ ^ A* lo 

:;-auoo UC^o Ai^o Je>*'ia cr.So^ 0001 -»S*» 

^*»'i# ivx<No ^lx r"^^ ' xtr 2awoaa 000:9 •?*£ 
00079 : ^o* &\;s <n?aft^ iooi .c-a«aa^.\o ooro 

li&i oA^ a?io jail iLi «jk» r >oro ■*-»© 

ii'isaa (?«ojoaiao ) oaaao :3ceX u u) i**ajap criikA^ 
-ero\i. cA^.Nlo :^i3 iliy,^ oils a<*aaoxao ::'i*3i 
opt? aoj aoa* «i»? uuav, ;oero .J»cu ^JJjs, 

-i-ai ^c\*Ia 
*» 2^3 £» *?« &as £ |Lf -ai -.^or iisao 
wffioaocu ^a. oocno .^..'ii £$!s oraottS.s iyapa aissa 

■frifc 'ti** r$^° w**»** W» J**» -=» **•?#? 

:Jaoj iaali. ^p a^IUa jio. 2£»p caiUa Ziuao 
.. oo&Axa <^iua :2axia ^aiiuope .oo^aA :ioo iuo 
A3o\, Iv,, ^iao 420 vfaaSs &.&& 2$*^ ojS ^3* ? $&* & ^o 
?«^4 a." r i.<7;o .&A oMo J^fisA Vii :}c£i J^ 

SoAao .oocT- r ^» J&Ja £>«a Jiasio r ixai.o 
tf*ia*.© i'io*. *-.\V\ :ooej ^W^*? J****»<> &?*?» 
J*,»>o ^5 £» isilb osi&hj! .open ^^» 2Smj{ 
°»*»£o .&a*o£ «o?p^3o :;tuit ^i Jsaii ino*.^ 

&»*. &a-w? cnuia Jooro -il»»> oj»3 ? piao ;Io£i 
^Q^Jo iio «o».\o .^o ill : ^„£ |Jkf -^ 
*9^x2 :-a*2 w m4j £» ^o: ^Sjso :;dMJ ^isfco 

&Ja &**p; ? oj*ap iiS loo- .\>;o ,«soi .oja -xsoX .\aoi 
***» ^o ,^» oe«| ^*3a &4««*» £> :&aaoI 

^fS &a*Oj» -Ojoioi-** £9 &V3L13 ^Sof ]%\ ■*•&* 
'O^vra ck»*>? Ja^a oooi v oc7ukjo :2aoiJ:> or*& fi 
JS&oa &?o :oi^ft& A|2* ? 2^ 2a\» ^e r i.^o 

^■^ "»jH *» tf*j ->» J«fW gM» ■J*.*?? CAM 

**?&ao r^oaaifu, .iaxo lojSi :iso; .w\-S JjAacn 
\*oa ^oooiJS Jb-aao ^nvAs. ^©oj& &&x *&ico 
\0©c^ ^aaaiiao .yk&> v oa»Vis;» „oi 2a-iao 419 .iiaoi, tfftj -iso a- i£2o :;x.ajia c-JSol ci.^la <rj>\.o :lioou oou 

;*soot^ -croi-I V*^ : &^£? ^^ ' aa ^,?* ero 
i^sji:? «r"xA isaa^i? 4^*2 :2-~x» .i-asu v iso --xolo 
<rMx ^39 jiof ?A\S aovai-i Jiio- :&ua» ^2i ^e? 

-a^ Ajc?° **^ ^r*^ ^ a ^4° ■**** *><«*»? 
. M craLx «Js3N2o zlaA^b ikl riib jissxo o<nS ^lo 
:ouolo oao> 23*4 ^i=> .oe^ae Ja»a iXna foSab liOo 
jJdoato :j£»32bo iZsasis 2*030 ( ?2o£& ) lo£i crs^S U^ox 

:2ic? ;ii\A »««. :jiut -iso &&£ . eai :op 0*202,0 

Ab.\io ; jjyiviaio JaiafcAfts© 2oi£u*3.\ : iJsoio 
:^oouas Jul iy» A ss»eu ^Aoao : v opuao li.Soso 
Jalu'iil w o>i« .;\yO\.3ja «uwW^2d v aitr ^a 'A-A? A 2 
mom 2iao^ :cr& baalo v octA 2ocr Aj ^w b 2a£,aaS 
o£oo~o oleosa l<rS'l As»o V i-*x»b oji& 2?©& o^> kil 
oor £oo .2?o7 2*.a~se ^sp «n>,; 2a l\» jc&oo :oi^oS^o 
oi&aSg? i^oi-iis jio/ lisisi w«*k2, A ^a^o 2»al 
. ^Ai. ^xo 3? 2sjsi aiiio iiAsp ^<T6 .&« M ke 2x>03 . ■ &?o\ lL* ^iao 418 ^. <^o :oi*aAk tfj> (f etfyo) £»o .!>!» 

**&o IcySo^ia Jooi iaji iia-i? :2x,f ^ii ix-ia? 
t» ^oaor ooo-o :iit (?JA) <,'* \i, 2i.»B £A 
s-cioiLl &as l^. tfor :?A» i»; .£ux 2^ 
$*o :l&» ic^o .&»i ,li ? 4^V t» -««^ £ 
^ J#? *,.?* ^a -*> ^1* :£* -»» ti^A i»Io 
J^a :zA^ ,,*. sftVnS i»2o lx*»ii ,^o - ^v ?, 
*-g3 as O&a 1&» a»2© .&? ,A ?^\ ^ 
#f? Iw?»© 2aoi lior 2$fci cr\ao 2*2 2^3 :ia«o 
fc»M> -ad y^m .g& ^aaL ifcii 2*s ? 2i |^j 
^ii* 2c£i 2oa» :c& k»:o o^aao :2a\*A &W6 

•V?"*4?,A ^,?^^« J*\»i» $ipi© .^*»2 .^Si\3 

J **4 o^aSo :o?^o2l^ v e<AsA ,uae ft^ ^o 
&>P .liaaoi, 2*.»j£ pjS v o W o^o :&2u, ^o> ? 
*9*i :2xait dp Io<* 2*xj» £*« ^ #gj ^ ^ 
«3< £» |£» <**u :>-»o :lLaA oja\o-a 2*»a 417 .2>ao\. $-* -a» Uoao 2aoo Sii iaaxa .ai2 u^.:o ! ^ii-isjcwo ii'.'\n> 

.Jsaoaa. 

J^ap ^S jao tjog :2*iaoa w^Asp mS a»:o 
?T ; ?fl ocr Tide .2lisap» ova Js*2 J«? :2>*aj* OjwoajS 
Qu.icslo .Jtoaii &*a>C& a fl\<a o : oypi- cj>*aaSiso 
oooi ^io "-^**2 jioal anAi ooo" ^«s*» a>a ^ois 
lio^-3 v ooi*5js osoit ^>©f0 .Jup ii*io '-Si2 r^"?* 
:2iaA**- Jo£i 2*i» :( t ?oiab:o) ispio JcrAi TJiti 
■.liiei? "\.rii oiiao a£i*2o :iao) &aJd \i» •a-.i' 
J*o*.l &Aa ciao „£a ^oi&hopo liil'p v o»~ia 
- v ociap erx.2 joixto .fiVvfo l^lXao 
«j? 2a*JA 5<x3*. *32o 2i>d 2is2 ^Aor aNao 
ftsooi 2*ii*".a &a?? oip o~oot2 jiko : ^-Saois aaaVnS 
Jlaao .2oo! «oi©fc-2 ^aJB Jxb jiia ^ :^»©aa>S 
2*-i-a >^9? °f? f«r9 : oV » WN ' A 3 2sisA aa^o ^oij^ 
;-Aaa :2a>2? eriao . l '' '«,ao? 2aoi T a l^aixa :&ftaV'V 
lA***a q^mo c&i»0 -ioen jdao» 2j \ ap 33 x&j 
i»2o .(SolAj aM. &5oaa? 2a-aa oo> ;a>2> 2lc&i 
zj&a 2a\ais iNoi A*2i tjq£) -.aopi. cra-atAiA 2x."aij 
>iil£ >VV t tff o^ 1 S »V (') -^M* «iVii> «**I»a *-a (') 

'7 


•ii?o\, vLj ^aan 416 | *?oj ^ £5* ^iia .o^ioa &i4 4^ 

?oo, kS «iio s^kia ^^ oij, ^ ?J<iA?0 
! ^°^ ***° ^- ** ^° i°°^ #•> ^? 

^<&$3 1*903 Tautoo 2a>bui aLOO .J&3 ^a^ ^> j- 
^2 :««Tfo&a ? la*; 2^ ; ;,; tY ^ a,cou ^» :a*j{a 

$4» *>3±to :2ii4 &f -9*9 c,*<& g ^0X5, ^b 
&A? jXj :29W om ^39 £ jtiao s^opa, -^ 

j "• - *-, , " ' " ^^ 

Jw «o?oli- loita? : 2^3*? o,^^ or^io .«*i 

: »W&9 2a»i -iissjjo :ci»a3 w.ii*\2 J^so* ,££ J, 
3^ .7^0X3? : ; .., fT>S ct& J^aox :o9»2a tiso^? 415 • Ji3&V b-» -iao -iio v <ierA i»2o .iioi*uo joo^o 23CJ* ^0 v ocr^3\3 

:2i*4 **as» iauautt oA i»2o .^oxili a»&<& &oaJ» 
locfc? :^oa2*3 (t^) ^ #M\,<* uA 

.\juJsmo :>o 71S ioTi :Lt>toSo 2&o& ilao; 

.OCT 23*j e£kM yOOp^. JlilO 

n*Jo : ^o«Qo ii~ I^Jm; Ota ;ooi ^}o .' " ■' Juxbl 
:Xo<r 2*JOi*OC0 iiiyjo ^p» '»''£»',' : >* ^*? «& Z?«l 

©V*»2, cnfclxJo .llcr Jiopca cjS 2ocr 4v*2 ylkx jlsx*. 
a»2© (t-A^. 2aA c wo .2L4 w a» Jx.ie=> ojiso^ 
iiio^ Ssoaooa 2'p'a oar va£bo .5cA i.s. ^v A S;A 
jKtoeo :2xilu v oiar ;naJH #A\> oi^i £» 2*»oI 
iej^iiA ^aoM aa ,&aS fvS»Io - ;. *^V rn si flAt 
\i laai iSoida &a\t) ^ ,ocr\a oxio .2~ai»© 
ooci ^oSio : v o£r^tA ^ap A»:o .laL'&a »ai*b jsuo 
:*f-'ia v o<7Uo>, cufiw as laxasa ^^> er-xioi^ 
-013M3 £*is ^ooj^ ;ooi Igf&JSpO .lb\$ Jijcu^o? SJk-4. ioii ? Ufeja (') 


»'- ! 


414 


«?fco .e^uoaA 2»ai, j£i enliflo 2^ ojjAfl o&\So 

-fc*2o .^auai ftUboio IcjSjLSi a-axo : £»a ^ 

»» ^o*; ,>sa*i« :2aa»i« aaa.? j^, 2aao\ I^ao 

.^^o ^e*2, Jaiso :2«oJaa 2*oao 2aao 2b2 

J **V> ** ^! !**« :°4 ^° *£*$* 4*» 
°??-aftV\o Jauaii ^j2o J>2aoj^ r? oior ^aoV,? 
*?,?k* ,aa :^i* ^aaai 230^, oop a^e aasi 

Jf 3 ii-joxau. 2ae\ oop ^ojo .2aaa ibae i^-V 
: (J) ^3^a 2a>2 ©s£ Xo~ 30-d :£&» ojS i»:o .^ojio 
«J,a*so^.\ Aio dwi -aBo -ojs JS.2? JxLiaS ojs 2a2o 
i«xxio,N oja loci JS*lo .^aaoaa &xaS q^«:o :aoaX 
•&O0 ^ox. ^»a opaxa ^012, ^oio :2i32£o ;^^ 
-i» opaxa %<^ jlaflUo^i Joy &aJi3 ioo Ay2« 
: ^»?o^ ?**,?*> *» oj-MA. 2ooi ^*2a ocr :Aaai 
** &*t '$■**& ^4-<» J^*» -a* iiaa JJsjla ^uxo 
\°<*wp $a?X2o : v oo7.\o^ jj^o Am* -i» ^aai 
ftO*io ooaio :^o4\a li. (?»»*•) ^o i2^a "V?Vwa3S Jb'^J (') ■£-V? lfo,fs OUJJ&..S30 Ui'oji^j iS^lp? 413 .ZJ?C\ U*» M 3M -S.aau? Ill iksX lijj :2x.'ai» c£ i»: ?*ii aX« 
l/slso V I? iw»o»&iii c£ i»2 ,}*5 ^\3 e^o :l«x» 
&*a ojSa* 2ij[o :2ai^ ^ ^ ^ ^^ fc£j 
:2aaq£ vO»J5 o».J :li.?il aaoje . J . '.Ttaa ^ita*c>s» 
v oop i<??^o =^A.\ <^»: v o<7!saittV aou^o aa y <xil ;%^o 
:i»Zo :l3uifl? -er«A\ a JseA v a*I cuJS*i aa .iL*a 

:^-x» ±.gx+ v iao :i»2o 2aA g > Jfvia v otrAi- niio 

V>*£ £? ^'^ £** vf**^ Mfr a ***!? J*M 
ixilo iioAa ^o*-*? : J?^.? $?«r jio*» ^ ^0 

-abfci, &aa cjaa .Jaaio lauM ^axa v ai*ueiio ^Sat 

^uia v o£rcoi iieo :2c&lS ouoao .fcs*bi)? -cnoaoaja 
! t»a>fcap 2a"i^ (^p*?? ? .. ; ttaS ejS 2^ac« :aa>2 Isoa 
2crAA v ocAi o-ixo :2lor 1^ y«xa lia c^axo 
V -tro*^,; *Sf2? : v o?«r^i oa*i :&« «aas i^Zo .cpai. 
:oi fc NoS ^2aaS &j *£» £ i£a* ^ o£ ^iii 
2aa? :2ldr 2a>od« .^> ±ii 2&aa p« ;naAa 2o? ? 
.ep 2oci J*,****, oojo .^oioA^iia *ofO*u2 ^Aaoiia 
asolo :2L»is oV Js& Soafca lL« «iao lauiO cA«Io 
:2L*is icd Jalio .aiA JOaS 2& :ow 2LiiA 2x/ae ■U$p\ iLi w xe 412 *>*» .J*\**>> J jtfj : ^ 2c£i U ? o ig*$ 
«iso \Vy ap ^Aao acruo : &i£tt ^m j*^V ; ^ >6 ~i ,n 
&.»&» ^iiio ja\* jaifo .^ ^^o ^^ ^ 

eift-aoidAo <LLf ^i» JiajaS -watts*© «oi*a&i.o 
:£x.'i3 ^ja-cnso o2 :,Sa\in v asJSt ZyOtr^ oioolo ioa.\ 
\OalZuB v ou^Jti &o : v oaA ^^u \ai» lo-Alo 

°%H •so3*» w?-*A.\o ep; A»2o ^J Asm 
ois ;ocr X*;© -.iocr 2a£&oo opcuc ' aoJi :<^iaS 
Z?6j iyio . joabiao loer opaxb :a*. ? >-ty ^ &«iob 

loo: fc*2o . v oo^ O-ftSl, A ;jsa»x»:o :ooa- ^eoviy.2 

•liao ^» *3fc ^.jjd Uiil o£ eoo) g^fto :l©ffi 
: ^. o* 7 * ^oS A«Io iooXo 2i*« „*» lx>ia zxao 

*o?o*-2 2<7#i :23? ^ 2LiiA ^i.^ : o<* I^ai. 
•07 :&, JejSia aoAa*. jS :Ji*ib c£ isolo .2aaS3 
•V°<»P 4y2a ^.o 2*,03<7jio 2*»uo :2La|© J&x 2ao» 411 .Zv3o\, &? yifl :2a30 a! f^o <^rv.i> 3*£^& ***?»£? &*? *<^3? 
^OiSft.cr.iO 2'?a3a v 0^sJ.3 :2i<7> 2ao3Ld Syj!s -« r >*»*i 

: o>3! Av r^*^ *£*?? - orf r? ^° : fo^P? oia>< ^P 
!iu axoo .Zvuytf .Ip ^©c&a ^ ( >Ho ;jAm jaLa 

fS*2o -?-;'* v *7 ^U,?kM ^ivl J3*o &\ap r^H^O .£iv»? 
ioo- &A 2ii«2© :i *,**r ^ >r ?^p^ °A *?°" 
2bero-i locr ;«*. lAo :2ocn ^sojo ^x iiOaA, :cj^k 
:li*9 -i» ii*?^ ^o •?£*?£ **©^ -ojoJsJ :2iaa« 
-X»Io :lao<A\. «'i\.\ic 2a\abo oiiap I'ilx <-***? o«r 
\>- joio :Z=tA^a 2ftJ v ocrAi- jnoao :2*» i a r a U& 
Ion 2c$A ouoio .S^:"a-cji ;na»Sp \a^ }m : M o;«ILii 
:;icn }3J>qN &9k? *°&5S c& 2«305 loioolo ii-aso 
&i*Meo I* pom, .-co^ (ai-iwaao iJKUoads *Acr ^*i? 
: ^coia'SoiA liAap >cl3o ,|*i3i ^0.290 OX& 
v onaai £ Jtilo : v o.Vjai 15uOQ &oa&33 1. aoaiAa 

:^S1 i*ji-3> 2tpooj,b ,lS,*'\.rtb 2uap locro .^oaX 
ia>o -?cu\d i?f>A> &2, : jtii v oou» js3 lSs 2ibi. 
• s^iao ^u v ocAaAo !>VnS >x>i-o ^laoJs. 2V,* ^iae 
Jam 2~ao2 ^ao Jtoli *ji? : 7^\irt\ 01x0$° oricri e 
.onoV 2a*« -a» 410 OU ^i»: ^^itua ;iv» ojAjctaa Urn oua? :,oc& 
Jou:? cria Iwuo 0*007 :«?XcA ^ aaia 007 :JJt->n 
i*.?oou 0001 X*;o .liLatta cou< ^ao ;.%\ao 4.10 .&; 
^•3£o2o .^ocriitA ^oro^A^a .oajtt ^s Jcj ^Laaa 
■La\ao si, v oicr alia ikeSX us :;S,Vo\ 2*£©c> 
•^iii- Uxs)3 ioaseJo :2a"aJt ^x> liAaoo coA ^oiii 
•aa .cuoo-A -a-olaso : ;V iooS -cranio .2>: £ 
: v b«r^ i»i 2&3J& lino :*ap*«!sap aa Ii3^j b\» 

ear u~*x> ? a-S^ #> ;&j S v o.\ii r o-» £ v :a 

I x\ aAo :. oaA liiaoao jios ojflao-a :<tA .oiwXfis 

J*2 iiaio j\vV> -oioo 1 y oo^ 2*2 ^oi» ?\ '•'* 

^0 23*j» oiLi :iao:o ^ax-a 2a\aa xn3o ..oa^ 

' '„ ' * " v- 

■ yocrusjsci v oBU&a^3 .iVaib &4? yc&ao : &xl\S 

:o£ isolo 2i»« Jot &*& #&& •o^h at, r x,ero 

! *-^ vj '-^.l J^p ?*>• -0* ?-? ^*i V**^*) 

oaiao acofco :i.# „a» fcLai) ati ^>oro .^yjco? 
J*aaxl ^ov.a-2 o\t*) o :li,«^§? .oajoaop Vi 
4s*3 :2xail o» 000: .btr^iwa ^003 *odo .oA e o 
iwiao A,ox. v iao : ;oc iao: .foci woroiLi laoqib 
"•sAxioIa 2*i«icv -cccA^a 007 : Jam Ic&Ia or in 409 


L .#£**»> tfdl .\eA o.\:o :bcax cna^ke iL* -i» 
^VP : ^°*? «2 : J*?«\^ °*»*° v ocr.\o^ asiafis2© 

;**» -i» a.io rioo ?23oT W && v o-^: )& 

^0 -OoiJ :ov?? op? 2>2atS li-f -i» i-i*iO i»Io 
^.io .^Laoo A.OX v iao3 g\...i :iA\ 2?<r3 2*2)4 

:iv»2o laoab ;*soo tO&io :2i.aaa wo-t *» 2>2* 

:2S^A iilsS lijkd tttfjla . v a»to» js.3 ^ £ i ?a 

.Isor &>-?»> ^Ju2 JsaS aia.Sis? ^ \V iS 
:I^o ;ij xi 2a\» A^aao &i*»soo aa ;oo- **2o 
3a- ^A» :ao0j3*a»eor oaaii :2'iais^ ;ocr A'ff 
:lx.?Afl aoA.a iSVaa'ai r aiN ^Aoi o.\: ? A»so .Ix^ao 

J W "^ : ??^ -^ •**$ °-^ :«OToaaiS aaolo 
&0o :2>ooj. opaab a-i :2aai oA»:<j .^j 2i» 
2i^e J&xo .o\» iscA v cui Aaoio :2iLskbl v qioi^ 
:o£ w i»: ^iai 2aa»J ^sp :2JJoi^ ^ocjS isoio 
2a>& yi&ii jllai 2s^ v 2o . r k.i 2u^a»a }Lai £» 
^o.y^3 ^aoSo :2a\te v ocr,S iaolo - ^A-v- ^a ?? 
: tAxio^J J, ?oo -ao^ ? ^LAi ;...x^S : (7i?S oi»2o 
&iax Ui&tt Jj'x-o :wMU9 2Js*» gjVttia cr 
a»2© lA» 2ixo -^»S.«Asap 2^'iao :(!^We) 


mt* iiao\, lL« -i» 408 laflo imjrfm oja^a- \tuco :^ »«i *a-.o .2*2 

"***! *k? &?A #» **»•& #** .vowaio itf* 
-•tra^A »H> . ffiV'wV o^ 2^/a 2»ai, :2-iao2a 

£4* ^3 tea? .cjfcoS jiLaa IVf «a»S ;Lo 

<* <^4**1© : *?&£*> 2ui v <k£a 2x*a*a ;^«a 
&*4 £&» \tl3to .ixas ^.i v ocr\a ooo;o ^{raaoia 
t»a^ voojw* si^oo :^bW2i ^j £ao 2a«*a 
J^« -crcuao ojJSfisii aoa* \rtto -J'^i\ 2iaX ' <v\ j 
=»oa* ^oj ^o .^.atoS «&* :o6 2ooi fis.2a <ax«) 
k»o\ o'oa oo<ro ^quaoaA 2i*f „a» 2s«aii ^^ 

Sao :2»** *ai 2*.aj£ ^ iij| £^ j^ 

*i* -a* JLLaii ^bo .&£is v caa 3 uo»b 070^3 
•*~o Agaw 4*f,?saS o.\:o :cjsai io=»;s e?a**Aiso 
'■U^ap '2ie>aaa op ;o<* js*2o s$m &\\, &.**? 
friiLa Sao .'Jiax=> aitJ*a ,\o«r 2ttax & jwiSi 

**?* ^* *4f,° *v«°& ^?w ^e* 4^ : ••« 
V<»e& ^ 2aa\S ifjaai : ao^o j&J „a» :£j 

: *©ej 2laip 232a v o<jt&o^ -ocr pid jS £j( .2ia©\ 

•^ »0 t*>07o •i«o»ai Jaw AwJa ;£c£j A.^ 


.V\v atjatf «-^ 407 .O3o\, b-« -iss £&* ;^o .CJ^mA Jsuaii ±il ^ ift^ ^,0 
*<A At 3 aa :e£ a»;o iaa.s ,\oA ?AVt j££j 
05-xaiaa iaais JOaxo .:^.m\» er»S r oaio :jLf u & 
-isA :LmS^ ;ocr 3 :tr.V3 liao a-X.Siio w^oa\»o 
cruoio :j£ojSi ;^ \o ,i ojS ;?cr »i» «iio .&f 
.e)Xe p>o ;AA o£ka> Joo; iopto :0 P^ 3 &as ^a&>3 

J^ftVoS* oi-o .aonis oji Joe] dkJ JlXcd SasSsao 

t • ,» •» ■ j ■ ■ 

aAaxo . V oo-A ;ooi X2? pM AaA 000 :^)-u3 

yttiji oS^olo :~>cakp ^ctoljSo (jjJsi^A ftwV^. 

joa X*i :*,oer fcoua*: basis r a wfcfcii .^eoiafcA 

• ?* > \\ 3 cifcoai ;ocr isAo i^toooitD ixcoA Bm ojAa, 

.^oja £s£o Asofln ?n« o a.» :^30jb jkoci Ail? jbso 

#***?* & ricg&A o£ acolo :^iasa JaJ&p ^40 

J**^ 3 ^ °^?»i*» sffiVwyb :,a*2 ^9 ^ais*: $a>io 

<rA isslo .:'i.sab &ao :j\.s £aa ;4so*vxa aegi 
. v oe7!3ka A« joati £3 : ^ocjisp X^afc £ :ji*ai» 


.A3o\. ^.*i „iao 406 ■a-i:o ..A^o JXbA^a iaSpa Jkio :2*»« ^iao iauaij 

»oj3o .^. JepJ? oru I^ano om:? :^a .aufeo^o 
&*»» Us v ocAi o*»o :-troiki i) \i. jA^, -oil &tt 
U?ox :oias:o &J3 w oaj!^ aiJSo :iii-b *a*o 
•rto^t ;^*» ojaaxs &aaa ? :^»«a oiojSi j^ynV c£ 
B ^*9 I K £^° r**»V -«" &**&? 2©oj i^lo 

\&i :2iu»ii jsjs ^ ( i*or 4*.aJ3? orfcoA ^oij cukJo 
Jlflls oor :;Z~xa A,ox. .»» :i»Io 7^-A ym&A 
V°J^ Ji»2 : Jaoao ft«as Zoo- i»i-3 oor ^ap ,a.\S 
^?bai 2a2« cn.So-ao & ,0*2, 2a>o :^>$» ^o& 
©Apij &iaa mso .^a v am*cno 2aoia ^Sof »©•«»? 

^o-o :^3ii iiuo ? - ?<r ;«\5oaoi^ &aM Ua 0L0 
***?M>? oipjSia entoi. orJM.,330 gi\ao ;>Vw? crjj aag.s 
***• «i» ^x*?x> -is-2o .2^*saaa ^aa*o; jS ^0 -opal 
^ sMi-io .$&*** $&, aaxo t&^ 2asc\ ^ 

^vmrnmWT. 
406 .liao\. 1i*i -si : boai& li** -ace lauaa <r^ ii: .Jaa ^ao\,3l 
.iai xaia «,<?£: ©o& ;*-*o -.^oi U: ^»: lij? 

...bio :>. .book cp baolo 
:&£ i»i ?Aw U*> :o6 aaol .2/&*da :c£: && 

^x-303 ;aoo . v oo>is-: (Vjeiii) jcAs Ja\»3 !«$<?? 

^0 .siAa oSAio : v oo-Ai. InA,. jaiao :^k.» .,b» 
ii*iti a.axb la*:. :*~o .&& t*l oocro :.ocr.\*sb:> 

\\-o v oc ^ *^ap? *c&:o \^«^ *4a ,?r 1 M^. *^? 

:^-» -130 li.;m^ crA i»IO &£ liii osr :>.:o 
:2"i3i. O07 "aJk. ^♦io afl r>>tro ,^> 2xD ^\» J.W3 
v ooAAo jiAsa^ ?ao&t ocuo :;Ajb .■as.oA Ab.o 
:<rS vcio .er<u« ^p jmo :li\» ma x-o .^crobx-b 

iao: *Jk£j -Ai ^o ?a»j ^ti &£« ?&f Ja*i <* 

^oS :oiS aaolo .^e(s aaoaaaS ( S* ^i*iki#) jAx ^a>? 
ocr J^tvA lii >yo : *^*» -^* °^ saolo Via: aV» 


**£j 4«4c° =j4*«i? J*»w*e Jiop oj^aa 
V»«daa ; 9 <r y^ao^o rojJio^ ,li &££, ^ 

<*?&» ifa :<,»£ fSis ^ g«£ i.\a ^ 

&paa or^ttSko .^.t «i» %g ,\aS #fcJ oi^Ja 
■tf©\S AAa ;**, „*& ^ jjSJjfl .£, i^Uis 

. , ,, , ,.«■., , , ^i- . Ml . t 

*■*«?*> oj^ isoio .««oi*i 2c£i ? 2&a^ ? ojxflij i^ 
*** iL^d o£ x»2» ?^4 jii ..£ j|^ ^JJJ, 
!i ««^ o£ isojo Jj^j j^, ^^ ? ; ^ .^ 

*M> o^ao 2a-ia« £&U :2JU$ojio Jaa^o :^o 
**?10 :o^ Hi :^4 Ui-2 2*£i© .jiii \i, sfa 403 .tiae\ ^-« Jxe .2^a^is £ &1 io'cro :$»i« 2&«1 2a j! jSi3 :^-i 
^S ,- n 3 x )Sp ocr v io .a^ja ;*s :Aaaa ojS i»io 

loa-o :-a\xiol^ ^*;*A & ^? :ojao}So -crco& 

^j» -JsS*i- :S ^oisJBax iS? 001 v :o .^ 2a2 

-crosbati owolo uoioji <A3ao . v ol5om c-A .Aois 
*.o!S jo :o^ oioolo cii»o :2Xo*aoab lisfuiao <ooa 
■a^o 2la&Ao :(Sai jj© ^.oiaiS icro : 2,907 JSecr jluo 
<^A? er^ks :^ai> Jpoji v ba> tjaaSjg <^ A« .isii 

•pjao .Aaoat |^ws opai- i»2i» faduS aioo 

.lioioo^ v ooou3 :2JioaA i\ot ,-xsw> :(V)l3era? 
:Jj^of ope^o vf* 40 * «0?o-3& i»io tx*M> sao 
i- A»2a9 : cA -iasio oi*»b .Jab&sj ,oaA oxo3 
. aaiii tSa :&*. & \ a aa .o-il o-.\o .cii *A-3J 
Jyl j ju. -ffJoruiio ^ffiQQ&io .2fe099 Ixik ,ss ac^ 
otr 2~» J» p :2ab\a 3 i« :crA oi»2o ;.\o.ino j.-vai 
v ocr^oA fjo A«:o .$kL Jpo?-* 097 »*» ^«4? 
(?)^is JWc ia .^ 007? ffpai lfco,&3o J*??? 9 
r-criiffjai .s-3 £0 ja£± aa :2&»f ^iaa ;ocr -otoJkJ 
osoiJKo .-a\sf)olA 1*9-** 0073 eriisa low A«Io ii?o\, ;Lf jyfc 402 r-ojO-iau ^ $ft J&j, J* ^ i4s - jfc. 

J*«na w ty* ^ .^ ^ ^ ? ^ ^ ^ 

.Jo*) xjL U» :«^ oig, ^j £ ^ ^ 
»OSfc tfc, &SL? ;&* ^ ^ j^ ^ o 

,?o^, ^4 ? ^^ jp ^^ &*^ ^ ^ 

■°b* \* *&*i jS :3ukt> „ ? ;£»«, :J^ c«ii ^ 
.^o .>ooj J*i £jaa iW> JH*^ ^ ^ ^ 
•^S i»^o =40 4^0 ^ ^ ^^ ^ 
•Wo .,% UI ^ e -j^* ^ i ^ ^ 

»«*ai ai» £ ? ^> ? ; ^ ^ ? ^ ^ ; ^ 

^ <*&, ^* e .^ £ ? ^- -^ .^ , 401 -&30V ^*t - ^° 1 


ajco^aiso 2"iaol r lA»Js ^lo .Ja5 J*Ks» orisS .osjox 
&» ;Xa*.,jflo }*>0*^ aai»« - v ai: ^do :2doJs 
fai* i 3 v oior JS\m I'iLp ^3A: yO&tol jctuo .;i»o->o 
^ \io :Ix&x:> v ai: 2m ^aiiao :<xJScA asiaJSi? 

>ocu\3 ^ndwso yioaaa ioor isii ^3 jAy^o 
encr- ^Ut ^^A Ji^ao uo -huno }o$2 NaS 

&CUJSX? jijii. :^u'iO Ssoj p-3^? ^ ix ^ ,<n *° 
iotr iwo .( ?^o?S ■ ) v ocr^ Jocr Ji^ appa& ^p J^ix-o 
2ocr \dJso :i?w?3 3y^ iriA ^ ?£*? -ias Ix.ia? eA?-£V3 
y.^^,3 3*v»ero iJ^Vws •JSas^joa jSjs'iop ^tto» 
JS-3 Jooi xio .cpo~3 *oc7! K»2 &*i&3»o IxiaCL op 0007 

■f'\A^en]_ ^JOA? ©OCT" ^OCH Z^CO'sOm &,o\ 1^Q3J02 

^>cuo3o 2ii&Ob3 jfibis&a ubio :a*u -aoo. £^jk 
•no* \ao :^x3Qfl3 Uoi M oro!!k\. ftsil i .Lo$2 £*ab 
.2*©pi ;iA\fiun mx&i isicjio -.Joe ; j,: tf oio:b^aS 

&ojS'i ^aau^, ^p :;yS<ywai^ v oc\ao ©rfcoai 2ocr 

:Op^Ou.O 0U«V,bo CJLlOOt soil ^b-mo .(713 Jsasb 

;fca*abao ;>.ox.*i30 >o^^3o laoo^s 2aV3A opc^do 
^obi- :{V)o\3a ^3 JoS] si ii iS :AW .^3 .Uat>\ iLi Jm 400 

:J ^r» «*? -?*• :cnft^ ^attax fa* .A b&n>? \i 

*£o* 2^ ^«« :c^, ? ^s 2fco«sx» ^o 
$3? Jfco*? JSooro .Jxjox J'iaa tAsaio j^lAm 
liai© ^fiai 2iai jS^ ^i :i ^ Ifco^o 

oxiaft^o sj&ttl ccitao :o£ »»2 ? ^j $!©£ g^ 
:&Aa» ? J^i o£ka ? 2taio i^oo^a 2*&kr»o #ap> 
*»^ rlsQa ^i ijB^^ j&Ma ^i e ^ ^o> ? 
J*oja eooi ^oo^2e ,^& fa £ ? ^2 ^ £ ? 

Ji>o^ 2io£ &2,o .o^oadoiia 2^4^ a. fis,io ,$&£ 

|M? ooj i&{ A^ ? ojaxS 2io£ tf#£ .am* 

*&i tmpmbfr 2»a*3o .opias 23oi>? iSAa ^«> 399 .u=>c\ £u »a» Jo»«3 aorio :orfcu £> v ai,tas i^Kis^o .orfcoi 
«A«3 ;$«■> ^a w^fisii^ >M*I° .2*-? ^i 

-otio3*to3 2m o& jctvo :qt3 ^ 2o£i ifcii^o .2 P o* 

4.** / * ™ ^*- 

vi, 2a2* :2i*i ^^ :£ii£ 'jsaLe *ii^ ^ 
■■!***? fc~s4<N &M« io^mo ^ 2^*0 .^i 

2»>fc Nan J&g £j # : jBiio ^ j^j £ ^^ 
.^oaiao^Ait, AAa .\oo- 2&3*M»ap 2s»3ap :2xw^ 

:2^s ora^oaoa 2»oA loco .JLwaaio 4&»i\io 

Jaioi :^3oa ? las 2iojS o^ao^ 2^£i £^ <^ 
-woaJS 0.0x3 zlLsoi iLbou ;J&-k> 2a2do rjiaa 
-orosi v «ikiM :?A^ 2©o,> l£o^« !&ij ? '^j ^ 
**m»o x: 2»a^ ^op 4f2o :2^ w^i iVn.;1 


J : ^°* *to«3jAttoM :-AvA ^ifeJyo I^sisi asisa 
:2i^oa» ^aia ;o©i ftui ^ 2x*^ :(t^|6& 309) 
,jAor cyos> dfcikiie. : 2aS> .oi&uc ioer oyoxa 
^Oopeo :U^\*r J^l »3* o*ff! ^ttif 3? ^oo>jifc 
£? ^iaa? crjaojoiab aojoiiaoS v ocAdo oocr 
Joej fc*2 ,o^ ? jjjj^ aSxoaa 0007 v a-fcic» : Jia^ 
^ >*o .Jaiap *ka ooen Ix'^ s^a <•?* ^oi 

$^aSg :v^»* ^ :o£ a»2© ?^V ; t 2a&» o£ 

*W ±4* '#£* *»» tf^oA ,*>*» *,U?10 

&*o .&4 opaaelioftso :&»??? :4a ^ 2?& lor 
*>i&*» -4>ftsi|a :2aj» «is*2 i-i^ 1*2, :e£ i»2o ,^w 
^i^. US $| :^4» aji bs>2o .^ *,££& 

^* &£ Jff«)4 ^i? *&*»> Xv?P : *4°? *»*»*• 
%>a»? 2^930 :;*ctt £ 1'kio 2b*w» :ojaaJa 2ia,xe 
**?,© v awax lifco .erf»j| ? 2«baa opi ai, i^aoft^ 
397 . j*!UDO*i lyojjo ,» *i\-« ^o> 2ij5 dio A^xi; £6, .£$&**? 
ootr ^ipkxaoa :JoV &a3& ^ftio ootr ^Af'la lii; 

: **M**? 1*&? Ji"2» ©jSatta om>2o :2J&& 
^Aapio .iou? oiAa ^1 ^9 «ci©:xm 

v oiojS 2?ey» X*ao J.Sai. liao 

r ■^vn.. laoyo 396 


^V>»a?> ^*4- ^ &o^x r ^oe :o»=,o jibj ia„ 

: $4* &£ £»? : ^ii ^ojSa ^Ao?? octt :^a-to«> 
: V?°^ V ?i»^o ,^b J^V 6 ^.? Jtoi fts& uo 

)->«6> ^ ^il iia t ^ *£*»«» 2a^s» ^ia 

Jo<* xfcio :2aa»S o£ ^»o i^aoo^b laojb jL.« a3 
[JJ^kJfmd »&k*tt $i •VpAo faofS riojacu 395 .J*3m&0m iSCUO er*.aa Jsaao: ^Atr .tra» AiyJa ^.aocr- :$»o9 aa^*» 

<^.2 :aiiL.o „aj ^j&aiisi &"»a : ^A*A &iae\a 

( ''-aOOCT3 Aoa» -V^a ^o oAw ..SjA <ao ou^a? 

-. • .• , 

* T * * * 

JaAa iiioiD pais uSvir <uia vAAa -'iBfisi ut 

^wa . *Vw aa : v oaaaJ S ("£*« r m.^..«v ^iaisa ia*»o 
^-'iA* :;*.oi»aoc7ao A:>o -oio.S A? ^A.\ne \\via 
*Ax» »>, -ouaa- I3nriofl2 A^aflo ^qJA ^01 
jlaaukAla ^oiuoSia AS jk.9* v bc^aAjo z^b^fS 
^JaajCa3'Ao^\»^^o»\^i3 -(T^oi^iUao.^cAa^cr 
A^vi Ai, ^^j 50 *? ^oa ^P .baocji A? ilA&aa 
ffi ynN 42 ,A<j> ^a ^.aA* - v oaiai Js»AA*jo 
?.nA.Da jooft>V^,\e ^\jj ^>p oact :!^olefpoa 
£iA»? ^aaAo ^aoAo UabaAoa lAjOxoAo 
&s*>a liocwAo lacrioS laaaoa ^oaniao :^aa.<nasa 
A=A? isA*o jLx Ai. v <A^io : AsA ^a £UKa> 
;<ra -.l^cJato&i M ^a v oi-aA .JJiscoAsmo &sAh 
;i,oser«o Syao Aaia ^a<A JS*a ^aisase JLiooj. 
l^A ^oo>ab^i 2*?o'o ^Ao &xA ^A*ie :jAsbcfaa 
£&»> r ? t9oiixa3I .«3-aa~a laJsia fc*2a JjA^jaaaa ■ <-> ^ . t>„ . lacucj 394 


ijLso-a ^ji ? jfcaSjs gjja £ aofc Jam jJo 
:^aor Woj| ^ ^> 2fc2a od, jSj :2a\* ipaoaj fcoia 
^00) ej.fc.2a : (i \»oc?a &iao\a 2iooS.f ;aS w^saa 
:<HmA 2a^w Mp2a Jsisai »£ :^t* »iaj\ ^£3 ^2 
:j£o» ojioS A» : ?».VTin a<&>fco Ja^g? -Boiftv? 
£? V ^M 3 * *«£ *■*»<!«» -wii&ia 2a^S m»o 
& £Ag? *«w4>? :-»2 &W> SttjAo N.\an 

: A.i* i» , tt» -«»Xaii JaA-s* ?4frri iAa? V>- a-Aao 
iwisoio :,yM^ ^> „/w^ a^« -^ ^ ^ ^ ? 

'^Ag? J*«fco i^.Twi 3o9a^P -»A xsb;«\? 

*A*>a^ ;>S , wS J30; ,W« -i?So £^3 JiS oej A\. rt? no: « ?.•<-■»> . ,J. ? 

•«sa\» aao or«b'i is ; ?1 ro so^ jval^» J& "iaa+° ■ ?'■;*" .? l?°«A? 
o^teft. £1» &Ai ;fosA»^, A^k% £*& .i^ -ojo^l rt? «aaa 

N&rSei Jodj vi « *a . . . &?*£ Jf-fslo :^^i fomWw **.?■*? Jfaiii 
**»«-? ^on^oio ^ iii.ai^ j&a^ M ^^) .^iSi ^<>oiia ix»£i ^i^, 

.J»b? (*) .(Ass. B. o. I. 380, J^tela 


S93 ■ M 'V t Yl ., 230JQ ^0 001 a*n «»2a 2*i»a© :l3jq» ^aa V v ^ '-%?l* 
ritti- oi~ i^oroMaJa tfaJBS v oacA Jaias aaa'i .^a 
-asj 2a*a o*» I. NVfrw 2iaJ mfcoA^, £» :2x>3 2io> 
fc? «? *»>! ! (,) 2?«iA 42 2^i ? tfa-fo 2&V» •* 
Ui \aoMo '.JaoX ^ ;«\ :2^S S\y? JiaDo'a £0 
:2^ oA i»i .2*2, ^ ^ offf0 :J&\a> .\o^ g 
«»2a :iala> £» A Ja^ O^t -^ J^fl* 
c& feS{j| lor? :^f2 ? «i&a2 #£ .;&»*> «S £30* 
ot^ *£*» lis jA^ ;i» aao .-30A3 ^isJJaio jsal 
&h*6k ^ii :ojS iaolo o pni t ja ;%VnS orioi :2a2k»> 
:-»2 C>-» jera .oiii :«so2 fc \aS ^#; jjfcai - ;4.i 
cu<7--o :?A \S laaas oj^dbto .epai* Xaaol? 1*2 2aao 
boo .erj ->oib»; : c& iiio cA-is lusoa j*> a-A 
2iao7o .*& :£ ^*ft* .JUi J^xaaa aAa ^2, : Jaaa 
:*oiol^'a \ ffyi» o ^V» aa :I'm\ cwa 07*3*. cjiai^ 
y V ebi 2oT :JSaab -isaao : (: )c& aabio a^o'S iaflo 
«? °»»i -J*?^ uaaai. Sil «*aj& S :2*>ooj» A 
^t :Jaao2o o£kaoti^ ,\ooi Jls£ : o%a jsoo; 2"a*i aa 
2*>J & :2aafc £ -as .?.'..TiaS <£ 2*2 jVa\a> : u as 
^^5 2*.aaa A Jo^o :*aa A» .^L^2i3 
laa* £ - <£ Jii 2aaa» 2c? J* .ill jlfcia *»£* .}*'*£&•. liojjca 392 *&> : -»A «,a ? i (,) ±)2? -*&ai £3 7-yrr A2L 

J^*» ailfl? : A *Va»2 ? ^ .e£ $ 2^ £o £* 
:v|» &© .jnc*» 2~aaai aia £a ia ? sjj&i'oj* 
iui ^ 2aJ ^p :2a^» c± a»2 JijU* 2*2 Ua £ 
US 2^ soAaa - ii rjAal c& a»j TU^aS 06 
J* 2 ;o~m :;Js?^ Aai Jfci v Io .-»! ai ?N*o ojS 
V^oi> ol fc£j aiS A :2a\a> c£ a»j .<£ oji 
.*ip ^ C')# ^ ^j .^i)" : ^ ^ ^ 

°"A ail, Y:«j:*A ol &*j jduo ^ :^A» oji iaj'i 
ocro :^aa «^, 2i2 ja^a ?;..ittSa :^a& ^iao ilAi^ ! 
v***^bti JS.JNJ 2& ^sp :2a\ae ojk »»* ■**¥ 9^ 
**i ^\»? v^ isuas :2^ p& a»J f u$MO \i 

fyfr <A? :^» iSo 4&^a *^? e« rjwynaa 

<??£ : 2a\» ojS aaa'i .^il^ fcifcg £ : jfcii 2l?©oj*a 
*»2 .ft»i jiaa saulao ^o^o ;,& <£ #j 

•^V* :2a^. o£ a»2 '.J^oova J«a^ £ai ^2 £o 
•^>oo>> 2«a^ ^ w 2sa^a ^» :2A^ c£ a»2 ?#M 
i*3i»o ojS &* jSa ai- G*»J iseS ^«2 ^ai £j( 
^ii 2e>ojo s% £j- 2oO :2al» o£ a»2 .^a&A? *A 
& ;ofl» £ :i^» £ :JA^ e£ &»J .J*3 A — - 391 ■iiya- iac-aco °?^> *H =^«^ fc& otS ©oc ^ina>Q e£ oooj 
£© VaaA &££ :J^a» ^iaiio ^* ii : I>«j&a 

-.-coa'aoa \i 2aj» «,£ao n i.\y,h>\y <,iA<yaa ? letaL 
IxoaaSa ^.i :*oro3»2 r ^aojcaoo ^croxvi o^ y'yA *a 
©Verio .ojsii cntuaSo :£eA^O -cwao .2ao\, s-p 
K o<r^oxo\.3 J3: ^ooj&ia oflao :m»5 oAi^o : u oioaou 
focr; 2*i? 2a*2 ^a .oojiao a-1 n.A^o (')tfl K t -J 

<*? ciMJt .^»o c4cxc v ocrA^ liaero -Ilo Joci 
.( 5 >a*a aa O*^ 2oc? «OTOfc*2 lioat -,^9 
*.oi» Jfca^Sa JSooi 2auJ*a £ aoJs 2 ? cj J32o 
: 2iaoj a*2, ^ ^p 2*2,3 2aa^ ear jSjj : t^ui 
owe: «ff! ivoc NitTU :^c &Sk ia x. ai IiA*3 
aa .;ocj \07ao : oypj o£ *W ;^-Ao ;\ynh»a 

it 4* - * ' 

opcUo .-o-oaioa \i J-vV>A »V?*io \crio :ctj»I^ 
:<£ ^S jJi ? :o £ ^ tt #0 £ j^,, ^ :2al» 

\»o ^9»/? »A ^ -»<? »*■ =^a» ia» " ^Vi 
Xasai ^flk :«aa lio :Ja 2^a2a j»2 ai N. n ' V i 2aor .j*Ta*l>i>t 23CJ& 390 >A9o auia ^oo&a akoo .JaA-9 ">*;tiT yomxS^i 

-$9*° ^0 i-o 9USo :j r tvii 
,?4flo .^.?o Ixdiooa :>LA .oii , ooiQis ai& 

oVf^o tJN-Jauia v ooi^> OmJ3 ;,t\.,i\ eu^so wo 
• J33o\A ;n : v cn!Sl ^.. x s o : oiaolo 2**uA ^ocnlb-1 
■ v isi5U Sha '.yO$l lLx» .*A— ^s aw :.e£i 2--x» 
•,?»l*op V^"! ? V?^ - ? * i0 ? ^ ^cu -- v <^i U*x» 
^Lsol 2«r s^i 2^a» .$!&£ taxi : ^i U*a» 
fei : «,v>i pad fcii ^ 2?oi : ^ x£&:> fei *» 
fcxeu? 2?oj ;4viX uu : v ^i 2^£30 .^ JyaojU;? 

&daa$i ,*#*> : y <&2 U*s» .ju>©c> liar v» i^o* 
o.?jjl Jora : &a3 m ^m 2xai) ^L : 200f ^au^ 

°&ao£jc '. (> )i»2o l>a© yecrrXoS 01,9*2 2au» 4^x5 
^pi. loan. :jJLfl« ItsSS aojjJSJb o<* &X90? (♦) • * 369 .J&aou. :?orua ^kcr ai, 2^3 ;aa»o :;...mn iAa -^oiio -toil ^p 
^e Asi w woi-2 -J^A. £9 aS° -°J^? **^ -.jlhoeu 
."3Xi33 iXoS.voa o: £130 apaA. A iAo : -ioai 
iiaiK.Sa I^^i.3 Jo; >.iA locji : A X.:a t>3O0 \ao 

:J^ju&3 iAa A aj> :lo3oS 0973 iLla i~-3 2oj0» 
i^?> -f ? ^A»2 :ll aoti fAftso . v boA»? riiaAa Ipojfr 
er\a 535yd lao a»I ^07 aao -iisa^a r**°ft : **=A. 
»A<r <£ .S^aoot ;<r :cA iaolo ;Aa© JSeA -ifl.\i :2»i 
:jibj Jaws paap r S ^ii.\o Axaox X^m A :^enla 
*iso AAy ;<r . r ycj^:© ^aso ) 2^*3000 ao&aaa ^S jca« 
■aSA ? jllla 2la^ ;<r :2^sm A\.. fcefcup isA C-Aa 
I^jm? I?a» As \s*3 iuia :2^aaaa *Aas JSoj i*Aa 
opjAg? 2sou A? \>3 i*3k» :2oAi? criso o<r 2<Ai 
2>?o'oAo A ?&b Aaoo *a a*«3o :' U*X»i 
,3oa«JS3 k&i 2a g> P**Aa -.^apaib ^i.viji 207 -^>'?>r 
k*obj j&dc 2i: :^as>o Lcm? :$S iii ioo'i lsua .»ai* 
iA-? ;xo»? Uo? 2oa 2xe;e : M uu> p>fl laaua? 
-:iauAo j x Ay UIp^l ;<r ..\-0010 Aouj A 2^*3.30 
2aao 2a2 ^U :^A ? p £i 2x*i3 : v >i. <^i : x 6tAa 


a» (j> .ms* ( a > x *Si (') 


^f oefc £ ? :^j Xaj^o .#A^ a^B # fy 
V?? =-^ ^M» J&£? ■*&& 2i2 ftj* is :233X» 

£©> £i.33a Isal? :$S 2*2 iapj }«J, ^5^ ^ ? 

&^0* 2*»cJ ^iapa :2a jf 2fc>x UsKaso f^Y mini 

f»3*S2 rl^JO 2**3*03 BUBO} XCi -^o> IOO 

«*ao ?^>oov 2*o£ ojS Na»i? »bp ^i .0^3333 
»»2, JO.So .^002 Xiaola pta&A ^ttx : v oer\i 
: V*A? -.yfojia oxao ?£ oi s^AcTf £33 !v ooi 
*S 2*393 :v oaj^ i»;o 2ij3 oo.so .^ofra^i 233x3© 

&*» ,» ^*? **2 <033 *fJ 233^3 ? K «A ;^fts» 

\fto&a oico .yisia ^0 334** :?.';.Tln oja 3J&0 

! ^^ ^2 i^ .2,11333 3C&3*3 £ *£$ Ofti 

^* 1^-° jfrW^ ^ ^ '&*& Affckfe £ 
■£a £3*3 £B 32-33 4» 3*2 fts*5io :):,w 4>L 
Jailo h\ . ro iz> \*!&a «*©>3»o3 :33>2e 2^b 90^,0 jSMWrnBT^l 387 -liauaa*. laeyb \\y : £j-aso ^up Now jLxaa^ap £» -iao ^oao 
.Jaou .go vox & jo.v 2aepo .o^a "t.ia.. & piaoa 
/&? .oi2 *o\» : ^.aooaoa ^Xao .00^ &o,>* UO 
JsA liixo :ftii *Ai.?? : v oer.S Xaao^o .^ottfeop 

♦t^oai !oen2o :-ojS; J^jljoci io39*? :-^ fiai i»i 
-so ^soo* a- o2 :&m &*x lii !**. & aaao Tjlaool* 

aSo :a*.^\ap 2sAsp ^2 o^a tlaaaa V^oduxso w aao 
2^ao oS :\laaop aA t iiV» .Jsitijb ia^sp <^*2 

>l|u. 'V.? ^ : UAjo laXao iA A ,-*- .^0^2 
£0 :-iSi \i. 2i: \.\-t r , ? 2i2 .^&Jp»> ^\» 

Oopaxao : ^isoA\ £9 isis*.^ 0J3? :2o^2 fn^T'd'T 

JSoao2a> U-.Jc-M wiloati -Xoiuoaa :yioL laaxao 

:-aas ?.'. .T-r>a oifiseiua^a 2icr J'nVii :s— A.o:> 
^13 »i?o 2*130 :J^ % 1^ P.iapo .&!*. X>j\.o 
.2iot 2aa\vi -i» iAxse ,A Ajc>: aiaAao JjcdAo 
aofis liovao :2-*3uo? c\~-3 >A« jj^tt Is'iiJlrio 


»j 
.j;W- i ? £n 3B6 

***>• **?•*» :is<ua 3acua3i ? ^oi'^ &£alo 

"W^ -^ «?fto# iw» 2»Lo ta*o ^bp 

Ujgio Js£ 2*^ ^ ? #$ ^ .^ ^ 
:-aoo<ri ? 2as^ ^^5 ,,0,04.25 Ojia is ^£) 
001 Is* ^Utfta 14^ .?*»*? fJ) ^ia ;*» -\^ 
*3# £P A^i \$4^p? ,£ Wfioaftp :ru.vyoo 2i^ 
&\» oop cjj? ioAap :$&*&* \i jteaw 2io> tfj; 

.^Agso l^stos 54^ £ ? ^ v ^ e ^j .j^ 
V«o& fcsija :&u?aaa ^oj^ oo> ? :Jfy± 1^\fn 'y* 

<a«A^£ alp s^j»> opajt ^ ^ ai^w© ;^h\ 
l?« «i» 2^x» \i x.ici \a*p -$&V oi 
9«^o .: ?0 > ,^; ? 4^ ^pjtoi £ ^ ^ ^ ?> 
f&>at& ^<&4<> ?aAs «a»i,o ^ji j^ ^ 

*£&«$•»? Jv oo£ ^&j jp^ .ujoS^ ^attai 
H fc.0'0, ,Wp .2VS* ^£ v p M ^ £ u^^ ■«}i?ii (J) 


«^ . 
1 ■ ■■" 
385 .12aVn« Izovo :Ji £a J^o ii2 £o .2*2 A~? Ao UI IWo 
>A~3 aA JS\« .2a"i~2:s fSO „*L«n 2aa J^s \V.,*n 

, * in- t « \ ; i* \ ■ ■ » ft ' v *• 

\«* l^o 2i2 J«isaJN»o :2i2 ;nia 2iUa& 2»»> io&i 
Jii-i? i-'oi^ea^A &ic» 3>V» 2i~ ai ^>^' •$* 
i»lf? f^Ny wAA2 ^iSo : w 0ioMXB AS , ** ) A*.? A? 
.wis a*, a* \V°° W^m ^V» :2a 3-2 JD?» oA 
.;&£*.? )s£j) ^fl a^ t l'nSvg <^i 2aa iA, 2oct 2a3^ 
Jaaa 2nia ^?do :^3 (,) ;jka-A ^er ) aao 
iisii in -oct! ^JSa lSa ^Aar ^iA\* zjMO^p &£>£ 
2aA c.2 ai- :2Ja*acu. 2i»*cr»3J xA 2x1 2 .aaaoao X<Aa 
fp zIsSm iiioao JstA ioo- asiaa? 2L\jo:u a*, 
:2Ja*sx«b 23Jk2s jiatoa ©oci oaAaoia )w\mia lASfri o en 
.©«& XttpAtXJS s^***? 2ia-*a ooCTi v oo>>-2 (n ,ai 
..aif 2oct! aasa liAy/oaa iaAab ow oA 2oer (vsaa 
-oiobiio :2&3<~ £» 23iA oocr oa\2 Ipoj A\soo 
^p J&Iifc .ooA Iftyio : 23ii ^ao ;«*a? ^aAA 
.jiaeT lilaly »kUo 2^.2 : 2m\\ 2acti Aoaf ear . v a\i 
o*,is3 o :li ilA 2>»o»a <A» ,s '2aAso jctu aS so? 
aA aaoicc2o -oicAiao : oaflio 2>A.a,»? iio^ 
:.ocn»2JS)0 .OCTUJcrb Anxo orisaoaaoo Ai p :&La» 

r M (V) .& (') .cnSoa^pS A> onbfr. iii(l» i'^\ti ••>.<* {') »* .fob ( S ) .3A0 («) ,(j*i«. *> r (Sjl) .&i-^ .2Ja*sa- Ipa-Ja 384 <&->2> :a^ ^osA .Sail .^js&mx £© v oa^ fioiia 
•■U~x3o? ^J^V-3 ixcjT ^: oiiii -v°**?« 1S0 :l~ f uaa 
:Uf»oa oaia £a ^Aoj^ ,sa\ lis* v o.\ioax lac? 2or 
aois afloio :2*»*So-«> laisb v oil moIo \\ft ja.: 
i-sobc/a j»a ;*joiHo ^W. ►»:> -a ou, ..oerxaa, 

^aii? ia\» ^ 2i2 ^ £ .?M.fnS v o3i.\ ? 

v o.\ii ^sjos i^o i^ooA U: a»i laoa ot« .ojaftJ ^ 
i^\» i»; ^Aor iio ., v .. na S crA v oki: ^o ^ 

i?i" 4 s *-rP >r : «W<»a2*« toe^a "aa-d aaaott 
^WS aaslo ao :^«is^ ;^Vo Jiiyi as -.;t\n>Sa 
Visa ^oS> .Ja^w 2ia<* a»2.sa 2$b £a :ay,;fi.n\ 
^Mxaoa ao3aaa) ^ isiAas? :;>i^/aaa ^*007 «Xa 
^jio ^L. ^\xaia lS; :( 3 )^w\mV>\ 2£aio 
=«°2o ^craia. Iai» JWo-iJsI, r >or .^ojaia }«i?io 
*? ow lix I.abalJ ^»* N ? &*J -ioai* isiia :cr& 
*°wi &2La JlX~3 ilaXas aiO aaslo liaa*mso 2'aJL 
•^M :^ £i, Jgjo a»2 Jao :2ii \ia £o 2*2 Aiaaaa 363 . ♦■. 'Wrt .i IsayS} 2&» aaaokA Ifa-as-a laA» aisa ^o^a ^A« 
Jam 2a\va» »4 *■ Jaaaaa <^oi -is.2 id : 2fca~a 
!&£} £9 i*aoi? Uo; :jooi3o: aa jLxa joefaai 
^tie ^ O^apo :2aA» (,) ^ f V tt >«>* ^ »>$*& 
£x aa>*a i (4) ^ s » A-aa ^oajtadi ( ^j&\aja> „ia» 

r cu» ^*2© :2LXo ^aao 2xa~-a SVrt a*ioao p£j* 

^S*? *A> ^°» .aqysisxipo Juyraaag ^ovso 
(s >«awa -J^^i ^oo laejn 2iao^, ^o 2**a**u.a ?*Vift 
Jja>-a ^A» ^2 a^a li ^o&aS :cn&a <a>o 
*j*a© 2al*A ^2. *9i! 4^2 Ml £$ : ci&aljb 
: ?u\,ft aa v oci^^ ;of> &Oi- .Somo .3i-o L aoou 

JaAsp ^ *a>A*2a :2 ? <n 2fc»S 2 ^aja.Ma a*a ^oo 
A^ijft^ 2ia*ia :2fca—a 2ai*) aaaoas ;naJS :l&te«a 
Toh lis Ji^aojo 2^eaa 2i»2o :yoisa 2j*a r ia'ia 
2^3M*a ^Aab akiobo r >or : ?^*aaaa opeuc A% f , v ocnAx 
ft »■* "" ' 382 ^A» -ioala r ? ' ' p 2i2 2aa* .cjia wOuoa3is2o wiwiSo 
■OTikiaio er'ifloa: Vyri \nA..S.\; -V<o? :\**J&*3 

:}c&2 ojxfli 9<uuao .flail*? «-?»2? :?l>V\,»o 2xaU 
**a .ooilia .oiioij \^ 'So trofli \i. xjcd*. l^o 

^*? lion -sa^ *>f*r*S :nV\,»^2? ^o"? v° a7 "^° 
M3 : v ocr?XolV aaiAu Iflxttoia ta*Aob -wa \S fl2 

v : t*a*oro .vsAsiaao :ooaa^ ^isip 2aaa> .^(fj^a) 
:0s **:> v : .yd-i \^oai 2*3oa^ ^e'oio :j^«oa i-ifla 
•^^*? 2i33oa!» yoil ^4 2aro) - v a4ai £2 v o»s<aii 
$&xt S Ic? :2a*.*? *XccAsa^ ^ ^io ^cro 
V^ ikii fli .^-? 2ior 2a>ia ,x- 1^3: juy^aa 
,??*^&> y^Snn J\*2a ?i>\pia'ift yOcnlVaVa :aoii. 2iam 
• ^\o i a jilii, 4" flJ? ^.2 :^-? *&«?.? -ia v*"* 
JftoitS 3iaa\a3 : aS.^Sftti JSa2:» ^ocu ^.d ,V,w 
^m *:socAaaS 2v3.So33 ■avn^ao .2iaaiao v oo-i 

ifl^a £Xi^o fiSi^ ^J *_^0 (J) .^i= (■) ji, (■) 38L ■ 2* VnYVi 1 3 CJBJ *£?* ***>? S^j5a ^ fcaiao :eDiuia #S-*B 

'■'Jlafl .<$***> *~*» ^-o :-JSi?o 2*2 fci\a>^ 

snJNi^io 01*0,44 J6.s :;^euix c&a toot zhka «J #2 
£o :oc- jiiaa? ?<xAa i»;«\o :;...t-n oca biia.Na 

oifeusio :( J )ji\»"ia yooj^a?) 2>aofiA> <^i ftsinfl 
rW? ******«» sw^ia **■=***? ^*a3o .iLii \i 
Jaiero .o£Ls ojas J *f?^ i >* t? i ^?° = ojjmoA ol^s 

:jLii ^p ^ojojmei© *£*$ ^aiao .o£ ^aax J 
op wow ?&?io> ?» ? 6jS jafci^fcj} 2ii-i? :«ni$2io 

'■°>?^*1? ^ ofla lii.^ ^jp J&\\, ? ^kci ^ ^ ^ fxj 

.«*§»* £^. **«*? i^ ji^*, ^ e>&3fcw jai^ jA\» lioiorii I 

r^v,? wen* A> t^fch} )Soijj v d»J >ioi ? fi^ \£ .S^Lm 
~tf« Nwi, g£j osii 4*S, #4 *■* *J £*» *> $k£ .ioJJ&N 
•r* l?oy& 380 -Ao s ? i&Le ^2*, ouil ? fa* ^ .^^ • 

•2*^tt& ^'iis ^ (*»<s©\ :-fta3tt 2a2, ^i ^Ui 

2j» ? .2-li!e> apa^ ,,} 2ooja 2a»Sj:o 2li \. ? y 

2o> -MP 2^xm KoS Jojsjs ^ :2poi &.20S i&ox 
dps &*o>b sfeqf ^uas» ^ jii laii ^i J^X ^ 
:Jfci*J ^Mji wlhiii jblS. Afla -.ibis J&ssaoi vi 
«i\3iu> -.-ftCaau 4i, ^ .^j ^iiaoi ^^ 

^ «? r*& &**) — >*?> r?9?3 **> *» -v»cL 

«*2, wo .J& -o> AA^, iii N\"~ r oci ^.aJ 
** *^> r?^ r^*? : £ o^o #>*? Jfc& 

=*» -opj A-^» oiXJk^spsp :io-us 6j\a ;nkB &.&» 
5 **&! £=>**« -OWt'i^I ^,3^4 ^V^O &W* 379 ■jliyaau. 2a cry* r ^: r iL. ^ib* r Jsi js 2o?a :«^*?~ w9 t*?cu, ..'.^roS 
aa .^aoika 2acj3 2070 :&»ao -fcoiMCaaa :-3o t -ifl 
:^asifl «a»aao »\cA ^a, ^*aAa -jija jai -OCT ,A.i 

-c£io *&£ ^i» tycb jii jStl" ji ^, *& 2070 

:<'\*iaoo -3 ^aew :-&asu. «a ^ao~) .[v^S^ap o^o] 
*><& ;j; jiff ctijo .lafloia ^ 2*2 l^a jAa 

-ix: &? : M i» t:>fl iaoya >A loou „i3ea 0013 
-aoioo -acra .l^ar.aaja locJaa i*V» a •■*->\i ? 

v o&2, JSbx-a £a -.^lioaej/aS sA .ooojj.) :A j\.2a 
-Ax lm Ixcro) . w aao ^-xioo JKaiao «,<t£iS:> <vj 
xAx r a Jij| .2*2,© l^saw aa^a :f 5 >^« S j 
2*2 &» ^I, ;2i2 &tt I^xna 2*2 2aia .2a :o^ 
iaiaj? A j^ =-^a?w :-i «^ .2*2 & ?---^ £2L 
: ^** 1 * °P**?©) :JMio*ffj cjaa 001 :«0j£i ;,„tm3 053 
:2il 2a!Lto ^ou ? o^aA^io .^Jfclfi ^ fcaiaJo .i*a^ftw iserjoj 378 -* ^.N*2 *Lj£ r 4ai .^luttx ififcio £l>oovo 

iiiio Ixlae Jao,b JS **Zo .(')«*•! ^, iyuo :2*2, 
■*A M»r £ ?3 ( sapo : ftWy o ^3oUo Uc-^lo 

J*2 j*»i ?wo j^ ,A m£ £ :iM^ to* 2 ,? 

tfp ai^ja ;A*a 2^ ^a ^jou©© **&&•*«-? (j) 2'm-,? 
£*£>»© |^Le ji2»© 2* w b ^m ^j»o =-sa^? ^ 
<**2 ^?) »*•* 2u *-2? r^w - (4) -^« £iiue>) 
«» fcAa :-*&»*. r *ai ^kaJ r ij>i© .JsJia W^o£ 

Jjpjba :i^i ^ » ■&**• £aL Ao^ft ^>.\ 

• (6) l^l 2^23© Jj^p »£jg jfcjtf 9 o.N ,390 .&,* 

■*• ?&a £> 2*2 2*jta„ 2or : Sc^e ^o, ^ ^ tfj 

2e>* >^0«r jioa^a 4-a»»ii ^efsxaos ^toiso ao ju&xa -Soot Joaifcjp p^ <tf ?>«»aiO .,V- ,» !]!><>\i «& °«e7 377 r er.\o^o r ooi ^Saos xi ^? ^i*. .fr-jiiti .Soao^ ^cmas 

laoJ^ fj.Sa 1a\. A3-:? : r ©riscuis \i. ^007 ^An^ 
tyfi ^'xao'plsl .;<7^»; crjiii aoauao £a^ia «:»P?? 
:'3..i» 000; r i.i. 1^3 r ooj ^.bas :2 ,3&* ^2? 

S'^bM ;»>n>v^3 op m 6ji 

01*033 \\jO r 0^3O ^3 iS- . r OJ^a \SyHXIO . ioS) 

aoap ^.007 t-i=uc> cr'iSos .V^fl cusA S\ t? o 

t-Ax jA*b J»oAo .^N*» £3 \i. crdi jlaa aa 

ZficcA o£ XC&i *\eri :vA» 23<r Aojax ii w3 «oj 

ba»*3 JsaAcn &o -.ojiJo^ii JttI ;«. tDo.Ve £0 
ii fc u fl Yn Jwao ops tsoo. 00^ Jsoba. : ^J-iaa 
jlia : (i )^ois oood ^of A oi»l? fcjo .cjs? jl^ 

t» **» V" 11 ^ ef&» ^Ajyo.NJe ( a ) .e«er t^rf**p (') 

•*•«*-» dwtiai )1>S iji.\ ;oou? ipo; i^is jiijo den iv.Nii »»oaii 
^muoo ojiis ,\\ ua-. >3 ijyf.fl i ' -. t»j i&^? c£ ^ooj ^j, £j 


.2* V'c u. l^crja 3^g 

-. JSoaJ |i)«V v ooc7uo :^-joaa 
r*>»~ Jcra : r o£ ^iaaojo v «owa ^JsJ ^a&£o 
KfX»> :©a»Jo o3a\> ^» ^'as^a : V .V,U 3 
.^pjia ftli^SjL tf :4o ? is Off cn»o :©p,'jo#2 
\io <^Oa ^o f^^Mflf \i ^o- &£t ^*ii a2£* 
^2 r oo70 .JaA^ao l«xna ^aa5b« : \^JSb 
***» :£ ^Jo .^ (^) ^ ' : ^oai £^ 
-opi ^a£<> ^o^Sas ^ **; ^ ^ ^l ^ 
■(?&o-aaea) Jitowaa ocr oraa© 001 J^i Ujoaa :.'ai»io 

V?a^ B ^3 ^ ^a oi :c*3 Jofl^a ^ uta^ .£*& 
&Xo .*^x» £2L J^Jb .omisoaio .oi^aai £l 

^5»« •***• : *'~ a * «*•$*: J***?? =(a»^a f*i 
■*^o ^V» 0* ^5L |xoi -o£ ^io : 'a»Ua 
: **"ao ^oo, <iaiiftooa :^ep Mjioi fc.2? a* <*? ^w 
: ^'^ «**>? r^o? *i. :ooi ^a ?fb r ow ^ 
**?ioa itto .*-i»,att ^0M ^cpa fa* K ^U] 375 .^*Wft« Ipuita V^*fl *J**>i© -oraaa A °?°~? *»>* : ^J *f»»*n 

:. ooi.sxs, 32 .Sifiolo .laoia . oil isuaolo :»ai<ao'i& 
.ojj Joer j jooI.Sjb? ~aioi2s \ao : v o0uio^o 

: v ocn^ ^i»2o .oa 5 Ao : v iso^i i*?ooj» v ooojao 
: l-^ Jot -erofty.: jiiia? :oi-a, ^aon'i Jsa> ;w? 
£9 ^6*2 ^ 2*A> fap^ ^i '^ jJi ^ 

JtWfS v oA«»>D & AttjSubfa &xb laoa*. JcjSia 
'A: . ii*"i=i ^90 2>*A ol : 2'i*cii:> 2ab&o IfaerjcAo 
. obao2iSo :2o&i (TjucSi ^'^i-.? ocr <Xoxa . oa£a£o 

}opi» :ooo; ^ub2 v oov\curo J&jj .^.oroJsJ 2*4 13 a 
v o^oaoi? ^oo^ oa\o .[ (S )j»aaaobJ ooi oraaa :opj 


•v^"?J J*?*«n* x ooo^o ^ju»3 v?* 4 ? 1 *? °^ 

•ifia^Lo Jaws ^a ji'aoi^ ^^ ^ ^ ^ 

V^ *A«> :^U J^i ^io^o jj£ Ojj^ '^ ? 

I **?«*»• -^oM £ &>£ ojAa, Aasyo s^lS^* 

: &»£»? £l» ^oojS Jsa^j : ^iaa *ba*\s» ik ? 

\> '&0MJI „»**, ^Vb" v °«^ »**«^ »?ftlp h$**j« {') 
*^*<? ^«i ^ ^^ r .s^i .s^^ .^. j^j. ^ g 373 .l.Lxx~ 2aorjjb ( J ) v :Vf. iio .0^3 ^ -'I^SJ? eniAa ^aflSop?) 
jlaAMO ;Avi ^\ £ OO0! rAi :JM(»J **xssA 
W.OUiJss v oo^ JS«2 -a^ J&3 :pS oocr ^iaoio 
,?i\,k* v oaS.? Ujuo (for ;<n3 Yivc^o &aal t sp 

ajbwdsso Ixcju. ^Acr v»'?o r-^ 013 ,??•) -i**®^^ 

(i) ?-V\f Jaaa £ttL ^ fciaV :J?3*» ^so J*&» 
I 1 '' 1 ;*.:? ^\y : v ^»2 jois &eu» *>-© U-o| 
)&»£ ^so ^> [»?***?] i?*^ $£ &99*M» 

aio i&a ,A*;:> row enS ^.jom sit ilivaox qia 

l^o :ieNai3 Jia* «»?.?io .<S*Sp t\? : ^^ ^*0^ 

.=^ (♦) .^4* „*ii <•»> .«$<* ( a ) .^ n ?s («) 

■ frV^ & (*) "**♦• ( 7 ) ■ • »A AM •%*# J^ 1 * 004 

•ra ou&oo ( IO ) O'wM 1 


L *&xkx2cT k?o :*& ^ ? goa^i v daatt 9 i*> j^ ^ 

<*&o J^is fci* ^2 ? :[^i j^ 3 j' ^ 
**■ * «fe&. :(\J* ? 624) P^J|4] ^ 

■• Uo&oi ii) $a($ ^ j ^ 2 ^ ^ ^! ? 

V^o ^> s **^ ^^' *^ ^ Alf 

a &* ***£*?> !«***£ <*iia» . jj^ ^'opb 
#&>« ^<Ha jaL» oco .^cpab ^ ^ 

">» ;-„,. 1 -ii /,v v„ ,'■ • v .. ^^ v ' 

.air Jr "^ * fciL^ ^ h j^^ ^3 ,^ N 

> t*, ,4** W8r8 ^ ^^ asfa , lanai. 371 .Jj-ias ffjao^. ;N»j3073jbao oi^cri ^3»ffl -ii*i» Off ji>isii w ci0Jk*23 
aa© .;.wviA ;ocr O^CLf^? o©7 1'a.ttV^ ^oiioo 

^30 iOO- 4?° "^? 2 '* ao 9? CT: .?- : :i *T° °'^ : ^4. i^ 2 

^a .Jilaaaa to ;\ r p ;«r\- cji .tiara*? : lu-Sl 

^\aaL iaaa? :(^}opij) oo<r ^..."vrn om olVjojc? .**»: .l^seoi e .Zuiso? ^Axis k*Ax •4 ^ "*** W* 370 

*^ ? ^ ^o .^oXi, o^ ^ ^ ;^; 

^. • t -""IP** -**^« i,sx aid ^»o 

* * ****»»> ^ S?S ^ |Wn ^ — — _^HB 
369 .oAjo y-i=>oV Ai n? &ak .ad>jo>2, jAoSi ^ ^ ,?f*? 
o£ a»l .Jila» a»2? 5»,?»^ 2a.? ot& u£ a»2o 
ao.\3 :2^aa? o>4 a»i ^»? :2£.bki 2 >> *? 
^, £3 :.\i>JO jiaa.e» &*? B&j Jf £ -So 5 ia 

N& i*Aw 2i.a» ^«? *?<» Ail W* ***? ^ 
:^i*;o 2l^S Ja.?? la-ais \a\ ;?« 9^0 .cii^ o^ 
.Aja.a -SojS 2ooj u&4»o -opta^? *£* ^ ^° 

V "*' " 4 ■ 4 * 

^o ,2a.'? Jsa^ -oio^i- y^te-V? '■*•*&*? r*?*^? 

.j&^s^ £ :2a.a^ 

ifei&dp Jjuaaa J%H& :&Xa„ ^;A*? »*a ^» 
%^wA obfeio toifcaa *a^*? 2^S oioal o^oi 

J& ii*3» .-ojoS .an s$fei ^ lw? :oA ^i 
^a\? ;cj^2A cjLa 2^aaJt :a»2,o * A\\ o^oi 
?:SaA ci± lorn ±J&o !-(s*a2? ?' . \/ . S aa*to»« 
Ammo :2a.?? 2& fcoS 2ao^ }oo? 4*° :*«^ft 
Afrv. -.2^ 2o£i Ai.? 2aVo .21*? 2a^i o£ 2ooi 
2ooi 2*xm jSo .2i.aa> ooi 2a.?? Ji-iisS cioN 2om 
• j:\vA o£ JiJb» A>2? J^jj v 2, lSj --2a./?? &»*^ ^ 
^oAxa^a :2»a aa ^A&iaSo tA&,£ *»?*»• 
li Jiyo .li^*.? JojSy- c£ JBaita? -.opaL 2<7&iS 
£> ojbi, ft.901 2^* £ aa :Aaa2 2*ii 2a.?a &a* 
•J^aap &i3«\, 36Q 

©or £L? *ojojL2 if*** =*.a»i ^,? «or ?*aSiu ? 

ifco-i ^ jiijso 2a.b ab ?ifLB io(r jiao :2bVai 
^ '-W #«J4&*? voaa J&b*»2 2& :i»j a 
**»i? oiap :o£ tteio :^*fck2 ^m ■£ -5 2a*b 

:oA 9*2, oof r? 2^ .*£* jL? ^ (^aiaj«iio) 

3 *> *? ,?*3? -(SmS ojiaL? oar -oro **2 2^9* 

^^ ??« •&■> £» 4*03*? ^J :2i£» &&&*? 

Cibola? :o9,b* ^.9*07 .w^fcsj £ tj&£ 6^ ^b* 

*3? : *AV? *«?& &£ J? ojS 9*2 .^(i 2b\.b9 

&? :2 ? <ff ^ $3, : 9*9,29 2I2 -.Asao A' ^ ^ 

^<U» ? oA. 2i2 JOax £ :2 ^o2 ^ 2^L» lih 

li? :&»» J£2 .ooA^A &A jtf 3^^ 2 ^ 

.&bi ^o*X9 ^40^ £ sl&Iua 2&9 

^0949 M oiadai £ ;2^bo2 £> 2*999 2^9 £8o' 

:i»2o 29,99 Ixbis \i, 2o6) 2aS *a 2i^» .2b*bS 

**<»** ?29.?A ^e^-?? Xttsiort £> reborn oils 

iji^ej* 007? 0*9? fij?^9 ii :<4 uj <.? 

^aa^ap 2ubae ^9 otr .-orobj^ 2^2 0007 ^£9 

^ v ii ^V!P ? :ixio &ik± e^ Job, "^© :2a«4S ^«W? -uttixis : 2a-b >xbS ^owauSi 

L___ ! 367 ■ J^iab &vin\. ;ooi xeifio .qer ;Aiy. oAa 2001 jLa* & *a o%a 
2^2 .00) jA^3 \ya *$&*& iaiss* .£> ^cnAi- 
^Tsoja 2ooj A»i ,lSa Ai. :2ju33aa oo 0001 , >vtv- ^3 
^sua*.? \yao :oja xalo ;wvn\ cnJs 2*0 . v ocr.\co: 
£l *Jo& :.ooiNoai &T302 JsaI iWbo &a «^,i 
Aii 2i.iao ^3 001 .^oorJKoai ^.'soja -tioilasa <£ 
^ &2 3J&3 Aaa :ojS a»2o l&o jta? „craa>>fl 

.+*>0.3-ia 2i2 iija i^eaj o2 
<n=» low u0|O»u23 6<r :2330O3O er^a ^.3 2^2 
0001 ^3*g :&oo2a 000) ^ai&3 u >tt2 ^a :2il3W 
*u& abfcxfe <apo .^o^MtftS ^2 3-i M .StA 
Zj^ctuo -ovi. s 2u Jti ^0 3nfljs.2a <^2 : 2^so2a 
^006 J?0t Aal? ASysp .w«70$2- 2^2 ooo; ^3*^3 oor 
.. ocra-aA 2oo) A«i >^lLaoia Jap :.©c&a 23,33 2^iS 

3*2 lOjfcjA O^Jwio 0T333 :2£»3 v 3i, .fff.1- ,3*0 

k-2 0*0> iLxua^tS ^3 oj-S .0*0? £±S ~~iisM3 
2.001 rf (ro4s,i3 row lASa 0^© :2a« 2A.33 ojSi ioo- 
"V*^- ^4^,? *».? om .jlxI 0)S.n« : v 0oj.bi- ?*-^ 
:yao?2 -4 *# vi? : °# »»2© 07,^4 :oj^o 

^00 .}&£ 2^3*3 :©£ *»2, ?«ASU3 2^0/ 0OW 

&^r? •»«?! ^^ Sv? 8 ^??? ** *+*? -»*? 
0*07 fti» ? :aj^ xoi x» ojia^ :orJS3i ,i\*.'.«*s -A*3 

i ■ ■**"**? iff '*? *?«;? :2aalL ao >- 2ao^ ;oct! iyj 
06 ^aoi J / c a. 'V i o o :2s*. lioaa*« iJkia o£ Jooi Aulo 
: ^AV ^^) 0J*&*2? -J'vil? 2a*aS cpai. 6j*33343 
:^»ecffca Js*2 jlsg &a*j> v 2? :3a?2o c& looi jcuTboo 
*W iaaol ^3 wo] XSofcab la, 3^ *&S 2J2 J^oas 
*? :<*? dioal .^i £# ^23 ^ (YlS) :o£ 
£? 2333V230 iASa {voo! 2laaa : c&± o& *jaa 

* * * m ,' t > mm w ft 

fej : (4 ^i» 2*x o)«i ijS ?ao :<*)£$ ^/loci 
ojaaao :;a£iS ejiai-ao o£m\2o -a; ;A\/ > ^ 
JjI&o (?«£) cja at^aa ftJi *a :23*aS \i A.io 
o£ mA^Jkj! :opia 2a» 2ox iisa ^o .^ fA\ j 
366 


.^Ouao is<r -.ji^Vo £xba ,'.'b^.i\a ^p ^oovLtAoSo 
.?,%\ao aa J^cu «*»:> &Axis. JssAx 

■ 


364 OV50O23 &*oi0 coo: J^o .pjatSi ?a\xio °J»? £*?<> 

Jaoib? 2&2» oT.\ao^;o .2001 T.^Ab 2pka 2*|» ^.ft. 

ia?Mo .[o)Hj| iscrfaa.^ la-apoj :^co?o ^a\>2 ? o 
ii'lab udObAaci ^a-oio :opo2S ow»o2:> ^ous -w«oi 
v ail uqeoia 23s ;i^i v oior ^crooo^io ijaori? ^Acn 
-oroojai eaiu.0 .[ ei»2, Jsaafl 2,^-spo j :3o£>Jsa v**™? 

J-oaa Z^iiicjo ;*:is-»o u 0Teaatio -cro^o :&•&» 
:23*4x iXa^ero iNxi- ^crb'obi ^oioXv oiao .233003 

*",?«** J* 8 #»»?*• A-~>* J^oiU °J=> (k"**» 2oio 
fcx*arl era MM&KJK23 laoooo .li^ooA Isoai- criscAilij 
yQiia 2i3i2o V 3jcda. pflbs tl^dcpdL ^Aor J& £a ^Lio* 
iJsaiWS ^ix Mo ^Anq liao.Sx Ssixa] «i«.2 
2aaAo : £ii I^xso ±.au v mo ^» ? . jaobaioaA;? 
^o* ix*>o? ojsai- ^Bu B aaaa z^ftxa^aa or^ouw'^Mb 
^O'ciJSaSigo) .&» JsoaAaaa o£ ^su^sm l3o\a 
Iws>« 2xaaV .V?o 2sd3 2aax <*©cni ^a* iisa^? 
l^Ai^o : ?V . nW ;u\o ia ^oo^o -^VA* *** ?^ 
JUi^, Xi.o liLoaox A\,o 2*oia Aio .crjjn ^0 cr\^ 
ioVJ2s ^cro.io.00 oui*. : \,M}b Jjoisa ,*V«m»0 363 


^ ?? tooj Jju-'ji v ftvAv. v oocnA? : v o?^ &a 
:ojLa a*a Xi- ?■..*«*> Jamais a*-a la» -.jia-pjao 

:;&» w fcago ^fto J-f. *fi.?t -*^ $&*•§&• 

woiooaos \i- ^o z^cnocnaA ^a- woi r^« ?»<» 
:^od|S iuoio .^oojA^a vjflsio ^oji a^tt« ^oo^aJS 

.£^sao £a* ^ ^ *&&** vj 3 Wi ^2 **» 

cA aapjjsla ^i ijiaai &£& oooi oAap^i aae 
;*&>- lior £» 2£ub wMs ^V»? ^i« !**>« ■*,?* 

lo&l tscS waJ- iSjso .A^.o woroaaos \a» ai»a 
' • / * • * ■ > 

.^ii-o ;-iA ^ X&toaae i*ia *n*4i pis-o :£^ 

r ••*v .* • ■ * * * * ** 362 '&•* -% <£ j£»4 &* •<£?>?* ^> &>l §*> *** 
b'ka S U=nc «aiao oue ?^Ii -aSox oa.be ^j» ? 
.«xj>s , 1\ ? V> S^la :«i*> ^ax* uio ^eola V <s»Jso» 
^sisoaa «oja2kv? :<^&yJi3 :a\.ou. as&Jsj; *i»o.:> 
' ' ^^isoAaaaV) jij .^.ou «aa :^*~io ^oio ^eoi oo<r, 
! ^&*» Jfcoi ^ is? Joio :od :>:? *-oc: J-aj«» 
Xi -ooro :<,.\coo \i, ciol V «,ocr a» t^L-o. U X9 „o 
V^o^> ^ J303L3 :^i-.a. jiua wis !iyj;io3 
Jsoab ^»io $aai \> jqcu.o .&i-bu l\a £? oV >ft> j? 

kg** ( j )(?^o:) ^ ^4^ ^w.« #,*• ;& 

I * V -: » ' • 4 '. 

^A*aio ^oas -wo op A ;«-- aa ^j— a. tiLifl ^,3 oo? 
isqlo ^Offpai- A\*> zcju&ed \i >*^ix> ooa- 
^Vor \>o I'lL'lo -ojii : Ai. v a&S liais "A : v ocrA 
l?o7 V Q3^ JsuufeM tS ? :#4»a* 2^3 «S v oisaa>,a 
\ao L»;o -opi :^xa ^o&ttp &i .Jc&i isoS &\,» 
\io J TA J Bfi p \ia jisojaiwaso v oaa iociJSa : r isl^.3 Vtt 361 ,^a\a> ia t*~&* -* 30 : M oree^i Jc&ia ojS ^o»? &e» ?».»* •*** .??<» 
^os^asoa ,-aAso --^ocnao? wio ia-spa -vf^t 3 iia S$dB*9 °fc\!>? l"*W ^ °£ ^?* T ' ^ 2? ^°" ^ 01 
M a?o\a, A3ao -^o* obi Biaaa oiMiaoMg la-s?o 

* j f 

r ,vV o ooa- ^590 erp 0001 ^oxiaso : *bto32b «B] 
:£tf«Ja ofljS^S fco.?^? JaS^ ^ap ^A-a? aa rf?° °°^ 
^a (")[w«&5| >ai ■**•#] '.waau. Tii. A^p ill £0 
c£ y na>^ aa bi^oS 0^0 oxia.SJ 2a*aap £aa 
,» ji^o oxia&wb jseaa. :|a5 ^J <4 V*** 
ovol isa\ f>«l .^ool^lj* \OBjA3? J&aa JS^M 
:^B* -as ;ojS kaapji© 3lf4*0 J%^a Ia.a» jloa 
fsoo t^«a>4? J&* ^4-o (3j #fclaa? Jaioa &» (S-a) 
.<£» A JS*ob) 2sae :JS*bbi )£& ifcla ^00 «,>**- 

lo> ? :^io: ? la\oi B^a ^oj A £\* *W tf? ** 
u b ^.a* -aa -o l^iw &aJs ^i Jasa -aaa 
■/aicjao Jj»cu.o &a,o jlojgfl Jifla do4*tfi> !»?> =-*> 
uO -ia mO !<^^>o Iv&ao&i r oci ^iiisap ai 
^or }£fe ^ol aJa ^k^. £ ^» J&a :-aa 

.Max as Jio ( J ) •1 .^fiiss iaioa) ( 3 ) 

i. 


360 : w 07oi>^. \i. 020J30 cnrmo e^os eoro .u-S crXo-o 
-.06 :i»; v^or ^ 2Aa>4 ^ :6& i»io Jaa -aao 
^9>o :AaoT* JJsa?? &3*> »!>• **2? iia^a y iioj 
-era*, yae Iwiiviop ,-»aI jAaiiS 3i0? : A i*>2 
fcyJ? pk3 Ji'jM?,? :£y ic&l* ^cpolo .lion 2i\v ? 
2scn ;s\\ti ^^9 .^i»? l»-jai.X» v ocrp :.,er<Ai- 

misiA qa&A aao -^v-o* v a>3> olfcae? \i;^S » ejispo 

2x/aij liA- VUo? v oAiio2 <^£ liso-i ^p :a£ oiaoi 

Uo?3 :^woji cjS a»J .,A aaroaaii. -?H»* :>\JJaS 
wO^sSjwo ^.oiaaioi ^i-o : -oioX*2 ^3*9 v oA\io2 

V -eroisu 2*>2 2i*23? :*A ia>2 ] : <*lou (^[Jwpj] 
:2<t-^23 uOtooi PjS I»oa»3 ^.a. 2x*ai> Jksas iio 
dJSaos 2ji-i* „iao 2i2 : uOioaA i»2o .jl^. \»? 

Jw? V^UiQ. -3-3Ui -iq co-2 -^ fwspi :2~- Jejiis ^ 
■ cr;s\\>n jtili iru-x 22Ara iii.ai *ao fctfrW ^vmBmrnT. w 359 


:ot-VoS llfrJa £*. Ii.aii ojaaj^ fc^ ^ .o^o\ 
-wb'i-: iivflo :6p loo) iaoxa ;A\t> Jor £9 *wi 

^*£? :°4 OWf*) ***** -«**» »** -i>0<^ 
-j^ocr :c& iaolo ^L-o* ^A,o ..A Xii issia paaAa 

Ji'laa ^dp :^j*> ? e^a. X^* £3 .2a\&3 ^c&a? 
£* li*? ^* zC^tti.k] «op JU, ^2a Oa 
iw.^9 :jior laoli-a -creLA 2i2 Jinx ^as& jio:>& 
.-lioiaaco iiaa A oaoi. op jiisoio 2aor ^^*- 
liasoi. ul locrJS y,o!o :2id»U)j(bs A JKooi -era -^\.y 
:oil -woXa- aA xiaa ^cn op>2 ivitoi lio .^A&a 
ojS i»;5s? Xi^o-o io«iO N»2a»a&> isocn l*aa aio 

.or&oS ^p 
^oA^iol «ai 2or :o£ i»;o ^t ptofc? o£ 2m» 
v b»s.ooi :ojuj v ois*i£i ? jKsjjjj ^ao .J» »Js laupa 
^oA^iol si**, » ^^e> .^oaisoSga A ^aabis&p 
•f*^ 1 ,?*** 2 , ojfc^>i ail :aja-S ^-w ^oiaa P-ifla 

cjS ftai *& fc*2 :o£ fciaoj oj&a 2fr2, ii© .or*CiS 

.jiolu (') 


358 : i*^i <7i^\3a "A^o ;ss<A ,j -alb aa ,-»&* ^o xia 

*3£saX i*V\.» kil iSnliin 3.^3 Ibcraii :>L»a. e^iftV., 

^oo* l£aaA Jajpa :^ Jaasp'i **? laaxs .^cyjiia 
iofli Bui. (TiA ii: hmIMo : v*«^ ^ !■** Xiobo 
v iao o& JSS.^1 Ia~»o .joiJD oaiba :a.3«o lilaa 
: A^o ^cu lx*aii laaoa ■zuobo .2lapaS ;...ty> ^<uu 
:erA i»lo ilLafcA cr,^ :iflp ,;<?£& jLofucfr. Jttoi© 
ooj j!^.o .\Ac caoki, \1»I? liaa? -.Vr^aao "A -* B 
^\\^yi-i ,\«:3 ^xcxao tier? : tr Jsisi^ iaoio ^a-iis 
U . ATy i^a :o£ •saaslo .-A-ai. XVyna 2a!a :2a<Jr 
:^L.cu ?i.jJl\ aaoio 2*i»3k om ^pjo ■ «*-:> J> ^r 50 !?? 
*»io (i-o* 2ii«o -«,JscA JfcJ&a Jsaaa j^&Mp -a^ &3 
oijs, £o :^xS ^3 :oA 3joX J>»3 ^iiv S\iA o£ 
^V» —Js-Jy? 2o£i jviAi jSj ; jj» (?«ai aifi>) 
&\i»a -cna*-A y 6o& 2i2 .ctu; ,-»&. 2i»& 2a» lila 
^o-or :c:siss^ o& iablo &ais d\a $J3ci >?o .lie; 

^ttiio :;xouuc^ j o& ;o6i ts*ip oaf £*~S ^?.\; 357 .2bA» 39 ^Ot -bao sA :Jooi iaai. .&Aa tAs :2xjkti *Ao?3 ii-ia Jooi 
;»>:? f*,? bioo .iisoi^o 2aoo^o 23cjao 2ocj ^aoi 
•Ibaa 1^2 :baoia? l?» ^° £&* :*0!©oo2 Js<A 
(» \^ikkio i^^i? :2i<3^ *» bbS 9*»° -«r«^ 

ii oi»2 auaAv ^ieciu ^0 i~3 : iUb 36a iocro 
^"tao 07JWTC020 :cruapifl ^\«ia a? c£bai*o :Jauab 
.&ba Ifcbba 2i-bJsa P7U ^i-.o- Xi. fsjAa/o :a& 

-c-aeuiio : >so iv ^0 woroaa^o wCjob^oj&ia 390 .2b»3Js 

o-cu 2i*aa ojS v3en 2*aoo:> o& ^A? oponaoa :2iaof 
-a >^V :„b» <£tt 2iia> :bap2 ab £Lb£sS cA j»Aso 
23- iaicr »A jae 'TO*** t? 5 ^3 ^99^,'? fcl liKpau^ 
:-iao ^'»& v ©oA ^M J 9^4 £? :op 2pcr2? > A\ -n 
ow? :f;2c&2) \b. 2iv3JO ^ »\*2o .^todio ^Ai* ^ 
:^o> lik» Ate sa :2*b.bb. ^b*<7! .»&S.« £ jJ-i^ 
cr^oou^ao leoi -i.a.3 .Vyy .2iao\.? -ircAi, op •s*b£> 
■ ^V\^ trS oaa^e :oraaes> 2a.aaA aJaS :i7!>\iuujb»o 
.Js&s 2ax op bsb>< Jaigao ;2i\bJK £S bcA 07S oiao 
^ab labba- :,?<*«Aa iobl ^ £j| :AaJ £ *bapo 
2-vioa ^»3 :i-ao3 ^2 -crifil? Uoi iS—Sslo :cri\9 


.?>\» 33 yLuO* „330 3S6 iaplo &s 033 U 0ioa2 2oen ail -aoo* jo ujo 

^ Ui*i? :yk3>3 23.3.S \i. 23333 ji-vmyt Hm? 
i*Jo ii^ao ^mj : ;o.\oi mxiado 23^*e? epocu. 
iio.S ^ao JjUii? l^32o .2*cr^ -as. 2&3o sJbsS? 
oi33i 2o£j iaa .2jo3 w oroSk< ^i-^ei i-$2 :^1 i 
5»o* ^p iSl .-3*^ £0 J3U339 lS 230? \\,Y> :Jso^ 
:^33us> v ?oi^ ^» eiS iiao *xo3Ai ^im :^o£o 
t*~ ^2? Jwuo >t S >-23 giaAa *aaX* o?.So^- sJa? 

Ouli y,',^ j|o ,3*31 2*333 0073 ■?;«m^j*T ^ At*l 233 

oi3o^i!& -crou»»i 3 ^ -*3*:s3« v le : ovN.2 iiiia oJy3 ^io 
2*33 003 :tL*oA ^cro333^: aaa iotro .. Jvoio ■sifl 

■ \ <" 1 * <» " *■ * * r mm t \^J " 

<mti OLCL3N2 :-3*au. 2*0030 3^ o2 .^23*330 2J3 

: Js*?il AO!? oidtOgA^so :2ao? I'acil ? orfrp* saunas? 
*?w iXoiAsbao }isa»*&a ^ercL&o *oroepi-V 2»~ ait 

U3 01 -J3j\ ^33 &Sa2aflOO iS&CL&IO : Cv**iAi. 

0)3303 2=iou. ^J. iSo :o7JS*3,3i\3 -Saift^ 'A jiat^ 
O'ivlA i5i ^i2 Axsuo 430 \j: &2 .,'aa\v.a 23o**3 
'-2X30030 taoj ( f );s*3d i\*3 Jpojis 3-io :2a&3»? 
iA^o2 v ocni3Jo :£oi£30 i^w zl^cS^O 2300^3 

2aoV 2 L\ 4i .2*3353 iisoiAs) ^ktU v oon? :2*id 

-OtOiL: X33 .2*3330 0(T fO 3~>- l-CoXi- 31X3- 2*13 366 


-e ,©$*2 ouai -«•*# <4 «***.? •<* ^oAi^j 

:'L» -3» 2*? *-&* ^ ^?? "N»l tf °A ,?^ -*?• 
^ ,fao l£a }i<* i**A? ** £*4 W "^ 

w<mb* atei ffi* &** «►* '*W ^ *f°^ tj* .j>\» SO ^.ou „iio 354 uOioJkii op fc*aa :^o» *ov«m »o .jL^a iiZao 2o<r 
Jmm&» xl 1*2 JasS^ :ojS i»:o -o)«>^j djkoa .ai^ 
J^^o s^UA. #ac\ ct£ *»1 .JS Xti ;*~? Jaaai 
■ ioai &->so JjoooiaA -.Ji^oap oof o£ i»2 VJSii &i2 

^ «?**? : [^s? **•*« *** B &*» ***?* £* .??•] 
^-o* ii*>£* 2ia-o .2~3©2j o£ 2oA&b 2*<Ao 233*1 

:Js*2 IXhM 233^3 io.2 a.**? :?>^<aao o'oA a»Ja 

ojo £2 .Ai- ^*2? iiw 2^<cA ^2? jiM-Sfy lio 

-tAx Js*23 2*3a ^bo Aer Aacr Jijo :*socA JM2 

jioo**, -a kii aaL -i» . J -.jKiaafl 6oi ciS asp'i 

-Axo .;ixl ;-n\vi Jl2L ^ A.5& J— 3So :&J3 2?w 

2&»3^o ii^mw eoA ^0*2 3<tuo -enaijie ^L-o. 

2«2» ^Sot O0i jcAo :1&ai* 2*a» \\y -iAlyiji.o 

.^%m 33 J-ioo yOoiiv o3 3o .jiajcxw 00:3 

:2x*>3 333 ;<33 2SOOC7)3 <S1»3333 oow <iA_*> 330 

:-t7ro<rai JS<3 (Vow) ii-2 j— a. 2x.>a 2ocn 3**1 )Ji 
\i *,33o • &*&*>? 2x1 ax oA 0001 y>>\> ^ 
i*iso v o2 :33>2 J&07O A^o Jo£i 33J3 ..craa'soa 
Ai? 0|^3 iso .-ojLsi .>a Jk 2i« :2ii\— ;<t£: 
• -oricrni «\*33 2i»3N 33, OjS sio 33 -oJt2 :&•&»& 

* * * f ■ I * v i •** * • Ji ' •■ * 

lJ-3 OJ^S {©Of ODU&M :ii.3.S JO 333 iSJS* 33© ***4 * m * if* 

353 .*3A33 33 ^i—a* ^339 

:-a» Ai- lS,j :o£ 339 2o 23*3 33 iseA cA A»2o 
:o£ 3fio2o &a 33 lii-o .^«2? 2i>3 -cai a*,. Zi;? 
: oaj\a j£& .oo& 2i3jB3 :^..Vt -ia .A 3*Jt 
.ail 3130 :2a*3 33 A|2o .23*3. ^.i '*><&*. ^LsaLo 
2i.?33 :b\» 33 v Un.S AM :oJNl 3A« . v ocj!i3 2-lS 
jaAi ;>.Q3a*io ;>,<A~-» 23*2ao : 23-3.S X> Uaox 

^ua .13.32 Xi. ^bcr>Jt£ii oajt K oo&3 : ^OWtSai^ 

\ V,y i A^ A^3 : ^.3»2 aa cj»ap ^*aao : oo<* 233 
^3. cudli 2ax ^i--o* 2*3 a\- ooi ^,^*or .2**a»:i ojsom 

2^XM3 M Q) OA^ v O.Si2 42? :3»J 33 v W7W03Jd £.&J 

lifrflVfiJUlft K «^fc 3-^» :2j«-J3 ^ a^g 

2** 313 .0J*»3023 ^Llo. 2*3<X\. 2>3 ^o >v o 

2j3.o :oo$7 ^*3a a» opfti.? Z.3~~ y o(rb^S yOop 
a of : -0:0x43 ^*,?° ^^ fe ?? \?°^ **£° 
;>s0o\» '4 s *ffir° '— : : Ir&.'tj axaSo 2aa-Vx A 
ajy^fci :^L-o* ^-2 : ?*n\t7 &t :cjS oaielo .2*33X3 
.jLdo fc*302 goSfttjk v i» :2*ttX393 
u 0|Oa3O3 \i. *»33 -23*3 ^ap \Ab J3-32 330 

2^3o2a -1.33? ;U>^-- 2<^2 2*ias :(? aaajtjjiaoj© u-V g o 
2ooi 2330 .jaaKtn law 2a.a_* ^siiio :<£? g <fc? }?** 

T~-A 33 t ^3.JQM 3~ 2"33i OJ3 3 3 2 **>*©! O .233 ,33 


:.339 'J .2&*> Sj ^Uo. »& 362 &?© .X\a jiidwi Jw \i ^ (YApoi :) Ataoi* iai 
^ ^oi?:^i> i^oo- :2*o aaS *»2o ^& 
•"?**-? *&<«> *» j£j| :2*2 ^ao ^oa^o fcei^s 
^ # #S ** <$$# e«*fr £ &£ j£ r? « 5 
^ao tiaX3to Jjsilo l^af? ^ .2, £3 :2»Ji 

*<p. 1&m*& &*. ooj :c£ lor a«^ ? 2*»iwB» J^ 

.W Jocr 

>5 ^! *«* :^o» :i»2 >a £fl q£ 2^2, :2^ 
*&* r^o .£&«£ via ^oitsc^ s S^Oo : ^pjai 
2i2^«, ^iaso 2^>3 jtf$j £» J*,© A^o B&*£ ^ 

2s2A *iap Ja«s :£fc«oaa ^A^o ^ 2i& : ^a 

Job, 4»> l^o?-:? 234.2 oar $> ojaSio :2^, (? a 
•^*$? jU& *o>aso : 2402^9 2iwDeei© 2a©^, 
*2U3 oci o>S asofcsj -li^i jAV aofc *»:> ©A© 

9$&* & £* Aii ^o .(?ow) eo) As ©pi 351 


ia ^o. -aso aiS aao2o ^cu Jv*» r*?* £r ■** >Q ^c? i 300 ^ laenio 
:oen : &x*ail iac &fl^ -**?,? ow JoiA* "• &*? 

^ ^jojbo "A: .ma v o.yjoi? Ju-oa jioi jSmyi 

:cuda^;o .ia-aaa j£2 v bo\ai i'axi : 2a*a Jta ^os 
: ix."ai) ooc Ao£o v o<Aaa ^A*i : J*a-*« ^>332o 
oocr ooido :}o£& Cv-casJS v ocAa oocr aouojlo 
u 01OS3^i ^a-cro :^oioi^L li*Vo kwo JfcoA^ ^pjSa 
Aio : &&3 2"aVa A3 qtSacF^o .;xa,'a*ba javypj. 
Aaaia 2oo Jspa© .*a 2*ix <^»2 ^-.o. Jsuai) ojs aaaa.o 
JJAo lAlo I*aoo :*»&»: JiscA^ao boo^a 2*Xti 
o-araa *Qa?o c:a\£> Asa ;»ai- : cp&i Ai aiig 
1 : -'( VjSaaapa) oor crjaaxoX -aaolo a^atio .^aioaoaiA 
^i J«W« :-me&2a IaoJ^ i&^isjflo .fUU <^2 loo) 

v 2 Az : w or«ii Ju. ia-aa? J^2 ^» ail # jiiis Aos 
: ^at ^s«3 oifeoA Jo o) Ji»2a V?o-Aa 2a.a f *)(?si) 

. ;xaou tr> cA Joer ' ''(Vjovo) 
Ajj><aoa hi»i<Vi> *a*a Jta uOJ*9m waoA* tap x »ao 
As. jdOm : t i*.o- «aa :©A aaoio or&cA axoo .aiL .;&» ia ^LmO* -aao 350 PX aft* ^oo .J*u3 >ao :2iS2> ^2, ^i fo±j 
^m .^ojo-a^ £o :^oA M aiMpi -0 j«2£a ^io* 

51X ^wOi ^33 ^mHLxI3 :Oa»2o .OOJX&3 ****'' -'- M 

*v^°^ **> °^^ «^v»; •?» B«4 ^?S ft« •* 

liaii ojis Jm 2a»ai 2?i*? z^ofSki ^aiasi -aoo 
Js fi 2o#io :o?i^i3 ai;»4 S\y Jior ecno .^MaL 
-»3 :o :2>3 ^or .too? 2~aola c!.\yni> ff^\- 
:^»:m^? £9 c& j£o .2aaA je^xo :2a*a &*£ l^o'S 
-eroAV* ^alisl© : (\j2iLaSp 2as xi crfco^ «-3<ro 

} * TV* " * 

■ yob au 
« i«- ■op' 2a»oxS 2£afl\ o>i».S2 ais 2o0ro 
«o?«$-2 &3v2 1^- oe& iv»:o ^o. 2X.3J& 2a.a 
*& liao\ ojS ^.iajj 2a*»o ?*&i ? jio, jaaAi, 
0*0*32 iX^joj Jiias ^; s^sA-oo c\a 2a*> 
^*>crro .Ijcp l»Us opa* £p troitmb : erjjap 2ijo 
iiX» ha 02 <£ 2i2 2*: :^oA [3*2,© 23»©3* « jia- 
Jfi?0 .^.tv2 2*\*> as ^2a-,ai ? jJL^ :<Ua. -as 
■M$<NS \0<rjao :iai JjUw ?V?Xfto IxuoAdo 2aa^ 
:2a»23 i'aaoa ojXa «*»o :&>oou ^*aaai Jaioj aisa $jj ,v\\ 
349 .*-A» ia ^Llo. ^ 22» ^(^ao Ji^ttx ::^ai **£ )&jj #fa z &fa 

■oiS ;iacruo 2'iL? 
-M? *-ojS aaoJSo ep»2 ^ 4^© : ^o. ^ ^ ' 
:-Aa>«^ jaL fc.2? ^i ^ ? .^ o2 2L i? ; 

i^? -.I'iL? 22» -api £i ^ >*» £3 .^oijj ^oiSjfc 

ii? #ia Ifco?^. oja kip* :w »; .via* aao .^2, 
2toAfc ^o. m m ? :o £ isi»2 o&sa 2*2. sao .2*j» 
*0io2»O J*<mX«> -&j$f rowai. 000; y r *Vr? Arf 
2*9 oer dj 2wno :&± £> ifcS w o,o%fiLo ^oo]fti& 
^♦2* 05 42 ? :2iu ? ;j» c£ ad, £2, oa* A.oidM 

2aL ? ;2& jaaio :^s ^ e ^ afa»y»o*4i »oioa2 
2i^> :2L»i 233^ opai. sbio .cria ^iA ygfa 
*?*> e'or : v oAiao: ^o* cauL \as© .jaaap -.oko* 

^ ** ^»? «*A ^ *»(!* *Uo* &* . (,) [e?>ai-] 
W° •£ °* "-vf ^? -Soii ****** ^J -*~o -.'Ac^jcd: 
«i J« :c£ i*>2e Jiso^ ^ ^4 -aiti :A^ 
. v iiii ? }&fe «|}j 2&i2> <j^«' ifrkj w '%? 
.bA* XJ ii-a. ^i» 348 ^°* °»? **«* :.«<n*S^ 


2aao : .ocua :£m hoo. iioo .&s5 

^Uou (TPOki. .flAiO oWlMaiw ^p usAb^o :£»*i *A c^-a* -iio .&i ^xox? £$* Jdrs tf? !«[^*S] o£ *»> Jl£<^ »* ^p l^V- fc»j© .jj^S 2*»oA. ? .i^ap z^x ^j;^ ^i ,..«iVYf uUh3 


&v» -^ 5^- A *s*J Xoj £ » : : "*? ! #f** ©* ojS iaoi' .&»S ?^'"-- ^to^ ? £ 

iteii *& J^ oc, jiao .;^i jj^ tf^ .^ 
&*i .<&? 1 ? * j& 2 £ i^ i ^ ^ :o £ ^ 

-*o^ &* «*&£ u0 ^ :j: ^ ^ ^ ^ 
^a »** gjtfo,*. ^ ^, ^ tt #f ^ ? ^ L ■£*. (') WAS i,«Mi«g^ 347 ..1 < . 4 If! - ' ■ ,.;aW w & lias :2la~« oc£ aaoio -ra :ia*? 
^sAo IiaaaA ^oA.\2 fjiof g«fj£ <4 .^i ♦*» 
J^a lAlaa \V? '«$ **** *** °* ^^f^f 

c-ajkdo U<7! lama -*-i 4*'m»o ^*^=P &¥ C^*? 
last ^*.a iai t>5? 00*2, oS; .aaS £> vO^»£ 

taai ^du aa*.o .<£ (t^i jS) »2 aa :^fi>ft>« 

.2*w* o<7J enanfla 
:&>£. atoa-isiax: <Lie- *©A jla*-* ow akao 
oaoi, ji^io .;a\xao23 iS^i ^t}»a ojS ^A* *^*CIO 
^Aaisa 2i^» 2wa -.g* 2iaa «a» :o?S aaojo ^4 

\iaaa :a»2 aa j*1o. c& ja«fow -iio .tAsbo: 

^pjocjai A>-a^ 5^3ot ^,? ^o*o .^ioia J*?°\ OCJ 

;io>3« **>«^^? •*?<* 2aa °"^? y O.SV* ? 13 ^fiLaoio 

ixio <^of :«r?«aoJ 2a3o\ ow A*t ? *^-?° .?&» aa »j— a. „!» 346 **»** ^ *A -*4*? **«<»» ?** ^asio »J»o • C P^ 3 
aa :;**&? 2oci fcj£o :^m Jooi 2a* pp ? 007 :&?0 

-erox^: J&o ^0TAh(A^3 i»2 Ji» -.^ jS^oo mtT pw 
aa ^4 (^ A^oo jniO? *oj.f*.o V o:\viv }ooi 
f?sr —if -croiA.3 Ixwxiti : &OJ& w<ro^2 ^"t.3 

lie* JaViLa oi*o>» £ ? :aapi aa Jen ^o :&« 
:oj3 &.2a loaaAa jSj . r ia» oiAola &SJ :^fto« 
2a*x» £%, ^io :*& lao\. 3J0 :ooi £001 ^i 

Aa- :*32 :-crosA Ju.a» i»2 :2'i3 ■ loc, lao 
aao .op 2_ixo3 v cAlio2 JS a^fca ffxso jiaao 

•r 3 ? &•>■ °v? -?~ :J ,?w tA^o* »aj» -°»??! «*»? 

:o *p3 »*,? £>** aa *2ai*? I ftmW . ^oXi. ajn»o jaSio 
aa 2*»\a 2i5ua :o&aaS »&p:o .ai^ xioio .yJa* 
^ ^L : v oA1io2j ? jlLlaa ..SWiri op 2afl 

: \*A^?£ «*^o- ^ c^tt? .aiS ,» 3a-aa> 2aoj> 
^ -iotr jaoao oraaaa J-paxo :&sa iJKoa- era »x.o 
v*aio :«oraX!^3 Js<& oiyo i*a— « 00V a*^ ^o. -a 346 .b>\» 33 ^b -330 ^MOmO 23oaa«U 4^2*3 j&SaoS -oroacu ^ou 007 

V <>CWJ 2J^3 OCT 2fl*S?? 2fcOA3J>» V i© 

:l33i> alv.a.\ v ai5^o v a*$? fcala v o<tj^33 

.(')Xfl»%i \* OJ3 ^3^03 £? 233003* £9 2oC| -OIO^-J? 

^^3333 :^i r O* ;A.V^ f**?—* «©>*•*» ,3»0 .tOOJt'pJg Cfc3 
' i, 4 ' » » • V ' '' ' 

• ;iA\», auio :0J3Om a«a« :cu^3. LX-o : M«ian o 
2qci i&yo o?S 2oej 5x00 Ji*> cristA 2oo? 2frj 30.0 
;x'3oV? }*>«***? 2'3303 \i. 0^ ioo? yfrfo ? : °£ 

2au3t> 001 .Jis^o 2JM& g > &OM*. ^o ^M***? 
;otr &L : 23*330 iruiao 2&.330 iaa 2^03*0 ^i-o* 
u 339 ^^2? :<rS 2ocr 330 2 33 1*>***>3 ^cri&saS r a& 

JBOX &3 ^X333 : v oA\iO*3 v 333 3»23 »9| &^333 

£ ;^.\ :**» ^33 2* 3oJ3 o2 2JSa «2 2^2o Icroi 

v &Alio2 ^» ;>>;;'S<n iLii-2 £2 .-^ ioou? -axm 

r.iwAr ^*3 ocj .2ocn 2iis -croso^fl 2x.3ij 2aJK3 ^o 
^fcSfta 3-f 232A liojlo ':2Ltoio (? Ja^?) 2^, 23-32 ^2 

tf jJi*? to? life**! ^ia frt* ^ -V* )Saio £ if* £) (') 

.(V .yfrS.-> >3j» ?**>? t-IxlcLt rfJLaciA^* i^AJt3r ojise ^oa^Oio ziNaossaJSa liA.? &*** ^""T^ 

Atoio ^: \x 2i<* fcalL? ora^s r?&?? '^Vp 

.ijaw atraki o%v\x;s iA ou^j 
:£i3 kw Jjooc-ia ;o<t! -0 j©^; a^ 2ao^ 

l*ia v omS 2oc? iy2 ^Acj^ .ooci I'iuix ^Il^n'ia 
r^Laei 0001 ^a*£) 3\» **« v ee£ia ^ ^* .&£*, 
^oS &=a Jocn ^moLl :a~o* epaxp : 230M owo 

.^ocnAv ufox 2ocr 3-xuo Joe; "a—i Axdo :«c!ocn2 ( ^?4|-^N? ^ .flfr f^fe jfcrf (») .^Sfl ^ (.) 
343 .JaA^b orNt&x ^3 &a?o\ .Jfaji Jiofsoa v o<Aao .^obii -Jxxi 
*?^ 9$ iJ^kxa <*>)£«** -J****? &***$A? 

<rJo: aliao Jsiao £U?o\, ■ai. &ao .oo£ Jft*^ 
JafiLjo Uaoa **?<ȣ? ^.oi^o uOjoajSo cr&3 .J&3 
• fjAi. nXaA i-'ia ^<Aa 3o£J ^p livvVoo &30*>0 

■ — ■ — • ■ 

.(V &4 AA.JJ 
*» 5" 343 -ouii.a. ocr isena :a»2o .loot ^aa*b}i Jt&aa <^i :ootr 
•Site ■**? i«^*? J?«l ffia «y^i?? :«^??»i? o<^ 
*oa-a!S v o*I jii»o :JS*2a-oif J^Ja -??<"* \^cr ^a 
\i ^aia ;.oiI .\i„. ai ~o -t r' .&a\» iAcr 2c&A 

* i I *■ ^^^ " #• * I* f \ ^1" , rm t " .* h 1 ' * 

a& ..bop ^iVtao :?Lai \L oai feiaaio icua'aco 
23jL..Sao ^ A . \-i :2<rA:a "Aiajao oiafts-. jl\k> ^.a 
*o ;is<oA,. .;^ ^dra yOcmsc aixi..\ 2u»:> Xoci 
:;»>0J3U?«3 i-aoi A-aaA orX^iis ioouia Jot :iioaa 
iiiaoa iDcr^a «bj :2aor .ocroaa aoa.>o oiiAa ioao2 
:2oo; ^ii>.2 I*?? Joafl £b 2^u .3:? Jo> .^kia 2a& 
cr^u *-»Js*io a*V v JhapA .aijtaaaS j^oor jAad&ao **oj 
0001 ^aopaapa :2iaa.opeb l»*a^ J*Lo a-i 2aa^ 
:aoi*> 2a\»)a 2iaao& ojS >>i?>2o .22*^*1 „cra\x 
v ocjru i aa>b : ;£- ^Acr A jpjoo ,a\. 2a\»? ZtiJIo 
2ia 2*A»a 2L| ctl^ iooua :^A»? cr»joooX ;x?aX3 
mKoso \^y . u o!<caa\^3 ^o^a \aaoS Jaaiap 
5^2 :uiS Joojj iaia ^aoa 2L30 : w oi 2&apa iV->y 
boj ia\a Jora? :»»2a 2*3*3 *aufcaa oof "Aaoiosisa 

.f*i&QJ03 GT^DoVl Xi-3 

' * I ' •» ' " 

v i-»? oj^cjJtuoA .V3so: 2iSoj ^a ^ ; i5*>\ 
(Tjldeaa) £3baa :^Aoy ^oj^a *ijox aio .■aSabbla 
(^07) ^2, v«3,??^? fei :*»«$2 J*aoov Ai 

— A\ IV *.<*mmmm v . 341 .ijAg? cr.S-3Jt 250«xA crMvflo .^Ld«3 tAisis£ ,*? ■ \*&* o*°" 
:.sA».\xZ ^at» U»-ii ^i? -S^a :«4 ****• 

baa £o .oJ>x*\\ SA'y^ 2*2 ?£A> umS^Jfef 
.A Aw'-' |v\s i?oi A2a 2ao>3- :-3^ m2> lS'o 
oc? .2aoi \i- ^iaS £g0 J*fis AcioJ #2, :,&» 
;l\«t> J£2 p*. i-S&aSii &6*V? -01 J&oa^ 2^2, **,? 

.Cod £2 2off! 3*oi ^*:?o :2£Lfi9 -a**** ,?? **«£ 
-<n©3*2 4i\. aa z£ix& -ojoi-i. £fcv : 2J^ ^s aa 
-^(^2,3 :2ao» 3* a»2o .2o» ;s>fl JJ&a MJj^?^ 
.00^ (?2xaSoV) <.? *# ■**»»# Pfo $ *» 

fe i : i*j )*-*? 2?w 45*0 **<&$? »&» ?? : °w 

tr.scA^ 2s£oso .ii-at locr -ais*2 ,aa 2ocj 2*-? 
5^2 *. nocj 2,3(7) ^.i? ^3 2^1 : ^aol : 2oen Xp2 aa 
;«.tio 233 iA_ Jjsaa .^mK t-oct r x:? ^a o>»-i? 
Ja^a ^*i :3<B( -?^»2 «?? "W «^°? **4* ^*" 
2» c .oicr ootr o**-x:o :2xaax3 230701^ cricrai 2o0I 

.©wis*, tsom £»i© .,iis ©lalia 0001 aicia^? 
v. ■ * * * ^- ■ , .■ 

Oj.fM.fe2, ti-ai ©*p lia©70 - Jiiaap 9\-? J?*.?? ^^ •&!^S> W«*M 340 

Jaac? £> .2i2 Aa&jqp «*>»>* #•«& >jo J»wo 

o<W? o^4 -oiauaV^i ooio :2*2 j$£ t^W? 2ixJ 
V^ai? <^i :-i^. ggftgtf ,Jtft& m^ :4a ?f 2 ? 

** ■*? =»*% «5 : **^° "^fe •* ?";"*" : *»*© 
•Axo cro., ^» loo- ^ o^ 2aa^ «**£ i*© .2a OOV a 

'¥$** *?%? J?™ ©r^ioao :22ia» A.^ }3ufl?A 

* r ' ■ ,• fir* « It 

£po il^osaa jioAa^kao £ ? &?ota*i ^aa ? iisS 

^aaodA «fl*kj :;**> tftfi ,» tfto^ 2iorj, 

}«ffi opufci oc- 42 ? ocr Jjb*a ^k J«oj' fcjV©^ 
&*?«\. -f ^a** 3 *•?<* oj.X2 r? ai .J^stoa 

I&otu&SJ ; ftl F^ ? Iboojii or*i»ai,o :2»©oji ? j&odi&fli 
.jaarCiaa 0rfr,lrjo soppx *£\~xo .jaSsibJa 

iocr ^3^2, :i£>>o &Lfe£, 9 2^2 £**•> &&, *3*0 


339 .JauS-S 01&M&X (tjLj^ *£ fjiao Aa?»jt «*«&•> oof ^W 

:&£»> 4kg*j» *•»*. 0l * J » r?** -"^ •*"' °^? f *? 
.Ja&i? ej«ao* ?*-*£ *»oi tf=>^»* 
ijA-ki, \i £» loci SaiL la; $it *lfe£ <£ Ji**» . 
loo, f» :ooj &»S -c*i- 99 . n ? loci l&A** 

.*.;*£'«?& a^ Jsi» op? J*A ■■&&*& 'mlfi of*** 

::* Jj&i£ cpsS : laooj. 9*3 ^«7 ,?»° -«&*r 

.£» 00? (*£*) £0 .*$* w 3 *"* r?* #■» *"• 
:£» ocr ^ i***^ v?»» ( (,) ^"ja-af» ^a 

^■^ : Jojs 0001 -sua? ^2 v ocAao .3*B6 2— 
jnix £? 2icr aois oi»? : aabj^o 2©oi J*fc<? *>•** 

tfcxa ^ ?2?or Na«» 1*mS 2>*CJ- ^yiabcA ^±>t 
.Aaii? ?~f^ wNaiii-o :;Jkoi*V>J» fefefr l>ooj- a* 3 & :*om ^a £ qSfa jfa i|A 4^ ^ «S 

$P? :,^p .jfcii^p J?dr £***• ^ J^ -il'i j^ 

^ A* 1*0* ^A s ^ ^ ^ o? "^ 

*? ?; S.> £ *!*. ^o*. v 5i ^ ^ .^^ 
*■»* <A«r aao .^Ax m*.£*> *WB&s*i ;*ai ? ^ 

»'? *c&& fc- ? oio :&a4 j&4 a^_xS ^ 2LjB 

— ' "'■ ** 


337 •JaAg,? OlJjte&S 

..crottxalo : jfrVn js*o&o .^<w*? opA s > $&?? 
:Joi £a©aS }»>*. ^tj« jaflo .>ao\ £p ^f ^ 
# Aw i^eou 7**yio -ova i*' ' -o^ 38 ^ *"*? ^ .?? 
»i*ft§a ^i» 9$%$ J<^i :#*«* *»*« £»?*• J^ 

licT-Qis -As tO&<* Jv-o'i 3b>a3 iaoi» Xi o'^o 
:>^» £ W^oa? ,?#**? £Q?> J»4v? &M *#3k 
^oav>M(b .<£-? ^*M«ftA v**^ ^W^ ^ *^ ? ^<* 
^eiao ^**i^ **»*? : v? W ^ «^ ** ** 

i.iO *>a &»£ :^o £^» £? flWrn rr* 31 ? 39 ? 

ufflft^I ^ ?»£> ^V*> =vfoAa? £=>* ***!• 
I&0 J&.1 '**&& Jo*?** 3 v? 1 * *■** r?^? ^* 

inisoi^ : .re.'Vy.s: £ ^'Asxi? o'mo . v oil ^'>*1 

^ (?^) oi£ voojj^ ^c^? .*&&(! SM- 

.e-iono •^THJnry fli»Jttaflo ii?»is ^»° :J»oo , 4* ; ? 
liic* opi ***?$? °.^ :wSi " ^° -re 30 $ *^C 

aiM-cri .oojXa JiixopaSo :oj(soi»*cra Jsaaaoow? 1 r i ■&A,.? oiAwi* 336 

&4 <* -.ted rfc vi o^> ^ .^ ^ ^ L4J 

j tf=Uo :fci»;o £ai» ||* f.sfcjfc ^ ^^ 
^b\2so *b;«iV? 2?? JB^B ^ aioj> ttjyfa 
tfocj, .^al ^o>suaj£ ft*^ :2&o; $& w? ^ 

j fctfoi i\h pfri lm :fcip2, $a±$ ?4 $££ ? u',| 

4$> .^^ 6# 2*2 ^« ? # £^ ^ ^ o? 
jiajo :li: *£ ^o^ £o :a »2 2 ? oc7^ .2i2 '&* 
>frM £aS* .A ^3 ^ v i ? £^ ^ 

•V*r ^SV ? M>? o ?^^ftiTf 

i».»XO :-Oji*Mjj &WU 23033 &>£» fcajafl ^i^.' 

.2-* l> ? o &^©aJbo £ ? ^ojJoii^ <-»£ iioiS 

£S £*= *, :2aaa ^ ^ ^ # ^ 

<f jfc) w (ty**) (■) 

336 ' ' s- ,• ■ *il ^ ,» xiy :Joff!& 2?« ^ia> ©fttjl Xa« »*. 
.isii jaaao isii &ae33 »3:o :kii Jw>. 

:o"-»ifl aaaco ..Vvvi otJvoA ox a»aa : v ©oA r iiio 
ov»,?Jd oi»: £ 233* jnasfl .^osj JsS2x 2Ll^c» 2»o 
oiool iS? :jk*. 33 ^o^^ap .o^ixx:? ^iap Ax 
laoia lijfcOA? yoejAx fcattfl : jumia 2333c 0001 
IdoctiA woieooj .ooieOL.3 jo —a .0107 .. oao^ku 
:Uer : jiacr o£ oiaoio : ftAy jaaiaS ^croaioo 
200*0*3 joiaso :2fiL3fo JJat 001 233^ 3? :JKaM 
s ^frffi 2^a? TiaaAa ^A ^Aab 2gbo 0070 .^ia ,3s 3*Js- 
fcitaJf aa r z ^Aao -laerj „croAi« ^Laows ^ aa 
2?oojl a~.s.\*o : v <s<rAa v oiisSi3 ■s.^oA : ^Aw 
06 JS3M2o ff>\ap Xii- <Ac! iioo .07^oS -cioaoAri 
yOOUM 2&.I :;.\oMo 2^ ^p,Xfi h»*o ier il'ioojS 
-asm 3a? ouoo : a»2 2aooj. .<£ «3\ isii 23^3 
r? ^aA* ?2iJ2a Aa2*A c£ 2a\ :23ao-3 2$Ji 
aa)2 :Uaoo 2Liia 2**3 kij 2*33 oopj| :e£ a&apj; 
jaase ^2 :3»2 ^oeFj. .23*^5^ «oj*ioi^ JaJ uS 
2,^03^ («W£) ftu2:(' ■''Yaywa&ay,') £ ^ao> 

..)> (*) .*^ua«»p ( 3 ) .?) ( 2 ) ..i-a* 0) 


Zr< 
•JaA^a OT^4a 334 

tf<&V*o . u oi£^iA ojafli ?a io E^riC &SfiA 

:-a2> -oioJ Joo: -oraLls oar calico: o^ ^bi 
^V»o •<■>-***? owax? ^>ocj4 ^2 >*!» j&$ -iio 
-oji^ij? ooen oaafSo :23oii$ *£. Jittisi aia. ji'er 

j **n* :-*» M iS^ .^ Jaw ^o* aaxjfc £ 

*» *• oar 4i ? \i^o s «^& cya*a jXi*c, ? jxais 
2ior ooro . j ni ia o a oocr ^iM^o^j ^J ? j^ j^ ? .* 
t^^ja^o :uboii^n2> <**£>*£ J»> *©*! *p 
£> a-i 2*cd r ,a l^xsoo :^e^M»> fa &£ 
*ofc*asp £ :u ia &m ^» .oiaai, 2^\ ^olcja 

-la** 4* ^* r$« .>4&> £ *S ^ 

«?f <.?2io> .ojaustt «aj ojS fa ai'ia !|0 awi ^i i 
A ox, fcoi ioor ^,2,3 ocr : dteoajxa* loci »oioLl 

^0407 ?o£ a*»2* Ii» :J^S S \i #A» £ gj^ 

*i*2 fciia iVi ^ :o£ oa*»2o oix ^©'a^' y 

* • ' v.- 333 ■ i^A^a atfs~$x »oic&X 2?oi 4» #2 2*A> :o^. £ jt .£ r-in. >ao tfa* 
dp Ss*J &&x£o ■•lsaaaia ^J £2,0 :owpaa aaolio 
2ia»2 Jaor £2o .^a$l ^ o*Axi ? ^<uii» 2?c£ 

:- 32 -*.?Ja4 >A« -i,?<n -07 -3 A i»;o loen oji-aoi :- al 
boioo? Jiaj li.1? I» $2, :2c£i £> ^ oji Aftuajb 
-cr<A\, ftUi A^ :A,ax. „o<aii. aAi^Jla am 2x&*fl 
iA, 2i^ .2aika ^f v?|? 3oi £ |4, :(('J? -0 va;o) 
(V^JjaaA,?) IiKoiA:xA pa»»o ©£ Js.2 oai JiaA 

ai^gi? «£ V ?V&? ri-i? j^oaAi :,A<$, ij^ ^.o 
?4& *>* iA, (< 4 >T W ) <^'^2) u*4 L 

:-3lA o& »\a»2o fetfc, ^p 2*2 .^xio ^i* ^U. 
^V!P : 1"iT» 9*°y? ^ma'i «?oi ^v.^ Aaor .2, :jai 
#*» «? J **? ooj ?-or<o\£o 2lx2 -o-cAi- otbosi ^o 
**4*> ^* *©*»» £ ? :«So iol ft^ggg :.A iaolo 
fclee? 33IB v o{rAid<A ^Aaa oS'jj : v ooA-? p£i 
;.soiA -oroa-: ^ ^axm .op oocr ^ia&a ^ia 
Ai <*£* 2*icA 2o<r (^wa&i?) Ay? ; £A s > »o .o*A ^A-Saaob ^c-oAi. oooi oiaae : . ocrisai*3 ■ao :-iraao liLus o%io :^J3t ? 2ftuS ^o -oroJK-2 
•#Ae> CJ**4* 333 

*•&■> Jiii ^ *$* zo& **j ^ ^ v^ 
.ails ^ap a»&J &ua© Jj&cuaia 

: v oa^L3 aatti, jofiv 4; : ^ fci»2e &&* ^ 
*^* r? vf^? ■*»«»» ^> My? Jxtf lA eaS^i 

*»2o tf* :$•«*, Joe: ojaw,? ^oojiao ^ ^ 
ioro ^^ ^^ 4M*fc £Ag> *&** 007 i^ 


331 


:2i2 ^3^? " 3M0 Ai -Aia3,ao>>3 : libaaai [lislo. 
<A« 2JS2 . v aAa w v2 ( V^sp) v aJSoao& jlo jus A? 
.jaonoxa ,'fo^-x> LJs.3 ,A*2 : ^*fc J**l Q^'T °?V, 
:^'ia\. ^&2ap© J&i. ^2 v oou» 0=1X0 a&ii. ^p yQivj 
2xi2 ^Aoi? :o& o'xsol.o yo^ab JscA o!s2 cpJSaio 
vAaoo v ocrA i>sap2 ^*>cf .^3 £p 3-iy Jftuvmi ^A-a* 
: oaA lil Ixoh -axa Lioau oSxj. :^aaf *^^? 
. oaiskfl)^. O0.\ lit o ; v oio3 is Ao wMoS Asp O.Vo^o 
As :-»xo o l^Aa o 2aax3 A2 - v o?3*3. <^2 IXcA^ 33 
v oowoi^S v oXi»aa3: A o2 .wbl'2 £9 yoaAa . eJNoaoJS 
:;~jtao A.OX. .wo Ai. oaaa o»3«3 .aim :£tt3 

2lsi2 tdis 00? v^ap^a y«i)sA;\i3p oi^^ms oar 

owe 23 ooi :^ A-JS2 2 A*? : 3»2o „croAk. -SiisI 

: ^0 3 03903-3 3302 3*03 06,\0 .CT.JW3* A f >^V 
A? ^i*33- *39 ioCO :<J A33 AolBcA jld&A iS3M33 

:3332,o v aiAi- >od:\: bmi ^ ? jl*i2 .(.— o) sV©«2 
2305s tS.3* .^3 oA\u v oicro : JSas3303O ts&'i ijjo? 
»JOi.O '-^3* A A.i*X3,0 ,013393 2002 2'i33WO :OVU3 

: v oiv*ic ^oisi2 Aooi 2ii.2 .(.\ :a .2.) .Xaisj&2 A 
33 2ion Ayy V v o*Aais«co A JLcboaoI ^ao ^Acro 
o«m :^3js JaiaA 2M33. Ztaeooft £9 yoisA2 ^3\£»O0 
t2jBcaoJ3 erNao3- i-**"?*? v*^ 3 ff* 3 ^** 50 ? rA* : :2xi2 


*&A<C> *>*4* 330 

■■xSxi6l ? ojoL. doc, o5u.^ ? jL^ ^^"4^ 
■»4> *o W ^ ji^ ^ ^ (?^xioi) 
^» -S^o ^ ^j £^ fc | ^ ^^ 
&&fr ■£» ^a ^ ^ ^i ^^ .^ g^ 

^oS jjifc^ -iii# ^ w ^; ^ ^^ 
V«4*> ^> r-**»? I ttoctoi 4,jpo j'xflyo, ^i 

t* «*&* **?* nr4 ^soaai '<1Lj^9 2Hua* jsij ^e^ 

fca\ oUo ,$j oaiojo :? octj.? 2o«u3© ^^ ^^ 
J*iS ^01$ ^«r9 : tf a»2 aa v o<rA^ osopbio :#a\» 329 


A>3U CT33JCO :C7pD3 C3X3 ^Of S)tS3 ^0 ^>CTO 

&3 Z&vaosJso .&--. aijoso ,i» tt^cra Ja-i : socrub 

2^3900733 ihaOJQ&l ( ''jCJuSJQoA CUoi. 3330 .^Ufl 

}*aoecr|33 ;;Ao .&**. -3A,o :I*a-J ^oruaSi jai. 
\i- 3J3>& J***Aj» ^»>o\.A r 3 rojwA ff >n3o .i-Xfl 
iieboS Job; Joct cuj oof Is-iuo i^A^b ;o*b 

JaA.b orftw^JtS £03x9 .a-os* .3303 oiiaole ^ao 
;Aen :>.xxao .'''is-o r^^P ^ t*" v*?? r^^ 3 

.J~3. oi -3-3 lAxrio'A uMj&3 :230OOl3 .30 wo\30 

■3a i.»\i t*: : i4aa*opo «oj Nis-i l=kxa+* -3 2*013 
i.\3i- ^34vO :jll330 33*Sg> JxM» &» x '\ ;*■• 
&a03 ^] Slo : v i»3 0J*So3uflf io?? 3 ^A*? * 3 
ttiooxdoo : Jcjlao*. „cr<A— . .is* »ia r?^ 3 .? t*-^ 

^z A ao^b ^2 &uy0 e&a oi&atio : llSa £*^3 
.^iXab >voo Js3Jco is2bwO .n»o« S^a IbMa assise 

fj^or ,so — ^>:m; tiA^o -810 • •*»■ .i» M= nji jbo^jjboj) (*) 
•88 .^. iviao ?»?=» .Sioj ai^joia) ( 3 ) (S'826 .aaa. Mi? 

Uvi r oc- ^..\t\ iuiio j£walt» »» ,386 .oil. &igqi £lA s ? oj*—330 

.(V293 .*\ ¥ *. 

«**.! £ 2 ? «* 2*j ? : wi i ^^oiSi <W ^ :o £ 
! .">«S^ij ^oerj^^vo :<nfiU^2o ^A^ : jia i ;-ff, 

•••« r**** yjgi £££ ^^ ^' j^*^ 

' :oj> «&»la &i» fc> ^ ^ ^ ^ ^^ 

j tt»> hm iHy 2o£i ? e,a j^, ^ ^^ .^ 
4**9 *P% <* ^d, A-&6 :2^ ^J ^ £g 
f,) *V*»o2 M »£ i^p ,^ ^d^^^j 
:o4J3, \io rer^oi ,iio c^ i^ . ^^^ 

^ *^ * ** « **^w • *~*,*i) .( v i^Ij) ( • 1 

«? .818 .** fW ^ £ .^ J| ^ Vl ^ uw al0 ^ ^ 327 .Jr*A r b crfiwax • fi.il ojja J&1 XL loot Sou»o : Jmx ^o Zaofoia 

rf**K?? : J-po» pla ^ufcaa #?**a oja -001 is-Jo 
r ? 007 .kii fii ;i*» Jiof3,? : «n^ lacr A,aoa9 

i.otr oiu.*ooo .&« &\«a A-ab :o>S k*a.isk; 

JSfft^. JsZa Zaor iXoaos cj*:s*2 ZcrAl ^0 -a *i*i? zojilfejp 

9a ^a v oio? .Uax £g c£ -•-Ala Zacf lot- v oerA 
wi*or .^JJkZAjo* &*Kaao fib Za-oia 0001 : oiaax 

:^i)io3 3 f^Ae -croivi : ;*~b Jar iJKoasai) .aicr 
v ocwoi. aaa*o .2.aa'aa \TurtftSa jsaaS ads - ftf U 
<wxx: &o : u oia*9a£ *» fUaaaa oaaisk^ ija'ia 
l^utLo Co a ^omM ^oil Z~»o .ojSkaattS iirtaS 
.£ «i3a <*^%3 v oil o-apai oaJsxZa ^A-i^o :a^a 
ZJKaaio fii 0^1 crA ^3cro - v bcroai- v oa2 cuis^i 

.f»b craA Jas 
jsokyLoaa ;^\» aiiS :CoocL AAa ado Jaso 
:o^.2 ai -IfOi? liaooa ^bc&a crJsbA .OJttaisaa 
Zaoia : v bcA aaoZo .ojS fts*~<SZ,a Jot Us; .oiZ vr ^Om .(SU&p) V) •«9f ^»^? **??*> i?A 5 -*»? 0?M*> &t&^, ooo) oxiaft^ : ^ ^ ^ : #5 ? ^\^ 
^ j£pa r? £a ^i-4© j^bdHs 0001 ^ 

Jtta© : iwoio? 23*^ aii^ \i J&aiaa 2s5 j^ 
<^ &xe .;&&£ ;ai ? 2^ ^ ^ ^ ^ 

Jiaw? ^ ;U aio .joQi^j^jcaiJ \i ^ £ ? 
:oof lA^ac .lom x'lit 2&ato 2s3 jioXja : *£& 

:Jowa4,o 2a? 2o*« jai^^^i^o* ;££, ^ M flVfo 
£&» o£ ^> :£** 2iA 5 > ^ ^5 cior'ai 


325 .J&oogia oaopais f'^\ jlsiis 

laxo ;Ii>M? Jnaiy v bcjAa^ |o? &B?» JjAm *>**4* «0»i ? ^ ££* 324 

| .*. :«»* ^ 4S« * ? jii> *J : ^ ^ 
=*« » voo^p ^ ^» ^ c .^ i? ^^ 

«*** AM, ^ .^^ ^ 
<^ ^ 4i« -4«ao £.£ ^ $$ £ . -44 

■*• :W9 ^* &* .^ ^ ^ ^ 
**?? 1^*44* wax jio,^ ^3^0 WfcS ^ 

>A\ immiil. 323 


^tlo :^ ^30,. 2aA> (» ijfa ;iiAo»? aA ^wai 

^ap aa wfrAS is :jqo*»o?o;^ 2aSap -Vsas ^? as 

:i»jo 2.0&2 &oS w enoa*2 J»i3© •?PP9ft« £a»? 
^s? :24o2>o jlsox? 3^» *&&* *» <£ ^ 4? * 
^Jm3 lSo .A *i? ^»~?? laoio* «j^afl*a»? Jaaox 
\^V £o :Uojii? la.'V'nS *-? ^ -.sousom? ii>s 

-?*y> jo'SoSo ^on^i attaxo .2uo»0po liAi 

fft AAi ;^ i>.iisoi ^uo 2vcA aflAoo :Jaaa? 
«r^»-30 :»a\»? ottooA Jilpatt o-ojoo -lao\. 

-o-iiii \i Afiio ; a \-rt Ai.© . v o<^si? £xm -o-?»; 

v oo-o loei iUo :&32? laAi- ^ vf ^^* ^*-° 
:xe2,3A ^?oao c*jA J©01 -ai-iio .;c£A -A£»o 

cAxi oas ,as? o'or fcio .2aat) jjo -niiio 3t*A> 
^oii Isold ^ aa ioj^sox? &4*pi 2i2 *** 


.*>«&3i3 «<wi? JpU, &»* 322 

*}*» *W^ %± **• :*d <* iL&^^i 
V?^? ****** *^>? •***<*?> <A* :^ ? «i 

*r? ^- -*^- b ^ ^^° = v ^ ^ 

4&j ^ ^<*1* jpfi^ fl^ jjjj^ 


-tn-'*i TmSm 321 .JbQ/o&lp osoybl? t.S\ jliabfc 

^isso? 2a- :-i» yO&Ud Ui Jjo : i»:o v oo>aoaO 
.yoa^ 2i2 *XA. -Aj? ^ao :<A oi»l ^o&S 2^2 
^.xoi Veer 3-2 laoi &A*a»3 loo- iy2i 2 -A a o jocuO? 
llsia ;At> 2asoo. «is i>-S :a»2 23aaj&32 gca^iso 

2i.32a ^crofi: t VL,jg) ai : uo2o 2aAaa* 2ia» ^£»0T 

a "»,•'• .aa~ouL2o ^aoi. oik .jdifA Ji^otorfetao & 
v okii a£& yOcxMao :1sg\ jao\.">,il33 2fcaiaoaa 
^ak 2a\ss JO*tS? pad ^p? :2i2 jLala .2a2 J&2o 
fc»na Xi-3 X.«^ JJUsoaa loro yOoeu to- ^N-2 
'A 23cr ?s.tj>» uO| ja>ftfad2 .2 : jb>cuo£2 yl u aa&S 
:aao2o law -=**~^2 lAaa/sfli JCa-a» ^.b*oi .2ii Jol 
JxAv. a*3 liaseu 2o&2 r a-a :}iw oej iiAi jnaafl 

^i* oa>*o (niaL ,ia.\. t Vo^2o Jb*asa oai tlBo 
4£Lasoa .oo&a ia&ao Jaiis 2fsaoao 2*ij*,o :23ofl3 
:2>.aaattS f>.\iin r ? 3ao .:=a\^ afi^Ubo : v ©<t»oA. 

oj&a 2a-ika «SLi- aaa 2ocjo .2£aCUBSi jo-a» .1. ^ L .aD^i, 0|? o^i ? g^ ^ 320 

&° :-#i? &** # ? .# ^j- ^ £i ^ 
■* *£ * i(tA %*) *«f* ^* ^ , 

V?°A ***** -V^ .?•»* J-NJ* ?^S *.£ OttDO j^i 

op. £j :£ : ff i*i ^|J , op] ^ ^ ^ ' .^ 

:wo2,o ^, ^ ii n? u^o^i . 2 ^ ^ 
***?* <* *^*»? *U9-oj* *W «i :jia fl J nn -S 2iaJ 

2^0*3 fci^ £ .j^ ^ ^^ ^ 

t?& ^o# ^ ^^ ^ j^ ^ o 

■^ r£ ^*f* •&*»?» ^cucifii? ^kisp butM 

*M? *>4? *■»>* :*4**fc i^p ij«u*£ ? -.& 
319 -JBJOuoSIa esojj&ia ;.\\ 1*jmX 

A,iu lS? : loc i»2 jtll Aa? «w ^ad : ixswa cA 
A*sis iA oct -vAjo ^o j&o ioer epaJS :ojS ill 
i&j+poa oA Ss*l J«io Iroi? : aouao opiAia 2ooi 

2a3,j30 :Joct- A,b- oil .AsA ^uoaaa :mS &&o ioo- 
: <l.V>"» Jow =£- J*»* 5^1* ■•*<,?***(! >*A ^ ^ 
«3— i SAO -JsAo :„croi.Oi*0 nOICfcii 00 JuA {i.13 

.iua JsLa Jo en piii Jiaoi ejS 
ctVmlo .iJNi^A jAao is\.cri3o :&lo£o >oa **3-cr 

ISaflio S I :s.cA ecn iiaicj .o.Jy.^oXiI joo.\,rotA2 
^0) :2»«ai v ai2 *xo Je&2a iA, cr^wa,. . Aivdkol 
oax&o .^aiiay AsA v ocua.ia *AA>^ Jio» klia 
ii c^bcrXeA l&iio l4\X\t Jocni oi-«r»3? :.QO>Sd» 
^c^icAsaia ?>A»A Aacn -woaAi .cra-ia liLaa 
(Aaaao ^Aso oCuiS? fts&b :2oc: aoucb OOJO .2>.ajA 
ooo! A^_ Ixia ai uo<r ii- lAo J2A0 :op 090! 
^CTjoAiJ 2rn 3.NCUJ ^Lioro .2*is \i-? ^>i -croAi* 
:oiy*2 ^0 2*Sjoa cAnx jCa.i»o jQ.^.floJSj.io .;.Si^ 
wffl 3-; :2oAmA oCD^So^Sii i»2© -OJ3 oi»3.s:o 
*?^A*J3 is*: a-J ojim IfW* 41 2cjs :is*Axl? &m-jb» 


1 ..' V 
.joaa&za oaojcjia h.\\^ &»& 318 iA, #5 as* .$$ aJS p^f 4ft oj^ ? ^ 
***)? Jii» **&£ ^iSftopo : u o?q^ ? o*^ nvFutiyj 

<*»*»© :^ ;oo» *4*a* ? fis^ ^ .,£ ? /-^ 

j tf? «p i«j *4**ao }io* ? fyfc £> j^ ^ 

tyft X*h £ ? Jfl ^ J<* :i»^o cjj&ia <tu».\ 

*»** £» ;oc ^ £ .^^ ^ 0?? ^ ^^ 

^>S*> &*** ,*?<» s wio^> o*»i:o oufeid ^\fla 

#4". A ' f~~* * * 

ff ^° A* *^P!3 .<4 ••"! tfg^lo Js? ;*as 

: ^ 8 -oje&is oocr ^i^o :enJs<A axiao Zija 

$20 .?0<N» £> £ }*„ £ ? .^ jj^ jj^ ^ 

— : — — L_J LI 
317 


? lanr -a «pi 2ii : 2?©! i»i <**$& °?I ■-^ a *^° 
fc^^a si $01 kS tMa 2oja l$3 a.*. £ 
iii \i? 2i& 2afl£s Z*cro I !>!*»> ouaxs \Wo 
joen&i -pi 2am oik iaa .en^iS a»2o .cjj? \aer Jof 

fflT <lA A cA *«3 Jeer aaoaiopo cjS -zvOo .Ja I**~ 
Ja'aas: :c& a»2o ojalio SB* JaaA^ <*R ^? 
slaaS*. oor afc a»2 ?2aci gi.w\ cjaax ^ :^jAv 
•olxAis aaa2 JjyA*^- aaoaAoo aao .J©ac>il2 otsas 
>S^ ,A juqAJ .«*ocpi Js*a\o '.*>» JtbX, «S asa 
tt a«i JfSoj 2m? :.?a2o Jai^ 2aaaa :2aoi $*£» ^aa 
t fAfwA ^0 t*f 2 liis jaAaaj oo? :^*cjaa ^o ^osi ..A 
-. v ocr.\asaJi fcA^fSj aa :«ooa3^ fcoa J^aiaaS 

:^jua» ^> o»S Jaaai? ouoia aa JaAbal ^a*a 
^ vOSlo ;2a*a^a 2aaato2a- 2avA '^apiso XoS aid 
oi- r » ^oao? .2iuA -»3»aaS aefco 2&«aa o)**s> 
.oov».so -.Jaaoa 2a»a 2Jy*ioaaa 2 vrt \,no o ftfayi 
:o& oeoi t .\n;* lavA? 2aJ\o» \a. >A a~o 
g Yu«Th iicra : w aaoio 2a:A*i ^iws oeoi v t .. ym o .jaoui&aia oaojoia ;.\y J*i3jjs 316 * * ' » \ ■ iff ■ < 

??° ^^ «^» n>* t*-?**- &4*? -ora»i^ 

**~o uofc&i* jnuaj :iocr ofvo &ia? &sAA ?*Atv 
^=US ,\sA ^p &£»> liiK Ai? s &A g ? 2ia 

ma ii~o otkL Jos; ai^aoo :ojois!s2 2fc» aao .Jooi 
Uio il'islo loin ^i; 5cA ,j»o .^lILerj foSo J&S 

:^a«2 iLifisS ,*iiJsio .^wonteLa isoaiooo loci 

A*?* iaA s ? **}* yoojia \i ? fr*o i^yis ^sjia 
3*^a »cnolia |U^m cjS *W fc&kacjio .loa 
:<7uao.\o foo- ^Aoyao :oj^ oo> ^ £a 2*'a«2 
&ii* Ai ,aao j|^o .tyfrg c£ ggyfr *i2 ^j 
*\oo :i» ? ^:o -X.3J3 ^ ^cro\i. Joe ^jqucd? oc* 
lio> is*i? •- 1?07 ii Jo\ a» :2o©i a»l oixiiiS oA 
Joio :;otr a-m lioXa &«y Ixao'iab :^A 5 ? 

aaa zyxil aa criV9 loo- x'Ap caqct lorn aaoaao 

iotr ^M3 : 20013 .S& aao .^iaA Ai. oix^aila 
eoen m*v :> ai x. A\aa» aaa : ;:Aj© j» 

316 •dtoao&is ©aoycoia ;/ \\ jlusjs 2**. .2*2 ■*.*! j£ :^i» JoOT r ,? 2»» .avui-is i . \>> 

as 3>fl f» .1^2 .^io 5ani i wy<i a &\«a ti*3 
^ is-!? Us so&aa &o : Ji-o»i A 2si2? 2i*?a 
2iaa- iaa :frAtt>„\ ass2o .Jo&2a cnaaa ;£.attfeo^9 

.2*0 : v >Q3Xap 2s\» dQ-a? ^spa ,A-2 \x A^o 

^ Jh-Js*2a -<* lisaiwi \i. ^ Ajoo; :^.a 0107 
^.ua aa .^uii1> 2<ro »\ocr Jteniispb \\jp iJaSRas 
.ox>isis2o aaapp *A^? sfttAa ocr &» :oocn 
aftio :pa» \aa 2ali- <u"i 2a3:j ?\.Vru ;nJd© 
: r *o.\o ^NxS ji&ia li^bas <*» 23*x» 2xa*a £» 
ftV ** jM&s'a -or :oor 2aaaa ^saio tr*^M? ^aeo 
;^>3a T is2 2i*ao»a v oov>oo.a U?i XAo paO r»? 
iaoaa. :^ax O^fc&^o ^aio JJaaJsik* paJB o>>»Ia 
2»o*s 2ad^30 .2i*?a30 oa*i-N^I crap e'er IbooA 
r »jtoa jSja aao .jiaiao ^p 2aAaeu JiAi :aocnj _aa 
.'J«qi &X? 0^3 \>. JsJ £ #2, :&>M J»- ^»* 
.jaa&&hi aptrjsly lS\ jltiois 314 ;iaiao po3 £t> 42o .0001 ^A^iao 2j,x.2 fiatt ^o3 

: r?M» **>*? jAiao .oow w ftw» 2utfr\ 232a g^r 

;<r^:3 Uajsofi r irfr : A3is2 i*>i*»? £»»^ =o3 ai 

lAaxSa otro .009) ^aa>3i coaa ^^-*\. ^j, ;o©3 ^--^ 

2io c eo?o -.0?ftttV» *JtB3oa ^-3 iioii aoi* 2i.au, 
9 * -** ' * 1 1 • ■ ' » * t •' 

1A*m ocro :-3-jo 2©W ass ln.3» ^aoiV friti^rn 
:2**a 2-safl £9 ofB$2o 2*3JS .d^aj si 2a*3*f S^SNS 
iuiixA tfli 901. 2*^,3 2~oi tT4xaofl3 IwNip 001 ;jno aafis*e oj-b^o : ©001 oaoa iJkiiJaro OIOT V" ^*-ioo & j&»tt3 2^2 aA :oo(r ^Aii x-3 3* ? y& i 
aa oao? v f t . ri\ aa» ^2 iA^ yOtr^kLi .^oojj Jsocn 
2s^4o ; v oau33iaV \i open v oo>iv2 2*aor 103*33 
^ep o'er 4^2o .Jj-ixo 2een ;<r« v o 01.30 0*03 lioso 

u3£U» OXi..\.\;o 3Qm\-I OOO- 03033 23&A 2X303 

\. .. ■ . , „ . 5— •— ' . 

oajpss ear 2xws3 ^iiio $&,.:> OCT ^io : ooo- 
2i\» J3CU3 3 3 o'er ^.io : . boirAa Ja\ ;^.h „ 
tA^Io ^>ia3 3A0 .ootr ^wuisss 2ocr 2ia .aop 
^2i»o : v ocrj3aija> fo A ta i, JSaS 03-. : ^»3 yOt/puLo 
-ocr ^ Xao ^opp ^V.2 Xi- :crusp ^lo crA 000 

SSMfl «^2 I^OoA 333:0 .2X3S33 &U*?*!? yOCUsj 

( Voiapi^ii ) caaoo\.'\^ ai,? ztfao'ia v ooA fcisoia 


313 .jsoodia oacrjtals ;.\\ 2*uods -, :iV3 ajA-i i/aia ^ao £os* A..\l aoJsso &? 

ispjta ji^A^A .S^ £0 v oc^iM siwJsjJo .J*-? 
ojaab <Ajb .aVUU : v oi: 2'i3J3bb ^2 2*-ao? .yiao 
v eu6dtiO v oxl.\»\i? : 3*»^ *??k° v*^° **^? 
: v ftvvirt ?U -^ if? : **»! v'osso .2iil>. jai 
,<y4a» ^a oa.,\;f>cr ..oa*aati ^ap v ooA Ja2 *oiVsoo 
: v ooutfii? ia'biA I—.? 2XaA*A ©oci enable: :2^. ^ 
Ck^o .<Aab>.o aAb iiaa^c^ob jJV>Sio po lil^'iSo 
:oi'sa^o ****^o : J&cutoopolJS ib\ab? ou*i.b loer 
.cn-aaxaap 2*c\..lii ;*b\.no jxic> \>. M10 
aali 3*1? Is 5 ^3 oar syivwyw 2c&2 001 ^b*oj 
:lcn«'ia l***»^ iixAcu. ^ni? Js,. :2a«tfb 2^bo2 £> 
249T iiai^b :i?oa? -fcwln-i 2^-3 Ji&tttt i^i>i« 
licnujo iaojcb 23JU \*^ibo .cjJSi»b-3 0901 -^Ar 4 
A^4k ^» ojilip «,asaoi ? o :<*Jsai.:> XisaJls p» 
2-Q33 orsaieu, A^V»i?o -ovs o'^V? -t i - Q V? ?V\» 
'Asokxi y,oioo5.3i iib,o : ib\» jocuoo^oI-S Xi, 
<ni*\.30 JauSii \o2 jAx po «i-cn .oifScka*a jNAvi 
odr? :l*b>»b Jw 2*bai:t ojisi :(Adolius) jtaA?:? 

J ^S t : < *" f ^^ &?* °^A ^^-V? s *»«n ^*?ug>>» lA.?oao 
*» lijso :©oo] ^iS ^ois ^bfc 2»o* £a£So 2,ai>>o 


•Aoi&aia o ? c«d; ? ^ &&* 3l2 

{■h^K &**N *4<r Ai. ? ^*xis t* r .s^s ? ;^^ 
.\vi*5so toacjSJa opou^lp 

fc^i ;?OO3 ? yAGi^ OEWai^ ifyj ^ tf^ 

•^4 #5 » s^?aS Js^io N%o .j^ 
<&^e> ^?©cue cAjyiaS oa, s o .ift^j fc^ ? ;£&«*, 

^ #*• :«9* <A*i Jl**^, &\*» ? u ofai ? ;b 
:;iai»^ *&£ ^otttoflifl .ooen «^| ^^| jofd 

tfp rW? £»* *i i^?* jbio^s ^aoftdi 

°.?> «M -v?°^»? ^3o7 JbtfaV sua :a A ? 
Joo, ^ ^ : ^o, Ski jp£ ^^^ ^ ."^i 

4&& ^w isSi ;o ^ ^| ^ 6a^i 
^rN* A?,? aa^fl? SOO01 r iii *<* tfl-ao 


311 .vAOffi&is apcjsl? ;«.S.\, ^U9.\ 


liiao j a\y J?** M"* .?? . -aXaAa ^xoOm3 Uoosa 
liao.<rao .ocrM.k.13 :1>\»3 '"'Jiaa^cnao '''jcooaiio -3 <o«»>«*a» ( 4 ), aodoa : ■ oiaoio >~ txi- 3«i kO 
IsaniooVvn <jo*cj;s.»\ao :iwia 2*.o\=i % oioj (Si ii»3©bfl3 

|6> ^3A3 <A*i 5J>. jlxo^ao :?in^i 3o.Uo -.JxCa? 
paalia *??,? - Q ^ f* 3 ^»a**»S»>fc» +**»>» poSo IS 2a 

v oi£LJ\i ' '''oua cg.TU.NJjp Jauaii? ^ 2'iXao uxij^o 
.;a*» i^ifao pa3 \i.a 2a Jo? v ocr^oa»3aaD ^ao 
-.^ocjois ^Sat Jia-bjao nAtot Ji^tr o^a^xjb jiiujo 
-. v bov3^3 i«ls 233X3 ^ ,} otojoo Jsia (' O, a»4\«o 
3^.XjoI lo^ia liKo nnVtii w«aAa *-Aer ' 'ia 

.53&\~J^2o Aasiotlo 
aaAaolo :o*or Is? c&ao ?>Vp j&cub? .V^soo 
Js * J ??r k i- 30 ^" i^aSS,ap3 jS.nin*i J.i.'^Vp ;,%\,ab 
.2iso-b»o 2,%\ab J&cwjJSai ia ' "' j»cuj©o:>o;:s 

(AU;a/</irast.) VJ&osia Yjjjobiiii.NI) .Jbocu.'o r j juo.m; I 1 ) 

'..Jio&iSJL? ( 4 j --fiiol* 0) . . . jiioojjo ( *) .(Thi-.oihiWIs el lURWJS 

wi.oioj ( B ) ..jpo (0 ..Jito? (*) .iuLauoi I s ) 

.^SupjaC') .)*•(") .BtooC") .»iw>("\) .(VotNoi^o*. 


.*»«&aia *».?*w?i? u\ ^i)K 310 4*#y :i?oi» AL ^ o*£ *«* .'^ # 

vOoji *i* ^i? : Joe, a*;** *&* tt? 08,' 

(%««*&fltf$l v j .^ j^^ ^^ ^^ v? *?*? (7) ^a^=i 2,0'ia ^oj^wa ^oo^a :<%«*£, 
a: ^ jiib, :2 ^» ;^ ^VSlS \**#M 

- 9 ^S V* OOJ » '*$& £•*? ^4* «.?=»? ^o 

.#Si •B»0 dots ^S* £ ;^oa^, ? ^^ 

^ofcoscuo :6p ^u^ v att»X«o : ^\^\t 2flJ*a ftV 


309 .J»cu»3i3 o?cvoi? J-^V ^^ *IV ^J ;»Aa . .\co\j3? .oo]^ oua »a ;2iaso3 Ilia ^Aej 
.;a.aub £»? . ooj^oaaaViSM? Jfco^o ^ap ZytxrSx 

;*ouia 2?oi£ fo'As, X^. :o\» n >b oislo ;-»**? 

,**.ea\sb £»v**£ ^#fN? &*** r^^ 3 :J *? 3 \?°>**?S 
jwftti aflT o\\4 v ocrjcr?o y6o&JO*6 .i&03*iS &&1 

yip . v o-»-.s: £ ^xoj ^oo :o<x£JkjI yOfWO :&%»»? 

.oil -*\-,- 3?Jo : .\ao-^io S\ap Asa* r^ 

;AsoAs \i, o?iM> ^oisr 2?oaa» ^3 1*4 =',»»*• 
2fcoA& Xi oa\a»io :jLl? r-*?*^ °V*° : v^^*? 

$*oV? <* *H^ : ****** *J«£j># ft? ok. ^oi^P ' *?*V *A* ? o,^^ ^. 

■*°>°*>a . Wild c\^ 3 <iiWV* ^ ' . ^ 

*■*• .*. .** «*, ^^ £T» »j ***• 


307 .jaojoSia osoyal? 1 *' . S\ . J*o9*> ("); r^ilo^r jS-V^ o^a tfw SVna oaAxo .^oS >'^«M{| 

oou» 2*s3a*> (Mjiliaoa ooo- ^bw? :J»33*opp3 2*p 

• A"f fff ccvbio &»>? ii^a*. Zaod Ouajbio 

ooci ^JSO ,23ft\, (%■£*■»#• £**«£ •»>*»• 

£,W\ -voav^.? jibs** 4!L lfc*>=uo ( ^<&^ 

^lo :&*«?&£ *?* ^r*° 0!: ? , > , ' ^°* *** ^J*** 

:< s >2a^»3 y;\^' f -?? 1 v* i '^ p? ^*- ^ *** 

lutnrffru *o!» loo) jfcjoo .li-S? **:>**» *•« 
.j»ao3I? 2»xA Id^m uoe^O? ;^?o :!»&; lofffo 

I n^fifllMTE 2*wj>> v«o^A &S-3 ^ooi? -v«oP 
oepfcl ;\.Vn, £2 .-otoikB jo ofli*? «?oi &*£$■ 

iiiiwoi \.V»i ,*» &sa ^> ojS loir JiAiO :*$ ; ?* .Mont-Ochlos .Jt«W) 0) lo* ,u»o (?) •ffriH"> O .^\i P (i) ^jUSj* ( 4 ) -oooaia oaojoia j'-'S^ ^o.s 306 £??o>* :^A4 ^<^a ^ ( ^^ ? ^^ 
= ^^» fciLSo 445 «^j ^ '^^^ 

:>:«* ^ ,okii ^^ < 4 Mofc»» :=i.sj 

^ ^J e?JO H-WH*I *» ^2 2o* ^'j 
*»ai&3A 2^ ♦raflojAo ^2, S( ^ ? ^jj ^^ 

:2^i ^ ;oc .cbi^o li^.**^ tfj, ; 

: v i»2o o4».S2, ^a ^ 4^ 2^, oeo, ^ 

Wj *,** X2L*i 2^ ^ .3^ aobW^, I 
-M <* ? &,»$ £ ? p 2iSi ? 2>b© ? tf f :2io^ 
£© :2*^ .oraikib sl^lo j^ ^ ^ .^ 

|^$ "^ *V? 3* -iflSjg hearts jp 4^3 jo^ •*■*«■•• <♦) "Tjtf* (O^te, pj 306 .jaoto&b moj©?? h$K &*»* 

2a'i$o0f? li&ofco ffWwwp voc^i -oroUo 
)&* ^ 4* ***? 1&¥> ??? «*«*$*■ £g 

*» «oto»?u v^i ^io Iv o»J £&*, «*« iff*4J 
-.^ii? laAia i-»\,? ^oajxp ialmo : % ©<*j4=» **»,? 
^ojS ail,© 4*$$ *?* J*?** 3 •*•> ***** *^ A * 
2o£i ? }^i 2^*3 ^& ,•*** # «**$ :^P 

^**ta £<> 8 *** ^^* ^> ^?* ^ ? 

-.i»:o ji*. «mo&*i 2tto\, ?tt- jKWwvw ^or 
-.0^0 ^M WjUjo j^Ufb :>♦*♦>< ;^i £ W -«wtfl 

riv® ■&>**?* v^?°^ ? ^^ ^ *^' ? °^ ? 

^aioso wfcofcJ? **>o»ji£ r+*4? &*°iucftv? 
felLvi ««rro£a*J V W? 2»^»?? : £*3? ^« b9 ^? 3 
pajd !*■%, 2Ufc? la^fr ^pA tf? 4" '^4* 


■^ooflia opomj-, jlX &i* 304 

V<* -\aa ^67 aa ^(TV'^ia ojflua f > ji; 4^ 

?»ej« llovkxo .-»i*tf ^i, ^er^ia acu,o 
:ooc7 yom^l &Sk \i, Wj^j£ a jikaa) ;*,&' 

J ^ <*? :^b, ?? ji^o ^ii ? ojL.s'&i, ,^0 

' tf& ©ooi ^ ^'o^ ^o, :o ^ ^^^^ 

&M ^ vfojlfli lio :Ja' 3 i ft^ ^ '^ 

a&a? :^3 |?? tf^so .yooj^p ^xd; ^ F);^ ^ 
Jiaoi^ ,0*2 ^2,0 v oli :2ooi 2*„\» 2iafc4 ^a 

■^V^; r^fiiio £& 2a\ap joa^a ^oowai «4»2, 


1 

303 .joaoflla opavolp ?«S\, 2»iaoN 2i*3«3 oSj 23*339 iJu.o : {ooi jsa.33 iisa-opop baser! 
23—2 ,n\\-A ^\«30 19)3000 :;ocr A*ifl luiL? 
Uo\2 ioer 2ior -.;i>ioMi.S? 233 loot lioT .Ssooi 
: iojUM^ liofcais 2oo) 2ior '.i*'*^ #£■*» A 58 ,? 
x v\"'-%Yf lj*ia? IjcsI .ojj ©ojipisJSjj J-Js-iiso lAis 
'AA^is .2ooi ii-fisoap ^<7uao oi^b :£~ioV, ^V -ocr 

. 036313 OOOT ^-3.^35 33 :OO0) ^\>3fl ),U>T3 J30X 
.2o0l (1) &Mis .OOjJsflU.AO 23U.3 &I3 J» .OOJJLUi 

-.Ih^ub ' ' ! 23i\ ^o iU*339? o^dox oocr ^juu 
Lbcr ^kaj* 2aA3 23393 .OOCr ^33^93 ^oouu ^Ap 
joA .^3? ^'3^3 ( ''000! ^V?) iyO^^wS ipAx \>. 
oocr ^3-» jk.i.ya? ^.3 2poJt —ocr ^iija; v ocnAa« 
.OOO) <-» 2s*'3jej3 I'iiS yoouap \A 33 : v o\ < V\p 
23^9 2i33*opO 33 Vjocr 2xb 2i or ^903 2sU oo| 2i*i 
Jojai :2acw' ? iS? 2xi2 ^p v 03^X43 :oooj r ,ia ^ 
:oocr ,-3039 2S . oov'oj^ia fJao :ooen ^ida ^ocr^ina 
^bc£p li^ol ^3? :oocr ^oua'Xao ^oouso-b ^3? 293-3 
'■''li-aJsap 2i^Ao2a 2— Jtao? r ? ojfcott»»o) .2ooi a-x- 
.ocfXoj33*fi>.aap :,i,tio.3.?o 23 3X3 2^Lio :dvboi 

.Oocr ^»3*»3tS39 ,^^*(S) (T^^C?)0) .^"rt^^o)" 
^aius&ls oaomjia ?VS\, jlis»is 302 &l*fta6 :eooi ^.\»S*> ^£U» aa laiaaft^ . o^'So 
JaVoij A* ^eo 4*oaa*? £\-o ^ ^ ^4** ^oo^i 

Jsa ji*toi3o :2aa>j Jjaa-'raai ^oojS ooer ^ali 
*£• ©oci ^juia %> ? jaJA ^©^ 00 o- ^aaib* 

£a ^ ;>Wa £, j asJ[ ^» :o ^ ^ J ^ oi? 
©©01 A\.<opo :^£io 00c* ^ai ;».aiI»o^aS 
oooi ^ox SAO .j&a joaa ooot ^aa» ^iXAoo 
fii»? Uaa-s 0067 ^-JL^^ip s^&ov* £j, 

J& *ka ^Ao ohm r ji»> r a ^i .Ji^iLaa 
AjtKftOB £a tfasa jLos \w :^»» l \$^ p Ju+a 

r aiw&so a^o; Jauo :ooaj w .a3ftot» iaadsaa <ui 

^oovJoxo^a ;i?cro .J04 iafcx* }Lai ^| i^ 

$*tP*9 J>3«o Jje*a ? ;acuai A>. jojs J#© :ooer! 
^ (J) K^® **,? if?***, .0005 pM^* laa-i aa 
(J) i?o ? a* aa) :oocri ^ &aa \i, £*io fcaoa 0- 

^BUt!« r 1»=1- ^■kCcn x&^xiK Joo! *wib sjbbi < \»i Utoi* ^Wb*Os **s ib 
. vo-mo ! Jil>il ^0 yXa» *J&>bo3&© ^\ji*da\ 
:330^ ^xutr^aob iotoiao :,a«^Jvi *=^?? **:& ^><*7 
AjL k*a ab .uwoialj J0 o*sie c\*o i*ilo Uerao 
^3i3 „bio :op^ ^uiisis; : ooojoS A j&outii oci 
:iocr «i>>op ;>>&Auj 390 -Jaaa ^^ J*>b2i£ 
oijai oocr ^Jiuob : ioc a-tlS ibba? JfpaoiA 
j^au Jauoto .2-baa .bov'&£ ioo- Av ^. » o ::iakH^ 
zjooso&I *b»a *4"e¥ ooc " t^^* *>?? -^ r? ^bAa 
;i,\.ia>e .ioo- 3~ao juuaaaS i^?? J&.CU8J0 Ju^b 
:Jobi JnV/a +bib ^4-^?P ^P '' "^°^'? *^'? A t? : ^M»-? 
l'b*tt& &-1 ebp A*atr oij .!:>,*« »b bv'^oA Joe i^fsob 
:2iaa*crjoS jb? ;bo? £sj( :Jobi JUia (,,) ;jsofla^? ^*-?) 

d^aioo . *..«i«.« jso*oai(i-?a .Ciru.iy-vyo J5ia\jbo .«■»»■'<*-*■>*■* 


.iicna .oAioA Jub 300 ^JkUSa U^ao'y orscii xAioA^o^ r a 'Vftftfrit 

.{S&mdo *aXi ;-x\ap ^eo^aa &iaxo :^uA a^oer, 
: ^L? r p Jfcai».<7p .Jew <^-Wo Jjlsb ^ oa 
:<.cj\a ^Soi ii»is*>J J-Lsso A-iix. v sii m&a&tosb 

- (,) ^1 -r*x^" ?4^* tf^W Jaw :ji-aJ?o ftfwj 

:^-aaaa yOopoi. oaepbia ^A-ibo fr Y r ? 
w0ioao«3 ^A^<o : wlaox opa 

«&* 944 '.JtuVidiSij rtJ ftl (J) .Jiq (') .fitf (') 

f» VF 5 ^ 1 ^N*° ,0 >J*^J? J«?» "f^ 3 »»^ isiprif a "J iJlkfX.ii^j 
299 .lacjjb JoAiaA -iso i^aaod ©; liues jcaA 3<u\^ ajJAA3 ^V> > :' ' ' jAlx 

:' '^aajcaaoao u *ixasb &o :A.:A o a»a*.b «M A*^ iSo 

yoxl, :Ws3 iaaisj© ■?iiOw*>'W Kii ^(^JcjSi?) V\.y 
^ii opfliy ^*>° -s*v* \\,y mIuo iJCdomO :*»?o 
'£±2> :j&A3oA .\.y» <£ ;** :o^ i»:o Ojioot ^ 

v boAa ^0 JL4ds£ : t^nro *xa aaaisado : llSsa 

.*iuk:> Js.2 

iiaoV (8) opai ( A\»? •* &b £sb ^o 

\i. ;^ . M 3 0puS»b JL»£w iii.o : ^ffl.i i- -i 

.jcaAioA ii*bib? .JciSj 0) .uJcua»o -iujaoa i.aio >\ji> ow (') ■J.Srri.^, (') 
^ ( 8 ) .,j>SWn> (?) .$*£ f^S*. ( 6 ) ' .l»Ui« (») .#i («) 

&? ^iiio 'i?^? a^o iijyjft £*> *•><" &H 3 rt? ">j? (*) 

.^b 1A3 oucuoio ijd'i^ li^r? t¥ >•"? 

£9 kA> 3Aao aii3 I lJ3o\i hmooH clS ^>A 
:^»a 'W 2a>i<y>\l) dAia.Ms Ja»A :&.&» 

iaolo ejS oocr v a«3?> ' ''^A-i ^f» J*»'*e j£s ^>w 
'Aj.:? U>i- AAo >A ' ''oaoj :^J v oojip Jiia -.^txrS 

^s»: .A ^apas ;A^, ^ooAa A^oo M >A\y 

&?o\ V r>^ ■**■? *?5? J*?*l ^g : r^ floors 
.-**iau: Jcpii i*iso :i»2o uA,jo jasao pjoao :?I»JO 

:-MactA,i eiaAx .000^3 ^>3o !;','\b r -^.A «. \y>^ 
;<tA; &» .fccAl ox^A -»jAo «is^ toda Ao 

&-.»» ol JxdoJtn 'oca? ^xAa? :;?ort :A^c Aoaj 
:xAx oA ?pou :jax &»&ftO : &»o*y ?*rtS.;,.i ©J 
-*uA am ;;oAi ^iio .j£a ^'o»- cusp v o3o^io 
:A iinjyaoo iA~:>:> jLas loous ,rAas :j»ii^o 

# * ■ *# # ^ii* • *(* ft if • \ t * * t ^ t 

^iio .0)^3 ^p ?Jl»oA^ Aao &A-.3 As jjaili, 
;ilii- ^'iaSop? M A0ej3 :I?ar '"''jXoiAr Aapr :2<rAi 
ioou A :ofsJs23 Jti2 i^uaaabXio :siis iJsturfco 
f?cr A ^3A :2cA: )^U) -laos ol liia oo; la&is .£* (4) .** (J) .^ (•) JS?^^! £4«\ (') 

297 .Isew **aA.3oA, „iao 


fcao^isl,© : xt»3 &ioej cj^jo .<*L»? ^ao lil «^*»? 
^ap ji.no\.i ci oocr ^llA'w aio -<7U«? j b> j&$&1 
i\jp \^?^? ^3oi3 ,\ocr A*2o :oj£*? ,.\\^ 
Ism liuia iviao : J«3oi? ort^gW? Sjajxd : l~*xs» 
^» ii: jMt ler? yfw :2*i*xas Js-os*iii» : io»:© 
.Sj.i 42o .->s^ ^>-2 £a :^u A\jo A*? v > \\^ 
:opOg ^iaaio .«r4ool ^Iflia ^ais ?o~2>. £ :I*a» 
oii"iao? .ojri j2i»JN ,jcd*i wu) 3*Q3 r^^^i- 

■u^ai .&a>3osA 
}« : crS i»2o joA ->oA^ liXsp 2'aJa ^Atr aka 
^.3 A*>ap 4*~ ^Aor ^as aajfc? '-M\j ftaAa p S ii: 
>as A: :«,Jsos:L. ill Sowbbm ooJs A? :i-al locis 
o£yja IaSjo .-suiio -<£-? JCwoSiii 1*2 ao£ lao? 
v bcr»32 ia jcaAioA, ■-iaoio J»»i- ^oo^a pxo 
1 " '^Acr i*a cAsA) w3,30.b 13^, A? : ii\,m'aV? 
oi.3 .2Jno£o? JcyaSai wiCroXx J*so> ;<r :Ji','^m I?ix 
cjS 2s\ ojtAi^ 0073 :!*.:>:? laAao v oa\i law 
jp.fVyk: jlS ^JjH A^ib ;1*Vj© 1*3*?,? OOT :l^oc« 
Afl*»** 2J*i<aob lil XB& ' 'lie? ^p :2c$A Jua 
3^0 .lo&i Ai. —Savi Jtil Aa :i\-o loordvo .cats 

it j r * * * " " — *(• <■ ■■ ,* (■ .Iscrfto JuAjiCuX, -iso 296 


» -a «©j .cuaaiuQuo ojawis ^(sis : aiiSo 
cff^feo 4j iio .-oA>oui )ds^ ? )AVp ^aSo 

o£ka ow«c»V -4^S»? fc«^ '^©#1 £©fe 

.aa*»ai :^i<Tf orftvaa\» ? J4*oo »=»&»o =ojV? 
:-i ^x-b auas. ? ;^oaio ^ji&p v aa^a) 
ocj* ^isuero : Jc$& Ait**? #^» iaiuooJs: 
»(")^\a A** o^sut z-a^xzo^ ^iooj. o$£#> 

.1*1 {*) .sCy. (J) .g.^jo (4) ^ (3) ( Voj ^ c^, 295 * 4 * ■ ' * * 06 oui-iotio —ejceia iaVanSp : u cnoajBiio «aooi33 

9m1 V cA3& -a?is> ■-- ^ >-?oiM: cu:>e*oup Jow 
2e£i oS) :^V«? <ii Oj^i A)' :#c^ ojS 
v ooiionca 2^s» £* - V) A *K ^ ****) V*** 

^i |V>£»| ^ifc? i*M>) <4 i»2 ?< s >«&4& 
ojS iioi .0^ Ji2 -?>» ^M>0 2ijo :2a-»o£ «i 
^j> isia^ ^ ,aa? :Maa JJ»«bj ^ 2*2, :l^a» 

7<lW tf*. ado f-a Uj ^V» &"^ ^ cro : ^ b ^ 

i~wV ;ooi 21* :<A.? dV^S 2a\» \> *a* 
O^fe jbeo*o -.li 2c#2 ? orasi, ^ ** -A?M 


.A .23CTA3 JCjAaoA M 3ib 294 &*> Jbos -.yaAo Huec t&~ iW*& :U»»i 

laxbtto :ba*aao ;<r^; ? w,aci> ]»io x\ aii :^yl\,.\,d 
iaolo ^J3 oor lx&£> era Joci koL? ^a Jao ,^£ 
:3a\ -A «,^a^ ( iA is?JU z±.ax*) <^o <^oi©2 :jtao) 
U?o\. 4^) !j CxA> a A. *?^ Ai. ftvisi Jxoro 
H-? ;o-> ^J^uii? lOoiu&i ^oisii :oor 2?JsS i»:o 
1&&? ^orojSi :o^ x»; oor ixA^. }ooi i»L ? oor 

0|*S~? £o jtf , Vi\ ftai ;>\y> OiA :jcxA>oA 
Z$ea ? iioj^. ^ :eor la,? ov> i»i ?^f io£i ? 
:.\*ocr mom) £ &1 :iJo<r 2g» oV? : A ( ' '^uiy»? 

oj_S i»: .{^ooj jcjL- !_So :'''^ Jfcloor J^S^-f-f 

-o> liwi& 6^30 cb.s; (%*, ;.\ :joA>oA 
i©* ? :*>Aa6A ojS i»Io :( 7 >1m £~S r y<~3.\:o 
tooJwo .^aloa:? i»oA ^x>3^ ^soc.Ok .so- -;^»^, 
:2tt>aiS p£> Ai \<rio .ivi.?-.s: l5ko ft*} &o?A 
Aoj 2>£o .joA-Bagrao • jaa.o iaakli oj^jdo 
->-I iA Si) :;^o i'iaivS oflo-ki- : saolo 2s» 


293 •lao^b .oA aaA *a£0 law aao ^ojS (J) -?>1? v?£i <•** *M :J *??V 
adaSo .cii^a &aa jiaa-i -a- :J&» 4** £^» 

aa£fcft :a»JiO (4) &*&« )»»? £*<>.£) ***»* tf»M>? 
^jji aaoXaa Ua)a*? :^ L' . S , \ b Jtal as^ o*~ oiho 

£»£ aa ^ fc& *£?$o s^» ^ w* 3 fc*% 
: v o*~i? ££&$ fioo^a :a&jl>oA, :<nA laaoio 

:Ja*a Ml&jo s}s"iSk, M»>°) *\$*&£l*& J '^4° 
wii^lS -aaJsb k&i o*a Jawr© s^^jjSft ftye?le 
thi.* :JS*Va<iA W&#& qa 9* -J aa ijn^tt 
(i,) aao -tA&o? £> -aaa -a»*o» :6j5J aabjo ..fa? U-oi 
'"'^ofl |-V% ) :tf?«^ cjjS aasl :waai orfcsoo ^? 
ixija oja© .iA»? ?HlaT* A iocs? :JK«^ ;iko 
^ ^aii ojS a»i .c£ a^teo :fflfcoS <**cp? *" 
aaslo ;ji©? lAflai ^o* :;A\ ^i»: <£ :Jaai. o^a 
aa\a J^P N\>7 £ ^^ = ( \°^M? waaiflS) 
aao .<£ Jiyaaoo : ( ")^-tt9 a-oau v as»a) w*ai ^ .tela kii v^mo iJs'iXj £>»i Jft.?*o C 5 ) .Mpbo jib? faff* 

•iirna .oA ioA. w aas 292 


: ;a\sp 71 aa Ai, aao .aika ^i^o^ Xl \*1 :«iba 

ii\n'ia> tfor JjwX :Ja\so W«aai ; jo-\^» i»: 
licrS .croAaoi ;*i eaa N^^ -OO) }a&i i*iao 
. ri fAo ariiao £a,A Ufrfy :&&**? jVMao) 

xii-o :;;»iffl liJafl <£ Zirxju :-xsA>oA ol :S 

2a<* :joA>oA l&yh afS i»i .;\oo\ao ? A ; V ft 

^\sp o^S aspi Viaioj, ff^a Uw? J»*g AaiJ »li.iii (*) .ibjro ("J ,|^i 4,^1* ^3^ ;.s;j liS^ca ,i^ ny > (?) 

.ia-lo <"') .^ (») ^(9) 

A\ 291 .liojfli jcaAbaA Jxa 


' .^j» A.QX*? }ii wao> c) £j s-Wj 

s#$<fc, «£ a»i -Jfr«#j8 tf' ***** & Aio s- *? 
:- oi<&2> -4*o .J^-»o *.aau ^ *•»)» ^^ 

^^s &» ^?<» »w(tj4^) ««w ^ 4to 

:^o^i3 ^cuo -<*««£» ^**° =*A ^"^P? 
;*fci2 jmjjsxo .#W> &aox* S ; ft <n»o -*.oS 1^2*o 

(')}&sso :Ja^» Jala? *•« *a :^*-l lio^o 

ftCf pi^ p) .W»o s i? #5 M* ^V? ( 6 ) .^£> ( s ) 
<9* : .lhafa JcaAaoA, *.iso 290 \£a ^ WJLfe :m^ '■''>»: ^iai -or? :^oai^ 

:«<r i'isissl) cjS &soi .Jil ^b «S\ap t^cal &*S 

;au.V uaA .\A 2ior \\y :e£ -nolo ^oV lii< 

u 0)oaeku -s-jq^o :j3Qw\ ^ixiso crjJksaui jjo law XaiS 

U^i ' ! ^D :^A ^*>? **** **<> -&*) &&? 

crJsV^fla) Jocr) JS«23 2>OS&ii Xi- ^jpivo:o .liscSji 
:2*a»o 3tf£ Jd&io a>o2 li>Ja ' " '( Yo^io) :^>&93 

(r^iu.p ;0iits*» -w £fcfe*i *>*»?, ,3AO .I&oa-la Joco 
:' ' } &L'<x A» ? ^o.Sil^o :la-o Isa*. :kx,3 JiSLjS 

.iii («) .m £ (') «** (•>) |J4> (*) .^4i CJ 
.jJSi, (>) .no« *fe^] (*) .4^1 tf (?) .^3? ( 6 ) -zk-? 

ft* (") .«?» (") .I*aa ( ,0 ) ,yta i„*jfti£n ftjii* *4M *=>• 


r |.V.»v. 289 .2acp» joAboA, -*» 
Aob .0901 cua &*»30 £»? £*.*» *&!&+»* # 

aii joi^a n ? ooj S«£« 3ia*2 :c4 **?» °^^» 

.J-iaij^' ^Pl V A^ * : *** **• * ***** ^ 
Uxe^S !»»*- ^f?*l r^ 2 ) **^° (") ^M ?*#? i?J»? n $*»M **** °* 2i ^ ? v^ 

' v ^n **» ■**<•> .iw>o ■ .l?cy& goAabA «aao 288 .J^aao paJa ; 'ojsouca io'o? I'ixb^ JiaoV ' 'oj^ai aao) 
iSa \a a*~2 ImUl i*iao i&jto -^mO jIvitt i-o 
^aaoi :;n\&a lasioi 3>??t suaS :;j>ioap l^o \av 

: A ^ix 3 22<r &'** Aacr :< J >Ja2kbb &Aw 3~j» 
^S\w ^Aaa^e ^-?>^ : ( ' iJ ^i3 'Ja'ivS ) ytnl i<V-2? 
2f>c\, iAflao :^»b<xAs Jo&i J*aso Ofeaia "-Pi^? 
»*flftsio -.' ''ixjjeaoa &»a? la-ao. AsaaAo :£ii{s»33 
i*ia> Jacjo .^ias-a^s 2aa\L isa^o : «»*»* 3 >"•'*? 
3*3 cr^XJafli :«,X^i»D 2-Li.o <uois acu. : JcnSi 
Q^ttautftj ( 6 ) w tto £) i^Laao Jwoa* v ioo ;-u-u. Vis 
r cn^i ^> 5^ 9-VV?,? \\ri :£oi. ' '--3*33 i u .Sis? 
erJSoS^ Jinny , ^a ut .^ inSiS £**a3 
iflaao) : r ''a22a Ji ? Ty) jIwQ^s Jooi : ^ao2 *»2<> 
-2>a<>a -07 o£a \i- ^acuabo 0001 yBatttt ^*~a 
^x3j. om 2aAi- >33 "atfio : l 001 2a3> op ]ooi aytoa 
b\» }«m aao -^'aXS ^JSjap *P*\-?° *%?° : * 3 ^.? 
oiioaja 3a*: :JSocna ioa JJKaoaoa^) cnoia ^Vio L_ TjA» ^j» ida. ^ libtt 0) -oBOJtoo (') .01W0 (') 

=;f jfetts (*) ■£*£<? frft-A ( 4 ) .^io ^ v oi» Imoo JaXi 

.jSo ( ) -o;yvriyA fal'ia oooj t --.™ jS? oerr .Sato? {xu. tooojo 

bj, «&$, dp joe? li^p Jo»?o (*) .JL^i iiV (') -2*1 # CO 

I 287 , 2iPjxa .Qi\5<u\ «aso 

:2£b cubisxio ijbkosfl ado^ioil <Ao? \i*o &S2 

.2>^o «**»*4 ^j 2*iis?> A*?o «Jf^M 0I ?5 1 ^ 

&. aao .2'i3 £? <V*«*^ V 5 * 1 . 2 ?^ A?> rM° 
Jr» > f &i ? ;<")o\fli ;^Sl JKil CI? :-ksq2 Jiiap is\» 
^vpao 2sojoo liswc r "i» £ !^2 la~ao <£— ix^ 
.uft^aoA, o2 -.-s-2 1* fc*2 \^4*^> £ s (>)1 f$ r? fc >? 
:2il <aif*s»? **>»* s^*?* %*»? ^*=A> .?4^? 

Jig A2> 111 23g sJj*?,?^ J*A°"iV J^» °£ *** 
pjJlJo ?*V» saio .2a- 2*2 JtoA>ciA^ y0ToAl32 
:2a\» cjS i»2o .-croao^a apaJila :2'xjcai **= *» 

t l .< 5 )ojj -a-aflb WjN» lltii? ii=>. Xala *ii 
: ^oj 2a£x ^»aO»> ^ "• £fc«^g (6j ^-sa» ^-aor 
ottsi -.JttfaiioA, ^fl& aso2 .^o£ia ( 7 >^Liaa*dpDo 
liao^ Jk£o £1*^2, **? *a .2aac£ Japa^'^ar 
•V\y :a.a£a Jaaa^ V? ^„^P ( ' l) ^ *^ ^ : ( ' 0) -or 
^oc^ xel .12^0 laXoi ^p 2aai yOCi^ ©eef> 
.Jaae^ «mo2>Jo :2a^4" •**& wmccuoa :joAioA. 

■i> *ii £? (♦) ^M* *■ < 3 > •*«** f a ) ^ (,) 
^ ( 8 ) .$5 ^noi ( 7 ) -iSLi* <*) ."i? (*) -iiii? £«? 


.2?TO5 joA -joA ^.iao 286 (,) J**a> :£ i=fK £* £») *» :«A *»3^v4 

(V ;-i'\Vyvi -0 ?n\\-nnb :iSoi- Io\» aaafl ^fsuor 

&»«**: 2ff| .«,<?£ b #2 £a»op» tS ftii icw» . 2tt .5^33 

. £? v oe7jisoo :2a2da K *o)ue* :Jj&*ti? jf.'^to j&b (6) oiB 

A?> ^-Vl* ■«? ^» r^?^° z '**i J^g* tf? V* - : ?*? 
I ^lo .2'biJi £? ('J^aoacbo vO^S^) :< 7 \ei2, ftli 
[ .£«$ja ( ">2j2 ^» :i>23 ^N* -v«J *>*$?> 

lil aifc «,fcSVie °* : *A>?\ £$A oji k»2, 

&iio :*A^ ( ' 0) s^ "-^g #•) -4g« £=><* ;«»• 

\>- O^W J^ ? 2±l'i3l> Ifcop, &S ;A-30 :.S*» 

.,..? &C Jtfja ^aij .siiV? ? Aa»J oi (♦) J-SfQ^y\ij al (1) 

•|J»«" ( 8 ) x oou^.l (') . v oop iv+I? (*) .^jop (S) 

-ijj? &M '4s? ( IO ) .,^-upw (») 


285 .laojjoi asAioui -iio Si* -=>xo ^swa Jk.a V^ ^ia imNp ; ^aflu, 

>Li, enA jajao ■■ ! ' ; '1^S; t-A\ « ial!£ap) pl> 
.Jalaa Ju. lit jo.\o :_otoliA a 
: ; Am ^ Uack\. o-A iaoi liAso P>h ?*«© *>>2 a£© 
<Aa;a ;A isaapJa ! Ayy .<^c&2a fojaax A -iis 
^jaiiS aislo :2La2 Acia jcaXaacr : l*xa *•&» 
-oaoi. A ^*Jsaoa ^Aor ,jp aA P?m° ) .'''Jaaos 
: iii'ia ©ai*. ^cj£i ioer iJ^a \*scn (?A£) aS*> 

J2A* 2aa> iA, ^2 .2*^ ^t| ji!^ ^ ? <£o£i 

or^»& yOij; \sJ© :(*)$££, aaor ^0 #Vj|? iA fc*2 

:2&» :i»: .li'la? Jraa ^ Jikjl 2a2 £2 :^.^i ? 
02 : i*Aia 223 yOiaw : ' * ' j-YUofla <£ lax aiao 
pi :^A 2I31 VfoVit Vr'.y.raN? ii? ^o^.iftt.ft 

^JaSi luuba) &> aaaa ear Ixaso ^'ana V ©V32 

JoAflfjJTO 2\-CLi oi :X.3X3u JipS 2u*0 J3CJVO '"'^*» 


.oc-jcd jcaAioA ^ 284 uaomoVi ;i, v? # .?>*&&&, 2S0S90 -.^ 

??° -°k-? >»?«>a^ *£*° °.7> :2^i» &*y :24sl» 
:?*£ :2c&23 ^M-w 22^js> j&ia :2^ ? 3 ftVy 2^ 

( * °Q4° ^Av?*^ 2aicu 2afcia &$* $> >>■&;? 

2iS.2 ? 0$ **<•**? ££*.) :x*j # :( 5 )if24 2-w»2 

°*? !t^»«) = 2^*34? 21o2a aa^o :2=Am ? oiAa 
.^Jia*? «or<^aa (^2/aio) ^2X80 :£fa4 ? iip 
^p \ii ^w»« ^»a :*opj ^ai ? .V^y ^ ? ^ 
l£ wo .^^ifl 2a> ? ; OC r 2»o -.^oje&VSa 2ia4 
X&JO J « x» :2io2oS «c?o*»S\&? '''Jocr -Aatap) 
*S*° 5tA - ?**- »? tf? JifS? .&***£ \i \.\a 
*£ 2aor ?fc£j ^ojS £ 2&S :j&\ie^ ol& :o£ 

•A^o (J) .. p, . vS i xS'v^ i<, (*) .^^ K=u. iij? (■} J 


283 .ihofn joAiaA -iaa = (')< ^«. .»>: :'voapB Jiao^, oja jooi Jiib 2so\3 
:A. ? ty**> £&» \^ :Ui»2 <£ :\«i> 

::,aij| ^w £» Ji2 J^Aop A? a»2,a ^V» -.^k 
^? aa .' ^2aa*b Jo£i ill }lfe ^oitttciie .oi-iu,? ) 
2a*2 :cjS isoio ora*2a ^so <rx*2 '■isoi, £P t£&A> 
-Aio .<£ iSol jtiaaao *<r :2.aoxb ?tiviS iAa\ a 

:a& iaoio ia\sb ;n*B aflo .%»is3 ^ v ai2 mAsjIo 
«j xi aao ?Otfi* Jum) :2*2, ^ A Aaj i,>I 
cue^aa^Iil £* :&& 2i?<^ ?U| <» :<4 »: 2a^i 
:isi»2o ? .ii; Tb o S k?ft~ 2iisS .,l\\i\i J3Ucj9.\::> o'er 
isa £g? *ii :<L ;or V^: j» V i4>3 «.aa» £5 

o»4i jsdr :' ''iuol 2aS» era ^i|i 'sao .«ilJ ;»Vs> 

.Iscjjca joA ioA ..iso 282 e& ill pi«» ^,?»?3 :^r» : aabxo &XA, *» \>S 

2aVeo s^?g»? 3^ao :o\» ii*?> <r\js '''sua: 
:^aoa2 aa r3.\\\Vy<r>: -mAyi^sp -ox ^Adb\ 
$2 :&«2 £ 2&X.2 2c#2s : laaiii y 00 ^" 3 vfN*"?* 
: j&*,aa\,3J «cr 2js5 ^a js. f ii ua .usAoac-o o\32 
oof :joAioA ? fffojSi \*3.or oa-i .J**a£i? 2*«.c#i 
'"•oVgA J^2 & Ojji \y v y) ?Jf>e6> on oii.\sI ? 
lifio\,S -cTuioioii? =>t^ v*.? -01 ^.3^ £* ottcwaA 
ctjooS \>- ' ' ' v oacuxaa £33 iSlao : 233*. J^O^ 3 

.2io\3 

' ijcjx? i-,? J-i?Jp -J^oii? lixx ioer wCTOiKj) 

ifcosoab) ilacaa luio :2ee) jQ*i3 Ix:>2 \i. 2aox«e 
ibaaab *» \xa ^uaxox^uoo :2sav3 Co^iaoa 

ejasod ^0 ^i^ mo) .©off! ^H**as ^aoiiia or^oaxAt .;Aooija ( 4 ) .**-.}<> JupJ.M (') .diiiii (*) .i»l .?» (') 
■ jivoail S,l -a «oi ( S ) .asifla ( 7 ) -"n-sM (*) -Ji"^ ( S ) .v.w 281 .lacya joAaoA «i» :-J?o lae! aoie :2*A» o& &2 ^Ao? aio 
^ ^« :oji aae2 jqA aoA ..SoatuS jls jus Aa 
.a. . w *») .A is&i i^ao.s :?i\ta r' l (V Jj.WA j 
.jaiisoio ^Jaa Akkia :2a\ab aitfl r £*o7 („W 
op03o : euijfoti yOjciiseaof ^oiAa? : 2aA» 2j« aio 
Xvo ^ffuaJwis aJl3 : ii.f>2 Ai. .\-io 2o« 233 

^ * 9 WW Wt ■ » i j r - ' ,*• 

Ijo3o\j li\Aj foojio ,>o3? .„auio»ii crjoii 
-Isa^oola >oaoaa JKaJai 2aaa> op ^iiti*si© :' riOM3 
JJsosoia --ov'ia- ^30 :?o£kio :ova^p ;jA/s; v oocruo 
2ini. ^.1 oiaOL** jaliiajo .3iiX» Noo-a ^naSiaoa 
fryJs^ ^200 itsom i»v-^ap 2pJo ^2 AA ^0 iljjoola 
?3l«».flS M oyigta*flib aJafJo .ftsooi ^daaao iioup <^2 
: v^ao? -wA 2u«\, ;^2 aao .^01 &\.»V. £» AiA 
Ai-aa Ajo : cutaia a*. : AikA a liitpiv 00A -ov*»o 
!Xaa p a-\o: Ji<n jo li^SXao Aa ) :i»: aa, ;ooi 
w o^2 : iaalo oa-s-ia -ojJsjj i^ruuxi ^Aoi aio 

!2ooi A*\ 'JiiS. M9|h jsi*s waaao 2-JUoa ^wao 
■o\jQ° :la-xa ;\A*J \a\h iJhlA© >oa-3 ^a-oj ^Aei *x3i liaS tas&lo eib&aa (1'a\») aoMi .Jj^ol ,Aci ,_» .isouj, j&A^ouV, *i» 280 

^»Aj3?«o :^ «A» fliii ? a»>o :v ©o^ „a; ?a 
v^oj -.^j^a© r? ^^ m ^ p ifyjrf tfis'l 
ooi $, "y&tio .oyoo-fc hasx *£ ? ^ B ^4 

Ski r ^^y^ jj tff|?V)j ^ ^ ^ ^ " 

Jkj v»o ftfl «*» :M * :*£ «i ^io'^ar 
r ? *$?&, ?$»* ^oroiLz hflftji f&$& k^ 

*99 & r.? v* ■# &v»V> i&W* &x :o£ &«ftj 
■ill ixaxap js>A iaA :isii aflfrfa $Cfa 
jfo4A*$»(*) ,*^(j) .. ^f^^c) .4,1 p)' . 279 .litrta jcjA p>o\ -iso .;*: ;»3 £^a^ -.a-ioeaoa p>*»> 
0001 **4 ^ §*»? &- \* -v«?oj«4? o?^ 

low wdoiU? :2C!»©^ J»«3 ^*a oiioToa A^*l? 
<r\iia Jew Ji&ao :££sod£9 la? ;moio\ ^se 
iScrra ai^? aka £1 ISJ>& *W .W° -^WV 

(Xojo-aaH? }&* J»*?,? *& <4 4*tf 9 I #^*» 
loTa© :Jooi »s£^» *«*»> **» ??• ■ (7) '»*«« 
: ;»;oo )3oi» :;?oi Jiflb P„?» ^a :ooot tf-aksap 
A^Ig uS* sao) .la.'a Jio J*atoapS trffpuo «!»:) 
lijta :i»:o 2*Jd aa I&ap p»U ja* : ( WP *»*£* 

.;o$l ^l mx>i*< & m -lf$\ vooj.^2 £? *i-j© 

r„) (5) «&*•' < <> .^4 o - v °°^ fi ) j -^«** c) 

(Comte. Comes. (V *) ?*-") < 7 ) *«4*fc (*&4»* ■ *?<no jaAioA „is9 278 


9^ :e^*? sua ii- iooi a*, aio .-o?©"^ &La 

Ufa ?4 Jaitf X* : 2i±or ^'i> J^Vj ioo, 

**£* *^*? oo^a : v .\\sxx*A 2»»a* 2S^»* : ;,& 

.2x*J* \i, oa«,o :2*«oi& 2.>©c* mJ^? oo^ £2 
Vfaal*.? iLii, ^ca*k.©2 *& 4d^a 2*07 V^ 

f*h* «? 99 - (l f?w A-,A 4tt*M 2la*i :„** 
«^^ flKtfl i>^ iki ^a» 2a^» ^WS 
**i? JiM :ii^, Ji^p iii»"c^ 042* 

«-Wo£»tt 2^ ^ ^^ ? ^ :(r ^ ? 

jai. 3j«fl£« g§«£ ^fl^ ^^ .^ ^iai^ 
•aia ( ?a* .jmV. < 6 )^ ? 2a*at ^ j^i :^oL 

J&50 &£, <*£,? :2 ? <i*b Jxil 2X4^3 ^^^ 
H*» Jii^iU sm$$% jV^m Ji2 Ixt :tf$ia 
£a 242 2^1« s^ ai ^cjLo* 2*2 ^ i^cio^ 

&j rii^j 0) *|«j, 1?c ^ d^k>* ^ J? .^48* ft) 


_}l*TT< * . 

jwT iff j -cropoAjo \i. ^o? \xa ^*io : ( '-^opi 

O^Bu.qSao . (r, '';oo? jail) ;u\rCTaa X> iisl iaab ji-xai 
( ; JsS~ a ^o^e :ooc? -\i~ 23SM irb ii.^ ik^fi* 
..boA ooon ^A'i v b~=>baj>o JybejS 0001 ^aiebo l£js 
rjlo'iii? jaSaa^ I*\,ia Job) AjA lis* ^a bop 

'J9&9 iibai o%± ; oltu.\;o - ( ^^? J 007 °^ sax > 

aii) (3) AN.VTOLIUS? .JBci-io\,]>0 (*) .*a»i &*** 1 (') 

^^^ IHlli\^"»-; .irJl'm ,303 .\^» . ,ijo Ma JkjLsM ja.V ioA 

,00<ro ('■') (tlhKft lioi ? 00 ? hJ"* 3 ? i'^'y 3 


£ <»? ^ :o-^i^ £p££ :2o&2 ? ji^^V j ? ^ 
^ ^ o\. 2o£i ? ;*,a\ft»io :qoo; ^A^Suo 2b«3 

ri-Xsp 1^3 &&*? 2*Jtoa lacuoo :ooct ^ieus* jjaap 

l^Snvn o :eio ojta aaa? ^o\is £jSj»? f''--?- 

aA, 2Li» !osa» ^iA> £»H;> Jfc«»*? Oa &k^ ? 

£ tfU fefe ^ lio !**** £ 2l ? 2o jfcfe £ 

-or©**?? ^^ 2#ki a^ ? »jfe ^p. «7>»\ fa\.^33 2xlaij 
375 .J*aoJ3 u»o*3jbo2S 3-a©23 :lii*> -crolaJt v <A\vA ;Aio ^oXiao .;oo- aauo 

i^JOJi.S^O .-O- 233 2*003 I'^XtO 2*3*3 2«30 

,«|Jhue^l ova kdl ^*^-*3Jt **^i Js2o : ;&x 2^c£ aOC*3:3 
vJsflJsl .\ijAsp ^aaxp JaS lisis ra^ls &*?M P«9« 
£o .J^NfflJi tf?°V °°> *?#»? Jaaa ?»>* :ojS 
; ?.: S m laaa aA a^ %oe\ Aai : yCiosoAs ioct 

.oicjS :»*ag ?**«? lisyBoS 2*\* &>0 .:^A- ? 

^ooj^a ..aiiS^ &*» v aS\ij-M? *&** & 1&&? 

.oovia laoo. x*a im^i? 2?oje> ji t iwi ^aai 2»iai 

v, ' >" * ■' 

Urn opi loci -mo*-2 ^cr? ^OUMWO ^3 ^OOJX? 
:2aasa ^oL jsuoio : iacrjoa ^&Qg) A 2 : 2a oya 

.;Of^i? }?*3U> 2*i2 330 

eo^pol :^^»3 IsicjlV 2aoax t*\jo? ^V* 50 
:aniJv2 ia-Sl 2i-J("a Aasasj ^cr ^se 23<ii.« J*?A,? 
aA. oo? .ftV^li ^erajcxso ^aov'p^b iiaa 5UMO? 
io*a iXOb- ^.2 JS-2-yaia ;<nSi? 2i*ao» »Acr \i.a 
ivoaoaao .Jooj ii*o 2au3 Jxia aoao :2otr ^«>xap 
low \;V ? •«? jiajaoAa : ioii 2i.<wa 2^ja.jo2 
jnuV jbA b liS&as .oo&aa Jaaio .332 :2x3» Aa. 

'*^° ***•* '^<**4i 000, ^fcj ^0^0 r? 

-or? 4? ^ ©**) j£a-!» .eaoi JJk^i ^ojL? 
J?w? fcoaotti ^cjjo : ;«j£j ^ ? &£^ ij^ u^g 

■\f»* ^rVf *?£*? *»» »io -.^oifS «o»i £** 

! &utk*l &o .^04, ^i ^ ^ ^ ^ -c?oL j o 

I ^ ^i?? =**> ;Li» iA, *?<n tfti is '.yai 
*mo^2 -«*&M fc&bo *^%k3 <r.\o«xrao sjfgj 
*?&4 *»*>« !«£*» ;%? ^ ? ^ ^ ,- 

JoAi. *J 30 ocn -wciaip ^j^o io^^i ^^ 373 .^"ipa jBo*aool^ i»-»*? 


v^iao : v ocn^ low -3-3 2*» yOO^ ooo- ^aaai»> ^i v ocAi. oia^b J*^& voo^ao : 0001 v ttiw 

j2%s> fcio l^aia? feio -voo^ «o«i tffc»« &** 

.0001 ^bkjp o«r Jia{ <Aa 

e'07 &Jo? v oojAi. Hijdg ©T^»i aao : Jo<r -a*?, 
jo a^ .oil aid 7>'aUo^« .Jjooofia una?? i^*^?? 
v oerfi»o :o-?fisxl, &va &ao» :$ai-o2& ^ojimo :»~ 

^oioj jo ^S*cro .o*i lfa~J I*.oa>£ ,*<***« :& 
2*.?»&J»? Jy?*? voi<Jf : voow liaii ©aX, ov&?> 
iao .lia-ft J-£i ^©V?,? >^» : *?°> ^oj*^*: 
.Joel aopfcy £ viopap a-i« s^oj^ •?»£ J***** 3 
$*i litis 2iia ?s*» ^S? :)»*-? #? £> *?*~*4 
3^x2 le&is lal'ati laoiteS Ifcoi 2*ff£ cfjSo rlaai? 
&30&X jo j>j v o»m :oaaiJM ^a?^ ??• ■*?« 
\ao £»aaS o£a ^9 ai^o j2L? £? «,?* vfop^i 
v . ..-; ■> ja ^0 iJKio :<a,ai» j» \? i v« x* ^ r*"*" 
^X .onpi 1*&? J^„? ^? J^* &$& v? ^ .A*W") 1« J 
: ?vy iftSAn s ^aoM Xia 2att}» 272 

.tAx cjioVlo :;ocr aoioi 

i^Iao 

^crj o^o :}oo) ^cro>«: ^aVja &fe$>i». too* 
fc*o^ $3? Jfc^o :;ojiki ? £$£? tfp,* jioXJ 

JL^i .^Kfl^o JJ» ^i ^ms ^ ? oocr ^#^9 
.ooo) ^aii, aoN JJbo \io :oocr ?';\*\^ ^o epop r ? 

^.Vc? j&??a ::b~ai v «o£a ^ ;nia .oiauo $£a 

•osiaKJ j£\jo &ilp j£a* ^i : |V) riio;i .\odi 
JiKoaJsi yspa v oiw : v oe?jiai ioo- fe»l il*Xa> J»io 

.(PATERMOTHEUS fjaify^e!^,) (*) .(PELEUS ?J6«iiiLi) (') 271 .^icxts .oo-3j»oA a-»i? ..isboabp 2l3o33b Aia >ai3 

saaaA &£»> J**^ ,?? *J***P*A aamiisial, 
:iia-»i owji p»o oSL>x; <>*.; A* 2$4 lv*>? 

^ojcj £ »o .^op .aiiaj Js-J**^ Itfffl?,? fci* 

ooi I'iXoso „<jicS± Jial ai :3>33 £*»*? =f*V 2 
eero .2i*afc J-Iis :~3>fc 2,32& yj? :o$ »&• J**? 
enS Jsl o :;?ci hsxpl lixiaX 2i3?» Iisoai. o^a \i. 

v aior ^i -. (,) ^1JHI &i tfp? »*= ^po .-?issS && 


.(f jtoito^M ioi) (') ! 


: h\t s!±&s? ^ott \i, ? lisa^) 270 ( (,) ^?Sf) J«woau*4? ?j3qp ^* ? 0070 ^orooao £ai© 
^07 4ooi sAsi ;ic& £2 *^aAi ^aAo :xa3 lio 
,&oa ::>o ;ov ^h aa joojAcu Jioj 31 \^oj 
3&i& ^xi-o :l9n «aiao cuoxi Jao^b 007 :<?&& i»b 
iocr uOTO^; .JsilAxc,; 0,aos ,\<A oixii Jfea&tt 

JojSi? &X-? °J*^*?? .JldaoiVei ^075 m^y r? 
**?&*?? : J*«4-» *M*» J«oi Jul ue : )oo7 l\» 

:^=)tt\. ODoMaoS 3a> ? 007 ixi^o .$x.sij J^© a? 

j^oCA ^Soalas :}o)Sis) labvoa Vt Ju'aii 2i^9 
£aio v oojS aifi jnaao £ ^ m© >0 ^ ^^ 
;>,04oa» ^ao £ ? : v aAs aa o\a.\s: :2i* ft,a^ 
**i iaO*» JaaaoSo ijoc! jj ? * ? &CL&0 .Ueoo\or» 
jia^ao :oao-JBkk^ Za&a ;»oae .oaao^ ^s 
269 .j&e&a joa*30oA a»a»ia -a ojoJaiao .JiauiS 42 JSoor ioi^ia Lo-aii^ 
.jsiiAyi 2o&2a 2aa^too jlaa J&a^oa2> -.jooxjo^joj 
^ps :^kttsaik cj ? 2aai v ooilas iruo ^? locr ..croJs.2 
JS\33o :ioon xBuaa ^oioxxo ^trwriynl \\*jn ^ocAa. 
ib'wca ^\,y J«.v« :2oej -oioi-I ^.aa &j^? £?2a 
AMta \i : M ere&y jnua iS .low iS^i «ero"xoS 
Ali uaa£)oS.a Jsoboaj : 2 sou© a Ja^iii :*ofa^ 
&a»a w oro&a« *M,2a»Js* -.o-iii^ -obow aa© -Jow 
^oaxS? wCt<Ai« >a5o .A*«iviv2 2i'iw2 Ai.a ^ap 3\. 
.jiLd* 3m33 2><u*aoxL> i^Sisa^ ^doiila aiju.a 
3JOa.3JS.b Jl'iy? : 2oo* i*to~ a*. ^*3 ^cr bio 
5^io :2oci l^i 2*,ao2 ^p a*V. <J9<ulAa> .loer tAu 
:2 ao-utaa ( ( ' 3) ?2»Maa»aft»a) ?*>ibia\ jocr ((' 'V^cr cuiAaua ) 
:2ocn Ai. £ &Ls*3l» \oii, aa :2>2a ^axa opo 
:2i.aoaja IrjbjiA^ locr ^\* jti2 ^o 2wio2 ^sp c?Jsi»x aa | 
Ai *wis!Sb 2*? aao .2i*aoaaa 2JM-A loc: \ojao 
:;Mx» AipN: :ob<j! ^Mbjta jxl'ail? v ooj.i\3 21.32 
^ItUeuo :2oc7i JB&it Iua3.it lao-a v^ ^ a*. ?r^? 
iixa ^Acr iXaa> aao .2ocn Ali v ao^a 2*&.3 
:IiioX.oO-cnaa^:Jbai2a>3 acpoilJ .©cnaai-ao :2oer 

.^Mii^iJs? (') .oialay? (') 


: ;v .ycA a 3 3 ^3u \i, ? ;i»^» 268 Ifcaa&^o ia\$? J***** :ojfc»ft* -07 *$i £l 

&ail ? <*o ? i^p tfaSaapua ^osib 07*10130 

Jxa» v oovp? Jsjs ;iaa*.i» Jsi Naaoarto :; cr y.^. 
^ ^ JojSi !>£ ^pt* r c^a ^ i^ jfr 
)^cu«3tto3 i^asisua -. iaoucb? . <\v ft 2*nio i-s? 
^ ^f»? v mo7 ? i&afe Ji^fci ocr iicro .;©» 
.A\i»\Io AaoissI v 6casj\ ^jo aa 0^93 : tf??«S» 


267 .Justus jsoJuoo*S i-aola 

i 1 * »' / otkoa***? oiffcoaaii aao .}& Js-jiLajob >>.** :Jooi 
a$V aSivxa? Zs*Sio ?3-»a 2aou :2oer ^ i*J-V* 
• iN^ JST.i reoVA""'*"' BiH :A-at7T jiof .^ct'O^U. 

•;^- ^9»?? J»a-^»& ^,? i«« Jj-*^ ■*•« *?# 
V >- -rS*- aao .-^iSs2 jXoaia ^eisais, \>a> 

liio ^aofl? l~o:> :2a&Xio .2o« l?i lioi? ^iola 
:^«2 low Ratlin 2^o» ojaa -or £ao;A iio .2ooi 
ojSfc* aa ^c^o^asp) <ra\ru :2&ca&S No»?3 
v i-- -eroLi, 2*uii \i^o -.;o0] 4<V :iN °°" **Vk 
:;ob] 2AO eri4*i.i3 £Kl liMoi. o&a lio .-ooj 
»2 fej .JooiaiO^ 2aca JK*a 2>,tk*sp ^? 2iAb© 
*|M £ ? 2aA 2i^,wo :e£ 2=uid £ £tt* paaoa 
lo&l iNoS Aoorio :>a£J ^ertti-oa-A aiisaxil \i- 
2J3U.03 y» 2aoi aao .2ooj aoiiftiso ^2* «^*?? 
ouoofka y^acAa^ laapo laaa : isoer 'A »<& % Nap ^.cro'ii-. 
lawaooao -otoao>db «**?»» Jo& o-jtfiio :2ooi ^v~ 
.jai^Siiia efHttSak \o«t? iocn iioj &»2 >oci 

Jso£toSo3 er^iijoa 2'aiio .gpoV^aVi J&otit&Jo 

2 ?cni jpftV Ay^^ OTaoi. ooi t^la : octuXI Jap? ^o luVtoVfaa ^o» Aa-a Jaaslu see . v omAi- ailS ^oopp ^ihs&a jLa a*^* i^oij ^ 

Jatf jois &<£»£o .^o Joe- i-x- ii*i> A*a^a oc? 
tfojcAcj ^4i ? £l :it»cr 2i> jo.S £» 3 Art?? .j^p, 
lien ^,3 loci w ojo^J -^-?o»? v**^^ V?*^^? 
aail ja>n\.^y>43 ff-in,', erfeaafc :2uoa» joauaii 
;hof £* £**»&*. aa £ 41 joa*3a4 -a oei jJL; 
orisoiSckbo :Jocr jcaiba 2fcoac>Js£ao 2i£&o*3a :2ooi 

A-aOT OPT -fO(7! s*(r04yi ^&X&> N>T „CT OM^JSiaO 

&.? si\ Jfc-v aa : }ooi «a5^ 2as\ Jicn £, ? jA^ 
J*oa*3 2a^f o :2ia 2xaa fcig*? ^ :cnaa» \s, Jt±i ? 
J***S*? *?* £ii *? *S 42a &2 :»*£ r a 001 .ife 
:A*U fttoo: 2da«a l^oia £ : fc| )t Vt$ lio^ jSjj 
aio .?ou.ae jsu. ;?cn l\\p *0rouoa o'er \s. A ^i 
:^ajba ,0106 .ajafl :ocr ^\oiac>a aaAa 2ao7 4^ 
o'crA M^ua ^a aao .fOuioaajcn .00^, c-\a ^aua 

*Jo ^suaab ^2 £2, :(?eja) low *ifc*2, 2*a2 aaa 
2,o\^o ^soaiA v oo»!a ? ^»,a>« .Ji3i A? J&2ao> 
aaa- -S07 2aVo& aao -iocr aiiS jjaisj&ia :.oiJai 266 .jlattfl JBOjiuaoA a*a&2? Oi^iiu ^oio^liso .iaSx: oiaiSAi^ -woa*2 aa 
jo.So .asoi Jaaxp Sjd)* &>»aa pi*\k> \i» :A^a^i! 
o>As-i 2i.a2 :>j3o Bm0 **>? :^ia ;*s^Xo &a« aa 
aoAa -pi V «<A*?? V Joapi*w? &i*a*s »\«oi 2aoj 
Jaoroi aii^ ^io ;aS J^aaaap :aso2, ^o'ia? 
^.smss <^: ^A<r ij jpN lie? opio .o^Xi *isa« 
piiisaZ ^HTaoa *oi©aa«.a ^oioj aa :^ial^ o£l«? 
a^3 iSab oct ^20 t(? ftdff) <f*3<7l sjaaaa £o -.oia 
ojjIa*ia ii*? ^? ppi -Joer iaivC>-» iocr «wo*«2 
. A-\jo fio v ooA cos Jaoas &»aao aiab aautap : <~*V?2 
«M-aa> i?<* Xi. *\iao : 2,34*3 ^oopi ^asJNi Ao« 
fiKo^ajw oort fvi.SvS w ? .aa .2-iaap? laJNl ^-o 
tipoi ^u-isjtap £ aaojLa J&aail £>? 2i-p :2pm aSu 
2aa& Aeisx*. o**a? :-oiola. >o3 lioasa 2i«3 aiV, 
oo-Ao :^3 Jicia* ^> ? 2^^) J^ij? tf 

.o-OiX: il^ji 2aup 2ia> llor jnafl £0 ^2? 4^,0 
iis-i 2aLx v <iiw 3a ^o&pia «cr lilLaja? u^StsJo 
: v oi: S*x poAa 2ao)o .^jiuaja ;iSao : ^oojAl* 
jSjb ^aa v ocji» »~ a? £» aa .2io? v , ro,^\ isap ^a : } 3* \fij\l\ 3? 2fe3a» \i,3 2aaa2>0 264 ofa *M*i <** v^3 <»? :&-*» jlb^e? jiaAa 
^oov^i .^ o^ ^, Jgj^ ^Mto^O .£; 

^q6 ^oojS .\ax «a-3 2a**,iag ^jou ? ^ opj^ 
^? "^^ ***** J^j* ^o^?r ^ ? 

Isttt :2a-ai 2*x o<* ^2L© .o£ji oumVot 2i3*2ao 

J^j? £ai ^k* 4i .(V^)"^^ Atox £u> 
^ oiua 2iais5 *a| lis 2^s ^ ^£ :o^ ? 
*? :«*> ^oonai* J^b ^ ^ z^afaxi 
-W? :X.;o*s :2^i2 z £aS2 .0,2 .j^ ^ 
:lo« ^ia lilb 2a&» ? ^^ ^ tfjy ^ ^ 

«& £»>? $** n? «, .^ i$ t^kip, 

-o?a :^>o^ofl o^i, i»2a Jfl t $fa j^ ^-^ 

;*,*X -.6*3 tf?0 i ? ^j| ^ -^ j^j_ £^ JH^aoJ 

:o^j?> 2a* li, lioso^or 6«j fe£*^o .£*** 
: r ,? *ci .2aoia 2^0 2a'a*> ^ovli, Jkrf ^wo i 263 .£*na jcaouaxaoA a-ssi? jiojalo .?ow a*} ttSi fW^« **&$ &S** 
■VV^ jyJ ;i,0A*?aai30 :J©« -aucu }£»,'? Jjuaas 

oar -.ota^o ( (,)< ??a«^) #4A «?** r?^?° 

iooi #» 34, ojfc*-a :£oi a4f» &■!?* &«M«? 

Jo&i? $*?S *?°£> ***S : *°* &» *?*?> ^ i ?°'9 v 
ojL*?««A3,? 007 ^*io t^wA J?* £* ^^ £> 
;c#2a iis?>? Jiaanasoo .«oai ^ao^tt Jii^ \5°&a 

*3 :jca<Ae^ v ©qjj looi 2itf«Op ilisoisap &S*.a© 
^j ^a ;ooi jjfo^l :2©oi ~*a J0#2a U**?? J*** 
:ar.Nau?oa) pj^b jl :2io7 *?» Jti&* &&4 

:att-**2, ^ix ^Kafc *4 &*«?- *-? r^^ 3 ■*?* 
<uoi aa -oAao Jot: |*«Iaoa» v o<7poi. ^iicn .ilia 
^& aao .^oofajsA v «^^a ^2 oi^ft :o«w 

.(,«.. » Hum ,1 f ^wl) (') .<v=.«*J («) 

: }i;V»oS4?> iu ?a » ^i ? 2a»2» 26a 

v o«A^ ,?Xi^o :2ilb ^©ojAfc ^a^ If^kf ^ 

:oo« ^^^i 2io*s ^^ ^ ^ >0 - ^^ : 

•W* vocvxow* aiAa. 2$<* g^£ ^aoad^ab 

&* o>o .«4k« ^J*il ? ^A^i ^^ j^ 
^or? ^ )&«*>» ZJsoa. :4i, juau H-2sk*>b 

:2o* ail ;*.aauxfl ? 2w»5oa Ifc il ? \^ r :?;*<£*»> 

^a ^i ? 2^»bio :2ao, ^jjj £j#j -wo & ?? 

ftU&Jao ojiaooiab ^p .Jooi 4%«&M «o)ai?^ 
!$*■$,« :ixci. 2axo J^io i-\ ^Lii :io<r «.^*j{ 
£f»? ^ *,?*> ^» •#* *j* 2o£i» yWS crx3do 

£? ;r>i»» /iaoosci ^ ocr .2o*| Ji^ ^\o 
&o&j 2ia3d«&d3 2iuuau 2a&<u3« sw.aa iilifl 

-* «*4»»» ( >»? ** Xaor 2oo, ^d» 4*6 sibisao 
^V»« -Jow235.sap 23^2 wfcosisoao wfcMaaa ipa 

•(tft>oi-si) ( 2 ) .Unicnique [MetaphroOt) (') 


261 .J/itofl Joa^fact'S i*»i? 


#4 ? >?iiy»o :«m^N <*£*4* tf£fe %*m 

.oa/iS ii*? $-* &-aa 2fcoiI?ai? &ft>*o 

.a**^* ©oil ^ovis-2 J^»? Jjw 
^a ^iaute» ^oift.OgA- #** #=*? *# ^° 

.■aaj»: .Saa? v ocr-ii.xo : ^j»2:sao 1J>» ^oerfca-ap* 

X^VVA jsiiJ iaolap ^aSsao |is»o .loot «4*«P \°°»^*.? 

2ilb ? -cioSioa :2©oi fOM J^gS £o g aa3> ifft* 
.eoo) ^4» ^IgA- 2.WP %«W ■•*« *#* 
oAas ^ooj.U &*4 £»? -^ ^ * oK ^° 

JA ( C) ^,?») •«?*i ^'^ "H** ***** ^ 

<^ ? o :aoo? v a»l %«<*U ^*?? ***■ ?A«o2 


:?>.\,ft>S^ri3 Jilaaao \i.a Isujao 260 -ox^iio .loci -30^2, v oopai« ^esS iaojS jiosA <*? 
t»? 2aa*3 :;ocr ia.Sosp joo\,£ba9? 0730X3 ot* 
:2©ej ^orojkfj u cioJ ;.Scr*».\ episoi*3a»3o lojSis 

33} ;ooi £0 ;oocr v om*Js*i 2iK3A,3 iaa ? Js*il\» 
^ocp loci ialas 3*^ Jfcoxjcib .2i: 3*; lfci-ii £> 
:2o« u 0TO*u2 scAo ^«di33330b Joo^jo : jooXAaifl 
iXcu* ? a»3o 4^L3 ^ojiao 2oci fts*2 2*03*3 ^bo^so 
^Aax p£uU £» 42 £L&i Jfc*^? liaisauftttaoo 
#*£« ^ $**§£• »-^sJ J»aOolo cr.No^ ? o» ? 
:^or Ski :J*a«l3 jasio .$$& fr.;j» f V t ^ouAi? 
*&£>? **<*>? ^-?»«» :oooi ^0*4*2 £0*310 ^oi-s 
•Vao; 2iaore .oaia ^oxii fci^rii ;,\3>? liox, 
^0/ ^:>o v oo&a ^Ao? 2?oj»3 JfcojAi*, &a^ 
^,? Jaas :&i3>3 oocj 22l^» Jooj £ 2oj si :^ 

£*4 r»? £? Jf* £>? $* f^ 4fe *>a3w? 
:£^,£*o p:W £S'5o £&o fft/yji :;=utu\2, 
ojXoai .;isoiiuo>a»3 ;.Saisso3 r o£<3 9&S&2, xili ? 
J>ai io^ ; ot r fc*2 v o<rj ^1 :2*o»3 Jsor? iao? 259 .2&aa joo^wdoA is-aoi? £fiLM3< J&oiwtwb :{ ( '^%u]3«) £2* yoojj ?ow 

o'oio itAaioi? :.S?>? liiWtin jcAo :00m t *aoiw» 

^aq ^2 .JooSoaJ.S 200] 3&i cvnxS? jLi lix-2 

:iaoi30:.ocrSo>9aJ3 3 2XoaX430 £2 Xo0l0i»Xi2\i^0J 
r TfT7 -v. ™ i 

JjAb iA, yoouixi .ooai ^Wtin v ocT.x3i3 .3o.\ 

v beii»o :2*^V *•*•■*? v ocr ^ * ocr N : i***"**? ^Vt^ 
v oc7P3 iotr X*2 :oooi ^10 2*J^~ *?-i« **»> *****? 
i^o^A- .«oor y J a Avi 3*Ai jlcjSi 2»&o*9 42? ^,? 
..Soo- 0]UX*2 .S-liif-ao v oerAa3 &-*?* r ? 
lisaoa Xi-3 iwo>23 2*30Ja* 2&S3* .\a»390 
^i ? v ocr\a3 y^^oo jpo VW^ -iwo? trXa*23 
o<^ «oio*ojaoi2? A> JS,?t ^i-2 ;o333 iA, £ .fcooi 
.«s» «oioAa2,3 ^ £i. :jaoSkAboi a?o\-o #£j 
£ ma ^>w>isae ^2acu \a? Jar ;jso?i*A? o<r 
20&23 1~03 V*? iXaisiOioo :2oer aid X^s*^ 
ciXoaia ojttfc) a*2 ;ow xA jlojSi 2i&oo Jm^X© 
•$lxbuO &»3~ :2iAtl ^Aor £9 29330 -Joe: *«X2, 
cj^ciel iejSi? iawoao ^3 oierr :c£ locr X,2 iuso 
Jiii jp cysAa jscAjlaoS ^*? 2oo! ,*0?eX.2 .Jooi 
jQOJcAn £2 .393X2, 2xo» ^.i 073X23 2*390390 :JX£* 
23U039 v O<TiMO .2O0) -croLl ifcaAa? 213^0X9 (') .as^aji isoufc (*) •7 


:I^V4^?> ¥?«■» H? &»fco 268 **•* ***» t*?<*? :.* *&K*o ^(^.uJ 

&5 J^b : ^ j5oS pfe, &** <S* 'M 
:^« «** jfo£ *»vi*$ ? n^ ^^ ? 

&$*£» ^o^ ? ai ? $%S» £#*# '\$U* £Jfc 
^o ^3^ ^o^ x^ oo* rH s* ; o *^^ 

*^? &* oar *^ ? ^ :<> ^ ^^ ^m^^ao 


257 .llai&d joaojtao^ ***?a ^ t --iy er^aflotiLa ^oAx ^a 007 .o£ ©©07 ^o« a^> 
.wftfri iixS-.o 'jnn u o -.ofxAia i«A~o :)oo; 
laoa aj jdop is©*,?? s)?oi [^aaiilj ^afff? jioj©. 
jiaja £ £» ai^o .2ooi -ai ^aas [ (J) 2aai?] 
.2©oi auji ^BoaAsa < 4 W©uao» :2aaaL) 
2L2 : fc ©pai 2o©i (s) v?a^ 2acu, 2a-o <*? e*a 
oBiAi ^ianoSio -400; «ctoJk*2 v o*Jda*>? :.\a^y ^pa 

ojxfl* li** 2 ?? J»V?? [*4 •*] fc?° - 2 ^ : H* 
jai) :[C)2^ajta] ^a-a-3 Jooj £ #2, :2o©i o<nl 2ai& 
-Wjoci sepal 2aoi3 2c$i? 2s©V» 2aoj 
-oioi*2 :-07oXi» K aa>^a :lx.»ii i?o»» *•? tfw 
:[<\a3©V] **©? laso-isaa &a* [^22*2] £> 2o©| 
2aej»? ^wa 2^*sf? 2iolJ9 : v i»:? jsaSox Ucjao ■tf.|4«ft itf lt%l {*) .iSftiaO) .-otot^lC) .(?^»w) C) 
lSoia tfgfe ^»^> fc3* ^ ** °-°T? ( 7 ) 'J***^ <*> ^N (') 


■7 
: i y\ ) rtt\ft 33 4*?oso \i,a 2a»i» 256 £a^ o£ 42s j£aJ :0?Avou3aas3 2ie\23 «~iM 
o^ \i*? v caoiio :«pioyjo f £u [iaioso ] 2aeiio 
<4*?.>2 **? -^«»o .locn oppfci ft^aaoa ooci ^»Ja 
: oj^ttoi^ \i. isa. .MAlO : 3»-?* crj£i ^i? :ojS 

taiofo .[^ijwsaee ioo- ^H ^ooj'.'Sy ^erXaA :J*r*i 
1*2, :-cnixo> saAa £ :ooo- ^Ls., ojS? [^p] 
.-cr<A\, oocr yMis : o)S oocr ^L^ £p <A-i 42 
ooo- ^is ojisp . ocTuiU? JU^b v i) . oojim ^ a^o 
©Of oji*3>* v oauapo .000; r flif>>\y ?^^\ qj^o 
-ojoXi, v oenA»3 ;jso.*ii v 6ou»o :oocr ^ V{ .»p jfo^, 
oi*»ojb ^io orfrtoAiL \i jcdo^so :ooer >>>w 

^aofiap 2l*Jsaoa 2?o) l$ei £» ^ocuapo : o^ ooo- 
00 w ,->-«» 2fc&*i 2i*b oo) ^ap v ocruao „o£ ooo- 
ooo- ^acrjoo Ji^b ^oo&as 2ilb 007 ^i. .bcnispo :ojS 
teo;iaeo :en3 0001 (J) ^3u«M iioii iLs .bopup .o& 
-is? A*^ - m ^ oocr v'S . 'Vw &OS3 2Xafb\»a ao-ib 
.ej2S oocr r aa iifl^a tbor^ol :ooo- .boj.^ 2Lsu 
4 :><wi> ^*ii.*ii 3 :ooo- yoo^k.2 Asa/a Jo? ,A*io 

,0 »^? £r>^+? $4 l") .;e=T iooii ojuiS ^*$jp **&* ^O (*) 


255 .J&cafi ijtoeuajtsolS a*soia cuaolo : yOi.1 ^aoa : aVkxZa \\yo .eoo^.\; 
Zilaoau jXiiuo v <A=>ai:s .\\r>ff :.uj Jila^oaaa 
V>ao :o*?o2 ^ocjaisi ^» ois:o (^?o£a 2ldA*tt3>) 
J&J ...croaoaxi .oil oaai) Sola JaaaAa «ui iCb 
:oocr v oc,..\,; (''■'*:' ^,aa 'as ) liii &Llsop ^.a Ji-a^ 
iioaol q? jpnv\ya& JB3i»o :oocr oooS Isoya ^ScrSh 
3i\n > SA a 2aaii \v ^aaa-a ^i^aao . v ai2 <Ai-i 
\xo : v oovS^ aAd £ta isaa jwiaso .;ooi -cro^I 
&*aio laoia v oo>Ji\'ao K o<r-i>>? aJl3 \°a^p 
a« . v oio^ku liLoa ;^oaaS .oopaoo : . <Aa r ^ 
& &*a^ 2iou : 2.001 opeut Joala o« : r a ^eoM^p 
.ecus a SAjoo *-A:o jC9oax.a4o :.\A»Jm: crtSouaoas 

.afiLft»3N2. 


: . ' yAi-i > ■ loci iia.Ssoa 017 uooaa^a l^oaJaoaa 

• &J*a» J-fucanaa . isaoooa ;*3oaaa ^fuc idxj 

\ ..... 

dot :oaoa\i ; «a*I ^oua ^3*3 [ (J )lfcaxa>a] 
U-aoas v JM*aas ^aftxctj : ,SaS,TaV ioer Ixa.Vapa 
Ai liaore .I001 -* r Js: $c£ia or&ao\a» jiwa* 
Jiicjo i(W^4^) J^ia 2*^ 4SLa 4^*9^ jL : ?v\,n>\Arjb ^i» \i.a 2aso2ae 254 fci -iaa.?? &*JOp ■ &»&».? l«V»*i? ^o^o2a 
**i ;Xo\X3o 24gso .ooc ^Alx (C>? S^oa) 
,» &fl*r<u 23- A Ji aa 109^^0 oJi ?t ; j&ai 

lS \ap .Sap 2 3 or ju2 Aaa bo alia o .Xoer ivis-i ?*■*** 
iaiki £? aA 2£2a .Jsas jiaio Assa 232a? :JSooi 
■ jKVuib £ jlaAvao 2233^, 2&a£ : IxJ. l^a 23*3 2o 
^0 :2&\ae lS ? l^slo :2oo) 233 2d!a £93 octt 2*930 
yOX<T yOO&aAo :isoa- *A~jl 233113 •MUSM ojsttaa 
.aio-A M«-Xio aiao ..Soer Itoaao .ooA :c$2 &as 
^\oi3 ^.aaxoa z^siob ^Acr o*~ .oojlLaa 2ooi A a 
yoio-A Ui !js« .2»u ^u»<U3 Ja\ &3.ax3 <3isaia 
pyx jior? c;333C :oooi ^SsJs Jiafcj ova? ^A*i 
.jisooA laoaa, A2 v <u,: ^aald ^ooum? :-*~^ t?*S?^? 
A*; slo^i? iuao 2,3 TOJ Joer 2aaSaX A^or ;icr 
par) 2*>eu3\ AiaoXa ^oviotoko v ooviolja «;-.:■:-:-> :2<A2ao :' .0030*3330 CUBpid ;jsoa*3aa3 
.,&&& -. ^£3? i^o ? 3> >S* .six? 

:^07 Jaoo*3 iaui 0-^3 23033323 .pad ^ -iLs 

v alax; ^,33S3 ofA.sk 5jxh ;.'y\M :oAia 2307a 


253 .i*iori joeuijoo^ xseia aa^o :2oci Zo-ao erfcoXaJupo or^ouLw £0 :; 00 - 

jS? ^2 :aJS.\ap© 2ooi jttai Jili^jb'iab JaJti £ ? 
V**W ! f»*4W? #^\ ?.?*? 9?^ °£-?» -k?^^ 
*"S* V® **^ :o A te ^ J^ouaeeoa ;soa*3 ou? 

-•0901 r v i\3so jiaoii Uaja&A ^o-A ^u.oi ^0 r? 
.OOOJ ^M^ltf Jioai? v oai*i\3 ^m v**4>* A?? 
-i?> £09 <&*b |L0 AJ Js\ao 2*3 ? ^^ jjj^ 
craS^j ^i> jiaJ :o ? a, ^jsia ^c&o $S 2iii 
ail ^ao .a-sissl, 2adi ^a jl'^o 2*a^ &•>»? 
<A<* $*2 >ao.\ao ^p £? :jooi a*a^ llsl, ^Ao? ^ 

lio*iao $aL :^ow ^t« ^ocjiLi? *A« \i. :^S 0001 
(' 'V^'iis) pfrfl i*^ .Sow ja^ .^uji ^a, ^5 
<A?^4> jtf tfil *£> j^ : #V ? jjjj^ |£^ 

:*©pi ^oer ^or &ajB>2 liop 2L^*> ij»£ ^ ai 
■**?^ *»£" °$? '.&o*<h!sap £ ? 2aJ :;.\bo» ? ^ 
yOvlXpm jA* <aeo .Jocn ^^ iiio :i^ lo* ;^ i feV i fftSa ab lupoao \i,a la»2tt 252 ^&A?o :oooi «^au j^? ^ ? a ^ v?**^? 

:^3 f 2«o, 2itt^ g|j£ s«fcM^j ££, o^aj 

.-oo) a^A^jl ^Aoj U U -iatas 
fc>o*a 4U to <Hs £o* *$ ^ ^ ^ 
$W ***** <*a £» ? ;^o &a ? £^ ,*££ 

^.mo> :ait \i obw ^a ^ ^ r? ^i 

'*^ *?<* °P?*« :&&? Juaiaa 2oo, -ojoi.2 
«£o .Joo! f aaa> at»2 la isol :opa* ^ ocr jum© 
aoAa fiwftAo «H^m ^o :2o0| -iji £aao\ Joji 

£fe»P *$« &%» la'aia aa £La» ojSaa* :^bj^ 
t»fc» -0X3W?) iiota^oj? ji^A n ^o, .&$ loo, 
• fc-?o2 r^dj fiv'y.m aaa : oifcflMsauPU Ij&ini&a 
*="*? v?»? ^a \aa^ ^oaaiwa*© c^OgjL© 
•^^?, Uoio\oT ^» aij;^ 2aa*3>o :^o- ^»&, 
4*>o*Y o-.So.xa li ;aao jsa. la iua 2lor r a op I 251 


Js*3 ^303 P„?ap 0<71 tui^AwS lii**2 : OOtr ^3CT3JC)» 

yoo-^aj si, iti: Mp . oeAao : v <u3i JSAi 2'iai^ 

v ouJ>a 2>b* \i? pi\. «$J v ocnli=ii,o ^ocr^ao 

Ai^fcft? afiSfcl, :2jaox> £>•%>? *„?*> ^o .^aiai* 
iiac? ^oi 3A .J-3?? iao? «»s ^0O 2*jba» ^35 
2iaua.er 1^33 ^oiar 2&L. \> «S2 : -op- ^ix^joap 
.os/aaM josr wood kA^is Jiii.o/3 : oocr . on*X»2 

:}oo) ^i: Jao? \a £0 ^Ls ^o" ^ee^p : loot 
A: .-per ^aJa iAao\.no ?i^e>2s Jtii ^s? vsiiiiQ 
v aierA ;jkcau3^ z^ocr JnAj> yStr \yy :2.c£: A— 
. oxoub v* ■ loo- h3ci> :ooer .eo>Js*2 oiV* 3 ? 

li*iao .eojx4i }cr$ia :*>alx» *32 : ooo- yaa Aa » 
2'iais^ Uoaai.cn uo :o>.: v ocprfo\ v o*o"o :^ooi 
.-ero\i- oiox jlitft ^ap ::o«r iaiao j&a«a c^i^Jjeo 
2ii~2 iA ;aS is*S :-cra\i. asud ->Xa\. ,-p Ax*.?? 
:cAikx2 aao .,\aa 2*oido laooa- IctA: 9^ 00 kiA : i *\ja\33 a lilactao ^i,a i'aasjss 250 

l^a* toaotsa r i*a^o iao-90 ..CUBflisa Jfl^m ^3 

: Jsouoal do :oj«o : joouio\,i::> ^ulaos 
JB>OMti03O 

■£ a xaEb :Jsao<u3a lldoaaa ice jsi* 3 

^Aoj »*a ^p low ( (i ->*faia») ;£$& Jb* tf a aao 
r=>^? U^i laa/o jQ>o\£XJa &ai ^0 00.S s^kxla 
:&3M3 ^iStsO ;£* ooa- yOtr^li :2o£ia l?avx>y 
J*f .oior :»oo^a *Acr ,32 ^ojso .eaaisxl . a8s& 
-oaiun v otr»A\iao ^oo^i^a ^eoj^pkaa lacvoa 
v ootl»o loiaisaj , 'v\ra\^ 3 ^S^-tA ^oojiap ^Wjo 
vJuaa laLb v°?*H? & :;.n.\.ni3 }£a ^06 
eJ ^« o! K. ^A* **» tf? ^<na -oooj osa^ks; :Iai.^ ?o 
U-ao cfcM 3^ ^cl'ai) iacgtoa laoa £so :2«&o?ab 
.\-o.a.\o .;oc; a\« . i^&ba lldeaaS *Aso ;isov» 
: ^??^ &°^ J*°»V jo n uio.o a jb \i Joi^ia li&^as 
:;i-xi ;>TfrtT J»o .^o-S5 ;ioaa»a Joti ^<?iXaa 
aa? oerr ubaoao :oocr v ocr-iv: lioaftJ? Ji'oao^cj 

.j*i (') .(YKnnathas Sjnisiij) (') 249 .i*3JOO JO fua /aoA xso::> 2^ ,?io .c£ (<'>?»&) 2^93 ^Aa 2ii* ? :jooi 
Wa e ^KU03 oj^aoa :oj^ aax i:uo\jaa Zicr 

iJKCO-O &*03XJS0 JXiVoo &.30ftt 3 -SOS \a ska 
m>*o-o .Jocr J3XDM zautul l&asi 2?oA? o'er :2c&A 
^Viapo :;oer lis ^oojA^ ja^Jo 2i*x ^ai» -P ^- 
^cr iioo .2ooj ri-i^ap 2*JB3a3 lo&i v ot7& ^»\i 

:cflda£Q3 >3o^ Js«i uo .op 00a; ^vu LiaJi* 00a 
£» ;»i v n > ^sep ,A*2 iio : ,Ag ifaaoi \i. £2 
la'ixa Xx'iS .oiSdsis <ui : 000: .oaj«\,; &•:>» 

:-»er: £ c^ ootr ^»b v aior ,.» £l .low *S~» 
^oaAa JXS-mO ^(rolis- ii\ J>.o.»3 :2i*3 007 ii.S~ ^Is 

£\~ 3aAa &O 400; :^^» ^>Op ^A3,3 ii'3=i» 

:ousa .OjgS 01x33 :iic\joa 007 ilX- ^2 &2 j^w 
^vmx v oovi3L3 ;iio\jC30 .2oei lis is&i ^o aio 
v ocn^ jox,i iSa© : 2«er J^^ao v ocnAa. aa :aoo) 
JA , flV . aao .Joer ^xadco 01.3 ou^i inaap 2oi^2 
-.«t-? Ina 0^2^ :2ooi l^^o 2> \ . u . Ail Jsiao ju2 
,2ocr Js*2 iVoa^lo 2fca»&A :latr 53 2fl w o703,3«3 
\i3 ejSaJde :^ii wJnsooJS :0j^3^j 007 ^070 


: ;v . \r>y\-T a lilpoao \i.3 25391*0 248 

: &~^i js > S > \ ^.i-eTj .Uaoaa ^uisjo^s lia*J todois^i 

r CrtXa fAo? \\Y > UoiAcr ^3 OCT -iOSq NpO" 

:Js£i33«I Us Nou-3 vi p , >.so u - { ' ' ! V iSLs ) £3 Jocxxs 
J&*2 :}po) xafj ^aJs £? ojj . osaikus le'ijjeKJo 
iax&o .^oi *d?,*vxp2 £ lail ^13 £9 j^m potasses 
jsA \.? <7iiiC33 ^ :lpcris? ispcr L-iouo c^2? :2i2 

2,13^9° "-^^f 3 ?*?,? **»*-=» orJS^is &a° 400; \a2 
:1a? top £? a«r £o£j liu- 001 jJ» :^« yAvno 
*>»» IJKpsSsispb iXo^A^p i>3oi.t y-^\S u923 007 

crpias ..cUaS ^<7iAi- licLi 3*33 Ifecttbo :. as *v^O* 
li-3l3 oregi iv*3o :&i }ooi H oio**2 v-»3JJ3 -3 
: v ^J-?Jo ^ajcnti ^o lia^i ^0:0 .low -cro.\.l iii ? 

■ji.yNo cr&xa -.('"'Vix^) ;?;'\(a\ j&i? 2?.: 

:-3^c>*.2 lio^lS jilaoao jskAoS ^3 ^Aor iio ^0 

A<xx lio £9 &x Leap .Jtisa.Si lioj ^j ^2^A-o 
.\?i) iafs \oa ? liLo? IL? 3»\ o : \\>Ja? au^JSl 
li3o\.3 ( (J ^oj»?ipA<?) J07 #ao»S 0'j£») ^,? »ao 
liar Job; \els «» o'er laio\.£>n ►» :Jpoi l4o» ^sis, _. — , 247 .U*&£i Jbb*3AoA -woia 2bloiO :lax 2a~a ^ia4 Js^.\o r Jsb.\ }S; :^f 2a~ 
t *aito3 v Oi^? I»b> :ii^Xo &?* &*a : Ijfytt 
^SO :l*b\.l wAi- oi^.Slo .a«iS Jslo o.l^ 6$ oobj 
2.3333 „©p oai.Vil >*2*3tt laofl ^osoirs eriaflo^ 
.^ov^33 2Ma\toa:^opaa»Jb lipoid: sA 0901 
;i.b ^cr oc wOio'Loxiss jsAvN locr c&au aao 
23.-3 wbA&ab la.; 2».3«2 $Aa-b «V6 : a*oo« 
2i*2 133 —3 li-^a-b :fcooj £i&m1 o;.x£iab Jkoct- 
;asos.ao :<7& ;ocr N.1 locr $+*& 07^3 J^olu^aS? 

UqsAct Bifli ;^» lail Jo jNi^ao 000 .JkEsla 
^.SiolS laoa^b : lailo lilaso aa ^ae 00 er ^ajjb 
^w aao V isi; jBao ^3 2^3 *-^'ttt ^ac; u js^S 
-ioor ^*Nxap X.23j33p zlotr *&&tit Jajcb j3ojAscb<l 
iLa^Aoa la.; :Mia? -or ftAyS woroSAaJB oubi^iao 
afifSt^tS -.irja ^Aisisap( ^'aao )ai3:J,oci a^:2ocroKiax 
laAxs Aibx.9 o%aaxa ^a Joj .cro.^.1 ^aVyi&qLsa 
-J bio :cr&So-3 £oa^e iibsAcro .isocr 2xdcA;s:jo 
07V& A.aaik £2 :2i.i^o ^A\. ^,? -01 .6$ {ok ait3 
:oocr H&asias Wi.a-a .oic£ ailflb ..\boa iLLt'wb 

: ;t.\<a\fl7,? ^laoao Si,} liao^a 246 

■ \\y - ?*" cocn.x: |03aSs ' ZsvacVai our i.opjAi. 

;a3oA 'Saio :ooer cAjos v ou»^ (jo jiiawi tS? 
: ooutfli osou :^oi ? <A^ ;ocr ^.\Mi 2j*&aAb 

%^ » • If # #r ■ , , 

.oocr oaiuo l*xa iiaa 
• oonNoalo .g>a\*v2 :oo<r ,,i.»i 2*c&i IsbAb ^.iflao 

^fiAO ^; :oxm ^oouiuiqo ^omAV 'ia aio -oocxt) 
:^A©J ^90 l*(SJ 2*L»; JOiso .aoisisjol v oolo\3 ^xd 
*&. .fli r o^a aioe :o^ ^as ;4«i«sio 2?e£ 6& 

•oxisaJs: ;*.oao 

90.S ci'iaooijo : jsooi 6^Ay2 &*33^ Xocr ; t \n y 
%O0| J&Ot CJ**?J3? iisp*ii? JaawcAo .\ocr &So*a 
2lo3\ ^A» \i. Slid i^i o-mjx iao :^ 3 r».m £ 
ao^ &»* *i»\ ii*>^ ^V^"? ^> tlf&m :V*»2 

.(Y^a.? V<><iiijpj (,-,) .^i iirkiok traduil >3*y?J ('/ 245 .^tucxo Ubajjoo^ 3*3)23 2io3al era i*ois^ r .vaot ai :«opj y-'*\,_y v ocricxHio 

riocr ^jd ii iA ;»ox> .0007 r cr,»io yOOjS jlaia 
JixJlo >Vl«ia !*»?* 2*i«2 *Ai :a»2o Jocr lit) K 6<rS 
J*ao^ JS-3 ^spa : ooer ^»s t-^0"*^ ^o^eoa^a 
Jowoaa yoofoa^ ^oopou? .eevo^ai yOenS oa\ 

►\*:i*>- yot^aoLiao ^ccnA a o j o ^baucrjoaio .ocas 9 
v ocrXo3afloao .oc^oA^xiuo : ooer ^i.tr k t*aocr» 
\Vi\3 iotr 12>? : 2*2 ^a*opo jiio .ooer r ifioJroo 

JiiLo, >ia ^ ^ *■ ^ *fc« «** *=f| * 

,33 :oao*JbXk2 ^oovxaiflbo \i»i ilaaii )leaa tier 
?V»»*? v ooi'i*s\a jo.No . v oii o AV iXijcpa v oerA\^ 

laeua jiiws <-i-.cn o : v oeA ( ' 'Voocn oias/) l!\jcx3 
loer ;S ;oaauo ^Aoro .-ocr ^iau^ao ( V v oo>i4-) 

&Sfts 32 :J*3t X ^ lit ska :^Ac^ t*».?? **? <»? 

.sabl iio -Dixa jo? ,oiC77 : jv.\,io\,5 *» ^.iai . 


: ;i ? Vfi»\ £ab Just** Ss,? l$as£o 2 44 

?Iao*«o .000- 2*6eo> 6v?*mL .oo^e ^a^V^ 
ojio .^a«fcBa. ? ^aJ3N» ^<^o :s«A ^»ai y»\ ? 

£=? *A. »>?<* J&- .^»aA *kji ^» ^om oi,J, ? 
.ojS lo<m JaXai Jisorffcs :.\ocr jl**? 2^.2 ^ ^ 
: ^ ^o :J<^»* 2ia\l ^ ? Oi . •UrJJftL 
**jot ^ooi^ ftU&Sto ^o :eoo) ^ia ji, 9 ^ t ^ \ "^v 

' 'j^i? ^mbb) ^«, £ ? («fj£^j ?? :^ 

*>***? U*»P d<£> ^ftirff !*??<*© .OOO, ^ 3a » 

lo&is ^ ^oi^j :o ^ ^^2 J( j£i ? 2^^ 

V?A**? <•*£#! *»? *W^M<> .ooe, ^>a£ 
*&k& v?,?^ A »••* «aL ? oAb 2ia»^ 
■ooo) ,-sAoNm ^o^m tfaioSo Jig* ©«^ 

^o ^nltlo 0001 ^x* :oocr ^Aaiiop 2'aai^a 
oaf 4iL w? tooo :o^ r . ? a» v «aj *Jp lc£i ooja .^ocii .(»•$ J<bS» ? i^aaa) (») .^•.al^o («J 


243 .lAfpn jcaaiwDoA i*»i? :&iao :;i.y\o3o :d»o^a&? 2»>0400» 
.^.ixixaa t^^iolab ?^o?i> i\x isir? 

(O^os-sp) :^»aia> 2*3o?« *» *4** J»>* 
^ ? o» ? j&a l£\mo -Joel ci34 Jw >V« ^?? M V ? 

ail AA.'ojA.aa -<* :£?*? &kfc : (J) *«^^^ 

? j"^m ' }»» v oiojS 2i> ;*» ^£«r Jaw -*>*V^^ 

Jobi S«2 ? Ua^o* 2*1?** )3t* jfc -a* 2^ 
ops io> :j»qA»^ opaa ;oci -C!©fc*2? : ?i;VlMi 
.Joci aaa.i ojii^ox £» J*«*»K« JDoisio^ }ls$a 

-.;ooi jv? **4 S 9 ? fc»i 2 **^ ^ *** -oro * a 

jLbia :lfcoxl23 *J^jo ; &a 2a~ &i?a» <.? *-2 .(Porphyrias Vj^a-iiia) J^?i^ (*) 

:fo. \ , ft > \ 3 3 b 2il:><u» Xi.a 2*»2so 242 J*fV^? W ojV? ^« :1 ?w »^?^* Joai piB 

: J3<wu>ii ? lL ? iiip : j^ ii*, ^^ ^ 

:o^ asp^fcj ^cue ^a ^p 0^3 £ao*o ^^ 
-010*333 fL3*> ^00 £*i ? 2m»m3 &b fc \iab ftJ 

&V °£? -°> Jo^'i? &*?*.? &907 fr**\j ^b* 

^p ^ii ^sooao aa : ^a^a ^bb^ ^^ ^oopsa Ah 

^12 jjo.xii Ji?wo*ib ^i flaoa^o £&0&S> 
yOVisM -.Uaj r a ; P ou .^jfca r i.i ? £*'& r'^^S 
so f*?k^ ^ &*<&* v dio7 :?**? ixi: ? ^ot^oS*© * S-..-> 241 .Uato-O uo»<L£ua»oA i*2o:? 1 -*.a4ox i Vv? *ON«b ^aa jum-j Joe? «o)o£*i? oof laojja ,6«7i\a Jpo .S-i^i or*.ai*?oae3 

4ooi A*-f- -fclxilo $XcjSi A^fl> orJSosiipo 
oi*»a«? J&&& ?»>«p\ spaap i^3 »95» J*w? °^*?« 
: ;ioj »3ffl4 JOCU3301 ooi 2&Kft4 -*?* ^&* fc 3 
.J^wAa ;?«r en^i tyJP Z»^ «3M? Jfci-A© 

]*&:&:> ;*-o now js^Mp £ Aw °^ ^° 

sau»> <fc? :oj3^«»> -a*1, £« 4?oi ojflitt -crania 
-trous-i 2?oiJb :£o*. &? oi6sAsis3 lis? .Joci 
ifym\ V??> J*?&* vf*^ *** ?? :J **? 2?o>*& 
£> 4 lii& '.(^oio-si-*) = *#*** ^ £»? 
;Ui©» lao<A &xi $h» 5 ?ffc>* ^«*?> ***£» 

4»'»?j Je&l? 2*2a ILs :i3i»S J^|p ^« ^irf? 

Xi.? owo Aam **ai*op cys fc-is-aabo Nf&a© :2©oi 
„oia»>0? *»>)»?? :!?« dfe oifcasoas 2»oas ?*a i 


1 I 
,oiff : ?-n' , rv > ' . v oitiMo jjs* iA £) : ffJSas*3Cj 
i^.No J6V© : (^sojaiwtap ^oiNoaua? Ifcoa-itoab 

: «i-£klO ©OCT „;*i V 0C7U'>\$3 &«a03JS y-Yh lX-i" 

:oo<r , . . .. nt Jo&ia IfcaXft)? 2fcpi*\**3 v 001 * 3 * 5 ? 
-fi £>oJso .ousivx: v o:>oVS V <A iflfta yOojab <^,io 
2jko2A &Soa2» llo&io ^*3Jt lat&o : *A(h jo 
:iocr «ii &k ear 2ru& Ucr ^o 9O&.0 .;oer ao^ 
xofl v ocr»Soi3\ v oaA0i3O .too- :ik; 2*3*J \io 
OOJS J3a3o .^oil ^\yi Istoiapp? JMaj&l^O -.;oo» 
:loff JJU joaioVo Js^js v oicr \i.o :^Aff. ^p i: 

(-.ic^i? 230^0 loai ^3* iiva *333 :ai\ Off ^1? Off) 

wii y6iof y» «ae^e yul Am ai*d? i/^\?^? 

.;pcr ii,^ ^ooA J,?**??' :;ocr ;js: ;*3«: ^,e :;off 

:cioio Js^iso .low la^Mso ( ( '^oalisj[>A) Zvaciaa 
*>3 ao.S lisjS© .2oci raixi ^.i> :^3? I'ix^ 
r w\a *Aot : ( ^ll-« i 2ilb -? eoi ,2obi jaixi 2'iii»i 

.i>jo Jxx liws t?fcab 

IMS Off Al :^3JS33 ^Aff? v*<7L33^oS 3ftO ^S0O .ji« (j) .(s&4) (•) -«" ? 4»A « 


239 .«ijcia jsojuooA 3*sol3 2k3&» o^i ow :2aiaxi Jooi uOioL* r ? too. 
:«a^.S2 ^A ,353 Jioi I-3-30 .^>(TttHi eoer ©ubivi^ 
.ii.XC?: Ia'33-oo 2*or :JssiwtSN2, ^iap? ^vrio ■mum- : jaOUl»Q33 ;*.Oi*3Q35 

.&j*3£o llbxbas iJkMMwaa ll&osbb jlsj** Jsiao 
a- ooa.o : ?t\ ,« a\fa ^cooler ;oer jooiabo: 

oiadusa no, ,30 ?o. Jiaojo .}oe? ^oroiLl J&mJ -axJSa 

o^kse ^ix \a3 Asofljb cv\ii'-3o :;oo- .Si~ioc 

v i»I? ;j»o- ,3- U<7i3 axe? a^Ao': Lasapo .Jocr 

liii 33 : w 0io^ ^iaJl? tool liov iasi ouj 

;j»<W3l3 Ikf&feO zlOOt $&~X> OT330Q3- gJ3.333 3- 

' N f ' f ' <■ *■ * 

la? eifcasooap »A, Jew labAi. ijoer jLal fo2&** 
iya? OTlliao c-baDoao i^ox»3Xl30 : ;i£io iocr, 
:;otr o-jox r ? JCDO3-A2003 :;o<x w-33 iioAaiao 
.2a^»a looj li-a* ^o? Ix&2 j-i v oct^3 Nojo 
v A^aaci :o-;s oi*3axo i^ioti? ya'jxJb : ^lot eoto 
isoVs c.soiba-jaao w? <3\3?° ■*? °.?*^ J*«a> 
.op*-; lisoa? Ixaa winS -.erJs oleosa 
xu3- Iwb li or 05 ;ocr wis Jaojo ller ^p 330 r&j&id ^>o ^x<?7 3? iSfca-a :*****> ;&3oS 
v ei7^b :^3.?« v oicA ^i -c&l Jsai ( 1j P.?ili? ►S*^;? 
^uJtS ii.? (»3 opi .islotr J*aa \lo »aJB ' aoiV 1 
^^ciJNtoaojaia i»A.? :&*9V.°^ >•?!? : **~ >=> 

:oaBi £Ai^, »*& J-iatt <t'l fciboa iaJJa,? -*** 
^39 ] .;ocr cjru-i OU-? =>*V? ^4^? ♦»•? ' cr;Q3oa.vNo 
.[ aaaS ? ^.i : ;<u3o\. jIaoso;^ oodi 0io&* 13-*.? 
&2 :}oo) -ii &a? i^A\ $?«? #?? £* ??• 

aa v'"lo<7i sAxj ;i\mNAi >-i? &*? ^ tfifyriN 
«(H*i :a\ia ;i^©I £ 42 : v om^ ail £ ;oaap 
cuor v o<Aa^ ia-xo ^ » Av iA tier >v oojAa. 
:X»aa — i-oV \aQo^3 oifcoifcaattj JuitL 2i*?a» 
{Soaoaa o^'iXia oocr ^*£09 v ocr^? ii\iio li^o&o 
pid .©cjSitBaS? oar : laoaVyAo ••n^?> laajp 
<7-Xoi^\*-3 jlxbo Jaaffc lUaao .is!A • (raoaica Oocr 
2*a«i 2il?ci» isoSo :***» ^*? ^» s *?»f%? 
.;^4> tfo»\of ooj^ eifcaii- 2a*So«3 v : 

r(P*tronl VJiaai* !$£)$ tor *$**^l) (*) •>"»?*>»? (') 237 .l&c&fc) joonooA iuaoli <^Io :crji?^ &*> &V?* ^O -*?<* \-?~& *}r\ ja ^ a 
&o~ onxva iao :aaa>u &A\,b cjiao ;;iojo:> oar 
.-3 ski &»S\S o# aJ?4o "--A^^? ojAa. ^oujio 

o*r {K*2»*fel :Xoer Jio*0 ;*.ccAao:> iikttod \iUJcA 

*« -I * t » f * ' ■ * * | ' • • i • * 

Z.XD ^CfiXMO :«.'•> :?Ji3 ;jko~. *» >i» i»<* 
-ilso a*«MJSjb £»?*« "-ioc; aiisauo ou'pioo p?*?-V» 
lie : s-»\\. w O!3 Ayyo -iU3->kcj2 o^i^I ^p : croi 
^?ai.o :fK3£UA> la.iai aa lo'ioo J=u?Js ixia :a&0 
jsaa*ai bikoSxa -D u fff -y-nbisb oj!i aiiSo :isoo- jZ^ 
cra-^olp lisi, oop J*a~ i^uTiV'** :i ^-^4 ^***>"« 
reisaoQja? Jiswpo o7*&ott ^? Jsooi JiAi :Jsooj 2a«i 
o2 kil 3\. iise :Jsooi 2a»2 jiasalojS 2s« J^too 
;s*o'o" llA^aob a ass 007a :&i J*al 1S0 Ylaiz a? 
:]l2 J*i- w) du&ki Yeriwajt2 *a*23 S w*&&2a 

v oaaoi-o :iwoer Issja iscr \i» aA oiAa. .\iokcs2? 
v oavi^Aol^ ^ja'icxQ ^ss la-?? : 2s*ocr )\W 
.52 £iss v 6oEsoiy A ASflNfra 1&+2 :„iioSJsoxi 
2i2 }£Lm5 ?? :^oor ;»>Ty> aA lS .J-aax? fooaVnn 

\\,ya :llo7 w«mO .^ocwi ^isoix^? : v oo-.ju, ^as 


: lv*\ fy \ £ a ? Jjuaott \Lp r^olso 236 

la&ab ^o : .sA.2 : *\bci ^crixpx ^k^ ? : 2*»x ? 

■ ! ' 'i-^» • J( 3*^>? *^A- oao^-S «-■? Joe 2icr 
:}c£ia !&oi<3 '^jioablJSa likoiooas 

...\3JOu33 2*30333 Jt30— JMX3 

:Iocr -kao.\I - iooao jl9o33 Jtsa*. JsiA issii. 
oi3 |?2va&J JU'Sfc 23ocuo : ^jo*i lotr -eroiy2 2~a*o 

•sab £fl2a -or :v^-a» ab^a 2o£ia eiaaa k^b'so 
tAu,I SSOJka ^3 jo-jo : Jsoer cj*.K*I ^is 2\C3^iao;\ 
Licuaitra oo .Vj p'iJB 2bjSl3 ^oslaoie V ■*■> 

abo] .J\boj ^lX v OOt>AxDO :4oidiv: Oocr ,-ois* 
I»wo Noo- 23«ii\ap v offli :^»p pifl -wAwA wauail 
2<rA; n>U r^bopla^ .Aspkx23 Ijoa : v octjjo 
AWw ^ocrmi? livi ^Aw ^\sbo .[(• 5J cHoaaa4v& 
£?o ibsp iSa pitta ebf ^.2 ;2aus o^v: j^bbi 
oitSsoc abo :2iio\j&o w a f \\ r o .fcobi &&3JN v»A«» 
ti\^ox aA »-i*baA* : bjoaaii Uoaalw j&oibaol^ 

.Jqct, ^o4 -ft^^J? ej&,oi^?&eo «o*o(sai. ^-4» £»i*i #>.?*o (') 235 .2&Gftti Joa&aolS xaeia .. oa^o&o yOa»?&> }ao2bo jlsbots 2*bai ocr^o :tnvsoa 
ul^ia J^9,a-j3 =**» iiw \\y> Ai. }Ssl? \so 
slasojS -*oJS*J 2a\,n-> iA, Joo? £ .U2 Vt^ 1 * 
pia lisoao^ iaoi^ ojJ3 oof :i'j>^. ag wola^ v ; &: 
i=ooi ^isi? :^x.\a>op -Xoiavcr ^£SI Xi.o .2il 
^offw 3**ao :. Ow«n ;^oao \ia .wise ^A.^.3 *A^ 
;noo\m^3 <^2 :.euoi ^OkX \i-<s -i^wi* 
. ^oiaaisi jtuwya '+*** oepe :. oa^oxi lisa*a& ? v "*Hi 

.^c\~xl ^*3A.j $ lAiAa v oio? 2aoi3 

f (1, JjhO | i»3 l^OO J«£j? 2?01to OCT ^Sof UO 

Ji^ia £? £*?*> ^i n a\jt&:> 07X^^090 -.lav, aapi 
:)eoi A»is: 2i*3 Jaos\ ;i\oao fsa« : Jooj pid 
yw.niao > *n . n\ ^,3 007 .-oic&iy . oaaxi jX«u^» ,?i»So 
IXo\Ad?o :locr J^sol *S l\sa£y±o }ImS :Iiva» \L 
&ua ;>.o*.i cnXs&rA ojua*33 ;i>ccua\ao u oro&,33 
o^> 0]Uixae :JSooi crioy-al &JU3 2330 .lo<* ^Sil 
row Cnooi Js.2 2*Ai X-aii- 3A0 .i\o<r ^oautaaaa 
^aao .&« ^aois a- l»o*o i^isai 2ah*A>i Js*aS joJS 

;>sob\aAo : Noo- 2~i3 322a ■jca.ftKJ 2ipa\.5 r 3 

■IJH 5 »4 ( 'i : ,'uV. fVyV-i? liusoas \i,a 1-xclx 234 -^xb .alia jiaa ^»g a-i j^llai .ooui.so ^'^ooi 

■ v. " ■ ■ 

^i- a^ a^ s^&l? ojufcA 2iw jii ;eo; ;»? r a 
erjiao? £^a ^sp liaJo :2ooi ?£ rjo» \a ? ;«Si 
.S-^eu: v bcn.3&S ;.\Q»3 ( IvS i»i IU.O :;ocr && 
:Jioaiicr loir joausoh jLs ^.3 lid* .&: ' m4i 
-Jocj u eio*J! .l *a aa. ;,i..\.o\fls iiajasob 00; 
Ofr &TWl "A CO. joaV33o"A : 1 W5 ^3 jscu-xucxxsj 
2fca» ^ «*» Ss^oi lSoa^B cxr^o ef^JoSj c&L 
liota ooj^p .o?aai w aii Jaa ^0 \v^o : crii*. 
ax .New. £» :clS 2odl 2*~ ..craLia -o 2o#i? 

.foer 2a^ :\^;>oo 
*s,2» 10 : r i\tt jb [ ^oa ] -aroa 3a 2s r >d* 3 fss ^u 

;io\I? ^U lii2 ttl :2oen xe'i iiia crjS,rA 2aba "Ana 
2iaVJ 2i<$£ &** p^ ^V» *?* £ :*? ^? W 
^ nA-A o :2<7&23 2a.as 2iA^o.3 *\& *?°J* .^lW 

w?Ao .(ro^cw^ ;crA; xA , aao.sa j£j sowa <i-ajpA> A \ , w -im^A c; Jtioiaio! <£of -wo.V* £> io- ,.3 oof (J) 233 .J>ax»a upcuSuooA fuaola -•Aac? '''J^Jts *?°J a^a* £*: jusdH) ipfc ^ap 
' ';xi-3 idi jo.So) ^aacuo }*£« rii»a ! ' 'lajoxab 
: li^M '<}*%? ^o ^ . Vm'i o :}io^a raiV \aa 

■<^£tA ? ff oj4) ;^U> &O J^aoSo 
w,A* .s*33 laia. licrp iSJa \^or *oc I*a3s» 
wcAaao .!alaa e^s aixi JaJsiasb Jaa tjiaoa iliAsba 
Jaoii. :ioci ait*> ^ Xa*. p.aap v bcn^ ^a-a vs*»ad 
I ; :ioa\ Xi. Jooi Xaitaoo -oiaii Io<r ^ab :u,a»a 
lisocuat c^kaaa Jc-Xla '"'iaeno : C^tA Jxi) ^Lxa 
\aI.\iao :2oci IIS cnaaaoa.a ifts<xa*a>M3o :lo<r ftoiaa 
Joiil -cojLi ^a cmi .loo? SSi. yO-i\lip jitfe^ ^p 
^03 :an£k\: litJCs \>.o u e?o&La 007 :.ft».*V,ii 
l^o«>? I'a-i* °?*» f-*>- : &**?? .^oikai** i^o-r 
^^aa-apo Xaoj o£ 0001 [^'^'a^ij .JKaaa^ 

paap Zoc 1^ :«oiaaoia Jaei Ai»: Aid ai JSao 
;i\ . m aa> 3oAa ^2 - *A»^ i?o- *«a ,*a«J 
traaaJa l^o\j3 a-1 ^a 2aaitO .2oc] 2<u» w 0ie^*2 
sXi. ;<rJ>:a laoLO -a.i. oyaA, ) : ;ocr \<^h ■boo* j-olio £*£ (*) .&_?» ( J ) .^po (*) .&,yga (*) :,W,fo\&ia ^so» \b.a liso'eo 232 

i-i*i» L.33jjc»A23 <^<ul>3 waai* \aor JLior 
$JKO&*3 l^AiJo :ioen C^ai orj>3» tf&*b 2JXO&&JS 

-o«^> :JBMp*3J aisa :^\xA^3p £ib~2 ^*s iboyo 

Tr. rt.",V 

Vi •■• - • • ' • • 

-Joob^. I»o»o :^is»0u3b jlSosbb ^>?M ^T*7 

t»o. jiop ojjo sJLA -bje*a r bc>Jp locn u otoi*2 

:*oer lis! ^bop &i*ywS l&a&yb iii Jbax&ucxxo 

K o'z\lis3 ;ki^ v ocA^ <sx* p,b»? }oei baakraoo 

er A* Nas jbliy laocu liop x\ ojjo .| '"'Joe; ;<x-i 

cr^N^oaa ;ee| JjpJUOO :2oo7 iis- Xpoise c& ocr 

-oai . 3Jjv,i>jjo 2i*i>3 3 wS*2 jo bislbob -aiao 2lobX.b 

(4 >)i*- -cj) «a fcooi li»o .|offi [Waaito jl'^1 

&.N2aaab :ioo? Js»2 ' Ijqoioa Iactt , 3*?«B ^? ,?>? - lo ^ 
^S^aa o o ^oj^xjojola J^'idb Isopoxs &oLJs 2a\aoa 231 .i&toO Joa^aolS insula ^Soif^o i %itm -iiao io&l? lacnoa :ootr ^JO?*? 
is2VS? iaa-^o ;».au^e ;*,a*&& icnSia #£'?« 
jaua^ J^Aisis) -c-olkv jsajtt ^Aor aio .fOtr ^Asw 
»<ro~2a^ fooj ^b l2'a^.oja> cop : Lop- ^JsjCMp 
^*oa>ao ejS) laoi ^»2 Jopia £ii\.o :Jow .sou craii 
iaAkasc ^Xfi* ■&*??,? <fc? -tro3)3<TL3 otjSMmO :Jooi 
iSoi- ! laafia: d&liiac; >\oA 2JkaSu*»*3a .fevO0? 
JK0EU0 trA 2iKai2aa laaiae &»'.'%.'■ jVrno :oaa^2 
:Jooj -cj*~so wOic&i t^i" t*9J*V'^ «cro>*2ao .*o<r 
0001 ^isip ai.o .Joe? opoai Ja-ai ^i. <r^ r ^jLo 
o"A oov i*xa ;ivO*Jp : M ojiioaaida -crojsajy ojS 
..moaai. \a. 2i*a *» acA l^kp : op Joer a»2 aa 
likoaasb <»a ^\.aoo .n*Vi\loS ^ois [£i] 2ciS:a 
aiAa :2ocr crjc^Si Jao*u >» :Jooi «oioX»2 i*»iA*> 

.Joe aa^isao IjE&baai ,.» 
:K»Jaisiao JaxaoSl ioen aoao ^>opA ^Aer aioo 
ooer oa3a.i\: oia^Saa lajjt JJkIAjo iXoiaawbaarj 
crui\3o tfOidueua cr^i*j «cr<u.iS a ^ie .Jobi aouo> 
.bcrui'aa yaaao -Si 2iaer :2oot 2»a or&obaaaario 
&*m? lab* : l ocniiaoa.a isaSosao ,0901 ^aoa iaa-A 
.locr ,\ii) 2i«aa 2a*2 ps .oo>aiv> 


: j-VcAflop ^?oso ^a 2aao2ap 230 

oitta yOo&ijaoS imSi? ilia 99 -[~£&&>2o l^x» 
:2ow — au<*ojp k** 3 .? *H er ? iX ? i*>«"«»»<n3 ^*« :2ooi 
*jioxao ojai. 2»\i3o ;*.o-jo3 o^aoa^ y 6xcn &: 
:oooi ^MUS a- ,Vyift\ x- Jaaiia laaia ^*io .0001 
,-? lioj .000; ^jcio^ap lXoa* »sjbb* lii. ^0 2i»2ao 
:2o£& tTixili ^»vw ^o-Q-la pifl ^ao '.JaaeSi JovsoJS 
^jjo? ^aubaSi \aao =;oir a\ii :iko3fto\.«\\ ou-^i 
iSvosisps ?aAa ;oct? 1^0 .loci josjoj Jaisoa Jil&o? 
Jfci» ^aooer'as iaxa 42* &: : ;o<j 299 li&9 
wcioiu JJA* ^f *?roa >g»ft\Aaa4a 2i*i>ao .locr 
«Lx-? 2lo\a23a <^i :a\isoS ^p UcrSl jiiAouao :2o<fl 

.loo? .Afid^Jj :;>,oi\aA 
f r) &ao*a cr.Voiooao j ska dbxaoM liar 0070 

^NtyA •DVOoS :j _ ( *J;oai .ii«> 22Iaj© 29V0* li-xoi 
*»<> .;ocr a^iai ^jiisi Ji ; \irtt\^-i xJa 230* j&a? 

c& ;oct Js-I? ear JCa\j3 3CTJO .v*J-i» 2^>9»3iS& 
:^5 jcaa\.ii: ? 29,91 o&aa >o=»i3cr:> ,S\,\oj; 
2i»a9>l *» iiAo . ;u\cs ia^ iyjitti v I? 99 : tf ov*»0 


229 .jZ&JCOuU JZKXJSSO'S i*»I? lLote U^Sel ow liaAa ojao .iocr ouud &i*i3>b 
a?ios2 Jopi ^ao? IrAwA ;o<x Jscbisapo : locj tsafc 
.loo- a-Sxap ji: \a \i, llSa lAohao :ioci 
i-UbaAvjj Joorb aisj 4(r :&ua3}b 6^'i oaaL ^ou-^So 
:oocn -AakioQ Is^a as : l'i«a2 ^..crbao : ;oc- 
Jx-ai l~xao iaaio 7*'N\.p -ooo- ^o?3 y«fc**? 
.£&>* >Ao*o ^-? *»?> : «i*o*? i--xo» ^oj^ao 
6&ao ..aii 2507 ;x*-A :!Iotr "ai-iioo J0U133 

Uouob 0POX3 Jssa 3X030 :oocr ^30> ^oropoAa 
aaucub ibova? u oia*^a A**, o^u? :00c ^?o» 
lie 5^*2 .!*•*. v ocr\A &t*'SiJ ^o. ci<Noa»o ifiAo'l 
:»KDui3 r?*N? * oo: ■CJ?;^*^^? ^f^ 1 **^ jiSoa \o<r 

.a3A.ioo iaso* jiop ciiaacoo tr " ,"■*■*,»*■ :[ ix*ai) ] :?ove> joiTLfiia -00:? ^Aof? ^.3 ^ertfNaai 
:' 'oiaol i30 -cool is „ero~: [ £1 | \ Ao ^j« bio ^p 
^fli Xis iis030VBa3 leer Jt- : ] k«M><&2 Jaer opaxb 

o»2 -ao ( J ) .(.Kdesius V«»iJtu?l) .Assemani .j&j&jo? (') 

.J057 ti^aojo iav*l.i;» ml.j : fe\ , rt > yta 3 ^loa Sxi laaolao 228 

Jjo-3 oins o oXab : u eift£a» aiiS Iftsiwj :oaU 

:.Socr 2*aXcua> 2ior afio jos 2a*2 y) 2«oa»a», 

2**-a 2ooi £a iP*)^oi^ ^i J_Vio*c»] iSa 2*2 Xji 
•-2i*2 4s a-X^ ^ ^jkiap .q,o2|« uJsoai ^oviiys 
33S3 .iLia f*i~S? <^2 :J*.?2a JV»lA v oiii.c7U A ? 
Jfixa* ^aisuaj Jajta^o 2^i^ <^ia ^ <*#! jS *a 
2e£ia 2ae]aa o^MoAaa lU s^ksflfis,^ ^ ,fli 
v oc7^^ cyoai* ,afcaia ^ora :?rooo .ki^iuej; 
}? &32a ^\» :£. ^ada £%» ^i/axjs oj*>aiaL 

-JOOJf «Ok-3 -fc^a 2JK*~ 23or £9 &**>».? OJ.30»L J» 

-?*oc2, 2o£ia 2aiaa )2L.a 2&a ..croasooJo a*\ >9 £ 

tfa 2a*S [< 3 >2s,ma A^ ? 4i\« ? ^| tf**^ 
^A-aap v ^a*4 6jS *il 2^a ^.o.o :oo<r ^h 

&H& .0101*2 ^-V„?ao fi-ob j£I i^o .[Ojift] 
woioao&L jai ojSka 2a>2a JOaiusa \^y :«oqi ^"-«* 
is^fl o'or 2&^o mo ,2oo! tiauxas o'er l»ob cjj 
-wo*aiwaM £flia oo> ^.2 :2o£ja 2?cjo? J**** 
&afc jj.kb A^ aie : «©!*&> : loot *a*2, j& 


227 


;o*p >>9>3e,?? J**?o»i ^oio^cAi | ' 'V? | v*^? 
r iiu£>2o JaS Jaja ^oop&ao :ooot ^,a^< ?>»**»'*> 
^ui :cra»a IilSa. »N<Ab [' crjj&asou. Xyy] .OO01 
ffij vf aoe .oocr ,-:>\i>oc .ocoooud och .oicn? ocr 
:oo0i yJtla r **> uoioAi. ^ooui : ooci ^ ao ' . n Ja^aae 
^pa i»ii?o .oocr ^Atol^ jO-cAj*. v ocn*i*^i30 
2auio Voiao mo .oA ooo- wtAl Voiabo focr Jasoui 
•;i>t1*lS ja.ftVMo -3M30 .oA oocr ^A^uo ^'iaox 
2xa io*vj? 5^2 : yOe^aa ^.3 ocr .oA oocr ^>ttS 
: v oev3 Jooi £a=>**> foS^./w *?#?.? 5^4° : ??°? =>'** 
2?cjj SoAao .locr pen* A v ber.i.ap i*A ^oi ^Bo 
:ocr icAla fcjjaori looa) ia :Iocr -s-Jvao Afl isia 
jLbl ?oAa -crooi *oA A?o : 2oAl:> ^ojoik.2 2iao 
«eu.o cu»:o A*j>W v ocA ouA »io .?cro; locr 
XitOl i^aS ao^ : oocr ujtita&oo owaxa *oi<n 
ooi? oo& «cro-ac)3J3 eriio? bocuAo .^croAaoI 
9p« -.oocr „o-caia £.**-:> ^» *A\ 2a-a» 2io 
lAoaoicr iio .;oer r oij &»>£) oiJsosof/u aojs 
o^gS ;«o7 JUdcbsb Jjcia^ o^ao -c-o~Aso 

.tr.soiinj-ue ^V°? ft? o* ^ (*) -=>^k O 

•J' : 2 i . \ , ftA l3 q 3 Zioaco \ip Itisoiao 226 

^itoao ^tu c7.\i5?o -oreoSk. aa :-<no2*: v ocr\^ 
^W?? : J?w | r 'jB»auwae, ^mos oiiao :0 otr 
2a»^i 2ao^, -*<A^?o .2oer> Xto o^o^ai JfcaU 
I'axaa 2fcoa2£ .Sosup Jia*2 :-oen AjOU &xb aaoja 
^.j ^oaoila v oojso :' ''cjl^aa-a .V>Wi) ^croM/ia 
2,a*uciv ^Aoi v o<t\3cjo | ,.\o<r ikol laaj, ;*'.'-., ^iaas 
u>? 0*07 <^*2 ^fcaiasubaaa :oocj t*aaa» uoro^b 

«4 *?* -V Hk 4^ <* .[ (J) io«7T uoj©^ 2*: 

*.2^o) :2ooi *& «sa [Wear 2<7&'i] ij&ftfti 
2?cr ^spo .2ooi iU-.Sso )vnt isasoir, ju2 V" A 

icS^ ? mppqae fA\, ^l*no 2*>a ilab ? loooi 

.i.ai.? I*oi iA*. ^i 0jjsai*\*i 2aov3© :2©« 2aa» 
*bA32 : lityMfc ;ii- o&a 2 ? ^ ft .-3»afca» .oici 

tajiks $4 ;.\«icii ^ ^, .^ fc^ ^^ ^ ,;y ? y ^ 

*^> o7.s. ? on &!■ j^n^o i^M fioa^o -.Joe* >W» ^ .Ooiij 
*°io£i joq , ?S jfMo i~x»o .^suo \> ; oc - . ? o*>o ijioj ,^, j^ ■H 
225 .^'iofl Jon*r\roo& i*as:? .^ 23*usisa Ji^V.3 i*^ 3 ^orfsoaopo orisaua) 

^i r%« r-— p - <» . § -i- i- • - * 

2*.a^o ^V»? 2iiv*2 :2©ei [ (4) 4^>] ©A** <^>° 
uoieaus^ &3i? 2ia»2 :}ooi ^auisl, cnfio^ifl i*xb 
2<JyJBob 2aepo \*3d; oof .[ *' 'ai»3 j e^ ooeg ^> 

2X2lij» 3ao .| ;**»o | 2ooi isio ojojSi li.? 2i£ao>a 
;.u\,o^a :I3<7T ^0 3**J oaf rjiasaA^OT oCi Jotr ^Ixx> 
:aiik 2eoi ^Ij» >? o: > •* oa ' ^P^ ^ : l otr -wo>y2 
0010 Vjooi »»i- 23*2o foci iiapui ^o f oa» 393 
eoi .;~>tt>3 ocr 2£ai»3 . 1 iSi :*3o2 w3*.2 71333 lS 
Arpflrt? crfcaas Ai- ^*2suis^ ^or \\,y : 21033X07 ^3 

CI^JS JS33 ,S\,Y> .JotFJ ^JlS G]JS33-3 ftu2aJsio iJOOj 

2i*os w o)oS\33 ,3Ja3? sSsoo) jlabyao li? Jsopas 
„cro-\£io .^on ^onSba 23o*o i^'iiaa J . Vrrn ^-9^? 
eor 2oot £k« .«■»!* ^o^ sJiSkjt? jsjqp £33 ^3 

^,31 <A— 3 2*\i~=>3 fe? :2i*Aii 130633 2?0J» 

..orotfcJ jS4 aoi^ ?A\, J6*kj^ JL? *-=^ Si-1 ^<0 S^o (*) 

.oijo (•) ,aouie ( 4 ) .o^.» J.5«^Kd 0) •<^->*-*o? (') 
'J :i.\-» ^o3ja»^3o .^ 2ifek£b ;^o\. kim .as© 
:;ivo*i\, ^ap ;^M? : &oja'i ;*.oa<wa3 :aa» 3-a»o 
«,oScnii ^ jjpi ^A la? :o£ i»2 aa .er£ ;oo- jca.ft» 
JaAi £? Jiais&So :-oro3oAi 2a»« Jo£i a- ^ 
oi&otuoaap z\$ ^p v* 1 ^*? v*.? ocr >w ?.? 4 ^r 3 Jo*aao 

:2«0| C7I533 uOIOO^i JS*3 ^30 .A. OX.? ffjSuu^ [''^aoj] 
As.o Jnft^na Sxo .jioaku )aou ^olaS!* iaAiaa 
-A\.,.: la <a*a^ &aij, fpo :w-Jti r Jsa» aa 
: >^»V a? *-J*»~ <-wi»i*> ,\Vny>? ;i,iS.no &as &»auao 
isoer J~ax» V I utrailoiiiS K <ocrS &2 \iia? jiaJ 
:locr J&so ^ff.SoAip ^p v aiix?o :;ocr Jal -«rv * V ? 
- v Gi.ai :oAAo ^as iil~» a'chao JoV ? iboiAao 
:Jooi iiji ;o^is Jx.?J3 2?cwd em ^or wo 
»So»?a : Ua*>\ <x? i ' I^Ail ] la.?? ?»*n-iv> v aic? 
■ oocr ^Ise cA »er<&i \i»o :o>aa ^ocr^'iio £oa 

,?io .oocr ^iioo cr&cAao ctjoqS aAcoo :ooci 

t».s ^a»*;o jAAo :Ioo- ^Mi JO^kjjJ ^o^r i '^ JO '? 
fc*sa i»o.i orsisaao] . -0 <r — Sao*: ^cnoaa. a iajoa 

■#&!=> (♦) .boil (*) ,}^k *> (-'.) .o^ooj&a-i (') 


223 


:;ocr vwisis; ^sai f^^? t^-? J* 3 ?.? a *A. ?? 
^o, s/a m.vvf^y a ;&!y iiSoasa e&-a j>jf * .\ixa 
1* ?\ j Vh oft ^aa $«| ajiS ^p£ ^ "j^j £»*£ 

£waio& yoouaao \Oovii jai. i'ia^? :oooi [ (,) ^*>flj 
,aa [ ( '"'j»baV9*» J^*P^»] .^«*fr%j| ftatab 
Uim Jab ^aiaka^eo : itieaao Jjjcu waaafioe 
:ooor r afl ^©op ^oojldvoati ^xoro .0001 ^aaL 
,?»© .[W^owaaib ^oij! vj?5^*? >0 f#4#l? &M?] 
Xb« ii: ^A ^ ^ ^ [<<>%$,] iSox-so U<n 
&& :j3a«b Jsojjto .fa A . «\ i \aa jusit 007 :;oen 
£qta jd2 aa : (5) aia» Jooi) i.s-so t «'\y \a ^asp 
,&aa erujai-a :^SLa joo 4; 4oer si ai £ jiaa*afe 
2a.\ia UosaV.cn? erJScAo .Jo£ ^ : r og; r o<n 
J*a\ e&a <»o .«aro»kd ;ae (s*Jau3^o saio 
v O(An^ quo £e :-jW k Sl :ocr "nia liasaXoj Svc^> 
ODQiaio; 001 50© .Jow [^)*3ia*^J 4oa\ 01 Js,b^ aa 
:Joo? ojaaA ji^s [('>oia»Ja©] ictijd : ;boi ?»■- 


: 2 u\jcsS& 3 b 2ioa» Ai? liseilO 222 ^eo :[ ,,| ;o^ A»io:2 ?Y>\va Jfeosattia ^? aao 
>»MU A .locr Sil uoroo^i .vAo : Joo- *ii oia 
^b^irioaa \\v> : avoiV -b ai. kaV&3 2oc- 
pA «ii optii oiV^ **?**] -oow ^*»? $ [ '■'■ > o&*a^ 

fflfU Ai £$2 O^ A^^ '^° : V OCr ^^ H*> 

<-? locr xiaifcap AmarA Jsoo. x<-3 ^iiucaa 1 
2cA 0*S? ooT : 2op2a A**ao :2*.oua,ia orXo-iifcais 
lAAs m.3? Jor : 1^.2 r S»? &VVO 2?oA ■ *?«^ 
i*aa ^La ^aa^o .< VoAj 2ocr aktaS ;>sai*50iC5 
1^ -a j o .200; iiibo o",x3i 2lo£i ^a^io ijooj a&& 
23t3oso :-?i^I 2a»tt\ :?ayo .mA.^A ^ jjisuajs 
Aii ii«r Ay-flS .2007 j:ii a-NcA ^0 2iJs*5o 2aoo:>3 
V I :Mp2a ^i^i.^2 joi3-S2s ortSpilsoso? 2Xovta\.t» 
«tra.«-3 2&a> As .0A 2ooi latAax 2i*I?o :2i2 *afLa 
iaosisi Ao :2uoa. v»s . v Ja^ab <u»o .0^ obcrrJS 
: oj ivojixsacu^o Ai.o : 0&-» I*o 01 a& Ai. o : or Jsea^A Ai* 
:2iQSo\cn ^°^? °"X° SSS3 Ai.o :cn^oai3*jo» Ai.o 
Aa (jp i*>-o Vji*a boAb 0pa^Jsd Jtad AiiO 
[' 4 'ojibfl] 2o0) ii^Jw? : O5^oaoo»\ J07 Ai- oa»?>ocA 

.0ro£i? 2i4\ A\w ,crA oam ^001 *<at\7? .»M (') 


221 .l+itzti jcacunjool^ s-sola :. ftrt\ . fl i 2?o?<&3 £o£ j ejaeu. \i, :2ftX4o ^ j :>A,iirto 
.Jooi j£n [>^>i.] ^ r auB^S 1*32 -c,oi» ? ©or 

y)ooen ^owxxw Jicr ^L ? oleosa,? yt*6f 
»rt*3 -&**?» (JJ «iao «*>***£ -oroojais jioi^o 

•*****SP ^303 ^Uxis 2 ? o£ &hls : r op <S*2 ?iaso 

^V> ^litti ^o ^ ^») : J^ ^ij £i^ 
-WO*«2 lite? (i) i>*30 ^oi.s^o .2007 »9&2, 
.;o<7? fca^ ojxAi 2x4* Ixxisoho £&> 2tto<*3o : ;io, 
$> £ &2 :io* «a ?f ^ pliotaAio «n|o^J ^> £o 
^o^a? **»;»£ fcio .loot Si ? *s2, )4<^? J*?*^ 
;jKax*iaSo .2eb] ti*j ouSA ooi crXeui^oco i-Sak. 
:2©« JJ»f? ^io JS*jIabo :ou.i ;xa&a>&o ^aaSx 
-lw -M ^* J<^i? ifcaXttA 

•iai^o i£t * (4) .„&, ^ .^.^ ^ ^ ? ^ ^^ :j,u\,ft)Vh3 Jila&s \i.3 I'iM^o 220 :o cr aJix v oc7?.SabX» ? Jii^aM ,aicro .;?<r ixu» 
03ou }Jkaa\tt v oer u i3uAo :oocr axaA ^•■■T JTft^o 
zooa- oxi5,\2 jSa*. >>cAa ^ocpa*. ^» a- Ma aa .0007 

2^o*oio .0007 rk -» lia.*. \tjxA a*3 £'? ia'ioo 

^p .J»iflft^ J-Mboj'S? >«xxV» o&aa ,-Svi 
oifcii ua —ia Ibcrca jsobeu •ik A*-* iA ousLaai, 
&aa c£Ua ^qjSi ;i&cm» ia li ? ;e&i ? J&a^ "•V. ~;r.,*.vf~ H*! °^«* ^eo :Joo7 £ai i^oocri? ^\Aax ^13*33 
oowb ^oioj 00 aA^e cjrtsaAaa. Jooj Mi }c£i 5^,5 
•!o* 4» [< 3 >^] ^>i\o ^o» ^mtm^M 
■^ i as-* li? ^xalxo .Uor ,-? Jow jaoi*a*oaaj 

JiLi^ba :oooi ^b»i- ^aaooa ^k*i [O^oo^a Jii ] 

.Martyraloj,'. AW. .jfcij^Ajoi ,(;r;eci. ASSEMANI. .JboiIsJ {*) .(V305 


219 .ioJCW3 joo*sjoq'S -uaois 4* ■}?#- \**« t» >r? -<*©-•? =£V ;>.vr> &&, 

i 'i ******* , ,* ~*^^\ \« 

*-a^ ^o** ? ^ia £» ? ^apo .loo? iji **<*& 

*-3^ :*isaft<.2, iJsoioos}? ?j»'\A JioVja i&Jb'l 

iwai OUPM3 ^iooA r .i*wo :J?»»\: liasal ctA ioc? 
Ai ^0?? ^w^oai© .looj jniitfjj ^iisjs lioijs 
1?3» ^oS £> 2=^, 2aVj jiero .aqua jbojaoic^s 
.yOe^oSb &tos*:> 2a^2 ,41. = c£ ao^jt ;^i ? 
aa :;po«3 ^ojb jao*xaoio.ap crJSoisa*.sso:> 2'sl.io 
\oer iLooivis: .^erioikA, ajaU ;.\o» :lio»\ <r iipi 
i*i»-s v bo£,a oocro :2laosib ^iior ai- jier ^2 

^-ap loc ..erois-l JO0-J30J0.50 .jc>ai_.iil t s* 
2tLs3 Joo? -ere*..: aao^oaoobo .^a,» ■m.\^, ;^ 

**>»*9> : vf °?4 i - *?*S>? vf*'" r?^? .O'j»oi?*&c4i) 

■looj la si lioi 
•«? «&-? ifeo? ii&us l^x- 2&.OX lia« ojjo :^\js\i3 3 JalsOM Xi.3 2a»>^0 218 -O7Qb0>a X.^3-3^ VOC ^{JJ Xx£^ iJotT iiX &££» ?3iab :oii3 .oca vr a*^ AiM-: ^» iiaua :oo<?7 r aii ytxncaiaS _aa : v oova ZoPiia ;ooj 
v 0071 * 3 ^? J^^^A?? iisiJ^ao .oerjso&uubaoo :o*cu. 
ooct? r ^iM sa ^3 0007 r ?o» .0*0; ;;soa, ? o» N&a 
>3ois ^oa^iia ^oa&use ,^m ;,u\jo'ia"3 :oocr ^lislo 
js>oa33o: op : J3cu5\ I ivjs v oerwi v oidr jai. ^44'ryS 
.Xoaus :>orua^ o&i iA^ Iserr .eocn <*•*=> U<xu\ 07 

Jiscu*- )X3i ut»4 ^° ^9* *^? Jioc iou*» ^ : ;..^ 10 
«^>ou£ii; : oo<r x 6i7k'}s*2 I'xjol N*3 .0107 aao 217 .iiixoJO .aojoe^ awaoia tu»m iicr? zilone\ oj ^ao oai^JS.2 j l ' Uyisc\, j &ti&0 *Vj 

:jpba > i ft o^i :j3baa>ioa^: :jaouili: . .OujeA^ao 

:jadaoaoba ;jae;>, a a. \ . :«oduoaiaua :jo<wooj>oua 

: (V jto.ff> r 5Vo 

.^uu&ao ^aods : v Xaooo3 Z-iJoaib ^issis Nix=» 

.000- ^x*sa v bcr^i-ia3 ^aoaa^ \sa :ioer 2b2*y 
o&g^ea .2ooi 2007 *?*>» Jior ocr ilwda ojj £1 
v oii^.Iio iXoaxo : 2ooi 2amJKw lis?? J^.cr b iA 
yaV^ftla 2ia*:taao i~JJJa 2p*~o : ^ocr 2*ai»&ap 
:2ooj \©p jd: Aa k©A 2=^,0 li>»xo . ^ooou? ,*a£» 
I^jj.So yiaiisi oysajt \Ae paJaa 007 Jtobtiti^ia) 
iaoixba 2aaaup2p 2i'a*.2 jAbiS? 2aas jai cpoi-a 

f*3 xao -2**A UoaA 07 -moisio; Joo; ami isaenoao 

Iscto t*?M (*) YV jaoS>ig>^Sl 4901 .orois.1 .ootoj? lacjai r ?*«) ( J ) 
. jfcuAjooi < ") .(S'jBdliift Yi . \ ) ( s ) .( Vjbd<ittOLto.3 «'otr jora.v.1 ( oragfj k -. k . yoV fl q a ^ioaj \i,3 23aol» 216 

oc; (fe£k$o] .^9 Jio*^? »v4^i Jaw 1X«mu«»> 

^oua ^jcjao .p*'2ocr JiJS uOioo^S ^jo>idop jiis 
: -xNais: Jixaia ^>i [^ojusa*] 2|©u» oor [».2ivVi\J 

;xa-iio &ai [ (J) &4J »>?w :ioi .cuu ;xiJu 2ao* 

23oaa ia^ 2joi? Xa»a? ^»Xo .^.s^e ^^i 
i*.a*abo ;Xo3*jo\o : 3-^3X2, [^fc-jA^aa] Jaoi? 
;ioVi?o .jo, I *yU>^*« ! «r<rAi Xo^b oiXiijas 
i?iyao Jiibo : ioi &»caxX? jSAa ;.,.','na jlao 
**«o .locr ,3uoa Ia*as oiytrbj 2o£i 2L.3 Ofba^s 
j£a 2<lo\~xa :^A3 2a\» ; ... t v> X&s ft'JA-*-* 

[<*>!#* Aoa Jia*? 2a«L 
2i3«G33 2j3&3 °J3 : i^A- 2ilaa*> liar? ao,\ ojsoio 

•A? 4--? : .*AJ' Mfrfrj o-^*^ fin )»^a4> &> <>« ^^-b.o (') 

.oaNa^M ; . ' ■ ■% Tin iS? .oior fioi? Jctioio ijocn ii^ni ojii^i ^> ^luo 
.^a»ai' 0) . rt ? (J) .;6jiiis &i\J. (*) •fifol -v'&i? 

;;<fii J-i? i^o -\VfM &<r*J?f ?};?" &»•? f-S^*?9 ( 5 ) 
■\a? ; 'VW )e£ii -"noV? .jvrAfta *ojalL ,&icf i- Vi a «UJ|A r-di? &U 215 .i*sxufl jSQ.^foo^ i^sola ^cj^a : ;*& £a &afc£&a : Joe; ^J tftfak adi 

2 >?j [v*°J*» 34"] *%« 2^A ^i» laajj 2ma 
■yooix :?^a rj/soaai v ooA -awaisislo ..o-aa* 
v o(r.So.U3 ? :2*o'3\,3 ^ocviafloS iAeocr ^of ^ii 
.oocn r 3^ Aaa 2aA» io£i -ii oaiaatA 
^ItoNtop j&aia :«oar ^aliaS J&aj» ^93 ^^ aao 

::'ia4ao -5»Sis*: :ioc w erei.l pojs aa, :jooi3-joli 

^3 2©W & .}00) $~A^2 X.&O.A, ■^"^ ^03033 

v oc^3ab ^33 :)eoi aod&J «»S,?s^ *<"? ??*> \\y 
■ lotr »o;o£u2 -^,33. &? criaooi, 01^.330 M c?oaao3 
:looi jo^V^^ *?**&? *4*V$»? 1»o3>& [ (1) iSj5] 
Sis ^v=? -* ocr ?V» & Mi £? lx» ^Ao 
aiopi koj] ci-s&ino :p333 ^30 Ix»V Jocr iiil 
liaoa? ;333 A\3oo oi&a&ai \V»o 4007 [^auau 

:Ua33icA ?AiorA3 p3fl .33 4i :&£ JsL OTJSO3JS^03 

iJ-^o ^^JO : iocr i^o &A.3SM c^'Soaja. ^39 
v oc7j*i..; .^K lo<r asaa- jAAntoao &=»^A>> ^cwsio 
330 .^ocriso&wa ( J) ^39?4 &»*?» J&. ^3 aA ooai 
IfcOak^.33 ©£a5 :«33tJi\l 2io3a\oja jLLo Js*dA 


:iocr aepoi ^Liaob crt.s^M \i. Jul ilia .o<A& <skb 
A3t sio .Joe -cui. ma -soli o'ora 0&-* foftvio 
[ncraik\a ^ktt* ^aa^a] lajba oox :i*jc> ^ct- ;;Ajq 

.' Am^xI 07^01^0*03) ^« is-a? fi3o\, :?cr«o 
tf? I ? 3 "-,?«!J»|o **?** ?n > k yiJ3 ai^ $i jiojo 

.too unNAN Jbja oj3 ? oor :Jooi ^oioLl UcaAcr 
■3o.\) ^o „oer „;sl .Jo(r aa&ti ou\,\pa; y» UcaA cj 

'-$*** ^«T £9 *£ : (i, ^f r^=> fc S? *^»? $*M 
i-ao-LctD .^ocj .Mw'Sfrao Jul ilis .opAatS >SS>^-v 

.->oi ^ni ( 4 ) ■ £*>£<? (J) 

213 .2.ao.a sOo,f»<aoA iujola ^iaoia/woo zZifr 9^2, fSZ 2aaA> ^2 ;4o3gO 
^a x> oi\ , \n o3 .oocti ^.y t ,'\...\ao . o&alii ^aeofii 

oer aaM>] :i»:3 ^m .uojaaAoii :?a«A 2soi3 
itl o .;ooi -ait* <?jj ? ;*,oi*?o»S ibois Jaaa ^4— 
2?o» ^i <'>[2*u3 £ ? lip, 2Al» 23*33>o J^ Ij^s 
23>?0! ow aa ^? 5033 .JMaflJs*. «**&? :2*o7 ,3433 
CTOjJki #> 23.3* erjacu. Al :>3.\3:: locr \\y>^ 903 
Axaa ;xe«oaa yjp A.\» cua& 2^31 : -ooS.s: A 
2iedoN ^2L :Aai 2aA» 2crAi .\<A ^a \Vv3o .Jooi 
^ )2^i jiLift :^ia [23^38 j 2A3-3Q3 oj*o\2a ? 
233 ;bcris oil \aS ^i.CTj .; ocr Aao^: ^30^ ^ 

;iuu*e^o :;ocr ,\Ww *»2i&*: eroi^ia £1070333 

OOT3 OJ.^ *»i»3 OW <^IO : 2O0I 3«nai|sX38 ^r J'ffrfS 

^So 23-oji ^o^irioo .loo? ^moi^l ctij -?o23 
2i?23 2e£i3 ;Aajo :2ooi tSli wffraLoalp ;*»V»? 
»oro3 fu .^3 2ojj A v o Axaiao :-i.i'i Ixil ilia .OC&A3 
»3> ;<?£& &3efco 2^oSgO :2ooi taaaj a&2 \aA 

4*23303 :2O01 333. ^Acr 390 .lOO] JOXXO ;Xffb39^ 

■ : ??fV ft N^?> lf?&* Ai? IlM^O 212 

p9 OOU, ^i ^i fc^S, ^ ^ ? ^ 

te*^? :**io ;bbi ^o ii jio, ^i ? i ^oj^Jjj ;b&i ? 
^bi^* Jo£& : v bo^a iiiL ^ ^i Jioiaj 

-^A v.4M» A* -v^"^ (,) [*&>] v°>^>? 

£? opt ^o^i; 2zjxs £t, &&o& ^ j^ j 

£?b :;b> a£i ^oojS ^ ileb ^ ^ 
a:?? tfiaoib :;baj Joi* ^ iiccuoji ^>o |^ 

£p? :^» s £•> iA, job; }fe .^iul^ UJo-fc ..' ^y^ 

&^» ? J» ? UJoj :;bcr ,?»»» ^«^ Ai j££p 
»pr oi.\ii » :[< J >*%*$ -;bbi ^ix yoo^i^ab? 
;o£ 0007 ^ad» io^i |a^ xi^ap ^«^ 

4& ^ *>ii (4) jj^ ^^ ^ £., £^ ^ 

211 .jlixafl jacu^sao'S a~ao2a aruofJ^i yOOjidf? £2 er.S^y,ya jLi oar : c^^a.Sl 
c'of JSo^b v ocn*ica ;y©c£Io I'tuoai* cjSla ^soo ,0001 
«©!OJK*2 ofa aiaysl? ^ 2»a* -oa-2 op a.ao2a Ji*2 

U3-\Ai3 JOOi3JO(T3 J&l J&OT 230O.3 T .3 OHO 

OCT ;©OJ «OjO*-2 ^? ?i > \ , m\^ £0 .30J02 &**»» 
; >v-i 2j^3QO» £2 loc- «°1°4* J ffiawaoo : jaaiaoocra 
Isjcm \aoj 05 ^i .2*3JOJ3? lis^ca? 2.3afl £9 

. loci xii- ^9°\ J30i»ocr-> Jil 2ia,en :# M »a3 

:2ooi iKi 2^33 .20 v ociS ita-aS ? „a)«&Sp3 : oocr 
(■'Jjaio .2een spjiso ' icrAi &>? &~? v o<A^o 
Aa^i? -sssi :M»a»S2 l a . \ fi n I»,pA\,\a 2Li :eor 2ua 
ailS? -SMJ »o .aait li-aJS cu& f*?o*\i23 ^iso 

:-uJ £ &«3 ixi- 2?<r iauoi? 2^ 2aa^ lief jii joi # >ao 


?) 


■;^i? 


£~? Jit? ( J ) 


• JSauodi (') 


(J-a^*> ( ! ) 


• v &-iii: 


<^4&? 


(') 


.ȣ o-jcai ^.o? s jb ^ooj lia 


'+" 


••4s,**9 »«°i*4 8 ' -» ■ > 'v . \ taV^3 a*?o» \^3 :iaoio 210 


•Job) aojiao ^ocA ;4«.>a» XL £**£ (a-aoia 
iiio £swa£a Jiaoaoo ;^ jaLsSi £$ aAo 

A» JoJ^i? i^oaa ^iaa ^i <.a ocr .-ejttjia jil» 
serosa JfcoaJ-a ;©* aaai £ja Ada j£aj» .£$ 

lS :-ifl r qja ioci *.j Je£; ? ifca^sa && ^j. 

fym\ *yaA ^ i^o .<'>Jap^ ? oo; Uaf Jo* 
'.»oi*aia tf3& aob &i£ adao .Jopj aaiaj 
y ffi -i < a? aa ^a*.? £a ora^$ o£kaX XsSa ;ssa~*jr»o 
:*socj ^o f £? ^iaoi o^aoa 4ftp4. aa .ooa 
itfaoso :;ocr ;b2J3 &o*S^ o£» ^ia«A orl&aao 

***?^ -^ ,?? JXa-Ao .oo(r -aikxao orfisiSia ilia 

, \ ' ' " ' • ~ 

Jtt-tta Ia»3 ^Jko :?4^J ^xealS e^oj as 
•>©oi —s» ;A^ jai, pj^a iito.J 

[tf?J \^9)° -H^SoS v o-3aaa ^ojS ailSo :oaao^ 

uoie&aA? opi a-A rooor r aa»i oocj r?a ao aa 
!^a &£ ^ aao !<ii ^ ^a ? ^ ,^"i 
-cui».\I ^>4 fcojuia J&iaa : ooer tf a»i JaVi. ojaa 
Jo^ia ojio\2a ^erfc&ia ia-ojio Jm.-tt ?V'Vi ^j© 209 -*»30£j JOOtbjBO& **»*? ; x i 3 jDUDSpa v fxx la^ :I eel iaoi fiua ■sva 2c£i? :^ei "a^Nati *V°^ ^^ ^^ *^ £• ?? So '* 0<F 
lajQji Jicu liasis jA^ er\ao 2&a*2 cnVa ^aise. 

2i»eo ^p loo- «oio»-2 r ? cuaA, -lo* 7, ^iutti <v^.?? 
&oxs jlixafla ;.suae :-oj-im C-'j&AaS^cA;? 
TiiH lien r ? ooi .2ooi a Juao a*»o=o?o ^o'ai>3 
2o#2a ■jAsp? ;i^\yo ;«oia :^Juso» Zoer Jpoji? 
ju2 \a >\o^ ;^,'Ac> ;^ccurj\no zioer u o!oX.2 
&3i^ £\jy C& JSOOJ 2?OJ «£7!© : low [ (J) *ii!S»] 

\i, o'br Xiaiab locr ;««b \\,apo .laaa:? cn^oilacoo 

22lXoo :ftvow a^kSa li>}*iLm &~io ;>.o.3i Jtil \a 
'/■ >' • • " ■ ■ \ *' t ' "•;' ' '. ' , 

:oocr ^i^JSap ;pwo Ux>? 2£i^- pa£ ^p? <^I 
jpi..\:o :oocr ^aabiop 2'iaisd» lislio^ JjKiSucAp 
l\\\\o :naa» crJ\o,.A~3 &U33 lii}- ^ifo^? 

1S3A3 .ooiJsfe^aSo .J&aisi v~ix!S-~ ^cnaSapa 2V~? 

■ ,. •• • v^ * s ' " • * " ' ' 

^f g ^ ©ocr ^liisas jAnp\^ \ oc1i ^-,? ^0? ^owp •4 .ls«0> (') .(YjB^didaJsiiiil) .JoiSo&^a^l (') 


L : ; ^\ , < a ^a> ^3<ue \ia 2333230 208 . v .\a>eu3b JlSoaab &303O &i£a 
kiss? :ow I?**.? :;ooi j>X v o<r #aia tf og 
2ii&«tfo) .;ocr Ju,io :;oer 3fl3,iSsp JriXvA ^ut ^M>V 
maoiO .0001 ,-faajSjc 601 Ib&a fxjojis ;xa\ios 
i'i-is-Ao :236^i3 eor UasaVa* be 2>1>S r ? 
)^»? ^eaaOwMas v ocaaso .;ocr ;^3 Jitaaua? 
^Jus? ^oicnSp ^J lojSis r? 23ojjc& :ooo- fc3*a2 

i^A 3 ;^?oo f i aaoa a o 2oen «ojo^ia JL: Xoer «a * 
:2oai iis.v: :a»i ,30 .^ois 2*3302 ^p»?a : &i»33» 
k>3 wat .cuoo £i loo; .o-oX,; "iaoj £23 Vv -* 

w07O23tiO .0^ W 3.BL33 33 ^(TQJk.03* OO07 ylTOraB 

.er.vaoB? ;jK©Sai-« JS\jo I^-.^ifl ^, ooj3 2licas 

«wo»»«»30 :ioen 333^33 ;^Ai 23330^3 : r *3iS3© 

:"!*? P3X> \i 330 .}O01 V.OX339 ^3» ^» Juki . 33oS 
&*» >?« 4ou\ 903 2^X33 Jfli ^i? jioiIdOMS 

.09^ -fia^xi <Wr ioaj p'*W&J ^a^ poliftUt Aas {i^wn (') 
&«~ t^p> 1'ifiSJ vOB -\aAo j^'.NJj jiiaVyj ** IJs^S n? <*»:«, 
.;i^ jaii ;"A»? fo iun - SioT i .jjii »>a»3 Ji ijs£*e v <»o& Jo^ ii» 


207 .2»3Joa jadufuoaolS xaois 3jo2 2»3 jHfib 0010 .2oj!\i_t «abisb yc& <S 'Sos 
isooi. :-co3oA=> 3~ ^2 132 [ ' !| 2er&2 j .Oks :>©ol 
oriAsn ;iv<ws9 ^aa) 2**3 007 ,-? aa .\^3 2*0:00 
233X3 ;^\cu \3flckS 2a3~2 jLta :2bci si\a 23ouo3 
.;xi«2S -jao :&»&£ oi^p »**?*© .^-'Joo; >v>»iy 
:&up jisii 0001 v oo>iw3 : l%S>»\b : oj_V 3ss2o 
2? or \> A2 :2c7j^2i 2i*iO 23ovo> ^.3 001 .2bbl ^u 
. oa>jy.2a3? ' ' 'Js? o'brs) oiislaoo =^-A, iN-2'i-.is* i^.a? 
:^'\«aa 2*>0338 23-Ui 1^3 =i»2? -err : liis 2-iao 
.23^39 3~0 2pOJl 2330 3— *alV 1^2 
OO) :2o«r 33«~ fo.Vaolb :omiMi *ia& \\aoo 
}i-5f>\,3 oytio .;ocr "a^ivu 2JSatt_t „aio'i3©33 w 
2-333? 2-3 ola &\As >v*?330O -iow ^0*0(2 crX30t 33 

.3*»*3 VA3JC IOC? „0)0*u2 ^3 230O. .OjS fCX^yk: 

,1*3.07 lici) «i N»o*3? iiflosSb 4s*393il &i3p :2*.bJ 

. . JVU330 2>ifiX03 -aS.SX; »0»3J3 2i*303S 

.josaiiD :JSoissooi5 ( J ) .jief JsV.it ?>»V? Si'Stci? ijodf 

iJojii i'w) fSo3(^J v xi*i» j2aia n7 .j> &*»,?? *fo?wa> -^ l>cr (♦) 

■ma*- k.: v. : ;v . \o\a 33 2ila<tos Ss.5 2isoiso 206 

■ loo) yj'la ;<7jSi? A--3 C7a\3 .Sis 2&*2 ;j«oi ^ao 
cr^Maoo :aoAs isooi [6>>ul] ?a>^\ -a orJS^oa^o 
^3 ^q .2ocr .yi m iS aia :^*?^ ^Aof "a^o .£•» 
iJSilXo &2*o :&&sS t aoo :2oc? db& t** 50 * r*?^ 
^.a iliacr fso .}O0) ">ft%yt J^uua £a &3St crSa &1 
\L ai :;oo| l^at basa-2 &o jAS & IC6&1 jSjos 
,Nocr JS*2 UsoVv^-i 2ilai cnaaoaa. \i,o ^crasoaooZ 
cpo*D Jo v o<AaA 2^tik.osiao ^oa^aaoaa 2iici :cjS 
**2 Jfcouui il^oojSla jiap Xi. ^1) .[O;^ MJw | 
jLa. iwi^a 2ooi A jilaa i.'aa jSip £2 :ci^ Jsocr 

jloadfl >u2i,ai) .loot [(^joaiao] ,0a-. JsSisa ^^x? 

?4?6*b 2i*3& l^ol Ju& :2ia«2 2jto^so .2?en 2o<ti 
OT&oiLLi \3JacA : l^so'ip ^0 32 :aiy»> &'a~>2o .for 
<■ .oocr ^i»« -oiwiis ^ap 2cuao) :2oot *<ro*w2 iauaa 
-cob., -ai. ^io-ajo 2^%ft>JtS ^aua ^»a \*^or jc'a\ 
Uw? ojAok ^» ;oaa cpo :2ooi aaiocl 2i*"aaso 
2*soi*j {Avon crMJt aao .-cr<Ax: jAcaalcr :soS 
:2oo? iia.Vo j©ai*«AS:i 2i*l : oc? 2La ajS iab^ 

-c-o.v.; tAibo: ,» ^j iTtoi^ .Jooi -iiu s*^ )S jior ftn\>-i J»saa»s 
^u. p ;d*^> {*) ..atmfi (■>) .loot aa> 2ii*^te ^Lase iff^ 


205 .2*'yx?a joou3UQ3oA i-aoia zS^a tf Jig .ooc? ^aai yooi.Soii.SJD v oami ? ^i 

aa £»o .Zoct- tAsJ u oiCb^ ;MAjs ?l*« '-Ui.ffniA 
i^Al i'iJoMo ici? Ixooicj :23a^f low ?^Vv ^ 

^^^A 3 ? s &&*| o-.Saao jikfi ^p LSip j&J :;ocr 

•»ui idol {Zi»lo &k»Jb> ilso?i) (*) «i««n, ^1 -..jajtois {*) 

Son sor) a-»-r*l f J ) .(J 302 .3a. .Si sjsa ■.;AS,y j&iiIi r At<o.j 
jon iac* ( 6 ) .&<&« (5) ..icr lia.N* (1) .(l££~: idopi 

4*Si? A»3 «*^ 


: ?vV" > S < b b ifs&ao SLzt ;*»;» ao4 

:!io*aa*<&aaS ;o£i ? i^^o tfor ©or jo* .aaoao ^ 

^~ ***?• r o&a ^ej3> :aaVi' :£ia»ai lS Jswj >» a 

: J^b';o &&o r oj\a \L ^io»M ? o .*aaa joatt 
£0 s ^; £„ ^^ £ ? :Ji | g(& ^ 9 ^ ,^ o ^j 

&o :J»oa £0 :J^, £0 t^gfafc £0 : <*£ ? 
©jso. #> **««&**& ^o-aj^ Jfcv.; £aa £ : ^aa»o^ 

.(.\\-o& .-. rMoofa) .; Z jae ±,ax* . iaaab ?©&ia 
ciaaw ^a> o'or je«&o£ Ua* oov3 1^^ ^ 
&£» ^Boeia? &i.£oa ojaaoiOb ocr :J^ a^aXaas 

J*oa* Jo*ao :}ocfj dt*a^| ^ajis laiya* Jaol^Jaa 
JiS v oa*« 42 .Ma^ £fy j ?ff j^ j^, ^^ 

°??r? **•»*?© : 4^?*4 t»is ciofc ;xaaV\ ? J^aOo 
jiSo* j£rfj jS5$p Jax.2 i£\ x 42 .*; ^Bwp 
£©.?J& ?oA? 2ooi £0 .2«r» 'jfcaiooaaa ^ei^a 
£? &9 2i<* 2a& Ai J&J :2fco3^ 2 ? A JSo* 2auo^ 

v oaioa? lapi :o*.£i*J! »M »**?? A^A JjfoiJ 


203 .;i;\r>yVV? a*?o» ^i.? 2»sq1m 

j«\sop .oiof <^V- ^jflolss v ocilJJoiok oo.Vu? 
jS© :2iM-<r.so .bc;ii.oa* yOO&aa Jjood ^p ,-taiJssp 
)S&i : v oo?iw3JC*s i-acr ^o*» 3^3 iaalxia 2ooi 
likosoaao ^ieSp *A .3: -.jia a jjao ^isi»3 Ifcsoja 
£\»ds» ? -m lis-si S"v*» "A: :£#* £? £&»i 
;«~X» ly'yV? o« 2»a* 30VOO :2©$2 TisjB 
*•' ■* ■'- * &IaJso &Al iJSoioa l»soi f>iou 
23^X3 2>\.Jsm liis dw 2isoioVo : 2loji>2 2i£&o>s 
ii^sai 2JKf« <^2 ;»V(Wfl.S v otrNo3Js-»^o : u 0?cu23&a 
v boi*tOgA~ ^i. {$ ill s=o ?*op .eiusia* r**> *,?* 
: laaaxal iSi if i Sm . o<r>»ai*:>oso iii : ja Jsajucxaa 
: . ocu^ss 2a<TL'3oao : yOoix£i? 1joA~ ;, n .o \ o 
: v ocuJa»3 lisoi^io : v berJs<xua.<T:> 2lfi»ois3o 
iSao :tbo!&&03 ;isoi*ad;o : v baao*oi> ^oassujcbmo 

cuo~ ifiio .ooa- v bc:*is.*2 jbeauoiso v-s-ot ^?° 
.bo>ius\&aSs :^a £9 a.yao? 0^ :e7i«*s»?o 2c&2? 
:03m2 ^m HVn ")-\ Jo#& v ocr^ 2b<r ao> - v <^w 
:o?Jsd\b ^oopeus 2sVJo «a~3 v o<A~- cr\a ^s ojSe 

►333 2i*3039 0*07? 1^-d &**?© .^OO^ltt Jiki* OAXJ-Jsio 

:oooi t-i»2 si ©ooi ^L*tsx 2©oj ?&£>: K ouuMyti 


rtiL*arfsra 

yap s*.\. :\aa ^Aaoo \a .Vs.: o ;»■!.» 001IL0 .omiiU v u vr ^ i In** £*$?> ^^ap .ado I \a £g \*A> )£,£» ;<££& 
v oa-'iaiiio .^tussb ;»at)3 ^.oiAo 2*3&o #& liiio 'X. *i~ tfii ^oopoi. £Xo&X£ .Jaujkti? Uiaovi "» t ' V fft S' t ? J f^iftua? ^onmai -Oiujusoi i.a.iaai 'J (') 


201 .lit*© ..iOV>\i^3LV -i» ^iojj.3 :ioo3A. 53 o* A^4^. °P? J 5 " 90 * **? 2o0T 

iootio .%*}**& ^iiso *S-? 2 ?e?a ^^r 1 ? *A,°^? 
..M.xavaSiag^ -iao ^Laiia &VxN xxAa 
. Z30JA . — *y%sw\ 1y* S 200 


oA«Io J . \ . » . V vOlvoi ^o«^3i oyodi :Iicnj&? 

Ai. oA»s ls!&io :23opi>3 or^oS^a 2*iso ivvjoo iijo 

iioo :2i*3 U»oi3 MM*tt03 Jt*i iocr js.2 ^*? ao^ 

.ufiseS ^jiti^ii Zoen *oaap Jul "Asia ^,1 :cr ^i ;o<r 

&ou Wdo .liAoa* oa (^001 Ailip) loci \^'* 
.^.ftd^s loer sMS Ja p A' -cncallo :oja ^oo) fva-isxi 
0007 ^ij ia :oooi liS 2a,Ao23 I*oa? ^a «ojoojaii 
:i^xd A? &ao loci u.010^0 : ■-y'^ w> i * . bcr-v^A 
^0 cA oao^i pxxAio ■J'rt'rt.lje ]A\a oooi ^aao 
&£ liiaiab ^i Al :*o*2, A 4w&o ijisojolo 2'&OV 
2A-? s ,b ^iio 2Lx*o Jor &bA -cra..\J iwoo .;oc 
ihof&s o-A-s oiaoa ^0 oVocio :^.ad3 cnsois .\ocr 
wA>2>k20 .^-Stiao OCT?? «OJO»3CI „ OOjSo^ CLhOUO • ;'.'> > t 

2>~*>o : I3<7JX33 er&e£230 2o^ia jS^a £iao 6ja 
sv~coju\ Jixsi :2m Aio .fcAor -ua ..crcAl'ia 00? 
;c£l3 joaJi.Saoo iiewioa c£ ij«2? \?o .2o£A 

^JCU =£**?*>? OJ-MJO 2~*3p wXBO :^CW33 (TOO 

iiiii jlasb jaiao'i* trJs.cA^s? ,<*3|a ,\»? 2iveus>2 
.oi*acaaV Ai.o 2xii Ai. 2sAso Jxa o>no :otfis^.a 199 .llOVD jo/so. Sliai. *3» on OOOI OX3 . ocr.Ai. :. as,: . ai.ki3 . ocrAv. ooa- 

r oj& .ooLfli \jJ3a^ jl'i-i*? ^.ariao .^tiabas 
iaisxa: aio . &?? . oer,3 ->->*>> ^ lXflii Iii.2 :ooert 
.;»Js.oiu -TL..\;o jaui-isisi a\. :;?o? \v ^M^. *><" 

. cucro a.^i *3oisijb tA-i? laii. . ooouo -.IpojicA 

:jboT ^> ii*^> Jj&»^oo Cviiaiss **??*>? oum aiao 

^vo^mS oscud ^*? , 03CT .^.Mia oiJs*fxS ^lo 0001 
jSt&k,? oi« :»s*lSAc) aJysoN: iio .ZssAipb .ail 
^iiolo JojiiiS ^u otUpi ^isobiop aio .*o*2 .iiaf Isojjo -eroi-2 2*2a 2i*o3Jso 2a<w li»i :ooen 
.crjseA jaa . ocr\a\ :o?Sa* ^o oA ip^i ^L* Jots 

JO ^ OCT is «Qlis *J 0"\a3 OJCM3 ^CTCUOJIa \*i.M 

oA ooouo ojeiDo .^aaisas ^e\aja> Jdosjuo :9UXtt 

^90 0*A 03CT-0 ,^t*3 ,330 ;3i^, £» I 2'uOi. ^0 3*. 

t fo A J Lg l l ^Aot oAaaa aao 4*a«7f i>ai.-» 233> 
:-33oI 30 2307A3 ojsasa oixdo :2ojSA cpaa }^oA„ 
Jbdio :<^-? juo : ;».ty>3 oraai J^A- 2?o«s> o2 
c^cA^jo Jo£i? iiabafe 3-30 .,333, * aS»Z*? *^*A 


.iacub ....lynSi 


33jn -xao 198 . octAjs 2o? :ci>oA 2aaSk, OOJ ^ifff *<r A>< (*.? jq»4 -fcfjasoa _,cnoani.o 001 -3~o ..ocuio 
^Aj 2i*3U& saxsa t? •? £io :i H? opt !3&jl3 4.ao 
.AiiSk. :isx?i- 2?o;jcA , n«\« a t :>»:<> .©133J <^,2 ..fl'io 

*ii? ^up o'er $2, :-aao ^dr £ : oft-a Zaao 
-01 30»\ JtaVjS ixAis? .Ji»»Ja!> ojS jw ':N*5o^ 

•^r* ""^^ ^ n? •.P Mfc?**^ -o]o*iBfisft :2aor 
oA .;ocr a»;o .otA lotr *»2 i VnS :> &^cua>? 
iSo : 2^30^0 : Vm\s 0S0 :.ail jua 2i^o2s 

iafii &£ &0 .;.\o-£L. oi :;?.\<a 230ji ei J^o'Aa 
: -\\ . cwi ol :2»2a o2 2aoi33 So :*ai*jx,l }s.: \rj 
^330 ..oi^ $T$^° - 3tnft\,)a ska -^) ;A'. i6g o 
:*3o3- Jo 07 Jiflo .jVn^ tf^V ° : &*> <"^ »- n* Vfi? 
-oioal^ mi fc ,oiJ iaio :ojS oaAxa ^2 r Wi, 

.2x*3J3s oi^aS 

i Oil 23*333^ M 07030Lii Odfll 3A liX-2 -3 ISSoA 

:»3o3P a£)33» loo3J3 ^.oc ra : * bwa-Jw <^J . 197 .iioyai ■— ***"'*"■ ^_ wXa £0 ^sa-'i ^.vbpo :o)aL.? i"?oi. wttiSXJ -iV> 

^aoftl ^ao ( x^j . jai Jsiaoo Jooj ^x.?iop &L3 J«od ^eo 
aa or^a -ia wcno^ui : \3~.\apo Jtta^ao aa r ? 
*rf <^? •M^W £ :a*si «aa -as :i»:o ;oo- ^o 

JKu w0ioaa»2e : ^crouivro jcroin ..0-003^0 .JLii ;oxa 

aao .U»*ao? iaai.? o^P,*? ^«W J*3^o> «W J^Ja 
*'-Tvn t* 3 - 0,0 :;.>eutal \ia ;ftaa.f &e& * V*> ->/_ 
-or fi.vwi oT*«a wbo ..cnoiao ooj aua*o : waaipa 

ffiVfo Ji^iaa ,*> 0001 ^xsi^ae loilsoS t .Mo 0001 
fcSoio fcsia ^oi,? ^?i : y+? ^ol £> a^a 
:'Aa>^3 . 00U33 iaaui J?xa3 aio .007 laisi? J**c»a 
iaai o: :a»j|o 2$ai Saio .J^gJoo .W*» aa l**aii? :2< 
Ja aS&o -oioalja K a» ii»b ^ 2*a ao *(& ±± 
&»a ? cum ^» ^ N «^b jfcj -^ :3jK j 

Kft»oj .oo^.vA taiaf r? aa .£**» .oojS <»bi« 
:wA*£ \i »a ji^ m i^ Xo» ^ 2 ^ fl .-^ 
•p*fci« .«•*. Jooj i^ia ;& w ^j ^ ? ^ 

-o'er 3oao las ^isiab 134*0 
eA^fl ,a£j ^Vp? Jw :«£ i»: .j^ m ji^ ^ j£ 
?**« a^o :- ii sj* J^isii o£ 2^1 ,JL« lis 

ija»«9 -or 4^»i &*»*. .»?<► -to? -aS a»2 ear 
>$* -«"« -4k* *4"i *»*4 SfcS ^aio ^LOJkJ 
<*gj*l <^f»o gpS£ fcLa ii^o» ? U*«fe?fe& ^^ 

la-ai if-.aS :orft*£g3 JVssax jlai ^^9 ' . ^^ 
:J&6 ski ^aa $£, «& -waX^ tyo .fy&g&o 
ja^a sjoAs *c«U£a ,iio .j£ ? 2klO30? <* ^ 
^-5***? 3^. *??o laisp ^0 aJfcj :oooi ^ifcfcap 


195 -2?o5xa .««4tt»^i»3in -ia> :Jasaa i^v aa Joj jilja^ o**o .Jar &o?A o.slo •ai 3iao Op) Joff! sJ^SUJ si Jsai 33 oar j«*4< 23Xai- iw3-333 :oo<r ^iioio .lioasos^b v : :aii3i 

ISOVf ,3—- ,liki*ar coo .2*oJ 2aM ^-so cV-JkJ J-=? :3J3 ? «^» \iA aoisao .lr\A K 3 ii*i ojAa* QMUOO oa? 23o> «er Zoos o-oois ocr 'Aa-aA l3>i? fuolojso ^*^LaoI ooej r fio 

^•iflrtO :.oc^s ;^cuoj OOCT ^ii..\OS30 ^ J.3 

Jai^ jiilio .2-lAio 2oj*'&a , ocAa liapa^. oooi OOCT uU^i oooi ^As **o ,3a :2x. iaia 2ibf t*a sisa >o3 \ao o :-or USolao : oar 23**3 Ou\» 300 .2iOJ33 ojsax . . oi&2i 2*3*23 : . n-vrtw: .cr ^ O**-0 -aA^iA ^A.\i oAi. : A^oA cOi cr-Aj*. uM, jita* OF3 or i\i- c *0 ;i,-i,B | ; 2se)03 aaax abbs -.^-auid? . oacrA oA&o .h.\.p 
0&3 . oaA ou3.i^xIo Yo-JsAas, loai Jia-Ib© Yliaj 

£2 r *03 330 .^33 ;.S01* 0»3~0 .0]*u^xisO OjiAi. 

oAas 2&.230 : . oobuls wools *AJ aA.kx2 . aiar 
:. oeriis^ *SOJS ?.'.«ni lAvsr ape* Ai. ouio -fr^\<\\ .:?CWJ ,>.*rvn\iy~ l $ 1 «aao 194 .. ai^ip oifc*3 ^43 aotr ^fu^ ojSo :£il£& tia*SO Jc>> 
cjsox^©ct& -i-J^ao :&2« ou&moA ooct r <^^o : ^oaada a*o ? 007 Jaiaa^ scua ^daS v oorali 
2iaio .2^0 .Wo :2aafl £» jV\>»a £j^ ]^ 
:I?oi MSA^ a liasa oor ;o<r a^ftaj; -ojoaoAa 
00070 Axiao ooio.\ .j£oj j*^ p^ ioen -iio 
&gs a-i&*~ °^° -|^a ^0*2, a-ilo :;epedo 

:<*? 2iaJ .ojfclal, J*,©-;? :2ow aatij a-i aa .;*».»» 
-oioojaia :2ooi a£i r? jiiUi .js^ }.:^ m -^ ? 

:ia ? ^»9^3 tfOV^S ,*? f>«f .oiaaaaaS -orAtti 
^.jL*^ «^>«io 4?3 -oToojaj ^ ^(^ap aAa 
: -0? oaa»a,i ^ao :^»i,a ojft^suv c&»^ ^boic£& 
-oioaaa^ 2ia.:bo s^^| oo, .o«*a ^^J ^ib 
*oSa too) 2s\i ojSas lai^ 2eei jai* ^ ? 2ooj ;gaa 
2a\ ^se .2i\«»aa loot? ii :cnaaA ii^a jooov 
z^oia, ^y» oaSksJ Jj2fc^ £4^ ^» ^£ 
2aa>3 tio^ao .«o)©ai «oS >sp a**i Ay?* 2 . ^;»o)a ? 
■**■**» £%** ^ i-»2 :2ladO*o 2a>e&, «oio^I 
•?**^« ria^ 2ii\a ^ai« Jiio^ao ^ ? otoe 


I 


193 . liffub Mxn ^oa ft dAliu^. ^.anS c£o ■ t ««b~ <^*? iv.oix*^b *^?c * OOJ ^ a 
abo .^Noki. w»isS liixaio ;*.i*o z^iaa uS ^oro-isoi 
:?^.o j£ bcnai. c£ abxZ : :?ctjo ? opox \i .anil 
\i. :3 ijai (r&c&p? ear wbaS i^o*o .ojikAaao 
:;i^e lis ix.au-> ocr uS loouo .Ji.»i>? e£»?? !»* 
fcifr opab, «A ioeriso .&3i»o &**oSx o)A Ja£o 

a-Xaa :..aim lis! . ocriisA o3a»^I \aor *=»<> 
:a-»S*iS mai en\>.io :im ;iao*enao ;i.?i»? a-iifl^ 
(AJ 0|£*3 -iiS -*..\xIo .«£ J3,?i? riouis opajb© 
}Iadoa omx3 iaaa iaao icr^i A jixsod ■ x >^,? : -?.f,? 
eux. i^Aor 0?x? ^» oattx *>° ■&*** &<*&.?? 
JJKaS-b , aao? ^: <Alxo .iaAA Oubbo aooio 

yV^* :e'oT 2»o-b op ;^Jm23 Jabiab lo&l ~iv3o 
. b<r\>\ 4b 5 2*oaw *>o©ro -^>o ? £aboa >b A\b 
;ioa»?»> ^i \> ;<nb» A o-bi* :Jacwio Jsaxo Z^kia 

oar jisvcjao r >cr Uotons crA ^.aba yS'ft ^^ 
Zoocupo :^-?i)? 07**aA 1-ols &b*w Jiao ^>?;auQ> 
tsbjtfe :«rA ooer ^»..t.';a iib^ . octi^o o^Aab :i>oi-» .2? cio uMftta^iaaiij J^o ir>2 ^oboo? ^a yip a^a i£\± J2^o? Jib v oidj 2A^f 
:oo<r K o«Jj.N*2 JilV&'aa? ^V?P tt ■!*«*& ^aucoao 
* bmftcuLaba oxaJs! :^i^? ^biby 2l^ ?^f- ^9 
^P ,?r? &»? i?«? -pi &u«a ta^S a^ oobj r a»i© 
oi. .lib; 2a>2 is ^sp j^A *i*aaA4 £? :£**« 
2*a&a» ojiap a&jsiuo : v ?fc& bAaaio 6j*A-f 
b>o~a a.001 : ^ii5o*er ojaa oc> a\ 7 -'.»*. .^©"a 

*»#> fe} : *£ 3*4 C^3 ? ££> iAp» .£ g^o 

<Ai^o ::iaa ^0 2a&& cta*ai« .Jauati? t»i\ ? 
.Jaoab .\fr\iftn aa ^s.aa ? 07^^ oictto - ;A;A 
*^V?*S ^A* £»£ ?»=«?? :o?i J^a oaooia^o 

a*i£»t2a .^oovaoua £a*«> xoS ft^aiaxaao ai-cab 
-5 :.\oo- jiaaspa 2aca Jbja oi.o :. biraNoaA 0067 
: v bwXo4M*op aaaiotjto .bjS «i»aa-a bj.js.2 «©j ab 

.2?en*aa wfiso^A*, N\,y 
:2Aaia iLcibo :2iIxOs Joe? 2a«ka, . oojim «a a^ 
.Na.i»6 Xoo- ;.\ina, o-^isiio .x\jcm Job) opub 
**jAJk, 2a p a* aa* £S&.o £ttflpo .bfioatti V^^ JiAi 
»A ^^*? °.?N? :J<lao23 op iaol ab -croaou. patt 
^3; :A*a ^afccoSb iaca -iloao :2aaa las &» 
da aaJo :A*a J^bYaap $> ;ie& 5 fea Ji»*J& o£ KJ ., 191 .liuja »..f3¥>\i>ny ^aae 


iscA .0^0 .2=»5 ^3 ^.isoQi.3 oocr ^aa aa 

,4a P* : fc?°* ? ; ^ *■?#$ *•** b^&mIo o^> &*■ 

2aS* \i ^?J?**? 4®? *"^*« •£ «f»4.0 Jiof JS2 
s^aaia «r^j3 Xa, £2 Ioota? ^ai = *»» -j^V? 

,-aao *A*?; ?i o^ •«9 Jl ^* ehAi»b -w 3IaX 
2eo] oa>aita Xv* s^flio? liSa^ oaia, ^p? .i?..2a*a» 
aa jaaa 000; ^J^itio .0*07 ZaJsJ ;ocr 2a s o :2a*oa 
2a^3 ocn i^o^. ^0 gtaauaaisi :2a*ai ,ap SsS jtoiJa 
.2^0*300 2au> <*Vae aa :* ocA ouax ^»is ^aeo .2x*ad 
^A~? ijacja loasp -ojooja & ia\ ^oojim ^p ai2 £ 
:^itt? <^V?? 4*«* * oc-Aa- 2fc2*» £ i fiA 0001 
• ooff ^Js2 2aai» «Koj soAao . <Aa. oA oocp -op 
.2a*aao 2la^ae &Ab3 2?©\_ oocr ^aa^ao 
#> 2i3^a 2*ai £44 :2a<ia* &o£ r? a*\a 
J07 i*.So2a : iSH^j jsooi Anv. SiaaAo :^iui 
2»aljs r »~o ooo- ^,a*^o -i^io? crraaja^ &O07 2=uaaa 
A*, noct Afoik^ooo liaaijssa aa 2aoi :&«i3 -op 
Jsoot lacrjco aapJaaSb <^2 i±£& c>AAo :2aad 
2iao»a4s ji-aaS o.\l 2a£x ^ ^ ? 2iu2 .ojublAjs 
:Jo7 2^^aS oi- : 2'acxB *>eA oaiao aao : iof» -w 
^ap oocr ^*cuao .2aaa* <^i ouJscu.^ ^ r ndi ,'.a^» .23090 w>xaaaS:aaA, „i» 190 23392 &-2 jsxoao : jlsos 33 LLaaab 2aoA, 2x.3tta 
2x-=o ioos . oculo oaooio .cw as iocr \u\flaoo 
0007 rptr^O '■ * os "*4^ ^-> ootr y~sao : 2i-3^ 
J*a,? 2 330 2 o2 : ^3»2 33 oocn ^A^oo z.omlxlM 
\$~ oupo V 5,330x3 Ttfta.. aiao -?-%»vtH ^ooso liao 
♦a-i v OMi 62 V llefcl ^o 33 crau2 At^ ^ Y^xcujil 
:. .Votoaa? 2?\; o2 ?*&*. £e £ *S\ aun :;n.n^o 
^3? :&fx> lisaaa £2 s^iKm^Aa 2iAa 2a24o 

&**$ -si & **■ r.? ** : ?".»ywN ki^M ffii*" 1 * 

dais 2leoaa 2sa\ ^p <^3jd23 eor V^kSoaa 5,3*0 
*£*? ^o ■J"! r^** y»^ *r* *?* S 07 : *^-*^ 
2kax b2 :;Liot ^4*5 £» Npt&M &*.?? .Jijlaao 
007 5,3x1 ^ao y3Aw uSa : 2307343** :?o-oo JL^ssm 
£oi«3 $*iJk ^ ;?»i? :^ ^2 c**3ti 3-*y 2xo>3 
.o^'iicab ^^»: <£& ^> jpaa^io .Jaa 007 ^La 
,3a isi2 A^ 2 . i . . 1137 :Jtai \iLjss? iaLifl 23op»a> 

a *Aa : ^330 0001 ^2 ,-^cr ^2a o ^Ac? 330 
:oiii- 2bcii3 Xoaoaso : oa&w oia\,o« 333 .00033 
oer 2*3^3 woiodooo :. oo^oS^iaaa JifSJaA uoioaaao 
:2oen , \tAAy> ii^A^ia 0739,333 em 2'sAi. ?xi, : 033X3 I ■r 


189 .iacya ,»if&'iAiaoLi, w>i» J^j ^acaaJoba loaa ,jp ££ m£ U <A .^as; ilia 

'yj . ois.oo' 
*<Ao :iLao oc- iocr l^gbo ^Acr <^2>© ^Ao> as 
<^I -o-ocji ejaSai : liter jia ^ois &ii*-a 2oAi 
ciA^-a J07 J£kja \i. cjsa ^aaie .liaJtA :tr <? £ii 
ai2o :<ri.l3i li. SrJi ;■*»; <^i ovnaio :2ooi ^-aao 
*»*? Aa^fl^ap a_a ^a 007 .Jo> jija Ai. <j» ? 
? ^f t ao :i»io opeas jlaa ;ai, locn U%*ab :cajaua? 
^So- ^a uoroai «mm0& Jl2 A \\vs ^o»2a :-a£ 
aico ^»a w.o?«U,2 : 2ocj oaa ^ap 2A\ sib : gj KfA 
oi* aojo aao ,i±i ^oa^a jsaJS oiflen :^aob 
Ixo^aob Uojca . ocA -two I a-Jtia A^w \^ -D ^ 
-.a c=oI . fluty ;>oaeis3o oaoa- iaa Aa2 :oaaaa 
2&oa oA -en isi>ar, jnaS ao :2Aio JKoo) 2a&o&&ag aa 
*.oo- tojcaaoo .;.\,tw 2vi>. cjA «i**JS2,a ^A*i 
. i -. mn ^o*cqdKo .aaa^^e : UAs *ajtfs -.\»Aa 
tfcoei &ab Ixoija o-JSoiacucn aia aA Xooi 2tt&*o^e 
aioa wOT -^xiL A? ilia ojaoou*ab crrjsiA 2pisx£s 
: ;?o»? -ao»'a\ Ai. 2i<A 5 .va ^i,x: ^ lis* 
.opauaula or'aoti *.eA x*;*joa katoiwo *.jk: 
p^ o^ :2qw fliia 2^ # jiaJ' lioAo 


? -2soja» ^raaoSlpuS. «aao 188 £S.\ax ,32 :2&s? 2»2,o &?<«&*» ^ 2*2, ^ £L 
**$&9 & ?W? <A-& r i f V.b v oao? ^afla 
: 1% »X3 -laao? w aaLo :A.? 2*4 2*B <^» \\ r ? 
230gi-o :.$S2sb 2iIi£bo :*aso $hp osaa lijoii, w ooi 
r^offvaaaaia 2aais -loicao J'&iao £x&i:> laoijtsft 

j£ -**»£*,> lAJL :*as«L ? 2^a© ^a ^ 2aiaoo 
:£& -a fc^o :£o**»> 2*007 ^ ^wtpio : ^i 
£0 : -*>o2so^ £> ** &* £° ^to" ^.swio 

:2iaao4 Z~$ Xaej xlooj .£*£V*> -«$ **M> 
ofc Sjaa^'i ^Sau, ^oiai 2a»i .jni «ia& 2li*»io 
ialAa oa«W3fc2, o*> :. caikojoia 4X.p «3tpisa.\ ot« 
«or 2^bo£ 2*2 Mo*. 2ka>3 207 ! v oaXoi^M ? 
Oioio ;.Aai^3 J^oa*. -aai- ooer ois ;A ^oisi5 ? b 
*>?*» ^ -a ^0 -Jau^to A? 2*> ? > 2ioisXMo ^aai, 

^°* *fy& *W^P °>?? ow &>« ?«*«*-? **><^ 
fcpaa J*»2^ v <b-cw ^a ^e .Jala* oja ^ao>«»? 091 

«*o3 .2&ox 2ixi=> ojaaaxaa ^ca^iJi Jo.Sals Ax 
iso^w ^IxoA .^iio^j 2a&o :^kaV.a 2ao2, ?^-t ^ 187 .licixD ^.JSXsSlxai, ^.iso :2ocr Amjkm ^atoso^Jti 007 si>o -isoo- &2>. &UCO 
: ctlS i»:o -cncqi Jsai *i3fc2, .jSayA ^ai Ixxxxo 
Seaa^o g^orS «Sa :*Si2 jlaocj* „J« :£*& a^ 
1 5£& ^ & :^Q»3 kii :* f n^X . 2,0 ,t,k)!ljB 
-iii\^ iS :U: Ala 2aaa2 :jw.t»i> ^jj2 .cjooaoa aaiacj 
2-uXio \\.yi -cjaj^: iS a aA o^ ,ff>ii3 iiaa «,i*2 
.l^ai xfc* 2^ 2oovS £ a Si : <£ 2i: fia.'Vy. 
aaoaapdoo *«2aJs* :Io<r >x»s ^<*7? 2aaa ^*a -oroai 
*oo- io\o :2'aa^ Aa. jlaj **2 u o)oix Jdi-boo ioei 
iiaap 3A :2»aS **CUo£ -Jwoiuca 2>X Xa*~a ><x»aj 

. oi\^2 :«bi ?i«Vw jkoS -V *^ ii r ? 2j.ao 
o2 : Jocr aao2 ^or <^2?o .*oen lis aa «*A ■>»»% 
*3cr\i.o .2a*&a<a 2iltaoo ..lAjiH :2l» *» -1?^? ?-;»w 
: ^.bcnxa .\oA tSaajjb 2a.ais J^ W ^S aois }L*M 
i»? ^ iii oaibe 2<n .^\.\»>ia ^jq»s \S^*,2,6 
l~»Ao iaauxaa 2~-:A .-u ^d d :2laa liasoti A.? 
»J ^*9— ? »xAser : l~*Jk «aouia *?<^. 3*$»o . ^so-'iia 
-aso A £2 w&oxi : . oouliaoia ^J£ oo<r i-'i*"* 
dsO^O : Jo^ia °V^,^P Xe^ Jk1«SJ^ :sab2o ^-lii2a 
. M op2 Jopi -JAaa &£ 2ao2o . M ^oA\l 2a*laea joi^i 
*»^i .2acT >v\.« crA ooxmiN $ :Jaio 2Uo?b 2aoAo 1 -Jaoyca «*-josoj iacii, «iso 186 .2*ooso?fio i^oji ^ .Jssooja .nil v j 2 ? Dr' 2a5 
^oiamtttal ^i ^iaja jla^j £ v&dii a*\ 2»f 
~trqal :ooo- ^\\Y>y > ^c> aio ., 3,\o. Joj^i? 
* J : £ *»?. : &**>& e$ oi»; ^oj >en Aiot 
: ^j« ^ J*,?a **fc£^ £? ©or aim :^is j&^j 
^ogl oXysb off :^ji» v ©<^ a»i .^o £ 2d^ 

fciao 057&S 4>L© :ojnxa Jka^o ^©* ^ &** 
-&ba^ -. <7uy ? oaa*a3 K«*»^fc £ ^2, ^©ftaio .2a2 
*••*&» o«* &? 1»? :^JS»2 <-Jo.\;sjo ^co^ais 
. aiero zffjj? ooois S\x : Isaiix aba^M cj_a ? 

-$4*"S *»»fM :-«A Xf»j J*J .o,si2 ^ra£la. ? 
ao-Mo exe^o oiao-cro :. axA ii 2j»»*3? 

oa,.j>oa*2o SJ^ a%fc ..a©***? 2^^ cuj6« :2ocwb 
;^xi» 2a3M «oj032 «oS ^ ? -no .w.oioAVptu? 2is? 
laoisii y_ap ;,Liutt crania oaio :2jjLO bijo 
^.mS lAi^ ,£33 ^aor 3 °'?*^ \y*9 " ' ■f a T* > T*,? tti !? 
2iai 007 .y^*3»\ ;ocr ;.\:a 2»»> :-foi»fla -craaosjs 
:iiaoa ^.3 2©ctj ouia .asfti, op? liuVso ^7ii 2^x*t3 185 .lha}& ....raao^iyai. w aa» r x»:o luso* ^,3 oaae ■°A ; 6o] o-sjsoo :2u»« xi.. tap Alio :«o?o^2 jA^? ^p ^ojjboaat :o£ ooc 
-cio^Aaa iSo :2iacml &3,2 -cnoii, aou.^, iS .ctioot 

<o eA* .Jaos op ;ee*4 £ :a-\ Ooi JsJjl .^iaS 
*»2&aiao ej£ oocr r ino : j&iSaa\ coXo . otr^ 
: *>9*M> £ : ?»^ **>2 *•? 0*7 .^oojsai. ^ooa? 
■ <p>Vw\ ?i\,ray?S J3 ?i £o : Js,2 s-\ ?»- y» aa 
fiao ^s 2jUop -01992 *•? >4ftfrM .^aoob ju, 
.wOloOas £0 ; pj r f\y>S jo.S ioa- ; -aao : o£-3 
:^pi. *»^ ^> au. !is :,*ib« *^*o 2*??^ ooir ^iiio 
jaooai. kav £0 ^o.vi Jen© .^ooia o?Jn»« «aJSJS©. 
2an-2 Ayxjo : £*>?•.?? £ ^V* : ^aj \i, twos 
t<? **?>« -**»£ 4© Jaw •a**^ = 2a*w»o 2?"2>.? 
ffr-ii & 33a :-ocrb ,A*; , o.Vocr -iil 0^2 :a»2 

•Jottfti 7)2o 2X0003 -.trcia: \i, 
tflio :;isl^4a oocr ^iaoaisap :^o7 r ? oacoa ii 
3-j. oow r 3ai»2o : »o;ii&aps lista^a oocr ^flj.aox 
o£ :£io 3^ ^cn .o£ 2oot P„3sp 2ot« 23&? :xA 

2x2^,0 .;o£i jko\ 2ao7 ,iS\> a*s^ & .^2, 2*0.33 

* A? <fcl :««oi **>\ .94 &** *>i!» -007 v-..rljo xl^ 
:j2»32o :3-o?o :\i2oauo :.oi.:Ao :a.ox.o :2xaao .23OTO .^mv>\j%.^y, Jy^ 184 :ocr 2a*» ojali jtifl jiao/o .23303 ?fo^\ .ouojb 
*p*V *°* *&M » <£ ^'.^o^> A,2o 

ojA3 \i.o :?»«■» 2o*. Ai* »©o& ^..VeIo :«oibaaC 
J&otX . o<7-\^ 3^2,0 .£3,^*33 ^oyo :2iocua323 3 
OL^ao » iio^*3 oaasop ao'Siw^? o*~o :23*>03e 

.(?*^oa-S83 2*32 :oj) 2^033 
.fcooi 2oj^* £33 330 Jsoei iaoa*, opt ^y ^,cu 
A& 0J33 :^oo> odp 2*300^3 2qui **2 2aS 2,323. 
.£*&£ «*«ni P & 2'iao ^»*o :2s3 j;isa» -O ioai 
2ooj ,?i»3o = -onoia k bojika ska 0^3 2a3> 33io 

t^iL 330 .0002,3 && jy^i : ^j^ ^ ^ j£^ 

,2 S aaaO -croii,;o r-oio&V? -°»?aJ? 23^ i&siss 
oopi t* 3 r aa «'! J v^*2 J-,?*°J* ^ ?«« -01O?i r 3 »3 
4^ .bojSa o-A?isi :<^,?i?? 00? 2xia2i opoi 
:»*s2 -.o^oi 3»2 .s-2^, w0 ioai r ^oj .03073*20 
JMMjta iai a^ £ ^ |? aji 2iaojo <^j y^i <u» 
:3»i 2»>3ij t233o- £> ox&3 .o*o> :2,34i,3 2io> eo) ' 
r ,3 fesfca .kii 3M2 ? v±A 2l2 ^ :&» :^,3*, £ 
r? .?? •«*«* 2u3^»33b :;&&& JM.vnV 2soi y<U 
«°>»?*? :-ojofl2 Xi- «ou4»o :ci3^ *>»~.\; -oToai -yiw ■ 1 183 .2ao«o aoS:iajy, *^io 2uo-osoo :m :2a2 iViliw rcpdjj o£ 2aii .«aA Jk*«w ? 
^ £*i ? .111 2-k* ^<t(S' 2iaf ^3 ue ':# 

-sofl :oaoA <nS &2o oi&a*3.33 23^0.0 cr^oii, 
2*2 2<tj .„i» j.nTwS uai 2*2 \\\vi : JXl ?*^r« 
V V*>* £ jm2 ,«» «Ki2 :- iia^ jpk^ ^ ^,2 S(l 

* * * 
Aoja.\*>: :2als- ^.i tr.v\,ii mi ^»3 jaii iSo 
f-aa ^p ^cao >a : iouoi ^o a- &aa©S: o£ 
:o£ i»:o -cro^i jjia ^iio «V)=> r ? ooi .&»eS 

? -**^,?f J&J :2^ofluo>ai ojS mo' 2 .„^ ? a»y^ 
.2i2 ^Aej» 2>w* <^2 2«*3 fjffr g j^ o4» e 
<£ aaao a. frVyp j\\ ^ £J ? o'(r :2iaii ojS s»2 
.^aso2 oiiax ^Lb ill »*k*»« - aU-, JSa3*>? .''V.Q T 
-S^aS^Jj,: 42s :o?S a»lo ctjAmj ^acusfli oj».\o 
«*»-»* J»o .<^oa 5ifl <fc»aa2o :,«pao -da3:? 
^f :ojS 3dp2e -Ueas liaos ojS cjojIo : ojs? \v 
<9&fc>|0 s$& ^ ^5*0 :2i.3ii 2^033 jiUa 
:«,o^axi ? ^oi^ *?>\? ■ 1 « Jt »> -wcisu, si^fto .2|oj» ..oirWAia^ai m 183 

*o Js*»Ja .^33? Ja^aoo XL*,?© : v o*.a£ A«oi 
.ooo- ^auto 23©j& ii„ ft ; ^ foV, ^^ . ^ 
ot-Sm ::**oji 001 2ot»o otr 2i2»^ A.a ^ ? #«* 
-ai» : u»| o: :A-aap .001 cr-i» ojioscSo : p- j^ii 

^,? -07 ..s«o; 07313! ^Xo 2*2 fefcfco :oja feoMuoT 
*-lAi *£aw states Aii :JKilax ;.\^3 2sX, *i 

laos :oAaa 3*a ^o ^jcso*? -orooi'i^ 2dj3 :^ t aLA.*A 
^a £oS2o .0001 ^ ? ^o»e> jopai ^ o^ 
.so^ ;g£i ;ocr xol £ :jaai.o Ji^fr ^maai 
v ooj,^2 £ ? ;^m -i3k*j| .^ooiojSi 2*2 2*2,3 :2xaao 
«*^Wj? ^V»« .ojaajtb ^i ^j^s ^ 2< j££ 
J*A*o ^S 2*2 ^, :- 4 2i2 C3^ ? Jojais £3©^ 
r «aS.s.\o -.wnxa ^aajA-As© &xoa ^i**»o?*>> :-=A 2*2 
->°>» 4*>^**>? J»-J -oio!a\iy ? ^oiora 2A*i'is ^s 
fifAyi o .-a -3»\o?: di 4>»isx4so :*aia Js.2? «ao 
J**f5 *A r 00 ^ : «» -*^i *32 uaa ?u&ofc2 aak $3 
ow ?i » VA :«so2 o2 :«30ji,W .&30****> ^» & ,flj 


181 .23 cub ....ryrAiaaii, «iso aim .cjsooiiau p:>2 *«« &aoU ^auio : tAxaola 
73 'fa oim .isAi-3 oity^ \oi ? do* 2o&23 a-iso2 
J~S\ r a fc^* -?VHi? HSV^p :2,3cpa3 lioU 
-i*aoiS 2»3ao oi :^*flL3.«»o c& ooo- ^*3-.3A3 -is Jia 
ixSaoI :&ao3 cposa 2Js23 001 ^-ia ■- 4 ^3 l*i» ©2 
J lVl'Vya . dcyoe aa .i*63p craa^ 2ixcb2 :23903»3 
.. boL3,i \i. 0001 ^*« * \ laojoo zoom ,A iibo 2i*3a; 
seooj tr~«ao . oo>5o^j 1&>3 ^<*?? yXliteB ^©ojispo 
:©oci r »»2 £.«©3o ^3^ 300 :„cra*aB 2i»aB ^1 
42© -la-*° «^3«3o g o3* :^ooo ojS? ^djSJ aim 

lom ja-o ! 2*03*3, law ^s a-is* : ?yi,,.,3 00- iaaq? 

;»3 3*. :^3i- oerp 2i*% CU3U.0 :00! 2o«« ^70 J* 

Jl- 3*0 Jtfli C& JS£l3u !2iCUpflJS3fl & 2^*00 233X3 

caj^© !ooi 2iAV3 orAA>*.33 ^i aiS -aiss* too] 
M e]A^ooi 33,3 liusi 2&3* ^ 1 . oior 713,3 ;.va» 

!c£j3 13333.3 

.^i».>2? <A.2 ©jaika Xocr 233^1© .23ojk ciiSj, 

.\3S)2 .-C10~£o -0103& ^333*3 £? .\o«T : 3 .cr,0 
-a* :*d ? o o£ ^ M* .$$ M ^ 2 ^^ ^ 
^ ^ft| r^ : ^ iijj ^ j^ ^^ ^ 

-«i« .;Si» «** ^ ^ «*# ,*Hfr 

**fcfc^ :Jow \Wb 2%* ft*, low ^ >± " 
:ot> J&io orfci^io .« W o*>J^a ? ^O ^1 ojmj; 
^W»? ^ ;&^a ^ ^ jj^ ^ jjA 

&* 2ioo? ? 2ao\ <» 4io .^^o *ai.<* p^ s oe > 
o£ 2^1 .^tf i^ I^o*, !*ok &* =1^1 
mATO^J jiA*. :ii pi g^ ?-i? .^ ^ = ^ 
o?^oa .c-jSo,.^ ^ ^^i ^ ^ 6 .^^ ^ 
-010^0 -oro^'2 ^*3»« :liofc ojffli :^^o 


179 .ihvw* ■■...onVaaa. -= ^jaiiop op? -01 $aoaa :. ocn.cro: ^e oaaoxa r-V^ 
lauaii 001 laaoi £9 ») 2ii*i -£»? £°*? i*?^ 3 oocr 

. OOT-JU.-JO voa-ia JtiaiX2 42 : ? .?■ ntWa traoa 

.2aoi «*2a JJsouaoaoa 

:Ioer j*a- 2a* ai >«--Js la ox- svia? 007 ^.2 opftVfi 
po>»o .joaufllo .JSS *»*3? . oidj si. fc*2*oa xiiJSiapo 
loo- ^i_p;6jp ai : tSa*Xa oi^*iwis £f> fr* ?%«**• *°°" 
. omAvvSo : M croaqu. ?.> \ \ . oaor^ u.gioato*."! 
liooaa as© .-Qia^i»a . ooiA^ox^o :2^xao \\.ys 
223 a a*. laaAv jAx ^90 Jot :2ocn 4aA^JSaa lien ^.2a 
.eni-a^o oof iaoi Xi- ^1+xh oiaiaAa 2„ao :cr><W3 
2a<&9 owxjoIo :e*ei l^oX ^ao otcuolo e^aa* \^°*° 
..2>Mfldxds 0001 ^Oa»*aoo :ct\ 0001 ^a-a—a ^A*2 ; «. \\ .a 
oj^Jxo .i*=>*->2o «o-o\a. la^aa? eTptfli NaScr t<>0To 
2aor3 :-a» &il ^ao :<rJS i»2o A*«a ai 001 liiaAlS 
aaoio 2aaAv. ^.a -i3 V^iuaiSo Ai» i^a~ ;.\nV.yi 
.^i^ino Ai- iA^isisIa otr lipase U2 2*2 :cnS 
ai, ^tiJsaa ^o2 2or :<Xla> £0 -3 ^*r*>3 £<*o 
^^: r v.:^Ati aisao . ^SA-> a-\ 10 :2aLifl iacruoa 


2^oa ^oaflk 2iaJ % oS 5 J*, l_S ? © : *^ jJJ ^ 

*£© :2*,oao4a c&a cum fcaafeao :2lau ^»^vj 

^0 ooci ^o3i ? 2A>©s*^a JJaS^a 2ao;U &3*aao 
-o-ifl: Xi, 2oo) 2a*a Jo*»3 jois ^©cj 2a.ojfco :eaoe& 
£mi «*»*©\ ^ 2bct «& ? ^03 2^0 :2i*aa ? 
,?a -ajoai #> 2^ £ ? ^£ ^ ^ «r**fco 

: ^o- o . \\.ni o ^aa-3 ^.al** asS 2^ K j ? ^3 
r ,a oct .epoi ^» ? JiUojgo fe»fo& gS** \y w. 
2ocn ^.\»o :oi*cua-a^ Jt-^aoi 2od ;aaibo 2i*aa 
oj»2, ^o^ 2ao& 2ioa ^jo ^^ 0,^3 ^cioagujoi 
liioco )eoi Jifcfcas ai r? -tno aJ ^ aXft*>» 
o>*Ji Joffi 2ia jJJ : ££\L 2iao\ ai $2r&s. 

:iao\3a jabajj 2.3^3 laajoi, ^» y^a ogui^2, 
^»or 2p£^ $S»o (&^ oi) ^oaa ; ? c«a ? l^a 

to^odo :2ojSia ^odatAsSa ^i :^©o>ioa o*i..\^ 
oocr ^Aotap 2a»^ K oioV 22k\o .ji'aii 2aejoa 
177 ■ I?CTO wiftMi Slpait -iso 
^OgifriiiVrtS <A«2o . ocr\i oacuao -iacr?? a*. 2s»ii 

ftucA Af2o : Aiao laao? _aa L-Jus? ^? 2a,n.y 
:^i»*o .n5A.:« :cr£s««o .o»oi Jso^ \i- r^wocjai 

5^A A»sax iS Sjior Jxada&o ^£± is*Js*lo -. ^a 
ciA?2 cxtu^ 1^? :jxd& li^c? jJto&o? Jjaauis 
ikia era*> aia 2=1*3 oof lanao lSi :\/icu3 2»203 
Ji-aaJs i«C7 I*ao,?ij oc :*»oqi 3^3 . It *?;g&iS 
lio :i*2 2*. a* & :J*f £ aai.2 . a»o 2»aaoi? 
:i»i ai cpoA jlsoaii -ji £iu?j3 ocjo .2i?2 jlx^^ap 
►so Js*I ;i.\^ayt 2*2,3 zuaJSniuy '^bki & :w3o2 
:o6 Js»2 -A4 aaA- .-nla-vS iaoaa, 1-Uxaob hi\,o lief 
2xo>o? 2jQoxuq .uopio Jitia o*opo -.o-ioo-o? Vyy 
d-taiJsao aJ33 £2 :.ocj.i« ^.ia.'.3s lyyiS 2*3 A' 
:pcrj.o : eriso Js«a? **»3,?? jLiia o'er &***? J*.?* 
2a.a.\ \a.a :2v»cu fcial *j 2ac? .?A.vS -Afi aai- 
2sa~a -aao "aa. ftoaio :-V? 2i?A ***?*** ■i*??*******? 
*?}»\,raaa is*ocr .Vriyi £*2 :op»2 cr!S iasol .tAxS 
\\aoaop ^Aor <^i ^aae ^'i?^- Jm.twN <t?^> r»o 
^aa*ej»? \a? :.,<roa*saSis^ aso:? ©or :aAp2 ix*?x> Vxil 


.ibcjxb y^dCaao^liaA, „iao 176 

^o^is, liolao -i??o . oicr iJsaX'iss ^,3 2iia .jwtinb 
:)\o^e,\ Iserr 2Jso3a*h09 SeaJO ^o ^.i*miso oaoi 

t »a*jo fayxs? ;~oo .bob? jAsoisxsp ?.\\. -a**a? 
.^fAxo iAS^ J«r |wix»? 2*3-0 ^o iiia oba 

:a-A a- 0007 ,*3£o2o : o->,30 -J>.\*.3 . ocnAiw jO&io 

lA?b :^iB? jiX^tAn 3CT3*i3 : 2~*xao 3 2aaiS 

: <r& Js&JKxjb yacroaA «<&ji ol 2>>a,„3 ovrxs~i 
^,3 ocr Acn^b l^cr ^fi ^?oou -ni- , \ . \ r >>i 1^3 b 

3.3 : low 230±O30 ^AoT ^» ^33033 i (wJOflb 23~li* 

\k30j 3^. .?Mttv>3 opaso sbpissaa© :ctJs**m3£o U.iS3 
Jiitf ^3&. -o-oi3l3 ojA Joer Js*2 ?A\,3 . bcuso 
^-i.3. „ oiai : — i : ^gjo'saL-S 3io2 lloio .lacr? 3 
»*Ai . 2 &2 .23^33 2i'i2 ^*idi & 1*3007.3 :»oJSi2 
'.ImUos 2aai. » o~23 o%A32 joOi oft. : . on .>■>••» 
lixo-socr.^ 23=lo jsojcdAio :iL\jcD3i iioab \\.y 
2i3-tJ ^_» 3- ou,32a ^3UiOiO : 23^-a 4.2010 iqouo 
siiocvo : 2iIa0O9O 2a 03073 ^A ^2 2oouo .-i? 13 ? 
J&ymiab -oia^i* ^w ^2 ^.\.sij 2oouo : JodlJs 
:o33t)2 . bajaai. ocro „cro3a^ vbcj!to *****I -001 
op oSjko .ii-33-3 ou32 oarub .. o-2 ^i»2 3*3J3 Ml 
175 .I?erja ,.. t fpT » ^ I^ w au ^ ^«j <* -ai* ^ia« £**i» ^oio :&** ob-a£j ^ Aaai» 4lo :*iS ? ojal^ i» <^i 4i xi: 


•^ ^aao oaooo oi*.b .jLiaob £p3 -oioi^io -ojoAxi : •rfcAmfe* 

*» (? r oj^ao) .bc&ao .&aii J-ioaab 2a»o laia 
l~s» dui .^.aoaotoo Ai 2ibja tf a»ia &&'aij &a 
:^o? j£> Xi, (? e i ol) ^ :2*#> ? lb£i %x c£i 
^-ia» >o>av a_ao .^Aaoaso Ja^aasM *a\a& i Vra ito 
■ot~b oai. oapaila Jj*ai ^^ j&j, M 0io*aAj 

.?*>»-: J^Sft^? $J ^ iaoo e£ 090) ^.ivyo :o £ 0001 
ooo- n? i : 000, r? *i ? ^j * bc^o^'i* J] ? i 
**2»oi o3.s.o :?*oa*a K eo^a oa&^o -doXx 
iaoo-a U*-iS> ^i ejS ooo) ^i-CU»o :joiAaA 

2kai laax c£ oieo ..bier lA^b &3* $1* ^ .:?CTJQ ^Q y Aisja, ^iao 174 -** < ^ ao -ia . ocjiso ii:o :ooo- ;uy,jtp'ia Lua, ocuaoa 
iia- •a^. :^>^ ooer ^a*^ ;i*\p i*>cL a_io 
Jxoiu -A3 dwjlei <*» .. \ oo<r >Aa.o :oo<r x: T i>>y 

4v&j>^P* .opoii t^a&2*3 1*?oot. !>au ejS ioo- isAs 
000- ^ru so :iSofik}A jfa^Jft'aa -yd **-^\ ^4"? f°o" 
^=>t*0 .. ocnsxi. ^oaUs uA oocr *-30> X^O : otA 
^io*a .S*M°io :2 oe>* Ui\m30i ...oojJsaai? oocr 
<*»« <^ : °?°T ^ f ^lrtM Ifcsita ^5^? *~*»? 

: . 00A isolo ;A\ ^Aor ,?- c .3-x2 did :.aid ;ioa« 
. 00A ail.S Ao :^b*A . o^sax &oa2? li: 2jp :lii 
&03 att^.S aa roiaolo orfcai o^ji ^s ».aaojo — i» 
f-aa-i- JSoai^. : I&yBtaa ;oc k \o : ?-';Ttft S Ofaaaa 

^ai; f ,wai-^ £Aa «<n liso : ££» Jot : i*xi a»: 
«o,3f jioja -all *jp ;.Si>o £jj ^j^o- A .;S\ 06 

J-S lioiao -.iiu-S I-vaa.? 2so> :aa92 i*a: .a»a-Js:> 
l.Scuoii. A A^2 :l:io «o^ia £A*o \\^o .-aAa 
^xijtSr 
4*ifli ;oo?s : >M> toa S:?aA. la-Sly I'iaX a 2*,03ou& **aoi 

*°? as x*2 ojaax Joe «ojojs*2:> :^*x»> 2aoi>. 

«(* aaoS 390) Ui? 2mm <^i 2x-o ?^ja fcib 
*&£© :U'^? Ja^ia A.o« Udi ^oxc\m ^ia^ »i 
^ 2k*^ : ;;i^a ? 2^ia *] ji^aocj,? 6j&2 Zoai 
$*Q «£ #m *.!• -$*ta* aSua £p Jooi A^jlaooj. 
©&a*o .233 2a>oio low Jkuboo 'l^l^e> )i}^io 
:jlia o£ 2o«r iwo •M'?^? low 2mo .-oS >?« 
tf«M ooro ..is^j °*** *» JfcoA.9 *«0J»» ?~Wso 
:Joorj - Droi f 2 i*o*. i«\- ^ l'iady>~ is ^.2 u v oojup 
2iLii I'io^? -OI0323 2lfcb r? 2iw :*d(2 Joctj opaxo 
.o«7^3 ? &j :£*>:> 2^tt ? &i$a lo<r. 2*je .joa, 
..oor^aap n . nt'nS ooer ^a^Kao Js*2Lioi 2*.oi.:» 


. .licrjo SL* iiioio 172 <» \lA litua 2^ r licxi- ^ii •;• ^©o, ti&x %£ 
t=P • 4«&a^ <» =>?& «a>0 2ai^ 30019 : 2i»c\ 
2?<V» liojs ojisjl. ^00 :2ooi Jfci^isJ, iii 2-%? 2U.\ 
:;^oix> p M 3 ^0 2i*da ;o<r Jajct, , Jooi «abiv2 
a\v^ , ti o C7T.3 -atoa^Io 2?ojm? 2*\~ 0fc-*a jAoo 
JOJs A? 3a- *><»tt*0 : fsttiao 2Li {0070 ^33 
iaxia isiiAx a*=ua j^ia ^-sacs •;• ? ; -\-^S aoi*ft> 
Joe, »*U? £» JsS^d £ sk& 2a^o owe S^Lj) 
ojxaao :£a« ji .<aov.\.i\,<acLB ciA ioer ^\v> ; 

2^0 liovo? ouslCL ^300 : ixoiakSb |ae 3 ©jiia 
::.\oorr\A lii^iy ;ocro ouiis jAjc? v is'iba & jdiS 
M0sis2 o^xojo ^aSu^^u *A» »|| c^j -3iss2,e 
2~3oso i£*^a e£ aoj*? ocr ^«b IP jla 2a^.i 2eoi 

.3\. 2*u0 


171 ■j aa ^ uijstu tJ-JSS ^V« r*A *»& »*»*»? 2»~? .Sooi 2xi £ ^iai 
&» ••'• K«4JN £? ifcattuoj * o<^ iifcio? :c?a2a 
;oia jlasoa opou.o :ojjap Jt.sflb Jaoac! \i» \V.»n 
lliso *tth.ao U*a 2oen ou ■:■ ojb j«\ iis £a ;»*mN 
ojajau \^. booaaox*. £a 2»2a ojc&ia :fc«Mg la ja 
;^oa <A=.: 42Lo ^.voi*. Aa <raA,:> llso &, .a\., 4 
2! V*"-« "tf* ^«2« ©A WU •' Jsoei ?* : *j £!i\ 
2 ?*^»? •■' &»? ^ J*i» ^a-a *£*> ,\\,y :Jsoci 
fcobj i—^o lao^aa too: :£,?aJy £ol„ 2»*.-^a <^i 
: ff*?n\ Iao£ ei»autt» ^ioJsa ^uu fr x\v ^ 
2boi <K*2 a-i '.'■ 6& ;oer *ip) xi A\- ivoi oajx oSla 
©^2, awi a'q&s ^»io :fcoJji 2aeA loojia oiftao^o o& 
fcooi OT*»a**.o laco, Ai. Aii jsac^ jv-i* jooi i*2 
lLi pjaao; Ai, o& *& £© 2*>2 2a^o :&3<Ax 
\i.O irx$i\ ,\ocr A«2 :£&» li, iiuajob Jw i^a-l 
A ' V? V? isojtt*? i^a •:■ 2ooi aiu ai> js»oa Jer 

ldjili aao :.oo>i^o23 ^.s tf jsaia 3-'.\so 2ao\.o 
-c>a Jaftsiao fiSoxo .ecrjia©£ :ac7ro» oAaoa 
. oWa -*kSa 2aa 2iako :2^*tx» £a JJsooAao 
:2ooi aj£ ia 2aoj©? oj^d2 fc&£ »Acj3 jo£i a* w 
OS. fcoe, 2U •:■ isi^ o>»i, rt^o Moa fc-a-.o :iacjj» a>3w \i.a 2*3ao2ao 170 00f»aS 23\aa ^9!0 isixi ^070 :auo.craA ^oisiS 
JSofU:> :;^o9j^> j\so li*? 007 A*acr ioc ajaii 0$ 
cooa£Ja vJaaa. 2a~a?o 0%^ 2iv\i? 2ao43 :?ctjcb 3.0 2a 
3> c 2'aJyi <7=Aa crxaois ai : £a\il £»2 :A&a 
:2ocr !> aa U*? >-3 ^p -aSao -croJli^o Jci^i 
cttai anllio ■: c-^aiso-ch^ I^Aa 2>.2ia iii js^oii 
v\*so ^* ca w ^a*« ai : u o^oo^b 2xi2a 2ii3 
:2aJs~ 2aa&3 Jocjia ^»2a 2'xii. 1S2 locr JaSkapa 

OOCT ^3*- + JJKO*2a f» oA JoCT 3^3 ;\Aa ^JjkO 

2**»aao 2a2\ - croi3 r o :2alaS A>a lanV-ip ^.2 on 
,sp 2a^A<s>2 ^»2 Jl^UDa w 0ia2«*. * aii 23* o 2&*c>o 
0001 ^i«* 2*t~ ,.» 12yAa c?S oiv.2 ;^a3ioo :2io\2 
cmi. 2ab oiii-a : jv^Soicjo JSoa'aA 2a«a oa 
:2.«uiaoa jiia cj\a cp» 2oo- f oa . oj.2 *.o»2o . oo-Xa 
caai. Js^aiU ■■ &3J»j? Jiia 2^oua*e)a 3i ;n*flia 
2swa :?cuc33 o^iii ^Xllo :2ao7<ii *Aap 2&a livaa, 
:crTaa& lSo\» loo-? ^ao cjso2 w^of c£ Atpoisisfe 
oocr Mjbl 1j3 . 2 alio *» -soaa Jiwia op&i isissj 
J^p4 2_.i\ 2ao*. \a iJJsoissap ^*a^ 22^ Ji2*) 
-.osiss.Sxjj (V^aWa) &o«a is-i 2aa^ 2aao> &\-rt\\ L 
•aii? oraco 23**. imSia Joro Jiiaa -or Jaols ojjSia 
*o*j*,a op iotr ^ia \i.o -.^♦o^ Jai. tws.SM3 169 . j o OX. ..aaaS 3.01 2*23 cpikai) ?t^O» -sia cjS ; f V\..a> iS c-JscduCao 

;e£i ba? „ >» i\ao :*i\* cToaoo iaij» o£ ;oor 

\oii vopi J*,?*-*? Jo£| 3a^ «r»*» ^ot ccia-la 
Jocr? 2<7&2 JiiL. : ^c&2 ^aA 2£Lao ^3 ;isssoa 
:!<w oiis\Vv) ^io\o iioaaj; iaola <^; X»so 2ii2 
oar Jo&i? Xi* °'V S0 -craiX-o . o<noo« o^iU 
ioo-o I'iVi \axbo :&cua> iocr JjASso 2?entt ,3-3^0 
li iiioia iiavo liiii >J^L &S 2om *:p» 2ii: 
lhaf»o 2ii2 ;ocrp Jc£i ^L aJju £2 :2octi siu 
2?o»3 envois ^soo :2eon aru 33 r ?o2 ^icrs w ofao2 
ojcbo ^.VCfl ^u>.'a ^a^ -Ooiaa Qiao aJJLa 

a»2> 2LlSo -.Off] 2e£i e&3 2aa£ ■aSXr? ii-iS liXaa 

liix lA»3 ;^cxiio*aa < 2u2 locjo lislS \<it £? 

lopi 3CL> eru-ia wfcjfal ;b\A. Jocio :2aoi \i. ;aUB 

:. iso Xyjo »oji©2 ivaciS iaaa 2iero •:• ^ovmS 6j<&2 
i-ibo ■;• .■alisd £0 Jooj 2si23 <naao o<r Jo&ia iii 
TiiO^S 2LA 2\-jo lixoao :cr<Ssoa& 2a aAaa 2ttA ilSva 
:<7!tNoxl230 ei&ocrpia a-L. qiS 2\a*o ■:• ai£va&&5 
::?<r.o aJL \i.? :i»iao 168 2ao\, \^a« :2o&2 aa ssii io&i? £»*« *$?i **$»* 
2*©po2 aa 2?ffj» ^-aai •.••orftsaiM.oT? 2ado* ^ap 
2i*2 Jooia 2C&2 j*» .-ili,? o?i Jfl*> *#« ^ ' 3 » ft, > 
w^or : 2.O0I ■VVj t ^?, -wi©j3 «ot A2? 2?fl7* a »aw O 
32 001 ;djSi aa? v^*2 2ocno 2alfl Xttsc? -?oi 
Ji^ab ^ w«Jr3©2 is3\* : Jill Jfioio O0J 2o£i 

2?(VB 3.1 y v 2>asJx»p ^ ^ l ?? J ?'*" 2 ff ^ft ? 
iS lUSO^b liJOA aX £9 :1>J3 ^er «0J9o2s Cli?23 

ojS :2i*2 ;ooio 2ai3 \axb a^ Jo&A : 2*2 aVo 
jiju-jjo 2jI?o» ^ v ^ois lSflb :?a?» -?o2 2*2 Ao 

:lo&2 is ooi ;a£| £2? v a»S 3&»fr*« • Jfcoisuof *pt3o2 
i'idxa £9 oS v l&l lacra ;il3 Xos? -sax? *S^° 
cro£^2 OV?0J» oji^2 «Am zJikoxfl-W is3\, 2aala 
2&Vd 2jsiaa^,? ?Y>\\isaB »^2o v ^a*2. Ssaaio 
2o£ia \L «oio^«»-^*^p? ^*w» o^aojto^ : > =ojmo=p 
^\y -. aun r a»2 2*2 a^a £ ;aS JiiaaS •:• ooi 
2o£i? ii. v2aia3 ^a. ia*»^»? **" >vA? ^^? 
2*2 aia £0 oiisiiVM :2i2 *£ 32 o£ 2*2 aVtt 001 
:cr.voA^ £> -OJ302 2a-aS 2&&S 2*0f • o?fcoi»»0p 187 . <3 ***** frill ■ A^rt\ -X.fft <j 


tax? : oarili ^ouo o£ ooer ^Baao ^o*£?A Jooi 
•5M& 2*o»r> 2^ao2a J* k *A fl »? J*-? $•?» -oio^»» ? 
jpoi -0*13 ;oer 2*3 -kO»o :ee&6na± -ojo&i low 
ilm c£o <n\ &qtn 2!^as> i-op? 2aai iiL "A: ojs 
■ni\A? 2a2ao ri^o ^'m> o^ *5*i -ojo. : £$ 
cui^o loci* : v ©w*SL&sa jfc; Jsaai isoci ^.si *£, 
2»a 2& -ot-aSag -.'fcooi oji*iX £ cja $^>■V4^ ;» ? 
ojaoias ;^;^ -xraap JS.2 Joe** £ -.^aojJka oji 2a*aa 
-.op eoo; *-al^? lisla »oo)\a^ .u2 iauoo ;2^ 
lot* \ia»o »)£•*£ ^2 *ooa» Jiacuao 2oo! 3?ak*a 
, ooaoiioKib aA^ 2ow jLal :^uo> 2xA 2ocn 2,?^ aa 
^» £o 2*o*> ^rp £o iaoi ^a &o \«ajtap *JUm 
ojSyi oja& 2oo? ;ob ;.\o!luri*? oiaaa-i ©ejah -. 2&f. 
^-x^-kip ,->? -oift»'a©£o :2floaa $p ^isidoe aa : '-v\AS 
:-<roikA'i3 2a«» *oj&aio 2a'a«» ff-Ja 2'ii,i Js*;"a.a» 
^axa-ao ;.\ourwr &aoo .-tujAo o-^aoeiS 2aoio 
aa\a ocn Iqt-r a»2o : »Sii aajca Jen 2ttaaSa *Acr 
:Jai2 ioorq 2ai^a \ttta aA^ loiSA 2i2 aXa£ 2iij 
o)JKouo*or •'•eraoH ■ni. oer 2o&2a \i 2a 2 ^ m ojS 
*A» -eriqi 2a.c*i rao :<&» 2acrca 2acyro ,-v-r,^a 
eui il.S pi La'A -a I iaao? aVaia cjJsaa «:• Jaso4M*ai :2seuo \>.a 2aao*ao 166 7>2a Im *uo&4?b 3.a r 2a 2 ii2 :<rA iad: ai &a 
: op aaopMo lacris cr a— :<a 2fL* X(.\.\;o jii 
aajo ai lk ,Jap iSo ;3*o ,ao *A \-a £a Iinin 
„oui*.a *i»a <xio :oa — «s \i» JUaA -DaAvsoa Jooi 
oerr Jo$2 aaa ocn cra-aAik 2Asom Aoloo^ >-v*Aa 
lor Ja TtVrwa o'o-a S<>lx oJs caoaoa : loer aaola 
:*oJm2 ^*a ^bS too- 3»2 aois ISaniSo qiS +\ w 

lie-jo x- aa6 :3-J3»^ li.2 ooojj 6c? Je&2 aa 
•Jaa^Io 'AL. -eui-o +L? ys'jiM cA ocn r N»Io 
cr>^5 r 3 ^UO cr »i oa .OJkflae : 2oer aaoajo.SIo 2ocr 
;A/\,na ^o? Ji-aia aila 2ao^> ^.io l^2os -i-t» 
till li '■'- 2ocn ,\oa :So L-xa*. 2*i"t^\ mS 2oo? ^2x» 
o;^ ^auV^aoa Jau. iiJso :ojS aaf&aoo o£ J^-a^oo a-S 
: ;poi \la £ ^;.Map sii j^aU. r a 007 ' q^N\t 
tnSJt pa aa 2-ift^tA *aa aajysao 'So loo- **cp & 
woro&^Jo 07,334. ^ox;? :icr»^i » ^.oaus ^aoi 
<^2 cp 2aoou aA 3o— a ^3 crjjaaiaoo cico 
liaJvao ;cp^: >3a o-.S.ao^ ^ao Aua ^.|lS :2*»©*M 
cr^o-aa 00 Wo ♦>\a :trS \r"?r*r'r AjCj 2a\io 2ocr 
en^ £23 traaoa loo- vo lIxoq^A \> •' J«P* *?? 
jAjcj 2aa «ai -o-ojr-a 2^30233 craS ^x-o : M o?aX3W 165 .aafib* „3£3^ •a-.toi 


:&|a Jpciii oj^ oocr t JJ5 ibsoi loo- -,Vyi ■:• cr.aai.i,. 
£&3~2b Jkioa loir ;>.« » r*^ >C *^"° ^ i<TO 
L&* o£-3 ;x- ^is ;^;o :ct2sSv» oe«r n ^:.\» 
:i~3,? ipcr,i .(to:o-Sj 007 oiti^so }JK_£ ■' ^~ib 
;l\jo JO iocr ;^2 33. .Soo- ;'i*« crA i*j33 laaio 
Xo&ub i^x.s; ii: i,« 1^ ii: ^.slv- 20 eotr ~a*a~-i 
&^i ojS isopcus) si ;oct ;ox opi op- . ; &: 

ipcr -DJtap 'A l'p<r,a .sios Jocr ^piy-i? julo :>>po- 
x-N^as ii-=> 3.,. :CTUtii *Js*J 011*3^.3 flj iicr M^o 

$?1 a- Jsivjks ;^o -cro^ap 3oos ; .xoju A\,Yt .scauo 

l^oJyfl £o Ixbl^ £ v loo] OSii. & box. ^300 

;ocr toco, ^3 cni^CT-i or^as j&2* bb £o ; ;-ntV £o 

3 bio :;3Liy ll^a i«3.bao ^o *ocr -aob3i . o»\ 

l*xa: ;oc .abb. . oaaS i l&\ #s &ai*M 33 jlL 

;crA; 333 tr.3D>D ,a^ &&&o :Zal3 ^ab JaL^i? 

;jko30 \3aaS0 :2» ;n!So :'J3\ ;ooi ^a ;ii; -soAi 

jokd ojS ;bJ3 Joo) ^a, j-ox. A\,y ly£ »s Ap0?3 1 :2deub \s.3 Ibaolas 164 •w^OX Sxi£x»Q 2330J3 lj>3 0t^Ol*)»0! ^-CT3 XOOlb 

iS ? : jntinb !x9i!vS Jjjs>3 i^ia ^ai : £»t j*»3 
»fli* ibbs Jib •:■ «7ii*4A< ^ap Ibis A «c AV o i*.9 ©j^ 
X33 a^o* ^t» o&jb Asa a loiisqJSabsA <*?*>= Jesi 
:otjnuq>3 Ai. jj w Jsasub — i-o\. iobo •:■ JcAl 
.^fisislo \oaii.S crisis ctA is otr J^bo ^^jo?>>i3«o 
oj3^, ^ i a^ *V? C :ii >*4? li*i lilb a^a cpbi 
3«d3 $> * ocr **V° *^o^*^?o ■■'•Is? HV,?* 3 J»—b 
vJ.^ouo*ot low "A» ? Ab* jl»3Ui A\,y : i^oso loo- 
;Aobo &&«3 : iocr ^b»Z ii.*?A ^.m ;ib£lq3 jio 
IxxAA. A* A 3 2'ilj &*2o •.'• JsoaA J*0V9 iw^bioo 
^3 oen v oaJg&oS oooi ><£>*£* • 3U3 — ska .^503 Jaiii 
;^ofks«3 &bb' e^,3?jb3 :^oua.ct3 Joe Jiioib, 2aa\_ 
:cruai» xina crJSoia Ao J loir si^ojbb low bxi.yo 
JsixfU ibo •: oA «3*3>«b ISso'bisZa- (rmi, 2ocr * r*A 
lS; 2opi •££*•? oS :o7i\«a5:2 A J^"9V °i?*»3 **oo! 

*30 Jk *333 ^i.iL-3 i»- \\J°0 0>"lf!t1ftS >-C&lb 

\ » " * ■ " I j • • It V •' # * * f I* 

cr*A\.-y oqcr eocA qe» Ao oVpA^ -ibA : &Ao 
^L.3 :<joJ(tela Jot ^p ibouss ocoi 2;s)sai .rwioAy 
xAs) -jA M^sftk . aio .vAai. ^ani-u. ^oocA oub 
*qoi*3 iboucb r^*^ -^ W*** 1 *& :^oV3K iiio IbSooc 

163 .aaebt. «aaaS ?W»? ^» cr^ft\>\Ti . oa& lotr a& —soups 2aaao 
^^i.\M3 ;.w*iaa^ : ^OAsxcns 2oc- saisoo iivbso 
aiSa»jfl laca \3jB0S0 &ia \aflc^ 3o?'fj ^» oocr 
V* Joe; ^>a £0 vvS«oi &*2 ■o*ac3L«3 £30*3 :2ooi 
iSakBoSo e;^oua>9r :.\ocr 25LX*. aviooa ^?JKb JvaAitt 
2b>2 U<w Jow y&±, :'i*sa- 2oa JtisaJsap ^.q^ 
Js^i-Ia 2JsaO*bj&b 2*xS- a^io : a-S 2ocr ^V4i 
2? 06 :ji»mv\i crJSoif&aba ;Ay ^»2 loo- ■■\^\ 
Ioot jvTTVJao :.\oJoa^j c& Svqcr >s.0p£3 &i£ 

2^b-'ii:> iaA^opo ;.so<oi« :S|> ilea .\ao? Aso© 
TUB cafS-io :oen J&i, 39 23^, £kS 2j!& aS loo- 
paS^o &2a u\o2 . o£ b>*i &.? jlLs 6y,VL Joo- 

• ccr^i^j 2'i»: .Sao-o ii.'io.\ Xiao zlix j^oU. ©lias 
-Svb:e y^il \j^ : &013.S ,-i2 :ib.S J^lw&a -**i 
:^a: j^Alo ;.Sco».cr3 2L« ^x-o ^2 ^a«o ^&2 
a$L? 2>»\ ivocr U&t»? 2.\oiU~ *» .'bjcw>.\i jSa 
2'uoA oiio 23oa:i ,jp :00c- ^ab-iJwje 2c£J isai 
: ;.\aisb*£r? &a JiA 2b\2jJtD Joeno 2XaniJio 

.Ol2 ^S2 2BOS3 & .0307?^ £? . 0*2 «5^JO 

2U-J3 ^p '& ^La & as :lika» \ifl<A ^iycnb oooib 
: 2ocr bxadssp la-Si bqs oitSai£\*u 2aai ^m l^o 


::?«ruo •sua? Ai.? laaoias 162 r ?-n* . oo>b*^ ^ao , oo>*A&£ :. aiX aaoJS? 2aoA 
aeo.s A a« o'oA clS i323 oA cob o^Io 000) j 

+007 JgJ&JKia ^oer oA*? cAo loer acu *A : &,ooi j 
A? :o& ^A& aa Jsooi . ocrj.^3^3 :baA . <Ai>i2 
ocr a*, ^uo •:• op >&3o }a> ^«u? ojaso oanu m£ 
ocr ;osb i^^y an* Aao : aeu? U»Is £ox 2a4ox 
oo- -33 «ya£ea ocr pis iaa<-b isova }ila„ 3: 
Jaoia •:• l~*£*a fa'xk \\..o $SAa ;i3o : 5^ bb 
oiVAaa ;<ro :$a£ak bcrtio ,^^fib Iboao jlsi Mi 
o-^iAcuai J^\. AaS :■ £aj ai, .<ii \*au, !>\v>3 

0!JSoua*9!3 JsBax \yy iflaiy <^.i \a-^ :;c&i ui 
jAseb Uoia £j ilfebVSia }oo? Ji^Sy 2? 070 ■•*--? a . 
*ocr >iiXaoo ^.sxo iocr aA. 1 ;.\aua»cr oppoS 

a-.Seasuon IcnS'l .y 3 s ^ ili^A : cSqaaWa 
ojAi? riao*- ai, ioo- aivb.\spo iocr, l\x> Ibcroi 
lap? oiJNaoo Jsoo- 07A0&J? JJsoiSa*. ^ap 2a>& 
ioo- s-ai* i*?o< ^.;o : &xo£as otjmoS ioer 1 V *~ 
tr& )ooi Vv 3 ? 2ocn U^ ■:• ^oua^aob Ua»3 i/boeA 
iiaia ■:• iNoixucrp ti\ 'P+&*'? U01S: : ;jiAcu Jai. 
aa Joe- A«o\.\mo ;2a<AsaS ioc £3£»? J-oi ^**? 
ffi» >>aeu.b lV>oo ;oor bAx loo- 5^.3 Ao co ^axi 
ioo- (V A W i b) oAVma o7^\,» :crS ;po- \,y„To 

161 .acxax. ^aaoS -njsi 
«9£fl oil & :<stxud 2bai3 lamxsSa dm 230-3 1^2 
1%mX ^oiis --iisase iA ^o J-ojSi uore'&as ^^? 

.aas-Is 2*u^ ■ai. :2io>.2 Jis lA\-P ?*c 0?a ^<; ^ < ?^ 3 
p-Io ^aois. ^Ao? oaxu & Jof v lii •*»** A a*~w 
i*3i -a po •;■ £ ;i'S^o Utr iXU? ^Aop iioi :2»? 
io-i? \> l^&g, -A > Q *ft^ : i»s*i- o2 iioifia ouau 
:i.S«o\ *» 2oer axu l^S \»2jL*e 2<t Ui jL> £ o» 

2<U3^ oci ^*i Jaot x£i & 02 ro'of o2 2icr 2juo>3 
**? 3- :&3opi .oerJi laid &'o 2boi3 ^,.\ pA 
Aw-a? eor -oi 2*^3 i? v oSSjoaaS .nSja: ^2o sxl 

l>i*33? :)ooi 3TL3 o'erA ibou soo) oA 007 ao> 
3.3 2i5oa r *-^ &J»io • lo - 2.at a*^ 2oc» -«ro£&- 

2ocr as jas 2ior "?i>** £ o2 iflji o2 jd2 \.Ax 

2*3»s ej.**23 ,\ y y lA2 •:• &^&o f-» or&ox 

•: tb\*23 2o-2o uJa 23*2 ^a^ouo 091 :;.\«j3sjo 
,j ' ' s * * H * ■ ■■ 

3~ 3£U3 Off id :OOcn OXCL li>3 &S*0 &1 ^3 2i*a- 

eras© op >o3 oj2o •:• joUo laadt 001 2<x5o ogi 


. Isoyoi J.ru. \i.3 Ibio^o 160 2a\ap3 £ii?b - bi» (jtobiloaeba- : jo<u*\j2ocn ) 
-l^aiA 2&op3 oocr o&ib* » oicr .Sis »A-i ;2i3«2 
^^b'iao ^Jicao IJ.S.13 22^e& *3io ootr oVyao 
:^Lo ?jJJu-io :23£U3 laoiab :3*'i« i ^ lxbab :2i-iao 
^io?? tA^o : ^cr^ck ^Swo .laa-a A? > o, S - \ . »-i b 

a-k3 z^.poiSx ^.ocr ^axs ^A*io :^*JOT laatfs? 
:^aXbfl3 *Oo2o :-**i»3 oirxilo &*3b2£s A*3 J& 
ociAVio l^-o .vOioiLl 2o£io Jc&is obi criab 

.yeoi «>3£Lk3 -^ J3a±ji i^A^a^ap ooo- ^GSa? 2j3}p 
A>"vvt aa ivaola : „<ro3a5uo -nixO ^3 laaio .ens * ! aocvi- AV^ auto? ::?aub £u?Ui \>.? I'Moiso .3<>J\ 
crS &fa :2aoi »» *i3d ^»o\ &s^ Isojj© jju. 

om^j. 30^23 : A 2aJ3 fb?o 23=^ -aio 2'i»o\. i J^Lb 

Jvi.vt^ ,52 w js£ C130U. &30?Sji *A IJOT. %So 

159 .jojoxjo .rwi<la ;>.o3crjca :os? Jooi <AaeiSAj9 OOI 2»<wj : ^0^.: ^3*3 ^afca 

lorn aifli? ^.i :J^.2 ? £u»a> i^oo-iA ;bo, j&;* ? 
*-s Cw'iao 3ia iisoeu ^buia Jim "y«? : ^ a ^ 
ail £? : ^ ^33 ;^«d»i ^*-*ao 2ero .^aiooja 
-cr.SaA» ? iii^oJO Jon*>o :2a* v O0Jia 2i.2 ^ 
^J n^lioa j .;4?^ r? '^9?^ \^" <ni5 2ol\. Ucroo 

-opj ^aaol^sps -^'^-2? 2aii eooi -iJsa &u>a»3 
^a :2obi iK*2? 2*^ <^io :;L ? **a ? jLa* £» SiA 
:2i*>A 090; ,A5o» oocr ^,(^3 iao 000: ^A»M 
.. oou*? -5^ . ocrX? 2^^JJJaAoop leoi ^JsaAap© 
£x*3 2XoiNi*3 »y,ocn x^iaa iLi 0Lde2ts ill 
2»~A *a^so «S 1^** =2^««fl *-?o2o :i*£2> 
^p ^«w *ofta> 2*> «^i :a*a«? ^o? ?^vi\\i^oo?a 
2ocn aoi^po . M oToao^i laoTjb 2*oaa»o iool,? ^io 
♦^oo^ Jocn -ao,a&2, :^opjjduoa3 ;^ocn3 2ao\ v ooA 
2~.i*o ;\ii ^Aaao .o^oaa 2a>a?? ^o* 5 »?! «32 
^A*2 \ \ , <sp %S :^Saj 2?cwb3 ♦ ocjVSom l»a.o 
^2s ^A-2. 0AS2*? i\so £j :2iaLis ov. wXoai? 
•^•1 rV?° : *A* *?«!»? ^oojiat Jooi Ji.2 : v 5*j 


L." V.M.1 .^xsoiao jia-i ;^o3oua 158 oocr o*JK*io :*s~ \\303 oocr osiL* :Jua*. Joer "dId 
:s~ iJO*o cufti- oocr oxxdo .croia oocr -crosa-tilo 
A :. bm!s iaoio .}jcajb o'op oa u o>loapAib oiUo 
.afa yA .ok*2 ^sjaoaos 2pm Coo? ^p JLi: Jaxso 
^a jo . oil oyloo oocr oiiOo :£o*J0 oocr o»X*2o 
ooalbia ;ocr *alVoo : ^° i J ^? cr f^* ^.^ ??° --co^-A. 

Jiio lacii oocr oJki o -C^a&i -voc fiJl\<a :cjsoa3 
,-sjs 13 :Iboi ►» ^crotlJQlo oocr oi\o :|ojp '\oa 
.^ojOcjo .VA j-v^iiyo : JjJy ivXi ^er oAi. oocr 
IZl oocr M g|fi\iTto .cusaIs ^CjuO .so oocr ^1^...sob 
I*b ol is<A -.croinao 0001 oolflo : «»\j*. £u2o 
voo'ia :op 0001 -aa-J0 3 007 laaLda : iscrjca liaxyxo 
„c-<Ai. oocr »aao2 si. . 'Acta o£ifr*33 J*ai);sseo 

» V 1' > IT ' # » ( p ■ ~ 1 ITFl 

>yirU2U. OUSkCUS liikfi OOP" ^.(SO t JLSSiOO licO0«> 

0001 oBXoXs; i^Lo J*,?«°J; ^ap idle .^:s*euo 
^3 oop Jy\fl>y. IZl *ni, o?i^3 aataboSo o-AvsaS 
♦is*** Is-* tcnS oocr ^scuss liisa £2o :cn»ia.s lisa. 
Jivi»s -ilia \s.o **o\ \i- .Votr *j&*iiJ ;*sos-s»s 
lotr po> t.V> J**30JC so :-ocr r ss ,.iA, As ►» ^? 
.Isoas lisJaA crslS ;ocr ap^ epos .i\v)3 :.oA A 
voobs. cnj }oot sxus laoo* ►*.? iocr ^croix** 157 . jitwjhfl ouauo ikopaxt ocaoia &Jaa, &$fea fcaia .^ ^^j g^, y 
aAi? ^or :4o-a5 iaoo aejao yAAyft rA o.^ _J 
■eifcosoa Jeiox ^ ? g ^.sa, 
&Ba*j jlaoa aa Uosalcr ;naO ^ Joo- ,M*o 
fcOCT Z^cia &i*a&8a iXoxiia I'+Xaxao : cxasoSo 
£o lo<r -is £a :ooer ^ ^ ? ?«\m?a ^\ j\ 
&a \ii :oji oocr t . vt . . . S j£&.o .cpeuH Ja> aaa, 
:J&? ^ia» £afc £° -ojoaaa© .*4fr* $$ j^ 
.Sow jliaa Jot (.2a on* Xj :oi) ^aa^seoti Uh ^ 
ieAio 2'io- isocr JJwA r? ojasl, .a^ai as ;y>W^ 
ejj? Jor £aoai r? ;o6] ^V» a^o .oj^ -\ocr 
^A*l Aao : loo- >A^o looi jajo : ojS oocr ^afloso 
5tX?? C&ftta 2a\sp :2o<« uiio .epa> oocr ^Jaflas 
:-*~o so- .fe#&> laA*- ocr 5^L?o :2ia> ?»A.l d £, 

: ^Aw U(Ao: ^ j^o'9) jjoii.j5? j^bc- ..A*y aA. ? 
2ocifc .^o'cn ^2, £ ,*»4«*Ja -fc&» !4&fr £ 
gj :^spatt ^apAS :6p 2i2 aflla 2 ? o7 2^ ^ 
V?.M* —«3 \it)o ,2aa»a £ ? „er jaoi ^» J-ixjja 
f^ft £?° * J ,?A*> J*?? 2^as las :$kaa$l ^oaa 
2sb£* o£ oocr oapj.0 ..o*2, «,iao Jotr *i5fc2, :2ow 
:,«,a» maa ^ «*» :0 £ ^iaii* Ifco fao^ ^ao aa 
aao ..'a»aao oSSai& ;wcu,o : cjjaaa 011*3 aaaaa 

J * ,« * ',< 1' •■ i' if ■ i ■ h xsaaao ,-unl.a Ixosmo 156 U^o; &o*? <^i 1A2 : <^~A ;oc lA , w m la: 

^.ii^.? io'ifisa <^*»>tJ iisi aa (j'ioa it-.No :<^avx:> 
: ill 5>L- op; lacrA li: ^2o : :v»2 aua<y *^4k ^ 
jO^yis^ z'^ol litiX&cj; .N*»2? ^ -a >iiot*v A*^? 

: ^-aoii. r^^? ^..yyftft? ?tii'ii ^p fisA : i»2 ,yi~ 
cuioioi- .ooiVwo »»ap3a crji^ojp 6<r :o£i . 2 *Al 
>iii. ii=o : o-A iaslio ^8).b Ixiis £sAo -li-il? 

;^o» oo- so^.9 « T ^cu.2» :?o-A -°* 3> V?7 ^4*1 

liUo ^30 a^aso? iJsasoa ^? oqi 1*2 'SV 18 : li-jos 
iAi? ;^<uo do£ r o 2*2 OL3-1 -^A*» saOSI 

2aii3 ,JLi. saaSJS? : 2i2 *»;« ;ILjo3 ^jo cuJsso 

.iai 2j£> 

lOCT i.\lJ 2iaao\<?T lOCT -15 : liSCJT 3^3 ^900 
ygkflol TJ3J3 iOCT i>CJO .2JSO£03 Jp.fo'V < \2 ^.CrcAi, 

:svi> iaoi i'il*. hfiio tr,S oocr ^ai li :i*>2o ©A-? 
: auLao . o.Siaui &ls ««2 : JcrAla iiLais iior .au=u 
A*mJS ^p stroll . oi&a&ia J3?t .la^pS jo>\ -r-t; 
.:erA:s 2aau. ;itr 23«roi }«*i *Ao :&JUw lia» liaax 
* oeisiix .'aaib^AS £»?*? liWiioo- a-afj? '^^o 
::ocr j33« Jiojs cr3,S.x jsoot uJJXfr.? 'AiJ2o :l^a\j3? 
155 .iixiasao 00.5 iSsopaia 


vooj^a ^oojA*- M *="" U-SoJ »Aor :a«2 "■•*-•- 
**»3.3&t *£s ^bS'^ao 001 *<iop r^^ais, ^s 23*03,(^33 
^3»i*> Jisi 1 apj i»a33V,pj .J^2£ ^3^3 J&J ^2 
>£&? Ua>3 ^? **2a.iw :^A-: oo£ Jalo© li^s. 
:iapi ouau. V^jacL £3 pji^oA 2:>oi -orali, ill 

^£? <4-*W X* *# »^ **i aii? t4-ia iow £ 

:i?oaL Jo£i ? 2il? fi 2i2 aai. £* Kr* -2*2 J*?*** 

3*^ 4^ -if°i& *m*&i* -H 2a*3*» . o&ioo.s.Sa 

»<tt2, U^, :W*^2^o ggiMLi. — ©i xiSJ? 22lltt 
2oen 2ic oji oocp ^bsxb iio .jlaosii »oia&sa& 
2>*2 &*oixfiA ijicn 2is«3 *©r£ii r oa £3 : i»2o 

«■??*,? Jobi 23g 2»^So2 ^09 &3J ? ^iai^or 2ow 
• o* f ocn> :. 03a^o. v oa^ ,<\Vp 2iao? :ojik 33s: 
r a^ lod) £ :aapi juau. ?^aX$ ^o**2 ^ub 
°f^ ,£>**? *»? = <i oen ou^a 001 .ai^so .^idtt 
J*?*° ^ £'? :^ 2=u**» 24.3-2 »fli £2 .6jM*ixa 
lioaicr .2'i.*. p^a &X&33 2apu £e :2a\ai 
JMm? $.2 :2iao; jk*2 iaoi? oj^aa 2*2 &£1 : i»2, 
■**&Sa ;.\a* ^Aa- ?<in3lo : ^33 &V* -t V 03 .A: VJMrt .g.maataa 0*3^3 ;jso?erjo 154 ,jo £2o : r -k.iao3 H^°< V^* ^^ V^?° *Vf3 
r cp ^*1>2? £ ©\$ = *»< >^ 3 '- -J^» oajOSb ^AJ 

„u»o ...oojS iK>v» £? :;?££ # # **W ■#** 

.1.-1 - ,.ocuiaJ3a3 \> ^?b»? \i. :i^A» ^a jii 

^ia^M j&s A*3 ;oor £ :cruap **©<* \-? iA <A: , 
..voir ■»***> Uia? \\.ya 007 :^oer JOifoo jyoo- 
:fiul in^o *ii Axs jiiiii 2*3*2 
,n.n r ^ailAo trS aaSuoSv? isii li^ & 2lar aooAo 

: A ogi ^,? \V9 ■# ,?y» ^ &*A : =*=P 
»*? ;<rAA .&» \> \iiv.\30p ^» A* 00; \A? 
.jii »,;•>* vio 2i2 ,?*xd Zsiaa ioa-o ;;Aa Aa» 

Jore :,i3i« 2jAap orUaSa 9 o ue isii 

.&otA :bj3os 001 )A?oaca? \ \, y b ^o^-iofis 
,^bo £ -lAas Ji-ati,? -* £fc»^ £» Attftoc23o 
«A iti fttyL Uxne 2iA» a^i'3 s*i2 2io*Aar 
.^ia jLafli k&aj»j^ -«* ***■»* *» *?»*£*? 


» ^^■H^H 153 -aasojao .■vi.'.s 2&oa<no 

.2op'i ?J*fl » -%Ty ^ojL^ :^'ifliio ? >'-'-* «A ^Vo 

-ocr ^AxSa 
-„craaibo 000; „cro*A^o lidtti^or Zoer >o3o 
IjN iocro .©& 000; wdjsiao op ooer ,-XJio >S o 
.-oro^-ob 2x3'S 0907 <A\»=> libi. :y^o» laoi^ lofl 
3^»^b : lio? $i &ai r».^\Jsap : lieaai 07 c£ b»i 
fAcr Ji- ?ifl 2 .n.n.'. ?lior jtoot pia ? yrrT-r 

aitt 2*»4 : ^oi2 dad loji isoj : <£ ^jpuS^j £ 

:»,?» «<* k«*V ,*?«*? :*$ #J xv3\,Jco ? fcii 

&ai £i Jars .^Ase» IlxboAi .Sfciftojj £? \i ,A 
:.oon^)o£\i, &&** :2iJb $o»ciio liSab «,oaioi? 
i*oaa\ .lai» <£ osilSb pjqp ^ x^ jS> Jop 

2 ^s H*l : ^°> **»jj 5g*i — « *»\i? ^i :i»i 
MiMCu.0 -*X»i^3 £ aSj :aaj; auau S^V ^h^ 
obaxttaS loo) .v.; ilhjpa J&h iyttbio *&au»b«o 
&j l&gto? tf* ^o> ^? ^jj .«aai ^ob *sbSj ? 
^ !ia P tf«*V ***«& -*A* i~« fcb^» *o, 


.*ik.*v.»ti 152 £? a*aa?o 2xd> ?saap JioiaJ £ :«-?>* £ sj? 

jm: Aas oar ;^.w ^ jbs^ s * J*-** <p .^^ 

;ou'a3 JMiimS v al»? *^H *£•?*• »f»r ■°>? 

Uu tn> £*g& «A»? °9«" £? : J—* 30 ?? * *** 
2*>aa< *-\,;*" >^?*o «^»** ■&'*?? 

.o£ ;ocr 4&s )-S? tr'^a £ao ? *ocn fcs£ 2-S» 
^i-a»? . ocrAi. isiioi? l*g^o2 ^Sv 
^A !*«?}? J^Aa ^A?^** -v««WP ^•"fr&S 3 
^ifl 2>Ao£ 2ia.2 -.3092 licaa ..oa& ^aj.o-m? 
^©iii v; *«" v AS.S\As ?rt i f > t\ o :&-ob *oo& . oi^: 
23«r «ai ^? o£ :a»i ouau. Si^oa*? *SAa .bojS 
<ttaxdo «,ikoao4a £oi "A? \v?° : ^*i ^ "4 1 **? 
.2*2 a»2o *i»2, -.2*2 -aaao £a -v^A? ^o»»& 
^Acrj is»ju -. r aA Js*o» \y=° isii 

:2io7 jb»o»3 ^? £* <£4> # =>«*» 2 U ■#» 
lottu ^aiaia ^Li?2 2*2 aaowo .efiap ^.? l^o 
lia«2 fr ft^l oci *-2 : i» .*»3 £© : £^»? 

cTja Js»:>o» ^»Xo :Jaacj oja isai aia? ooj 2ep& 
:i»: ^oaAc; .oja 3t*i a&a *-oo? a«> aa Jaija 
Jioia lwr A^o :-ero*a. isa»2a ji^a, 001 JSoax 
,£ Jia& -aaap? ^ *4? *t) *** *?* **? *^? 
.J>a& ihii -?>*» *• .* -•*?£} ***»$* ***** ^ ! ^* 151 


^Ai. ill xa3 &»*.& ^o : <^> jii Mdoue ^iij 
\»a£o ;<r? 2:o~<& ^Aor : aapi o»a^. . ( aa;a» 2aai?b 

—ab :cnS ^*Mb2 ;oer iiaJSSp iao .2ax:> <^.i iVi^io 
: . oo-ia.\3 . oa2 ;aoi«3 : 'nolo 2ocr Ixao .ItrSlS 
locr iiaSo .. oo^o^: . a2O0> , o<rS ^>\tas * oicro 
oocr open, l^o >2aMjaii JK*aA ooo- w oiaaaie :2aasalc7 
criajoaii <^.: :cr>«-U3 ^i?© oi**o*»2 '33. SVvnS oiS 

.;>Am? (*$£») sgtei ;ocr ^o.S-2 ^ ^>o* .;i. ?? 

^crouJS.Io :Uo»i<7j Jooi >o£ ^oV-Is ^> £?Jk3 

3&3 :CJ^ 2:001 33>2; (U<iui0r)0 .£k«fl»i **3 £9 OOO) 
UixJaiS isil .Aapioeao :op .\a2 pio? jssip oop isii 

& - -3*a~ ...ic^ Jopiss^s <^ 2aI 3.3A- 2i*i» 

:-J-3.33 2jo*xd . oo& Jcpio^s lik J32o ♦ oo& Js3»ioc2 
yso &i ^*a£*3? Jil'sa .A Ui » 2» ooi N | £ ^flio 
s&] ^al JojSis :*» tfoSaVor .^\as ©aitfl? ^i ,;ixaax» Juaua i^oaenxa 150 

paj) ?idd Joi :a*»i ? ■ »?)» -«**»>* aj-iyS 
fly i* : ojS a»2o .liaor c&Zi*? Jew -ai© .,«jfc«»a 

.jj&a> £> <£ a-flA &? ?o,aafl :$M*K$i fcii aapiaoo 

s ffv? ojS v ?v»? J!DO •^ * *>«$ **i *?i ^° 

£ &io -.jsaaa (?»£i|) *£** £a »^*«f "■£- tfA* 
.>2 aai-a 2*£& t*A® ^ ■*** *^£** 
: ^m 2i**-a= pod*. £ • aap liaaftV© 1 . ?ti.in> 
, OWSOJ3M J»0«S ai-5*.? :-?l 5i< <*? N*4? J**? ••» 
2aaJs3 licr J»ei «woi*2 £ft -**> i a**f >$Vp» #5 
^j .o£ 1*2 *W»? :Jfc*j a»2 i^i :Jxi4=»? ^H* 
a^a «©jo£a- r^o ; &s f?,? <naaao 2to4? odSV. r .a 
craa^;**? *«$ & &&& *-A **4 *# *»M :ow 
|*j jii &a 2a0p op .«<jio2Uo ffsuo 

\.v ^ v 2,o :»*i ■=»f 3 r -°^ **J ^S* °£ P^**^? 
*a* 2&W -a 2»a :«4 Jii »>g» «4 *** ^ ^ ? 

low aiiS :2o«r a»2 liawa UoaaVoj low ^sax aa© 149 i"i*Va? }oo) Ao : M er ^o^ aa lU^xaoaa ^.Scuoooo 

v mo1? ^*Vi ^b £*£&» ia/si 0001 oxax? ^9 ^01 
-cr £2o : ii*? ^*s? ii-iJK \i. 090- -tfn-M »a : erA 
liJyi? la s . Ao :2ia^ifc gtg *-2i*o looi Jj^[ ? 2?cJr 
:&.3aob Z***?^ .o<tS &001 ^iao.SxI ^crftKv ; cr 
isao-jslo .000) oAaoacs 33339 A3 jLoS M oio3»3oio 
Ai a : j u j ua cA aozr <-aioia r A*I A>. 2i,a ;ocr 
.^33 cXa Ia. \ . n ? £3 ii*;A M*44* M*l ♦**» 
ian^A ;o<r jaa« lAa : OfS lotr iao2 ;i.n\2.\^o 
» oaal Ai. }oo; Aaa*a 2iao?3 i^cro'io-A Jia a«a^,a 
Ai. oittSi - ^A»? 2iaJ3a3 looi \\tio :ci^~a 
Ai. iocr & -.'xioi iiaiy^ >o^ laoiab 2ao&*> ouau. 
2aAso ,-aaola iijuaaS Ay?:? A 42o :*0>Ai;M -So* 

-aswo 23oj3 : ,«ir4<»? »£* *fo* J** *A> **S 44*" 
,<V^oia ^23 la*; .cr*A#i p.? cAlxao Va,3>2a ^.o> 
oer .13 2ju2© ***©oi .3*32,3 : -ai'ia kooi «s>3^ 
^oaas la-Va JsaAs el :^acA *:>; oiisoa^aa 
otra : atx •s*oor tN33ax aio .2i3»2 a*a 2ooi auiw 
2iOL» ixaisA crX^.I » f ;^. f < V- :2oer *>*2 mua^a 

.^o^*a»,a ya\jcxn,aa 
0001 w oioS^ie : *Ax ^3o UoaoVcr iooi 3X&0 ^ .;»xaa3tao 3*3-.? lisoacwo 148 0UOA, oocr woro^doio : crivo wiu locr opOMtlo 
oia-aolo zliaa^lJs 007 2oo-\a*o .liosalera ^a\jcaa»a^ 
^-ap? j*3« Ixla : piA loo- aoeuo licaa\c& loer 
locr isolo .^.Vcbi or_S .vocr jlaaa ji*i :*cr^.S 
Vooer ^a-c^yxl 1a*Io Voviwa 2icn aisos :Uaaalo- 
^Qiylgv ojA iapi ?Jeci aoro^:s &*i aoa« ^oo 
aa : ails :a,.\n l^a laaoA Ixla cr^oa^ euoer 
aooaaoM :;iO»icr ;ocr Jcai 3-->o ,073 Ai; -"* £ 
libera Ueri :Iocr ia>2 liitcro -Afi» ufflOJkii loc- 
.o*3 £ *ui -jojc-o :.jXjo olUx ajcaa oijoaao :xt^< 
.<*•«& -eroiU. . oooiij Jja^ *A : ,>?^ Jj»?ot? \yino 
Jaaai : I^osb „ero&>- aooSlo otraXxoia iJS 4lo 
J^oi alia A J3?« 'Al : foVn £B -ctcAa, a*flSa 

woraiuao woiaoiax . n\ta> dt*la*is*.a &J :opo-^ 

,.• i ii ' . . . • ,% . i 

, ou.uai lii .aoJsa : :iijia ouj aifi»2o .la-"" 5 
.\v, .jcroXi* k*aak£io oocr i-<-" <*?. \ "a aao .dttaa&eo 
• oojuoo : v .n.^e2 -is ^p ^a . ocuap ;iLa .Soa {Lais 
ooo- ^aaa^? . oouas ^*a loer Js.»2 ■&??>» -*= *¥ 
oocr ^33 rV^ N*?*^° *VS? ^9^V ****!?? :<r ^ 
oocr -aaeua jo.S Jos' X*2o .jiiaa 2a-a_° £? V* 
»» a-.s- :.\*»->.Io SyK; £ioa}«3> JNaia- a-Si? :oj\ 
2-i.aJiop i-A. JJterf -Zocr 5^4 J**?? I VV 3 ,? -^ 147 ■ Jlmi*) .T..-U.3 ;.\o3cx> 


:2iosal.<ra Ix j aa^a ;o<r Jxia 2i«2 :)aju 2iaa r 2is isoS 
.oisii yS=>-i Jor^JS £9? OjOta 2a2 2i2a :lo(7 a»2o 
«♦•- 'A? Oct » 2 : Uxx\^ ocr crJa ;oo- a»2o >r A 
jjoSo .^ 2i2 aa>2a -^ s>jo Nx2 : «?>- N^*? aa2 
;j<ro .lior Uaia (aois r . 3 " ^9?" V^** ? 3- A ^» 
& ill :2ia«x ^Jsa^aoo :^aL xS\soo «?2- Js*is2a 

oo- \Aoo .joaap * ocrS aopd ai2 aA^ $ : jaaap 
.Uoaaiff, . ooA ■flfooo : 2*xaau> *-ao ^*oV &o£ 
Ixjoo juaa "3 330 2a\ao oailS 1^ . oo}Aa.a \\,*n 
u jiaa : (^ *>*»£? y^°° *A ^*? sB>«^\,{Sap "A ^»a . . 2o 
:2a>2a &a\ ;»-.\.S3 ocr t 2a \\*n .^aoa £S 2*2 
i'-Aapa 2iajao3 ^.2 ztsil \>S^ ^ lacua ;iso» ^ae 

.^Ai. oai&a 
«».aul A^aa 2ocr "A 2i2 :2ia>^*A ,-i.n.. cA i»2 
.» oaaji Aa !!»*, Xs. A 2 :A ^V ,JK ^ -*>*a»e -J36 
^.bcr ^Vaudiya2 £a : -Vo J>eLa..\.\2 2a «r Xi. £2 
t .»a 2c -iAvySco ;l4oaai c- Joci -iao? l»ao w^ana 

£07 ^V° •ifloi^ <^ °£ l**?*^ : 2^»a^a *£V?* 
:2io»!V cr 3M) -iAa-ka A ki2 tOu&^lsaa "A a ocr .2 
2e?i Jkaox a^o ,o£ 2i2 2«-.Sjoo 2i2 ^t*2 u boAa 2ju 
: *«2^*~ iotr oiaqA : oA loer a»2 liicra 2ioa T 2Js 


.iisjaiao yi*>? lisoao-jo 146 &tma :. (waia? t .o A\ ,.sso &a ^A*: 2*«Li> 3a*o 

3*3- -.-ojao:? laiiA ^3J3o3 Zicr ;ocr ;^2 ^3 ai 
2a*»& loo- a*3A- -. IboAii JS.OO- Xocr mfcA^s 2L.2 
;ocr iai po .Js.l*JCji r»is >di ;ocr Juoo*? ;.\¥i\ .oi3 
£o :oj.3 3w> 2a*. 2 o^aao :oiis«xdb -o-Aa linaAo? 
Jao o-Nojdl JKOOl <^Ais^? ;ocr 3J& — aiot2 
o%»2S iS»i£k3 .oil cuaoaie oocr o.xwo .onJs*io 
. oil ou.N-io .er.sAe lia jo l32o :<n^oau,2s 2akAo 
; ocr ^aox aao .2'a^bi Jyas * ^*» QXTU.Q : &i*aaoS 
2J30 O^nip loen a&>&» : Jsoer Jsocr? 23o) a-3»i 
ii*3^ l«~*>£o ^*23 vA o<r ^*OSa : o-Jsa.3>o locr 
iA'bwi . oXiao : 2wo>a>3 JcJ323 2?oj ^p a»Js* : 2a>2? 
2iso .lab laioao A v«iia2,o : aiOUa , o^AaMo 
£9 -aii-? 2i*& ;^coi\.oip3 2atu o-S saiao iA 
:;?ot ^ao -OoiM K 2, Jo? V^oiA^ioaAb 2,JSOb3aab 
:^»2? 2A*2 XaJ> oiA epi paud i-L.a? i^coo 

li. 23ei Jfa 2a»<Vt> ^yso : «•>**> £ <*?# V^*?9 

«<rbpA JJj^o juaJ. Jooi Ttbo ."a?;? -eroiS- . oo-Aa 
:2£'mj& -eneciV o i;AA oig* ioci! >?A>3 aa :**&&a 
( ? l^x-p ) £uaa cna ;oo- ^»:o ,23oa3 2iaaA <J»xxoio 145 .lixaog S O 3i1w3 ;»\O30W» \«W?M? •>«£ JOOI 30-W30 .??.\<?A (T.\Wl 2oOJ 

oocr ^Am^o ;;>',JL«b xso .. ooA ioo- mUsoo :13oi3 
aa : JSjj'auau. -croaaVxa oow ^Aia»o -cra^aa 
oocr » st x. h ? ?StWl3 oocr . oiAsa l^s :ooc -i-crt 
. oio-i »A*r : iu*a«c3 ii/ix oocr o^ax aao ,ou 
ooc tt ^A :i3cr JJKaa^p "'-' V ^\T ° ocr \ *T;TT 
Ja-oo ;otr ft»2? UcosV.c? joajpoS^ ..coaoolo 
Jii a osa o M e7o4*2? **■** jc^ : cA ^.aaaio -trio:a 
•<«9? ^aa *-i^©a xosaoo *:>a.\» : &ah ;cr JS*a 
•Sow 390 .\^o l^o :2a\»a ^.aaoS JSojscA pioo 
■^f 3 -? -oio!L* &s~ A*>.Si J^ 1 " J40J0V.OT loci 

^ ■ "?.U ;ocr 01i»302o locr 33XO : IboiU: ;ocr >1V,Q 

;«-*o *ooi &$l*so .jua*. Jocr iajcb? ^AJ Aa ?^V* 
*A? ^A*: \i,o ^troSx Jooj anS^o JikooS iiso 
2em -?,a*> J001 3*0$ Uxooii $2 ..^ub ^s'£ 
^a A-*a loci loo)), 2uo3 ;oc a*afj £ £: : jAa 
,o rn . \,i\o at3 3 tootr ovrata \\y .090; --aaao 
2i*V©aa ^jiiio^jo ?.\\i (?;Av^2a) ; A^ t • 
jAV a ,o*mA locn ,aitSo -^ 7S10 l_io *<ros*l 
loo- baa-o 2oei «:iso2 2iaoT3 2i*23 :^icua\oT ■ ftMffl 'ftVS 

in 

i&ci* ci^lcnJta * ^oop :{Y. aaoIS 309) ..barbo jpoaajjeo^;? 
jaoaoA el jo o - anA a ) jtat.^,t^g>ftBse jpwJJiAa 
: op ioer ,3^*^^? ^f oj»fc*i? = ( joftv.\A < ycBftH a o 
3aQtofli iioa -aooo : b U^33easAa.3 ;.NoS. J \^\jalj 
fcovSo :;^>iA jlSoaa JttfaittA ocn ;oo- ani* :„<7fioia 
Joo- - aa>a :jl»aii 007 J*3«?a a&3 :?u\fa'ia3 m\^ 

J*iJa ooo- . 000-4 p :i^» iflitifltS 007 ail3o .^Xsb 
^oa^oMcb .-ocr,iH^i jaoa<\aa ;.soXi-o:^£)oio 
^aaJsap uo .0901 . QVyAi I V -OQ-* ) j£»o» JJiVB 
jV^m'^ ..oorJsoai*^) ooo; r *iLb » cacr? :?k\n> ooo- 
0001 «Ajd? X\,y ■-J*S«?i *» eooi ,A*.? 1S0 ^m 
jauaul .ooo- ttdaaa . oioT Jap 00 m u£aa>£0a » cucr 
^o : &*kb io" ^Ai*. ^0 iocr ^crois*:? ji.J ^a 
: *-i*c» ^icoaaa i^?^ iocr ^S-o : ;iiwtv> Jocr 
\*~*)b locr ao&boO '.ia-V* io<r lido :Jocr jaaiboo 143 .aoO*4 *a&& -a-joa B **f*¥ & **?t? *■*** «s^4»j «V'^^A> iW Jflf 

ol^tia inflow 2 ? ^ :0 ^ jJJ^L ^j, ? ; ^^ ^ ? 

-f^» «^3» ^*N? -Wio: cn*J>< v^iftoqp sa t^aaaS 

*«** fl-J o*-*o JejSi ao^ i?ciuo coma : ja£ox 

i*S» <Amo :&© jxii £*<?, r i^o ^ ^ ^ 

^*'^ a *?? ovawtpo ^.a &£» j^io : ;o&& ^ 
Jiaoio »^i| iaojua fcoai\ <\\n ? £qL ^ # 
*A*i t*w mui ■ K ooj.*-2 oois :aowa ^io\ o Uoaii 
js&B oj^i ^^.a*. jLio :£fe ^i© iaijo 
JflJO :&*!« «qja J?fl*tt ^Soi oocr £aL ^ia }o£j 
o^aijo oj^wa .ooj^pwo oj£a la.,, ^bojfcftsoja 
ooj.fli^^a ^ **,& .^j^ ai ^ ^ioia 
: *^> rf *• &1* -»^ oooj ^s £ :-}kaifr ^ 

J»? ?U|» ^a*io : #£* dj qj^ e j^ e^oaia 
Jfff 4vjcaa Jaaeja i ? cv» ^ojj >-£ol #$ 


V.*»' . ^i. cp ^eni aitt 2A3> ^0 ip© : Sox* £•»»* 
:o^«i ;i««» £» ***! #«*.• ***** •* \V> 
laa l»al£ JojSi *£ J*w -Vv°> °* Wp *»*» 

: o-.sofUsw luik s ? ?o&2 »? ' £•*•> °PP? &* 
aAs ^-Ais J^*- 3 £» J*^r op-tA ^ ^° 
lias jx S&o % 2o&2 aia epS?? l^aooas jlai 001 
,!kaa £^i- 0-001 Jo&i as op &oii 42 cja^io oju 

^fc ^aLaxoiSo : oi*o-J» ^0 2?aa !»*? A? 
J&jB*? l^JS £o\- 2a» ..©o>3og» 2»a lilaaoa 
«»a2 oj»a 2*o,a~ ;pojia 2fc2a ^p \ao : **&^ai 
2£A :ct.n\\»o *.oova^3 09^ jlaoV© jioaax •: o^ 
U 0001 **^ OP w*£° 3 *W %*£• £*»• 
£ ? 2-*a ^or oafwo -w .Xio iA* 4 - £» -f?*¥ 
:2uo\, ©2 ^©a^Vfl ^ao -oraol Jsaa^ JaaLoa 
t oJsii 0ia3©x ,.do-i^30 ^VSAyi ojio^ftsig? 
<ai ir.v»y&o oiafcofc : v o>ai ejAaa ^o*ii oia©* 
:;^oiMupj? 2ftd wftj^t^fchj ■: W^^* 0ta0£J©3 
2***4 HO? laAox &1£ W**^! .oa%»> 
vODA^Sa^'ala-JK-otr. ©^ :;&*&>«•& ^^ frW»W? 141 .oojaa* ^asA 3J3? 
Ai» cr^cA^, 2-iio oiioxoX locr i*^U icr^cuicucr Jsocn 

•-■33J0 A ^1 oA Ad3>&0 A iA 2XcA ,A ,. OlliVOJCO 

2s«oi , 2$« A £i ji^i A ,32 oA peuo Ao 
<M>o? 2l»adko :JKob) Ii*oja 2:\<A „ ^.a w0j locr ^-*5w 
Ajo iiLSol? J»i liAx Js^sA Jaoo'aA en„So: 
cr^ofijQ £9 i.*3oiv As : jJaX JaoupA op loen 
?i.\N ifljcA iscruBj o^ a~a» ,. Akocq lVe&ue 
lAso? ^scwcAa <^.»2 olA ooo: ^>3e : » f lauau 
: laiSl ij 2scAio 01.3 ad^. 2X>~ 2aoP. . i'iisoi* 
^errsa 2xi2 , ilA© ^p isy.3 2oofi "A—? iJvoseo 
A.oou -A3:? ^AeV Ai : Jkiaoio;: A 3*o Aido^ 
:-zA^ y» 2cr jLai Jtii Aa iiscs© i«aaco ;. o?;sa&*ti*3 
^i-A yAynisap aa loot i-=oo A aoAs iscicA 

000 073 ^«*g4o : ^eroU*.? 2» iT\\ j£LfiA cA oocr 
erA oocr »»H n a 22ubAb &*2 <• . bojV SA-A ZAi* 2oei 

0001 -CTOSJC3*. A OP wJO-3 ado : \Viia jYlTftSN 
:. Qi2 i\ao IfLxa Jaiio cuajb ?A.ftA ; 2i,Ao2 ^0 
13 •;■ -oiojigb <^»2 . oaA ^iSMo 0001 ,-»a«* ops 
ocr A*\J3p Ai-o :c.SoiLxJ«3 2fcOttA OjV\>lrl lop'i 
J^-Xxao <X&da 2.0-3 iocr jwo A IscrjcA J^oao 
£2 cA 007 a A ^.\,d5 2.3 A :Ai.a A aa *»2 ocr 
lA— ? 2*aiA :orfea&*£)»3 cna4 K b>e Jaa jloA : 2jA*. 


..jiotoxb 2^ ^? &**¥ 140 

:^W ~ ^« ** -«S ^ *fc« **■*"?* 

^ WSO^O : 2^2 *-=»? J4^M ^^>' ^* 

fcjoao o*%*« W9^ :0 ^ * '^ ? **" r? ** 

^ e ">"„».* ** vV? j^*.? ***** *•/** 

;o« Ic^io 2^oS ^ *£o2 *'$* «H 

.-^j, iiu 2?oj»? lM A* W : &? *" 

^5 ^»o :^m? ^ 2^? *»° *°*° J *^ 

^ £» c£fc? *■! **9 • ^ ^ »?»» *£ 

l^oi, M*H« 2*^?? **? *^ "" ***** 

t0< £ ;o W ^- ^ :2^ r* *AV> *^° **f 

# #>* 2»4 £w *■*** A a ^ r? 

,^» bia w«2 *<&** **&&* !* *** 

o^o :^ H *P *M* *« ** ^ *9 


139 .jor u , u aacA 3J&3 >* •>■»■?? «4* °&? 2^ ****? oai? ^? fi 
4i*o oocr ^mB^M A? :.oe**gSoJa eocn r «aab 
\A*A iaxi »oop lorn .>.: &a .ocvi*^'i ail A» 
itaoia ;i Ao2 ,_» *AaJMi 3ao : o»aol vAasa 
*»? : Aa *A ? o Acta croW» ;.\oiaa.oA A\^ 
aofJKJk A po eeoi 2i.'ii <Aa:> iao £: ,.\Vn ~> 
1*5? ii-A ;jAi }£aa :ii*V° i*» ?f-? &a©j3 

^30l» CU'Si*. OX3 I?3,A 230TO* fAtSO ^lo3 n^fft 

: l \aoxAo ii-sa* V3 souAn ocr 2«o:> & « 4 g iSnti 
?o-A=j *»iio i^oa=U3»o 4-V- ixuo Sao ^M 
A*i }♦»? a~ ^apo rooc- ^*-3i» Aa ^io\, o«M3 
jS s o ^si Al ;i»b e'oT ooio laooA J^ioi ».o»J 
< JK007 2-i<*A J^ios J^aoJ iQMai. :sA : \.\n 
erjtooo :oobl OtaU^kl . aflxai AAa oocr r %aai) AA 
;«»A iiaoi *a*s iuaojp aA^A-isIo anSjta iiaobs 
Xo JJS"iI oocro ^wSSte A? o«»3 :U<7i\ lS2 &A 
-ioAi iA 1'iV.^a <A oocr ^cufio: ai.o )XoAs 
, ocnuctiooioor JJsoi&bO! ^o*i» J^xa ;^oe> -as A a 
criovea 2-«is3 ^soibp <^io :Ail lSx>? locr ^aoJs 


:Ua»ao jIao\ li-? 2>»2» l3a 

^ ^ol *i 0001 oiiui Jia J-** 2»*o\ ? 
m y^ i-iflo. 2»a> :lSoi 2^ 2ii^» Ai^op fc« 
£iS* ai tf> •** ***** : ^^ ^ ? *£**" 

.^or> £»* aw^i •* ifti >W -■»*•!■■ •* 

42 4 fcooi fciJ» *i. $& 4*&& ^^* 

lioA 2o« ^ jSo -.o-a^ ••* *?S v*? **~* 

,£o*m* 0901 ^ *** iscnoi Jai :&<*$ 

fc&& ^ft** ?* l^» ^** ? "^ "*** ^° 

^isxsp? J» :';o^ %? Is* ^ ? ^ ***? *^ 

:Ai lio ©?<* rV >*** '• **&$ ; ?" ^5 ?* ? 
a^Wi 0001 *j*» £ 24^02 ^»o iito** 

&{Jpy» 2*> :«2 3>i s J? Iff"* <M» •♦* ^>W« 
^ $£ .00^ ft* >£•&*** ^ ^ * J 
<&» V N ? ;£i ? ^^ enw? »&* uM >^? 137 .tsaCbw - A « y>\ ti.^ i 

0001 ^Ai? £ Jim \v?p° J«oi -ii*» ;^u 

*" 

a^c^o «ojoii&3 -070^ tiniU craaoaiA 2a*iis 

! I^o X3 ooi : nAyoN . oajJS: <mo 2L? ^ ^ 
l±*Oa £ 0001 ^a £ *#j>g£ JaAL? £ .o<A* ? 

^1 >$ v«*j| iiAio :23*^ ;acuo 2^Ji ? -JUaS 

2i3ox ;A» ? ^isaia ^j io£> 0( »6o i-ojaaxi 

23ojo»3 2sX& :2isp jA.fon n.iynS ooo; ^suori© 
«£ftj. c&i>. ? £ja sitfl ojS r o*>5i Jnojy j\*> ? 
• Wa-aaj v o»2 000- o~:s*> 2aa«;5 £ ? <i r^oj^a? 
.socr o-.SiMxoo :l£b alp UVos iwik Jo-?? £mu, 
«ioo jA»a*S 2*>o£ .\ijo . <u2 J3a~.ii? 2a. u Ai. 

^? v*?k r?^ ^^ °°**? : *<" : . s**^? *?°i 
:.so<r 2a*o-k 2i.a2© £ax jico? ;-nto\t oaaua 

^Afc 2a^o2 ^sp ;om ^aao £0 Jii ^ 2s» 

.\Ao ;Aje 2»30 :.oc7vi.:i?a I\Ljo Ii\S ^i>.\io 

:. bcui<A a ^j JU*1 As 000; ^i-ok ^iso? e2 -.Uoauo £>al.^4.? &»]* 136 

:oopi -©TO**: iS ££© «?<* °^* &A r*t^ *? 
Jub p{^ ■:■ A frail *» k?**** &»? e ?* ^S* ^° 
^il ^o lail* J**? »*#** tf ^ "A** 
Al :)^0,MiO 1MMJ9,? -«*&?? *?<» *>**£ ^**.? 

£iscAo J^?^? :JXft^« £^*« 2 *^ °** 

a ? 5is»l£ ooat ^ *? >? ^?<*H< ^ 

Jiioi. kO*J 4? J^0 :»?f?*4 xSo &£k| £a 

■■J^» otiSox 4^? **?> H- •** ^** --°'» M: 4 

J»a' ? .ao>S }oai Ji* : «cra»iaS ^> ^? £ ft 
A-\>> Jioj^ V* «£ °9°i fj4« ".•°£ *& ^ 

K Oioio :a-3,^4 *>°^ J? 01 ^ tt0 £** ^^ °^ '■ 135 •Jotti- -aaxi -a-Jto? Xs :iaa-.^ \a 4^y \a i'i*„ \a ocr ai» cA 
-o! i&a ia*- a~A oibadSfMTp £-?■*£* ooci ^a*~33 

J3 J32 0|»>3J99iVi3aA ili W3di : M Q1 l3*„ fe3 OTJStXtl 

# ' ' ' » * S " *' } * 

<?£\~ :io9i 3o» |ui P,*o,? JaikoJk a-A ^a 
oJsl i*ao\o tioaax ^ouivcA i*al_ Jaiao waaLa.0 
^a**i^ <oa ^**,? a V > Jw« : ^J-cia 1_S a J*3aB ^qo 
^apo :♦ oc^a/aN Aa, <7i*j*a «di owca ».awio 2.sdax> 
&*30fc ,j» . bca*uueur> . oSaxka ^xx-i . ocmaa 
i^a i'S^oa. »-AcTt foio\, ajjd -.JciSi ») oifr.ooaa.era 
iiro :2x.iJw ana- jyua-rAo ocr pooaoM **a,iaice 
2ab jU»\ laevi civaoxaaw £*3a q&a iS*Jsa, 
;q&j asp or-is*3o>qo :^i-o\. \niin\ ooci •aaa- 
xoAVs A-b pijB o)s o*sei oAa. ^o'aa^ <^*i oaafi 
craoAl pao o}3 ouaoia ^i opt . ooq iacaa :jAi 
iocrb : ;Aoav» V J 3JM-a Jxabld . ocAaflcA aa 
o..-iVn\ oocT ^aaikisafl . oijj aapo Ja^iaaati iiLm 
aaa er^uaoJs ,-ao ootr ^n*Vi Ao : ;&lao «aaA,A 
ooffo :.o<Tu3: Aa. l&aa&jsflb j^,03 icxii IcAi 
<wru3» <^j -\\\\, nxti foyj"*g iiwca .OICT 
osisisjbj;a Aa,o :. oil »^\,y -*vo\ ib-cra (V $3uat) 
>*offtTi\r> . ooAa Ixa -a! . oal fcai lA ;^piL£]«a 
J^*£i* 2a\cw . ocA loo- a-Ia Aa.o :.oa2 «, efsaii 


:}»«ttUO J*3o\ \i? &»?» 134 

^oS $£ ©a, So^t? :<fc* ^«* *» *&**& 

' ^oV>4k?? 2&a* --5* ,«>*^W : £&* ***** 
U| iSfceifc? :&<*> ft»> **&> *H sjW *? ***" 
y^A liojo 2oo\ &4&V $9 &**~ ^**° £ 

^o£i lAjao :£oaa ^i ^awi. «,^Aa ljfcati|> 3*f 

&£»* *?«*^ ^* *»? *^ *Hfr ^^ *' 
£ Jaw? Jfe£ <>& *&*• :2 ^« jA * ? ***" 

la^i.? ciifcofc ©J>^ w>.ooj8>mo ::s>»o^ -V s * 
:. eo^'iU *4 $«* 3N #4.« 2i*o* **•* 133 .j&ai- A*A auaa * 2o ■•' . oou- .32 ^ii^iXap ova 2a»V -tr . 2o 
l^yia 2JdJ» :>q-m op 2'Aa aAa jaaxaa^ao 
2.\<arn*cr JS&S **? ^jl '' uOI 2A 2i3a 2>vaiM»en 
llaxxs 2iia3 ^sp 2— ojoAo 2x3a ^aa: :;isoio2oa 
Aa cro ooer ^a-cn* :2A2 333 ^.2 2iso*aa.<ra 2*atA,o 
2a\i*oap K 2a aA ooer A> 23oa:> ,ap Xooi A^?*> 
v liaai ^Jao »oi2 tf3»V :A3o 2jtfli : i^oiax.cr 
«a\a£s A -era :ooci r^^ • ocr^oiaa-cr? Jier \ \-y o 
. octuA4 oatr* . oojli*. -S2 0901 »« fl a a oen ops 
JKO07 -Aa.\ Aa r aii \a^o : 2-.30l£ A o ;.\o-»io 
:2:saAo ^ap ona ja^ao 2*0^ £23 ^.io 2Kaixucr 
2'a\3 *Aao . ocr^A aia 2Xoamu.oi^ ana^. £01 
;.soi3a.cr jsaoap^.2 Ao : 2x- ^\o 2a^i a^wso 

• \W^ ■> 2» 2NosA 2i3i TiVty laood . opwAsb 
2^» ,-Aai ^upo aiL lS. \ . n »5 u 6? > <^2 ^Aso 
ocr \ f \i rt 2*- Iao» is2*> aAa : !«■>>& 2^oaao 
\Axo :JA 2*2u? i*ao^oo ocr 2»saso 2.atAa <A 
ii*£ 2»oS Js\sp 2L3 ^.2 r cn.is'ais \_a. 2s>a£ 
\a. ^ao 2>A 2*a£) y,er £2 :^o*a? 2.\aaA Aais. 
Sax :2xcu».cr3 iAap 2a~a 2jcA s32 2xia? 
Aoa-a 2iA £2 ^<*V 1*^>»? &1 ^ 5 »° 2:sccAa3 
souAs ooo- oiaN 2aoo5 JhSap : 2i*so. Aa 2a<rjcA :li<X3XS.O iooi \i.3 &#1» 132 Joel li. . oopcu* a.oL • ooffi ,jft>«afna .oci«b\jL30 

:. ocn*iit3 eocj* ;<r^: uj eri\&»~b ilX- ■; . ocjaoao-a 
i&jato 2aa* . cjxSi tAxi caa-b ^L.s ^o~iS 223 b 
IsoIjci ^30 Jl\,o :***» i*»? *oopouA ;o«r jcvto 
\\ye icn^Ia ox. . ocubo* obAs iLbla i*-s? 
. ocwi- Xx objcuo: Jcf \i, :^asb w cio"a3oac oi-b 
: * ocui^aa ;»soou3»3 Ixsut 2oci «i? ■;■ q;»S.^ r ijp 
\> oa-A •:• -eroSab Iberoia ^ooAo cuao obcuo 
baa ;.Soi»*CT:a : , .«Wn\, jA^i? iNonLbj&a laa^ 
iboi <^2 xoffr ^b» ftjou.b < :bcrcu 2A»a 2c&i 
;>.obakdb &±1 ojVa waiao -ad l^o :. opi^'aa 
\i-o :J&Js»t> l^a Icr^: x.^. . ocdou. loo- b*fi>2 
J^ooo-ioio v JsbaS J^ci^a ia/aft,n> \> oAol -oj 
2i3 \ ab (» oaidJKJte ^*2 :jLa >wJ oaais ::vaaa*baoo 
isxao^ I*>crai_o Jail OtSbio oV« *=> i^xixa 
**s •> Ub^o* 'So ii*ia . oop lobi aux« *Aao :oocr 
o"»-3 oocr ^-jb-cn : 2xoo~a Usua.^ b*\ 2.La 
4&SO 2*ew i-JsisMS ia.2 •:• lo&i A^sa 2;soasi*co 

< * Sa* 2xb ^o . 2 :jo*a co catfii cab i*V? Jaoao 
:2xLiab 2Xoua*c- .'T'Via lib •"■ . bolS 2s3ki fsibjt (.\oauotb) 
Jao-a :, ocr^i^Soia O^ia lacwa ^aoVo ^asu 

.ocrJLSao »oailioi; *(U,2 &afcj ilii&a. ^ixo 
**^A? **>»* -ioJ'io :l\aaa ?iiy iai oaafcb ?T r l y , "b 
fei iaatt* A^-? 2».Sa &» . v ooKioJKais. ? iaciik 
^4<fl 7»a> Jftiitts oo a-gifcj ^Ia*ft4.o : liaiJ^ 

ej^aup ,A»> gap J^xt lio'sa&sa o£ Joe; ojaSa 
-Socn iaax.a c£a k*-»3 *.oou» fcSojfe? :;.\a3uO« ? 
opaa :l»oa ^tA^ -ocr ^suti saa r ^ A>U\ ^3^ 
^p? ^ Ail^ voo'ioji loo; ^vsi j$ ..:v.*v v 
2c£i **aa Ja.aa liaaa :ops aJS>3 J»«ua QfAax 
&> :&i$ 1+2 £ ^ ». ?V> .JiaJa u <no3«t .v^Lst 

■Aite? ^so Aaa J« ^aacabo i^CL-sa ^aa Jao^j 4^3 

■fcfi : -•?>> ***=>* J&jflf £»*>* J*«<>^ Xi 
. ocrufi^aA ? oocr^A\ao iviaiaa aXai «a5a ^a^ 

^cya'ina tlo&'l Sis ojsai woraafca ^oo^'aii Ai .*9T3o2? 3anoS: £a*ia ? ;kosmc> 130 W \i aae Aaafc&p oei tf*oi z ^oiox.2? & *.i 
fow xiii : apai, Joer &.2» ;-os. m\^o 007 : ikfdS 

^*»o£ looi aa^s JioseAg :Ic£& ^imo ^ 

(t i*ncS ) jLoaS iLi ;ocr «spai ? i^ jj^ ^, 

.0*4^ ax 
jsal^auvi j&fl\j}i\_3o jbx^oAi* ^ ? 111 

-ootdbadyolo jbbaoscus ) jcx£ 3^,020 
4*ao^9 lA»? ^soijD ^^ f— 129 --cr-sola 3anjo3i rV?*> -&»ftO 4~°* ^o :2fc«ai^ ^o :2ae^ ^aoo 
^i ^> jiaa -atoio »*** ^>aa\soa 2Aom £2a 
*^M^ ^o^a^a 07Xqj^3 ^a £, .^A, v iina 
J-io* ;o<rao .^Ai ^3o?3 » oeyie )\as$ ^A^f V\^ -> 
*Ao :^©oia*aa Ytx xv t -r , ^p'oj as :^ia~o2 ej^aa iAxo 
:2sa*a ^Laai, .oc-Ai ^a ioc- £ »^j jika* ail 
.* .\oa\»? 2xt>oaaA ^aa\la ^A*i . oovjpoaoi Ai. 1^2 
&«» ooi :^>oo5S }im aka £a „pc& J^a ail.io 
oot i^iifloS ^\-m ^A*2 Ai. aiLlaa ^ ;otr a*o£J? 
2ia£a& iioA ,A\ 7*0 ^A*| Ai. aaiaa ^iaxiS oar 
;i=u3o.!J 2ior ;ocn «a.t3>2, a-ao .. kuaa^aaoa 
Jocj locr a : &uaao <JAa Js*a*< : f>\ya i^caM-Asoa 
0007 u oie2axe Ji*a Jocn aJlSo . ju\a \a. ^laio ?At 
2s\oaa 0001 aiAoo .cnXaaA loer ^cuaa #» m >V A 
.&*aaoa 2ioki2a 2aa ir'&cjs>a :Ii*a x^ ;A're 
aa :2adooo 2aa 2a£L2a l^nmvA oocr ^eidtio 
♦*?? J*S° :• omaA <u2 2aoaot>a -cnoioua oocn »aae2 
^*aflo :2aaAt qji 00c- ^po£o 0001 ^-au.0 .2sa*a-la j 
a»2o .2aeiA Aoaia oiaa*. :2^.aa 2i* ? o» crA ootr 
n? 2 & ** :*s^o?i Jkj2 &,?=> :,<ioji locr 
oecn ^asoio .Ia2 -o~o w oreaawab Aoaia 2^'aAo 
!&>£? ;2fcaA.a 2iAaAp a»2a <£o ^ 001 wma :ajS llaaiiaaa ;.\o:>oij» 128 *l* tiofli :oua: ^op *A? J^\° .Ato3ca^ 
.. as^> ^H.T.. AWa? oar ^.i .^AVvtYi &o , oci!S 

<^ r fci £ ai :2o£& ?gW :*,?*> <£ 4*i» 
dai uBocta :aapj ^tapaa .£& lalxe ;i*'i» ;&&o 

5^ *$W» »^ £ -4** vOW ^ ?»«Sk? ^'u>« 
Jjisi^ :'xsol u-? . ^ i^o2 A ^iiViop 2*s &«i *7W 

>£,, HP $*M °^ "?* *k>l •* J*?* 3 °w« 
,>a3o .£^*>a 232 2a5 lai-iocr (? jacuaoS ) oojcx^; 
.;oon JSikco; &o : ; I i>fn- > ^ oo<r -o-oX-io 2ooi 
J**? 007 ;ocr >a9o .jL? Xa ^p *£ earn -craaaio 
i'i«V»o Isioao 2ii'ao 2ls2*, «oia»ka ootr K eW) 
ai-aafJ Zi» ( Vooci . oi^jxi? ) ;oer Aaus :&?*» 
^eaxip iiiiiao Jaa&ooj aJa ?>\-n ^s 2ooi anSx: 
aJa i^sao open a?isaa <waisx2o .2*seeoi'aa 2i^axa 
. .Sco\» isiflS? .Jap? :2jUa>2s 2il»^ ^ifioo- 
<*J ^\,e ^iiaax ; ?i\n> aaib iaai. \i I*3o?:> locnii 
itoi.? i^a&pp 0ux»o2a jioa As is jk &*2a ;i,'ii 127 

2aaa2 ^3 kai&Xl,? 2» :a»i ^. ? -^<^ tratroi 
kaii- laa,^ &2 liaaaaaa ^V ill jJSa ^a :is»ai3 
:;«ii? . oouicuao 2asoaa \.-ivir\ kaxAis? :2ef&i!» 
»oki2 yit , laso :2a\»:> . ocuaaaau , okil ^aydrpo 
Ji^SnYn . o.\i2 r aia. ^3333 <^2o sjfce&kis jj3£ 
^Aou A isai > S , r a*c £ :aaiii ^aoia .2*»bc?33 
*>d £2 :2&oI 2*2 **&* £ ftVftS $2 .*ii *»!? 
^.akisMO .Isror lil pie 2or laaab <^a cperua a\^ax 
j&Ut 0?u£3 :2ff&23 2*2 aia &? xi»i? \>. 2a2 
2i*b .jLii o£aa 2a\» 2*Laso A,ax* criaao :2aoio 
2a\ao:> 2ja_aca pads :2sor«^ 2a.ai3 ©cf^i :i»J 
a'itaiK £o :. ocr^ifiai^ ^*oe2 r^sivioao JM2 zjIo 
Vb» isai .aJ.aao 2?oaso <^i las : . oolxsoujl Xi. 
\a* ^a.aao> ^S*l vjo : aao2 J^ooaj .2Xo»3 jiaa 
iao 2? ^i ^w, ;.\a» : ^a^aa? A^ii la aa : 2aas> 
ocr Sai-t ; ,-x.aaa laaab? iaaso 2o&2 \a.a ^\J :ki2 
£ :a»2 2io .2<Li»3 2jko!»a Jaaa rao» £2a . ocS 
>N\.y .-asad kaa, A*? ^a*\j&CLa3 silikio Jocr 
o.Uto :2aAi>o.\ jo eol JX-.5 :op Jm2 >ii)i jLaa 
iao :2>SaaS ^aa-^acb ^a-A :;.\oai lias it* ^^ 
*-S? .aa^a? :aai>i I*aaxt>:o .^ogjl'ibo-niS \;^; <v \.Vr t 
> OJM2 ^3^ ;<7ia2 JsSap & JS2o ;.n-v.i.v, g^ 2o&2 
Jjttoaaa ^osova 128 oil ftit v»: 2L? .oftsoe^lp i-oa ni. ^croal^o olS 
:ji-^ 42 . okil ,.^6 . oaA ^V*p,? (Affl 
. o\jo.\ L_^o .^Aao o>a33 *4-& ckCx*3\,is:o 
2X0X3 criencu ^0 JlLra xa . (A.SaX 1^3 :. ocruocou. 
-.iaaas CSo haLp 2&ofo* liai Uouoaii .2*a,tUao jie? 
licroi o<r? ocr ouao? AjJ -^^a eoi :iic-ai loer %$ 
ruoo i-V 3 :-orioA» *>«J 2ax» Jafl &? :^a» 
-»ifl i»2fc A fefl .}.;.r*a 2a*'£x -woaoijcA 

:ix» JJKoiaS ^,» li? :<^fc^3» 53aap ^iL paap 
2foaoe :2«mJS»? 2i<r lienors ibb£&s \i. :«£ 2a2 
iii »9>XM ^ ; **>: 2-jooio .2*~*o° jSs jLii isai 
5iM Xi 3M20 :A K*i ^2aaoj» jjaai ow 2£i2? 
cieroi \\ae A »Vi:o2? ocr tsxl .S kii ^Ixso £? 
3duM» Isoo'u licrai 001 Am2? :<^ao>B ^&2,o -Isas? 
.crA bsil SbTUaoO fs*i >Vo? EfalM? U<^ *» ciserao 

:xv*"i3? ii*cni IJa&t^ £2o i^-r^ A : **>2 2& .«*oaa 
\=U3<A Ij-i-a :aadJS© : 2i&*3 jikdod l\,i>\o 

Vo-A ;»-. wSAO *Ap 2*aacA .'roTa cricrcu, iiVso 2ue 
-o-aaA« , o«-Jja? 2~ixsp )_S 2^3? Jf>> £?? 
2«^i3 ^^bjo £ ? . j^i ? o, laai.? A,b$ Jbopb 


125 .wcrao2a &atxa£i %$& so^do :2a\«A ^oo* ^.\al ,W .jiieA 
»A *4*fl ?&** :iapi lisaoia -Ji^» ^oo& \; ?\*rr ? 
fcaifc .Viv A lera : o^a tf2 aA.a ^aaaa ao&a^a 
?Af? ^ofl^a fcaia 2*x> \±? : ojS Xia>2,o wa-Ja 
?c# «s«ocr uaaoia ;.\nu\r?^i »\ooio zoja k»: 
fcseaii *£i : ^£m ^efefe jskfl ^ ^2 a*^ 16, 

^SoJS© ojj w aA*a *»,?» OOP ^i^a £ : .ooj.b; & 
:a»2 2io -iuooi fcaa>2,a &iao a*^ A*aor lad ,pjjs 
:^Va>a iiiaaA ,Xi ? i» ? \i :2^aoa3 aii.\i 
-2a\atA ..oojj oo<r ^aaxia ^A*& £2© cmi. aaaaio 
2ia*o3 lW> £ =«4 *** ***r <*> #«l 9$*2 ?ao 

.U&ex g eoo^a J>ia>a 42o :^j» <£,** j.©^ ^i 
t^Ul ^fca £o : ^a ^i ^ ££** £ 

=A **»* Ao .ii*4 o£ Valuta 2e> &as e£aa 

J*2 a^ aoAa ft?) Jijja »©> ^j p0 £ ? o*jb>js £a 

.jioaa en) r aJ^& 23> 2a*i.a e'oA =o£ 

:U~3ioS c£ w aV& oocra *^»J «£*4)j 2iOa£ v 2,o 

^o»2, oi&io oaiueaa 23a- ^eaj^oipr liaii 2-awoa3 
V »V»? : *~**» &**? <n*»V? &a .li, :2*<U.iA .yfc."V.W Lsuoia? lko?irjo 124 .o^a ^e a-is* ^La <^aiox ^u ooen 1S3 :«,>*»^x 
Laooaa ...gioSX, Jc^I pia kii ~3 3io3 i ?°^ JC * A 2 
■■i-Mi <*Js3Ai : ;«t& A ;oo- ^aJ As Aaii *»i 
-S .\i»: :»jkoA^ ^jo (fgi) ^> ioi^iia 2ij| 
£9 !l?cr aai.2? 2©&2 ^o A jcx. ?2o#23 iollaia 

.)£%> .oaA OOCT ^ilo? :;«Xo '*<?&& ^^ IciO 
<£ r «u.? JaVib ^a ij^fl "A? :|U»4 2ior ^» iii. 
>aa .^4fd? Joias t *iaas? iau-'io :^»cx. 
-saop quo :ctlS ^33 ^1? OOt UbrjoJo ;a&2 v 2, 
o: V. OJ7& ^jsj*. uUXttp? ])L oLi o2 V. oc^ Lam 
P,?J3> . QicrA :.ocA ^aciL ii» <^La ^&.oi 
pit) . ocr.Saao ooi pua» :. oivoaiip „ OcnAi. 3a£&S*s3 
i-J. L-p YpaAa ^OJboo obi aj_^o : , oaujui, 

J&*. "Ai . A*3 r > \\ . o dL3 patt >...aaop ennis ;x,X 
ft .. T>y>\ r ?iifl? : ^A»? lijusaSA AapkiZ : 2»or 
? "» T a o 3 rais Zspii A 39 ^2 :i»; Laoxoia .jo^iS 
^vosoVoa A»aJSo ocr 3*,. J^Xao? c7Ut~ :^abaJ3 
.oo>iaj3a3A JsaI i&k» 2_» ^_ao i>X.o .l*.tfwa 

i»xi- <rA .SiSiJoo : J^tvuS c-A .\iJois5t2, Jot saaai 


123 .»erao2a &f\naAi ^ £o :2a« fcaai.a 2*2 2*3 ;iao : immxf ?^O0jS 

.lacr? ciaas ^32 \a. Jsosoia 2*2 -i.\.v>o .2ii 

iaS» x>3 ^'&^»? iiafloS *» JA~? £ !*■**? s*»i 

; per ait) aa 2aaoaa \aaiS dai ;,ii\ft —a a*? e^ ^ 

-ov^aax :2aaJBg . oerA 2ocn uibo :2<jni& Joer — aaseo 

2i^aaaa laoiab :©p Jow 2aaaoa aaao oop aa&aaa 

&JLa 2il a*auw3 c£a :asi>2 i.aarfaaa .oja 2ooj aia? 

2^2, : ?ouAa , lttU M3 ^A*: \\yi leoi j£ : hi'.' Ha 

^a^aVa :&oaa 2a\ ^ap ^ajya ^X*; \\,y £: 

Mci feaaaSfto oS CL>io .2&o4i^3 232a^ &^oa2aa 

A cSlo -OLaaa 26 ai Aa^ioc A*a -a*2a : .ViVaS 

2xor • aaa I Jjub .ciasa ^ao ^*<>0" -Jtaw» : 2ocr -waaa 

^•a.la : \*3-viS we>£>aa»{N3 «ei JSiia is*ao2a ^a 

Jja# Urn AV y Vi o trisocnS oi^ 2a i *ia*> ^La oc 

i»v<i» loo; ftuao ^al2 ^aaa :-aoaa r?^ ^"^ V s -? 

.ajokxio :^A»a jiktiad locr >oius3 .i»xa 2,31^3 2x^s 

320^X4 L\aaS tS :a»: i*aae>aa .4^*3 ^.\vt\ loci 

soajcsX iS? :a»2? }e&ia ctt^Vyv\ &2 -A*aai Jooi 

mUS -soAa 212, 2ocr :So .isLias iisoacno ;-n\3 

(?o7&p*Iao333)oT*S©AOOAb3 ^aisa or&oao *»oao23 2i2 

^a^ 2^3i- ,*ia ;u , \ . fo a3 , ooiia »32 1^2 : i^-jaoa? 

.230-J3 2©w>2 safl ^*«J>>aaa . ooi^**.? ^.a*? :2aop «ao£% k." V.I Uaaxaias ^eaous 122 . oaioao oocr ^ a ttflgya * ocnS ;oc? aJSkd :%3M3 
&ao .^iffiwao J *to ta aa .-ai.? :ooct? ^op Jxiia lo&ax 
0007 oAo -.^or ^LilS . oii . oqJs^j.? 000; oOli 
0001 ^Say 1-Mo ,^ao) 000- ^iJs? ^A-I . ocnA 
<Aflb .. octlS 000- aAjob :^QV0p0xS .ail jK-vyA 
\v? oocr ?**"»? :*<><A Xoer £*.i ^aS^ \» ^p 
:4au2p JsoS 0^ Joe Axa lio .ilsaJGoia ai. ?-■**- 
Jk& . ocni* oocr o\i,o :&u3&ob ^V*? 0007 old 
;c&aA .oil aoicui ^*Aup £ : oA ^xioio iio 
.&*» Ois »<"* ^JAo? \y.yi :aa!S ^ABp iLils 
: I'i+tal .yA jjaajpao ;oer xCUms j-3 iocr a,n.0e 
: *ffio->;- .Socr ^uiab ;.\axi: ,\o<r bbaJsisa 4J 
.-Io-sjco -alio &OX .Socr loeriv ;;A»3 taoba l&Ssa 
kA^l c^^cA oocr axil :^ioa- .So^ Joe] Jj\& &4o 

.0001 oulAisis; Aou -ai.3 
2a5^3 U*b ;ooi:sjB :«*Afi> &eal Jocr ;ocrb bio ^o 
(^aiaAbOSi) crjcaxis ^J :a-X? ^.b\.toiua^ J^ap 
V 3 ^ *oia»is*2o jio ;ocr 3-a3o .^araba^ ?oei 
(.J*A£ 80l) ^30.^, .-cjasoati ado Joer Ai,o :Jxa>i 
j*Jobba ocr jsii :»api Ji»; .«j*.oa:i :uia pie Jot :»sp2 
; 2^\,ra'iab ;,y>.\\ jiiaaboop f?aO& isai ay^Ao 
Jeer >Vo? i^l? *^? 2&»p» Aobi^ y,0^jkasp\iso 121 .y0T9O]» 3aao3i liaiSas ;.s 0? ™ la^iao :aa&o :2a.oi Alo .^uo r ?a» liso^ 2©Vo 
\*nia^ ojS ooo- osAx :*%»? 2pbo 2'iUL» i^o 
*g* ^aaso : &£»> ii&t 2&i ^ ^ .; ? jp 

*4, &&?a ^»-M? ^ : ^iaa? *£* **A\ 
VScbi 1a» 4i^a Ubj*» jlaoba ^ Xaaa 

voij 2oor bbi :r S« Jilb ;ooi ASttxi && <^ 6 
v?*-*? u,<»*£ai» ^f^*} -*5 £"o :&*&asb ;i.ii^ 
woroasb© .i.sas, ^a ^YimV^ . attoio ^as^ 0001 
oocr ojA»o .lilba o£-a tf \\mrt.a^ ooimo 00a 
*i*4s»so ^L* ilia :ee0i ^aasi ai )2«\m i*-\ro'ys opaa, 
&*&oka crapi. ^«*As ^L. AJa la^so .Laajoisa a ojaai, 
:epa> ;ocr ^i»? ^ajjaXaao : ^^ 2o> craaa^.Na 
:c£ Joer rrv'Vy .SIo rojjap 2ocr Aids joaap las© 
0007 olio .ojiao Joo? AMab ;jja» *V j^ ^^ 
2*aanaaa i£Zj& ojA oocr oaaalo : &-aaob 2i»'ai 
Ji*? **a? JLi»ak \i jjib 2©V : fciKosa xanfla 
oocr o^cAis.sia &i*aaqa 2'afluaa Jjiaa .&aa^axa 

2i*'ai ojA oocr aaabia ^07 2i*b 2007 Aaax a^ao .Lib-? USas\»? lioi-kioto J^avjii >JjL3 
(r.SaAs? I-yoVit in,., ^ix oui^lo - ( , < Yt\ 105) 

&00*. pfiJ :^tl2»u :jo«Aio030 joososaoAp 
Zi*b ( SjIkdco i joii/ao^ ;ocr ctaua ;*>o. bio .op 
y iv \jca £U 3j Jill) op? JocraX. ii :2aaooa \obaS ib>i? 
zenS r b»2o . &*?apb Jbu'adc «eiosb 1J3 0001 n\i. : oiiv^s 

locr pie _ai : ;b\»oa ^nia a*. loo- .rAo 0073 uO>btBo Join iiio .:'in.» io&i sa-O loin xa&ao 
lio? liaio ^0 ojhoi. Iocp JS\aoo ;».^» trJ,<A loo- 

OjA loCT 2i**0 ..001*3013 Jtw03 *^?>3 . OOJJ3 

J3?t £a :o£ ;oo- bapio : liJ^ a 'aab . oo-isaisvc- 
oibaSo ;o#i>^ v.,2jiil = J ?»"\*a ;oii^ poioN? $£ 
ioo 0730^0 : Joe" crsjo^io I^oii, : Iwoo Jwco> 
oi6&$$a .11.30 £9 . oerA ;oo a\o? Jc&is boiled 

119 .:?c5jo law ?^»fcao^cg| &^s> fcoaub loo: cuie aio .o£ r aj&i ooo- o-iio 
l ^U a a ooo- u ereUao : eaoofl j»- &*»> 01S ;oejr 
.lAaoetj X^ o» locr ^s aa (? ofn) £» .orAmo 
aAiao :9|ikia Asoor XjtaiiJ© :ci6w ia Jsoo- Joiflo 
,a- c , 5f*oi ■si. — oi TLix^? :ojS *o>»io .oraoai ,\ocr 

.op J\is&*eno „o>asA/?*? ?*"*'■» 
-era*.? 0*0 ooo o\*.o : &t3»b :i,iiooo- o\crio 
iAid &»230 :oii»oi *j ,1*3 ii Jotr >ab:a *A*i ji.'a^ 
ooo' . f>*V\V> a ^.1 . oo-A ;©o- >a£Jo eroorA cr*J, 
:crou.l3 odos^ *^*«? £*?.?=? :laaQ\Jtad^ . 0333 a o 
ooo- aicaaSa .J^oms liao ?w»ao -oj £2 «^ia^ 

.Opi ;00 31^000 Otl\A . OO-JJO 1»3»,\20 :IJJLO\.OQ 

:*»oo- X~3& 0-4^0 ou5U :oia»ia o-jaoaA Jsooi ?yV\ 1S0 

:^ Q\j & t ) OOOI O^i- 33 O .O-A*? »3. 01»3 -n- ft^V v A 

:iSx 0001 cai\e :ioAi- Ixi:o *~i o\<r'n :&*>ȣ 

-o-aa:? IsoauB **so .oil 0001 osoxao : , oo>3*.b 
■ Cooii-3 ^3oj ^o\.:? &x*w] :3oxio3i ^ai3 

Ja'ii ^J3 . <u2 ^aouoo : ' j^3o\iknoai jocAa\_i:c 

.:?en*B Aj«i ^YiV^'Vocr 118 

iaao- o£ 0007 cocuo .laxia i--A ooc? v a3,3ai3 
&? :.bo& 3»2o .^ai^ r ^a? :>x ^.i ; k \ii? 
t b*il ^iicki? iitoia j\>ia 2a2 23^3 \\-~ : j£; ;^ 
^L &l ,J>3jd \i. . oisi2 r* 3 ^* 5 ? &xxjo : A 
4,.!? J?^ W ^ opcr S^ safes £ ? 2aMu. jit* 
a*32o :j»»aaaS ioo- two 2ocr "ntfo ..bis*2 ^*^w ^ 
^ iyir-? Xa 2~-Jcao J± Jdcgu : imIo er&J3 Jooi 
jcdcwo .2^1as 2"iiXfl ? Jflj^ 2«333 «,i%4>:? \a<> 
^T? ^2 j*i<w> :*f*» &? £* -i^So :^ ^a 
: ^sj^ 0*k£*,2o ^3 liLiv ^.2 M w^Bo .^.VS 
:«»3aS ,-ia ;"xo>3*.3 .sXjvoo ..opus;,, ktiddvlso 
007 =VV- ^V??? «»^ a » -J*?*** £» -*^ Jv.? A ^ i 

2iif>\.O0 \i. ooo- o.\»— \1 :&»»303 2'x.ia 0907 
tS"S,? &» -©> ^aaJS iio "A^a 0007 -<rcxdoai \i, 
kts »a> -o-oiA: ^007 ^iLlaooo ^eroi^i. *»3 ^00; 

-o-cLaia 2J}*3A»3 2joso : 3J3o£oo locr A_jbub 
:*wa© 2o©7 2333 *07&CLbo a-^»\J>.3o ^«ai so 
.2x»J33 ;Ai30fl 3 o-A ^crcuaoilo :2*Vi3 2i"2so oocr ouJS*2 
-<roi..iJt3 i»iit 0007 <A\»3 ^03i- :-(r(Ai, 0^.0 
: *A*iS3 &&30 ^<rcS±. 0007 feSpsio .U^e2 ^0 


U7 n^M^a :lc&i #> A,* l^o .Ui ;i>yp3ab ^ao :|c£ia 
tr^ &a&o£o ..oa-43J3o£ ^ao \-a iS ;.>\ao ^o Jblo 
. <u2 ai.^0 .—ab £o : l»»aJB ca-^a Je&A -?.* 1 ? 
l\3lo :aa> fA^a ^M^.? N***° *>*- °^"(-» ^ : 

cr_soa3a iaijA. \4^ -tAab? jsaiai ,-soa <^ia 
99S -CiaSuo .l^oV 3 0' 'soSq? ) :na3a 5^.2 li'a^_aob 
ouiao^ ii.^a ^*i :>-^>crajCM0 ^Aaoa ii-aac ^ 
iOi^p ^?-ci6 -c--\x w.yAs? icrAl^o ivjL*ajo? 
Xa.Mi ^>cr *.<xni? J-iaa laoo .Zo«da ISjoyw 
craoaSa &Bii- f>^^ CxJoa ooo .^a\-oa ^J*x» ojm 
. a*n.s ^enoXiiao .riir>\(ao u cra3\~o :^\x jp 
yfl&y &*«aao ^30 aiuo .cnit 0907 ^a^oraao <N«*acax»o 
Jsocr iaa*Be cr^A iS ;.\<uul Jsoc ^crb ai :crS oocr 
Jotr ju. 12k a ooo- ^ci*»i\o :ao* \a era*? Jhobr m»-o 
Jfca, -ocr . acrjo -ocr f<* J»a a*\ ^o-oS I .^crca^o^a 

Ilia . ooaoa. 0001 iylo :l»Sa»3 ^ba ajpao oa Jooj 
.ooo- ^aaL ^u? Jeer a-OS? <^1 ..J . ot~ia &>aao 
^2 :ow Ji^ia \akx ;ocr a* 2 Juo . oioaxiao ^H 


.:?ouo .i^aia i^wvtlotr 116 /»&*>» 2ao£a <£*.£ .^ ^^ .jc^i ? ^^ 
2i^*2 2a-a* fc£ £*£ -*4i ^01? oc, ^i ^ 

^<»? 0^00 :t^»oa 42 ojupo : ?itiy < fc \oAi=ujo» 
-canbacjo-eiojSfc :aa>2, 2ioaa\o- .Ifeouaoaaa j^o 
:;iiavaa fcoSa jioa w*A»«3© •£»»* -doiTa** li 
Xoacu $ao .. o»«.\i? oioi^ !^^o 42 oooj ^-fft.H 
2ai* >* 42o o4 loo- i^o : lo'ajeM «^A ioo- 
^^a^?^? 2 9W J*- »* .*WOfc*.2© 2001,34^ :J*i-2 
:aA.v3 oA, 2*3* aofca ; 00 - „atw £© :o?S J©w 
^-335 .ojxi* «P £& ai. AAd cjsaa ; <r ^aaofi 
: 2aoM 2ia!y 2aor fdl J&fc „\o~ 2uo ^i 
oS :aa>i 2iaaaV.f ?jXouao»a 2ia>o, ^9 ai^o 
*A, o?) ^nx z\\h ^iorio ^Ska, 4^ , m .^ 
Ja\a> ? lao^ #> aoS xlocr 2-*s <A;o .\Ao ■ ■« A« 

$3 ^2a .fiV ;cjSiS :a^ ^a^ia .2o£i *&> 
.2iac* 2osa 2aa^ <^i rjiaoi ^i ^ai^e ^kjum 
«o7€^ia J&t 09 £2© jkoc77 J&3utt :2ila loo? xa3? 
<JM? jouA&M 2oot ■auCDo :Joc; ^io .2aoa<f 2la^ 
*«•! £■*$** jAx ^e ao.\o .^2^ -(F)0 £a, 2eo> 
woio4*2a 2ior ^ai : aasio 2ila ;ocr 2*00 :£l© 
JW aia ^07© :2o£ia 2a»oo ?ua£ £9 2007 116 .ihom Aoiia i\iijoSocr 

ti*azo :ia»2 Aoxt .21^0 230^ ,'ft.n \i «oio£*© 
<^cf£' -oro»ifl obot> £s >*«*. :oa jsii «.OS9 +0J3 
jivoaoO 2**3 t-3-aJk.o : <Aftabo ^*s 2<7?3 .jillVft 
: i»2 Ji*b •?&?£ £fl . ocnS 000? ^Ao? f-^ ^? 
>A£s&s2,» o'er is*: 23006 2*~X3oao :.Vii aAa lo&ia iiaJ 
li^te'aab 233 . otraopoa : iv»: Aaia ?2ft»t> Ai. 
2*^.3 lioioS ;otr ocr ova? .U-xsoa oj3>*0* : oicn 
1^3 :J^'i*oli 2i*i» oxtJ 001 cpo . ^WOSoXft , opA>^ 
#>30j3ox aol liasA cr .2^«ia ;ai. ■i-'^A tfjV* ooc " 
2ciii& <^*3»2 y^p 2*0030 :<^Ao oia 3^pi&£ liao? 
y*a*i3? ^A*: ^.ajap jJk : 3392, Aoii .^eaiaJK* 
2s-=iv 2aais£& . a-Allvo , oaAoi jo>>3 3-dw 
\\-ti .1j\jo 2^3>tyi & f*X3^ iA i-ia .2fcOu*>^3 
■n\. aXisft»o :0i3Obi<3 jioa 001 23<&ft ear 42s 
.xiialo ^jo3J33 <u2 : cratv-tvS eeri iii*- oiseaL 
33i-o .2*aoi «,a5&:a <^>X3> JJocu : 3oo2 2ao»V,? 
Aoiio .!p\»3 2ft o*oa ^s &o»JK lS 3 :2aA»3 2i3£o£ 
: . Offp JM2 3*X»3 2>^»S livaili *0| 2?<TO 
liasaVcr ^ooj-ftckaai 3^*o J<^23 2ft am -Da±u3 
fca&O . oicr . ocnj i\iao.tr3 2ii Jsab Uiiis : ivao 
3A tA: .^Ac 2a^So23 «,qm*d: . oicr : .ocrxu 
^2 ^d>o ^2 «,aflu2 2o«r Aft :2c#& 2^ft3 JhMft .'<Lhi lx obo ? iwio 2m> ^oii- : jlaor :iio\oo 
■V"? A\jo .jiaoj .A jm2 xik >Ay ; x»; \*aai 
aS &OOX3 :Iow i»2 i.SiX? o>iiA» .» x-a :A 

.yoc iL»? Uio .;^o Aya ^»? SivnS 2*2,9 -=As? 

JjbXjOA : isp2 Luis .A yyu.vvi <^i^o2 Jot -. 2«oi 

^axx .^^3 ^xjoup jio &d*3o »0]aa&j -coo'ioo 
ieu»>io A***? v>°A? ftVrA 2*2 A»*oap jS :3Mi 
:<rj-^3 001 ic£: oSa : 2o&29 091 cu-a *? cS? paaa 
fiAa> r aito? *J :i»2 2i*9 .wsoaLs 001 iaoJw 'Si 
.ia: ^: ia* 2Lo ^ieusoa 4J0 :JS&2 £2 saVo 
•01 2ka*.> ?i,aap^ 2*2 Si-^aa 2*2, v 2« : a»2. ,^393 
ix^.s 'A kii :^,a^a ail Ao ili £ ? :&; Jab 
cnuo <A? JoasoS o£&> 30^0*0 :\aa 2?«tt£* 2crAA 
•^ ^V*> ^ w :a*>2 &? -oj^ai -*>*»<> -o^ 
<-i<ra»? 2'i.ojiS ^: t*a^|£o , oN.ocrb :lloi N eai^a. 

aJlJ £© ^oej^ ?oW £9 ^ oai ^au^a $2, ;.>2, 
29*9» 2*9T iA ©o- AaL .^0*2, Ixkib a^a : . oi2 
lioalS ocr 29*^9 ropasl -ai l>.-iv AivxsA? 

A-v*.?, 2ttutt3 1 iap2 £9 .otfc&a- ©pai. v.9\eL*a9 
•*?£> V* ** # *** U&fro :9fa **?o2> J^aao 


113 .iaeyto S*3ix? Xwia^ooy 

2'a.ii ^2, : >»: \obi .Ji2 AVntn 2<p >Oa»? &ao 
S'iiioop? £i iA x: -wAiix jomS :2i2 2iia <£ 
:iab; ^. •**»*,? jfci ?*«o? J*2 £»ao SA, *-iv*4 

SjiS^d ^ 2^2 JfcJ tf *.>! £ 2*2, *] :: 

. jLi &.i A ki2 \ix» js£i <<3ctto :i-ao ^iX*itli 

iya lien ^aiboo .kii .cl.Vxo :<^3J ^aiwao .«S 

:«j'aVS fis*i*>b ^Vfpo -Jcn^i ^- k*2 .da&oo ::>\ii 
Jil ..JLo :bae: \obx .$S id" ? 3 ,?^A 3 ***? i»i Im 

-?; c . ^2 Jsaija? i^'2 :l~iab -iL.id ^Acr dKadwoa 
lil) . ^'Vyt 2i£:A*>o ^'.aaia l^o^i) litt^io ja ? » 
-i 4Io 2cro .2«#& ^io foVnS Kiij Ivr : '**>'- 
iiA- .Js-'AAti ;xo» <^Xi. aottSla <^i :isii bi.^ 
2'i*b» isjjt j6.Si 2*2 juS^o :«ai bi~? ^9 2s« 
^ xbbo2? ftsii jLbl : b»2 \o-vj .£) ,?»*Jt2, 2-ioo 
JutloSa eraaa* -ii-oSa 2aoA. •^-? -;->?"\ry &=• 
.JaAwa 2vg e Kil ails A.b-**\:> —bi- ;a^ao N*o<r 
oaa*.o .tr.Sa aV ^a '*Q?° -crattb tBadtOft :b»i 2j 


Mfevfc:v.Mi 


,2hom \q»a ;^,iovao3oe7 112 JJ,3f i*JS. baa ♦ ooui'iXac»3 :(,Aoi> »o\jq eio&is 
,xf 3>to? Joasp 3>» *i2 % 2 3-X, 2w ^<?P».? ** 
.\ii Ud IJSO*) :^*tt,3ti cr„A T .\vr>o : ^.crAl v ^ 
A^.3 5^?<A <£» 2l2 ^i 2ueau :i»2 &3 -«iaVv 
+*2 J*S» &o . ftVwN J3; JSii*<.? «T^a«'3»o :2o£i 
.2^03^1 <^*3 2-Oft JO . oa-S jsai 2J2A3 JjsobA, y y 
is.oo; y[o ^ioj <^otl=j » oofs (?^rab) juo :aa»i\>akx 
oae^? !&s3 i^ax 2 ,?W ->2 5 , *•£• : S^Jfm 
i:o A^atis^o :£*a&£j3* jAmS m2 J-^s £0 .<£ 
^? 1^?9^ :^«>- tf& ■<£•? *Ieu9o2 ^a jk£| 
^Sor ;sxx ^&» <wsJ sjiAsp X&> «,.\ou-moo 2o$2 

1 1 ' */ "i 1 ft 

- W 3-i» ^W ^3 2*^o2 ^jliy ^MBOjis^p JO.S 

la^a Jiisp »£*, 1 2u> v i *£ j \.\it : iss: \*aia 

fccfa o2 \-3 »AtY> 2iaJ :23Ut J±<r on 33*013 

:^3«as 007 OU3B3 ^V? .212 jsop £3 Ki»; 
fri.sa iA. o-^tib:? .cr^<A -A-^iis 0&3 -01 ?%\..o 
«*»«*> a^o'3 2uo* oiA 2*2 a-i» : 2a>i*3> 
:x»2 2i*b .2i*3s Joop :<nSi a^ ^i.i 5A OC! 2ss 


Ill .2aow> A*S3» ?V»v'tt^ ocr 


cnS ^saii ^oay :2£beax jJSio laooa iSo :2«1 
Zi.a ,2^hn .Xax. . iaosa io&'lo cacw ,.» -iA.aA 
.eiJSo^ai >*-iS lauao ^-iao 2aa2a 2'a3j&2 oso-2 :aapi 
Axaai . u eie£A2 « Looj -•~k2a 2aoa^, Jiatr oani-o 
:>>>&? «?^»- <jsj -aJgS <^aix .oil ^ioi-i :aao2 

J**? .^3303 ©OO! ^MIO 2ofl£yf feOff) V" 00 " &2 
aA ocr ^.2 .tS»| aao2a r^ OT3 "A ***? ^Sf" & : * 3 *?. 
IXOO 3*33 T3 3.M Aa 2t~2o SmmO& ai2a ^lAdSs 2a*. 2 

-o,^,^ As Ai» -*»bA3a Iflvnacri 2o~2 :b*a»o 

z'ysol A*aai .. <io& ls*boi A to a ;oAA -jaJSa ki2 

*,:soa<&bqb isi'l jLi. $ :^v?aa ****? ^*»2a t^* : 

jLbJa is&i aoto ,*iAao Js*2a *A*2 lib-i .~a2 Joas>* 
>- ■ ' ■ " ■ ■ * > .■ ' ■ • > ,' " » 

aap2a Ajpa -JoSo- <^» ..'aaiao iS :i»i lio Sftai 
:a»2 A*aai .I2*'\o 2&^o2 ^Ai» ^Vaxso? $2, :Ni2 
:<^ctA2 ,-SO a-A 0|&*&£(&v ^JsO ]L> <^A v*f*? nJ 
ojuii. loo! aA a*. .<7u.s.: iifuia aaalia -tr l!s>»oja 
jAoJo £» ox- liable .J3?| £? paap : 2lA\, ai 
.Z^iscra? toa^IsiiN ,'a»2a <^2 : 2&*2a |w«A.\;j 
f^cne :tt«>tt ^f> ioA'ia joe; 2i accuse? liar :aoo2 liA 
:li\»a 2ikfiod £2 \jeo .\-a liio :2icr . Oi2 ai.^. 
.2ao*a 2-Xa ai» ,An^V ^ ^<ro^J3l .A,* Ao 
2.x~iv 2ocn icua 2»a^ :jiaor 2»o\cxd oaAfea 


.iacya Abasia ^aiaoSow 110 2uo : i»2 Xaii .»eroi& M 2aA.^ a-=o lieu: 2io ? 

I^V 5 iA ;oer A ?2il -a>» jo.\ "A ? j» *4*«? 
widai o.c- . oira-jjc iSl : 2~a a ,.» ..Aa jiAyOiab 
A»aia 2rusa \3a :isp2 ii»b .^oAw? *i>a*i\, ^o 
ou^o -i"*? 3 PP* & o.ao\3 iVi.Sio «A'A^ff -J 
.2x333 £ao? ens XaS Aa i».?^< :*iacr 2iio\j&ti 
:^a.iaoa » ooiAa. isii aiixaaoa 2aiJt^Ai7f :xciA*aai 
ia-ao ;u3ao£a 2*a» .A ^icii . ocr^oaAM ol „ap 
, oaojoiviSi . aaol iioao\crr •"V^S &CLC»*}a iaooo 
, o ,, r .Vio : „eie a*2a ^?e ^ ,v ;^\f JJBaiia ;^V* 
iocr -oiva Jsob^ riiacn oA oaixXo .**2i*a» . otnAv 

\i. oA ^c&ei ao.\ ::iia? -ero'ii* ^e ^Li, fria.Jp 
iAa- r aioa, : 'xapl 2i*a .dv£i 2a>a ^x» wOio'iix 
\i. voi'oifl oaooSo -.^ai Ai- ^moaiseie .w^o'^la 
\v aa&ie :*cioa7aoa iw-is 2*s*a cAvio .uOiaasflO 
ska ^li&a »a -croAVia -eroAivo .»oio?*23 ;io3 
A^aa .Jiaor oA oii»-o .JG-aoiya a\iisio :erjj:a 

Ao :^itt» ;cAi 3>? ^A*; ^* yxM-y A --i»2 

^V?° - ocrAioN 0.07 2o^ia ,A*2 (^Owi) ^^ 
Ao 2i«ae Ao :2i^a Ao laoi A? :2i2 »»i 2lor 109 .laouo lau: IV^vtt Y>^ocr 


aiisxap Jer? iA, ^*joj ■" ?> oop Caga .oo-\i lija 
^A*i .^i2 ■sms eA a»JKa»b }La eor iff" :w3 isii 
2e&a (tu-3 ivAa ^V° : t?*^° . oo-X-so: r 'i«3 iA 

;<7iii M «ioi*:3 lis: U«r \yyo :,.ooui*li. paud 

aaol JNii : aaal liua .^eop laoao 001 "Afllo : ^w 
jsX~? -:,^"9 ^ ii: :<>~» Uf.o :<£?? *?i? A^o3 jm: 
^ilpid Jo-j <^AA, 5 J 1 > B .? ^^ <rP : .?r? ki ".? J*f? *» or ' 
isii -aaaJa ^»^ Ajs.\ Ao - A~ ?o Ji^ii !N*O0j :oia 
:.>^JOa -otoLx 3M) 2o&i -a-J&ia 23,j.a ^» :aa>I 
l&o^ £9 U: A-a A ;i2o -ou-ao- ^M iocrr lq#i 007 

fcajkxla ?iu9 As »-» :o^3 k*aoIa ?uiT^n <U3iAi 
ct.i-D3q3 ;<wio ,^s a**«*2,? ■3©*' i»: ^-^po : V 
Iaoj : a»2 Aakx .-a*2 ^0 <£g-4*? : *S ,i *^ k . 5*^°^ 
lief ;««5ft A*^ s-aj-? i-r"? *^^ cnuaioS oer 
'Bias Aao :^a JKaAAoooa ^aaAa iauuala :A ooua 

* f# it • * tr , 11 ' * j,* II ( c J • pi * . ,■ 

JS*»m Aip aio .-a aiisalSa jo.sj $***":P jaa* n >a 
^ao -oioadaii :xei a-? .-A^ao aa^? M"< £ '-&?<* 
■■A.TkJL o : X.ib3<r cpca aisa J/p^rin Aisi<j,o .-aoai3 
t»»aka liac* 23ao\,ft»n cr^ oa3i.o .'A.N aa £\*» 
aaq:o „craaoaJ3 w of Avlo lioaA tr xoflo .lL? .y? 
laaooa. -. foVina li-a^ >a>o Jcf^A yib : trA locr .lacwa A*3»i3 y^»also3o«r 108 .2aWiao l<rS la (?•©)) ocr ojila ^ao iiAa JojiicA * ? ?Aoi o 
.OT300X3 «cn |?<Ajo :o<r 2*330 OCT 3-3i«3 iA^ P.i» 
UoaoAc- .jsii ifioa v : ro^oao-ai- o pi 3a Am ioo- Ao 
:<^3*2s A?>4? laAao A o?-a3? 2,3(7? Joo; £ :&tj»J 
£2 .l&'i?a . bmisaso ska iva^o 2i.a *«23 opula 

.. 2o 2**ax M 1 **^? °.?t *sft : A ^V 3 :3cr Ai* ^ 

Aa >zo Asa :;iAiO .A OiOS 091 2307 A .aiLAoo A 
iOixaso 2a\jp :2ab3 . omS pioo i?AA — aisjo 
jima 2aA» :xp"2 Aaai .ojaai -4r^?. ^*r 3***?? 
^3 laAaa -t^A. 3 , 3 °-A? iftAfr* ocr Jaop : ?»\v 
2ix-2 2soAL *s-2a ^ -ou.o AA pc? .. ocAa J&Aaoa 
ouA3a ^: x«a iiiwioii iocr oiaa *\'* Jl*3o 
\\*n .oj.3 o*3o2 Ao w ora*A4 A? rV- : J»&& 

Ao : 2iais&S U: «j,a» oo.v iA? :Jj2 jjus 2*or 
:i»2 2iA .2 ? 2aA 111 ajjuao Ao wo^ 2i2 ^i» 
©oA ^*2io :2~3aaa -croiA, *w3 AtiSa livp ^xai^i 
crA oxA-o . :!iAp:As 2b^A ^.i ctA i-Maaqa jaaSA* 
isjCD? Jsfli Ao Iocr .veisuo aa .jisoT 2ajLo\£>a 
isxcu Jauta -.aaol Ao-vx :*-2sua« op -ocr ^xai^sps 

00-3 *CTlOai'l3 2aj© wOOl Jttti^Is 220 <^*2 4*>. *-=> 
oii.30 0007 oi-i Ucr A\.M0 :^'i=? 2~iiso lA»3ai 


107 .230JXD X^aiat? ly-rtVwOocr 


ayjo? 230L30 : . oca ik*23 Aao 2seii*0 2i»is:o 2*»s 

iAi.v*; :?oj Ai* J? ? J-^ "■ »*»* &? .;.',.tyi 2aA» 

^Am 2c$£i ba&aAs A? :^S ^b»2 ooi 23c? A: 
«oi 2b*2 : b»2 Aois .iiaooa . boA Svbcr i*nio 
2*bJ ,^A? V. 001,3 k*2 3u»*.b foVpao «,^so~ 
2i*>o A ^eope :, oM; ^ooe » oisil ^3lVjd 2uoo23 
ja ib flab AJiaa .0^2 u^*,p« ibsisiA .a*: oaa^b 
^30 p2e> 2i»o2 .. oc-Ai. . o^ii ^b? (V^aaaago) 

OT.S3A. JD,kd JSVJ ale k*2o I «£*? C'ituA ^*»>H 

& :b»2 2i*? „c£ k&2 aXxao cA M2 bxusoo :2i*>o23 

^b»3 ikaiyVaisiop^o ttvaisicp .^Aor? isiili-oa^looj 
jaao? . otrS -a-xsisb isii 2s^ Ao :2oA2a isbia liao 
:2aof AVySp? JJnojo :b»2 Aoii ^aou 2'i»oi ^.2 
.flio .2^x20 ; A»-i ^?o»3 *A-A 2xix .012 u~ 

^&$ :ba>2 2i*b .J#L=o -oyopi ]33J3 .bop 2pau oer 
.^crad'ijtob 2=iiAo -croilA ^a'iaJsi© 2:>oi3 jcAsIo 
xaa*> i-flas :iv»2 Aabi .JJ^jo 2:io\. 2ii«r 030LS.0 
2a^a 'As 230& Jot ^p 2^.3^2? : 23CT 2aois A Ml 
2?-3^ t*?^-a>? fV^ J^fA? Jer . <*» A? 2jAo.\o 
. oi£3*ip ifaNyip'^V . oerA a*n3 bA A .2,303^ iA*. 
.laouo A*3&a ;y¥iVv>aocr 108 :&*2 2a« A . Io .2aaaea Jo or is jo.\3 ^\ ;^a- oil 
2e$2 :a«2 Aoai .^S 2i2 2o~so ^AoV £9 .'a-isoa 
.^Aor ;^ai ^«Jh ^ae v oj3ji :*>?^ ^ &M<> J*sm? 
i&« lAl :Iax»o^a A'ti-i Ti*i is*ocr 1A r 3 ki2 

Joa>a :i»I Ji-.a -?»'*« ij?&^? J»* *•*} ^,>»? 
oaoa-o .^oioaAao -,creu-Jw ^3 ^^o iaaia J>oaa 
. Ji»a .\j cAa 2*a3 «i3 a^3»b Iso?^ -aacr :iio\joa 
Jsaaejb jjo &£ kajox :iaa* Aaai .wa'ub la- £o 
JaA^oa 2a cu? ;Ao\.a 2a^V3 isil jAa l^a :<£ 
Jopis ^i&ao :<^*.ooi 2alaa» :"iaisaa ^.ao»a *A*2A 
biapljss **?Aa ^Aor ^3A2 asap :x»2 Ji*a .^JKoaoaa 2m 
JctA*? Jjtt-a is*oen ^*>«2a 2S»aA flier V^spaLo 
A*aai: .c-Ajio kii xaLa* Jena :?M.TYia cnaaaAioo 
■ Jiacrr i»2? „i^\J cuoc? : eja &lao2a J~*3ao : a»2 
aA -cftoaew'a : liA Jjja cnA Jocrla .n.ift> iA lA 
. Qiorio A ^3? j£-i ^L jV/Vw 1'A.iiJO » oo>iu2 
&CU&3 era ^.b'ena jooo J»ia „aA~ . oocraa ^^so 
woiatt'sja Ai» -diisxaio i^iNft : iao2 jLa .aA > A 
ajoJo.-crocA a j£Jax» . oa*xJS.£sjL A~o J-Aaoo :J**>a±i 
A^aajc ...oop JS.001 iaosoa JoAjs aoaa.V "A : erS 
iJia^Aio :Jo$2 **2a : i»2a *aois J> Ja~, :aaj2 105 .lb cud Aaiab 2^3UjeSocn . t*3 t .bfco .+i\a i>»cL jlxoou. .vj 2ooi© .onisooA 

iocr JwiO 2-Lb 2oO] p-0 :2=b3>Aio ,SoA.23 
•v. 2 ^ru 3o2 Ja .owiso -lANi oiVii yb\JCxdu:A 
w07a»is*io :2'i*»2 >«p a^liS 2ocr >a3o .caa> oocr 
jk*3 is-ocr :*aV,oi }2op : ^-? °A bao2o . u cnai>bj3 oocr 
is*eai iAiiotii ^A*j \x ^ 2007 Jaicu. 2iso :2'ijoi 
U&ya «»>»i9 2<?AA •*»***? ^ ja.^isap ?«spkB 
}©of ^k. Jior B 9fei»2 ^-=>ii fJaAsbii JiyaoS &*2 
;^ap i xd op ^*oV *-*is? 33 sap ©or? :2xxa2 j^a .A 
iA. A ,w»Aaoai ^\ b; Ao :2xb«A 2»SS* 3^3,2 op 
lA i32 ,2i2 i3o» ao.\ . bcu : ^s3s3 2'i?i\3p 
-oioAjs. :s»2 Jilp .;*2 sio op *>*?o2? 2~.i» bins 

JO.S As JcrAi w ^p o?joS.O? Ai. :2i-».? ©13*23 
Jsas? -cr ci*; 2^x9*005 iioii. : 2»©3 op mmi 
Ais 330 •©JftAao 2>-3 -oil? Ai> -J?AA op looi 
— aaivb is*; j&*a\»ap :crA ^saeio worcA?* 013*23 2©« 
2ao\>4 . oeA **&•*'? Ipa- -Aaap A r p ocr V;cAA 
ooo- M 0;o23se : 2i.p 2o<r xo3o .ojxasb 2~so3 <fp 
:ep2^ cj3,3a 2oo; Aai? 2ocj —bjua A© .-cto^Io 
.op6A w o?oAdio :baoJyoo 0007 „a:o2^i.b 2soai. 
Ao .isii 2a c ? 2i-A i^t o : 2i«p bjcd : aoo2 2*.? 

Tribunal, .;i£»-.,;o-5 >.S.toi3 .Jiu? $wy Ml ..^^jt^iftiri.^ : 
.iitnxo ^*3«? ^duo^eo) 104 isil SJ3X ;<r M AVn» Ao . ocA X*: *wo£:> \\-o 
. oooui . ocrXa^:3 . o.io- :.oci.Ai* I'ii 2jjs 
U*p .*(Xoai »o0>Aa* ^-^^? *■» A»o : . ocr-Voa^- 
&0L2 JiS— i> : -»iO is f ko^* i?«nS TOO! £ : *»J 
jQQ-o :-3?o aoikfl .loA&o ?>VnS ii.^is : JS?»a 
^9^ae Jiao *-3«* Aoia .otx3li ii--J» -yflj \i. 
fjH — 3iso "A? ^ Xi20l3 -a- i>o .^Jiio ;»;'^.\o 
uJKeA^l ,_» -3 iSoio:: :ou& bi.^ «*JN**id30 

iae .^g>G3.^3 uoradaooe -crolS*. :issl Ji.b '^?°i 
-4?:? i~*x» ii5L : i»;o loo- iiLo ;oo? jdbkoap 

^pisNIs Ao :lil -?'aao lSa ^i< :JS*2 «3 aaXxdo 
li*? .lidl -iab l*i*i ■vnvV .y<r Jianeb Ai. :^oN 
IXl'ii. ."i\DiMo : triisco^ ert&aooJ3 ^^ :iaoI 

(■TV * •* I i( * *■ * •Vi r * a F* 

xoSo •&?? ^*M**^ 5f* ^t** -o!9?X*° ewiik Ai. 
JaeAa Jooi ladouo : 2'i»oi ^A '+ otr ***** & ? * ocr 

*ocr *iJup A? .N\y :;^>i. ^p csoi. oocr acA< & b 
iocr Atflaa -a? ^o j^oJiV,? A.i. loo; ^Aoua 


103 .;?cr.jo A.-ixt3 ^joijofiocr <^> oocr r icLao? . oicr ^ao ^Jsil Ai>^p oi» »aoo 
}ix> Av. .;ef&j33 ^JKoa&oacA ooer „:Axbo tuzjo ^s 

A? adi iA ^fli v^m A*.,. &**£? sAbu .\-i«j 

,*> ax2? jii -iaap 'A ;i: Ai :is*2 .\V"rt-r> ;*>o».i 
k*i sL- isiia Jib-i :iap2 Asia .}a\bpa .oovocmi 
kil J3£}1 ^? . 2o : ?rA»5 ^caoaai ^ap *b<&JS Aa 

A? Ui ii- i*;. ^2 jAtr :^Ai* r aa3 Uso ,\ii JWjtt 
Xs^ jqIo.S A? : >»*? aoia owsoaoi ^» iV&: 
liaXiA U: —a .!» £ U«r \^ye .oaj3 AAo ;sA- 
A aa . ocA .\-a?a laaa ii=* iA J3&JO .:>oti- 
a*3 Ai, iLs <A .Aittois A =i»i li.3 .jkIooi .i-il 

2,?-3A- ^^ *<"* A * 10 : *<^>A ^-c^? - 3i0 ^' 
«. iO :ioo: Asia .foVp ilo .ocA ^iousoi A°A 

I'iaisS J&* :—3bi3 A isii iaol . ocrAa^JoS A 6 ^ 1 
A &ii xei ;A*; ***- £o **•*•*»<» t^^° ic ^? 
:^Ls '''^joufloi cAa pwj isiooi 2.30PO ^'-3?*? I.e MUt) .iaoj/b Apaia ,'\,i : nY^o<r 102 &ala oAao ^o :jl A~? JaAapa laAap &s -.^oi 
■=uAiop ;cra *xoAa ^V>.'.n\ ^a "A 3io :^i a.:» A 
lo-o . A^o^I era Jslaoia ?^»TY>b ^crbaalu© A*, kil 

As. .\ii j»ii A is*i ^32 .xsoi Ji.b .-S ^»aa }i\-l 
>Ao; ^»aii -dojcaS:? ^Ax lii j»l2. ;ii A; : 4^&* 

<^oM <^i?i iiuolo :;oA; -zjxd focp r op isAixaa 
^A n 1 4o "aVa^? <^uAo . . oouo: *bcn •*«*»? 
i-il JO^~0 :Xil A-? Icr 001 , octum .. oerx'xXto 
.A .oooa JcA: . oicr :is*aiabe Jiaor ^o », J! ^A*> 
;xa5k ^.i : i»i Apai .^A^. Ui J»i- As laoio 
jscwN A 2aa&tS £9 dai a,:»o iaAap ^0 kil A^aa 
Ucr ,\\,y .&*j iaol o» iii £,£ A aA jil :Ai- 
.Xii axla tA*ia pciafcjo ^♦isis: -**i-a lA £2 
mxVo Aa r A*I Aa a-J^i«a li.a ^» ^.\^\^ aA ^4*as 
jcx.io\3 aiii jsi :ajp* Ii»a .oj**aa otr IoA: cAa -3\yA 
A Q«iAao\ liabr —aaoia Ai> :(.}£:& Yj&ooAa) 
litt.: jcad Ao :SAat»a UaJ3a3 AaacA aoo :i*A>3 
*axsX ,jo iiA.Mo ..bop aAa ;crp :ioA: -coiflua 
A --asp: Apis .ii*?a likcc& ^i ;oA oooi ^xu) 
aA a ftdi a^a ;»Aa. bora :^cu:aa 2?Ap *>*? -sAa 
:2&aL iA ^*a I^aila .^api- ^La ^io : .sVy i 101 .:?o-jo Aoaia ;^,Y>i'ia3oor >-oc- aVte : j^i-ia X*o*cn 2*aatt sa :i»2 \-aix 

JjKXOa 2j-i *>**£? T*? !»)& .JS*OCT A.b A? ?l>rA 

3^j Xfl.\.\o la» ZjoioS cjA .sA e2&.»a 
2ixa~ .iit-A i&tioAs .\^i- ao.\ iocris o2 :&LA\ 
l^eo^a AiU ^«2o ^ercn^ r-*^? t^ *» **i. •?! 

2cAl? JN.OOT :ii»033 A Sy-M :»»2 li*? .jiaoaso 
IsAao . 00A »-?Aj6? . oioy? k.o<r :ii; uo I'icuao 
Jiijs Ao A jBaflAyisft.a <jjo> umOS }ii i\y : 2*1«> 
:»A iui o . ^\ ^ao A r ? t Jo 4«j5ii? •«&»»& ^p 
2'aaiA? ^*2s :2il 2»I .00a Ssiiab 2e&2a »oop 

if A;? ;*»<A\. f£» •*?**© • v »***il ^°" AqV 3 

aia^Japb 2ai»^ £2o .oca kifl^o . ocAa. is?a»b 
2i2 >iiouo As ^aii As lil JBai A a» :. 00A kii 
l^oi liSor : auia ^ap $a£Ul Joe; Jua? ^io .^s 
3o~*o lil yJao 111 Af}2o '.iao* i^u .li»o* «**<» 
Ai :i?*ii- icAA .S-or \ \ o a a-xO y»3 «J -3 
34a ?w\,m y> 2»o^A> <^2 -iAjtio 2isoo* -3 »o« 
A Jia»i ca»i &i ,2*-xss IsAmo 2?oj»o iia^Sa 
,-Aioi? ^k.2 ^so .Nil .\ea Ao VjaAap ^e .\ii A»? 
*»2 -absob 2?o2 Aj$ ?jiS ?i\»naab :i»;;s3 «£:> 
:2v»>a 4^2 $&iu.2 AjCu? $*2 :;*soaa *>*ia JoAA 
Aobi ^aai a*ap*er? ^A*2 Aa ^a 2a 2 ->~«o As 

.2?o» ^i» ;\v » in^ ocr 100 

.<*a*\aa»i ? s_aae ^ae r^opo fc*Jy-> Joja^.. \» 
♦«A *^ooj>o . .Wyiyi £ aa ^aai w^*»» 2c#ia 
^L .J^fla t&s, 2&? ^«aS ; ff0fj j .^yj, £^ 
;<?&& \*aap . oai;o t \ :2alk>, 2'iaJsflS , o^al*,? 
iixa or&aa o*oo : ^or oocr ny w a_ao .2a«aL 
^Aaiao ja2wo (V) eaS £2o .2%a« 2is^a ;**lra 
:X*aaiS . ©ojia ejS 0001 ease; &***o> jua :xoi.o 
r ?osoo :ojs AsaSbo ^aaaa ^ ^aia ^ 42o \^y ? 

■«? Auaoia 2«aae> ?^V»«- t i - 
.aii- :?cr ? low jkxut a» :i.\ia iLa r? jltttoa 
.2i>^ ^ 2oo? o>S^o jAia Joe aai :^aai loo, 
«!**»? ;ocr aA*o .:illc> ?y\,foaa otaii oocr oaltoe 
Jooj -Jaaob Ja*2 Jaaa J^^ao? £^X 3ifl cuoaio 
ft.?* ,^» ? 2o£i=, fcaAa 2iaVjS> :o£ aapio .;£*& 
2«ro :. otrA N*ocr a*3i- 2'aaooaa 2a So V^aasoo ,,ocj!» 
hpM . 3*1*1 ^ap era >uocr iAas ;.^rv>-i Ixsocu dstSeoo 

,?A*? ^.^ ^^P *>*2 isi^a? 2_» ^.2 SOU ^»J93 
Uep fcS&a 2*aJ :2e#2 ^ ^Lai *J .c*a is*; 
iii aiuB? 2*a*2 :<^ ^a*ai £ r a v jo YjioW 
T » 601a »\*oer lUao . o<rA Xocr — 3aao ?yh*j ; , *«^ \y 

99 .230V3 Ao&a .'ysavao^oq- 

2*&x la*-? \i- ^k Jil #& 2*2 .;..WmS ^flbJblo 
js>\p? :oA *y\~3 <^a ^ ttfcu 0073 :Jw. vo 23a? 
co5ki —isaob 2ii~ SA^ «©7 .-o-a£A». 9iX.xp Niauo 
t fia.A\isap3 ioSi ^e o?iL. A3. A :J*.©»3 23.*o» Aw 
Joe; aos-a <s-2 -r*^ is ? cr ? er^ojo^oia ^ii^o 

<A-i s* Si ai© <**?*< ,?*h? °5 ' "Vy : ^°*V ^°^ 

2330>~ 2*c>2 ^2 Jm2 lAaix cA 3jo2 -.oil ft.Soi;? 
Nyifrjj? ,S3J^ iAi sJ^AJ? Jaja £9 o& aia? 

2i0" J&i"? ^OO. OCT 23^,3 Ay3fl (.3 2*cr . Al. ^> 

.2:saiA 2i»o* ^xi ^o-23 li2 1 i >TYi A :iAa? 

.^?2$ 2i2 ^i ;.\Vi x.nSo :2aiu23 Aai .So- ^. 
2*3J» U2 Isoaoo E&dfc 2e^23 A *»iia Aojxj 2i2 
.Jul A 3 , 00A33 iacLii. I^.IM 
trivtA ;oc *wio Aaii 2ow aO iaoo. sIkso 
£g 2oer Ai±3^2o .cn£w -aoo 007 : jAAs 2*33x3 IDS 
24s <A^ u<^- 033J3 3 :. 00A Joff! 330 2o .2*^ oAa 
ei\i jiop ©jS ^*V- ? Ai 2Axao A JtoA? :2^c4oo 
osiis : 23 03 3 £B ooer ,>\,>vn? ^Vyo -2*"? 2"Aoi 
2j2j Jooj 23oao a_i 2*^.3 2s»o3 ojA opovo ootr 
cAa &*3£o .\ocr fsiaax a»o .2isad3 Uuo *3aJo 
atofio .?1;'\<f» £*f\ 2o«r 2'i* : 2.SiA 2oc- \.is 
Joe; T f -t\ *> cA 0001 r»ii-o ter^o^ oocn o«\~io ootr .:?oua Aoiaa ^yuy^oo? 98 ^*J(T .^tropaVto N OO^as Jai^iboO 7viqT.nV» ct^ds 
^>° !fti«su«b ©jS jivao otr \o\S £ 2oo) ^i ? 
Jaiap aliaio .^Ax -bis Jooj <r;ynSi> V=\i ? ^i 
^enso ::xi«\ai ^ojw Ajo Zao^ iiai Jitr ^» juxo ? 
i'iao ojS A»»flb ow? orbo ?».ty> jaAaaa 001 £2 2oot 
; ^\ .o >>S ^oojA auOS b-^ JlS .Je^j v oo&a ? 
ojtuaqo :ooi &bso :oa 2i»ati.b psaA > oaij&is 
2iai^ ^»3 r ?iuo ? 2_^ ^.2 .tf$i M & iS 
.2*390 ^oi2 23^X1.. ^caerj iA2s ^edor :2ii2 4sb 2a»lai. 
ir.so4».aj^Jl r »en3 :$S .sbi; ? ^Ad£ ^07 o.^\,.\: 

.2JK«jdi 2,30> Ojla 23*; OO) 5^33 3-^ 2i2 i,>l .2*3^.3 

r o^b v ;\» ;i*1Vjo> ^io :i\ii ra.^kao . 2? -i 2 3* bio 

r^ v^s? 4^ ^?>?, -^» = ^-aii o£ a»2 
•*•?• J** £jS .*-J?bo3 Aiv, ^aOWo :*exo ^b»: ? 
.2.\ew&:^ ^ aofco :^erj-V3 ^Aor £9 2*2 3*ii ? 2i2 
&aa £**» tsJ& 2iso : ibojo tOnd A loojb \cooo 
b-^ocrj 2i2 SJk^O SouSo*^ 23^oA? v 23ao Li? 
Usoiao iJixa .Jxaa er*-ao A .ycra : ;.\a£Ja-A 
.up* -aba* . otr\a. *>b*ii 2Xo*3i*y3 
Jotr Mi :23 a ftciai ^mbbj ^or Jo<r .3«» iso 
Ji-.\S 23OU01 001 JM2 :mJS bco2o -cro\l b -dxO 


97 .lsejA A»aiw ?>»»> »**<"? 


lafi*. 2'aAisdji : lioj 2»& oA ial aaupaoo .loAla 
: . ooujo isil ^m ■=" ? j0 ? oof ^*2o . <^aai- ^AAaoao 
KaI iaolo .. oouao _a_~ a—- a*^_ <%— isl Jm2 -=iJ=bo 
\\ao3 :. o^A i»:? A i»2 laAl oaiib :2ioi laax^ 
.2»or . 0.33*. 2s li*s ^2 aii. . ai-iai oao .ax-33 
^isA Ao . K flp^aia 2m 2>a)tt ill soi. :i»2 lao 
\\,Y) ..ooaisi2 ?V\,» wAVyYi? :^up yVaiip . aicr 
Ao .00^ fk*2 l^A-o :^\Viw Ao . 00A js*2 !>>od3 
Ao : .00^ , o.^: ,.i s . \, . okils .aim .^»op ^«~ 
. oJvilo .^eisii ^sab? ^.2 . asS x *uS\ *,a*«p Joe? 
^xabNso . aicr locr Ao :lio^5 . e.\il t^ 3 *- 030 * otr -^ 
^k»o ^ 2i2 i»2? p^ao^ A Jb*3\.is2 Jsoro .. ocA 
:2-\.'nV. 2'iaisS jaa=tx : M iV»tiS:> ki.2 23«i s 2 :<A 2a2 
loo; A .2~*xso ^ob o-i^Ao lieaL Jo$& 3q\<bo 

(1' *JSS0^l0 ) -XM.NlO 1X113 JOOTO 2iA3 x£? \\y 

^Aor .oA aa^oN Ao cup «oa*s 2js<uoa liLo* Ax 
\\,apo 2ii2 «iija 001 . oov- \\vi aiuns t*?^ **K 
u :o«r ioAj 2iA3 Jt=A? =A. Ji«r .oof . ooyiiioi 
l~ao c .o-3c\*3 li*a aao : w oia?ip 0)fcofc*2 So rioAl 
.omasa's U.ni 001 !~i3o :0j2soopia 2aA» iA oer 
-.zAi. ,-aoo ao.Mo ^ao loo; -oiojs-,2 -oroq2 11x0 
1*m i-oao .oAooJso cr^n^MMO crA^o orusouo mi. a a .lioito Aaaaa ^aailaaflocn 96 .* * ******* . oc&a liiooao .^pojuaau, ;ni, Xao ooio 
iaai-o :2ooi «& iJsojsa? Uio :2*Uaio ?>*m^ ooo- 
Jaaa oj^aa Ana^o 2$k»« ,1*)© .oo=n #&&* 2>oio 
2'aaooa » btnlaa 2?ott&© laa ^o ^*aai J90 A»Xx» 
axuisa? o? -ojft'ix; v oo&a ^» oA^o ,2o«i u oio^j 
S^OwO .loci ijai lAii^o *VaA» Ji'Jaoo : 2ooi 
J***?? -looi ?*?*> ^aa &*&9 ifcao^ loo? -&c»03 
aa Ja^ap a%ii« .(?#»l) I007 low aitia ^a oi«Aa» 
ojJk oocr waaoitaaao : J007 pio y.» n .v -^ 1 2c&j 
^uia oo! ^trobqu. . ocr\a ^ap 3^3 ,S\, y -. Vf TiiS 
2oo) .aaxi 5»aap ? ocn ^j© : , oo&a 2c#i *. 2oo; 

4001 ^ia> ad: ,\aS &£$& :2o£i ^ 
:«opj ^"aa-iwoap jiaAapa liajaoS ^9 ^Aor aio 
- cro ?*«c, !?<" -aV 3 ^-\.Joia3 ISocutaSi &naaa 
aap'io J&aabo iSoAio 2*^ *>»?*• opt Asii ? 

U-aao 2aAap wiajta -.23-i jaaooA AaaaA ojA'jow 
*Aer ^ociU ^pAa : 2aoio ^aa cjjuioa oV ^.al'jb 

M <fc$°S<>o =r?^ *** ^V?o ^PP **j 2i^a 
2xka. 2aai4 |^ 2&mo &f*9 2oAi a^^j r oA 
■ yfoiA P,&? ^ooju^Ja }a&m lSa ^0*07 - 7^>^ o 
2 W ft HP &*j? i#* Ai i^i goi: iAfli© 


G1GT1 locr ^-3tr.\:fl : ; ■ _s£n_£1:> :b_ioo_a Jo en ^croi-Ia 

&ix o>>-2? i ? A.'iT ;>\» 3^23 cr>»ai\»3 dJkAs 

-.^afiiuao \asdi3 cr^oisoaaoo .( . %»S 105 ) :^b3 
*"^Si> ,**? J.i."*4? fA anient iofl j&cki-iijy ;oo- ^a£J 
.♦ oai^oi'i3i2ob &ajo ^crXaa ^J3oiio ^is * ft\ j&i 3 
:'a\A . axA-Mie , aa^M : .■./■raw iSs »AJo 
^.aa&so :^3&x ^?? ****** Ja^o.iSo io'^JcAo 

&*»*j locr, ;oor i33 Is^ :^oJs"i9? ' '^3ls ^ 
. . ■■ s.' "• — ■■ » " . . . . \ , 

Actcs, Mimoires, -it.*"*" 8 * ' J>'=^9* «1 5 ja-ai is : 01 ■ ft^ . v.' . ivn idol o 


• ? » A* wsjae -iso 94 •■ ooj^aa K oi; ^ii,, .^ .^jj ^, ? ^o^ ^ 
^ ^io^ v oiJ ;<mo .£S±o &x> j£aa . ocAa 
93 


gV^t\ £ ;»\:o 2i'i>3aV3 iLioo -3od \* »ao i*^* 
2o£& poWio .2X.3X) UcTfp 2j*>ii ^suto ^^ 
•A^js^ap A? **.o3Ar SL oi» <£ 2-30X3 :3»Uo 

<£? .2-?o\. *JSa» 2L330 4^2 . oscuxaisisi . isoS iLyb 
i SisiS ;aaS.»b 2i*x -iao sax :ot*&»? t i . *VtS »y -i» 
?i : * P~ 230X crJS «,iai .^oioioao^ .off^o iicr 
■•>.7\. 2pcj*o .«>fco!v ,»? jS-i -■*&>>*» ^ 2«o!ko 

„, oaaajAut .-ffo'33«b -i**?*? ^oaJKJ ^oo^a ^sp 
&F&0I syja 2asoa ^ 3? :2^\. 2aai3.o 2A£- 

-mia v» «33 233X3 ;.\Oi3CUO-3 2isi> ^bis^O .23333 

:233X op -gi^o :£<**» °J? *£»**• s-jfc«V? ^r? 

'JsAi-? 2&biS 2*03> :233X3 }kotM»ai OJ-3 J332^0 

Jim i'iaooia? : i^oj^ia ■*?*» ^9^ tf? ^^ 
230ie* ?o*s4. ? &faaJt 3?fl -As fc*&.os 2**3X1 
;, \y>i crjA^oKo 0)3000 :-ilao «3Jo i~Ax . Os2 
2^2o 2-Li03 23&AB <kSL.3«7J OjX* 2JKO*4 .^Jj»» 

2*X»lcjX3> ^POJ^a baS.^o .&o#2 2^1 gx» 'J > ; -»\ 
2.3*> \frJL ..oc-X-xoioo . o<tlso£!2© . oouOiJy ^3d ^ .;.«At u j}» M a» 92 Ok? .13aO«^ bx-'i . ooerJS }_So .^IQiH . o.\otr 
.,'...v*> a-oju v aso? ojsp? (I ^,bousp ^axaifc.*. 
sctjco : uiS oasolo ^mo'aau ai> J5^ *o«r iia-o 
jisa-ai ;.\ova5.cr . .\3»Vo : r?+^. V*^*? J~*» oer 
Jiao .*La=iL JiaoV ^it.yni ^uoa Jia-2? : t^f* ^?? 
: liei ja&L jp wajao -aac li3C\. jB$i : ^07 iiss 

lia 057? !*»> ilaaoa Js*s paa -iaa ioaai I^aa.3 

cra^a *ap 007 £3 jiaer .ovoaoaa ;^a* }Ma ouifioS 

Jaaaaaoo iierjta iooi aaS. : -bbo -iso uAe ;*o~? 

.^Uusa laiki ci\ao 

j. « * *v ■ *** • ■ 

Jic? ouaaop? ^ooo ^oiciu a . B ti >*a«3u» ^o ^u. 

oj\a £a a*fcj ^,? ^ .l.soou?*? ix-A-S© '*x>*a 2~Ax 

la- 1% oaia a? alLla r\,';A>. Jooj*a v i.. ri « r ^aaxSoN 

\a jo axo » kcA Jaacr oi£sa»aNo c.vcru».\3 :pb 

<ao ^al Jocj* lis : 07,0x0 JaaA axiSp oenl .«,oa 

li.i jSrugf : iyXoaasa ^ Xbtsb Jot v_ 2o .Jai. Up* v< niiiimfcfc|3 2j 5 v>*^ £:"* J**?*? u<«o»a?^ ., OOTUO qS-- . OO0oi« ylf>fliy\ iocr lio »3 (') 91 .-iiso ^iaoi c>*a» .a* I ,SU. > 8iV\n 
.cji-ooao zcnfrooaJdo :2^Ax -also «i*>a oiJSow 

^oojsis iJo\ ^<r*>* ;.v^\o 2lix ^s xa 
&Js jo.S 300 .^*il v*o2o I^ax *, crpo : I«ii»? 
isia )sla locu ocr *.2iioa3 l*>»? ii'30?» Joojs 

h±- la^Aoio ,.obs ;x^\xa iliac aioo .U-oa 
^jsjo 400; ^joi- }o£i ^L.u MMv ^*^° : : °«" 
eop t*pa? :. oio*VDo >nAjcp &ii3x> ^0 i>«i ^aa.Va 
'«u ? £?gi*3 0J^3 JXja^ 2fc2,o :;o0l fuoi- lia* 
:^iX 6$» rixti mxja^k ^1^ iotr laJao >lf iatl3 

iseio -six. -iso JL3 0\. Jiiw :p3oa -ai. 2 ial.« cr.N&!S 
lis-.: : . oaisM:o ^polLia ^U^ <^-*i : . ocA 
<^Io .0333JS2 . o*ai £2 ;iier : v<v>*xi. ^33?^2 
: jAxaola :a^*Ai^ 0007 ^aaue>? ioasaio 2/saa^ 
&l . o<7L3 : -aq*. J^Ax Si .ow oocr r aJaXapo 
1^0 2**aaA lS . opiiao . oiiiv iS .oisbisi . oivi: 
*A~aao :. o.\*a*~;a &&ax£o l^cn 0301392, -iVo/s^ 
2^oj„3 2i3Jk3 2*tOi*ao2ao .op ,*aoUJ . oi^o<r £*&3o ..'V-Mt .?.'it\t J*2*o -.aso 90 -. iaA ;^yb iaoi. aia <^o»\o .;.At 2aoo2fr. «3*o3 
uOTO^oSk *39 3^A Jara ^3i: aoJS . eao? 2JS.03Js.230 
off iiSo .»oop ;A* M ptoAS».a : jo*I iotr ojaaxa 
^A ojAjdo :o£ cuo^Jxjb *.a*or jaL ;."..\,t. ^3o\. 
. oo-A-i iJsoiJsiao . o'Vrt.'yt-io jaSjoao .Jjjoii 
Aoa*>o : ^xiaAiA aifi»o 2oer &_3trJsao JJaaabs 
•A3; - A»? Jxs J^4 »» :&3a Ai. 2i3«i 2>^\.\ 
^03 :. ocA *ocr Iiu.3 -Jooi low 23-io . JX-a? S\,ff) 
o!>>33a 2o&A tjaAao :boit ^.a* ^ i=A A noJwo 

^m-3 3 '?iA ^?9 ^« . OOJ*ip.? *-Oiw .0007 ^m3X30 

.oocr a \)\ 2 , oc;J\x3i 23*»i 2oAA :oo(r 

2*303 X33 : ^0»JS» As A**. J^OX* £ J^SftX 
UiSJsA 330 2 .50 ,233X3 $Jfc'a* 23-3 A CTJsAjtt lilcuiCO 

saloJso Jaioa ^oaJsi -.;.\o.AiDo iJso&iLo 2ao2 

iAyO 2'33Ll!i 3033U lis=A 330 1 ^30 f 23.3X0 2**. icrAA 

2aeu.3 2323 :1©#2 \->no^3 2jNO.V™rt\:>o AaV» 
l^oanS -cr-acAi.Njcao : 2cA A . aJfca&k &»30X30 
^Atr : -iso A : J^XV) (^1^ f 50 ,?-*- : ^A*" ^^f** 

.^♦^Js! A £*333 C-\aiA\ .SiA 2si&3A* 

■ JkUp3 .SUiO JSC^-31 3Q.J. ft i t OM3 li^fcj (*) 

»?■->-, ;- 


89 -wjb'iSao ^ocs ;iaa^e.\ .2. V -or &wl Jus <A . oicr 2s3«a ^p UbV .yj .'''jja'jjv 

■ai. ( '^JKMHM ( ' f a<ix,piA3 ^2, J$2, :2OO0O &?M 

: N w? Jaaa Jsi»N2 ouu Ai :i»*i fK*»^ uo .♦ si 
Jooi ffvaxb i%*ka \AS>«io .cA u»ada . -A Jaws 2&.1 

: ^cns eoer ^o^ 2*«6ei 2'iSjs v-o-aso A-ic ^Acro 
£oo -I'ii.JN. iocn **2 ^jo'iS .s*=> ^ : -^ «^ : ? **- 

:^ksoo!^ <A«: ;*o<a;js .O^ ;.sol\: . om.s.\ 

list oot ^s9o . v oior l^oaxis iiAfA ouoAis 
:lukb^o ^so is 2i«o ^tb'cr :ys:> -£**& -ijso Juo 

.;;.\faS isAko :»aiar '^oi^Is «,iii\2o ^ij ,sox .\j N»r lass .ioTn.isoX ioai ;->Ny5 oauo Jy.io.\: >A:vJ*< 


• i-A» -a^o -iao 88 


,jpo , jn Ax o\ ub^e y»iso Jigp^ ia^-a^is w oia.o£ 
.of^a lS^t\ o ^j;*^o jaoi :b.\& Awi -al iaAxa 

f * ,* * * • * ' Ml V ( t 'I IP II , ■ 

.' ''**»»? 2a&A wis :Zixojl»o ixoa ,*op 2i*ijio :iivkL 
lV»V. sao .^sois oA ooc- iS.'wyo ILXa IJxJxo 
'S^Spy-i -sii. laoX* Ua^Ou :\sii. 7-'--» Yh ;iAjoj 

^--xi Aft»o : ocr Ibis.: uili ^--^Vvft ^\.Ou:>cro 

-oocr |.»\\>i :4iL;3 

.J*. . o*AHa 
.i*»iiJ 4**?.?? -***' " *-=»? laaa^oiS 

**3?o ;«iocr ^«aa 2:>>*& cnA wis lOfS ftfttlia 

_J 87 


L 
JXD ffiU ^-apo ~3oc% ,-ao ??V\<a.Np :J-Jo'ai 
.' 33oti3 23is& «, ia JS. 2 ^ois ^apo .i«*xaob cr.Sona*cr^i 
•>o^i -i;» „»» 2i3o\? oris.*.**)? \&6i lliosa 
Sm\ x- 2a. 3 X oa .Oka JaAreS J*«b op :}joai 
:J<r^: X^L.33 iii&oy. . otrXoA^aaA 6).'aoaaL \i» 
»aoo .U^ie i»o— 0007 2i-i2o .^1 aoaa^ *>*!aoaii 
Js.3*3».o :. oo-Ai. iOiio.s: : 23 3*3 i>Sx? ojiap &V*ub 
:2*a«2a Jaai ^ap a*iy ^&0» Aaa iA ^2 . 01 pSad 
<-A*a I^3X U-ocino : oocr t*3>*3*. 1**7 IsJfcl 'Jill 
asuXa :cA ^»ajo2o 22Ajq S^er „ca*c& ~yiyy\y 
23X23 a*. 2ajx 2oer aljsj&sca Ja»i : $**pao aaJtaA 
2ru\\.e 2a*. &o»B ^oo- 2ab*£io :2aua JXoaoaa <i©7 

>soAxx2 o'tr 2a»isAa laaooa ^2o : asA>. 22AjcA 
es'ittX* &4** ,? o"*V.o*» oct 2'aaaoa, >Aioo .xna.o 
Ia>i <nioa 42© .Jfcty fois 2I90 -.IcjSi A~:A 
:lkcrp ^*op 3*02o 2Xa& iiao :xaa!i.\o $aa>>2 aojcaa 
\^cr 2a!aSoX .2en^2 S^iLaa 2JASq*3 . <u2 aaso 
■ S\ , m o. 2*503 2^03^0x1 A o 3 laja^oX^a ruaij lajjaa 
♦ o<r\a ,ap juxb iiej 23X23 llnaoaa :JaoSxxap 23c? 

eiijj 2^ £ ia (') -<2i3?? I*>'*4? ;»p &?-o*3 xui>? llL\: I') tf.WJ L.A* ^i^o -i*> 86 a#A* JaS^ Jicr £8 #?*? JJttA siido .i'ia^S »VaS 

«rA aia icrAA £3*070 :*ui«\ j&-i: ^a*cj .o»\iji) 
;^oVAk ^V?° ■*?§ °,T? &4 :is ^ fl ?? ^oq-ico 
Oiocu^ N>xi.o :*-J?JsI >v;no\ <^o?? JXeou^a© 
*iooaoaa ;^ai. ao-Xyaoo -,if***op oja euaaoa 

.^uaepo aikxaa ixiAo^ 

riail a^A^o :As!u»a oui lia iL. &iaS \i,o 

Xi. »6i &a,ab Jiitf ,^)o epoxa Jot &*xBa otaao 1*. 
-o?oaa*.o oiJs*3 oxb^^k^o.aia..>ap i*aJ3>oo opaac 

otAj* IsJsA .yo .Jf&iaoo Jii-xti ^ep ;outtio - 86 --ioiBa laosa ^ax *.o?Ogi .\. 

iaJKiaoo .oaoi. X*2a • ocAAo ofS :&>ClS o u s^ yA 

^uiD^ Jv.ox. . -xao cA -*-*>£ iAA oop Aow op 
\aSo aad^ ayaSxis S : oiA aool ^iero jwNVi 

: Paxils -Joi vxuaao ;oerXo :*-iKiso p3obdk£s3 
.«,ioer»o «^3*n3 P^ Jo? -iifiO -»* °P *??°***° 

.^od -\<A ;.>: : Uo&i 2iA\ ^ SffcUhJ r? W | 

«ois :^Aw Jfe&fclo :\i« J07S2 £8? ^4*1 ojLsaio 

^s iAia >S#2 J-So :-3l» «i» ^As -al'l?? 
Jcp op ap&v iotr >■«:? ^ao -«r ijuaa iL?osoAsi> 
• ;v ,r \ A ©£ ^i»io isii- ^3*07 .op 000: ^a<HP &?? 

-?*e? &*V r?^ - < ^ >v " l^ ^ ioijo:? k*i laia tfao 

;,^\f) js*a li*. <oos A ai3 :op i»I ^*a 091 Vivysji 
&&:> voo? ,33 is-iA ^Afl ^-i ii>e .2*- 2o&2> 
^italvjo? *oo:> ^ ruA JSi> — =•** :-3ad op ►Vocr 
op>>» . ai(r tis*, -iatt u.073 -or :;.siais3 &i*xol k*a 
2o£& £3*0; ^**i ,*>*»? Js 5 « .00*^ *<-?? <$ 

^k 2^JAi> 2sUsu2? -. 2*A\ Sah? \ \ y : <-? | 
.}«\t -also „>ao 84 V^3 : a»2a 06 asoJoe2 Ac 2au^oo .fcaaaa Co»aA 
^Cu^-spaa aA 'J.1 a*J>a- <-A Jo era iiier c^oao 
^ap -3ia eriox aao .iaaxa ii-a- &aS oio: iiAxa 
o\ao ^p oaa>a . aia- mi, ,*&a£> JscA <\i>° o-i\a^ 
^o: Xi. waoo^ a& ooai y,adte» y?o : oia io;: 
?^*S V crt^is 2:La?o .3a>ot: a£ wcu4>*r, t-P? 2a-ffi» 
lia-aca ^A ausp JO'iS iliscS^s I^japa m-iao -ioclS 
.2iic\a or*4-3 ;.so>. jsAm^o .ojA Jpcj k,*2a 
cox? oocr ^a*. :ooo- -asai. c-^a^a . aio" . oopoe 
., ocr^aooio Unlio : r a2ao -iso 43a\. . otr.\iA ^cxia3 
:aOiauia a-alfla Iu^OmS *oi a2 aa :-iad »a -oj 
:2*3o) -a ioojca .io^ja crcwl^ }.siA: Coa lXoxla 
flb^aJSl .aajsxi AXoia a* r *joa jA« »_» a— a 
2a:wx> lx<r „iy2o .^aooAtia <oio\oao 2s 2a . oc\a 
.jiwa^o ^*O0i 2aui , oc-iao ^*-v>ca iioao . oc-\a ^p 
3A .^aso; joio trAaa \aa \^tr lii jto^a 
Iskox-s o&6jo -.JaSaa <a\,ai *>aS ;*sii .2 .s^jo ^a 
r^iAifl U-rt^ou-a ^ » ay :^ad) e£ -Aso .iia 
JffAia J'aJ.y o'er -a>. JsiJ : ^iAnx walajaa 2 is 0*0 2o 
iinio ousaSb Jaoox <u2a .oaoa* -aj«.a &»*.2se 
. A. a ,.\M ^a . ocr\i ^sfio M&30 laacr -U3UMa : SoaoV 2 
baa jya..^ :^aa *&ap :?cr 2^0X0^30 r ,a ai 83 .-AOJsa isos? &»>• i>a30^ <\ 

<r!S i»I ue ■t s 3-<y ^o" : ^* : ^icucnso .2 .-cr la*. 

^s era -aoala .<r^ yfej* :2> £\* ^*2 2«pJ £» 
j» loo- 2>ae -Ai-* ^o :<r » s0 > 2?°" *^ : ? ^^ < * <r 
v a» r 2 loi&aSg? ;«oi aspl ^a<no i-^sao Jw«b*. >» 
"»Vffi jijlAO Ucr'aca Js-jCjI? Js*i : 2~-»ao JW«lf 
: 2o23a ?y r\ N*axo : li.ov k-SsSo i la'ii, *^?o 
axp^sis *oaso : 'All <^2 °^?° 2'i*^M JooJJlo 
^30 jiifl 2*i» 2ic? JSilo .;,»\v\ v-Ax gfc?9» 

.*X-*- 2 .° K©i» -*a£o •£»© Uxap -isaioA °£ 
„ojS ojaai-a . oior :ai* 2oai 2^1© ^so*. *» Aoxo 
\4*? ^m :oi>ia2 r,, **aB? 2ao? £aatapa &aoa 
«,S-3 : ^avi ^sois^a PJxOo .*-*a>2 «iaB? <7-_aaJx 
•.l-oaai.ax-iase : a»2 liaoro .IcrAl "aixJ Usc^^i 
A— 77 ->» Aatr .J&2* <£MO :2i: £^.Vs5 <£ 
poisswea ^iso , oitr .-Joox- l?<r jL iA \ acral :<^ao? 
}o£i &i 4u2a ^ia^iia -iso .©e& <*m :£**■£* £ 
. oiSm 2ulis . ocr\i5 .\il 2a^a i^aouAa la-ai .2*Ax «3Jae ^iso 82 loo- ;««, xio .ojA ;ocr ^<: 2ix*2 2aoHo3 jo.n 
:2i*3iA c£ i»: -.Xid asj^ou. £A» ax? «Jsj©o:> 
^ao? £^p aJa> Ay* i*i 2oAi3 2*2 .&»> : «i» 
aoooa lac- .AVfAo -al'A lurAcu. J\ isiai -*?-; 
: -isOoaA y,3iao -ii 2x.3J3 oA a»: .A J>-2 iix-I 
Zi> ?2au»s 2oAia isii IsoMo : ;,u^aaa kvi 2oV 
Jll ;L. V;.\ai-\joii «g? ^ae : oA i»2o -^jood 
<^Ai. .sbaja li2o .ImAaj Nil £X» Ixxl IcAii 
iaolo Jiaay lis, . Jtt'.inS *»-*>? ^«ViO :isii ;cA: ? 
-.v*: fuX. A ! ;oA: J)s*l Jijb : j»*. : wMbosA oA 
-isjoo:> oA xo2 . M 0reUAxb 2*2 7 -'At Al :2cAi 
: oA 3M2 V;xoa-\joi^ M ei liao -i*i",?o2 : ;^ ^\ 
2ljs*I :23*3S! J* 75 ^* ,3-r 3 ^fjao.o»o3 IXoi^oa^ w pi :?o- 
A 07^oop2o .2,3*33* ^q i^3^» Ao : ;<uA crjt&ia 
9*ao .2a=ii.j^a A oi&oiuo .o-jA-a\ ^e Jasbfiop 
.2j£p ^so ^xai.^33 A o-^oso? :ouaoi ^ laa 
Jv>\v\ cv-io :li£i?> 2 ^4 JaAii Js* 0073 ear 
2A*>ax3 : 2X3O03 2~ob 3*30 .o;»oAx> 23*,3 a-a 
: tf erjox &A'js ,i*iX? Vfo 3 aoftiX Ao .liooAi? 

-cro*-: U>: iA; .isaj: <-» ^iAAa r cA: &A&, 

2*.O30 :O»00ad3 „cnoX*: 0}1393 aOi> 2336 :<7£OOAfi3 

2^ooA2 :opoavfib -croX.: .aSa 2=2 jos 1x3003 ,\. . olefin 

:Li-„ao 2s2f liflioo? s~ isoiA <*V?° *^?°^ &3 
cuJ^l Ui-.: 2=tir» 2^*i)LSJps \\y : aa&is -»s«s2 & 
-cjAao .foyivnn ;ocr ^\apaob iSjs Jocr jysaxo .Jkooi 
■foSnVy -o" A sas-i :o-»S sailo -also -iio iio\, 
lii. .^ iaxia 2i2 -o^ap & : 007 2sciJ^ cr^ a»2 

.^SJBMO AV So «b^2s ^\y :o«7 Iboi 01^ aaol H'isil 
.;*x*iap &o 2r& £ r ap <bcaSl? 2a2 *.>*y l^o 
MJSOOS :cjS saol f^sut^o :oen IxaVS J3+SB ojS sao2 
Js*2s 2juiO jona-tnilS ^ho -s*> IX.3U3 >»2o .uitf 
cra-sAis ? slx> <^k aapia :dcr 2an^\ a»2 :onoi- 2ooi 
\a- -dod £sg* 2~*s» ^.ox.3 opoaa : 2~As -sis 
.Jot 2*aa»ap sixio : 2ri!s <^2a ,?«M« : ^\? 
-ivooaS uS2m M SaoS w^ooil ,-ao 2sor oA» s_ao 
l^aisje sa^-io .^A-^i ew ia=A £** -op :^Js>cc2 
MJsaopo .o'y=t±. opas»s <^ao -si» w sso 2iio\o :-cn .2~Ax ^z'^o „x» 80 . 2o :^oa:? Jaor £*aoiao «^i:> isilA^ "A isiia 

©or : V**4* Ja^ap? ^V5P *&V?*» ^A« \\<li :£ 
.ai^a ^o ssip ^So :ojs ^p*oj ei^ii aa :2a& «.a* 

^°V? o??*a sai ! *?VM &^» AM* ^©r ,aao 
^ii 3^»? 2a*& jaAoa ta?^ ©or ^0 .oioai^io 
laob ouo :£&» <t& a»l ^oioaoWS \i. aao .;otr lia 

fiiao ifaaoa la&la K.5*^ S^M? ;xoWio liar 

23'aoa 2"io*2 :iii l ? oM ^Aor Icittjao ^4^r,? *Jtai? 

■ N\y ■ V?^ r? "A <=>*caso 007 :j-A» :2li — \*t cj^a 
ocri Micaoio ^ia2a ^io .aioiao 2~ia — iaup o,oca 
-3 3Jo\io :-a£Sao 2eLa :-.v2oo ^oojo :jba&o <b'£i :&>*» 
oaul, ttfi&f J»^A*£ *»£« &\m ;ix .pis crs-ia 

Ai-? 2aJ :A ^: iL. ^ -*?^i9 . iscA ^kosks^t 

1X t\\\*\ : ;jcd;.\3 .\a2 *iJM 0^5 ooji J ,2'a»dU ail 

•bQZf ** 0<r : VV ^M* Jvv>Nq»? 2*» :ra <*»©)*.> 
.Ufa 2j2 ^cmt^o : 2a\» er& aaoi 2iS 2i3» 2j»m ^ :*>*»£? \*t *£*$ )**» <A^? 
ao*s Jrw* :a=oV *°°"^ MM Viao;^? £ *»2 2uo 

iXV*. ^ai A^ 2sui»2 *-a J&4&A? :^*»isis| 
i4£S^l l£» sW ^>*> ^ooi }c£i? oo^ J*** &£ 

wOtibo :.u2\bse .2uo^A iocro» 2^V» v o&£<ro* 

2i» ;.\ii. «asa aov*?© : *>?*4? »w jSa*o£ 
op aofis j^e :2mswboo 2xie op sualo e?&l«*»| 
*moj+&it & ,3-iS ?**aio :lWo>2 J&$*a op ,aa 

«oa*« 2oafloo ^uaaaaa :2i%o\i.-A£i o*~ aa© 

't=ArM j^r* *oS ^m\ttV .ocri o-jo^o .oo-Xs 
4*2s ^V «* .2eoi * V*** V^ ^?? « o fXxa * \ , ni 3 ooi 
^aaoie ootr ^SUae .oor 2i\ao 2oer 2xfl Ao r ^oi? 

.<»2 \^3© 1*2 1& ^ 2Mk? : r^ .?? -*«»?« 
■A^^ A»2a :oo> -.fiasb }o£i ,?^« .^? #£& 
6«i2 :2a^ -a» :2*oi© -fe**** £• --Rasa »oioLl jio.i juiuay 1** ^b ( '') 

. ? . .An ^alao -a» 78 ^apo :&oa £9o 2ao\ ,jpo ^-^ £o :«,od \a 
V^ " V : ?° **?** ^°* **? ,?? '^^f ^P »«^n isaou- 
c;.a£So : A^o -ajao «bao ^)o\ ^i^o . yA\.S ° , 'V" 1 r 
^.a c>,**. .jlaosoo laaA*. aA crucriA ^^\.^ 
.cA 01W0 A3o\? -er A\ i \v AAi : Jw > aasoa.Sa 
2*aeeoaAo ii3«\, ;ocr ;£ :a~ -JUA 2*>a*»o 
^>aJN3 £po .lisaseaJSao lixoisla .oAoa (^J&a&ofca) 
.^.~ JcpA *^ Ajf? kj » ocp JjpiS : &°? . ocmao Jxa 
^i-o :aaol (Sij laaa &J is :©£ oiaolo oJo ^a . oicr 
Uc 2'aaisa Js*a A oath :^aja . ocA aao2 .^ a*acv 
2'ia.NfJ >w3 .v*«rooo*\. .<n^ oqume :&*aas ^p a.Aa 
IAj© liiooao :Iocr ^cioJs.2 v\.cra3: fAasa ocr ^a 
Jkooj InfJa . ocrAi. ;.\l^o faflao .^sois. oocr ^au0 
vAa; 2'iaisd . ftiera : oocr Jyicl as i'aaooa \i.o 

.cAx &>*£ .yAo : ;A» iii, ^3o\. ^»:o . r .\ao 

:AA ao i^oo o2 :2i»oA aaoio -a2*j „a» iAo 
. ocA . flXin , 0^14? ^cr Jjooi o\a2 -*>*>2, 
.o^iiaa. . oA jAo 1^0 V, oJy.Sera aA ^ v;<A: 
. o.\ aao: Al, : A""*^ "a-Jta^^apa paa? ^a r ^io ^Aai 
:*aaiA» tu'l ;<A: aA 0001 A Ac- .oil 2oAia 
„ocp v . \\«ny> Ja^o :2i~iao j&da . 01 2 ?*V'AS^ Ai 
ocnil -.jiaoJyS oaaolo . aicr liaoaa edsaaJK^ r a*cr | 

1 — _ — ! — ,1 

-— « __ 77 m 6&G>*\Ba jd\q$ IixxAo.V .« U-X> -4-iz?* 3 ~rM^ ^»*0 fJkA.» 2i3.o .ojA 009; 

luOT aVyU a^gfo JSi2 jot. isiia :a0> r ii;V. oiws^ 
:Ni2 aia. iS ySui * )p .*. afc.2 ^39 01S kii ?i\. ol 
^30 ^uix» :^rah 2cf&io ^'cjSia Jw'wa ao : ^ j- 
2*33993 ax 2aa3.a c^oos }%\ip *<u. »o ffyftift 
li"2 2*2 aqu. $ :,oc73^ iaolo ...ai2 As : „cro;s.*2 
liso^o . ^crosoxd ^30 . a*2 Ibjto .A , blyiaoia \a 
:•**.! :2i2 jL'jil lil ilaAso . oo-i^ isol :oiaoi.3 r 3.*2o 
L*A,3 ^2xisio : LJiiioo 2xp » ail 2jli2 -nAo 'Jiiia 
"A :^(u. iS liVisopio ;ia03 ooulo .035 2jsc&« 
. ail oa.o :***)2 lia? oudofJ lil ..A >.o,l\-.V33 ^3.3. 

•kl2 «?^»? OCT? iyOdLS CjV.*. 

oV\^ :*3\» pku ^so ~itio\, jaii ? wis** 330 
epacb :3»2o ,6oui*3,3 ijir&aLi axSo .2«aft« -i,\ oa 
:>Ajo xtio ■♦^>>^S yiiij ^Bisi. £a-i .3-as.a 
Zliojca JJ2© :oia 0133*070 , oio- 2laaA» o\frtt 2i3i3o*. 
JbaiJocra erisaa jo.s JKoAoro .013*0 oA\.^I i*^*? 
cjlV 2otr Jliaao 2*3X01 ^aoa -sr : j>u.>wf> 2ooi Js*la 
: o-.NoS o-\ia ^A*: ^so ©riSi^M a=io\. ^ox 33 .a\jo 
;ocr 2aJ3 &';S\,,» 0&&3 .oAiojo jinjUlfr ^«: 

:^oka itii'yi . ocAo 0001 ^aaia 33 iaolo oof 2a2s 
^30 .oaoap ,Jk.i*a\. ien !2*-s»3 w,woacii „ cpoap cjo2 .2~Ax ^i^so ^iao 76 ^?J»i2ot {**»*> 0&^». :o.CT^oAiaJAA©i,o.2i<7f 
.©A*^ ^e cr,V— o :6aap $e£i obi? ^s^s: :>o2^ 'A 
• OOJ&iaA craso As. \*a^ ;♦.■>» ;x.ao . jQ r ^ .rVro 
u ot3 . ocAo UoJs: oils ii :^0& siieAo .Iscr 
JSo^is oiao :ju*A . ocAo oxiaM r&bai &aoAi 
^>\\*wao jivaitKAo*^ , oonsco :l\*>03a . ooiisoo .cA 
bAo :^oo>U lija opcli 2i.&0 ^ -oiw .opai ooen 
.^ A ? Ul&io :eroiA As*e :JaA s aai IboA £2 
oS? :o>»: . owiaoo :l*cAi lS,*«A odd* -a » otr,iao 
Ai 2x*aij . octA i»io .2ao» ioa*o.S.s: fc,jie£ 
.I^iad 2loT ^303 2&A iu.sA erA Aa&ia :.o<7-,AAa3 
. s *a A a Isooo . bcjus^ bovois jcu3\..\2 t . ? oaj 
:-*xo\j iA k ooo- ^^Jto :&*2**«£y IbaA eioiAio 
Jsii A^c *«sa3 t apa ocr av» . octA loo- £*ttio 
:j?efts 2*>ax>&3 op si qpe .2*a&*jc fosaAvB ec 
A> o^sa ovae .o& 4-A.uo -**° Ai. ;-i,\ K 3 2Js23 
Izo'zS. iiacj 3£k><0 • v-A5? i»,?^- A** &l :oL3^.ii 
si -a .aio- .Jctt J&9 crdao .aiio ,£s3^.bJs2o NisA a 

■ * Vi "x ■ " \ • " " ' ■ » ■• ' «» ip aa 7 ,7*1. 

-2*«? lises (Acxoo IcAla oi±i»cr :l*cA2 &* ojk* 

.IlAis J^oi. ©tJSeA oxiaiKlo : oA i.eo! &*&»? 
^. fa> nrc , bojupe :lx.icn ««no^'ii) ^Aal .bouse 0*330 - 


76 ..ofJjoAj-do Ja ^ Ja ? Isaa^oN .* ^Aw •*»}*>£• =J^r t*?^ 3 fc?°te ■*"? ^ ^?**? 

^o^ ^a oaois £i . v oSs*a=up3 2saa2 :2cr££2 0001 
2aoi a-\ laocio .2a*a* JojSi 9*9 oiao-W© :l?or 
c^2o :2o&2? 6v^2 oj^'i? £> 2a- >*&tap - ****? 

A.? -cr&2 :.bc£ MP* r .? «9 ?<£-? fr#M «M? 
Jills Xao -.laso'ssia l-aoaa iao^o :ooi 2i**ifcap iS 
2?oj ^*? 2c£i £2? :oi»:o oi> a^.oiw .*& 
yi~ £2o : ^S 22*lo :^i>Bo»o 2s*ojio : ej.^.2 2ao» 
^ ;f P; A^ ksn j_S :2»-JKSp *-^? tf? °^ *^ ?**?" 
2*2,3 :.oo& a»^ -»2so -iao 2uoV *j? °.^ — ^fA 
2 ? c£ ■V\ f M ?.r J*2 -aaap J***?** 5 £ «o£i? o^»-a 
. oi.?oisxfi\ Jam? .^laojis? J . ' . vty iS *ojo :.oafccp2 
iocri & .&» jios^ Jxiia ^p aa :«pi jiso&i oia 
*i2 aXao isii piti :o£ v a»2 .2'iaue> Wk** *«»^ 
ivii S^p Y^mo 2sAi op fc*j (,| -4*o ?2*£3 6& 
V2?oj 007 ^^ao ^L. £2? 2*> ^i c£ (tiai 1^9") 
Jr t i ^x aw 2i»I>3 :<^9 *^*4 ^^^ £**' ^ t*? * i J L.'V 1 •UAx J>;*> -iao 74 Afllo : ^ Jftj^i <^A ^^ A> : A v 6fcAx 
:ep Js*:? &eao I'ioJy cuoado i»,ax A»I^ «,e^? 
AA.3 I?i3 ^a 3>3:i>o :£ia Jio« erj ^oif.So 
ijiaor .iai.i? op IxaioiV A isA? fc.«L 300 .looA 
. ocnsai. jSmS^^o :Jiw»? lii-ofla A xAo A»2 
ioo ;<Al3 A*-30 ..ocrJsoaJ jl&xappo i^?^i 
Zero .&.a3? laLsa r Sds . ocniao >,isA.\ . aaiso^- 
„ ooA.? IsA. ^.2 A SsA A J3: UsaAs .,«^ 
.. otnJsaal xiA-i? :. ba^As 2ao-3 op A oiii Jjcft 
I-Aje aUax ^Aoi »ao .A iA srsjo losers \\-^ 
.. oA i»;? ^*i laoib cA obbio :a-i- litrai !o>A 
s-ao .J^ouAfl aox :>~AfU:> ooo* ;\^ a_i»o 
ij-itt? «070&k* «oen r ibo: : Ja«o3 o^a o**a2,o Aoi 
^oAopb \\ip :o0) ;oj^i 2iA licr? :«boo -i*> 
:.o.S.a^ ♦, J :Jx*il oar, , ooA i»2 .j*i3 oj&aav 
:<A ^iasl .joiaoao :. oA isb:? A J^.1 Ji« jAy 
. oitr i^io »?©>> . ;u\ ,jtaa>a oeor :.bcA boo: .bsol 
2io> i»x Vl^o u Vytaao «ej oso A Aaolo ^crAli 
lcA;3 cuaewcr :,ooA >»< .^o .■kooa A "ao.Sao ops 

iA ;<A: isAo :iioio i*iw ,??>? om -As »*J 

.sAo 2oax op Jwis o'er :U*iao JwOS* OTXUO .crjaa 
**.pij Oi».cro .crjs A , oil -i3 lo : IxAa? lal»4 73 .. Q^O>\.£IO .rtAfta 2i!U(lX .im ^93 ^2 erNioaa 2iVe 2per si«2 007 £2o :-32jo 
law :oaseAisis23 iii-ia «^»W 1.?,?-^ ©«»lo ■^*? j0 

::'i~o3 pj^^A :'i-o3 jucd 0*07 a»;o .ocr iojSi i»i 

-isii.s.:? ;o»-j *~i~ iXoii^Nl as ill .^ifl^oox -«: 
2jcaajL ^39 -i^i-iio iliora cn^oaoiD 2"aa\ X-io :i*xxx 
trauma \o^o :2i-aa Jfa^ :'a*.o3 juxu a»2o ^ en 3 as 3 
iS <l_jojQ)3 la- 2 Ixcn rliorsoaa 2<raaa. ^ap ^V a; 
^croAAibo .wfsaoa «pi 2l**.isao3 ^\ . y : mj JJ3* 
.ocr litoaia A\.y :JaA<p 'Jia .pc£ ^tii b^oA 
mS ^-n 3>3J9a crA jsiio ;Aiy a- ^oO» A*3£p 

.o>»23 <^.2 °.?9^r9 <^° 
:ocr aft Vi? ;^oA3 cr.Ss^so : lJLai ado ^-spo 
^q'd.VoAS :oiso^JNi>.i3 . 01171 o& ^a»2 ..ocrJsLa 
aaaa? ^aco jiAoj >-2 2>*i. .las~Sa «*3 lien Xo- a o 

isai Jff! law :0fNa ►» 2^»» ocr 2a>A l>«aA3 

■ < > ' ^ ..... , . , 

joisoi ai-?Q» . oivil :*3lao -aso . oc£ i»2 .laguA 
.A ,o^^l33 \a 2ii aik ii2o : lis* p3Jd £> 
^criolS . ocA iiJio :-.cro'a3.- 2^Axj 2>a^2 a.\ao 
t » . aa!S *-A« 4^4 : ^° 1 . ocnS a.Sao .&*3£o 
iA»3 *pi 2>32 :uiA*» yjao^aaS? 2S.32 2,3073 :p*a£ 
32o .op <3oai3 JSkVs ?&*» l^o »1^?V« ^o=> 

. Ofri2o .wJk ^3iiSM iS OJ-3 A-23 2>»30 2 3Q\. ■ I«Al ^300 -i» 72 :Aai^p Ao .,oop ^;a ^o ^nsxio iiolo ilaox 
crAcaco :cuA *» aA* opaoa &so .fcaaistt Ao 

•eia-Ja «eno?A ojioi.M? i}io\\\ cjAio.oiisoo&is 

Aa -x^:o : t: asAyi ^oais 1'i.ii ?^oi,B *A i^ o 
^J-?o :As A*. r ^»o :2«~*op 'A a \ao ;*~-VsO? 
T3X30 : Ji^jte'iab . ocniflioS Aaoj oer lier AA 

„{ra\*A lix-aS aS ,-3-oj t sa.tro .jtuii ^s &ia 
: C7i\ja >.H\o cnA craaA.Xo : A2» -iso ii=>o\.3 
e'er yajoo .3?ao? moso iaao 3: tua .a*; *MJwio 
.tuxd ^03 ^.2 ^aoX loco :oiX«piA Job} Silo l^a!j^ 
Jao,?A. &as Jti 41 criaJsi :aois \Ao ska ^aoo 
->x> 2* a e\, A*: ;.\o»i3 (7i3o .oiaqu <^i 2NoaA 
op iaol .ojS ooor niio? ,oi<r jsi. cu'A><wcA A2*s 
?A~&£oo : Am? Jopl aoa «A^ ^3^1 -3*o: : Al» w aoe 
IXosAp ^V=p :ojsoi» ^tt*? Axjl $ oor 2aa& o .isii 
— VSisis oa iJJ i«-o x» -craiA. ^ 3 P.?^ -Joo? -=uia 
:A2m -i» 2i*io\.3 crSasoya 233.1 Me : i*Mx 

.ff.V3 mISO OCT 3£tAisX20 .{TJSOu-OiO 073*23 OT3*.2e 

71 .. alo*\_do Ji.\n6 l k*\\ ns> mk -.o^^i 2i2 aJ£ 2aa<* ^sp 2^a*aa N fc :&na 
^\» ,. be&a £> Ss-iA -cnaaauaio :.eoift>oS A«:o 
. ocaaa. poAao .?ltm>j 091 2aa^a : oogi <-a»2a 

Aa. Io0) aitflo .2a*a9 jueo 2ocn craa\: :2la« AAoo 

.a.oc 2»Js: o^aovraS o&a &uaaoo „ojS oocn ouiis 
2iao\ £1 :oA Xoer 2aai&a ;.\oxi: .\o<r la&la ^oo 
Ajo crA \ii aae .cA 2ocn aaao ^2> -i^o -a» 
*l**>2 :-a2ao -a» ^3o\, eji aab: :laoj iioiaoao 
2xa^o .is*; tA-Jsuo :2a.ai Jc£ia oaaaa ^Aa- «x,2 
.lie) ouatt a^aaaa^a Aa^a? : \W a lom -y~* A 6a\ 
» a»a ojaaxa la** -crcAi- 30s M a2aa u,aao mo 
2oj*aa 2aa^ > o'er ;i r Ua> ocrj trao ; r .-tv A. as. 

A?°V? «>**»?* ^Mk ***,? *♦*? =**»» -*^*il? 
■a\-M cr.saa aso .caajaio wa-Ja er a-io :«a2» -iao 
-iiao «aaa ^r>o\ ,->b? .o^oai. £9 7100 :ocr la^A 
Ja=il cA aap'; .}i«\/naa ^ oer :cA a»2o ojsaa. , \ . Vv> 
ill Aaaa ;.\i- ;crA: ^'2ioi\,roaa Jg\ 2iaoo : o'er 
:ooi :.\a- <A 2c&2 : c£ aa>2 «a2s© u aaoo V ;-»a\v\ 
i^a. ocro .3.tJ tAvSo :„eio*-2 ftuxas ►»? \\-^ .J~As -ajse «*» 70 ■aaaia? .oi: ;»«o .ojS imA.\.\: ^ olio :.nA/t> 

.Jisouoaao jliStttuo iXaiaoa iSl :^«iL lA ^a«; 
oooi ff » ai b O :^oo* ^xo? Ia»- Joir ^ii 'Alio 
\Viar s la*.i ojA iom k>So .Jiiwi IxiaS r .vxo 

2*©a * 3A* \*?> l^ap :Jo&ia &^M ^©ojtai« 
OJSA :crA aaoVs^: lit Jaia it*, aio .0001 r «a»VxM 
r "icni .s^a 2a>& -<roiru. ;~Ai .\oA aiai© ;^a\ I 
^o^aaaa law JJLaia :Jia©> j.Vso .*o?ao: ^asA 
,-»3 ouiiio :3ai iA»© Csijd w pi ;i,ai :©jA 
..oil, i.oi»;o «oi3js Ji2 -*axap ^£0 -h*°° *©** 

A Sil oi :,oaJSO^ Jfivi, :-A . o.V.ifitH », J Zicro 

a*x i oAnxo : ft ax»ap oox-.s; !*Axo .aa~: 2a>& 
A? &*Jktt 4?? • oov!^. Xi- . ©OjS Aiyaislo .igik 
^Jtt .-also mUb Zxax) .\o\ ;.\ai : ©a .Sao -kOJ?;* 
^fj^a oi :Ja^ 2fc2ka ^S A^Ai iSa :jiao7 op 1©0| 
2'a©\, .oioja Jaoo& .OaJKa Jaeaa, :laa«2 JaJsA 
iJs.ko :, oxl a.bs«>.o ^ois.so jto3o.No .Wis aaa© 

.jASia 2a2A 

2030^ OjA .sA? 1»H» „3.*> &?©\ :*~ J^« 

©la .aiia U»3 o;j*i.3.D iocr JLi-^; :e»oaa ^«2*a 
3m.o : i3J3)3 a*. : oocr iyl Ix^oS &S& JlAft? ^3 
.« bovx.o£a ©Gxaa^ >A 43o- :2*aa^a a~o iJaaA^b 


69 . t\ t \rj : \*" *bSso? liM^oK .%m 'Jia 7 ^'\r wfi^*?o *>$* °>^? °^ : ( ' } 2iaS J? 01 
ft^-i coivd.s: CJ>-? 23^o*,o 23*2 tfef 2toi\ 

2*;i.bo 2X?X 2ia . ?a? 2*'ia03> 2aiis© »,o&o «\n ? 
22i*Ses :2»^iouo? *.? :^om? : ff?> 2i»*0poS 
2»a4, r «kaa ej»sa«? ^3*** 2 <*° • J0 ?r <> V**? 

^o :;^i 4-m < J ^»A M*i »^ <*• •*»" A 

05? -wab ^e ,x- cni Ao* :2*i£?»° **& **<& 

A w -, \i, jaV? &i*pa rt \ ff A .oop o*-*° 

.^isxjl 1*42 :23*2a op ^piV 6 ^ 2oci .\A? ^? 
M, oi^2. £| .1^1 ^V?P «H" -OA2. &$*>> «2 
:^Sj» 3& .ojs oooi «a^o :&=» cpai?? 2v3o\, 

f fty ,a2» «*» "A-? .oooi 2*0*1*.? 2*3 9u2 .2~Ax «3iao „x» 68 &o^ -ilia? 1^- -o ^'is)>N * o*~i3 :<toj3 £p 2&* 
■- Ub^i Jk,ox.i maxii :«3jae „i» r 3 luo^ : ^p'oj >oer ^yao .,»» *\> ia ;. t ,y>vi ocAa^ .oil aba 
(JO :Aijo Ucra oV wc-^i uii : ^33920 2S\» -axe 
■ti.i3o Uaoxa *c&2 3oAa 0*0070 :£cr^: . oer&oi 
.332 ^\» "33. JoT <a*333 JSXO^.V.S.: OCT lioOO ojao 

rl .■:-• > 

.«. ♦ O'AfVe 

333 23^23 liJC^O.V 

Zua\ aero :i3i333 2iJsia I3& 2iao\, erusai© 
ib.sis crjo :^xa'a33 23>A oSil er.si3.30 -si* «i» 

:*.3~i ;pc iA ;.\oi\» .3-a* ;:Aj» :*»W\ eor 

^-3 33- 3-x?i: 3*3 2*£ax &&**? ^JoiS? (tj&j) 
^"? i.so3>:o ^3 ?■*->» .£aaat .socr .\1cue 13 
^033 23Xli© .oo(7! A*> ::Ao UaA» Jtoiiiab 

^*3*cr r*.? J?W ^V o» .©OCT ,.*333S0 .U9)l ^OJSOii 

i-o.siS \<rifl: 33 \«a£i { Asi? ) \aaa Off) liao 

w oqi ^a-3 SA 9^. .:*»'■) 2 -v>? , o^fj.y.n-io >n.\)an 

. i**>3J3 > rt.S > ia\ ;.\,(i>\ . 033*43 ^3 3d O0T Jiso 

i^obMa r i^>o „3so asa^a <r>3iioc! r 3 sisa ^p 
23*»& :^.U>3d .J-ao'ii .\o!i J3: o-A >«i :^*'3oj0 3 


67 . ^»ii ^aa aaiaaa 2aatAois o 

J'-*- ^.QX.3 c»S3 :jii i»l *sS -*^\ :c£ >mIo 
<r>A\ :> 13 *-<&*?? ejaaio .j\\\jt \ii *aoafl 1*3,^ 
uffroSlJa ^->° : &*&•*? ^>^° .tr-iicp . eej^ao 
iropi ^a JaAsp . r fk *?<* jiuiaoo =*A% &?«»V? 
:a& a.»2o wafca jftauwo ^«2© .2ow «eje**2 laJt-b 

. o<r\a >» ^fcaa fc?a?*j| cr^saS *»? iAaiso ;2*aai 
jsoi J>flo ..ocTjaa^ <^cro ;nJB er.Vn i?o .nob 
3A fi\ fl > 2aa>o oiJsaa^o }i'iir»\,\ -o%~o :&afr> 
i*>:o ojlsjio .o)&oS ^a\. \i-e axiSo .^ois ,-aiy 
iiJO\ cr_S aaa'l ^Zsiia ol io-JSi : ^>*-2 2i» : o^S 
Jiiaa 1^2 : ? >Vw -iao :2«jSi ft-oci 1^> :«aj» «aao 
olLmo - ;^^^ cj_S aji'2 4<L Jc&ia maai J-ii 
lieji**. ^Sora :.oX.alxo 2o&i ^.lS© ?.o*i&o» 

«aao ;,' ; ^-- o-A aaa'Z ?.'afc»4xp *^Om^1 2fcaci2o 
l^xaaSo Jfm l}\rn'y* U >??«*« ^-? 2iaSo* :«a2>» 
■v h*^ 2ay>«aao .»i»a^A tAvr ciswao :^i,ii/3 2ep2a ejaa 
. ij-aaob 2cj*aa .oo^ on«so^ . <tfnM? 2a\ao 
•azJDo -oiaaoia 2fco& a*iA? Jiao*,, ^Jd 2x=e 
.J^uSaaaa 2>>o»aa*e7 ojfcoj iaiSJStS ay.2"a*iv*a : ^woiaiob 
ojVa© :iA*r? iaUo 2iai liaaA-o Icjf'aa ootb>»: lie J A' £?*r *•***■ K«*"«n 2?is *dojio <xtt*3i jAS dap 

2?& w»*e -a» 2i3a^ 9>x 2»al? ^9 wifl^ 
2?2 -Aio .ImJS ^9«ao ioeu^ ^dA*9 :oi>IaS^ 
:oj9*a o.\;o qtoiso «92i -a » -aio .^ a^odalo 
2ii.o .a?2 ^99 oji.i.\ .iaaoS piU 9? ^oicuax;,© 
2i*^ :PjS 9»Jo a30\ ? .croi^A.s ^» 9^ .^Avt.^1; 
.^?9 cu^eiS ^p fc \ ? 5isxa2o M- ? £ ?2»90> ^fc* 
J-Se : dtoia o^oS <_* lao^S 2tt>fc« 2a^ ^9 
:w^ oa«b* :9Mjo l?i gfc ?^oiA,9 ^ j^^J 

.kii 2*39 p9M ojcdo «aai 2* : ^ .\i»io 29- 
v o»o; ,9-io .oj_S 2*2 9iy/ 2<*o :&* &aA .v\xo 

&$0 .opu 2i4« ..j^i # 4k*i & :^AW 

?cVft*2 ^99 liaii 290> :c£ i»io « 3 2*» M 9*» 2iap\ 
■*»** 2 &? J=^»? ***? 2?cf9 :e£ *a»jo \ii*o 
*» o£ ^Ji&so 2»A» jKas 2p,o : y AWn K cuoj 9^0 
^00 jLaa: ^ jiai c£ <o-aAo :2fc9.2 &>& 2jU? 
PiJAf 2jo :-9jao «Sjo ^c\ . octjS i»: .lAaao 
&o? 2ior 2ioT9oaa sej^ai, ejS W 9»2 ?29ot £»A*.:> 

2i*0 .OjA* Vtfitf 2*?0\, fcjh. 9AO .4?V» A» 


65 


IJL &fe '• 'Of 2L*» £f> Aj^O .£» ^ *»>> OSS© 

2ooi -^ jil -Ao ..voir 2'^L±f( 0^,0 :2*S3 *>?W 

.6p ;?« a»i? «or 2?2x ^Vp b #W S 9 ^«*Jf? 
o£ oo« ^aaV.3 (*Pf 2**? •*£!* tfp *9*> >^? \»o 
2»~>? ,'t-i"\ iffVffT :^oo* a-H >Jo ..oiw 2?2x 
as i- ^S\ >o :2*» <A»?2o .&*aso <jo JUii 2ao& 

oof 7~^S^ J»«\ cia-J© -^r sao ^* V* 5 l^^^M 
2a-s>© .J.y.t-wVQau^ariao :2^ :o£ i»Io :w,>*23 
c^2io .-s2» «a» Uao\S ^bo ;oor lA^, :nfl 

tjaa :^V° 9^ :0 ^ — ° **** *** *^^ 
j*^A :ooy ?-^ oj_S a»2 ¥ft4»M Wl &*&*9 
oxlOo :-<ro33 ^p ^oa?? <^2 *aia £*? Hoi le&2 
■ ui AS /"* 3^ -aaaA.?* s^a l\il. JiS Six 
o2 :. oio? 2a2*S iwolo -or lis.S .\tA 2i?o\, ~*3*S,o 

»,^>S .^-V* £? :^oaS 2*2 i»2 tfo&V* 'J.boA 
Oko :2iw ?« ^ ; 7- »o©Ja>b :Jo£i? &~ ^-^P 3 
.2so?i ( 'j&c^;A ^*» S> -<»i »?»« ■*?« ^= l ?> 3 
2iso\ suao .PWt'ix £> .s'ioi-Jsio :cj\^t -or J^^So 

J . } > *\f -*>I» -SJo 64 t*r°f ,aao ■. f>\ ,i „\ !uo. ou «e? 3*\j»d Jot » oaiaip 
iso^ -Verio .»cno&w ^\3j. Jj3 ^U.a :^A» - Vrff 

i?J dM ^ isAo : k o$i ?M.tvi oq- jS : i^blo 
2??itS wSfte *uo 2«Ax „ ooi ,00^ > a 3 6 !ojiao 
-<*»^ H?*4 &-**A© ^\»!So .* o^I* 2ioor*i ? 
^*3? OCT? ;-s(u>Ao -J«aB? J^oae Ibao 2si aaa 
-i^o -iao ^3o\ liao .^ai iso^ ..croifSu. 2*hVp 

**3 2A3 % «Oj05k3i.3 od| ^Olk ''^ : v%\A.\ff .lij*, 

>>*r> :^ti2? iisoiowa <^2 :&ooA 2»a^ 2*3 o ,2xni* 
..oier 2-ao £9 .'i^Vcwo Co'iob 2.Sb.\2o .ouifw i^ssi. .0. . oi\an 2©c „ojO*-2 l*=sio .' 's=>:h>i5 2a^iS ^aois £» J2&10 
: J^3o2? Joo- ^0 opaio? 2i=>e\ 0* A uo ,'\.h 
r » iiA wjjtjte .uwxkiae j^4? ^°? Join iia 
:£ap? ^» .y^ol :*AA\ ^ioioos Ix- £aoa &a£ 
63 


j£»j :o'(t 2aa£s3 Js*aS o-Aaolo ?vift\jN era*. lo 
i*A:o o-A i»2o .0001 ^ . ! .. -> ^uj Jsa . ooAa? 

: ^Acti ;m^i ^ap o\. $A.? loAia ocala : &o\S 

£a*o)2e s.oroutu.^3 : iviab:? 2io? 2?iA -crj*aS; ^aa, 
■ I^Aia ucn ixaaa :2aAsA isslo ^3c\ 2ix .CicAla 
i»: VUfssoj Kii ^ao-ojao :<^ enS 2*2 Jtjcavis ocnil 

^ai, :cjS *»Io ors-to^is I? A Joa\. ^a^aJdo 
:^Acr 2aoAg3 **»*.? 2\A 2JAiyp iioA A -cn*tt32 
^po\3 cniaflcxG <^i 2si Ai.o .ucndaau . ooA^Ao e?A 
u3l» wtuo a»2 2ia<77 :. aior 2?2jA iso2© uiiso wi» 
■Iw ^\,yvi ty.i^Aa . o.s.ocr A :?...Tta A,cuu? en— ^Jt 
. anflis . ocAa pxB? Aa : lUtx> A,ax» . iip 
:.om3 . aiois 0001 atxiio -i^iiass war 2^a»i3 
. oaAa patio iiA» pxdo : 2i»iy 2x-??o 2a f aa > 3 
^•3*33 ^VT^"* ooer ^OOTO >^oJN 00c r tt.^3 . aier 
4120 0702 :^aaoio 00c ^.\\>ino 0007 ^Lho -r>?^° 
Ao .^i&a* »» 2Jki2 erAa\ cjisAao 2cr !-a*i» bo 

2i.?o\ .oca -£%*2o -*i*V?* $ -«^ta liar 2a*A 
:^\Ay -aoJs. . oi^ocr lA : » 00A iaolo J>2*> *ax> ■ 7 » « * Vr -^J» «3J» 62 * oiaoiia oaa© .j^ 3x\oji pj* oafi o.\Io 
2iab :.bc£ aae2 v b*2, g£» aa ^ oc? .oi-?© :e£ 
^p .o\xj 2U& la, i&Sia *& :o£ r i»: ? v o*w,iio2 
jci2 kA? :2oo? iao^sa a-a« aoisi? ^j ^J^flj 
J&ejtS 2onj -aLtt : oifcaa jli^aS .2 ^ oifcyia 
caai. oVi.o .Jpsoa 2ao»a. txi. oi^a^ *->*° :&*aab 
o«*.o -o\.cri 23oik is<A wJssi aao : r *S*-b aja 
:2aoii. \i 2»J3 aa :Jsa^o) £ ^b.v» ^03 Je> eikaaS 
<jJ 2a\» crjo.\o .^.\ j.s, aa «32» «ai liaoi^Se 
oji a»"i ?^2 U» :^a\A iablo jii, ,2a- 2ai 
e£ a*>2 .21: 2o£i? or.aai, 2*2 2aiaa :«3ji «a» 
-aeuo : 23o; y A\\ JiaaSa* cjil ^i oamo : l*\ n 
2ii- ^ >ftY> \ o„ax2, £ ^L ? ic^ii ? -.^ £^ $£ 
: ;Afl 0^3 otr :2<^eo :cA xalo «32ai u aae Uao\. 
oiabo :2ai&> c-A i»'; .;£<w&2 ja\»3 or&ai^ ojS oi 
2cOl? was :&o\ oj^ asp2 ?Jsa*>23 2^-a» 2ior 
.pia r er&a ;ai 2a*32>o &» jloaa s£m 2M»aj» 

-\A ? \$, :A3o^. a-S a»2 ?2ojuaaS lisiW ^g^ 
^auL 2a2xo .^,.o .oii 2'ia^d £: : 2c$2 ..ojj 

&, ;bpiS v oa.,a& %£* : ;ti' . 'yA r \\r»o .bcp 

. v b^*a\fti?^> c£ i»: aa 2&» *\aa~.\:o .2a*aio J 


61 -»'ii. fc*3? siiiojii ly£&o& .or er^si^o .^Aao .y? ^-i Jo aclio :«ii2i «iao oxao 

*xcAo if-aaa \Ao ;icrr ^i» ^300 .^u ©2 :^ak 

iiaoi .lu^S o«A ^-Asi i_S 2am ^fifibo :*Jk*2 
w-is.32o pool? Ui UaJty iA A :Jo/ ^ >A\ cA 
. OcAa &3 -i?o .^.'iiso AV? o -3-i? ^V 30 : Hr* 
Jiaft^ iii-o .^bis ft^S'nS :2c$2 i\<A .ooA &&£* 
.vOJap'itri , oiiii Ua ao A,ox. . i»? oyiasj :<?£ rvsplo 
As ciiao -a'iS :^\xuo -.->i» -i*> l~*<ji? cnaooS aao 
Jsioa fchao.So ;.\(iwj i>'-2oo .pA *ocp fc.2:» 2i*2 2ija 
ol &S i3J>-2 2i» : ojS >,i»io *i*© ^Lsk X-i^o 
^>gr . ^ o a S jopo A"? 2a\ao:> 2*<wa<U \\,-ri Vlioi 
laeaM Jul A 2«5k23 . ocA.3 «io* vAio : xai 
cA **2» yvvAao oo- :^ivaQ» ? 2JLio - $** friA Ibai 
£ :*3l*> «i» 2ise\, op iaoi .erA ^saoio 2aois 
aio .:ijai3 . ccA 3J3a» -.Sjlsos ju2 ii .\^ :*A~:i>* 
::fsai i^so :-■>;» «iso ^p J.liati feiuini :©A ssoi ,Acr 
liiiS jAjb» : Jt \. A >3 ;soa3jc>mjo .y^fSlaA ioaeo 
^?*ttdb ^A*2 oi r o .Ua»3 iil : .ocAi <jp Al^ 
oifi^a? °>>* • c o^i.o 0^:0 :SVoa laxaofl As. 

.Iboi oaji iaAaps ■ 2~Ax uijao aiso 60 ■07. . ejVAtt 
-apiik. ^*3? ?a\a<7jia 2a£&o;s 

2-^ft3 a^a ^2, a**Siso :*eu«o^o jowtotai-iA aix© 

V»^ &>? ■<»*> o?^ fcffc J^oa iiii : r 3Sv J^U&b 
•J-A* -bio joq^oSo joei>\i ax Ai jfcai 
: ;.So*^?p £&.» 2a>& 243©^ Xax ^ k y ^, 

"V-?? Jo«" 1*0 cj^o :oja 2ooi fe] ^ a^ 2aA»o 

*o.V 2x^> p x: 2x»^o .0007 ^aaJSao Jis^te 073 Jooj 
i*2 :2a3 S$ ;oen ft4 W *fcXfl? &^o o?* ^^ 
&*? *$ -woXao J»J : 2^a3 oj*»> 2|« i^ia K j 
-l»?or JKO.aas> .W £oidoo j** 2iwaoa?o .4,00, 
UA* Aio -f^w^a oijnajw »£a.«sa ^901 2^ixap &o 
.2aAa03 o^ ? iLiis ^ido^ o»o :oj»iao -a^ «si 

•isiApsfc J..\s ia»j i-^t ( J ) ,;>al^o# oi 


59 .ioOp V M« *»?? i .?^?*' •? ^. 1? a) ? j^i ear £9 ^.Lio A^il? 23>& : £:•? 
:cubo AwJK^ JD.S i^>> : >V*°? ..fi>Ctf>^:> ii£Ji\a?3 

..CLIO 23floi>Op3 

.solo » iota <*'?? 2^aSo»S 
iibo^oivo :2©oi ^Awaoo U$c\ ^?M? J**-* 3 .??« 

:^»33 2a>2> J3**>Q\ jfa*&& *?? S *^ =^° 
v O0VJ3 £2> J»3i. .£»? ^»^0 ?32»S ^OOJMpO 

j».mo\ ^4* «*J» -**> ^ : ** r>*" -^M "** 

l»3A.o - **<H?o 2i£?3 £*& Pli?4<» :«*,?-»H 
^Wk2, ^.\o .4»9 c&? ifco'Sfcio : ( ''&33 ^ik 

]*.V» ^3j» «3so? «a-»Sk jo*so<\ &?o\ *•? ^a*^ 

fcSft.3 £?oaA*3 ;»0.3 :tc»>s l^.i-3 ,?«-3 :3 «^.? J5 *"" 3 

.lisoo*^ liaA- J"?oi-3 zLioso oiaaO «oto$»2o .^ 

,&*&£« gufrj oi.C) 

-: :!-:■■ > . ? . . . \ a M a2ao u 3u 58 


:. ocrXa oj^a ^p «oj :2a\» aaai. o'er booo enso 

n ******** ± * 

fiao-aiaoo z^oojro.'io .otrAao ojao *oaailo aoaato 
,&m &aooa ja ao^e .^oroissoa . ooAao 3\asa 
ooi ,52 :ai*>a 2X'aaoafco jioS.1 &, ai ^Syg ejl*a 
Join -^ *.oo£> 2aa*4^o .^Sus <»»»»<* oift*a ^iao 

2*a-ai I&oiaa.* a* ft Jul ^ Jouo ao.\ia ia>; 

Ia>ia -a2*> „a*> aiatna J^* jj^ v oi^ ^yfr 

s Sai cja*2aa 2*oia\a $&ȣ%0 2*oM oa^aS 
-oie*«2 1&.2? :&2io lt fou a»a4^ a«\ jS .Joe? aio 

■-^v* 1 ^ *rA* <n©o&=» a*a ^ a*J^ jao^oil ?"V f> 
&*S 2-S'2, :^A»a 00! 2la-2 ojAualaa aoK 'tforo 

: .?*«»> )»ooi'i &C>so> 2ia^ aA, jtaoioA .2i»Jsap 
ojA_a 2aaila **£$? J^oafcia 2s& *«»* jioro 
■ ? w. xa a 3 a ;:soiaa*cA aaeo - >y \k 
2oei A>o :2aa 2a2# ^0 «a2*> «a» liaoa, JK-io 
2ct\ ioua o;*is.2a i^Voaa ^ia^apa 2a«. £*a£& 
57 .^*3->2?o Jatf? 2a>i? 2iiSoK .\ ;s^aoo -.crs-Ja £«Ai gf.3j A :aoJS err a- A .32o 

loc* opub :iaA»? cj^? ^is A-~a? <•? ^ ^ 
i>»2o ^jfi : -jo^I? 2a\bp crisA ii- >io .jEoab* 
. v ka=L- lalis* : ^?2 & £a»*? J^ai op-is stfapi^ 
crkcu: -=J30 :cru:?ox ai-is :*ii fipps? *-*»» ^^ 
■ v ,Y>\v\ jA-sis .32 jipaa pA* :pifl ^p^a *sp 
2a=A? sataie AipJwjeo :>a pp. iiacV p?J3 o]X3 ^i:o 
oor 2^pa cjS 2pai *ttis .JJaii cjjlS Jpcj **2» ££~* 
o£ open r ato2? 2*>p> :jA^ o^ 3 °W J?** **?*? 
x£po :-o? lAS^ ©or? ^3 locr. apas .^XX ^sio 
*S >i» :«is2ao Jtto 2~Ax cA p»lo .a^ troi- locr 

I .«ojO?2^,? J^aso -*»? ojpeu. J»«ft>? s^&A *& -«J*^* : 
0U0&J* .*4.aio 2ms jSib ji> :om }A^ Ai- pp© 
»x» Jr'\* «A j?ia ^.p-cn .&» <^i }ooio :oor iya 

! • ;\ ; \ 2?2x jil aiol <£ :o'm ZeuA i»:o .-i^o 
ocro ^\^os £9 ^Lq3 oer : I*-xso J»-qx*3 erpaxp 
€7(3 iwaxB A ,aa lcnSi? or A^s\ ^o JiaS -.<£ A^d 
A JvpnS 2a-A -iaio JP^A e'or 2?2* 2>>o .JO,,?* 
fcii it £Jk J»oi^ii^ :2i?©\ «4 *** ^?J*A 
<^i loenp • ;\ \ den 232s xdio .ftftAaop e^ao 
pp tier ?":V^ Ttbo .~pJWt2 A J6\o ^ooi- A > \> 
.J-Aa ? 3^o wSJO 56 4 .ors^s iaio ; ->-*.\.\: jaAsp Asjm ^Aer aao .'Joqi 
oue :ejS i»Io I^A» Ui.o .^eraaaa ^crcAiJ a^ciio 

m9m1? &J ;o^'i i-o Visjii \\^» ;i!iJis lie* 

: JjCuQ3 ..tro A** jesoaoj ,*Ma*3 Jooojo ocr : JmI < ^** 
:-:»;» u&m I~As i»l ^auor .<A isiaoisocjb ^J 

.\i.i* 'A :ai\* Jsi ^bau t »o : jAisji&J Uscua ;.y>tSo 
: ."ai-kftttp opeaa J%ja lisois:? ;» ^s Jsej .^A» 
SwOiesaAa Ja*aS ;oA: ..cox.: ocri <^> iix **.?*eT 
J^oSsi ^A*i :e>A »»2© JaAsp Ui. .craap kA xAo 

iXawb-crao iA ^,.?^?Ai .JojSia giS,.A w-r^ ^:vsAa 
oau: ::A.» cjA sap'i .,\*i auou : crj«p isii ^ii 
l~*3aoa ill ^o-<nse : tA-Jn o^j lil Jioijs iiojsoaa 
sail : ^AsA i»lo Ji3©\, Iby ^a-c; .-wo-Axao 
2e&2 ^ :i»io woreasos Ai- $?>?? •!** 2,£«* A 
«,?a^ 2/oi :2i£iaxap i^iao A,ojt* „ x a^ ? -woai 
29hi . ocrAi- "ssio :;lioo Urai Uao\. Anxo .lie 
: — xjoo . ocrnaa „i<ouo .crA jc;.o lli'sao iaA^b 
.SSaM jAi^, <^2 £xia op o)9«3 <^-3ero .yJtoixIo 


55 .^aalbo iaji? 23X23 2;3iaSoJS A 

07 3*2 wo 43o\ aid oid&x iao ..uobi. :Aso :2a2 
oor :2^aao .vox. . i»? opxa :s»*o -cr &i.o:> A*. 
oiaii.o -^Ai,3 Ai. ^oo :?Ax3el9 2. aiooi. u ero£fi«3 
.oiis*3 Aao en xoio .Ado jiatuo*. :2joqxo irjsAasi 
-.Aid 2uoAo~3 foVrvS o**.? ^ :v^ass o&a Alo 
:. ocrXao— -jb>2© .?iio\. isoA * aicn &lo oaia^l 
6*a -a*o:o : 2>«>X o» lis© .ciAa &*3aaA xcA^o 

-*. .. ... 

A.33230 2i?2»3 23>2? 23xAo.\ 

: ;xi Jaai Js*33 IjjX'Ao : JoSu jo.s ^ois coo 
^so^ *S> Aoxo -23*23 &>•? J&ojcA t »k 3axS.No 

.so* ^sois. 2*Ajs> JistAoXo :I*a'ii. >v>3 3 Js^iA ?*??\ 
:Ap323 ,-,3 2a\ap :3oxiAo A*33,& &~& ^ois ^ee 
Jua? Jier .cA loo; ^:( ^'-t-A ? ) 2*» r i3 ^=> : ? Uwboa 

aoJs 013*2 tS2o .3ii -croX.13 :juu Jya xiio ^\ 
:A*33& »32m „x» 2»?o\ Ai. 3io -2^*x4 aSaajfO? 
^i*aao3 o>ii2 oausi -2**.3 2i-3« op ^«|i3 -aa 
2*2 2a-2 ^©3 : r 3oo2e ^43 ait ops 2aa*A *~Afl ai, 
r 3»2o jsAao .\oA o\s. o V ,-cnA 2a ?»^\,^^ I&or ^Ai» 


A .'»<*\x ~->lx> „iso 54 .2oer Zaoi 2*i\a3 Ixa.sao? ocr 2a2aa . ool:> 0^La 
: ^6<r ?*?ft\i -3-3? ;.s.ojq:o Ju-^-v .Vyit i_ao 
■]i3o^ u o^ieJs4 -oioaoifl? >°^ >^? ^p3*?«3 

Aaox a_ao .*-**?*• &?9\> ^A cn -^ ^=M=>? -^-V 
^ \ y : -croa>iJ3 iCL^i ft*23*&» : ^jo\.3 cris^o 
oi.5 -oo .er£o„i3 xo— ^30 :tr.\co*iao cr>.<wi 
• Ji\i dtoA too- zufiao : -i^o „iao loer ^f33) 

w 330 j*?«\ iii- (->«T <^N" *°^*? V^* ^*^ ***? 

.o^M „iao :2ep2 iA ->-S ! .to- :;\\»^ *»*o -3^r> 
6>&*2 A*? iX~s -U*. 2o&2=t cri3\. :U2 2jii:j ^: 
ocr : 2*2 ^souopo icr^ia otaa .'m.two .;^cu*\oia 

;.SO^\, ^O JM-SaS -AfllO :«20X ^39 JS-^A 2*30 2jSi~33 
-iso :2j2 *?<*» lira OJ-3 *ocr x^i ejis lajta 
a*- i«..>^ ixLiso .2ii &M> *Scr opaxao i2aSap 
:caA i»:o 23^3) 2*3* .21; qikebs oj_33 2^o*3Vcn 
2ae3 crji Jicr J?ia^,? : **^33 <^2 :<!» ^i» -^sotao 
:2uo\ cnJS i»: .2jo;» :2ia*3 2a\ai. ^3> 2w 2*2 
*»^3 2,3*330 ^ivM* <^ ^4^33 row ,33-«r.\? o?»2 
^3i»oi» :i»:o ^3 s» : a3a\. 3?fl i\joo 2a\*> 63 .,otb2bo ^a-^i b 2aauoN .a .a. . ol\Ae 
. ' . o*b2bo -~x.-ib :wAo.s 
ys> li\ **?*oj z "?\ J*?°\? tt? orfcoao ^>* ^P 

"djso .loo) *a^» jisobfcJaob 2iao>3© :2ow ..crox.2 
haojJKJL Uoiso Jk»6au sjtt <ao? -or :li*ao* «woi^ 

,^a»a <*.s\ao ^ «3a*o &*lf? 
:IiaAo^a «aio :*op©2 ^e *b}ae -iso tfao\, Jiii o 
o3o\. w^ks bio ^aoo .Jj.?» ^^ '* ii0 ? * ao -? x 

:l4'a.bo )&£• op Jiao ;w4&Jd m.No ej."ia*AV »*»£• 
. oo A -is ^sois. ^o .2li^o« .^o j.3\» op ^auflio 
Swvr&ft] ^» ojsoi. ;.>2? Zj^xb joo»*Oi; as. ocr :2a>i 
2*a~i -ai. :^cro»fso^is 2?2o J>.aa^A»o ooo ^A . ^ o 
trbaa iftrftAiV* Jooi ojSMb o'er . ooiuc >Ao 4f^» 
&*?&> .ooiS Uaa\ ^i» aa° . oab-C^ 2oer 
v.3 &Vtf -2o<r iijo? iisobjl xa 22 ^ pS i*A>- -UAx uSjiO -Sit UO 52 &a*&i. ;.\ mv>\Tn\ ©& jii pis :^.^\ 2 3 A x^V 

-iaiam oj.^*2a -£*»?3 .i S. ' iu JKapa 

;:-Xfi) ; ?0It s^ .BTfr^ktp ™ iu 10 i, -er-v-iia ^> ia-.sis 

i?07 $gs* i*fci i*i .„ ; am ^,; j^ ^ j-,, ^ „■_,, 
J-V"~? ij^fe vmfri ft ouoi 03? .-.sijo 44a|, jya^ j^, ^j 

*»* ^ ™*> ^ ^jfc 1.^3 4 o* Jl .«ii^ »£* ,»» J6ojAm ? 
Jfe&» -o-oia ^ ^ ; 0o? aD .. s^, ^^ wXoi? £x 4j^ ^o 

'^•^ •'■**' * -™A -V.«W ,?di ? # £J |£q£j, !?0 „ Ji 

; ? <r i3.s ;?OT ^ «^i **9vM ^> ;?«? ;*r *=<> i^? ;?o- & 

=^vao ,\s ? i, «^ M liLijoo 3b Aj; $ij ;io;p .^i lia^ .n^i jisxi.? ■atea» 61 .«bi *a*eo :}&» ii=: 4 ;4e*si 4^° •«**?,>«* -o^^o &f^*> ^a^^M 

a-^3 iisoacri t Sj opa : -ocr ^©cr ^si „iso 3-jd 

\>3 d£ttJsjo :-crio^ ;.\ii- l~Aa w >2 Us? iio 
^.aaw <7ia luaixae© I**xb aoo : ojS JJ>»? p.aap 

}*©> ;-ft\v. ^» ;...Vt «>i ^ 8 &?i*» »«°k*?? 

■also .i-2 -/i*3 axai-Xsii Jnt-vivu . 30J ?v>Sfi 

.xaxaA> ^u< >.*.>V .1= "A»3.v A?° to-^ A?? •■»» #(f#Wf*ft 

(.0 .^jls .'.NoiilXaj J) I .Via Ci-Laa c?Ninfi> tiii? jijjiS^i 
r eAa Iwj&e „3<m i\«3? 1»NJ oAa erS»aii&M oo<r ,.\-inYi bo-sti (') 

«4 i^iBiao jiWiio ^(Aso i£i»? :?o~o iJi'jx adi -s AJ 
jj.Noio v dii Aioo .;*--V» „j& ooe^ „inoaai % *cj.'iiaw ♦**-•? &*r 
aio^'ii^ ^a? oo<r> X.:i.07« -oa-A ioo: anfl*) .&atO$S obo£ .ail 
.{AS}? Biyj^iia ^tjjs ^JOJi? jliA Ja.?J? ^.1 woewtoiaV. -x-ioo 
^3 #<? roa-vjo i-wisia Jiai J^A* -Ji Je<* £?> J-i* *4>S .»o 
&flL3 ^"iftila di v&-?»? iSaxila .VienA Jo«i7 3jA&>» -"S ^ad? jsai? 
•.,*o» ti.p] ^Iu« £»*o -?^?fi« Aitao fNaif. Jto jia ^i.'i«i.?o ^a^'i? 
.Job- J^i oXio ''-A Ijxaa^o i^j\" • r? 13 ?f*i "*M ♦?^ a °?*i ^»°?b 
iioo ,£* f-Ai j) ra ;ow jaii? s^craoa Jooj m^ii>.J rP"^ tAoiaNa 
l-ioakoiai^ao Jo« or^a^o ^w onijitt t&^s Jsua oAa ja^n A*& J?* 
jiaai? f^S— "f-V -iauxj iooj «^?=io ;•«■ iaaixe? ■ VAVS o .o-Sooaa . • ?» i \*I «iiao wSkio 60 


-oro^'i \i ^a» ^i o 5 ^^ .cjS ;oo- fc.2 ? ji^Soa 

jse? 2i$* :2>\ta^ ^j o£ baj'i v^ j^ c ? ^j 
* ocr\^ *ad bbi : ^ ^a j^j j^j ^ ^ .^ 

e^ii ^ OS -mi* :i4 e jtf j^J, .**•$£, 

&©S aa* i,bi>x ^J 42^ jj^J ^ ^ o 

: »*&? J*«ofci \i© : iiaaob oi^p i^o .&>& 

^A*b Jaao .«*ji»£ ^o,5*i ? ^AtNo J^S oo>a 
mtoi -no . fJ ^oisi ? lioid^ wi&ai $$ ^ .\*Ai piflb ,opoi „V»"W WM <-°to%, ^oj^Soi' JB^oo (■) 

(.A, v- ,_ ? : ? ;.s< ll a\ i0 ,») .1^} 94 e,iac. ? j^ bJ^ j^ 49 .«•>? -i»o :^A» ii=: -J ^V- i js^S ^bi^ ot*!s*2o on 2aaJik, 2** £*b ojao 
&ao .^» 3iD Awl ;;.Sti* &$ ai :«o7aaoa*i ^>o 
.*bi? 0^6 s ai *» SVrA *«-*>j| ;«^»*» 2 °»« :.X> 
3 ^3303 ->i? *£o-Si^ ;?w ^»i ^^ ^*? 
2'saJ^ a£a :*a^ ^*? oobi tf aor». : i-cdxis ot~ JJ 
)*.««* f a O*oi ? ;.>\y\ o?&*«i ^J :£j£ }$9m *>A? 
i»^o «?; £&• .©i*o^ 2*4? oop seiin.:? &-o3*6s 
. ^\v. ^.sax :2ai» b>2. S-iiLbtt lisA : S VA 
ftii wa-to^is? *A-,a*o 1^~* **** .?=^ J**^ * 1 ? 
2*2 abaca *:s*al£ a!sp? '--^ «?>*&? A VPl9 ■*■•**? 
^ a£i**o fcJ^ft a*^ «Jko^ .-b-boSi. fa a^ $*& 
.l,it£ix £ ^ooj* :^ou^.J :-?^ °£ ^P 2 . .2*?*tti 
c£ a»I ^.a*oi .^ojsm ^ J°°J*? -***? ^lA* 
Suffft?^ J-aoojA Ai? :ojs A^a»w liaw '- 2a\» 
v.V^ jw^ jSaSl :. oil Joa-Io ]X*f ibila **ooi 2aa 
:2a*; ojiS 3«a ^W akao .t-aobcfaa 2Xo b \a p ^0 
loot ©&»*? .**oio?J» v 00 ^ o 30 ^*^ 2 . *i«Xtf ei±*~*o 
ilka^ais 1*2 <4 &* *** & B *^*° ^| 
a^ Jilo .^al b£ 2bti*»? :?VW? #fr £°? : *-°-*»* 
^s cr»S-io :oaa> as a^W looi OTaaxa «wo>?> ^fl 

• i~Al ^3^» *.3S0 48 

.fa} ;U&> °&m»o :2a\» ai^iS 2*^2. fc^o 

£,?© .;«£;? oj^a jow fefc^ye 2o> o^ :??0J ,- ? 

v «*jl sitfo :j»Ai JJ^ ;ju fsaj^j ^, ^ I 
2ifloo .o.N-io .oio^io : w o:oa^t«2 *&, v*^^? 
<£ <Wi .«^laa> fej 2>j> oj^^ K s£ ? og^ii 
lisAa cjfcosiis 2JUp 5 o :la\sp ? gf£*J ^ 2al ■ ' 
j^fea xi aa <o N §ai .0,4*2, £ N «*«^> v ai» I 
^o*2, J*-.? £» 1 w*o\> 3^3 o^a^ ojfcoojSi? 
.dOX.23 ^i ^03054? &&£ v -***? <v^> *££ ! 
2w» 0flo s iia 0^0 2U*aA <^ai ra^'iSo 
:2io»«> eor -fc4N *•*•$•$ ^j 2ocjo ?^M : 
2»a* *epo23 2*33a -oucisi,: 2*3>oi, 9 21*333 fe j 

.2iseo& 
*rA* •&#*$ ,?? : % aao3 ojdSom sis ^,0 

&a& ^ s^o :2o£i ? jioifc k>33,i =?1 ^.^ 

2*>o2a* JowAiS*3 i-bi*^ 2aoa ? eo) . ^^ 

.*%» «OT3o£ 3*330*. ^ 3^ lio2i\ 0,33,5 :2 jj^ 
23fi*»3 ,3- 23^3 ajfefef 23* : .bi ^ ;^ ^ 
fcW^ *J? *» 4$$»£fc 3*3*3 3? -3i .2iso\ Jog, 
^0*3 VySx 2*23 :i^,iS .0,03.302 -^sp ,oro^ 1 


47 .Jzi iwe :ji»\» iSp? -l 
cr.So^ 2*2o <fe? :'?£&** $*$* °^ *#° •'Wj 
:ikoT mlpkp i*k °A ^'S* ^o^»2 c£ ,^H<> 
^'.ywY !*£* 2*©^ -i-oxA :iWl a$ 2»ao2 S^?2 
looo :kii *aa» *&^ l-? io -^ **>* ^"^ 

£# Jiwo :-S *-2 l&tti. tforioa .&aa? c£&oA 
■ ^Kv ^s» 4lo -lala 2*o£ 2jp2k? tJ[& 1*1*>? 

^jto .** v«**4? r#* : l£ *4® *W *?#"'* 
,A 2io£? : A ** : &&«*t 4» ^^ "■*** *?« 
iaS^.2 o4.2o .2^*3 *P ;ooftO :^?4 J**»° : ^° 
^o-axjo : 2^ ymMa Mpfa§*$ : ?4*3 ^ °^° 
}U£j &&fc4o 4jiW 2»Sp *? *? *-? J^ 300 ^ 
cifco* lo\** ? ./i^ 2in4 2«* *4«» t «*«•&!! 
, V7 V cTj^aauo JlcAfe? cjS jfrft«*g £^° -^.V 2 

}? ; V« eifcoi »x £ 2ic^V* ■'"^ **" J ?^ 
:2*ao7 2»L gp o£ ciisa .0$ ^ tf? J»^ -*** 

<u».©)o -*o;*- £? ^*i> ^«ow«\? «**^ 4* 
.cuW«A 2i^a -*5?i? ^i? 2fr£* itf* «? £?, --a 
:2iaxS ftAi-*>2? ski £>o : -JsaWJ siw *» W 
^io :2«2i ^23? M £Afc V* »* t&& **,^ 
looj* ^iao .£»*• ^2? ^-& &io '.£ ±k* $f 
.op vSKxi £ 2=pA?*° : <fcf» L .;~As ubjao -aao 46 .2o&2 M T.'n\ (» a*. 2a~ttb t*2 :ooo) ^.x.- Js*;b-bso 

ouAob J.OT **? iisivii .b\iSa? I Lsm ^ooiil? 0-JJ30. 
.6too? 2ooi 2,33 2'iox.isix ^iib : . oAiioia ejA*» 
:sx»3 3Ja JS.i- -pip as : oi4s*3? &3*> \i» .\.i- 
P--3-2 Jj&biJo :ov*"io3 ^i. £?-bao .2x*ib x*. 2ax\~ 
aois cAocloSo .^omxS? ^2 ;Axb>opo »oo v > arA 
:Ub»iv3 A^i^sb x- 2b>i 3 -&•*? Ui-2 2sa^ aia 
i\jub?i ^? JA07 .;.\.\ii -or x* K crx.: \Jfax>o 
. aao" . o<r\a oscncjl? ^.2 wdoiS? ocr 0l(Sa»? 
«iOu cm^,. ootr ob^ i^Boi^o ^Jfto t » obbi-^.23 
V\T -^^ **>,?> * <"* tVso-06 :J*m fo & oipa t,03 

^crj LQobASb 4*2 :^QlU-3 Uv 3 Jj>i?JB»,t ^.N>3J3? 

,. J^, . t 1 t m j 1 * * i !■■■ 

^*? so An oS .liid? N oop 000; r b.ELa o 2xb£ o \. 
;^i3Jta s«-.i£l 2a\ao x.^ £2o iSl :U\,oB a*^,? 
. iJal'cSA- &ii£s ^0 *i9>^«? i*> <^2 2*sbsb jikcc&bo? 
;^. wbA :2£)obii? 2i*i o£> lop; aba oV jiqiab 
o-aao ilai *,c\ J»i> 2~-s*> ^oobiJ? oi^ouola 
- ;,Tti i-vcrbaa cOi locr X.I jicjJO .^i» -cnbo2a 
.Aavio .' 2ii a£l jja : crS ipcr .iX-i OJU»2aa iLi 
erJa J.Vao : iJ^aapaJso l\l~ J06] aaxa ^ttobA \x tixiAx Sxrtxy •a^jti* 

000*33^. looi jfcWp? ^ia 2a*i*»a» <*? »M *» 

^401 : fT''-'«- ftya? 1^»9 •*-«** •v'fso? "tyo*ss£aM 

oS .^oaS? o-^oiiaiso? J*** o?S Jocr jia> ^3W 
:&3auo Js^o-3 2**> »o<Aao &2 : l>i?0J* ^ 
v ,-f?i ^.o :«O01 ^sit> *$* ^aSo .2*,a*is?»? 
.;ocr aaxgao * ooA a*^a JaA*.? 2aauB» \Lo .oocr 
.ft«0| r f. ^fik 2.^? ^2 £j .J&pa oS ? <** 
:^oj*OU<? 2l»x ,aa : ©b> ^»2 oi^oS ^sp i*4s« 

2 ? <7T 'M SLo .OOOJ y*3J3>l .OOji-O^S 1^030 


v *fc .&4 (') 


.}m\x joo^ail *aao 44 2i- lis <^io .^oicr JiS*2 oocr ^fi^p •-i?,?-^ 
;-so«oi^3is , oct.ncuo: \i. Ipdpo .0001 ^"^V l,?>-^i 
Iii\3? Vr?,? 30 *^ 3 locr £s uOp : ooer ^.m^w 
U Jifla* , ocri^caia ^aca? i£2 £: :\ocr {sjixistow 
Jut \ao . r o«ao iub&Jsi . ocrNoaAa? .v.v\.Vo 
lk+£ Ciisqa-:) la&l ^oftA vJ..iio cr\s 2ikx jicp 

.ooo- v >i L e » jaV^m ;.\o3xi ^o :;*oa»:>js:> 

>v,#n^: , ocrii^oN? ;^o^je> ^S3 jiaJ .2 ?< * gS^-j 

♦ ba2 aQft>3 lAia ^liu^aoo :£a^ i-?oova 2*Ma». 

ipffaai ^Ai, ;ocr jbs £s \\-yo ..aver JiV A 

.. aicj J1X2 oif A *?9*»> "-* oey*i? 2**ewoi:> 

cpo4»& . oofoi Ixbsuo jlbio ai, : jZiiSo librae 

2A3k30^isao -oo^aS u ua ?.'..\sri M Js eiis^jcis x v\t 
■ ,i . ^ ^ ,5. . , , , ,. , „ 

.^boio **2 .12,303. lu&iSc> .^omL «\as 43 ? r '\* Joo^ofi -iso axajh. ^Aor js** : laeowso padtA aaxa *aj ^&x 

^Ao? ^ (So^aXl,) ^?«>S ■«»* **«• r^^ 
*pi woia StsOaUp cjisoaAspa i'ioiki&Ax xiao J^i 

;ji>rjnm<*.J.^ fcvrsr ctj oia£o jotAoiio :jed«AoS p >£3 

'i " * • p' ■ 

jm ooer ^Siaob Jsaoa IiA.2 -aX oiL ^J**?^? 

o«r ?.vniA aio sooel ^*at»Jsxso . oop Isaon *Al~o 

liaaosVa &>2 Jul As -Ivaaoa .1:sctujo:so iJsa- -oi 
Jala AaA loer ^AnUO :ioff qucsl . ocuap waJvIa 
jV'A^ 2IaA«s»o .;edi oaaxsp oA . oouao? i-ia 
sMiog ,ooo? ^oor 2*3*? 2aV?* J"**?.? ^^^A 
;^oiXi*cr wA'.ittwSa :^3pM^ A 20 ? ^,?r9 **? »-?°P 
yO*x£o AAa ;4aaaa*op j»/,\..So icjadasa locr •&£»*< 
cj*Am fc2 *5B^(> *<*&& Ai^i- **V. £ .ojVsaeia 
r^floaii? crbxuxi-y ocr lAAsb a*\ 2aaoi*N» .2a 'Asp a 
jaaaa v cAdaa 2*s»as» *e£? 2iap : 2fa2a 2i**3 ■ £mAx JOC&OS „aao 42 -enoli. -ocrb }fca»a^a a\a, £9 j©o^o£i Ax ion 
Jis« aAaSo .crai jagaflM ;. < JLft>ab \ji3 : fo, jff ^ 
42 (Voiw) ia ? : ^^ *^ax? e^koa iftaa 
-crcAnio : , q>sqx \^i»X2 673? u o; SOO9A j&cAai^ 
■ 33 . aiJtxx ^aa\.? ojspi -zii. ow? \\.,o .^Uk) a»i 
^^30 i iisxiso &lLa ilaaia ;;Ajo &a^X 20070 

.Js\2a ^owax *>» *ooi 33we>? j».j ;» 2ai=L2a oi'sajtio 
-ojo»fis»2 : jf aisaa \\,ia : uCDc\tiado3 a^haJOa o^ 

.^Ax ^o^oil iiaoS^s oiaS^^i epai ThaMKj 2ia« 
.fl^^oj i«Soj^ Js*a 073 0001 ^ajg>s ocj &s ioo-o 
030*30 . o<r-b>S .oil c\±l : J&»Aa iLi Joey aao 

.^a :icLi= ;^iS3 .oil 

>cj<AoA I*3o\.a 9\o«baA3 £bt A*a(5j «isj» 

w aoi- :a*ad ..oaZia crisooAaoa ISo^fcSfc Jsisi 
.?oou3 J-aocu £» 53^ft^? ]£!»*, &£ 2$L.o i\ 

<AioNJ jsd^oJ »iio jsoil^ „ii ? ^jJ! &?£? fc**4>> r» ('.) 
y^oaa £ J*Jj •. ^i,w4» ;ix*.o -iBi »oiBN»Jf p^. £>ala ej3 N ooj.>'js 


41 -UA* jao^a^ -aao I jo<Ao£i .^0*2, ^a* JsAa -£«A? ^0 fe2 J>of4* 
:-afcx2o ^a2* *»H Uoaa J0&> &»? aio ^ ^ 
£ix iiuao .fliio .j^4»tj>3 J^ojbaaa $&*& *?*> 
joos\3 liso^ r s aa .^.is? 2*ba>lao J^itojb aft* 
42 a»ax s oMi ass^Ssa J~* sJ?°i ^?*i *n«^ fP 
jeac^afi? Cdfe**^ 2»aa, 2}'$J& tfaa*Vfc!» «?*fl 
^i jacSah ha'bJol a?o .Jseoar'aS ^1*4 ^i*>? 
aaAiss aisa .2»oei:& Xi*» qo?ai> *,0>^»? oj^J** 
oad ^uo jSa ji&2 luooiaa op £2o :l4^V» $fV» 
..aa^a JiSjMo itoti? 0tyt) £> 42o &!*»> W^a.ftu3S 
-oio^afl ^?2,o :2aa£ooi aaaa*^ ^ *»>* 
UDoSoi o?aai-? B »A **»£«> ^ ^,9* JJ»oS«^? 

^m^; axaa v oal» ^a*cj -?»\»» Jf*** °&aS 

.jac&ahS -croiucaio loo] SjOSo :2a? 2&,oa low 
oocr -auba aotta fcfc* &2 -£3 ^ocj^a? ^P 
^oaiyae ^o-Aflaa o*iio oooi *cjott3* :«oiosoaij 

*aao£ 2*2^ ^M> ■&* - 2 ^? ^^ ^24? 
: joolJS^ fc& *isa : v ii fc& 2o> J*iao> 

| 2i2© ":-V« $***? *M ^ *** :2 '^ m3 W 8 ^ 
4>^ ia<* a* .2aa*a ^o.oaa ^L 2*2 2*i*a? ■ 7«Al JQ(Ae6 ^3*0 40 :lXa-eb J-3O0J* w 0!O^i :tAx:>o2a:> &?*& ^?°*? 
v^r 3 ? **V„ °° cr r*^" 3 ■* cr <Ai. ecusi ^ilSo'; cobo 
2b?ti ^S oo( . oo-A ;pcy, ^^\\,Ha d>.y iaa 
^criwsao 3»o .^ooiisoaupp 3^cao (Viper) ;i\.rav> 

^ajprftSo :cr ^Vr ^V^ JOOJCaoA -<r\^fivi\ 0007 

liff? r ? op; cnxru. .cjxdi ^X- sdi. 2-033 j£bo 
r ? Aid .^lx ^iSais ^ixaa? 2xjq»2 iyaa JmrVA 
ii ft a*^, Ixiao ,9dO .joq\joctj3 JOQU3i3 2 4***? ska 
«ff?o&i* ?X>.X2 iio .J»<&oi& OUOU3 2j„ 2*300^3 
JbaSas A>3*o •)nffjc*ffiNV v no £.300*. Jio 2i2333a J &m 
2adH *J #1, ^0^3* £> *s4*# £ »)ftfl»<% 
33 ixatj .S<A »o-o33X 2a«M .erisaS 33JSX&3 3Xa£& 
:oji 2afl ffliyax aaa op? : jQoiilyai; opoi. Js*2 
kfl2o 2\ad i-sco -J-^Aab jo-joo'iS J^i? IxxAo 
aav ^3 oct: .ff^oA ^so ouii jaoaa^jaslo (, '2jaoA 
i^Lo cjxlli £&». ajcafl . o32j. -33-0 :~oia .also 
&3 OjS il io .*CJ*3X© . oil* ^0 Aio^lo :ff}l5&a* 

jia 1L\qo : ^kx ^Jsiis H°* s ^tM° : J^oor'aa 

.233X3 2jNOub*ffll 


39 .LmAx tfiO^OS -3^0 ;'.>P «ii^a ;»oaf:A ^aai-o .2*&fe» „tr6ia±. . otr\*3 
.I*p!>*» loapV .ocrj^ 4^p<» :?>ia Jsao ifih* 

lii^© .oocr ©iAa ^poj.'iaNSa *ooilVoxao = Jpw 

W- jp ap :2a."iS :,p^>S? J*^ *P* .V** Jpjai 
liijto ftpjoja? jlxpa*. :;poi saucwo ^»*« £? +*r 
^o^a ^o.^<^b £p>- '^?> 2il»pp ^p^io 

ft£» pi :fcqw ^ g i» oj^ . p» 2~JM> <**>p=^ 
^oA^e :loo? *«2 JB>oa*V»2 &» :*oe] 2aw» aja-Ja 
oi»2 Jtoaa £>? llaiaaS : 2oci ,?a^ oisjs &»b,J3 

.loo- -ajal .^iA\ -=>. oow -So '.«i«n J»^V, W» (») 


.'t~, \x JbcooD „aso 38 oboi „ bo>.\,2o :oj^ £acu.jb 2o£ia kipaa ^.oau^, 
-pi ^M3 open tt i w £ :laas»i,a &a« Ai, 2a*>oaa 
. bor^pjjA&sap '^i ^i- Jo&A eeoi ^uoo Jlacr 
*» a-ia *bojsaio ;fo\y o jlki tflio ..0107 -iami? 
oocr ^ifl.^0 B&oA^ftlp lisa^a eoei ^jtaa aA ^» 
^blia -a oxoaiJ :^?oa ? i^pa ^be£ ail ^g»p 
42 . oi joo .. oa: js^ tfla fa i^S ^io^o 
AaooS .oi-M ? , ©o£ k£ iaws <£> a.2 .bio? 
opA^o .^.boA oqoj* 2>pS*>caa jLsoi :jiapaa i-ps 
^aoA> ^p aa :?«*»? eui&o. ^M b&ao Jxai 
-^ao ouSptbaa ^-lS 2*>ai-b :Je> «ai 7»\,ftASo 
A^- 2<~» 2 £*»ty ^.oa^i £8 xi xAaab .Job, 
^oj**^ j&btoSia aa :2po] iSa* jipi&aaa 
Jiaoj ^,2a Use ?o ,*flsut ft «^^ ?V ^? : \^*? 
Jqtr ,*aa>>sp 0010 .Jkoafcia 2aa±a £j ;pb> iioo 
. aso ^i .boja ♦iaJSl 2$ a lajsia ^'x.iS »iawo 

2jl?2, l\a :2*L*»> cv\iou© l\»:o .ofiLabaA Jab**, 
£? ^ia : «ai>as 2ia*i lSj .&aapi &a»2Js:i \x 
.. oxa4\i^ oAaaa jiksoT.'pi*^ .o-o^ *b©£ aas2aa 
*^*W : 4*?*> *aa2 Jxai bjaaa ;o3o\, Yao- 2ioja 

(.A .i. ..tboais) ..ai; oisio !ji»l .on.ii, o»<S (') 

.U.S.1 joo^&a u aao 37 

;ocr J»a J^osiNi v oo&aao rlaasii . ocA^S 2ai&x 
^■J.»w. 2^,3 £^ap o^w> <^>=> isaaaJ^o .«iai? o& 
^oa ii :a^\is {J*2»,?*> OfaJUsJ ^,?^ •^* 1 
i^<J, ^ '.few tf? o*m :2a»£& **» ^Vo'ia 
J^a-i i^y? aa •I'-fory™? 6* j&oaoa 2©w ai*> 
>a ? t £a -.^arinA oaspaisi^a i*,?o«>4 *°* J*** 50 
. o3JU4 ja© ■*»»>■? 2iiiaa33 ^oaa**-*? *«°£ 
^weaaHaA *o3a 2«a«u v s\A £ aa :?£»» ^M 
^a^ ? 2aaa, ^ ^eisii Ja\32a ^V?p .^(tt? 
.^a» a*ar.a 2i©iaa*Grr ^9 $2, s v oMi»tJ 
^ ? ad? i-oi ,3a jooSoA &o\ locr iys> r Scr 
-oioa-Jaa ^aMS^o l\^a ciJNoiaaapa 2om aaiaa 

2»a©V« ;yfo» *» r*» £? ***» -Aw° -*° w *>" 
2*oja 2*3-2> aa Wak 2aa*a ;*>«*»*?? 1* **& 
ikoixx.uk *,o?aiu aaaaisa <^-4? &m J*&* 
\v»v. JS? X V? .*J»? ojaw© «a^? &?©»*»? 
2-itoaaai aAo ^o.i^ftiojaa^oflioia 2Laa* Jowaad 
:2^a oati ;»fc\fl> *fcoaa ?f»£ :<*>*^9-^ W** 
£2? 2a-2 :2ocn *a\» 2^Ax **oa 5^9°£ V^ 
iajaa ^*i aao .a*3fc ejaaa iaa^ *oa v^M y 
cuiS^i J»a*2?« * !»»£•? ^^ W,a-Ja i»a*»? U?» 
7"\« oVa* aa© ...©©£ Mfl«3 2©ja'2 fc©a J*?V ^ 


.►~As jcacAofi w : ,i» 36 L ^.o*. <* :^iL: ;oer ^^flbo JftvoSg? :©<* tfaAS coo 

:Jow ^ii N $£ ^e Jsa-'S 4?*&9 -Jooj «$* Jt6£ 
■J06] r 3o: ;.'..T»3a ;^ooai*cfao 
A*-**?? :^Vo £S"ea iwJ <»£ -q ^ ^a ^ ' 
3Jvoso : ;ooj enaio ejJsoi*a& : ffgoK ^ ^ 

«*$**« Jsoc ^ ? J^J ui^p ^ojgj^J^ ^] ? 
^x» Aoju v $j£ .ii ^ j a^ .j£^ isauao 

iai t» loot 2a~» si : %oo\ ^vom ^oo^au^p 
•tfoj -c-eA^o :ii*xi &2» a.001? ; >i,a* U. 

£ &ttH*a ft* tfoA -o?4V.> &?* oaf 35 £»ix jedo^o^ -*» 

^p Ai> *j • *&•« *-♦ ■* « W 
HHTm 2<w» M. Iftjfc ^ ft 5 *^ *^ 

jiife 1L 3 02 w <»2, **&» *** *&* <* ol ? :J ^ 
*& 2ioj?o J-??.* * o^ fef tfttj i*4 __ ( 

??s i? ;iV»" ^V ^ -**^*W ^M 

^ *> «h« *fi w ••£ ^ ***■ ^t 2? 

:*o, ±*# 4* *• *A ** M ^ »*f* 
(**.) sfA <£ W> *«*£** *** ^ ** 

^.$ fed**? *,*£* **^ *^ ? : *' L* . j>] pa .«& .*talciAa_3 ***{ .. Sm *A5Lo : ii^ cj?^xsas.So : j&k ojS^ojao : or? 

45L? ;.\oi.i.vA m^i oj»a> ^i3« 7^ (jwos*) 

&& ;. n .\. n a .00*33^30 .;ocr sSakj! ^osaia 2l ? ao 
;ooj cuii»o :2e£i ? oikj^a ;,ot3o #om .;eoi 
2o0] i^*o .I ? ous> JD ni^ . ^ s ej^tta "oo- JSXokso 
^k v©«*»? (?*££») ^2 ^j Stfori&A^fi) 2i2* 

&*# »a 2qc» 2|(-fcap %6$x ^ *»?*>© ■ J^tt fcd^ 

cRxaoa ^\sp© .2xa» ? o^ea&ais £j Joe, u0 j©L2 s*\ 

Jaia Ai- ;it\» i^oijo\x» :2asji;Siea ^.i 2a*i!v 
roraaoaa Jooi „o?o4* I a£ Xxo 2aa tfaS^^i :la*a>> 

ioa)\iaL aa -ocr r oo- lfca*„ Js.aacA ojiapa ^Acr — = ]><nr k-A i> 33 .3^ . oiJOi ;.\ol-»s :^ia^ J^* *? w^*?? & **.?? :, A •£• 
wUl aka *a 2^2, .liowa? W ^4 *» ^«V°^ 
ji-o *»aSo .4Va 2»A 2i2,?<nWae :2 * 2 <*«?»* 

aa X$g> $*2 c£ oaoi- g? 23od* ■«*»**** I^P 
-.jooia&w Jooi J?adb :2s.?ija ejxSi W&/a aao 

ejbSJBO -ojVr I- ?^fc?? 2aeaoa £^9- -a~» .9U~a>2o 
epaoo "' : '\r» frftV J**?*? :;^xoji 2&2aa 2laoia 

.cjS*a laoqja ^jo 
la&ca -.^©Was «aao Jiao^a o-A^oa A»*otI 2ia«o 

^ l^o^ U o.lc^ y-Ar *o44> V"^ " )*-** * * U * | Vi.cnTJ3j }■ » *v n 
="^ -i5ia * o^sws 32 *4>ao -440*0 2io ^ao v 6o& -fciwci.o .2^2 fcoS 
i'^1 ,6*± lia*. jS :*aa& iap'2 .^ j£& .iojS 
2koiso,cp oiaiaj r? ^oiui .Joojj N i»s c^g, 

.. o&f»>*. j£o : v o«s\a033 23«r 
.o^oxS -croj^io : v 'i?Jk, jiaai o^ ***? 

kO30»* iocr \a j toj iiio : w iao2o oocr ^ico .V^rayo 
^3*07 ?2aor 4^i»3 ,3201 &U3 2uoo Vjc&is wacii- 
2aso : v cu2 Ji^io ors»2 ^uai ft»2iui»a *,a*ax uii 
-woxaio » o&oxS -cr<AaoI ^.x^r .wA^iS xU ^oi2, 

i»i*aao lapocj'ao Ii03c£:> 2^ai"u'uo ^« ai 
ls-^,-3 ;.sa»»i ■S+sap jdii ai>o i^ix j&^o ^3X&i- 
CTaai.© : jitiaJto jaaiA^ 2afl sja :2c£& «idu 
^i? :w,3JJflo cfliojjo .Ispooi'ia «oia£OL 3acu&£ii 
• loci i&»3 o?«p ,to»5 TiisAa iiviia 
J^GJoga -en Ai. utt>*0^2 qau XCftO .«^ r?lAaT 
:<nib«sa^ 2iCB*a nn.\,e „caafj; uo ..Sam &ttfa 
:i»2o -traflariA 2qcn jbu3»o .. i*A w 3o2o «x. 
Wo — «a&tt»i 2iAor :2i2 Ja^s ^is .,<v >i y ilia 
iV? . ^yS fk iA Jici?»23 :Jk»? 2a£ Jxi eop 31 .32a >o Ckizax 2*i* pjss &? Ji» 0^>j jaoaa^ r .? 2iao\, 
1*2 :-tro^aa^is^ aipio „eroi & ~ > Ifcoaaa ,. aao &.o^ 
uoieueudio ^moaS^ ,?ao .-bbii-l? J» i!Sb & 

jAN? crja»ax3 >Vy y :oja aVbi 1^ J»2o .-ctojo.^ 
aoaa? ^jsoaiis ej&oaoa 07-i N*t-i*2o .2pcr «c7"ois*2 
?m«V*\ eop -.;*&*« o^a ^> w*\? :o)S . ao t& 2&2a 
cr& Mao . oasax .a^kisiLo -i*.??^ r? ^?^ °P?? 
aa? &S±, win Jiso : ojS asp2o fc2a aa. «cic&2 \a. 
J-Uosoa Iio- 2-\a»? :ici2 «**>*» IcnSl? 2i*=oj »» 
2i2=. :. oaaix^ ^aso o£ a»2o fisil 2o-ao 2a-a2 \> 
.\-uoi cao .xiauj© lii-tU? >o5o \aa lidioS .J&-W 
ivXia U: *3**- & aaa 2ia*i? iJa^o\ .oaS isabj*.o ;« -\ . oajfii ».o**\xis . o.\ii 32a : 2aA-> liu. «a*aaa*? *oa;s.««-b >^V? t? *** — i^ao*? Is ax 3^. 
!lx~ 3*3 .oivs»*. Jsi xSo :^b*.»a**.2 2i*a=, 2X n\ t>. t n-i 

■ a i» * x^ . ^ • <» x, ' ■ * * ■ ■■ *r« 

iiU £» ^cAAxis. &o », paaoi*.^ aaa> ..awl, ^*>a^? 


p :-oivis2 2a ai jooi\3 Aaix ^io- aao 


:&ba> oiora 5^0 is3\*? A\,y : a»2o 2qc! j b/Vip 
ls*o**3 *3? *ao**=. yio-o .^*A2L -xfii pLfi>2 2»soa r 3 
:a~»o .2*2 .a/aii <^lX.? 2aua ~<;»? Juasi : ?vAv\ .^; a . oijox 30 wOjoa* ^^sN -Jn.2 ^01 'ulss .^ aaoa ojii&cba aisutr 
^*joi .P'ioorii ,_n>oiso lioxAcr JB»oi«3oa\ia 
2l$2o :(?tfio^ai»o) life&Uo tf*3«Sj : r o£o£s 
**?*•*£* *"■*!• *•*»«*• v.aaaa ^a-tro .2Lj»oi ? o 

jo»\ U? lienor ^2 icrio .^ii k .o*MSt iK&> 

ojft^ii (V^Vi&o) ^^Nljcaa egoxb liiai ao.so 

ivoerb o^isii 1 \\m „. q vi m S ojS^nviS 2a>p - fr.. 
oooi oxafl*: 2i» ?ii ;i^«» 2aa^ 42o - f.\ ffi y, 
3*i ^»o**i^o2 *«3>2e .2p£& vouuib j£po» ^ 
■ >A\aoi^ ^o^ Ayn io :io*A . 0a&»2&? 2ia»VcT 
V*2 «3o :2ju^,jca'i3 2sooof:> c;^A <*»>? ^4* 
V"? voa-awp &i.soio 2£l&iaa fsittxo .^ia? ^'-'^A 
Lfoix^enr 


29 .2&2a . oxjqx :2xoso *3?&a ii'*~S ^ispplp Jdr vo-jcx- jAy fra 
Qiao .^axo33 2j\oiciA aa^&te : <^ax- ^attxii. .on\^ r iJss2o ^4-?o . M eroSj3aBo o*~~o oiJsaafio 
oaS : ^aaolo Isoi lAxia oxa .oo?Sa liaa ^*a*or pO!30 2a» lib-l . nao«<aSp : jiiia oxaax? enojSi 
oivio .erO oocr osxial? ocr fta3gS oi\..g>o ^Laijoso 
0333x0 aiaxerj laoo. ocnao .« oaaaxv? c-XcA vOOjSa 
. oao.<t>3 ^o-oxocais llAoo .Jtiia i^oiis (S3 a*js* 
^OToaaaa , oi<r ^0 iX^xd :2aooi ocna &303aaa9 oaris 
,?T i: ^V : r^° ■°,? J ? i -? i*a, 0*3^.1 2ao l^atoto 00- xt> 
-m*(Ui aao ..osws? loo- cr,:ou.3o :jdo1\sA coos 3 
:ioo:? la a C&** : *»*° *P ZaJ^^M w,ai laio 3*3*0 
i£i : xx»2 JiLiab 2j*X * 2© ?$as aa&a ocr oup 
0&3 ^aaa>»2 ^xon .,xi2sxS kii -xxap IcjSia 2xx 
AooivNlo .is^oo li'x- . QM.QJ ^oiosAao :&uaao 

.2jaauopo Ax jcdoAyA 
2*ao .23x»i ^90 2.30CJ* ^30 i;.\o oaaiaxico 
Ajcoo .;.\x-;2 cr^kxao laoocnia 2Xsx (i^2a . oaaax) 
acxtta crista &> 2;.\<t> lS2o :2aa 00133 2:ixla 2aaaao<s .2^1* . Q\toS 28 . : i3o\, joo .2i2 «$A iil^o :2ii aaio ? ^V 

Ji/ik :2Xtti 4*3 ^oaaui .Jo .2*2 2a***j £ g^j 
v oi»:«\* ? i^oitoia .ba^o .2*2 J&la 2*2 Jk£ 
5fc4 r^<?J»o :2*2 act fiai Jm^© .2*2 ai*, 
.2*2 a^sp 2xii £8 2fc£i ji>L2o ^3^o . ?«'■> 
2s»> :S i^x v 2© -r-aio :2*2 aid 2&2*a SVAo 
<* £oo .2*2 ^>so ;ii, = 2*2 2a£ ^2© .tfl 2om 
:&Ao .2*2 oojl 2*d> 2?<AAo : 2*2 -«AC. ^^ 
M &oo£i <£ 2*2 2oU» 2*ai©; 2oro .1*2 six Js^a ia 
2*2 *a£xi ? ui^ ai : J^ p^s \a*.? 2ia»2 :A* ? 
.^X» 2*2 jljjs ^,>^o :2ior jiia ojJka ;Bia foA 
^o»is r *i£»> 2?2x «o^ :«or©Sae *A* ai© 
&ai £o -oroittio .oricL^ r *w*a 2ao*a &»»a» 
•^ **» \s^;oLaisis,2o :*i33w.t-.^:o :i2j^JB> 2ao\, 
..©aaors erja ooc ^a*^ eor ;iia ojlao .Jaaa 2ao\ 
paa £? enfcoaoa 2flU.*>as ? (s-v» ? 2|^ » ^a ^ia** 
:Mp2o v a» &o^ £&g? 2*>a &aa Ia>> :^bcw*a- 
- 2» -J^? Jnasp aa>*? 2*<n iS'oiS aibiais £ *a*i 
5^a <*wa.(jr ? ^j .oojito : «ojo*Odxiyo fcsperik »a 
■) B „? : * J £ t*?A ^ow :^'2a Jsaiti-a i^ojslo ^A»*> y 
£© lio) £oV^4*o :«4©*2a. \\sn i^% &2 

^*2 rT*'' i>? •K**»^^ -WOS0SO7 ii'2 :\ffi yn 27 .2i2a »o**uf 


oS? . oAAaa& «tno*o^2 jli? :i»2o P&o 26ci ;ifcfj*» 
2^ uiio .001 J&V? ^ : t*?* , * ao : ^? J< ^^ 
©aSisxl? e-M* liaox? ^fti,?o l£^> ??»- 
l&ypa ^a-ala ^VlP :-««** 0001 ^fr^&Oi&^p 
2sa^ , o»,ff> ^a»or -P,,?* 33 °£ o^ 1 tf 3 *" ^° : °^ 

z^^ 1*2 Jaa* =w» a*^ J07 .oii^a * o^*2© : ^ 
jjjijo ,, v ivhrn^,"7 ^ofc.osofco :o&2 £? ..©obi*.© 
. 6iJ^a ^o-viio :o^i 2*2a ow 2c&2 *>& KJa*»>« 

-,»& 2a'aw ^ J : *.©»-*? Jsaoerja c&a *»» ^a-^o 
;ocr &»i #2a, ».<**» 42o .jibs* ^^o •>»?* 

232a ^oitox -OJ.V- aao .&»a 2a~ fa?,,? 3 ****> 
\fi» ^» fe*j }£* typ* £ "•#* *&* : °£ ^° 
aaoio V«l ^M £ &l* :$»©?*oia oia 2ao*3 e£ 
2a^la «jfc>^^* ^S^aio 2 ^«*?« s*.oaftf» erjS 
«S Jia-ii :2&*Bf ^» cptAi Jioi&ia -Ml £? Js'a-i 
djnzoao .^,? 2^? e$J* Jfel J*?.® *M &» ***r 
.2*2 JsiliaS? :2i»i3 <fc2 fca\^2o *,As "*$ ^7*? 
SA, 2*2 A.»3 .2*2 aiLo Jkaafr 2i£\c> ;4aM» ■ &2a yatoax 26 .&» oor jaa sox &*b q^ .jnaa £$^1 ?/. ;r o 
ji?o .ojoai ^jb ft^io :oja Jeer Jl*^o> &4 2axo 
.&ii? &<va ^b^aus aii, £$ .j^ 2*i„2 2*&ai 
.ow^oao aJkx ;.sli» sJLtoftaja 2x*2 :*^»» »»2o 
arxxcro sjfcwa ^i ^a&w ^oXii ^i &~<As .oLb 

$*> &*& ^«J*? i**>?? 2i^p K ba\2fc ^» jaiib 

ooo) ^ttxiaob : oja^a O o«| ^S 9 'j 2i»a oj^aa : 2ooi 
^oojaai ^jii ? ji^a, ^ e ^ ^ . uP ,o^i 
.. axaiS oj^ai ^La be* ^io ..bo^abr'Soa lojio 
.^sba-'i? ^i r ^Js ojao: AJisJo .ojsai ^j 2i? # £ 
:2j©bffia? 2iaao3 ^60^ oxia Jass^? ; M0 i 
. o>»x K bop 2och iAaoo i^bojoab K bc£tto ^oaoj 
.;iottuop .,«&» ooct w wiaapo .2b£j ? jAy 
flaoslio 2a :v«fm\ J»«ia*is +pvfc> . o^ox ^bijt A^So 

\s. oj^iko .^ba.3? us ojS jsIaJ (Vlis».ia) 
tys&ao . ?v>n » Y^ ^kflo :bjiaq icioo .Kqbi &»$£ 
sjtfajo ;a \ . ,o ?).■'* ft o}S oo<r r »v» yA«fe 
jzibAa oo> ^Sft*^ao Ji^bo .2ob| 2o2m v 0<t£oAo 

»' « 
.^asoo 

I-S2. : wfcojLa ^ ;b> ^i %Ji Xaai, * bxwa 25 .3t? >a*»» £» ojaiSio ^ w,?-:o :«VD3oa £» Uao^W 
.ej»4= oar ^ao <4 ^* £"*• 4m "^ 
:o4e2,o ^oa-«? ***&• ^> **> <4* «^V*° 
:adl*a lea £2* — <ias» -pc^ a»i .2ao*a &**? 
Jsii .&Lj 4*~ 4*a ^°^ £? *x^ -^ ^* 

. -W aaa- *£%» :^S *& *•** ^ .o»> aflos* 

£ ^ ^*M -;4&> ^^ ^ ***** J * Ai? ? 

^3>tj a*>2, ^W #• <*9 ^*3W -W"* 

:.o*jt a*aaV? \A* # Jr? ** ! ^? a **? ? ^* 
j4»'? loiaeAo ...ooiAaoaa la J- '^a ^ooofc &± 
^a : o£ &»1 .^oofc *#H -a*V? £» *.©«£ low 
^ola *§»*» lili Aio .2a^ tffc* A ***** 

iio»Vtf *** »* s ** *?* •*** ^ *°°* :<7p ^ 

lova^o ooi ^ wad,?© "-£?•*? **** -*" * 
A.Uf9 «W 8 (?*«*KSfc»«a») Joofcatott* :a*2o .JSJa * aa^ax 24 .010; 4^2 :. oi\.::>o 2s*a ot» aao .la^o Jm loir 
:. oVW ja -o?<AV d d>oS ^ccmffio M pro*dwie .oocr ^s 
.efai. . oajaoi? aaai ;:Ajo -ffioijao ejaai. o.Sv*io 
:^»ooia Jxil :aap2o ffjVe t»*b;o . oaaox . oil dBAtto 
©*~b otiso : ».<m>K>N Ji*a 21.3X ii-o Ism oioa 
^^ao vO<N. m aA icr .2iiaxb iojiia ^sa»chso oiso 
:. oaayi&j . oopa cr_} ^aso: .a*. Ucr ^: J««i ■» oa-abaa 
aao -«>^i i-ax - i :<£*~ 2o- ..oaaox aao I a*3i 
, : r.ooji aao: „cra!xa, , ou-S oaafls . <m.p> 2iu. 
,JS9 .oaaox^ <r*S *o^33 :&ao Jac& <rA 2a2 71 *n*a 
:„07awJk L> » lo .^I : o%S ^aaai ViseooTs o&a 
om <^> aaa,o . oacucs .^»i ^a*cr .laoia ^a »i.aaaa3 
en^a 2j*jy wo-ojt'i-^j a*.Zo ,^o-o\x . crAJsIo :&N 
soar v<wio >?4* *?*»*P? <*or ^.2 . ail r o~o : o<r 2*ia 

IlcrA: iyl . oaa^oS td2s :aab:o lU3o cjSOtS ^,? » n -> 
z^pop a»Zo 2a*. lax <^.I .ail jsJss . oaaox ^a*or 
o*.X£i ., oJSaZ iVioa . oa^ 2*2 ;ii i^oor'i 2xi2 
^.5aS .Qn.o ejaJSoi oq^oao? ei..e . oaiNorAs ialik, 
!•*•&&> £ <yao? -c?a£^a Zaaoaao .«*. 2oen lik aa 
2aaU . 2 Veru.2 ewa? . oi^ijcuoo Veer -tiaoua . aaa 
cao2 -ai ^t46 \\aoio cr^oaa. ^p -noni : ov*.2 23 .;a^ „ o^awt ^ \>-i „oijftX5 cjaijp Jdio .vOojS is*2 2ii* :&*?fl3 

.2»oop 

£2 ..Jkii «oj^*iidJS £ :cu*?4" ^ oaijo 
.e£ 2-ao oojo :;<7^i? m^* *^>»* *»«^ -ojo^aoi 

(?j©ofcaiKtoafl») : joo.si^sp^ru o'er £ao? ojaaxo 

2^a jwr .2o£i? &i * 7 Ax> ;il\o ^»o -*n> ^ 

-.. ^»« c£ s»2 .-cwb*B26 :«*? ^>* Ja-?*"!! fl^P *** 
2*2. so&a ^.ouso && 2«$23 *M| **»*>*? •?>*j| 

siaa «io&ia *-oA ^P^° 2**» °^ ojj&*£2o .okj 
* oao£> ^i-ouMjai &£j»i 2,?«? o?^ ^io : ;*w\v\ 
:2*>e«a- J"i?l :a»2o Inaa s^o :*a*»x ^o .Ideas 
^i i>ja ■ J V-;f oSo .».oa*i»i J*aa^ Ji2 2xi:>3 2*2 
..a.* ojskh? 2*2 2*3 -ise 2^x» £* jSj : ^Aw 
tf o;o..S.io >o3o' .£.?o 2io»? 2**> a*ow? ^V? 
2om 3-u.a tfXta^ 2>a£. .oio?o :2xo *>£» &*& 
:. oo^i'ia :»&> 2ap!»o :*.oe£i2» com ^3 S :^2» aa 
ovaL oqoi ^2o .)*& J»fr* ^Siio oooi r *Sa»o 
; >-A ? V\y foci's? Jis'ios * oc&ao 22*\o 2x*a I .i32p . oi»x 22 \i aA&io .. a».jo S^ai Ho& audi xi. S : \ a 

5 *S*$3 ^ito Jki* SU.3JS2 '.2*3)o20 . Oi»X3 ^CTcAi 3 

w cr<Os.2 .A* :. oijojf a:^ Sao 1 .mise y?S i^ia ol 2*33 
23.33! 2o&23 ojaaxss . oiue ^07 *<**»4? :2a:>oA 
.-cra.is*i3 jdl A isA : ar,S 13332 ,oA 2a2 -niffw 
cr.vaa\ r .y» i'iai , ?oQ3 :2aosAcA . oioas isblo 
^*J ai-o .-o>io.\-i? yii'.'Vv i^^i ajafip .teora 
*)**• *>;» i*^ *^ JtioaoVer Ai^A <A, j^ 
:i: 235 *o£& Jasjt? 2i> .o£ ^al ^ ajwjo 

6 ;<7#i :2^2a » oissat oS j^o .£ e i ^ ^ - ? 
2,3?3.o iisois: u 06^0 . Q^waofl <^>V?P ^ft .2<aiJS» 
3<L2o :2io33^ei isii 2x»io -aaa .-alia ^"^ Jssos 
cranio UaxA.cn ^o -e£ t-ap 203^20 :&^3 wjuja 
2iia o-\a oxoo .eaai. ^Acro -aiio :cru»o ?AyS. 
-073 C773CO «tJ!a»*»2o !. 033333 cojSii op- 3~ :o3»2p 
.;oA:^ , oasox Js^o .liip ^i-gM oO-o»jcdo :^\aoi>2 
A.ex*3 opus ;.^ iiiso'; ^ : a»2o ojlu-i jnuiio 
^sp aoo : * 033,0 u P!ek ili\ a or : jls^l Jr'ypp 
;x3CoqjA aaa*£oc&,o :o>3J3*o uojl -ax ^to &oii 
:;.\Oi^3 2o&& 2343 ~330 -3£» 0?£*i 33 o .iciSi? 

.^ua iai ,\Ao ilu&i ^oAa p&ai :^*»io 21 .3ia . O^OS *oo*b ^^<7P &? J* 1 * iii^Q .(^fl-30 <^3. iii ,i~0 

aao Vo-»So^\aj^ Aa| >30 -.Zaootra c^a \ao<A 
. aijas ^5 ;4i'pV<ago : „ aso+a too- iiii^ U\;Ajo 
jSai :*o^oA i»2o ixia o&a Jjjj :2oen Jjoaiisao 
. ocr^ asol .lo£i 5^k Aula ^ ;o~ i.X3iao :l£ap 

, icrjCB :o;saaa ».oa*abaa ^il iii.? i^o'il : . oijox 

:, osawt . ociS aapl .o£ K .**=**• J*>2Ab l&o%i ;M*o 

2i2o :.oa-spio as*.? 2a3i- ^e a~ -»>« »»H 
v,^Vri :,ooa*jo awl .ocr 'Al :>? c£ ill la-^so 
Z^o -. u 0!O»ajd <-si*e? rAcr ^0 a« ^.=»'? UosAcr 
laaAa. x~^ j-^o : ojVyNalo .wOffew}? . aijox -iju 
ivXOATk O^a t*.?- " -* 4 -* 00 ^AiO :ijbi3 o".^ iocr -*-?*? 
:,aiaut iaoio ! . mewo <^2 AsA : ^aioio issVks* 
r ^so iiilis £2 :^n\,ma r ? 2s« -aio? l^*a*> &•? 
X\J3? .2-ao ?oAs ocp ;cOs: ^3 oJjo^o - VtVfA 
}c#2a 2aa* :^i ^a v 2 .2a.ai ©£ j!o*i» £ . o»*o 

SmMs <^*> ikl ^30 :• a>.»x^ Jsboolo *,03\,lfS ^^» 
«ijsi : t o>aw ojSi a»2 l^soo -A Joe: {ijiw 2m ■&?.<**« 20 

£? ^ftjftS *&ao .opot «*»o£ t <Np ;iL» ^o^i 
Jc£i? ^Aii? gj ♦ «U»xSp :ioo, Si: ?;A^ 

.open ^ieuas 
:. oi\i*A 2»oo?3 o&a AdttaA,: :I> ^tx^p^wo ' 
44-0 ..ooj^a &»»> aa^oiio ;*aaA(r joc&fAio 
*o^W :^aaoio *p<7jla oiop :«*> ^ ^ „ ^^ 
^p Mi pp. e»w J^jjj ^ ? s#Sj ^ 

;©£j 3^. fy B .lMo«f& 2aaV : ai2o .b*oa J^i 

.outcAo .ca«3 ^ ^p7? ;.\oS,i w 5=Lsi * ?<^a ? 

*>©a£ .ov^. aao .0^0302 6£« Jfciai* Jjfei *J^> 
.^jpaora^ o£ 4; jsi* .^ ^^ *U*Wr 
-*s->^ .^ u*V ? gj ;^i ^ & i? ^V 19 .192a. . o^scoc 33i.o.*o.\ ,\^ IseaAi wJS^j cn^sa jDc\oi» .oil 
• ; »my v .n^o ^»M r^* 50 ^ i^oii >on\tiy*> 
^Sji. uo ..ocjaai, ^c^i? . OA3M & Si c-j&AIo ... avvii ■ai.a J^i , ocr\io ji«»b jedoabm 000* >.*~o :iLl . oijos cr-Ai- "a/po .lS;^o 0*>?*l9 oukia- 
.2901 ;^3<uo,?\ ii. J01SA 0001 o-auo llawoi 

»cA Jo ■** oc erissi 3ioo :;o»- ,cio\a:co i*~ ocr iA^ 3 cnao 
ibai» \i» iai >s>^ ?a £*«*":? : *»2° ...oaaM & 
1»J9 jNJNii ;<*o .^.So-ts p$B jiA» isia© -.:x- 
.ero*-3 Jluoo o^. fcoci ^oaelo :!»» 007? cr^gSfta 
jSfifl? Ia-« Jkoo? ^»?o rlvfloao lpka ^A« 
lia'io .^AViao 6iA**3 *«2 £«i3? Aaao :oiao!a 

lio? .Ixa^i *<m*ma 001 oi^J* *!i>0« 2?o7 joolikflasp 

;^ f Fg 2fc2i :.si»:o <^kit kapuii *»• ^ AV^ &? 

TO3 soAs l^ : ovooiiio : ;-*xso ^o.\-;i ii'iX? 

;ocr »s> 2»oa J>Iio .©01 opai £»» ^0^3> r .3*? .CMOS 18 OM>2 *£l» ^9fp ,i\ap .ooi ^i, «s«io :&jjs 
.^cralx, likiAxj j£» ;o0i ispis tar^k^JM jaalttau 
006? ^iiio Mspaitt* ;d,*« .01^ *4\ wiSa&S iio 

"^ *A *? : *if? :»i^ £ lk JaoS :» oXox ^oasoj; 
\i JsixS a»2o :J*i^tto °VwM° - «*»* Js^io .^ai. 
£aio2 opaib 2*.x.isi 2?L 2*iai ^» , omujco aiV 4 a 2i2» 
:wsaS l^o.Sxio Jsoen 2xai aio ?-'--V- «^j ciJj^o? 
.Otyl* oai\o oSi.o : w "iL ? ^fejaoa 2»^Li, ^K a£jj 

^133*50? 2*00*30 .jSo3©A O^pOlO - *»■»■»» ^, 

.©AoSlii ^-ik^ °J**^ »£?*? ^ytt o& was 
:**&♦»* ^J o ? o 5 o :a&auflb-fcV.i ? 2koi,i XoS 

2i*2 0.0*. ai*:o :.oi«?r ji;i£ ^iVwN ^j :>£ jj 
; »oy>\ .\OiiS :6fci2*> ^oaol isiuix aao .«LaJ3i 
.*xx^ 2*>)^ a, ox. ♦ i»3 *aao*oro .^©0^30 ? ?'-'\ «tt 

#*? *<*» '=4 ^° •■•*«£ £*? Jijai uXJ :2ija 
*» JftMsff ---Js^o Jaozl JS»:o 2^i ^£ \I ^H 17 ,i£2a *o*>ax JKii via L>ai- £? *S 2*2 if .iMk <£ ^ 

laoS^ \>< jsoao : ^vja ^os? £» ^ ^P *4» 
^V* jaip aiao .3aup^ £»? fc? 2*-»? J* ** '•** 
:a»2© ocr ^5? la**' ^* £» ^oicn ^» jaao 
ocoa.Vi 2a-M© 1-iao i^tto ^.M. $3 2i2 £3*oi» 
*»>0T .?lf>0 ^»? fc* »W ^^5. ^^9 **4**°l 2 '^^ 
^a.o^o -?**<;? "•'^ JO*^? 3 ** 3 *v*>iaas loci tfrm 
-<xoi\= li- (Mao oaaabkjl 2£\i© -^P*^ 3 

OO01 yfhkl V ;\;\ < V ^33* ,» tf? J*'*- 2 -OO^M? 

2jU*£ * ©m*© 42? ^V* -2*»-2 $ -9^ ■•• <»*iw^ 

jJsaiacudp ooo? ^fos oej 2»ao ^3 >c>o\a aa p 

. aa-jCD^ cn-ijtlo :eiVa^ .ooXaaao ,Wo .2 ^tton a 
H^A^i .kablo crai.,.0 .^cnoaouAa JJsaas g*« ,?a 

&jb>o -ov^so© -cro^A* 23*2 -aeaio —*«3 ^p <£ 
* ooyspo .33^ u oviaa3ia ^eno^is^ ,>C^9 «*••*•>* 
:oj^ opm ^M 2a\a-3 2i'*.2o :©£ oooi w aa-g» ^o 

I^»a 2aa\>.i© V" -9°»»* >r° -^> ^ 2o .33 . oijojc 16 «,.\i\.ap3 :<^S i»;o pin jLak \i. 33 . o\v>t3 :J&a 

• 2a uiaoifo 3^ Ai« : i3o iw-ia J*>«u ^p -i» 
iocro .4^ -croxAi :sao2 Ai. <^^" * ^°* 32a 
^aajo Jpj/aa :js<At3a;oa oaais \x ?JAftr &tcusi 

:aijoa 3'asoaJSo 3l~ li~ ue .tO&io crois :sio 
:uB>oa\4 -^° -^ ^r? :0 ^ *?lo -waiiA a \i. \fti 

i-a^M c? J*?«f ■* oouoa gi^o^\,3 aala *i3a:s, j^e 
:ooxa,3 jj&3io .o& J^o^i Jso^j ^ : ? !*>**■ »}&i 
JB > 3ao Xam !fS t ai)o 3ae 3a*! ocr *o£i . oxujcaa 
l<rS lS? \yap :Jaau.a Ai, a.ai, :j©oi\,3 u iu <^> 3; 
: .aly .ooi\,S -a- ^aut* -is&i -Ai ;oi\.- jaas 
Joci uyB&S* ^O .lo&lS 3o^<, ^a-aSs. jioo 

}ooi t^-A 3a li'tx op loir} ^»Ja a-f ;mAv, >o 
;a3 f^A.,? oue : in>S wio . a*Jos x*o - A«i > 
:jcso\£li»a cr^A As* \crii ou\ Ua3 ^xor -g?x3i 
e&Q33 :%se2e • a^sox aa Jiao -ixa:^ pjxa Jooi Aoto 
iS Tiaspo : jio.S'w den ^» jjofl J^tin^av.iajoa 
eriL^oo :<r f iap oot 2a3 Ji2a yiiia rao .era -oiuo.s 
iao .JOcAjaiaco oji«als Ai. lp<r -a 2a a aotta froSA 15 ,2&2a *o*stf lial :c£ ^.aii Sj&aSJdasp licr fl*4 : *«$■£ »# 
Zwooft o&a ail «4*» ■**» *H4* IVS" 1 ?" •« 

:o£ -A* an? 42? 2»^- 4o« Jaoiioo «?i i£*>* 
■IwAnS ,«»$>**? "-&**? fr*^** }?* ^VP? 

Jm y V^f J**J®»° Jil : °£ ^ io ^*? **^ ^° 
:a»a mi -npi .©en «£-? >A*f *? &*9° : **^> ° 2 
OJA^i? £>o .<4 *-?« **** "- 2 ? 01 At? l£*S ^ 2 

^0,0 .2o£i? :s3J» Ai» -Aoa? 2*039 *9="°J °<* 
:«fe» jLiis JsoS jia? JisjOMO As *c«wds c%\Wj 
fcaai.? ,A*ia 1*2,? 9»*e 2s\?-3 «4 ^?^° H^ 
j£mo .-ft-3? 2A.sk Ai- ,-aoJB© *<*>* ^° ■^°*** sl . 

^i ittre .j&f, 2*6 <£o ".J^V»^ ^* z? 1 &? 

^Aor ?ao .fca?* ^s^^i sjiol 2»a^ =>>> *** 

a- School . o: :a»2o ojJtfli Jwo*?© s#a JooiV 3 ■*»* 

joro .^^V? 2S0A ;2^«>S l^Vio iap.?? )&*£? 

.2^-ttw ^*»*©J»? J2*A^ Aaais? ^5 &* ^ 

.jocAaxaa e^sdA Ail, jaJBO sJ~»o? «fcoi»*c& .3^ . oiaa* 14 »oojttp e£ Jooi A^S :£.? ©of £soA *o««i? ^^ 

iocr \fki £o .cr.siiuA >i? ^ape wia-A lOax y*> 

.out Jaoeua . oc-i*^ 

.JsS laiuja ,o^s« wJS^fi *&* t*.? &**>» 
fNoisi *so aa : Js*?auauo i^^s- ootr ^creAioo 
.l^szoy cpaxa ,?4vi? *-» Jew £»£ 1-^ ;.s.xo?iso 
(Vj»OA*3^io)x>oiJioko .;:Ajo cna oocr ^^ao.cuaoo 
icnis*^ , «v^A ;ocr cr^ooi : J*~? OOtS «oiooi ^.s 
^ ionao Jjooena ??'.'\m ;oer fc.2 .Jaai 1'ia.is crAJio 
:.c^»t-i \^>^ oocr ,-ibeucnao *A? iasa*? J.s'b^jo 
.cu ;^.;Axa ;.vo"^ . oao*o 41? .oocr r iao:i A\jp 
J*?ocn* £9 OMo^Kiv: ;:^jo r ? 2sp6ci3 lib .£ 
;?'r,'\m ojtiaJslo .liisaiaop IsixO . oemse ii>o .&v.o 
ouao . ovntiao : liia^? ^ooo ^oVoxS ,0*43 
;ocr «010*«2o ->ckiaa-cr,3 .033XIA30 : ^.? <Ajp 
frS y j ooo] < A*X3? ilAJOo .J.t.iB joojoaiia crj^aa 
h'iio .oil jo-3i lio ..ovaos £><A oNlo . nao.fi? 
cnv» oiso .^woSjoa iiAxb o.?~ : Ziscuacucna . cu: 
awi© ..oyooiio .oaeu/b As. v <^»^? "°°'^ J »^? 
ocr *J*1 »» yaoa ?©er 2»~ oa*i *-^o>»af .©©A " 13 .UJia .oa»x .op * aauaiisjs 
oiaolo. ocNoA .aao«JoS «oio,*-2 oiai ^yb cpo 

law ;mo : ^att !D„Mp J-U ,?aa- Sjtfa^ ^a? ftsil 
oocr w iaoi ^07 aao .J-LxsaS »$*¥? J^AK* *** 
Jaxi ^p a-i? erjaa :xi ■&» Iqer? aai. Jaia^tt*, :ojS 
. natap? 1*4? =«*ja la »oop oaaolo ..oop? J*?>r° 
qjSo : ^so*oj»o a*ai eci oor : &so li-op oji 2*ap? 
:.aaa*o!S o£ oa»2© .jk asp;*? TJaap iaa ^aaos 
^o :Iaioi i^A\ ^oa»s> **2 ?s-afl JKtft .aa^p 
« o^a^et .<£ 2<A? liLi 2o^ &*| voaaax *£* ***»> 
2/&a*A oocr croaaxao :£»? ^oioslg^aa Vl \ ; \i ^? 
2tt3*ap« :£j*uaao l i^ o A 2ocj iiio . w oiox>a£ 
£iXO ^oji» :)*>J*V?» J^» JP«" »** ?? :1 * S P*? 
£ paspe : jiai> 2aa^, low sljo .&aa r eF>«p© 

oiu *a*a ojao -lo> J»3 J*** 3 ■* ^f 500 M* 
oia«3 :a»2,o Jxia ^*aS 2ai?o . fr*N .. fr » £j£ -»>** 

: *&m©23 h?9°h «^»> <*^ ^ KO ^"- * ^* ? 
en A» wy> .^»is £9 jootf :e£ ^aixaso ^i~o 
■ py yA oa»^o.0o?aa o*>o-a.o .$-ao oor l«.*oaaaM 
:eaaplo V': K r> oipJOo .isxl iaa»? o'er 2,i*x» ocn a*ai? • 3i? . oi.»x 12 :a^ v i jSj, pjS uoS*.J jSo .o»sp j&a ai? JbiaJL 
JaWa ^crojc'i*. lyto ;AS? o?\Sfo crisa ai iiaoio 
.jooi^iSA Jleuo oo: tdl ZJsI ^Aar a*>3 .-erosoafi 

J&J siajsa &m ena Ipai \A .. Vi c£ji act : ^»* 
■v**« iio .Jo&liia <^i OJ.S oao.HJ Ja^j-'asJ £2a 
iAss *i» laoooi'aS ^aoVi ^» ub*» ". Jsob\5 
aio .» iVia»c>a criso*^. \\ . ?ia :&\za jsouso^Ldb 
;otai_ } ?7\ ro eoc ouox ^aoocr^S ^o&}3 ioer »suaJB 
^i*aao ^eci Zs-^a aaA ^«2 Aio -OJ^soA oalio 
So- j£a& ;\i*ajtfa ^>'aoa ^p oia-ioA ofiiio .ojSa 

i *■ . 

;<wo :.oomi. \ W a ?JO : crfco^ 6&> &i*>ao 
J^oVa iAsA ill ^yriio :cnilAa*a ;;so«oaa . ocA 
. oojaai- AWia -xxo ..ocuiaia . oa o« /D iocr ^-5»p 
jo^lo .J^xao -al'js? JfcCAaiaao Ai-o :;oAi ^ 
laoroA . oifi^io :oooi V ?H? J» £» » o*^.? * <*** 
£l v <vo ; ft>\ . ojo-fl\,M £o -taa.sap o?a*23? iaaab 
^toi^iSa JS.\jo .;a-ao> -*a-<a\a I*-?*,?? : ** ot * -^r - 

^003 *.0»1, Jail £© ^S*-* 5 .? >?•« ^* •^■1 11 .J&Ja , oiosje 


;i: :S*1 liLSi JS .\3JaS ^»; X-3 3d ^ p wo «M3f)3 \\.ap -»VV -? 1 2>^o*o *» : °T^ *4*.oftoci 
x^os a*i & 4*: 2a c ? 2a&3 :23oMO 3i Joel*? jil 
^1 .\i\..\: ^*~3? o^osaao .Js*2 2oo;2 ^>»3? .2-iax 
:*>~3S aS U* -i*-^? -^ : , ?TJ'.'n\ ? ^V^P "i^i? 
Id2ae :^s3>is2;alSap -'sllso .&!^«pJK^ sllso 23aj30 
3,35: ;^ai^\.s» ^Ac t sp ^i*\£>?o .X33Jm 233-A 
.013/313 :;ooi 23Jy» Jisiji £» 22.Ax>^o : Jopi 
;;«\o Jiats \\rt .*«^*? ini o)!ui oiw? ^afeS^t 
^ 2^033 2^co-\ ^130 .v.aij opoJsi -enosi^a 
.Jsocr 23J>-320 :o;^f(A Js&iO>3 23*2 
;*,"3»?ioo ;iof230 ; gp n*\ . \ . ^ A*2 ^,3 sit 

.3333* 3393 iSM 33 .niQ.fl) OCT? *^2o : 33U.N. 2LlV«& 

2oj<3 2i2ao «cio**S ,33 :2~o3 3 J&o3*\ \sa ^3 & 
v OJ*kft3 2x»3B ;;;.St\ ISjo? J^xoi 330 .o ftao nS 

Ui \?.tt* 2,3-2 -oroli- pixas ^3? : 2i\^as cjJk 
dpi :;oen \iBu 2^03 ao)il X?? ^3 33tt :2i,30d3 
oja iiV ^.3*07 .;ooi Aafl J-S :3?^ &? ^> ^,? 

.*ai (^2^3a) 2-33 ;jtt3»333 233333 : OJfsiio . 0335JE 

•\.;Mid : i^Ilia ;%is» joo3\3 Jap s tt^ 330 .Jfija .oVai 10 .caai. cocr js.2a 2jia li».\o ^i/taX , oio- 4: ^aofe 
.. oiJcMi crJS 2>isp .Saja xo9o 

z ^ni sop J^a \as ;i»: aa i^aso Jew ^ftaJKap^oa 
*J.i? :lo<r isolo ..ooou Jaao io-Ai? . ocA 2a 2 acr- 

U: mojud **>2*\o i^b&io : £exao is? iX**. -is*: 

oofrio .ill 2*~ivo :2i2 J*-^? Ja2 3^? 2soo .2*~is2 
aaLe U\? 2i-\ ^2 jii 4»fa 2ao»^ :2ii jai> ? 

y i.* \ :> oo! <^,i :«x3i lis! v. 2, 2»a ^o\. ^eo .2*2 

2u j&i© (? S <A tf** 1 * •> ^°) ■*^ i ^r* jLsA :«S 
&«30 .2*2 j*aL . oijol^? :**o:u&2a . aicrAo .jii 
3b? 2»&gS? -lii —>ii 2i«3Js :jau.ftv2 . I 2xai 
Jxuiab : . bcu**^ v oaajs*a 2*a*2 : 2*2 jot. &x9i 
6i3 2iX; .^.'i4*:t 2*2 aai* 2-VSx- ^o^* .vbou^-2 
& z~x$i Isxl .,.2 2aoue .2*2 Jift» 2**bi jo ^ios 
-woiio^iS ^iioo : 2*2 iiX.aao ^x£ki .2*2 axu 
2a\»o :2*2 acn. 2Ldb ;?c\^o .2i2 2»-^» 2til!iaS 
AJ\tt2? 2*2 9Aa»o .2*2 p:»^» A^Ao ".2*2 aaii* 
<u2o : . oiis»i w^cuosb 2ia*2 : jLu ^o a£LiS2o 
23,.:? As :2axb .Jj . oiXxsio .oAii ;b£A:> 

.A fc mi. l^l.\sa bA ;br .2*2 *m» : aaaaalv 

, i. . • ■ i . /» • " >■ • <■ VQOOU 9 .33 . o v p* 

&-2aoai» 2ioj .jloia ^» \*^b llLi s*oio>-2s cjxfli \i< 

ooci -ow3 : Jufa 0001 -ia*>ao? 2»a«.2 0001 v *V, » ni 

:o«7) ^L3« wsxi, .Sqcr ^39*000 .lawjo jiLxAivsp? 

^» ;eoi ^p J^if? Jaft-?« '-^fy *..otof» J**? 

> ff^ ]L ill %> i.>a &2 :&tt? i*W \i. ^iftw 
, < yty i ft\ gjV^i :ji*i» ifi- i?o .0?jnoA -ado .^iap 

^da^ *&s» ****?.'? ^ ^? "-JSoJ^ffo?? -oiogio 
:aaL la&X3«3a *i lorn £ --tool ?£ -?7«» -J^o. 

Ii.i.ia -3X3» licr :isi? }3g :. oswa? tr^pjt&iiaaa 
**3^ <Jo-30 -iaflbo TiSv\b ouocr? i<wio ^^Vft 3 ? 

.wOJ^»0 .AY>.ftt\ 0^3*2,0 : 2*2, J,?^?? V? ^^ 

s»;o joo;^cjo? cppfco —ou^ao si „o -rucn3 ^ss^? 
palJOl lijL £2 *- J<*Bbo ?A*1> ooj oAsii ... 2? '- ^ 
:o£ 3>jd ^i* .JkJ 2»2? ^aso-io s»£ s»o -^ .£ia •* OVVTiT jCDoAiiaa \i» ^.03 Ai :rriAjo tAs & A*33A ii 

.»\ii.»\j©: ;»..\t i* Ci kdis j*> 

m?oou iii. i~Ax ooffl ^d> > g> A«ro>» a^cr iilo 
;«VVr3 . otaaiao :. oo-jai.3 .ocSJi.S? *>*i. \\-y 
jpftSoAS ;nocl>\. «sa\ ^> < ^ -ootr ^Aa^o jYftivS 
li&, .Jatti&Vs Ixi&oip \AyXi &>? *^9,?«?.? : ^? 
Jwi !^f^ ,..? iybo>a .,.L*.isjttQ ^^isa crisis? 
ojaaaA aokm t*>°" : *-? s ***» jqo:>\3 Alia? 

,jo<Ao3 ?^f>y,a 
i~Aa yiaa: a-a J-A ;^iixa ^oi3^.: \*aa" ii 
cAaa I'i*xi . ocrAsAx aJa JsAi^io :?t>\i« cAaa 
cuuo :^jd3 ofinjAtt *¥ ^"4=A <V^^° •&*»>* 
.Aas lAia +u&* x-3 ^Ayao iAo>a .oil 
.iA-i? ;.\<i.too "-iiOJs I'iaoaa cA opor ^AflLaoo 
Is&y libS a* AsuBoS slmIo : ^ab ciius -axa-. 
??/.\ ftA *?i*? J^oiaooia? jior .^aaai iba\ . osa-jcA 
. oxuia aA acr .ol^ Q , V\ , \ Aj, Jv\ i faV^ M^bL t? 
-cioaia &xo .^*>&, >vi° & "* J* 33 ** * ot7, -woiLi 
;>.oaiaoao :^iaU iocr ..croiwo A*m!i apolfi : + 6\±l 
ja^io -Jli.sio -a-ais.sio .j\. cnxfii ja£i Ut? .jAja OttOX ocro 4*3033 2a>J eA^ a*A<^ ?WO .-eroAi. iocra 
.saAx era© w'vtaav. ^03 ;i»*oao . ooA^A J'saaa Jew 
( /A .-jo -aoco; .2*A& Ia-2 lAxis joa? :2*3^ei3 -a? 
.eeoi tt au^ rAxio^ ijoa-S.N J^Ax r ,3 -aba 
■ rrto>\ .oil td&b? i.soiA: £? s ?4 •*&£$• 
iiiuaio Js?is> i-Ajti lis aJs : 7yvwv » 2,3Jaio*A 
Aiioa joaAiaatA ;Iiao:> cpAsJO .23cr Jvisous 

1 Tit \ ITTI * i , ' •' ' " »" »# W ■ 

2lA3o :fo*3> ^p 2'3o\ lier iA, Zocn -ero.v.* .;c<r 
aisioas li;a Joer u <J)ojLlo .mXixa 2io3\*Bo 
JajSi? cji*3- V*AyA Joer AAi c3\,o .goi ftnTfl L .n o 

^ate :l£2a . oVxwA Jisj, biiab traaflo .lA»? 
kA\ . aaaM li?o\S <»£ £2 3d .2^,3 iAio coai- 
:li-iA U&t **> ;ocr alb ;iio? ;jsosoa xa ei.a- 
.C7i3 >.*2? f^i^o i>A> ^o*-.? jo A As 3 ;^aii?o 
: r i3 . aaaax aa AcajiO -ooaa liyaaly £9 3 OT&aAo 

£ isii :-»b IcAi? jsaae : a$ ail? jAd or*eA 
?.^A Jiiao erA Ai..s: :^p« JsSiS Xoof iso .ci*fa JS 
,j(Uo Bomb *-&^V.? cnnxofi ;-of> oTft^i :,wao 
r 3-oro . jocAiboa ^a o!3*a obbiotjb 2acA\ 71L 
£a*^ Ai. o-MlX AAm aao .criseA 3«:o jo»i\.^2 i_ .&}* *' A^YTT 6 oxtA.v : ^eisi asja&l iisi \a> ^s : Laoou J*» 
: ?*VV.° : ^ i^ 5 3<iu^5 no. 2a^aS^,3 2iIupo .ooer 

.0001 oaa*el Jaifi 2jcii • J^^jj jmj 

.0001 ^. o . ^V .Sy iJ£ ^osiai^i 2*OAiSbo zoom 
sb-Ass i a acjaop &,?oojt &a*bis3 ooer ^Ja-Jas 
■^ X^070li\ .eifeo^i Ur&'l ytJf, l*?Houh> 2&3 

:cn\a Ia a\V j «A»3 : . a*i Jsfimts „a! ^-t-h t IJt ;S" 
2a^pxa »£. .oisao .?wny .©or^sA oisA.Vo 
2'i**A? <^2 JWrtV a 2aai\ .oou- ^3^ J.3<i©J*a 30A3 
:-»oi2 2oi 3 2lbia 00- ^,3*0? .. oa2 aAo; 2£n^o 
cr.33 2act ,2oot i^isisx lAsSbia . oerAi. 2*3o:>:>o 
^Lb ;.so?pjjtt>3 , l\ » S a3 Aso.Sil jqoiS^q: liio\ 
►VA **?3*» J~A* o-»i3^2 2^o ? 3 Um .OUao .ii'ii 

;.\a3-\ ?yt»3i U» Uaao .^otti <V>Sb ;.i»x 
jsaiiA^i sis ;l~o Ui^o. .oW ^uu «>:? 2c&ia 

( Y:?^o.\ ) 2s*ao^is w,3i ao.s. a-a^Iao lM kn *ao a*. 
w <nok*2a 2i*ucu» a-o ie$i? *4?3*^ *>*»*M .?» ■■»«?? 
Jiaaaa . oc^.\.: ? : l-ioaa ;o\» JJa*t>? ;\ : ^ 5 .3;a . eJoox 

^V«A J^-? oii^a loo)*? lix Jiw? : 01*00$:? 

01*00$:? ;*a*k< &*?«>"^ owio jIso>b aai 001 
:oj_S -a-**? 241? 0J-^%» &**!? «*?*M?* 
^i,o .l^ix? 4o»m»o?? laoJ^ -©AaS £*»,?i> 0010 
oiXotewo! &?fc*9 ^>°^ -?°***?, C7i4s0si.ai? £?©* 

.£m£ ;jUo\»? jiAa **:»?« ^M «A*» •■>***? 

&.b*s Q-33.SI :\Ad a.*4° : r 1 * ^^ ^*?*' ?? 
jcsQ-iiV? *$•**»* *«? :*O0$a 2-«\* ^o»? 
H^soi. ^Aaai ct>MuJ3 s*3© .ttOo *-»© . iao xi 
c-j^iae . o**w&o .1©©) aiiao 2,?lu^& » ©% * ©»,?3 

.^aflio -?is«© -"&»: *A ?** = *** ^* J *^ ? 
^aooj* 0001 ^A4a ?a :q ? , dSofD^ ^& :>A»S- i*P© 

.0901 A7? ffAyi 0001 ^x-ia ,aa :xAx J*?*\> 
^-B©a& kito? l©$j? oiKm©,?^ J^iao JfiV?© 
:*:*<& U?oau °*^? w? ° w °^? >a ■°^° ! r^^** 
\s$> laws? i^fo la***? **♦- *«* *W : ^>? 
2'iai^? ♦.©»)*» *o°' ^iawo -Jpw ^\> *»*" ^P 


A. *A-S K »<»**! 


o&aA .ii ^ ^ e . ub - ^ ^ \^ ^ 

<Ac& ;^o.s Jb$. ? jibii ^js* ? ;o W &{, ^ 
^ fl : £*S »W? -oejfceus^ jo*, a^b ,jfifcj 

i^o : . bc^aa aiaa j^^, ^ ^ . ^ 

•l^fci £? ^ox cub^ai ,b^o^ :a«aH ? ^ 03? 
^4. <Aatta j^i^b Uib ? -oa^o ;Jaaia,a 
Jxioi-b^ .Vj^ail o£ aa^b .Jolba ;i<u^« 

*ocn.\i £» ^Ab> - r iNo <**£ £&^o :2?^A*\ ? 3 .£;» ..«*»* ^biS **=>*? ^ ^ ****** ***» * 

o^ ^i» *£• «* ^*f» *** ? ^ 

: O o* ^*> 2?:?4 tf* * -°^ ^ *T/ 

^MM ^ w? ^°* OT 'r*™ *~7 v , 

.<#, o^i ^ *&* *#*• ^° *** 

M «*~ *** **» ** * ? *~v ^ 

fcUW MW9- ■«« &>'* &**+* 

^ ^ ^Ao h& tf » ** *** ****** 
**» )£*£ ^^ >*>*« V? : ^ ^ *?' 

■^ j*a» ^ *•***?* *M> -*■ -** 01 

* Mfr. -** 0* >** *^ 'f* ^ 
-a^Si <**& =i»? >*«* ^* >**? <*■* , 1 


!ffl^ES3h:r^S 


.3ii . ovox 2 

i^ojLaa-sb? 2ao«a )»a-£ ^i» J»>io \b!&i ^® op 
si 'st.Titi ;.sii.? Jjdoo^ <"•"*>? J«»ia n.oiuo 
isoiS *ow±* }3*& ag*S £&>&?> tf*>*$->» 

■y*\> ?, ojJ? £*»,?• &? ^=H? &**** kW^ 

^-2 : r AoJso 2x« jSjt i^-^bm ofkija? ;o»sp 
.. oojAi- 09^1 ^ ,:o > B i*-^??? 
liifloS \> io>.o : £»&? t***? * JC ? 3 **-k iio 

-aitalo -^aoao j^ofc, ^o*W £> A^° '-!*&& 

oo«i> floss V SJ ,^,SS? ?LM J?«p $*# ^^ 

Ai ejiso ^x*=> j\.a o-aial, :&ai oSaoo ojafcja £p 
iI»oaa>a ** jo .^ooj*©aa fco^ ©*ai? ^ooj^oitofA^^M 
.' & ( aa .^oojS ooV, J~> ooci £a 2~- :l4ala 
£0 :oooi *.»*?** 2&W? 0.5*.? li?*"^? J**** 10 * 
tjoffc l^fcjtt \i OOOI r oor £%»> $tiM £°«^ 
fy'L y**a 2?Ot.C>a £*** (S3© riSrtA i^uAJcS .tiiiAxn rlxA i^« <*U*^ ***** &»1* - wo ^ ? *^ fc> 


tateofcuViMa AVANT-l'ROPOS. x 

En tcrminant, nous ne pouvooa passer sous silence 
la touchante bienvcillance avec laquelle Monseigneur Lamy, 
seui a l'Univenite de Louvata et Pn srfdent du College 
Marie-Therese, nous a prete tons la ftm et donne todM 
|H indication pouvant nous etre utiles pour nos pubn. 
M Nous hii en sommes innniment reconnaa 
p ui9 « cet ouvrage contribuer au bien de nos freresl 
la runique recompense et la plus douce consolation 
que nous ambitionnons. 
P s ! /impression de cc premier volume etait aehevfa 
ouand le manuscrit Sachau # 222C) de la bfcliotheque 
erltefutgtacieusetnent mis a notre disposition; 
„ous y avons trouve des variants bra inteYessantes, et 
nous en avons reprodnit la plus grande partie dans un 
supplement que nous avons place . la fin de ce volume 
la commodil Lecteurs. manuscrit « Hi Mi a Alkoniche en (88t. IX rr -i'ropos. avec la permission i!u portier; V. D'aprcs le premier textc, 

Notrc-Seigneur lui apparaissant, lui annonce le jour tie sa 

delivrancc; d'apn ond, tin ange lui fait par: 

cettc bonne inHivelle; VI, Selon notre ecrit, e'esl en 

['absence de son pere que est pn aller 

voir; — selon ['autre, e'est le pere lui-meme qui la decide 

■ rendre aupres de ce pauvre. — Le texte que nous 

us adopts" nous semble plus naturel ct plus vendique. 

II,'" La vie de la Hienheureuse Mariani a 6t6 prise 

dans le mane volume que la vie prece'dente, 

^2" Par les soina de M. Salomon, la vie de Saint Zeta 
mscrite d'un ancien manuscrit qui est conserve dans 
son eglise, a Djilou. 

1."" Ce di^nc Missionnaire nous a aussi procure une 
copie de l'histoire de Saint Sclmlita, egalement gardec dans 
I'cglise dc cc saint, a Ardichal, Ourmiah, Terse. 

C'cst encore lui qui nous a envoye en 1887 une 
copie de l'histoire de Saint Y.man; niais, comme elle 
sait beaucoup a desirer. nous xpose nos diffi- 

cultes a notre ami de Rome, Monsieur Guidi. ToujouM 
bienveillant, il a eu I'extreme bonte de mettre a notre 
disposition une copie, qu'il avait prise de cettc vie. sur 

deux manusi Ln collalioiinan! 

I'' 
deux, nous avons vu que la" copie de M. Salomon semblait 

n'etre qu'un abregc de la seconde, sauf la preface qui 

il tuiit-a-fait differente. Nous avons done adopte le 

textc de M. Guidi, mettant entre crochets les passaj 

emprunti i a I'exemplaire de Terse, et nous avons ins 

cette preface en note, au bas de ia page se terrain 

l'introduction du manuscrit de M. Guidi. tafe A' VAfiBEflttat' AVANi'-ri- V11I publii par Assemani (B. O. t. I" 36$ et par Le I 
dinal Miii (Script. Veter, t. X 5<|8), Guidi en -a public le te 
entior, et c'cst son edition que nous avana suivie. Lea 
agea entre chrochets [ ] sont empruntea »n 

el a Mai. 

') La seconde invention de la Sainte Croix a ete* 
e du manuscrit qui contient le mart) irrf Georges, 

et que M. Salomon nous a fait parvenir. 

lir La vie do Saint Jean Bat Melki (fila des ro 
provie.U du metne rnanuscritj et le jes entre crochets 

[] sont tires d'un autre ecrh fait aTekie, pres d'Ardicha*, 
Ourmiah, Perse, en ir+n. Les deux exemplaires ae 

embleot beaucoup pour les choscs pfindpales, mai 

red; a est tout-a fait dil1\ rente. Si noua avions 

tlu noter lea variantea, il cut fallu reproduire en entier 

econd manuscrit. Noua si pendant quelques 

-ages donnant, de certains fails, une version differente, 

.antra le lecteur a memo de pouvoir faire la com- 

a. Ainsi: I. Dans notre texte, Jean a'adresse directe- 

ment a son pere pour di le livn dea evangiles, — 

tandis que d'apres I'autre manuscrit, il fait cette demande 

par Petttremiae de S3 mere; II. Dans le premier, av.nt 

d'avoir rejoint le religieux devant I'emmener, il renvoie le 
d ome tiquequi I'accorapagne; - dans le second, c*est du 
bord de la mer qu'il le fait partir pour la ville; III. Suivant 
i.e tcxte, c'cst par suite d'une revelation divine qu'il 
retoume a ia maiaon patemelle, - suivant I'autre, .1 le 
fait a I'instigation du demon, pourauhri par la tentationj 
IV. Dans notre manuscrit, c'cst le portier qui lui constrait 
une cabane; - dans I'autre. e'est Jean lni-m. .me qui lVlcve 


Ml AVANT-rROPOS. | a publication du Rcve>end Pere Gorluy, de la i rue 

urs d'Eusebe de Cesaree, sur le Martyrs 
de ! | etc pris dans Cureton: History of the 

Martvrs in Palestine i mais Lea passages entre crochets [ ] ! 
out ete empruntfc an tome II des ..Acta Martyrum. 
Mini, 
i, I.'histoire du martyre de Saint Georges nous a 
env , monj «Ue se trouve dans un vieux 

manuscrit, ne portant ni sa date, ni le nam de son auteur, 
maia qui a du cire f.iit en Mesopotamie par une main fort 
peu habile. M. Guidi a eu l'extreme obiigeance de colla- 
tionner notre exemplaire avec un manuscrit du Vatican 
(pour cette vie sculcment ,; et ainsi, nous avons rctabli le 
texte en plus d'un endroit ou il etait Lmntelugible, api 
toutefois en avoir retrancfae" deux pi Au bas 

la page -K> du manuscrit, qui correspond a la page 2H0 du 
volume imprime, on lit ces mots ico.^.^ ^si-V, -ii 
i^» (?!}«**£«. oi fc*wW»fc &*) qui semblent trouver un 
appui dans le passage suivanl (page 28$, 1. 12.) 
.-1.3 ^.voA^Ai-i; cependant cet age ne convient guere 
a sa <lignitc de tribun. 

7 L'histnire des hint martyrs d'Ephese {Lis Sept fa 

| dormants) avait etc publiee, la premiere partie par Tub 

\ berg, et la seconde par M. Guidi Outre ces deux publi- 

■ Jtions, nous avons eu sous les ycux une copie de la 

iVU premiere partie que M Wright avait faite de sa propre 

m un sur un manuscrit de Londres, et que M. Guidi a 

bien voulu nous prefer 

8° Un abrege de l'histoire des Martyrs Homerites avait - 8 ' * !-«"» . AVANT-PRUPOS. VI orthodoxes ou heterodoxes, semblent <Jtre litterateurs ou 
s plut6t que thedlogiena 

Nous avons aussi corrige les fautes d'ortho^ raphe dont 
fourmillent, et donne la vocalisation a la presque 
total ite de ces vies. 

Tout en poursuivant notre but, nous avons cependant 
voulu repondre egalement aux dears de noa lecteurs 

en conservant scrupuleusement tous les d 
qui peuvent les interesser. Un mot maintenant sur chaque vie ou sur chaque 
groupe de vies. 

Les manuscrits des vies des Saints Pierre et ! 
nous ont ete pretea par l'excellent M. Guidi, professcur 
a l'Univi Rome. Uhe note qui se trouve a la fin 

1'histoire de St Pierre, senible 1'attribuer a St. Clement; 
mais celk dc St. Paul garde un silence absolu sur le nom 
de sun auteur. 

2° Pour 1'histoire de Saint Mares, nous nous sommes 
servis de la docte et savante publication de Monseigneur 
Abbeloi ur Magnifique de I'Uojversiti de Louv 

ainsi que d'un manuscrit qui DOUS a it* envoye par notre 
din confrere. M. Salomon. Cert une copie c|ti* jl a eu 
la bonte de fairc faire a Mavana, sur le manuscrit de Sath 
\± C'esl nous qui avons divise cette histoirc en cha- 

. dont nous avoaa compose les titres. 

5° Les vies des Martyrs Scharbcl, Barsamia, 
Schmona, Gouria et Habib, ont ete prises dans lev. 

te documents de Cureton. 

Saint Abdalmessih a ete eopiee sur A . JB 


.rcourant le champ si vaste et si fecond du 
tflle, nous dicouvrons, pour 
5 dire k chaque pas, d'immensea richessesi de 
reveiant d'une maniere ineffable, et la 
sagessc de Dicu, ct cctte mi infinie qui dtspei 

ayec tant do libcralite ses graces et ses favimrs! - I .a 
publication du ( cr volume des *Vies des Martyrs et des 
Saints*, que turns venons d'achcver, permettra a tous nos 
frer, tvec nous dea productions aussi van 

qu'abondantes, ct dont la plupart, resides enfouies jusqu'a 
ce jour, sont inconnues du plus grand nombre de nos 
compatriotes. Notre cceur se rejouit a la pensee que ces 
vies cdiilanrcs de nos premiers \ktcs dans la l"i leur 
inspireront les memes sentiments de gcnerositc" et do sacri- 
fice qui en ont fait de si grands saints! . . . Dieu aidant, 
nous esperons pouvoir donner sous peu les second et 
troisieme volume- de cet intcressant ouvrage. 

Avant tout, nous tenons a prevenir nos lectcurs quo, 
le but special de notre travail dtant de mettre entre les 
mains de nos chers orientaux de bons livres qui les 
excitent et les portent a la pratique de la vertu, n< 
avons etc" obliges de rctranclier, ou de rectifier certains 
passages de ces vies. Leurs autcurs, connus ou inconnus, f 

JHMB 
Acta Martyrum etc Sanctorum a N. Nostrx O 
late collecta et preparata approbamM et ut typia 
mandentur pennittimus. 

A. FIAT, Sup. gm. Gwg. mum. 

iSEPH, episcopus Leodunsu. .}*£» S/ o f&'V'? 


» ,rtxl*ua*lci staciltt* rtafix* .^aoail Waop TA RL 


TOMUS PRIMUS. .3i jo-^ VIA DICTA DK SftVRES 95. 
T.IPSIAE, OTTO HAKKASSOWITZ. \ 


JHHi 


►/a/. 


ytf~W , it £xi*n*<a rt*cftta* rf**i*